Közéleti Kávéház
2013. december havi programja


2013. december 1. vasárnap 16 óra Őrangyal Étterem Szent Mihály u. 1.
Lélek szigete

Az Őrangyal Gasztroház Vega Étterem minden vasárnap 16 órától Lélek szigete kulturális programjára meghívja Önt és Kedves Barátait.
A résztvevőkkel közös meditáció, lelki feltöltődés, szellemi jóga, filozófia, élő zene, ének, tánc.
A program végén ételkóstoló (fiszt).

Szervezők: Őrangyal Étterem, SZÖFCE, Krisnavölgy
Infó: Tóth Bogyó István, 30/9457-201, bogyototh@gmail.com

 

2013. december 2. Hétfő 17.00 Somogyi-könyvtár

FILMKLUB

BUBRYÁK ISTVÁN válogatása

KÉM(EK) és ELHÁRÍTÓK
Hős, vagy áruló? Olasz operákban teszik fel ezt a kérdést, a kémek, ellenkémek, ügynökök, informátorok, kémelhárítók szervezett világában nem.
Volt CIA és NATO-ügynökök és hazai elhárítóik riportjaiból áll össze a film, melynek egyik tanulsága: nem nyersz bocsánatot akkor sem, ha az eszme,
amelyért harcoltál, győz. Mert kém voltál. Pedig lehet, bűntelen vagy.

Rendező: Kiss Róbert

 

2013. december 2. hétfő 18 óra SZTE Állam- és Jogtudományi Kar 3. emelet Társalgó (Tisza Lajos krt.54.)
SZAMARKAND CSODÁI

DVD vetítés
Előadó: Klonkai László c. egyetemi docens

 

2013. december 2. hétfő 18 óra Őrangyal Gasztroház Vega Étterem
Szeged, Szent Mihály u. 1.
A Karma törvénye-2.

Az ősi tudomány - a karma működési mechanizmusai
Ingyenes előadás ételkóstolóval

Mindenkit szeretettel várunk!
Előadó: Bhaktipada Dasa
Rendező: Gasztroház Vega Étterem, SZÖFCE, Krisnavölgy
Infó: +36-30/9457-201, bogyototh@gmail.com

 

2013. december 3. kedd 17 óra Somogyi-könyvtár
Íróarcok Szegeden

Balla Ferenc: A dimenziók vándorai
Beszélgetőtárs: Bálint Gyula író
Házigazda: Dr. Majzik István kiadó

 

2013. december 3., kedd 17 óra.  Alsóvárosi Ferences Látogatóközpont

A BIBLIAI NÖVÉNYEK BOTANIKUS SZEMMEL II.

Előadó: Prof. Dr. Juhász Miklós c. egyetemi tanár, Szeged

    A Biblia növényei közül a legfontosabbakkal, az ember létét alapvetően meghatározó élelemnövényekkel kezdjük az ismerkedést.
Milyen volt a bibliai kor mezőgazdasága? Melyek voltak az akkor termesztett gabonanövények,
hogyan vetették, aratták, majd dolgozták fel azokat kenyérré? Melyek voltak a károsítóik?
A bibliai kertekben milyen lágyszárú növényeket termesztettek, milyen gyümölcsfákat ültettek?
Ezekről hallhatunk majd az előadás során.

 

2013. december 4. szerda 10 óra Bálint Sándor Szeretetotthon ( Harmat utca 2-4.)
TESSÉK KÉRDEZNI!

Fókuszban az ember
Vendég: Vasvári Pál ny. egyetemi dolgozó

 

2013. december 4. szerda 17 óra: Somogyi Könyvtár, Klubterem (Szeged, Dóm tér 1-4.)
Fiatal tehetségek Szegeden sorozat:

Dr. Szondi Ildikó és Andóczi Balogh Éva ötlete alapján hónapról-hónapra bemutatkoznak az SZTE Sófi Ösztöndíj Alapítvány által támogatott
fiatal szegedi tehetségek. A Sófi Alapítvány 12 millió forint ösztöndíjjal és többféle szolgáltatást nyújtva patronálta a tehetségeket
az elmúlt 12 évben, akikből egymást segítő, együttműködő közösséget is szervez.

16. Program: Kormányos Attila vegyész PhD hallgató

Házigazda és beszélgetőtárs: Prof. Dr. Szalay István, a Közéleti Kávéház Kuratóriumi Elnöke

Vendégek:
Tanítvány: Kormányos Attila vegyész PhD hallgató (SZTE, TTIK)
Mestere: Dr. Visy Csaba professzor

Kormányos Attila 1990-ben született Szegeden. Középiskolai tanulmányait az SZTE Ságvári Endre Gyakorló Gimnáziumban végezte.
2008-ban kezdte tanulmányait a Szegedi Tudományegyetem kémia alapszakán, ahol 2011-ben szerzett BSc oklevelet.
Tanulmányait jelenleg a vegyész mesterképzésen folytatja. Kutatási tevékenységét már az alapképzésben megkezdte,
melynek eredményeit 2011-ben és 2013-ban is az Országos Tudományos Diákköri Konferencián mutatta be, ahol 2011-ben III. díjban részesült.
Eredményeiből 2011-ben egy nemzetközi folyóiratban jelent meg publikáció, továbbá 2012-ben,
illetve 2013-ban két hazai szakmai konferencián is előadást tartott.
Szabadidejében szívesen vesz részt a kémia népszerűsítésében, így több alkalommal mutatott be kísérleteket általános iskolásoknak,
illetve segített a Kémia Nemzetközi Éve programsorozat lebonyolításában. Az egyetemen folyó oktatásban aktívan részt vesz,
immár harmadik éve demonstrátorként tevékenykedik.
Jövőbeli tervei között szerepel, hogy tanulmányait a SZTE TTIK Fizikai Kémiai és Anyagtudományi Tanszék, Elektrokémiai Kutatócsoportjában
doktorandusz hallgatóként folytassa.
A tanulmányi és kutatási eredményei alapján 2012-ben elnyerte a Szeged Városi Ösztöndíjat, valamint 2010-ben és 2012-ben a Köztársasági Ösztöndíjat,
továbbá 2013-ban a Nemzeti Kiválóság Program - Eötvös Loránd Hallgatói Ösztöndíját,
ugyanezen évben pedig az SZTE Kiválósági Lista - Ezüst fokozatú tagja lett, majd pedig elnyerte az SZTE Sófi József Alapítvány fődíját is.

Visy Csaba professzor 1974 óta dolgozik a szegedi egyetemen. Végigjárva a beosztások minden lépcsőfokát,
1995-ben kapott egyetemi tanári kinevezést a JATE Fizikai Kémiai Tanszékére. Munkája során mindig kiemelt fontossággal kezelte az oktatást.
Ezen a téren az utóbbi két évtizedben fizikai kémia és elektrokémia tárgykörből tartott alapozó, illetve szakirányú előadásokat,
valamint szemináriumokat vegyész, kémiatanár, környezettudományi, kémia és környezettan szakos hallgatók számára,
vezeti az Elektrokémia és Reakciókinetika Doktori Programot, a Fizikai kémia főtárgy, valamint a kémiatanári mesterszak felelőse, ez utóbbi záróvizsgaelnöke.
A tanszékre érkező dokumentumok igazolják, hogy a TTIK-n működő, az oktatók hallgatók általi véleményezése során szakmai felkészültségét,
előadói képességeit és emberi hozzáállását tanítványai „jelesre” értékelik.
Országos szinten is jelentős oktatásszervező munkákban vett részt, megalakulását követően 5 évig volt az Országos Kredittanács tagja,
e képzési formának az éppen integrálódott SZTE-en történő bevezetésének irányítója, a többciklusú képzés előkészítése során
a természettudományi szakterület véleményének képviselője, a Nemzeti Bologna Bizottságnak a tanárképzés értékeinek megőrzése érdekében
erőfeszítéseket tévő tagja, utóbb a MAB Kémiai és Vegyészmérnöki Bizottsága társelnöke volt.

