Szegedi Közéleti Kávéházi Alapítvány
2018. augusztusi programja

és szemezgetés más szegedi kulturális és tudományos programokból

Köszönettel tartozunk azoknak, akik a személyi jövedelemadójuk
1%-át a Szegedi Közéleti Kávéházi Esték Alapítványnak
(6726 Szeged, Szövetség u. 35.) ajánlották fel.
A befolyt összeget a Kávéház működésére fordítottuk.
Bízunk abban, hogy a támogatásukra idén is számíthatunk.
Adószámunk: 18457737-1-06

Számlaszám: Közéleti Kávéház Alapítvány, K&H 10402805-28017923-00000000


Hajdrik József

Hont Ferenc és Buday György

Mészkő domborművön két alakzat van.
Az ő sikerük közösnek mondható.
Bár az ötletet Juhász Gyula adta,
hogy egy nagy téren minden eljátszható.

Kell egy csodás szabad hely a játéknak,
ahol színházzá lesz az egész világ!
Szegeden legjobb rész a Dóm árnyéka,
nyitott színpadán sok színész lett király!

Hont Ferenc ki nekünk balról látható,
egykoron csodagyereknek számított.
Öt évesen verset írt, és szállt a szó!
Művészetével senkit sem ámított.

Lelkesedett a színházi munkákért.
Így Madách művét álmodta meg újra.
Buday György felelt a kulisszáért,
melynek látványa visszavitt a múltba.

Megvetették a kispolgári ízlést!
Hont az új avantgárd stílust pártolta.
Partnere modern díszleteket ígért,
úgy is, mint a könyvek illusztrátora.

Hont színészeket, rendezőket képzett.
Érdemeiért Kossuth díjat kapott.
Az elismerés új erőket ébreszt,
Főként, ha múzsájától csókot rabolt!

  A grafikus rajza, kézi prései,
a könyvek szépségét éltetik.
Az angol királyi család ékei,
e díszes művek parádés fényei.

A könyvművész Londonban élt régóta.
Elhagyottan, betegen is dolgozott.
Fadúcait az idő szétmardosta.
Lelke sírt, lénye magánytól szorongott.

E dombormű is egy emléklenyomat.
A merengőé, a gondolkodóé.
Aki őket tiszteli, csak jót szólhat,
Dicsőség jár kettőjüknek a jóért!

 


 

Címlapon
Közéleti Kávéház szoborismertetői

1. Székely Bertalan festőművész (1835 – 1910) szobrát Stróbl Alajosruskicai márványból 1904-ben készítette másfélszeres méretben. A szegedi Nemzeti Panteonba 1930. október 25-én, mint a Stróbl hagyaték egyik míves darabját helyezték el. Csak egy pillantást vetettem Stróbl munkásságára, aki a XIX. századvég, a XX. századi magyar szobrászművészet egyik legkiemelkedőbb alkotója. Egyéni stílusát a görög, római alapokra helyezett kordivatú romantikával és realizmussal ötvözve alakította ki. Ha csak köztéri alkotásaiból válogatunk és emlékezetünkbe idézzük őket: Eger Dobó tér Dobó István szoborcsoport, Szent István Lovas szobra Budán a Mátyás templom mellett, Arany János szobra a Magyar Nemzeti Múzeum előtt, Széchenyi István megmintázása első szegedi látogatásakor a Széchenyi téren, bal lába mögött a kikötői oszloppal rajta a hajó-kötéllel. Ezzel a felsorolás töredékkel csak érzékeltetni szerettem volna, hogy milyen gazdagok vagyunk mi szegediek, mert nekünk itt a Panteonban 14 db Stróbl Alajos alkotásunk van! Engedjék meg, hogy csak a neveiket említsem, már csak azért is, ha kíváncsiak rájuk, ezzel a kicsi, zsebben is jól elhelyezhető Közéleti Kávéházi programajánlóval tekintsék meg: Erkel Ferenc, Liszt Ferenc, Jókai Mór, Székely Bertalan, Munkácsy Mihály, Schulek Frigyes, Szinyei Merse Pál, Izsó Miklós, Ferenczy István, Vajda János, Steindl Imre, Deák Ferenc, Arany János szobrát, mert ŐK mindannyian Stróbl művek! Ha Székely Bertalan szobráról azt írom, hogy eleganciáját, fennkölt szépségét, nemes tartását a klasszikus görög stílből mentette át a művész, és természetességét a római szobrászat realizmusával ötvözte, s az arcát nézve, szemezve véle (már, mint Székely Bertalannal) látjuk rajta a szomorúságot, a vesztes szabadságharcunk okozta fájdalmat, amit csak a romantika tudott érzékeltetni. Így fér meg egy mellszobron a görög- római-realizmus és a romantika együtt, amiből Stróbl egyéni, saját stílusát teremtette, és ami jellemzi Székely Bertalan festészetét is, gondoljanak a II. Lajos megtalálása a mohácsi csatatéren, vagy az Egri Nők-re!

2. Hont Ferenc (1907 – 1979) rendező, színháztörténész, esztéta, a Szegedi Szabadtéri Játékok megalapítója, Buday György (1907 – 1990), grafikusművész, díszlettervező, fametsző, Szeged város díszpolgára. Emléktáblájuk a szegedi Nemzeti Panteonban kettős domborműves alkotás Fritz Mihály szobrászművész munkája, amit 2007. április 12-én avattak fel. Az 1930-as évek elején a húszas éveiket taposó két ifjú ambiciózus színházi ember az első igazi nagyformátumú szabadtéri színházi előadás rendezésével és díszleteivel hívta fel magára a figyelmet. A szegedi Dóm tér kialakulása (1930), s az ezt követő évben Hevesi Sándor rendezte Magyar Passió sikere azt sugallta, hogy a nyári színházi előadásoknak van létjogosultsága, kíváncsiak rá a szegedi polgárok, s a város határain túl pedig kiváló turisztikai attrakció is lehet. 1932-ben más helyszínen (a Tisza parti Stefánia sétányon Szép Heléna) történt próbálkozás, de 1933-ban nagy összefogás eredménye, hogy a Dóm térre „visszatérve” az Ember tragédiáját mutatták be. Madách Imre drámájának rendezője az akkor 26 éves Hont Ferenc látványos előadást produkál legendás szereplő és 300 fős statiszta gárdával, tánckarral, kórussal, honvédzenekarral. Az augusztus 26-án bemutatott mű sikerének másik „kovácsa” az ugyancsak 26 éves grafikus, fametsző, díszlettervező Buday György. A nagyformátumú dráma színeinek díszletezése ámulatba ejtette a nagyérdeműt, és a kritika is az elismerés hangján áradozott az előadásról. A Szegedi Szabadtéri Játékok 20 éves megszakítással (a II. világháború előtt és után: 1939-1959) ma Magyarország legnagyobb múltú nyári kulturális attrakciója, Szeged város rendezvényeinek „zászlós hajója”, amely a Dóm tér ember-alkotta környezetével, miliőjével, a látványos és tartalmas produkcióival méltán vált híressé az ország határain belül és túl a nagyvilágban. Ennek a sikernek, világhírnévnek a bölcsőjénél ott bábáskodott e két kiválóság: Hont Ferenc és Buday György, kikre méltán lehetünk büszkék. 

 


 

A NEMZETEGYESÍTŐ
MAGYAROK SZÖVETSÉGE

KLUBUNK  PROGRAMJA:
Szeged, Pixel Bár az Anna kút sarkán! (Kossuth Lajos sgt. és Tisza Lajos krt. sarok)
„ Azt tapasztalom, hogy az emberben a felismert, de ki nem mondott igazság elkezd rohadni.”Balczó András

Augusztus 1-án szerdán Őcsényben
13.30 és 15 óra között „A Szent Korona Jövője” – címmel tart előadást közösségünk szegedi alapítója: Dr. Bene Gábor
Augusztus 3-5 között Köröspatakán (Székelyföld) veszünk részt a Székelyek Világszövetsége által rendezett világtalálkozón.
Augusztus 6-án
Szegeden
16,45-17,15-ig Pixel bár ismerkedés a Rovással, Rovás gyakorlás Hornyák István vezetésével.

17.15 –től beszélgetés az Ópusztaszeren megrendezésre kerülő Magyarok Országos Gyűléséről. (ez a rendezvény augusztus 17-18-19-én lesz az emlékparkban)
Utána: tagjainak (és minden érdeklődőnek) megbeszélése saját létünket érintő ügyeinkben.
augusztus 13-án hétfőn 16,45-17,15-ig Pixel bár ismerkedés a Rovással, Rovás gyakorlás Hornyák István vezetésével.
17,15-től Előkészületek a MOGY látogatására.
(Megfelelő létszám esetén a szegedi közösség megválasztja az ún. élenjáróját, az új operatív vezetőjét a következő időszakra)
augusztus 27-én hétfőn 16,45-17,15-ig Pixel bár rovás gyakorlás Hornyák István vezetésével.
17,15-től a MOGY kiértékelése, és a vezetők beszámolói.
Magyarok Szövetsége szegedi csoportja és a NEMZETEGYESÍTŐ MOZGALOM önkéntesei a sorskérdésekben való, együttműködésre, valós nemzetegyesítésre hív minden tisztességes magyart!

Politikai-hazugságmentes jövőt kell építenünk!
Bene Gábor

 


 

2018. augusztus 1. szerda 16 óra Zöld Terasz (Földvári u. 3.)
AZ ÖTVEN ÉV FELETTI TORNA FONTOSSÁGA

Előadó: BÁN KINGA GYÓGYTÖRNÁSZ

 

2018. augusztus 1. szerda 18 óra Nemzeti Emlékkert (Földmíves u. 13.)
BÁLINT SÁNDOR SZÜLETÉSÉNEK ÉVFORDULÓJA

Előadó: Dr. Miklós Péter történész, múzeumigazgató
Házigazda: v. Szilágyi Árpád városvédő polgár

 

2018. augusztus 2. csütörtök 10 óra Bálint Sándor Szeretetotthon (Harmat u. 2-4)
Kenéz Heka Etelka költőnő bölcs költeményei

Háziasszony: Ritz Judit főigazgató

Óda a filozofikus bölcsesség tétele
Meditáció
Ritz Judit főigazgatónakszól az égi himnusz, óda

Ó a nagy asszony az Úr leánya
Kinek érzéke csillog a vágyba,
Hogy az úrnál az eget hágja,
Óh a nap szíve mesés, gyengéd,
Az Úrral jár és fogja leánya kezét,
Ki fölnevelte a lelkében a napot
Ki erőforrást nyert vele,
S lelkében aranyozza a látást és a gondolatot
A bölcsességet adják neki
Az ős szülöttjeink, csillagos űrben
Eggyé válik Istennel, éggel,
S a bölcsesség folyékony fényével.
Róla nem tud már leválni a nap parazsa
Él az égi atyai körbe
Szeretete hazamenekítette
Az ég rendjébe
S folyók, patakok futnak benne.
Fénytől kihajt, s magához emeli az ég szeretetét
S felkapja, mint szél a tollpihét,
S elmúlik a lélek földi sebe.
Az ő szívét a lelke az égre menekítette
A földön nem találja áldását
Fénye nem tud már élni az ürességben
Ahol a lét forrása tűnik el a sötétségben
Fény-színt mágnes az ő szellemi ereje
A kozmosz bölcsesség elrejtve benne,
Lelke Istentől hevül érzelmében
Behunyja szemét, s látja
Az Úrnak fénysugarát,
S mindig érzi és látja az atyát
S vágyódásába a lelke
Beissza az Úrnak fény aranyát
Fölissza az ő lelke saját magát,
S fénnyé válik az atyában odaát
Óh ott, ahol a fényrezgések
Harmonikus virtuóz zenét képeznek,
Égi harsonák, lélekjárás-kórus ének
Az isteni tűz ereje a mindenségnek
Óriás műve a megrázkódtatás
A berobbanás egy tisztuló mag cserjének
Ő az óriása az Úrnak
Ámen!