 

2013. december 4. szerda 18 óra MTA SZAB Székház (Somogyi u. 7.)
PSZICHOCHIP

Könyvbemutató
Vendég: Bodzsár Erzsébet a könyv szerzője

P. Bodzsár Erzsébet:  Pszichochip

Könyvismertető
A szerző nem tudós, hanem újságíró-viselkedéselemző, de a könyv nem tudománytalan, nem a népi pszichológia barázdáit szántja.
Az én-szótár 343 címszót tartalmaz, melyek rövidek, tömörek. A fogalmak egy része pszichológiai szakkifejezés, például arousal,
Big 5, eugenika, kohorsz, konformitás, mediáció, szerotonin. Ezek a pszichológia megtanulandó és megtanulható fogalmai.
Nem könnyűek, mégsem szabad tőlük félni. A magyarázatok mindig szemléletesek. Ugyanez jellemző az orvosegészségügyet érintő kifejezésekre is,
basalis ganglionok, boncmester, Broca, doktor, septum, Wernicke . A szócikkek  egy másik csoportja az irodalomból emelődik át
(Berzsenyi, Brecht, Dante, József Attila) vagy a képzőművészetből (Michelangelo, El Kazovszkij, Kass János).
A szerző hétköznapi fogalmakat is „pszichologiasít” (fa, hentes, mise, rózsa, rózsafüzér, zsilett).
A Pszichochip szubjektíven objektív, objektíven szubjektív. A szabad asszociációkra bátran építkező könyv olyan eszköz lehet,
ami hozzásegít én-képünk, hétköznapi aktuális énünk jobb, élményszerű megértéséhez.
A beszélgetést vezeti dr. László István egyetemi adjunktus, Pataki Ferenc Prima-díjas festőművész és  dr. Tráser László újságíró.

 

2013. december 5. csütörtök 17 óra MTA SZAB Székház (Somogyi u. 7.)
India

Török Ildikó indiai fotói bemutatása

Dr. Török Ildikó a Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Karán 2009-ben közgazdász diplomát, 2012-ben az Állam- és Jogtudományi Karon
pedig jogász oklevelet szerzett. Szegedi tanulmányaival párhuzamosan, gyerekkori szenvedélyének, a táncnak hódolva harmadik diplomáját
a Magyar Táncművészeti Főiskolán vehette át. A táncművészet mellett, a vizuális művészetek iránti érdeklődése is gyerekorától kíséri életet.
Szabadidejében ha teheti járja a világot és lencsevégre kapja a pillanat történéseit.  

2012 novemberében lehetősége volt 16 napot Indiában tölteni és megörökíteni az ott élő emberek mindennapjainak egy-egy aprócska pillanatát.
Útja során érintette Vrindávant, a hinduk Jeruzsálemét; Radhakundot, ahol egy állatvásárba is ellátogatott; Kusum Sarovart gyönyörű hindu templomával;
Malsarai-t, a cigányfalut; Agrát, ami a Taj Mahal otthona; Jaipurt, a Borostyán erőd és a Vizipalota otthonát;
Pushkart, ahol a nagy pushkári tevevásárt rendezik; Jodhpurt, amely a Mehrangarh erőd és a kék városrészével büszkékedhet;
Jaisalmert és a Thar sivatagot; Delhit, ahol a város kaotikus utcái és élete voltak témáik.

 

2013. december 6. péntek 18 óra MTA SZAB Székház (Somogyi u. 7.)

THALY KÁLMÁN KURUC BALLADÁI  
A HITELESSÉG, A MŰVÉSZI ÉRTÉK, A FIKCIÓ ÉS AZ ÚJRAÉRTELMEZÉS KÉRDÉSEI

Ady Endre 100 éve ünnepelte a Nyugat c. folyóiratban Thaly Kálmánt, a halála után felfedezett költőt

Előadó: Dr. BOGOLY JÓZSEF ÁGOSTON C.Sc. irodalomtörténész
Ady Endre a Nyugat című folyóiratban, 1913-ban arról írt, hogy Thaly Kálmán szinte minden képzeletet felülmúló módon azonosult a kuruc költészet világával.
Thaly Kálmán történészt a kuruc költeményeket utánzó képessége alapján költőként is számon tarthatja az utókora? Igen. Kosztolányi Dezső írta:
„1913-ban egy új, nagy költőnket fedezhettük föl, már halála után, Thaly Kálmánt.” Bogoly József Ágoston újraértelmezi Thaly Kálmán költészetét.
A kuruc balladák Thaly-féle hamisítási kérdése, a művészi érték és a fikció problematikája új megvilágításba kerül.
A Thaly-féle kuruc balladák eredetiségét vizsgáló filológiai módszer tudománytörténeti bemutatása
a költészettörténeti elemzéssel párhuzamosan történik.            

 

Ételallergia Regionális Közhasznú Egyesület  meghívja Önt
2013. December 07-én Szombaton  10-16 óráig tartandó EGÉSZSÉGNAP-ra

Regisztráció miatt kérünk mindenkit szíveskedjen 9,30-ra érkezni!
Előadások
1. Könnyű ételek - könnyen elkészíthető ételek/ Budai Péter  sheff          
2.  Diéta? Egészség?  / Schorbert Norbert   
3. "Vitaminóra"    / Balohné Fűrész Veronika
4. Bio és reformkonyha varázsa / Budai Péter  sheff 
5. Tények és tévhitek a bio élelmiszerekről   Dr. Márai Géza
Moderátor: Tokodiné Kun Zsuzsanna  elnök és Barnáné Szalai Zsuzsanna Klubvezető
Helyszín: BIBLIOTÉKA Egyesület, 6722 Szeged, Kálvária sgt  14
Kiknek szól?:  Akik  szeretnék az Allergia  hatásokat kezelni és megszüntetni ill.
                                                   az OKOKAT kiszűrni!
Előadások alatt Egészségügyi SZŰRÉSEK  és  gyakorlati praktikák bemutatása ! 
A Résztvevőket megvendégeljük  Kávé és  BÜFÉ- EBÉDDEL !
Kiállítókat és Sponzorációt keresünk!!  Kiállítóknak bemutatkozási lehetőség!!
 Zsuzsa.sz23@gmail.com  Barnáné Szalai Zsuzsanna Klubvezetőnél!!

 

2013. december 9. hétfő 16 óra Irinyi Bisztró
Szeged Város Közlekedésbiztonságának helyzete

Vendég: Vad Róbert rendőr őrnagy
              A balesetelhárítási Bizottság titkára
Beszélgetőtárs: Borsi István
                        MAK DARSZ eln.tagja

Házigazda: Dankó György tagcsoport vezető

 

2013. december 09-én hétfőn 17,00 óra
Vasút a gyermekekért alapítvány Diákotthona

(Boldogasszony sgt. 44.)

MIÉRT SZERETEM SZEGEDET

címmel
évzáró irodalmi és ismeretterjesztő kávéházi esténket tartjuk, mely a közelgő ünnepre való készülődés jegyében telik.
Hallhatjuk klasszikusok ismert verseit, rövid elbeszéléseit, történeteket.
Az év utolsó hónapjában több előadót is megszáll a jótékony érzés, és ennek megfelelően több jótékony célú rendezvényt  vállalnak,
melyért dicséret illeti őket.
Ezért az eltervezett, korábban megbeszélt zenés szórakoztatás más alkalomra helyeződik.
Ettől függetlenül mindenkinek kellemes estét kívánunk szerezni. Most talán sikerül egy pár népdallal, és névnapi kínálással,
miközben magunk fogjuk magunkat szórakoztatni.
A szokott előadóink most is hozzák a formájukat.
Mint például Dr Zenei József magyar tanár, Dr Bagdi Sándor főiskolai docens, és dr Hesz Ferenc főorvos.
A helyet biztosító iskola igazgatójának megköszönjük a kedves vendéglátást abban a reményben, hogy a következő évben is szívesen lát bennünket.
Mindenkit szeretettel várunk egy ünnep előtti jó kis évbúcsúztatóra.
Szekeres Kató

2013.december 9. hétfő 17.00 óra Art Hotel Szeged Somogyi utca 16. (Somogyi Könyvtár mellett)
Egészség Bár Klub program: Párkapcsolat –Lehet jobb is!

Kapcsolataink jó minősége önmagunkkal való lelki békénk egyik forrása.
Az előadás és beszélgetés rámutat magunk és társunk személyiségének kihívásaira és kapcsolatunk megerősítésre szoruló pontjait is áttekinti.
Milyen reakciónak mi a gyökere, mi az oka? Miért reagál a másik fél másképpen bizonyos helyzetekben?
Mi az irány, a kulcs, a térkép a kapcsolat fejlesztéséhez? Hogyan szeressük „jól” önmagunkat és kedvesünket egyaránt?
Hogyan oldhatjuk fel és fordíthatjuk előnnyé személyiségünk között megbújó ellentéteket, amelyek konfliktusaink fő okozói?
Mit kell másképpen tenni, mielőtt végleg elválnánk „ágytól, asztaltól”? Hogyan lehetünk úrrá a fizikai, érzelmi és szellemi összeférhetetlenségeken?
Hogyan kerülj közelebb önmagadhoz és párodhoz…

A téma előadója Molnár Rita, két sikeres könyv szerzője („A tükör” -2010, “Egy ágyban az Árnyékoddal”-2012), aki viselkedés -terapeutaként, trénerként, kapcsolat és
életmódfejlesztő tanácsadóként munkájában és szabadidejében egyaránt az önismeret és az emberi kapcsolatok fejlesztésével foglalkozik
vállalkozások és magánemberek, párok, családok részére
Aki kérdez, Berente Tímea az Egészség Bár háziasszonya.