 

2018. augusztus 2. csütörtök 16 óra SZTE Jogi Kar Társalgó (Tisza L. krt. 54.)
Bakonytól az Alpokig

 Kovács Mária vetítéses előadása
Házigazda: Dr. Bagdi Sándor főiskolai docens

 

2018. augusztus 2. csütörtök 18 óra KIK (Kálvária sgt. 10.)

  Németh Janó: Huncut szögediek és egyéb jóembörök
Könyvbemutató


Az este házigazdája, a szerzővel beszélget: Miklós Péter történész, vallástörténész,
a hódmezővásárhelyi Emlékpont igazgatója

Közreműködik: Pappné Mészáros Ágnes

A kötet Szeged Megyei Jogú Város Alkotói támogatásából jött létre.

" Mik ezek a novellák? Kalandozás a régi szögedi és környékének
világában? Megtörtént események krónikája, vagy az írói fantázia
kivetülései? Ha szigorúan vesszük, mesék, amik sohasem történtek meg,
mesék, ami éppúgy jellemzi a szögedi egyszerű emberek gondolkozását,
mint az írójukat.
Mesék, amikbe bele van szőve csipetnyi helytörténeti adalék, a régi
szögedi folklórból merített népi hiedelmek, népszokások.
Mindezeket a szerző, aki "szögediparasztgyeröknek" nevezi magát,
nyakon öntötte bőséges, hol finom élcű humorral, hol pikáns
jelenetekkel. Feltűnnek a történetekben ismert szegedi emberek, de
valójában nem róluk szól. A novellák a mai embereknek szólnak. Annak
az olvasónak, aki ki akar kapcsolódni, megismerni a szögedi népi
humort, a szögedi gondolkozást."

 

2018. augusztus 3. péntek 18 óra Zöld terasz (Földvári u. 3.)
NYÍLTAN AZ ÁLLATVÉDELEMRŐL
Vendégek: Balogh Ernő Országos Állatvédelmi Alapítvány alapítója
                    Kovács Péter Országos Állatvédelmi Alapítvány kurátora
„Láss többet, tégy többet” – Az állatvédelem ma Magyarországon sokkal komplettebb és összetettebb, mint azt gondolnánk.
Néhány évvel ezelőtt én is azt gondoltam és úgy éreztem, ha megmentek egy megunt és kidobott kis állatot az utcáról, azzal megtettem mindent. Részben ez így is van, mivel az adott állat életét a befogadással, a gyógyíttatással, a szeretetemmel és a gondoskodásommal megmentettem, de másnap, harmadnap újabb és újabb kidobott, megkínzott állatokkal találkozom. Nagyon sokszor mondtam, és azt gondolom, ti is hallottátok már azt az állatvédőktől: “Ez egy szélmalomharc!”. Valóban az! Nincs sohasem vége. Reggel, este, télen és nyáron, minden nap találkozunk olyan esettel, amit embertársaink művének köszönhetünk.
Kidobott, megkínzott, bántalmazott állatok. Hogyan tudjuk ezt megakadályozni, hogyan tudunk ezen változtatni? Én azt gondolom, hogy a kulcs a mi kezünkben van, az emberekében. Felelősek vagyunk az állatokért, de egymásért is. Fontosnak tartom, hogy egymás szemléletén változtassunk és nyissuk fel a másik szemét azzal kapcsolatban, hogy amit tesz, az nem helyes. Mutassunk neki utat, adjunk számára tanácsot és segítsünk neki. A hosszan fenntartható állatvédelem titka a prevenció, azaz a megelőzés. Ezt leghatékonyabban az oktatással, a preventív előadásokkal és természetesen közvetlenül az ivartalanítással tudjuk elérni.
Na, de hosszan tudnám ezt még sorolni. Az alapítvány elsődleges célja a fiatalok megszólítása és oktatása a felelős állattartásra, felnőtt társaink segítése és informálása és fontos célkitűzésünk az állatvédők szemléletének megváltoztatása, illetve az ÁLLATVÉDELEM szó és definíciójának a megismertetése. Ez alatt azt értem, hogy az állatvédelem nem egyenlő az állatmentéssel. Tehát, bátran mondhatjuk azt a személyt állatvédőnek, aki konkrétan nem az utcáról ment állatot. Hiszen az állatvédő munkája, a megelőző tevékenységének gyümölcse lehet az, hogy pár éven belül csökkenjen az utcára dobott állatok létszáma, ezzel az állatmenhelyekről és állatotthonokról levéve a terhet.
Alapítványunk tervében áll egy állatvédelmi középiskola létrehozása Magyarországon, ahol olyan szakmacsoportokat oktathatnánk a fiataloknak, amelyek az állatokkal kapcsolatban állnak. Így, ebbe az iskolába járó fiatalok többsége egészen biztos, hogy állatvédővé válna, hiszen a tanulmányaik alatt érzékenyítenénk az állatok szeretete és segítése iránt. Célunk egy állat-egészségügyi kuckó megalapítása is, országos információnyújtó hálózat kiépítése, a civilek és az állam közötti kommunikáció elősegítése, projektek és ötletek támogatása, egyéb kommunikációs tanácsadás. És természetesen fontosnak tartjuk a nehéz helyzetben élő állattartó családok segítését is, már működő és meglévő állatotthonok fejlesztését, korszerűsítését, fenntartását.
Tevékenységünk az egész országra kiterjed, így sok szeretettel várunk Téged is csapatunkba!
Köszönöm, hogy elolvastad a gondolataimat és időt szánsz az alapítvány megismerésére.
Balogh Ernő
alapító

 

2018. augusztus 3. péntek 18-22 óráig (Tóth Vendéglő, Nagyállomás)
SZERETNÉTEK JÓ ZENÉRE JÓ TÁRSASÁGBAN TÁNCOLNI?

AKKOR ITT A HELYETEK.
HORVÁTH MIKLÓS ÉNEKEL

 

2018. augusztus 4. szombat Kirándulás Mórahalomra
LÁTOGATÁS A MINI MAGYARORSZÁG PARKBAN

Indulás Augusztus  4-én 9.30  órakor  Mars-téri Autóbusz állomás 2-es számú megállójától.

Belépőjegy: nyugdíjas  jegy  800 ft, csoportkedvezmény legkevesebb 10fő, 700ft

Kirándulásvezető: Tóth Ferenc (70-6547233)

 

KLAUZÁL GÁBOR
TÁRSASÁG


Kegyeleti megemlékezés Klauzál Gáborról
Szegedi program
2018. augusztus 4. (szombat)
Klauzál Gábor (1804-1866) – ügyvéd, táblabíró, országgyűlési követ és képviselő, miniszter – halálának 152. évfordulójára emlékezve, aBudatétényiKlauzál Gábor Társaságés a Szegedi Közéleti Kávéház 2018. augusztus 4-én kegyeleti megemlékezést tart Szegeden.

Program


                                               Klauzál Gábor sírja (Belvárosi temető)

12.30-12.35

A megjelentek köszöntése – Hódi Szabolcs, a Klauzál Gábor Társaság titkára

12.35-13.00

Megemlékezés Klauzál Gáborról. Emlékbeszédet mond –
Dr. Bogoly József Ágoston irodalomtörténész és kultúrakutató kandidátus, aSzegedi Közéleti Kávéháztagja

13.00-13.05

Klauzál Gábor sírjánál koszorúk elhelyezése - Szeged város és Klauzál Gábor Társaság

                                               Kis Virág Cukrászda

13.30-14.00

Klauzál Gábor 2016. augusztus 6-án felavatott emléktáblájánál virágcsokor elhelyezése és baráti beszélgetés a cukrászda teraszán, köszöntő – a Glattfelder Tamás, Klauzál Gábor Társaság elnöke

                                               Dugonics András sírja (Dugonics temető)

14.45-15.00

Egy piarista tudós emlékezete... – Megemlékezés Dugonics Andrásról, halálának bicentenáriuma alkalmából. Beszédet mond:Bartos Mihály, a Klauzál Gábor Társaság alapító tagja

15.05-15.10

Dugonics András sírjánál koszorú elhelyezése

Több éve hagyomány, a Klauzál Gábor Társaság névadójának halálának és temetésének hetén – idén, 2018.augusztus 4 én, szombaton - felkeresi szegedi emlékhelyeit és sírját.

 

2018. augusztus 4. szombat 15 óra Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza (Gutenberg u. 23.)

"Békesség Krisztusban"
zenés beszélgetés GeambasuIzabelával

A „Békesség Krisztusban” zenés beszélgetés, zene és lelki üzenet által mutatja be, hogyan találhatunk mindig békét, reményt és boldogságot Krisztusban, függetlenül attól, hogy az élet milyen viharával küszködünk. Ő a maradandó és igaz béke egyetlen forrása. Ő mindig mellettünk áll, hogy felemeljen és karjaiban vigyen addig amíg újra saját lábainkon tudunk majd állni.

 

 2018. augusztus 4. szombat 18-22 óráig (Tóth Vendéglő, Nagyállomás)
SZERETNÉTEK JÓ ZENÉRE JÓ TÁRSASÁGBAN TÁNCOLNI?

AKKOR ITT A HELYETEK.
HORVÁTH MIKLÓS ÉNEKEL

 


 

200 ÉVE HUNYT EL
DUGONICS ANDRÁS

1740-1818

Tisztelő emlékezésként a Szegedi Közéleti Kávéház egy szellemi játékot rendez a piarista szerzetes, paptanár, író, Szeged szülötte életéről és munkásságáról.
A játék 3 fordulós. Minden hónapban felteszünk 10 + 1 kérdést. (Alapkérdés + prémiumkérdés)
A helyes válasz 2 pont, de a prémiumkérdésre adott válasz csak akkor értékelhető, ha az előző kérdések mindegyikére jól válaszolt.

Töltse ki az alábbi JÁTÉKSZELVÉNYT, és adja le a Tourinform új irodájában a Széchenyi tér 12. szám alatt dr. Nagy Péter névre címezve. Határidő: tárgyhó 15-ig.
A játék végén az első 5 legeredményesebb játékost a várt támogatók jóvoltából díjazzuk. (Esetleg sorsolással.)

JÁTÉKSZELVÉNY

1. forduló

Mely „fejedelemeinkideikben” játszódik az ETELKA című regény cselekménye?

Válasz: …………………………………………………………………………………….

Ki írta „A Dugonics oszlopa” c. 140 soros verset, hogy a „Helikon hegyen /…/ néki oszlop legyen,”

 

Válasz: ………………………………………………………………………………………

A szegedi Árkád Bevásárlóközpont belső falán is olvasható – egy vers szövegében – Dugonics András neve. Ki a költő és mi a vers címe?

           

Válasz: ……………………………………………………………………………………..

Ki festette meg 1894-ben a Móra Ferenc Múzeumban látható Dugonics András arcképét?

 

Válasz: …………………………………………………………………………………….

 

A Kárász utca melyik házában nyílt meg 1879-ben a Dugonics Kávéház?