 

2013. december 9. hétfő 18 óra Fasor Étterem (Újszeged, Bérkert u. 52.)
MAGÁNY, TÁRSAS MAGÁNY, ÉS A BARÁTOK

Savanya Ágnes estje
Beszélgetőtársak: Dr. Bagdi Sándor és Gyuris László

 

2013. december 10. kedd 16 óra Bibliotéka - Kálvária sgt. 14.
BELOVAI ANTALNÉ

szeretettel meghívja Önt és családtagjait, ismerőseit, barátait
az IKON KIÁLLÍTÁS megnyitójára

 

2013. december 10. kedd 16 óra Korona Hotel (Petőfi S. sgt. 4.)
KÖZÉLET ÉS CSALÁDI ÉLET SZÉCHENYI ISTVÁN KORÁBAN

Előadó: Faragó Aurél Jánosné

 

2013. december 10. kedd 17 óra Korona Hotel (Petőfi S. sgt. 4.)
    KLUBDÉLUTÁN

Az elején kis torna, majd beszélgetés és az aktuális név és születésnapok ünneplése batyus bulival.
Háziasszonyok: Pignitzki Ágnes Margit és Kéri Gizella Katalin.

 

2013. december 10. kedd 18 óra Őrangyal Gasztroház Vega Étterem
Szeged, Szent Mihály u. 1.
Kisgazda lettem

Farkas Péter Gábor fiatal gazdálkodó bemutatkozása.
A program után teával és ételkóstolóval kínálunk minden kedves jelenlévőt.

A programon való részvétel ingyenes.

Mindenkit szeretettel várunk!
Rendező: Gasztroház Vega Étterem, Független Kisgazdapárt, SZÖFCE
Infó: +36-30/9457-201, bogyototh@gmail.com

 

2013. december 11. szerda 10 óra Bálint Sándor Szeretetotthon (Harmat utca 2-4.)
Kenéz Heka Etelka költőnő bölcs költeményei.

Háziasszony: Ritz Judit főigazgató.
Helyszín: Bálint Sándor Szeretetotthon.

 

2013. december 11. szerda 15 óra Senior Center (Eszperantó u. 1.)
Center - Köz -Élet
Traccs - nosztalgia - suttogás

FILMEK, FILMEKRŐL
amatőr filmvetítés
A szegedi amatőr filmek az 1980-90-es években országosan ismert volt. Kétszer is elnyerték a kiváló együttes címet: először 1980-ban,
majd 1985-ben.Vezetőjük volt Péter M. László, akinek a következő díjnyertes filmjeit láthatják:
A hajó, 47 fillér, Rákfene, Szüreti mulatság, Hamu és zár, Tandem, Sztálin kantáta.
Valamennyi film derűs szemlélettel adja az elmúlt kádári rendszer kritikáját.
A belépés ingyenes mindenkit szeretettel várunk

 

2013. december 11. szerda 16 óra Korona Hotel (Petőfi S. sgt. 4.)
ÁRPÁD FEJEDELEM NAPJÁN-ÚJBORT KÓSTOLVA-BESZÉLGETÜNK A MÚLTRÓL, JELENRŐL, JÖVŐRŐL A HAGYOMÁNYOK TÜKÉBEN.

Vendég: v. Szilágyi Árpád József városvédő polgár
Közreműködnek: Görög Hajnalka előadóművész
Takács Éva népdalénekes előadóművész
Vass Ildikó népdalénekes
Erdélyi József citeraművész
Mizsei Zoltán tangóharmonika művész
Házigazda:       Dr. Szalay István a Közéleti Kávéház kuratóriumának elnöke

 

2013. december 11. szerda 16:30 Összefogás Szegedért Egyesület irodája (Földvári u. 6.)
SZEGEDI MŰVÉSZKLUB ESTJE

Vendég: Gyulai Endre ny. megyéspüspök
Beszélgetőtársak: Polner Zoltán költő, Tandi Lajos a Szeged főszerkesztője
Házigazda: Majzik István a Bába és Társai Kft. ügyvezetője

 

2013. december 11. szerda 17.00 óra Millenium Kávéház (Szeged Dugonics tér 12.)
Egészség Bár Klub program: "HORMON-EGYENSÚLY"

Hogyan is gyógyítottam meg saját magamat a klasszikus orvostudomány jelenlegi állása szerint " nem kezelhető és nem helyrehozható"
szervkivétellel fenyegető állapotból?
Hogyan is lettem teljesen EGÉSZ-SÉGES? Mi is az ÖSZTROGÉN-DOMINANCIA?
Miért is alakul ez ki az utóbbi 100 évben? Miért is indulhat meg egyes gyerekeknél  Guatemalában akár 3-éves korukban a rendellenes "női virágzás"?
Miért váltottak nemet a halak a Apopka tónál? Hogyan hozható helyre teljesen természetes úton, műtét nélkül, egyszerű életmódváltással:
a petefészekciszta, mióma, P.C.O.S., endometriózis, nőgyógyászati daganatok, méh hyperplázia, vérzés rendellenességek, férfiaknál prosztata és hererák…stb.
Mi lehet az oka az AUTOIMMUN  betegségeknek ?
Döbbenetes történetekről és érdekes összefüggésekről hallhatunk vendégünktől.
Vendég: Dr. Steiber Anita gyógyszerész-természetgyógyász

 

2013. december 11. szerda 18 óra Zeneművészeti Kar, Liszt Ferenc kamaraterem
STAFÉTA

Aki átadja: KEREK FERENC, a Zeneművészeti Kar 2000- 2013 közötti dékánja,
Aki átveszi: TÓTH PÉTER, a Zeneművészeti Kar új dékánja.
Házigazda: SZALAY ISTVÁN, a Közéleti Kávéház Kuratóriumának elnöke.

 

2013. december 12. csütörtök 16 óra SZTE Állam- és Jogtudományi Kar 3. emelet Társalgó (Tisza Lajos krt.54.)
Összeseküvés az egyiptológia és a tudomány ellen: piramidióták és Vörös Győző igaz története!

A magyar egyiptológia sokat szenvedett az áltudományos elméletektől, és azok megalkotóinak kétes értékű  "munkásságától".
Talán az utóbbi évek legnagyobb szélhámossága azonban Vörös Győző és az ő története volt! Hogyan asszisztálhatott neki még
a Magyar Tudományos Akadémia Etikai Bizottsága is...? Keressük a választ a kérdésekre, és lerántjuk a leplet a Vörös-jelenségről...!
Előadó: Pécsi Ágnes egyiptológus

 

2013. december 12. csütörtök 18 óra Novotel Hotel (Maros u.1.)
Mesék az Erőről

Ü  N  N  E  P ….

Sokadszor és mindig először ….
Az időn túl ….
Az örökkévaló érintése ….

Dezső Csaba Péter
archeikus sorsképelemző

Háziasszony:  Princz Kati
Pszichotronikus tanítvány
Reiki Mester

Alig fértünk a terembe novemberben….
Egyre többen kíváncsiak a másként gondolkodásra…
Szeretne föltöltődni az Ünnepre?
Szeretne a megértés útjára lépni…?

Szeretettel várjuk, ahogy három és fél éve minden hónapban…

 

2013. december 13. péntek 16 óra TIT Székház 6720 Szeged, Kárász u. 11.

A SZEMÉLYISÉG HARMONIZÁLÁSA BACH – VIRÁGENERGIÁVAL
Vendég: Érsek Kálmán

 

2013. december 13. péntek 17 óra SZTE Gyógyszerésztudományi Kar (Eötvös u. 6.)
NŐK A VILÁGIRODALOMBAN – VERSES ÖSSZEÁLLÍTÁS

Közreműködnek kitűnő versmondók
Házigazda: Varga Ferenc ny. középiskolai tanár

 

2013. december 13. péntek 18 óra  Novotel Hotel (Maros u.1.) 
 Szokjon hozzá a regenerálódáshoz

Vendég: DR.BARTA JÓZSEF a Budapesti Corvinus Egyetem
Élelmiszer tudományi Kar  tanárának

Amikor regenerálódásról beszélünk, be kell ismernünk, nagy lemaradásaink vannak. Sokáig tagadtuk a szervezet saját, belső gyógyító erejének létezését,
és azzal sem foglalkoztunk, hogyan tudjuk ezt a gyógyító erőt fokozni. Ehelyett azzal voltunk elfoglalva, hogyan, és mivel helyettesítsük ezt a különleges,
mindenkiben ott lévő, belső gyógyító erőt. Ennek a szemléletnek a negatív következményeit sajnos nap, mint nap láthatjuk környezetünkben.