 

Válasz: ……………………………………………………………………………………….

Nyugdíjazása után melyik városban folytatta írói munkásságát, s élte élete utolsó 10 évét?

 

Válasz: ………………………………………………………………………………………..

Szeged első köztéri – nem egyházi jellegű – szobra a Dugonics-szobor. Kik az alkotók?

 

Válasz:………………………………………………………………………………………..

Mikor avatták fel a Dugonics-szobrot és mióta áll a jelenlegi helyén?

 

Válasz: ………………………………………………………………………………………

Melyik évben alakult meg először a szegedi Dugonics Társaság, és ki a jelenlegi elnöke?

 

Válasz: ……………………………………………………………………………………….


Prémiumkérdés:
Szeged melyik temetőjének, melyik parcellájában látható a piarista rendtársak által 1847-ben állíttatott Dugonics- oszlop??

 

Válasz: ………………………………………………………………………………………

 

A játékos neve: ……………………………………………………………………………………….

A válaszadásban segít: Prónai Antal: Dugonics András életrajza, (Szeged, 1903)
Dr. Heka László: A szegedi dalmaták, (Szeged, 2000)
SZEGED  c. folyóirat 2015. októberi száma
Dugonics – album, Szeged, 1876

 


 

2018. augusztus 6. hétfő18 óra Virág Cukrászda Terasza (Klauzál tér)

DAILY SWING EGYÜTTES KONCERTJE

A zenekar tagjai: 
Bőgő: Tihanyi Ádám
Hegedű: Lengyelné Domány Anikó
Gitár 1: Farkas Mihály
Gitár 2: Benyovszky István

 


 

EZÜSTHAJ FILMKLUB AUGUSZTUSI MŰSORA
Klubvezető: Vörösné Séllei Emma
   
Az előadások 14 órakor kezdődnek a Belvárosi Mozi 
Zsigmond Vilmos termében 

Aug. 07.    MAMMA MIA! SOSE HAGYJUK ABBA
magyarul beszélő amerikai romantikus vígjáték 114 perc, 2018.
Rendezte: OL PALKER
Főszerepben: LILY JAMES, MERYL STREEP, AMANDA SEYFRIED, COLIN FIRTH, PIERCE BROSNAN, CHER

Aug. 14.   FÉRFIAK FECSKÉBEN
angol vígjáték,  96 perc, 2018. 
Rendezte: OLIVER PARKER
Főszerepben: ROB BRYDON, RUPERT GRAVES

Aug.  21.  ÍZLÉS SZERINT FŰSZEREZVE
olasz vígjáték, 92 perc, 2018.
Rendezte: FRANCESCO FALASCHI
Főszerepben: VINICIO MARCHIONI, VALÉRIA SOLARINO

Aug.  28.   ANYÁM ÉS MÁS FUTÓBOLONDOK A CSALÁDBÓL
magyar film,  108 perc, 2018. 
Rendezte: FEKETE IBOLYA 
Főszerepben: ÓNODI ESZTER, GÁSPÁR TIBOR, BÁSTI JULI, KEREKES VICA, DANUTA SZAFLARSKA

 


     

2018. augusztus 7. kedd 16 óra Zöld Terasz klub (Földvári u. 3.)

JÓGA MINDEN KOROSZTÁLYNAK
Jóga minden korosztályhoz szól, megtanít a helyes testtartásra, a helyes légzésre. Nincs életkorhoz kötve, mindegy, hogy ki mikor kapcsolódik a csoporthoz,mivel mindenki saját magához képest fejlődik.
Tanít: POLCZNERNÉ RÓZSA jógaoktató /70-325-5139/

 

2018. július 8. szerda 16 óra Haditechnika Park (Gomba u. 3.)

A Szegedi Haditechnikai Park bemutatása
321 002
 Házigazda: Király Nikolász ügyvezető (70-610-7983)
Szeged nagy katonamúltú és hagyományokkal rendelkező város, de jelenleg Szegeden sajnos nincs egy katonai laktanya sem. Így a mai gyerekek és fiatalok Szegeden nem láthatják testközelből a katona élet mindennapjait, eszközeit. Ezért szeretnénk létrehozni Szegeden egy Haditechnikai Parkot. Ahol a felnövekvő nemzedékeknek bemutathatnánk a magyar néphadsereg eszközeit és az azt megelőző korok katonai relikviáit. Ezen munkánkkal szeretnénk segíteni a fiatalok hazafias nevelését. A létrehozandó emlékpark hazafias nevelését. A létrehozandó emlékpark nagymértékben segíthetné a katonai toborzó munkát, a középiskolás és pályakezdő fiatalokkal a Magyar Honvédség megismertetését, katonai pályára irányítást. Széles körben biztosítana lehetőséget különböző alakulatok bemutatására, a Magyar Honvédség értékeinek közvetítésére a civil társadalom irányában.
A fentieken kívül lehetőséget adva a különböző technikai eszközök megőrzésére, és bemutatására a következő generációk számára. Terveinket Csongrád Megye több katonai és rendőri vezetője is támogatja. Megyénk 39 polgármester ajánló leveikkel támogatják ügyünket. A fent leírt célok érdekében a Szegedi Bajtársi Klub egyes tagjai lelkesen elkezdték gyűjteni a volt Magyar néphadsereg múzeumi tárggyá minősített haditechnikai eszközeit. Így jelenleg több lánctalpas harci jármű löveg és egyéb katonai kültéri kiállítási eszközünk van a hadipark részére.  A park kiállított összes eszköz fegyverzete mindenben megfelel az európai hagyományos fegyveres erők csökkentéséről szóló törvényben foglaltakban (1999/VI CFE törvény). Ezen eszközöket a park megnyitásáig kiállításhoz méltó állapotba hozzuk, felújítjuk. A kültéri kiállítási eszközeinket a Honvédség fegyverzet ellenőrzési osztályának munkatársai ellenőrizték. Kisebb eszközeinket a Csongrád Megyei Rendőrkapitányság fegyverszakértői vizsgálták meg.
Helyszín Szeged Gomba utca 1/b. Fő célkitűzésünk a park eszközállományának folyamatos bővítése.
Amennyiben felkeltettünk érdeklődését töltsenek el egy napot a régi idők haditechnikai érdekességei között. Minden kézi fegyver hatástalanított, biztonságos a gyermekek számára is.
A kávéházi program alkalmával a kedvezményes belépő díj: 400 forint.

 

2018. augusztus 9. csütörtök 10 óra Bálint Sándor Szeretetotthon (Harmat u. 2-4)
Kenéz Heka Etelka költőnő bölcs költeményei

Háziasszony: Ritz Judit főigazgató

Kísérteties álomkör
Álmomban sírkertben
tűnődve jártam,
több kereszten
neveket olvastam,
valamit nagyon
mélyen kutattam,
körbevett a magányom
merengek a keresztfákon,
nevemet látom felírva
fátyolosan
egy süllyedő keresztfára,
én vagyok a létbe halott élve,
kiált a szívem vére
dobbanásában jel
a szív hallgat, figyel,
s e titkos álomkör
érzem zubog belől,
s díszítem tovább
az összes sírokat,
mindegyikben érzem
hozzám tartozásomat,
mintha őket az Úr
reám bízta volna,
óh fenséges nagy ég,
a lélek a holtak közt
mosolyogva jár, él,
micsoda különös érzék,
micsoda különös kép,
nem érez ilyet a lét
oda túli újvilág
s a halál tündéri kép?
testem lemeztelenítették
egy rossz álom is
olykor, jajd de szép,
a lélek az álom
hűs ligetéhez ér,
hol fürtös az árnyék,
lenge a szél,
fehér a forrás,
s a lelkem
halálos szép
gyöngyökben él,
s ég és föld között
gondolatod
lebegteti a
boldog sziget,
itt már nem fáj
a kebelnek a feszület,
nem érzi a
földi gyötrelmet,
itt már a
fenséges lélek
az ég karjában
boldogan lebeg,
mint az atyjához
visszatérő tiszta gyermek.

 

2018.augusztus, 09. csütörtök 15 óra Nemzeti Emlékkert  (Földmíves utca 13.sz )
IX. Krúdy Irodalmi Nap


Szegedi Hagyományőrző és Városvédő Egyesület, valamint a Szegedi Közéleti Kávéház szeretettel hív, és elvár mindenkit a IX. Krúdy Irodalmi Napra. Ez az év (2018) az író születésének 140. halálának 85. évfordulója. Valamint a Budapesti Krúdy Irodalmi Kör fennállásának 35. évi ünnepe.

A rendezvény Szilágyi Árpád Városvédő által létre hozott NEMZETI EMLÉKKERT-ben lesz megtartva.

Találkozó alkalmából a Krúdy Irodalmi Kör, és a Magyar Kultúra Lovagjai (Falvak Kultúrájáért Alapítvány) tagjai bemutatkozással egybekötött, színvonalas műsorral kedveskednek vendégeiknek.
A jelenlévőket Szilágyi Árpád „házigazda“ köszönti.
Az előadás meghívott szereplői:
Nick Ferenc: A „FKA“ elnöke (Budapest)
Arany-HekkelAry költőnő (Székesfehérvár)
Nagy L. Éva költőnő (Kecskemét)
Kovács István József próza-és versíró (Kecskemét)
Újvári Ferenc költő, népművész, és versmondó(Budapest) 
Vass József író-költő (Óföldeák)
Arany Tóth Katalin költőnő (Hódmezővásárhely)
Dani Imre költő, gitárművész) (Hódmezővásárhely)
Fehér József író-költő (Hódmezővásárhely)
Tóth János író-költő(Hódmezővásárhely)
Haranghy Géza író-költő (Hódmezővásárhely)
Haranghyné Ancika grafikus, festőművésznő (Hódmezővásárhely)
Gyulafalviné Koncz Márta költőnő (Algyő)
Mester József költő
Góg János költő A Föveny irodalmi folyóirat szerkesztője (Csongrád)
Németh Nyiba Sándor polihisztor (Budapest)
Erdélyi József zenész (Szeged)
Ménesi Lajosné költőnő (Algyő)
Bullás Mária költőnő ikon és mandalafestő (Szeged)
dr. Majzik István (Kikli Tivadar Magyarnótaszerzők és énekesesek vez.  (Szeged)
Szalay Netala Zoltán költő (Budapest)
Vörös Édua
Hajdrik József poéta (Szeged)

Baráti tisztelettel, és szeretettel:

Szilágyi Árpád                               Hajdrik József poéta
             Elnök                               Krúdy Irodalmi Kör megbizottja

 

2018. augusztus 9. csütörtök 17 óra SZAB Székház (Somogyi u.)

AZ ELI ÚJ FOTÓI
Dobóczky Zsolt tanár vetítése

Gondolataim az ELI-ről
Mindig nagyon tiszteltem a tudományt és a művészeteket. Még gimnazistaként barátommal azon tűnődtünk, milyen jó lenne Szegedre egy részecskegyorsító, ezáltal a modern tudomány egy központjává tenni a várost. Ez utóbbi valósul meg  az ELI-ALPS felépítésével.
Részt venni egy várhatóan nagy hatású kutató központ létrehozásában, akár csak fotósként is nagyon megtisztelő. Nagy élmény látni, hogy egy volt laktanya gyakorló területén a gaztenger helyét miként veszi át egy impozáns épület. A fényképek  képesek megmutatni olyan dolgokat is, ami a kész épületben már nem látszik. Az albumban ismét láthatóvá válik a lézeres kutatóhelyiségek alapja, acélváza, a könyvtár az "Agy" vázszerkezete. Természetesen nem csak az épület érdekelt, hanem a munka is amivel elkészült. Szeretném bemutatni azt az erőfeszítést is, amire a helyszínen  volt szükség ahhoz, hogy az épület elkészüljön.
Ezzel a fotóalbummal szeretném kifejezni elismerésem a tudósoknak akiktől az ELI-ALPS gondolata származik, a tervezőknek akik ezt a rendkívüli épületet megálmodták, és a kivitelezőknek akik mind ezt létrehozták. Ezentúl szeretnék eredményes munkát kívánni mindazon tudósoknak, akik használni fogják ezt a kivételes kutatóközpontot.