Tételezzük fel, hogy képesek vagyunk javítani ezen az állapoton úgy, hogy egyensúlyba hozzuk a nyugati gyógyászat és a regeneráció elveit és gyógymódjait.
Nincs még egy olyan kultúra, amely alkalmasabb a nyugati embert visszavezetni a regeneráció elveihez, mint a kínai.
A kínai élelmi - növényi formulák mai korunkban tömény, koncentrált formában könnyen elérhetők. Amikor ezeket a formulákat tanulmányozzuk,
érdemes eltávolodnunk a betegség-központú gondolkodástól. Idővel hozzászokunk a regeneráció elvéhez, ahol a tünetek csak addig érdekesek,
amíg elvezetnek bennünket belső gyengeségeink gyökereinek felismeréséhez. Csak a szervezet képes meggyógyítani önmagát.
Célunk, hogy szervezetünket komplex, funkcionális növényi formulákkal tápláljuk egyszerűen, kényelmesen, hatékonyan és biztonságosan.

Hallgassa meg Dr. Barta József (a Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Karának tanára) meglepetésektől sem mentes előadását,
ahol megismeri azt a négy egyszerű alapelvet, ami a szervezet maradéktalan jólétéhez elengedhetetlen.

 

EGÉSZSÉG BÁR KLUB PROGRAM
Korszakváltás a lélek és a szeretet erejével
Karácsonyi közös együtt-lét a „Megújulás” program folytatásaként

2013. december 14. szombat 17.00-20.00-ig
Helyszín: Szent-Györgyi Albert Agóra Szeged Kálvária sgt. 23.
Közös együttlétünk alkalmával készülhetünk testben és lélekben a karácsony meghitt hangulatára. Ünneplőbe öltöztetjük lelkünket,
feltöltődünk a tudás és a szeretet erejével. Összekapcsoljuk mindazt, mely magunkban, a társainkban,
a környezetünkben igaz és értékes így szilárd alapot nyújt bennünk a továbbfejlődéshez. 
Mindehhez segítséget adunk a Bells harmonizáló hangjaival, melyek csendet tudnak teremteni bennünk. A csendben magunkra tudunk figyelni,
így képesek vagyunk észrevenni azt, ami igazán fontos a számunkra. Ez egy 432 Hz-en megszólaló hangszobor,
mely mágikus hangjával képes pár pillanat alatt meditatív hangulatot teremteni, elcsendesíteni az elmét és távoli világokat képes megidézni.
Így régmúlt korok emlékei, fel nem oldott blokkok kerülnek felszínre lelkünkben, segítve az elengedés és a gyógyulás folyamatát.
Az ősi múltunkba kapunk betekintést a 432-es szám kapcsán, mely soha nem gondolt távolból üzen a ma emberének.
Választ kaphatunk arra, hogy a rovásokban őrzött sok ezer év magyar történelmének ismerete miért fontos a jövőnk építése tekintetében?
Válaszokat kapunk arra, hogy az ásványok, kristályok és a sok ezer éves bölcsesség a gyógyítás különböző területein miként segítik jelen életünket?
Hogyan lehet mellékhatás mentesen gyógyulni, és mivel segíthetjük öngyógyító folyamatainkat? A különböző rezgések, energiák hogyan hatnak szervezetünkre?
A környezet és a test hogyan hangolható össze kristályokkal?
Versek, képek, dalok, gondolatok az ünnephez kapcsolódva megteremtik bennünk a békés elfogadó szeretetet,
melyet mindenki haza vihet a szívében, lelkében.
Kristályok, könyvek és CD-k a helyszínen megvásárolhatók. Mindezek értékes ajándékok lehetnek Karácsonyra szeretteinknek!
Vendégeink: Bullás Mária spirituális festő és költő
Dobra Izabella kristálygyógyász
Dr. Vass Péterné
Szilágyi Sándor a BELLs megszólaltatója
Az est háziasszonya Berente Tímea.
Belépőjegy : 1000 Ft
Elővételben jegyek rendelhetők az info@egeszsegbar.hu e-mail címen vagy
a 30/4838-593 telefonszámon.

 

2013. december 15. vasárnap

MEGHÍVÓ

Ételallergia Regionális Közhasznú Egyesület és a Százszorszép Gyermekház  meghívja Önt és családját

20013.12.15.  / Vasárnap/  10 -16 óráig tartó, egész napos Karácsonyi programjára:

                 „ Egészség Kuckó – Táplálkozz Egészségesen ”

Helyszín: Szent-Györgyi Albert AGÓRA Központ, Szeged, Kálvária sgt.23.
Termék bemutató: ÉTREND összeállítás
Szemléletformáló PRAKTIKÁK bemutatása
Glutén mentes Gabonatejek készítése
Kenyérsütés
KÓSTOLTATÁS - folyamatos
Egészségügyi SZŰRÉSEK -  kijelölt helyen
Főzési- szokások- felmérő teszt és Szaktanácsadás,
Szemléletformáló Totó kitöltése/ ügyesebbeknek  jutalom!/
Biztonságos élelmiszervásárlási lehetőség, kérésre Dietetikus szolgáltatás, Étrend-  és Receptösszeállítást biztosítunk ... stb./
Tagsági viszonnyal rendelkező  tagjainknak kedvezményes vásárlást biztosítunk!!
Bankszámlaszámunk  K&H 10402805-00000007-00000003
Egyesületünk adószáma:  18475197-1-06 
                        
Támogatókat várunk a program megvalósításához!

Érdeklődni és bejelentkezni: 62/634 402, 30/747 90 27 és  62/425-647,
etelallergia@freemail.hu, tokizso@yahoo.com

 

2013. december 16. hétfő 17 óra Art Hotel (Somogyi u. 16.)
200 éve született Verdi a "Zene királya"

(Zenés, vetített képes előadás Giuseppe Verdiről/)
Előadó: Nyíri Ferenc harsonaművész a Szegedi Szímfónikus Zenekar tagja
Házigazda: dr. Nagy Ferenc közgazdász

 

2013. december 16. hétfő 17:30 Somogyi-könyvtár
A gyógyulás útjáról

Adventi beszélgetés Bullás Mária festőművésznővel

    Szent Klára Alapítvány a daganatos betegek emberi méltóságáért

   A rák – gyanujának pillanatától – jelentősen befolyásolja a beteg és családjának, hozzátartozóinak életét.
A beteg gyógyításának, gyógyulásának során számtalan nehézség merülhet fel, mellyel az ember egészségesen nem számol.

Assisi Szent Klára
    1193 -1253

Pszichoszociális, társadalombiztosítási, közgyógyellátási  és más, az életminőség megőrzésével kapcsolatos kérdések megoldása
- tájékozatlanság miatt - gyakran késik vagy elmarad  a beteg és családja hátrányára.

 Alapítványunk ezen problémák kezelésében akar  hatékony információt nyújtani  a  SZENT KLÁRA ESTÉK  keretében a háziorvos tapasztalatainak tükrében

 

2013. december 16. hétfő 17.30 Őrangyal Étterem (Szent Mihály utca 1.)
Egészség Bár Klub program: Az örök Lét titkai

-Reinkarnáció és a karma törvényeinek összefüggései
Vendég: Bhaktipad das szerzetes, a Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola tanára
Háziasszony: Berente Tímea

 

2013. december 17. kedd 17 óra SZTE GTK Aula
Az ismeretlen szomszéd

            Itt van mellettünk egy nagyon szép és érdekes ország, Ukrajna. És alig tudunk róla valamit. Nyugati sarkát, Kárpátalját még csak-csak ismerjük,
de a hegyen túl már nem megyünk. Pedig nemcsak Lemberg (Lvov, Lviv, kinek hogy tetszik) mesél az Osztrák-Magyar monarchia történetéről,
hanem Csernovic is. Ez volt a birodalom keleti határa. Gyönyörű természeti környezetben gyönyörű városok. Sajnos ezek a városok nincsenek túl jó állapotban,
de az épületek még így is szépek, és suttognak a múlt nagyon tarka-barka lakosságáról és a még változatosabb foglalkozásukról.
Az út Odesszáig bizony hosszú, de éppen ezért lehet annyi mindent megtudni az ott élőkről, nyelvükről, körülményeikről.
Erről fog szólni a sok képpel megtüzdelt előadás.
Előadó: Wéber Kati könyvtáros-informatikus

 

2013. december 18. szerda 10 óra Bálint Sándor Szeretetotthon ( Harmat utca 2-4.)
Kenéz Heka Etelka költőnő bölcs költeményei.