A szerzőről
Dobóczky Zsolt elektrotechnika tanár a Szegedi Műszaki Középiskola Gábor Dénes Tagintézményében. A Juhász Gyula  Tanárképző Főiskolán matematika-fizikaszakos általános iskolai tanár végzettsége megszerzése után a budapesti Kandó Kálmán Műszaki Főiskolán tanult villamosmérnök szakon, műszer-automatika szakirányon, számítógépes folyamatirányítást, folyamatműszerezést. Vezetőségi tagja a Magyar Diaporáma és Multiviziós Egyesületnek, tagja Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete Fotóművészetei Tagozatának, a szegedi Lajos Sándor Fotóklub Elnöke.
A fényképezés mindig is vonzotta. Kezdetben diaporámával foglakozik. Nevéhez fűződik minden idők legrövidebb diaporámája. Műsorainak hangvételét az angol abszurd humorhoz hasonló hangvétel jellemzi. Szívesen ábrázolja a rendszerváltás idején végbemenő változások fonákságait. Műveit több hazai és külföldi fesztiválon is díjazzák. Húsz éves korában már tagja a Magyar Diaporáma és Multiviziós Egyesületnek. Mindeközben igyekszik elmélyíteni fotográfiai ismereteit. Ilyen értelemben a szokásoshoz képest fordított életpályát jár be. Képeire nagy hatással van a múlt század 20-as éveinek stílusa, a bauhaus, ezen belül Moholy Nagy László, a magyaros fotográfia, a kortárs magyar és latin-amerikai irányzatok. A tematikus fényképezésben nagy segítségére van a diaporámában megszerzett tapasztalata. Alkotóként kedvenc témája az ember. Képein mindenütt megtalálhatjuk pihenés, játék, az utazás, munka közben, vagy éppen csak jelzés értékűen. Fotográfiáival szintén több hazai és külföldi pályázaton szerepelt eredményesen.
Rendszeresen részt vesz fotópályázatok zsűrizésén. Különösen fontosnak tartja a diák és ifjúsági pályázatokat. Rendszeresen tart tanfolyamokon előadásokat, bemutatókat.

Sorozatgazda: Papdi Endre

 

2018. augusztus 9. csütörtök 18 óraMóres Bárkonyha (Híd u.4)

"Pihennél, de ideges vagy?

Mi van, ha egyszerű eszközökkel ez megváltoztatható?

Mi van, ha nem lenyugodnod kell, hanem élni ? 

Az Access Consciousness® módszerét, eszköztárát arra fejlesztették ki, hogy nagyobb tudatosságot teremtsen az életben és a világban, hogy ítéletmentes, fix nézőpontoktól mentes térbe juttasson el, amit például a természetben élhetsz meg.

Mi van akkor, ha elég lehetőséged  van ahhoz, hogy olyan kapcsolatot teremts magadnak,magaddal  amelyre valóban vágysz?

Mi van ha nem látod, nincs rá magyarázatod, attól még igaz lehet számodra?

Gyere el és gyűjts be néhány egyszerűen használható eszközt, amivel megállíthatod ezt az őrületet, humorral, könnyedséggel.
Ne visszagyere a nyaralásból, hanem előre menj haza.
Kipróbálnád, milyen így? 
Előadók: Rutai Tünde - Kovács Angéla

 

2018. augusztus 9. csütörtök 18 óra Novotel  Szeged Hotel

Mesék az Erőről...

Előadó: Dezső Csaba Péter

POLITIKA

Színjátékok viharában...
Angyal, vagy ördög...
Mindenki ért hozzá és 
mindenki elbukott...

Mindenkit szeretettel várunk...

 


 

Meghívó

Meghívjuk Önt, a 6. alkalommal megrendezésre kerülő Írótáborunkba, amely Katonatelep Ág utca 24. szám alatt kerül megrendezésre.
A tábor időpontja: augusztus 10-11-12
10-én 10 órától
Előadó: dr. Ködöböcz Gábor professzor, az egri Agria Művészeti folyóirat főszerkesztője
témája: Kányádi Sándor élete és munkássága
ebéd: 12 órakor, a menü: vadas mártás őzből, kávé, ásványvíz.
14 órától  egyéni bemutatkozások
este: zene
A megnyitóra valamelyik  alpolgármesterünk el fog jönni.(reméljük)
11- én 10 órától
Előadó: dr Turai Gábor Kamil esztéta nyugalmazott főiskolai docens
témája: A tollforgatók felelőssége napjainkban
ebéd: 12 órakor, menü: sertéspörkölt tésztával, savanyúság, kávé, ásványvíz.(szakács javaslatára lehet , hogy lecsós lesz a sertéshús)
14 órától egyéni  bemutatkozások
Vendégek: a Szegedi Irodalmi Kávéház 5 tagja,  Szondi Ildikó egyetemi docens vezetésével.
este: zene
12-én 10 órától
Vendégeink a 30 éves budapesti Krúdy Gyula Irodalmi Körének vezetősége, Kanizsa József elnök vezetésével  4 fő  bemutatkozása.
ebéd 12 órakor: menü: marhapörkölt burgonyával, savanyúság, kávé, ásványvíz,
14 órától  egyéni bemutatkozások
este: zene
Részvételi díjunk annyi mint évekkel ezelőtt is volt 1 e Ft/ fő. vendégeinknek természetesen ingyenes. Akik itt szeretnének aludni, kérem előre szóljanak, azoknak 2 e Ft/ fő, mert reggelit, és vacsorát is kapnak.
A házban már elfogyott a szálláshely, aki eddig nem jelzett és itt szeretne aludni, hálózsákot, sátrat hozzon!
Természetesen a költség ugyan annyi, hiszen a szálláshely a házigazda felajánlása.

 


 

2018. augusztus 10. péntek 17 óra SZAB Székház (Somogyi B. u. 7.)

Ulti királyok Szegeden
Egy játék, amely gondolkodtat és tanít. A közelmúltban lezajlott országos magyar ulti-bajnokság szervezői Vági Péter és Sárga Attila lesznek a Kávéház vendégei.
Az ultit ajánlják figyelmünkbe, mint gondolkodtató és közösségépítő játékot.
Beszélgetőtársak Dr. Baradnay Gyula sebész prof. ésTráser László.  

 

2018. augusztus 10 péntek és 11. szombat 18-22 óráig (Tóth Vendéglő, Nagyállomás)
SZERETNÉTEK JÓ ZENÉRE JÓ TÁRSASÁGBAN TÁNCOLNI?

AKKOR ITT A HELYETEK!
HORVÁTH MIKLÓS ÉNEKEL

 

SZEGED-VÁROSNÉZÉS
A SZEGED ÚTIKÖNYVEK SZERZŐJÉVEL

Augusztus 12-én, vasárnap 15 órai kezdettel gyalogos városnézést tartok, amelyre minden kedves érdeklődőt szeretettel várok. Találkozás helye a Széchenyi téren, Az áldást hozó Tisza szobránál. A séta hossza maximum 2 km (pihenőkkel).

Ajánlott program: Széchenyi tér – Kárász utca – Klauzál tér – zsinagóga – Reök-palota - Dugonics tér – Aradi vértanúk tere – Rerrich tér – Dóm tér (Fogadalmi templom, szerb templom) – Roosevelt tér – Tisza-part – Várkert.

A városnézés időtartama 3 óra, részvételi díja felnőtteknek 1000Ft, gyermekeknek 500Ft. (zsinagóga belépőjegy 1000Ft, diákoknak, nyugdíjasoknak 450Ft)

Dr. Somorjai Ferencidegenvezető, idegenforgalmi földrajztanár és útikönyv-író (a Szeged, Csongrád megye, Budapest, Magyarország útikönyv, a Fogadalmi templom, zsinagóga és szerb templom ismertetőjének szerzője. Cím: 6723 Szeged, Gém u. 2.  Mobil: +36-30/302-3745
E-mail:f.somorjai@gmail.com
Referenciái:https://hu.wikipedia.org/wiki/Somorjai_Ferenc
Honlap:http://szeged-idegenvezetes.hu/ Szeged galériával

 

2018. augusztus 13. hétfő 17 óra Nemzeti Emlékkert (Földmíves u. 13)
A KÁRPÁT – MEDENCEI MAGYARSÁG HELYZETE A SZENTKORONA ÉVÉBEN

Vendég: KALMÁR FERENC miniszteri biztos
Beszélgetőtárs: SZALAY ISTVÁN c. egyetemi tanár
Házigazda: SZILÁGYI ÁRPÁD városvédő polgár

 

2018. augusztus 14. kedd 16 óra Zöld Terasz klub (Földvári u. 3.)

JÓGA  MINDEN KOROSZTÁLYNAK
Jóga minden korosztályhoz szól, megtanít a helyes testtartásra, a helyes légzésre. Nincs életkorhoz kötve, mindegy, hogy ki mikor kapcsolódik a csoporthoz,mivel mindenki saját magához képest fejlődik.
Tanít: POLCZNERNÉ RÓZSA jógaoktató /70-325-5139/  

 

2018. augusztus 14. kedd 18 HUNGI Vigadó (Stefánia)

 ROMANTIKUS SZÉP DALLAMOK

Igaz János zenész estje
Háziasszony Zsótér Mária

 

2018. augusztus 15. szerda16 órától SZAB Székház 110-es terem
Galapagos szigetek csodái - történelem és élővilág Equadorban -

 Darwin evolúciós elméletének ihletői, az óriás teknősök, különleges növény és állatfajok
Pécsi Ágnes egyiptológus estje

 

2018. augusztus 15. szerda 18 órakor Virág cukrászda terasza (Klauzál tér) 

"SZÓLJON HANGOSAN AZ ÉNEK"
                           
 Fellépők: a Szegedi Nemzeti Színház opera tagozatának énekesei:                                        
- Bereczky Szilvia
- Szondi Péter
- Szondi Tamás

Műsoron a könnyű zene szerepel: világhírű örökzöld slágerek,musical részletek,pop zenei számok és híres-közkedvelt operett részletek. 
Műsorvezető: D.Tóth Júlia
Hangtechnikus: Juhos József

Bereczky Szilvia 

Budapesten születtem. Magánének szakon zeneművészeti szakközépiskolában végeztem Miskolcon. Többféle műfajban énekelek: opera, oratórium, műdalok, sanzon, musical és operett. Jelenleg a Szegedi Nemzeti Színház opera kórusában énekelek. Hangfajom lírai koloratúr szoprán. Szóló koncert fellépéseim az országban: Budapest, Keszthely, Kecskemét, Hódmezővásárhely stb… Fellépéseim: intézmények jubiláló évfordulói ,kiállítási megnyitók, karácsonyi koncertek, spirituális találkozók, esküvők, magyar kultúra napja,  magyar költészet napja, báli szezonok részeseként, szabadtéri kulturális rendezvény sorozaton stb…Rendszeresen fellépek a Szegedi Szabadtéri Játékokon .A színházzal turnéztam  Angliában, Franciaországban. Hollandiában, Ausztriában, Németországban, Spanyolországban, Olaszországban, Sziciliában. Ave Maria címmel szóló lemezem jelent meg 2003-ban ami kijutott Európa legjelentősebb országaiba: német-, osztrák, szlovák,  szerbiai és francia,  angol, görög, svájci, holland területekre, sőt Amerikába és Indiába is. A Szegedi Dómban klippet készítettünk Volf Péter: Ave Maria dalával

Szondi Péter

Nagycsoportos óvodás koromban kezdtem a zenével tudatosan foglalkozni, amikor a szüleim beírattak a zeneiskolai előkészítőbe, és a kezembe kaptam első hangszeremet, a hegedűmet, mely mellett érettségi tanulmányaim befejeztéig folyamatosan kitartottam. Nagyon szerettem a szolfézst, a zeneelméletet és az énekórákat. A Kodály Zoltán Ének-Zenei Ált. Isk. és Gimnáziumba jártam, ahol motiváltan és örömmel énekeltem a Durányik László vezette híres Miraculum vegyeskarban és szólóztamHainfart Márta Clarus fiúkórusában. Bicínium éneklési versenyeken vettem rész, melyről egyik évben az első helyet sikerült megszereznem. Legfőbb hobbimmá vált az éneklés a sportolás mellett, kerestem az újabb kihívásokat. A Kecskeméti Cantus Nobilis vegyeskarban megtaláltam azt a professzionális, felnőtt közeget, amelyre vágytam. Erdei Péter karnagy úr keze alatt sokat fejlődtem. Büszke vagyok arra, hogy olyan híres művekben vehettem részt szólóénekkel, mint az Éry-Kovács András rendezte Kodály: Székelyfonója, és Agnieszka Holland lengyel rendezőnő Beethoven árnyékában című amerikai filmje, Ed Harris és Diane Krugerszerepbenidirigálása alatt.
A zene ritmusát felfedeztem a versekben is, melyeket édesanyám biztatásáraolvastam, tanultam. A kecskeméti szavalóversenyek első helyezését sikerült minden évben megszereznem, majd megyei, országos versenyeken vettem részt versmondással.
Szegedre költöztem, hogy bővítsem ismereteimet a hozzám legközelebb álló két tudomány, a matematika és az ének-zene terén.E mellett alapítottunk egyetemi társaimmal egy a’cappella (hangszer kíséret nélküli) együttest, a Give Me Five-ot, mellyel spirituálékat, feldolgozásokat énekeltünk. Számos fellépés mellett kijutottunk Ausztriába, a Grazban tartott nemzetközi a’cappella fesztiválra.
Kutattam Szegeden a lehetőségeket, ahol énekes közösségben lehetek. A Szegedi Egyetemi Énekkar után Altorjay Tamás művész úr tanácsára jelentkeztem meghallgatásra a Szegedi Nemzeti Színház Énekkarába, ahol a mai napig lelkesen dolgozom. Örömömre szolgál, hogy a kóruséneklés mellett időnként egyéni szerepeket kapok. Így énekeltem például a Szökevény csillagok Fecskefiú főszerepét, Árgyélus királyfit, Luxemburg grófja Worchester szerepét, operák és operettek mellékszerepeit kapom. Az éneklés szeretete eljuttatott már többször budapesti színpadokra is: Evita, Sly, Rigoletto, Hoffmann meséi, sőt London színpadára A varázsfuvolával (Fiatal pap, Első őrtálló – mellékszerepek), és Jersey-szigetére a Fausttal.
Frissen végzettként, matematika-ének tanári egyetemi diplomával terveim között szerepel a tanári pálya is, hiszen tudást átadni véleményem szerint a legcsodálatosabb dolog.

Szondi Tamás

Már általános iskolás koromban kórusban énekeltem, de a tényleges éneklést 8-9. osztályban kezdtem el, amikor jelentkeztem a Kecskeméti Musical Stúdióba, amely sajnos már feloszlott azóta. Ebben a csoportban 5 éven át énekeltem musicaleket Jámbor Zsolt énektanár és Pulai Edina drámatanárnő kezealatt. Zsolttól az éneklést, Edinától pedig „színészmesterséget” tanultam. A motivációm abban rejlett, hogy rendkívül jól éreztem magam már gyerekkoromban is, ha figyeltek rám, én lehettem a középpontban, és szerettem az énekes műfajokat: az operától a rock’n’roll-ig bármit. Másodéves egyetemistaként lettem Altorjay Tamás operaénekes művész úr tanítványa, akitől a klasszikus ének rejtelmeit próbálom azóta is ellesni.
Éveken át szerepeltem eredményesen a kecskeméti versmondók találkozóján gimnazista koromban, valamint kétszer indultam az országos Latinovits vers- és prózamondó találkozón, melyen egyszer különdíjas, később második lettem. Az egyetemi zenei versenyre – amióta egyetemista vagyok – mindig jelentkezem. Legelőször első, később második,idénmegint első helyezést értem el.
Szeptembertől a Budapesti Operettszínház Broadway Stúdiójában fogok musical-operett színész képzésben tanulni. Eddigi tanulmányaimat az ELTE-n szeretném folytatni. Célom, hogy musicalénekes legyek, de legyen egy történelemhez kapcsolódó diplomám. Álmaimat nem adom fel, és hiszem, ha végigkíséri az életemet a színpadi éneklés, boldogabb ember leszek, és így másokat is boldogabbá tehetek.

 

2019. augusztus 16. csütörtök 17 óra Somogyi Könyvár klub
A Vitalion Klub bemutatkozik!

18 éve a magyar és a nemzetközi piacon.
CSAK ​természetes gyógynövény alapanyagú étrend kiegészítőkkel. .
A legfőbb küldetésünk: Számoljuk fel a népbetegségeket!
CSAK ​gyógynövényekkel, tablettában, kapszulában, DE!
Nem mindegy, KINEK, mire, mit, mivel, mikor, mennyit, és HOGYAN?
A Vitalion Klubunk képzett munkatársai, tanácsadói ebben tudnak Önnek segíteni!
Hallgassa meg havonta megrendezett előadásainkat, kérdezzen, tájékozódjon, érdemes!
Ebben a hónapban kiemelten a cukorbetegség megelőzéséről, alternatív kezelés módszereiről kaphatnak hasznos tanácsokat!
Előadónk: Kispálné Bán Mária - Természetgyógyász- Fitoterapeuta
Ha Ön is szeretne tájékozódni, változtatni jelenlegi élet minőségén, akkor várjuk szeretettel.
Az előadásainkon résztvevők között, kisorsolunk 2 db. ingyenes „induló” állapot felmérést is!

 

2018. augusztus 16. csütörtök 17 óra Varga Mátyás Kiállítóház (Bécsi krt.  )
Varga  Mátyás  Színházpártoló  Kör

.
Kiállítóház  háziasszonyai:  Czenéné Vass Mária, Kovács Ágnes 

 

2018. augusztus 16. csütörtök 18 óra Virág terasz (Klauzál tér)
"Rohan az idő..."

A DESSZERT Együttes koncertje
...és már augusztus van, a nyár felséges hónapja. Ehhez illő harmóniában szolgáljuk fel az újabb Desszert- menüt,
megfogadva tisztelt közönségünk kérését: magyarul! Minden lelkében fiatal barátunkat várjuk egy hangulatos estére!
  Desszert együttes.

 

2018. augusztus 17. péntek 17 óra Városháza Sajtószoba (Széchenyi tér 11.)
A HIMNUSZ KULTUSZÁNAK NYOMÁBAN

Előadó: Nagy Ádám muzeológus

 

2018.  augusztus 17. péntek 18 óra Virág Cukrászda Terasza
Gondolsz-e majd rám?

Nyáresti zenés kalandozás sanzonok, örökzöldek, slágerek világában
A mikrofonnál: Fábián Péter

 

2018. augusztus 17. péntek és 18 szombat 18-22 óráig (Tóth Vendéglő, Nagyállomás)
SZERETNÉTEK JÓ ZENÉRE JÓ TÁRSASÁGBAN TÁNCOLNI?

AKKOR ITT A HELYETEK.
HORVÁTH MIKLÓS ÉNEKEL

 

2018. augusztus 21. kedd 16 óra Móres Bárkonyha (Híd u. 4.)

FOGLALKOZTATÁS-POLITIKAI STRATÉGIAI LÉPÉSVÁLTÁSOK
A KÖZELJÖVŐBEN 2.

Előadó: Vincze-Fekete Sziráki Judit tanár

 

2018. augusztus 21. kedd 16 óra Zöld Terasz klub (Földvári u. 3.)

JÓGA  MINDEN KOROSZTÁLYNAK
Jóga minden korosztályhoz szól, megtanít a helyes testtartásra, a helyes légzésre. Nincs életkorhoz kötve, mindegy, hogy ki mikor kapcsolódik a csoporthoz,mivel mindenki saját magához képest fejlődik.
Tanít: POLCZNERNÉ RÓZSA jógaoktató /70-325-5139/  

 

2018. augusztus 22. szerda 17 óra Virág Cukrászda terasz

ROMANTIKUS SZÉP DALLAMOK
Igaz János zenész estje
Háziasszony: Zsótér Mária

 

2018. augusztus 23. csütörtök 18 óra SZAB Székház (Somogyi u.)
Szeged nevezetességei 2.

400 képpel illusztrált előadás

Egyetemi, egyházi negyed, Oskola utcától az Arany János utcáig, Tisza Lajos körút és környéke, Felsőváros, Tarján, Fodor-kert, Makkosház, Északi város, Rókus, Szent Rókus tértől a Dorozsmai útig, Móraváros, Alsóváros, Újszeged, Szőreg, Tápé, Kiskundorozsma, Szentmihály, Gyálarét

Előadó: Dr. Somorjai Ferenc idegenvezető, idegenforgalmi földrajztanár, művészettörténész és útikönyv-író, a Szeged, Csongrád megye és Magyarország útikönyvek szerzője.

 

2018. augusztus 24. péntek 17 óra Városháza Sajtószoba (Széchenyi tér 11.)
A MÁLTAI UTCAI HAJLÉKTALAN UTCAI GONDOZÓ SZOLGÁLAT

Előadó: Sirokmán Ildikó a Máltai Utcai Gondozó Szolgálat Szeged koordinátora

Utcai Gondozó Szolgálatunk célja az ellátatlan, de az intézményes gondozással szemben bizalmatlan, az utcán életvitelszerűen tartózkodó egyének, csoportok szociális és mentális segítése, elsősorban életmentés, megelőzés, integrálás céljából. 
A szociális munkás feladata az első alkalommal azonnali segítségadás, kapcsolatteremtés, ártalomcsökkentés, később az alapvető fizikai és mentális szükségletek kielégítése is. A segítés fontos szempontja az, hogy a rászoruló ember számára nyújtott valamennyi szolgáltatásban lehetőség szerint támogassuk az ő önerejét. Az Utcai Gondozó Szolgálat tevékenyen részt vesz a megyei krízisautó munkájában, családlátogatásokon, lakhatási programban. Az utcán élő embereket igyekszünk a nappali melegedőbe irányítani, ahol különféle szolgáltatásokat vehetnek igénybe.