Háziasszony: Ritz Judit főigazgató.
Helyszín: Bálint Sándor Szeretetotthon.

 

2013. december 18. szerda 16 óra Somogyi-könyvtár
Író-olvasó találkozó

Fabulya Andrea tanár, versmondó bemutatja Árpás Károlynak a Hungarovox Kiadónál novemberben megjelent két verseskötetét.
A HARANG ÉS KERESZT a világnézeti problémák felvetéséhez kapcsolódik; a borzongoló (hauku-kísérletek) a japán műfaj és versforma keretében
a jelen világát tárja az olvasók elé.

 

2013. december 18. szerda 17 óra Somogyi-könyvtár
BARANGOLÁS A RÉGI KÖNNYŰZENE VILÁGÁBAN

Egy kis beszélgetés az 50-es évek zenei világáról-bemutatásával
Vendég: Diviki Sándor (Rádió 7)
Beszélgetőtárs: Sári Zsuzsa televíziós újságíró

 

2013. december 19. csütörtök 16 óra Irinyi Bisztró
A Sába Titka
Házigazda - Dr. Szépkúti István

Beszélgetőtárs - Tímár Krisztina újságíró
Szerző - Szépkúti László (Leslie Schönbrunn)

A könyvről röviden:

A Sába Titka c. könyv abból a feltevésből indul ki, hogy a kanonizáló egyházatyák csak a hatalomban maradásukat szolgáló iratokat voltak hajlandóak
az Úrtól eredőnek elfogadni és a Biblia részévé tenni. A történetben három magyar egy olyan apokrif történet felkutatásába kezd,
ami nem csak Isten létezését bizonyítja, de azt is, hogy az Úr valójában a nőket választotta ki a tudás és ezáltal a hatalom letéteményeséül.
A 90%-ban történelmi tényeken alapuló regény négy idősíkban játszódik párhuzamosan,
s az eddig megjelent kritikák Dan Brown könyveihez hasonlítják a stílusát.

 

2013. december 19. csütörtök 17.00 óra Somogyi Könyvtár
Egészség Bár Klub program: „A szeretet hatalma” című könyv bemutatója
A könyv sok olyan kérdésre ad választ, mely foglalkoztatja a ma emberét.
Az egész Univerzum, és benne minden létforma a Létből született. A csendből, amely benned is ott van szíved minden két dobbanása között.
A lét valósága az élet fénye. Gyújts egy gyertyát, és meglátod akármilyen kicsinyke is a lángja, a fényképes elűzni a sötétséget.
A szeretet a leggyengédebb és mégis a leghatalmasabb az egész Mindenségben, mert amikor árad, létrehozza a szívünkben a csodát.
Hogyan találhatod meg azt az utat, amely elvezethet saját magad végtelenjéhez? Hogyan lehetsz boldog és teljes?
A szeretet hatalma megmutatja neked is az irányt önmagad középpontja felé. Oda, ahol a legnagyobb TITOK rejtőzik.
Vendég: Pál Tamás ájurvéda tanácsadó, a könyv szerzője
Háziasszony: Berente Tímea

GYERTYAGYÚJTÁS
Király-König Zenei AMI Karácsonyi  Hangversenye

Időpontja: 2013. december 19. csütörtök 17.30 óra
Helyszíne: Szeged, Tábor u. 3. a Zeneiskola nagyterme
MŰSOR:

1. Két ír népdal
blockflőte: Sigmond Éva

hárfa: Óvári Kinga

2. Schumann: Arabeszk
zongora: Szepesszentgyörgyi Fanni

3. Kiskarácsony, nagy karácsony
trombita: Szabó Márton

Hulla hó…

4. Baklanova: Románc
cselló: Ivánkovits Marcell

zongorán közreműködik: Zsigmond Gábor

5. Angol népdalok
hárfa:
Patkós Maya

Patkós Mariann

6. Castrucci: Menüett -
hegedű: Tésik László

zongorán közreműködik: Papp Ágnes

7. Bach: Korál - fuvola kvartett

8. Weber: Bevezetés, téma és variáció -
klarinét: Kovács Judit

zongorán közreműködik: Sóti Szobonya Emőke

9. Chopin: Á-dúr polonéz -
zongora: Szkalisity Ábel

10. Schubert: Mille Cherubini in Coro -
ének: Szél Bernadett

kórus:
Csonka Dóra
Kövecs Olívia
Varga Rebeka
Mátyus Blanka
Savanya Anna Sára
Xucla Felicia Claire
hegedű:
T. Szegszárdi Bernadett
T. Borsós Krisztina
Gabnai Sarolta
cselló: Farkasné Pap Erika

11. Ruth Elaine Schram: What Child is This - König Hangkórus
zongora: Győri Péter
klarinét:
Kovács Judit
Szatmári Keve

 12. Händel: Jöjj béke angyala - König Hangkórus
kettős a Júdás Makkabeus c. oratóriumból
continuo: Győri Péter
vezényel: Baloghné Kovács Magdolna

13. Vivaldi: G-dúr szimfónia II. III. tétel - Növendék Vonószenekar
vezényel: Marosvári Attila

14. Irving Berlin:  White Christmas - Király Hangkórus
Növendék Vonószenekar
vezényel: Baloghné Kovács Magdolna

Felkészítő tanárok: Natalia Gorbunova(hárfa) (1. 5.); Lőrincz László (blockflőte) (1.); Sigmondné Erős Andrea (2.);
Blumeinschein Gábor (3.); Gárdián Gábor (4.); Greksa László (6.); Tóthné Szegszárdi Bernadett (7. 13. 14.);
Balázs György (8. 11.); Sóti Szobonya Emőke (9.) Szél Bernadett (10.)

Házigazdák: Katona Judit és v. Szilágyi Árpád mkl.

 

ÁLDOTT, BÉKÉS KARÁCSONYT KÍVÁNUNK!

 

2013. december 20. péntek 17 óra Art Hotel (Somogyi u. 16.)
IN MEMORIAM PAPP LÁSZLÓ

Beszélgetés egy igazságtalanul meghurcolt és méltatlanul mellőzött tudós leányával, PAPP ANDREÁVAl.
Beszélgetőtárs: SZALAY ISTVÁN matematikus
Témák:
- A nyelv struktúrájának matematikai modellezése.
- Sumér – magyar nyelvrokonság.
- Régi földrajzi nevek.
- Középkori kódexek magyar nyelvemlékei.
- A szavak eredete, a magyar nyelv etimológiája.
Ajánlott irodalom: PAJOR LÁSZLÓ  “Boldogok a félkezűek”  című kisregénye.

 


 

Független Városi Szövetség - Magyar Egyesület
6726 Szeged, Fő fasor 9.

www.fvszme.hu
        
2013 DECEMBERI PROGRAMOK:

December 02. hétfő
Mária Lovagrend Egyesület

Önzetlen szolgálatok Speciális Tanácsadók által

Minden hétfő 10.00-12.00 óráig – Helyszín: FVSZME Székház (Fő fasor 9.)
Tel: 70/615-4311

Narayana kezelés és Talpreflexológiás kezelés

Minden hétfőn 13:00 órától az FVSZME székházában (Fő fasor 9.)
Talpreflexológiás kezelés időpont egyeztetéssel
Gémesi Kornélia: 30/3939-237

Lélek masszázs

Minden hétfőn 16.00-órától – Helyszín: FVSZME székház (Fő fasor 9.)
Bejelentkezés Balla Rózsa: 20/986-9513

December 02. hétfő
17:00-18:00 óráig: Öngyógyító módszer - STEFÁNKOVITS STEFÁNIA
Helyszín: FVSZME székház - Fő fasor 9.

December 04. szerda
Mária Lovagrend Egyesület
Masszázs-több variáció
Páros héten délelőtt - Páratlan héten délután (Helyszín: FVSZME székház, Fő fasor 9.)
Bejelentkezés Tanács Attila: 70/ 525-9076

December 05. csütörtök
Mária Lovagrend Egyesület

            Narayana kezelés és Talpreflexológiás kezelés
Minden csütörtökön 13:00 órától az FVSZME székházában (Fő fasor 9.)
Talpreflexológiás kezelés időpont egyeztetéssel
Gémesi Kornélia: 30/3939-237

Egyéni terápiás segítségek
Gyebrovszki Klára - Test-Lélek-Szellem gyógyulását elősegítő terapeuta
2013. december 05. (csütörtök)
           december 06. (péntek)
Bejelentkezés: Krisztina 70-615-4311
Előadás 18 órától
Színek, jelképek, szimbólumok = Energiák hatásai
Előadó: Mária Lovagrend Speciális tanácsadói

December 05. Csütörtök
16:00-18:00 óráig: INGYENES JOGI TANÁCSADÁS
DR. BÁLINT GYULA ÜGYVÉDDEL
Csak előzetes bejelentkezés alapján
Bejelentkezés telefonon: 06-30-943-77-37

                     
December 06. Péntek
Mária Lovagrend Egyesület

Önzetlen szolgálatok Speciális Tanácsadók által

Minden péntek 16.00-18.00 óráig (Helyszín: FVSZME székház – Fő fasor 9.)
70/615-4311

December 07. Szombat
Mária Lovagrend Egyesület
9:00 órától 18:00 óráig Teremtéstől NapjainkigKépzés (3. foglalkozás)
(Helyszín: FVSZME székház – Fő fasor 9.)
Érdeklődni:Gyebrovszki Klára 70/316-2665

December 09. hétfő
Mária Lovagrend Egyesület

Önzetlen szolgálatok Speciális Tanácsadók által

Minden hétfő 10.00-12.00 óráig – Helyszín: FVSZME Székház (Fő fasor 9.)
Tel: 70/615-4311

Narayana kezelés és Talpreflexológiás kezelés

Minden hétfőn 13:00 órától az FVSZME székházában (Fő fasor 9.)
Talpreflexológiás kezelés időpont egyeztetéssel
Gémesi Kornélia: 30/3939-237

Lélek masszázs

Minden hétfőn 16.00-órától – Helyszín: FVSZME székház (Fő fasor 9.)
Bejelentkezés Balla Rózsa: 20/986-9513

December 09. hétfő
17:00-18:00 óráig: Öngyógyító módszer - STEFÁNKOVITS STEFÁNIA
Helyszín: FVSZME székház - Fő fasor 9.

December 11. szerda
Mária Lovagrend Egyesület
Masszázs-több variáció
Páros héten délelőtt - Páratlan héten délután (Helyszín: FVSZME székház, Fő fasor 9.)
Bejelentkezés Tanács Attila: 70/ 525-9076

December 11-14. szerda-szombat
Jótékonysági Karácsonyi Ajándékbazár
Idén Karácsonykor a Független Városi Szövetség - Magyar Egyesület és a MÁTRIX Közhasznú Alapítvány jóvoltából a Jézuska ajándékai
azokhoz is eljuthatnak, akik anyagi problémák miatt az ajándékvásárlást nem engedhetik meg maguknak. A 2013. december 10-ig a leadott játékok,
könyvek, ruhák, sportszerek, tartós élelmiszerek és egyéb kiegészítőket kiosztásra kerülnek.
Az ajándékválogató bazárra 2013. december 11-14 közötti napokon, 10-18 óráig, a  Szeged, Fő fasor 9. szám alatt kerül sor,
melyre minden érdeklődőt szeretettel várunk.

December 12. csütörtök
Narayana kezelés és Talpreflexológiás kezelés
Minden csütörtökön 13:00 órától az FVSZME székházában (Fő fasor 9.)
Talpreflexológiás kezelés időpont egyeztetéssel
Gémesi Kornélia: 30/3939-237

December 12. csütörtök
16:00-18:00 óráig: INGYENES JOGI TANÁCSADÁS
DR. BÁLINT GYULA ÜGYVÉDDEL
Csak előzetes bejelentkezés alapján
Bejelentkezés telefonon: 06-30-943-77-37

December 13. péntek
Mária Lovagrend Egyesület

Önzetlen szolgálatok Speciális Tanácsadók által

       Minden péntek 16.00-18.00 óráig (Helyszín: FVSZME székház – Fő fasor 9.)
70/615-4311

December 16. hétfő
Mária Lovagrend Egyesület

Önzetlen szolgálatok Speciális Tanácsadók által

Minden hétfő 10.00-12.00 óráig – Helyszín: FVSZME Székház (Fő fasor 9.)
Tel: 70/615-4311

Narayana kezelés és Talpreflexológiás kezelés

Minden hétfőn 13:00 órától az FVSZME székházában (Fő fasor 9.)
Talpreflexológiás kezelés időpont egyeztetéssel
Gémesi Kornélia: 30/3939-237

Lélek masszázs

Minden hétfőn 16.00-órától – Helyszín: FVSZME székház (Fő fasor 9.)
Bejelentkezés Balla Rózsa: 20/986-9513

December 16. hétfő
17:00-18:00 óráig: Öngyógyító módszer - STEFÁNKOVITS STEFÁNIA
Helyszín: FVSZME székház - Fő fasor 9.

December 18. szerda
Mária Lovagrend Egyesület
Masszázs-több variáció
Páros héten délelőtt - Páratlan héten délután (Helyszín: FVSZME székház, Fő fasor 9.)
Bejelentkezés Tanács Attila: 70/ 525-9076

 December 19. csütörtök
Narayana kezelés és Talpreflexológiás kezelés
Minden csütörtökön 13:00 órától az FVSZME székházában (Fő fasor 9.)
Talpreflexológiás kezelés időpont egyeztetéssel
Gémesi Kornélia: 30/3939-237

 December 19. csütörtök
16:00-18:00 óráig: INGYENES JOGI TANÁCSADÁS
DR. BÁLINT GYULA ÜGYVÉDDEL
Csak előzetes bejelentkezés alapján
Bejelentkezés telefonon: 06-30-943-77-37

December 20. péntek
Mária Lovagrend Egyesület
Önzetlen szolgálatok Speciális Tanácsadók által
Minden péntek 16.00-18.00 óráig (Helyszín: FVSZME székház – Fő fasor 9.)
70/615-4311

www.fvszme.hu

 


 

A MAGYAROK SZÖVETSÉGÉNEK NEMZETPOLITIKAI KLUBJA
hétfőnként
Helyszín:  Milleneumi kávéház Dugonics tér

  December 2. hétfő 17 óra
Az ifjúság véleménye. 
Vendég: Bartha Attila II. éves egyetemista, aki történésznek tanul
December 9. hétfő. 17 óra
A Magyarok Szövetségének állásfoglalása a bolgár példáról.
Nagy László Attila

"A Nemzeti Együttműködés Testülete" (a NET) felhív minden magyar embert arra, hogy a haza területét alkotó földet védelmezze meg
a magyar jövőnek, a moratórium meghosszabbításával.

Követelje országgyűlési képviselőjétől annak törvényi kimondását, hogy a magyar haza földje NEM BÉRELHETŐ, ELADHATÓ,
az csak a Magyarországon élő, magyar állampolgár birtokában lehet!

Ne hivatkozzon senki az EU nyomására, hanem kövessük a bolgár példát, a 2020-ig tartó földadásvételi tilalom kimondásában!"
December 16.hétfő 17 óra
A tisztújításról és az éves munkánkról.
Az önkénteseink beszámolója, s a helyi élenjárók évzáró gondolatai.

A Magyarok Szövetsége önkéntesei minden tisztességes magyar embernek áldott ünnepeket kíván,
s a nemzeti sorskérdésekben azonnali együttműködésre hívja fel őket!  

 


 

A SZEGEDI NEMZETI SZÍNHÁZ 2012 / 2013-AS ÉVADÁNAK SZEPTEMBER-OKTÓBERI MŰSORA

DÁTUM

NAGYSZÍNHÁZ

KISSZÍNHÁZ

1.
vasárnap

15 óra Hattyúk tava – a Kijev City Balett vendégjátéka
Bérletszünet – kiemelt helyár!
19.30 óra Hattyúk tava Bérletszünet – kiemelt helyár!
19 óra Memo – zenés emlék-mű
Ady Endre 1. bérlet

2.
hétfő

18 óra Jubileumi kórushangverseny
Bérletszünet
 

3.
kedd

19 óra Carmina Burana – a Szegedi Kortárs Balett előadása
Bérletszünet
19 óra Memo
Universitas 1. bérlet

4.
szerda

10 óra Mátyás mesék – zenés mesejáték Szundi bérlet
14 óra Mátyás mesék Hókirálynő bérlet
19 óra Rítus – a Szegedi Kortárs Balett előadása
Kazinczy Ferenc 1. bérlet

5.
csütörtök

10 óra Mátyás mesék Malacka bérlet
14 óra Mátyás mesék Micimackó bérlet
19 óra Rítus
Bérletszünet

6.
péntek

19 óra Luisa Miller – az opera koncertszerű előadása
Gregor József bérlet
19 óra Rítus
Bérletszünet