 

2018. augusztus 24. péntek 18-22 óráig (Tóth Vendéglő, Nagyállomás)
SZERETNÉTEK JÓ ZENÉRE JÓ TÁRSASÁGBAN TÁNCOLNI?

AKKOR ITT A HELYETEK.
HORVÁTH MIKLÓS ÉNEKEL

 

2018. augusztus 25. szombat 15.00-18.00 Orosháza-Gyopárosfürdő Gyógy-Park és Élményfürdő  (Fasor u. 3.)

"MOZGÁS LEGYEN A GYÓGYSZERED"

Programok:

Íjászat
Víz alatti torna
Víz alatti tekerés (vízi bicikli)
Vízi vetélkedők
Kártya, sakk, kézműves foglalkozás
Életviteli klub
Szauna szeánsz
Orr-fül gége vizsgálat
Táplálkozási tanácsadás

 Az egyes  programok kezdési időpontjairól, a helyszínen az információs pultnál érdeklődhetnek a Fürdő vendégei.
A helyszínen Pap Anikó várja a Közéleti Kávéház tagjait a karszalag belépővel. (Akik a Mórahalmi Fürdőben lévő korábbi programra kapott karszalagot nem használták fel, itt most azzal is beléphetnek.) A részvételt a bejáratnál aláírásukkal hitelesítik, és kérik a szervezők, hogy a programokon is vegyenek részt.

 

2018. augusztus 25. szombat 17 órától Klauzál tér Virág Cukrászda terasz  
„Nyárbúcsúztató nagy dalcsokor - Talent koncert a Virág Cukrászda Teraszán”

Közreműködnek a Talent Énekstúdió fiatal tehetségei.

Lassan vége a nyárnak, még egy hét és kezdődik a suli… Reméljük a nyáron mindenki kipihente magát és a nagy nyaralások után, - amelyekről izgalmas beszámolók születtek, - ismét színpadra állnak a Stúdió kis és nagy növendékei. Régi és új slágerek, gyerekdalok, filmdalok, musical betétdalok, country, magyar nóta opera slágerek, és mulatós dalok is színre kerülnek ezen az estén a közel két órás programban.
 Műsorvezető: Györkey László stúdióvezető
Várunk mindenkit  sok szeretettel!

 

 2018. augusztus 25. szombat 18-22 óráig (Tóth Vendéglő, Nagyállomás)
SZERETNÉTEK JÓ ZENÉRE JÓ TÁRSASÁGBAN TÁNCOLNI?

AKKOR ITT A HELYETEK.
HORVÁTH MIKLÓS ÉNEKEL

 

2018. augusztus 26 vasárnap 15.00-18.00 Tótkomlós, Rózsafürdő (Kossuth Lajos u. 2.)

"MOZGÁS LEGYEN A GYÓGYSZERED"

Programok:

Íjászat
Víz alatti torna
Víz alatti tekerés (vízi bicikli)
Vízi vetélkedők
Kártya, sakk, kézműves foglalkozás
Életviteli klub
Szauna szeánsz
Orr-fül gége vizsgálat
Táplálkozási tanácsadás

 Az egyes  programok kezdési időpontjairól, a helyszínen az információs pultnál érdeklődhetnek a Fürdő vendégei.
A helyszínen a bejárati pénztárnál Pap Anikó várja a Közéleti Kávéház tagjait a karszalag belépővel. (Akik a Mórahalmi Fürdőben lévő korábbi programra kapott karszalagot nem használták fel, itt most azzal is beléphetnek.) A részvételt aláírásukkal hitelesítik, és kérik a szervezők, hogy a programokon is vegyenek részt.

 

2018. augusztus 27. hétfő 18 óra Fasor Vendéglő (Újszeged Bérkert u. 54)

Csodálatos szép Andalúzia fővárosa Sevilla

Granada, Malaga, Costa del Sol

Előadó: Savanyáné Fejes Ágnes
Házigazdák: Dr. Abonyi Mária jogász, Dr. Bagdi Sándor főiskolai docens
Filmvetítéssel egybekötött előadás

 

2018. augusztus 28. kedd 16 óra Zöld Terasz klub (Földvári u. 3.)

JÓGA  MINDEN KOROSZTÁLYNAK
Jóga minden korosztályhoz szól, megtanít a helyes testtartásra, a helyes légzésre. Nincs életkorhoz kötve, mindegy, hogy ki mikor kapcsolódik a csoporthoz,mivel mindenki saját magához képest fejlődik.
Tanít: POLCZNERNÉ RÓZSA jógaoktató /70-325-5139/  

 

2018. augusztus 28. kedd 18 óra Korzó Zeneház (Feketesas u- Kossuth L. sgt. sarok).)

Gyúró Dávid zongorista estje

Gyuró Dávid 1999. 07. 27. napján született Szegeden. A Juhász Gyula Gyakorló Általános Iskola ének zenei osztályában kezdte zenei tanulmányait. Először kórusban énekelt, többször szóló éneket az iskolai ünnepségeken, valamint a szegedi Dóm templomban  is.
2 évet dobolt magántanárnál, aki kérte ne hagyja abba a dobolást, mert rendkívül tehetséges. A dobolást be kellett fejeznie, mert a családja fél évet Hawaii szigeteken élt. Dávid az 5. osztályt ott fejezte be és tökéletes amerikai angol kiejtéssel és számos élménnyel tért haza. A 6. osztály elkezdésekor jelenleg  a Bécsben zeneszerzőnek tanuló Lipták Ádám zongora darabjainak hallgatása után (nagy hatással volt Dávidra) közölte, Ő most szeretne elkezdeni zongorázni 12 évesen.  A tanára Oláh Piroska tanárnő volt, aki másfél év zongorázás után elvitte a Csongrád Megyei Ifjú Zongoristák versenyére. A zsűri, mint kivételes tehetségnek extra kiemelt nívó díjat adott neki, nem hitték el, hogy csak másfél éve zongorázik. Ezek után az általános iskolai versenyeket megnyerte és 2 és fél év zongorázás után felvételt nyert a SZTE Vántus István Gyakorló Zeneművészeti szakközépiskola zongora szakára. Tanára dr. Zsigmondné dr Pap Éva. Gyuró Dávid most az érettségi után az ötödévét kezdi a konzervatóriumban, melynek célja  a külföldi felvételire való felkészülés. Az alábbi versenyeredmények és szereplések :
Temesvár Nemzetközi Zongoraversenyen I. helyezés
Temesvár Nemzetközi Zongoraverseny kiemelt I. helyezés
Déva Nemzetközi Zongoraverseny kiemelt I. helyezés
Meghívás Kurtág György születésnapja alkalmából hangversenysorozaton részvétel
Eredményes szereplés az 5. Bartók Béla Nemzetközi Zongoraversenyen Graz 2017
Dávid Ausztriában szeretné az 5. év befejezése után folytatni tanulmányait,

 

2018. augusztus 29. szerda 16 órától SZTE Jogi Kar 207-es terem

HOGY KERÜLTEM INDIÁBA? 2.
Útinapló
Baron Kati vetítéses előadása

 

2018. augusztus 29. szerda 18 óra Virág Cukrászda Terasza (Klauzál térr)
A Jazzarosa zenekar koncertje

A Jazzarosa  zenekar tagjai: Horváth Piroska ének, Török Péter gitár, Pálinkó Péter zongora, Árva Gábor bőgő és Szabó Csaba dob.
A zenekar 2016-ban alakult. Repertoárjában igényes, dallamos jazz standardek szerepelnek, amelyeket számos ismert előadótól hallhattunk már (Ella Fitzgerald, StanGetz, JoaoGilberto, Frank Sinatra, Ray Charles, Norah Jones).
Különlegessé teszi, hogy általában magyar nyelvű szövegekkel adjuk elő, amelyek zöme saját szerzemény. A dalok sorát színesítik ismert régi magyar slágerek Fényes Szabolcstól és más kiváló magyar zeneszerzőktől, mindezek szintén jazz stílusban.
A zenék hangulata kellemes, szívhez és lélekhez szóló. Pozitív feltöltődést és igazi kikapcsolódást nyújt  a közönségnek.

 

2018. augusztus 30. csütörtök 18 óra SZAB Székház (Somogyi B. u. 7. 110-esterem)
Dél-alföldi fürdő körkép


   5 Dél-alföldi fürdő vetített képes bemutatása

Előadó: Márton Mária a Szentesi Sport- és Üdülőközpont Nkft.Ügyvezető igazgatója

Márton Mária
2017-től Dél-Alföldi Fürdők Egyesülete elnökeként 24 fürdő jelenleg futó pályázatának koordinálása  - többek között - a  feladata. 2007-től   Magyar Balneológiai Társaság tagja, 2007-től  Magyar Fürdőszövetség  - Közgazdasági és Jogi Bizottsági tagja  ( OEP elszámolás magasabb díjazásának ár tárgyalásai, Áfa csökkentéssel kapcsolatos tárgyalások ), 2008-tól  Közép- Kelet Európai Rekreációs Társaság  tagja  ( 24  fürdőben megvalósuló Mozgás legyen a gyógyszered pályázat  kezelése, írástól az elszámolásig ), 2017-től   Fürdővárosok Szövetsége   - pályázatokért felelős koordínátora  (Fürdővezető képzés elindítása, vagy Vendégházak, étterem üzemeltetése…)
Tapasztalatokat szerzett a zöldmezős beruházásokban, az önerős fejlesztéssel megvalósuló fürdők építésében, küzd a fürdők és a vendégházak beemeléséért a turisztikai forgalomba célkiűzés megvalósításáért, részt vett a Borbála fürdő zöld mezős beruházásának bonyolításában is..
Szakmai tanulmányutjai  és azok témái:
2007.  Törökország -- szállodák, fürdők, spa
2008.  Szlovénia -- Szlovénia turizmusa
2009.  Spanyolország -- szállodák, fürdők, uszoda berendezések
2010.  Erdély -- a monarchia fürdői, mofetták
2011.  Ausztria -- fürdők természet közelben, különleges attrakciók
2012.  Olaszország -- fürdők, szállodák
2013.  Finnország -- szauna, rekreáció
2014.  Szlovákia -- gyógyászat, alternatív gyógyászat
2015.  Vajdaság -- sportturizmus, konferenciaturizmus
2016. Románia -- határon átnyúló pályázati lehetőségek 

 

2018. augusztus 31. péntek 17 óra Korzó Zeneház (Fekete sas u. Kossuth L. sgt. sarka)

SZERZŐ A ZONGORÁNÁL
Szász Mihály (M. Saxon) szerzői estje
A dalok tartalma az operettvilágtól a sanzon, kuplén át a musical világáig terjed.
Az elhangzó húsz műből néhány cím: II. Ritorno (ősbemutató Genova), Nizzai éjszakák, A négy őrült  évszak, Lottó-kuplé, Érettségi találkozó, A la Mozart, Hogyan írunk számot…

 

2018. augusztus 31. péntek 18 óra Virág Cukrászda terasza (Klauzál tér)
                                   
Mizsei Zoli Produkciók 

         Hangulatos harmonika zene a Szegedi Senior Harmonikások Egyesülete
  Accord-Diák  harmonika zenekara előadásában

              Előadási harmonika darabok Mizsei Zoltán harmonikaművész átdolgozásában.

Nosztalgia  zenét  játszik a Mizsei Trió

 

2018. augusztus 31. péntek 18-22 óráig (Tóth Vendéglő, Nagyállomás)
SZERETNÉTEK JÓ ZENÉRE JÓ TÁRSASÁGBAN TÁNCOLNI?