7.
szombat

15 óra Abigél – a Bánfalvy Ági Stúdió vendégjátéka
Bérletszünet – kiemelt helyár!
19 óra Abigél Bérletszünet – kiemelt helyár!
15 óra Memo Jávor Pál 1. bérlet
19 óra Memo Erkel Ferenc 1. bérlet

9.
hétfő

 
18 óra Az öreg hölgy látogatása – tragikus komédia
Radnóti Miklós 2. bérlet

10.
kedd

 
19 óra Az öreg hölgy látogatása
Universitas 2. bérlet

11.
szerda

 
18 óra Az öreg hölgy látogatása
Radnóti Miklós 1. bérlet

12.
csütörtök

19 óra Bob herceg – nagyoperett
Mentes József bérlet
 

13.
péntek

19 óra Bob herceg
Nemzeti Premier bérlet
19 óra Pipás Pista – tanyawestern
Bérletszünet

14.
szombat

19 óra Bob herceg
Makó Lajos bérlet
19 óra Pipás Pista
Bérletszünet

15.
vasárnap

15 óra Bob herceg Zártkörű előadás, jegyek nem válthatók!
19 óra Bob herceg Ady Endre bérlet
19 óra Pipás Pista
Bérletszünet

17.
 kedd

19. 30 óra Filharmóniai koncert
Mozart, Beethoven Vezényel: Norbert Pfafflmeyer
19 óra Az özvegy Karnyóné és a két szeleburdiak – vígjáték
Bérletszünet

18.
szerda

19 óra Diótörő – a Kijev City Balett vendégjátéka
Bérletszünet – kiemelt helyár!
19 óra Az özvegy Karnyóné és a két szeleburdiak
Bérletszünet

19.
csütörtök

19 óra Bob herceg
Domján Edit bérlet
18 óra Az öreg hölgy látogatása
Tömörkény István 1. bérlet

20.
péntek

19 óra Bob herceg
Erkel Ferenc bérlet
19 óra Az öreg hölgy látogatása
Latinovits Zoltán 1. bérlet

21.
szombat

15 óra Bob herceg
Bérletszünet
19 óra Az özvegy Karnyóné és a két szeleburdiak
Bérletszünet

22.
vasárnap

19 óra Boeing, Boeing - Leszállás Párizsban
– a Thália Színház vendégjátéka

Bérletszünet – kiemelt helyár!
19 óra Az özvegy Karnyóné és a két szeleburdiak
Bérletszünet

26.
csütörtök

11 óra Diótörő – a Szegedi Kortárs Balett előadása
Bérletszünet
19.30 óra A szív hídjai Bérletszünet – kiemelt helyár!
 

28.
 szombat

 
 

29.
vasárnap

16 óra Hitted volna? Bérletszünet – kiemelt helyár!
19 óra Hitted volna? Bérletszünet – kiemelt helyár!
19 óra Karácsonyi dixie-gála
Bérletszünet – kiemelt helyár!

31.
kedd

17 óra Szilveszteri gála Bérletszünet – kiemelt helyár!
20 óra Szilveszteri gála Bérletszünet – kiemelt helyár!
 

Az igazgatóság a műsor- és szereplőváltozás jogát fenntartja!
Hat éven aluli gyerekek a felnőtt előadásainkat nem látogathatják! Az előadásokon kép- és hangfelvétel készítése tilos!

Jegyek bérletes előadásokra is válthatók, a színház jegyirodájában, Szeged, Stefánia 6. Bejárat a Művészbejáróval szemben.
Tel.: 62/554-714, 554-715, 554-716. Fax: 62/554-711. E-mail: ticket@szinhaz.szeged.hu Nyitva tartás: Hétfő - Péntek: 10-17 óra, Szombat: 10-12 óra.

Jegyek kaphatók az InterTicket országos jegyirodai hálózatán is (a jegyirodák teljes listája a www.jegy.hu oldalon található).
Jegyek válthatók a helyszínen az előadás kezdése előtt 1 órával. Nagyszínház: 62/548-740, Kisszínház: 62/420-135  www.szinhaz.szeged.hu


 

A MÓRA FERENC MÚZEUM

ÉS SZEGEDI KIÁLLÍTÓHELYEINEK

 

2013. DECEMBER

HAVI PROGRAMTERVEZETE

 

ÚTMUTATÓ

A KIÁLLÍTÁSOK MOZGÁSÁHOZ:

ÚJ

 

IDŐPONTVÁLTOZÁS

 

MEGSZŰNIK

 

ELMARAD

 

 

 

 

 

FIGYELEM!

A MÓRA FERENC MÚZEUM ÉS ÖSSZES KIÁLLÍTÓHELYE TÉLI SZÜNETET TART

2013. DECEMBER 16 – 2014. JANUÁR 12. KÖZÖTT.

 

UTOLSÓ NYITVA TARTÁSI NAP 2013-BAN: DECEMBER 15.

 

ELSŐ NYITVA TARTÁSI NAP 2014-BEN:

JANUÁR 13.

 

 

 

MÓRA FERENC MÚZEUM

 

 

 

Időszaki kiállítások:

 

A láthatatlan ember arcai

Gárdonyi Géza emlékkiállítás

2013. november 21 – 2014. március 16.

 

 

Sonkodi Rita képzőművészeti kiállítása

november 14 – december 15.

 

 

Benczúr, a festőfejedelem

Kiállítás Benczúr Gyula (1844-1920) remekműveiből

június 22. – december 15.

 

 

Alak-más

Balogh Sándor szobrászművész kiállítása

október 3 – december 15.

 

 

A testet öltött fogadalom

A dóm építése fotókon

október 12 – december 15.

 

  

 

Állandó kiállítások:

„Csak egy Földünk van…” természettudományi állandó kiállítás

Móra Ferenc emlékszoba

 „Szöged hírös város…” néprajzi állandó kiállítás

Patikatörténeti kiállítás

Lucs-gyűjtemény

 

 

Ingyenes tárlatvezetések:

A Benczúr, a festőfejedelem című kiállításon:

 1. December 7. 11 óra


  A Gárdonyi – A láthatatlan ember arcai című kiállításon:
 1. December 7. 11 óra
 2. December 14. 11 óra


  A Testet öltött fogadalom című kiállításon:
 1. December 7. 16 óra
 2. December 14. 16 óra

Programok:

december 1. vasárnap 19:30

A III. Nemzetközi Hárfaverseny gálakoncertje
december 2. hétfő, 17 óra
A szegedi Szöriné Boga Lujza ötvös-iparművész életműve
Bartháné Boga Ildikó könyvének bemutatója
A szerzővel beszélget: Dr. Zombori István történész
 
december 3. kedd, 17 óra
Tudományos kutatóműhely vagy kultúrwellness?
Változó múzeumi szerepek a 21. században
Élő MúzeumCafé Est
Baán Lászlóval, a Szépművészeti Múzeum főigazgatójával, miniszteri biztossal és
Fogas Ottóval, a Móra Ferenc Múzeum igazgatójával
Martos Gábor, a MúzeumCafé magazin főszerkesztője beszélget.
 
december 14. szombat 10-13 óra
Karácsonyi játszóház
Belépő: 400 Ft/fő

 

 

 

FEKETE HÁZ

 

Időszaki kiállítások:

 

Örkény 100+1

2013. május 31 – 2014. január 26.

 

Rejtélyek, sorsok, múmiák – A váci múmiák titkai

augusztus 16- december 15.

 

Hídverők

Dobóczky Zsolt kiállítása a Lépcsőgalérián

november 8 – december 15.

 

 

Állandó kiállítások:

 

 1. Zsánerképek – A polgári lakáskultúra múltja Szegeden
 2. Köves L. Imre korsói

 

 

Ingyenes tárlatvezetések:

 

Az Örkény 100+1 és a Rejtélyek, sorsok, múmiák című kiállításokon:

 1. december 1. (vasárnap) 16 óra
 2. december 7. (szombat) 11 óra
 3. december 8. (vasárnap) 16 óra
 4. december 14. (szombat) 11 óra
 5. december 15. (vasárnap) 16 óra

 

 

 

 

 

 

VÁRMÚZEUM

 

Időszaki kiállítás:

Titanic és Carpathia

Kiállítás a Titanic katasztrófájáról, a megmentő Carpathia gőzöséről

2013. október 18 – 2014. január 26.

 

 

Ingyenes tárlatvezetések:

A Titanic és Carpathia című kiállításon:

 1. december 7. 10:30
 2. december 14. 10:30

 

 

 

KASS GALÉRIA

 

Állandó kiállítás:

Madách Imre / Kass János

 

 

VARGA MÁTYÁS SZÍNHÁZTÖRTÉNETI KIÁLLÍTÓHÁZ

 

Állandó kiállítás:

 

Varga Mátyás emlékkiállítás

Látogatható csoportok számára, előre egyeztetett időpontban.