AKKOR ITT A HELYETEK.
HORVÁTH MIKLÓS ÉNEKEL

 


 

Siklósi András
 Alvilági éjszaka

Fortyog a lé rőzse lángol
híjja sír föl egy kuvik
boszorkányhad égre-földre
sötét fátylat hengerít

Csöndes az éj s pont éjfélkor
megdobban a föld szíve
nyereményét a rút halál
talán épp most söpri be

Félelmetes fagyos szélben
didereg a vén erdő
oszló hullák maró bűzét
okádja a temető

Fölugrálnak mind a sírok
fejfáikat lengetik
a pokoli zűrzavarban
jaj a világ megveszik

Kígyó béka dől az üstbe
genny és penész sustorog
lábszárcsonttal kevergetik
a boszorkányasszonyok

Csak még egy kis férges gyümölcs
macskafarok lócitrom
kóstolgatja a főszakács
de fenséges de finom

Egy kis csoport eszmét cserél
hazug jelszókat susog
alkukat köt köntörfalaz
mint a politikusok

A többiek alig győzik
várni a nagy lakomát
rikácsolnak csettintgetnek
s rugdalnak egy koponyát

Káromkodnak szitkozódnak
a pofájuk be nem áll
eksztatikus varázslásuk
még nézni is borzadály

Körbetáncolják a kondért
testük reszket vonaglik
a leves kész s ők zabálnak
az utolsó falatig

Majd böfögve veszekedve
fölszítják a hunyt tüzet
söprűnyéllel közösülnek
rakáson az aggszüzek

Szarva szeme szikrákat szór
kéjesen nyög és dörmög
lópatáján násztáncot jár
fejedelmük az ördög

Van itt vásár mindenféle
gyilkos szerszám és méreg
gonosz ember sátánfajzat
itt adják ki a béred

Vad mételyes ez az éjjel
nincs se fény se levegő
boszorkányok tanyája ez
alvilági legelő

Ha közel jársz észrevesznek
beteljesül végzeted
kóbor vándor ne jöjj ide
ha kedves az életed

Kutya szűköl csillag hullik
hármat huhog a bagoly
álmom nehéz fölsikoltok
meghasadtam valahol

 


 

Siklósi András
Ének Szent Istvánhoz

Rád gondolunk első szentünk győzedelmes nagy király
Árva népünk sírva néz rád Békére örömre vár

Szólj értünk hogy megmaradjunk Nyújtsd felénk erős karod
Mondd keljenek új életre a falvak s a városok

Lépj közénk kedves fiaddal a délceg királyfival
Ne engedd hogy elpusztuljunk Népünk szebb jövőt akar

Áldj meg minket hű jobboddal Gyógyíts be minden sebet
Országodat mit ránk hagytál szétszaggatták a szelek

Csak egy könnycseppnyi maradt meg Védd meg ezt dicső király
Árva néped sírva néz rád Békére örömre vár

 


 

PROGRAMAJÁNLÓ 2018. AUGUSZTUS
SOMOGYI KÁROLY VÁROSI ÉS MEGYEI KÖNYVTÁR

Nyári „menetrend" a Somogyi-könyvtárban
Könyvtárunk Dóm téri központja július 16-tól szeptember 1-ig rövidített nyitvatartási időben várjuk az olvasókat. Hétfőn, kedden, szerdán és pénteken 10-től 18 óráig, csütörtökön 13-tól 18 óráig, szombaton 10-től 16 óráig állunk a látogatók rendelkezésére.
A fiókhálózat könyvtárai 2018. július 30-tól augusztus 17-ig zárva tartanak. Nyitás augusztus 21-én.


PROGRAMOK

2018. augusztus 9. (csütörtök) 17.00– helyszín: 1. emelet folyóirat-olvasóterem
A magyar népviselet feldolgozás - Balassi Mariann iparművész kiállításának ünnepélyes megnyitója
Balassi Mariann érzelemvilágát a színek és az anyagok sokszínűsége jellemzi, amelyet többek között női- és gyermek népi ruhák, textilképek formájában csodálhatunk meg.
A kiállítás 2018. szeptember 11-ig tekinthető meg.

2018. augusztus 10. (péntek) 16.00 – helyszín: 3. emelet, Emlékkönyvtár
Emlékkönyvtári látogatás a Szegedi Szabadtéri Játékokhoz kapcsolódóan
A Somogyi-könyvtár kincseit őrző Emlékkönyvtárban az alapító, Somogyi Károly 43 701 kötetes gyűjteményéből látható egy közel 10 000 kötetes reprezentatív válogatás. A könyvtár eredeti, több mint százéves könyvállványaival berendezett termében értékes, régi, ritka kötetek találhatók. A bemutatón könyvtörténeti különlegességekkel várjuk az érdeklődő látogatókat.
A bemutató időtartama: 1 óra
Találkozás: a Somogyi-könyvtár adminisztrációs pontjánál
A részvételi díj egységesen 500 Ft.
A könyvek védelme miatt fokozottan ügyelünk a megfelelő hőmérsékletre és páratartalomra. Kérjük, a látogatás tervezésekor vegyék figyelembe, hogy a várható hőmérséklet 17°C.
Fotózás nem lehetséges.


KIÁLLÍTÁSOK

2018. augusztus 2-től  25-ig – helyszín: 1. emelet folyóirat-olvasóterem
A preraffaeliták művészete
1848 szeptemberében alakult ez a művészcsoport Angliában. Tagjai között elsősorban festők voltak, akik közül a legismertebb a 190 éve született Dante Gabriel Rossetti, de munkásságuk szorosan kapcsolódott más társművészetekhez, az irodalomhoz is. Maguk is írtak, illetve az irodalom volt művészetük egyik legfontosabb forrása. Nagy hatással voltak az európai (elsősorban szecessziós) művészetre, Magyarországon Gulácsy Lajos festészetére hatott erősen ez az irányzat, de például a szecessziós Zsolnay-dísztárgyakon is fedezhetünk fel preraffaelita motívumokat.
Az ő művészetüket mutatja be tárlatunk a könyvtár dokumentumainak, művészeti albumainak segítségével.

2018. augusztus 27-től szeptember 5-ig – helyszín: 1. emelet folyóirat-olvasóterem
A Somogyi-könyvtár idén is csatlakozik a szegedi halfesztivál rendezvénysorozatához. A 2018. augusztus 31. és szeptember 2. között immár XXII. alkalommal megrendezésre kerülő Nemzetközi Tiszai Halfesztivál alkalmából kiállítás tekinthető meg a könyvtár 1. emeletén augusztus 27-től szeptember 5-ig. A tárlatot Frank Sándor magángyűjteményének különlegességei egészítik ki.
Idén is lesz játék. A kiállítást megtekintők könnyedén válaszolhatnak a szórólapokon feltett kérdésekre és jutalmul ajándék halászlevet nyerhetnek.

2018. augusztus 9-től szeptember 11-ig – helyszín: 1. emelet folyóirat-olvasóterem
A magyar népviselet feldolgozás–Balassi Mariann iparművész kiállítása
Balassi Mariann érzelemvilágát a színek és az anyagok sokszínűsége jellemzi, amelyet többek között női- és gyermek népi ruhák, textilképek formájában csodálhatunk meg.
gyermek népi ruhák, textilképek formájában csodálhatunk meg.

2018. július 16-tól október 3-ig – helyszín:  földszinti kiállítótér
Örökül hagyták – múlt és jövő egymásra épülése
A Somogyi-könyvtár nyári nagykiállításával csatlakozik a „Kulturális örökség európai éve 2018” címmel meghirdetett rendezvénysorozathoz. Kiállításunk elsősorban a magyar kulturális örökséget mutatja be. A téma gazdagsága, sokszínűsége megjelenik régészeti lelőhelyek, kortárs építészeti műemlékek, középkori várak, képzőművészeti alkotások, néphagyományok s nem utolsó sorban könyvtárak szebbnél szebb könyvgyűjteményei területén. Somogyi Károly gyűjteményének köszönhetően a látogatók betekintést nyerhetnek az írott és a nyelvi kulturális örökségünk kiemelkedő darabjaiba a könyvtár muzeális értékű kötetein keresztül.
A kiállítás létrejöttét Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Kulturális, Oktatási, Idegenforgalmi és Ifjúsági Bizottsága Idegenforgalmi támogatási keretén keresztül támogatta.

2018. július 19-től augusztus 8-ig – helyszín: 1. emeleti folyóirat-olvasóterem
"Mehndi, az exkluzív ékszergyöngyök világa"
Balázs Andrea Katalin művésznevén Katandi díjnyertes arcfestő és hennafestő válogatott munkáinak fotókiállítása
A mehndi, a henna indiai neve. Ősi természetes testfestés - az 5000 éves múmiák kezén talált hennanyomok arra engednek következtetni, hogy a MEHNDI-t már az ókori egyiptomiak is ismerték.
A mogulok a XII. században hozták magukkal Közép-Keletrõl, s hamarosan India egész területén elterjedt.
Az alkotó a munkáit fotókon is rögzítette, amelyek több alkalommal díjazottak is lettek.

2018. július 19-től augusztus 16-ig – helyszín: 2. emelet
70 éve született Baka István (1948)
A költői képalkotás és a szerepjáték-költészet egyik legjelentősebb megújítója, író, műfordító, szerkesztő születésének 70. évfordulójáról a költő életművét bemutató kiállítással emlékezik meg a Somogyi-könyvtár
 „Az irodalomtörténet [...] Bakát szegedi költőként fogja számon tartani, Juhász Gyula óta a legjelentősebb szegedi költőként...fizikai élete nagyobbrészt ehhez a városhoz kötődött, igaz, néha visszatért Szekszárdra, szülei házába, s mindig vágyott egy régi Szekszárdra emlékeztető kisvárosba, szellemi élete azonban az elvont költészet jegyében telt.”
(Füzi László: A költő titkai).

2018. június 23-től  2018. augusztus 7-ig– helyszín: 1. emeleti folyóirat-olvasóterem
Zsolnay és a Zsolnayak: Egy gyár és egy család története
A Múzeumok Éjszakáján a 190 éve született, a gyárat felvirágoztató és világhírűvé tevő Zsolnay Vilmosra emlékezünk. Könyvtári dokumentumok, valamint Zsolnay-kerámiák segítségével mutatjuk be a gyár kialakulását és fejlődését, bepillantást nyerünk a gyártási folyamatokba és a család életét is nyomon követhetjük, hiszen a gyár és a család története szorosan összefonódik.

2018. június 7-től augusztus 31-ig – helyszín: Somogyi-könyvtár, földszinti Internet-tér
Örömfotók –Bobkó Anna kiállítása
Mit csinál szabadidejében a Szegedi Tudományegyetem fotóriportere, aki a hétköznapokban tudósokat, a hallgatói életet, az egyetem nemzetközi vendégeit örökíti meg? Tovább folytatja a fotózást a dolgos órákon kívül is. Saját kedvenc témáinak megvalósítását örömfotózásként éli meg. Lencsevégre kapja a barátokat, ismerősöket, izgalmas karaktereket, a közvetlen környezetét.


Szegedi Vakáció a Gyermekkönyvtárban

2018. augusztus 1. (szerda) – helyszín: gyermekkönyvtár
„JÁTSZÓ-TÁRS-KÖR”
Klasszikusok újra töltve kicsiknek, nagyoknak. Társasozz velünk! Most biztosan találsz játszótársat, akár egyedül, akár családdal érkezel.

2018. augusztus 2. (csütörtök) – helyszín: gyermekkönyvtár
„JÁTSZÓ-TÁRS-KÖR”
Trónok harca és társai: Stratégiázz, köss szövetségeket és hódíts! Társasozz velünk! Most biztosan találsz játszótársat, akár egyedül, akár családdal érkezel.

2018. augusztus 3. (péntek) – helyszín: gyermekkönyvtár
10.30 Meséről mesére – diafilmek vetítése
16.00 Meséről mesére – diafilmek vetítése

2018. augusztus 6-10. – helyszín: gyermekkönyvtár
Képes-Lap: nyaralóktól nyaralóknak.
Derítsd ki, hol lehetnek és üzenj az eltűnt könyvtárosoknak! Kreatív játék augusztus 6-10-ig.

2018. augusztus 14. (kedd) – helyszín: gyermekkönyvtár
Mesevár. Legyél te a Könyves Birodalom legkisebb hőse! Álld ki a mesebeli próbákat és foglald el a Mesevárat! Mesék és játékok óvodásoknak augusztus 14-29-ig.

2018. augusztus 14. (kedd) –helyszín: gyermekkönyvtár
Birodalomhódító könyvtár-tér-játék. Kalandozások a Könyvkirály birodalmában augusztus 14. és 29. között. 1. vár

2018. augusztus 16. (csütörtök) – helyszín: gyermekkönyvtár
Birodalomhódító könyvtár-tér-játék. Kalandozások a Könyvkirály birodalmában augusztus 14. és 29. között. 2. vár

2018. augusztus 16. (csütörtök) – helyszín: gyermekkönyvtár
„JÁTSZÓ-TÁRS-KÖR”
Taktikázz, kombinálj! Társasozz velünk! Most biztosan találsz játszótársat, akár egyedül, akár családdal érkezel.

2018. augusztus 17. (péntek) – helyszín: gyermekkönyvtár
10.30 Meséről mesére – diafilmek vetítése
16.00 Meséről mesére – diafilmek vetítése

2018. augusztus 21. (kedd) – helyszín: gyermekkönyvtár
Mesevár. Legyél te a Könyves Birodalom legkisebb hőse! Álld ki a mesebeli próbákat és foglald el a Mesevárat! Mesék és játékok óvodásoknak augusztus 14-29-ig.

2018. augusztus 21. (kedd) – helyszín: gyermekkönyvtár
Birodalomhódító könyvtár-tér-játék. Kalandozások a Könyvkirály birodalmában augusztus 14. és 29. között. 3. vár

2018. augusztus 23. (csütörtök) – helyszín: gyermekkönyvtár
Birodalomhódító könyvtár-tér-játék. Kalandozások a Könyvkirály birodalmában augusztus 14. és 29. között. 4. vár

2018. augusztus 23. (csütörtök) – helyszín: gyermekkönyvtár
„JÁTSZÓ-TÁRS-KÖR”
Keress, párosíts, szaladj, s nevess Te a végén! Társasozz velünk! Most biztosan találsz játszótársat, akár egyedül, akár családdal érkezel.

2018. augusztus 24. (péntek) – helyszín: gyermekkönyvtár
10.30 Meséről mesére – diafilmek vetítése
16.00 Meséről mesére – diafilmek vetítése

2018. augusztus 27. (hétfő) – helyszín: gyermekkönyvtár
Mesevár. Legyél te a Könyves Birodalom legkisebb hőse! Álld ki a mesebeli próbákat és foglald el a Mesevárat! Mesék és játékok óvodásoknak augusztus 14-29-ig.

2018. augusztus 30. (csütörtök) – helyszín: gyermekkönyvtár
16.30 Eredményhirdetés a Mesevár és a Birodalomhódító könyvtár-tér-játék résztvevői számára.

2018. augusztus 31. (péntek) – helyszín: gyermekkönyvtár
10.30 Meséről mesére – diafilmek vetítése
16.00 Meséről mesére – diafilmek vetítése

 


 

Somogyi-könyvtár Fiókhálózat
2018. augusztusi rendezvényei

A Somogyi-könyvtár fiókhálózatának könyvtárai 2018. július 30-tól augusztus 17-ig zárva tartanak. Nyitás augusztus 21-én.


Kiállítások

Csillag téri fiókkönyvtár
augusztus 21-31.
Első munkáim –Tokaji Lili rajzkiállítása
“Tokaji Lili vagyok, a Deák Ferenc Gimnáziumban tanulok és évek óta szenvedélyem a rajzolás. Művészeti iskola révén, a rajz már kisgyerekkorom óta a mindennapjaimhoz tartozik, de csak néhány éve kezdtem el önálló rajzokat készíteni. Eleinte kedvenc anime karaktereimet örökítettem meg, majd a tűfilces mintázásban is kipróbáltam magam. A későbbiekben, ahogy egyre több művésztárssal találkoztam, komolyabb rajzokba kezdtem, felhasználva Kelet-Ázsiai érdeklődésemet. A Csillag téri fiókkönyvtárban megrendezett, első kiállításomon nagyrészben az ázsiai vonal darabjai láthatóak, amelyek talán a szívemhez legközelebb álló műveim.”

Dorozsmai fiókkönyvtár
augusztus 21-31.
A Dorozsmai Nefelejcs (Május 1.) Bölcsőde történetének bemutatása, írásos dokumentumok és fényképek alapján

Északvárosi fiókkönyvtár
augusztus 21-31.
Haui József (Ha Jó) Képregény-mazsolák–A Vízipóktól a Drónok harcáig
augusztus 21-31.
Kamaszhang – válogatás a Tinikuckó kamaszainak illusztrált könyvajánlóiból

Francia utcai fiókkönyvtár
augusztus 21-31.
Kiállítás a szegedi Vakációs foglalkozásokon készült kézműves alkotásokból.
A kiállítás megtekinthető a könyvtár teljes nyitvatartási idejében.

Hangoskönyvtár
augusztus 21-31.
A Nap-Fény Fotókör Egyesület tagjainak “Állati jó!” című közös kiállítása a Hangoskönyvtárban. Megtekinthető a könyvtár nyitvatartási idejében.

Móra utcai fiókkönyvtár
augusztus 21-31.
Füvészkert arcai–az SZTE Füvészkert fotókiállítása
Közel száz év nem múlik el nyomtalanul a természet felett. Talán még nagyobb változást idéz elő egy minden szegletében élő, mégis emberi kéz által kialakított és folyamatosan formált környezetben, mint egy botanikus kert. Időről időre új növényfajok jelennek meg a gonddal kialakított kertben, némelyek pedig eltűnnek, hogy átadják másoknak helyüket. Színek és formák versengnek egymással, hogy mutassák a természet és a növényvilág sokszínűségét, változékonyságát.
A szegedi Füvészkertben sétáló látogatót a képeken megjelenő formák és hangulatok, a kert főszereplői, a növények látják vendégül. Mindenkit szeretettel várunk egy földrészeken átívelő utazásra, hisz a csodát élőben kell látni!

Odesszai fiókkönyvtár
augusztus 21-31.
Kiállítás a Csongrád megyei SM betegek EFOP-3.7.3-16 pályázat keretében készült selyemképeiből és agyagtárgyaiból

Rókusi fiókkönyvtár
augusztus 21-31.
Nézd, milyen ügyes vagyok! címmel a könyvtári foglalkozásokon készített kézműves alkotásokból állítjuk ki a legjobban sikerült munkákat.

Szőregi fiókkönyvtár
augusztus 21-31.
A rózsa reneszánsza– dokumentumkiállítás

Tápé
augusztus 21-31.
Tápai Falunapok és Tarhonya Fesztiválok képekben – a Nap-Fény Fotókör Egyesület tagjainak közös kiállítása a Tápai Falunap és Tarhonya Fesztiválhoz kapcsolódva


Programok

Csillag téri fiókkönyvtár
augusztus21 - 31. Használt könyvek vására 100 Ft egységáron a könyvtár teljes nyitvatartási idejében.
augusztus30. 17.00 órakor Korea Klub – kötetlen beszélgetés nyelvtanulásról, koreai kultúráról, zenéről.

Francia utcai fiókkönyvtár
augusztus21 - 31. Használt könyvek vására  50-100 Ft egységáron a könyvtár teljes nyitvatartási idejében.

Odesszai fiókkönyvtár
augusztus21-31.  A Somogyi-könyvtár Odesszai fiókkönyvtára 6 fordulós olvasási játékot hirdet 14-18 éves fiataloknak a nyári szünetre. A játék időtartama: június 1-augusztus 31. Eredményhirdetés: 2018. szeptember 7.
A feladatlapok és a játék részletei megtalálhatóak az Odesszai fiókkönyvtárban (6726 Szeged, Székely sor 11.) és a könyvtár Facebook oldalán.
augusztus21-31.Használt könyvek vására fiókkönyvtárunk teljes nyitvatartási idejében
augusztus24. 16-18 óráig Társasjáték délután – Önfeledt családi pillanatok a könyvespolcok között
augusztus28. 10-12 óráig Társasjáték délelőtt – Önfeledt családi pillanatok a könyvespolcok között
augusztus23. 16 órától Játékos Felnőtt Kör – ahol a társasjátékoké és a felhőtlen jókedvé a főszerep 

Rókusi fiókkönyvtár
augusztus21-31. Használt könyvek vására 50-100 forintos áron teljes nyitvatartási időben.

Szőregi fiókkönyvtár
augusztus 28.  (kedd) 17.00 Szőregi emlékeim címmel kötetlen beszélgetés az Életreform klubban.

Tápai fiókkönytár
augusztus22-31.
Használt könyvek vására a könyvtár nyitvatartási idejében! Bővült választékunk, 50 Ft-os áron választhatnak ifjúsági, szépirodalmi és ismeretterjesztő könyveket!

 


 

Hajdrik József

A vágy lángoló szavai

Miféle éjek, ha mindig csak vágyódom?
A hajnalnak fénye színével felébreszt.
Hiszem sorsom, hiszen miattad álmodom,
azt, hogy itt e földön, még minden szép lehet.

Rügyektől roskadó, virágtól meghajló
fák ágai közt egy gerlepár hangja búg.
Amott a távolban két szerelmes szajkó,
úgy érzem, kettőnk frigyéről mindent tud!

A mezők, a hegyek, a nagy folyóvizek,
az élet szépségét hirdetik létükkel.
Nap fényétől a Hold azúr kéket színlel.
Mondd, ér-e valamit a világ nélküled?

Az öröm nem látszólagos, festett ábránd,
mely álságos vágyakat tükröz vissza.
Szeretlek! és azt sajduló szívvel bánnám,
ha ajkunk a feledés kútjából inna!

 Hirdetmény

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Szegedi Csoportja az alábbi időpontokban fogadja a lakosság adományait:
hétfő, szerda, csütörtök 9-11 és 15-17 óra között.
Cím: Szeged, Csanádi u. 9.
Átveszünk : ruhaneműt, cipőt, ágyneműt,gyógyszert, plédet, műszaki cikket, könyvet, bútort és bármit, ami használható és tiszta.
Kérjük, hogy az egyesületünknek szánt tárgyakat hozzák be a fenti címre, ne dobják konténerbe vagy gyűjtőládába,
mert azok nem hozzánk kerülnek.
Csoportunk kizárólag a Csanádi utcában tudja az adományokat gyűjteni.
Számlaszámunk: OTP Bank 11784009-20201485.

Segítséget köszönve a Szegedi Máltais Csoport.
 

Vissza a kezdőlapra