 


 

SOMOGYI KÖNYVTÁR

2013. december havi programajánlat

PÁLYÁZATOK, JÁTÉKOK:

A Szegedi Nemzeti Színház színházi bemutatói előtt a Somogyi-könyvtár a bemutatott előadásokról,
a színpadra állított művekről szóló kérdésekkel játékra hívja az érdeklődőket. A kérdések a  www.sk-szeged.hu/jatekok-palyazatok oldalon
(a könyvtárban pedig nyomtatott formában) érhetők el. A szerencsés megfejtők színházjegyet nyerhetnek ajándék áron.

2013. december 1-től 2014. január 6-ig

Huszka Jenő: Bob herceg című nagyoperettjéhez kapcsolódó könyvtári játék

2013. december 10-ig

Friedrich Dürrenmatt: Az öreg hölgy látogatása című színművéhez kapcsolódó könyvtári játék

2013. december 16-ig

Thúróczy Katalin: Mátyás mesék című mesejátékához kapcsolódó könyvtári játék


Programok:

2013. december 13. (péntek) 17.00 – helyszín: 1. emeleti folyóirat-olvasó
Gabor Amadeus & Ötvös Csilla Adventi koncert
A koncert programja:
1. Al Di Meola (arranged – Gabor Amadeus): Mercy Street
2. Gabor Amadeus: Guitar Duo
3. The First Noel (arranged – Gabor Amadeus) Folk Song
4. Simon&Garfunkel (arranged – Gabor Amadeus): Scarborough Fair
5. Bach – Gounod (arranged – Gabor Amadeus): Ave Maria
6. Gabor Amadeus: Miss You
7. A. Piazzolla: Verano Porteno - Ötvös Csilla Solo
8. Al Di Meola: Fantasia Suite
9. Chick Corea (arranged – Gabor Amadeus): Spain
10. A. Piazzolla (arranged – Gabor Amadeus): Libertango
11. A. Piazzolla (arranged – Gabor Amadeus): Double Concerto II. Milonga
12. Al Di Meola – Paco De Lucia (arranged – Gabor Amadeus):Mediterranean  Sundance

Gabor Amadeus latin jazz gitárművész, saját szerzeményein túl számos Astor Piazzolla és egyéb kortárs szerzői feldolgozás fűződik nevéhez.
Hangszeres játékát könnyen felismerhetjük virtuóz ritmus és dallamvilágáról, különleges motívumkészletéről.
Egyedi zenei elképzelései alapján valósulnak meg és kerülnek repertoárjába a koncerteken elhangzó művek.
Munkásságát a nemzetközi jazz élet kiemelkedő alakjai is figyelemmel kísérik.

Ötvös Csilla okleveles gitárművész, gitártanár, kamaraművész.
A Szegedi Tudományegyetem Zeneművészeti Kar hallgatójaként 2009-ben gitártanár, kamaraművész szakon, 2011-ben klasszikus hangszerművész,
klasszikus gitárművész mesterképzési szakon diplomázott.
2007-ben Erasmus ösztöndíjat nyert, így Németországban, a Fachhochschule Osnabrück Institut für Musikpedagogik - Konservatorium intézményében
töltött egy szemesztert.
2006-ban a VII. Belgrádi Nemzetközi Gitárversenyen, 2007-ben a VIII. Szegedi Nemzetközi Gitárfesztivál versenyén vett részt.
2004-2011-ig rendszeres résztvevője volt a Szegedi Nemzetközi Gitárfesztivál hazai és külföldi művészek által tartott mesterkurzusainak. 2010-ben
a VI. Szegedi Művészeti Akadémián, 2011-ben a Filharmónia és a Kecskeméti Szimfonikus Zenekar karácsonyi koncertjén lépett fel,
2011-ben és 2012-ben a Szegedi Tudományegyetem tehetségpont tagjaként a Művészetek Palotája Üvegtermében adott önálló koncertet.

2013. december 16. (hétfő) 17 óra – helyszín: 1. emeleti folyóirat-olvasó
Koncert a Somogyi-könyvtárban
Mária Molnárová - szoprán
Federico Conte - tangóharmonika

A koncert programja:
Toshio Hosokawa: Sen V
Wladimir Zubitzky: 3 parts from Sonata n. 2 "Slavanskaya"
Igor Stravinsky: Scene from Petrushka
Giulio Caccini: Ave Maria     
Astor Piazzolla: Ave Maria               
J. S. Bach - szoprán áriák     
Emiliano Giannetti kortárs zeneszerző meglepetés darabja

Federico Conte olasz tangóharmonika-művész:
Jelenleg Claudio Jacomucci diákjaként tanul, aki az egyik legjobb - nemzetközileg is elismert - kortárs tangóharmonika-művész.
Korábban Francesco Palazzo és Corrado Rojac növendéke volt.
Részt vett Roman Pechmann, Janne Rattye és Massimiliano Pitocco mesterkurzusain, illetve Claudio Jacomucci
és Kathleen Delaney Alexander Technique Mesterkurzusán, valamint Alan Turry Zeneterápia Mesterkurzusán is.
Fellépett a CinemaFestival “Sergio Amidei”-ben, Kurt Weill “Opera da tre soldi” című darabjában a mantovai Ducale Palotában (Olaszország),
illetve rendszeresen ad szóló- és kamarakoncerteket Olaszországban és külföldön egyaránt.
Pályája során számos elismerésben részesült. Többek között a “Premio Novecento” Luigi Nono Nemzetközi Versenyen különdíjat,
a Castelfidardo Nemzetközi Versenyen (szenior kategóriában), a Fiatal Zenészek Versenyén és a Premio San Francesco Versenyen Paola-ban (Olaszország)
pedig első díjat kapott.

Molnár Mária 1988. május 5-én született Pozsonyban.                     
A zene iránti érdeklődése nagyon korán megmutatkozott. 6 éves korától tangóharmonikázni, később zongorázni,
majd az általános iskola utolsó évében énekelni tanult a nagymegyeri Janiga József Művészeti Alapiskolában.
A győri Richter János Zeneművészeti Szakközépiskolába 15 évesen nyert felvételt magánének szakra, ahol Dobi-Kiss Veronika növendékeként tette le
a képesítő vizsgát.  Ugyanitt, két évvel később Cziglényi Ákos nagybőgő művésztanár biztatására felvette a gordon szakot is.
A konzervatórium befejeztével a Szegedi Tudományegyetem Zeneművészeti Karának klasszikus ének szakán folytatta tanulmányait
Dudásné Szécsi Edit
növendékeként.
Tanulmányai során több elismerést és ösztöndíjat sikerült megnyernie, többek között 2013-ban a Sófi József Ösztöndíj Kiemelkedő Kuratóriumi Dicséretét,
illetve egy olaszországi Erasmus Ösztöndíjat. Magyarország mellett fellépett már Szlovákiában, Erdélyben, Romániában, Olaszországban és Ausztriában is.
Jelenleg Andrejcsik István növendékeként tanul Szegeden, oratórium- és dalének szakirányon, ahol 2014-ben szerzi meg mesterdiplomáját.


KIÁLLÍTÁSOK:

2013. december 6-tól 2014. január 6-ig – helyszín: 3. emelet
Szent Miklós püspök ünnepétől Újévig kamarakiállítás
Érdekességek a karácsonyi ünnepkörről régi olvasmányok tükrében. A kamaratárlat elsősorban régi folyóiratokban, iskolai könyvekben megjelent
karácsonyi írások alapján mutatja be az év egyik legszebb ünnepét a kamara-kiállítás.

2013. december 12-től 2014. január 29-ig– helyszín: földszinti kiállítótér
Mesterségek dicsérete: „Gyaluvonások” – kiállítás
A Somogyi-könyvtár és a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara közös tárlatsorozata egy-egy helyi hagyományokkal rendelkező
mesterség könyves emlékeit, ábrázolásait mutatja be. 2013-ban az asztalos szakma kerül terítékre.
A kiállítás régi könyvek és folyóiratok segítségével mutatja be az asztalosság múltját, kiemelten a Szegedre vonatkozó emlékeket.
A könyvtár helyismereti gyűjteményében őrzött céhes és ipartársulati iratok, oklevelek, valamint fényképek teszik gazdagabbá az összeállítást.
A papíron megidézett szakmát kézműves eszközök és használati tárgyak keltik életre.

2013. december12-től 2014. január 2-ig – helyszín: 2. emelet

A téli ünnepkör, népek karácsonya a Kárpát-medencébenkamarakiállítás december
16-a, a Nemzetiségek Napja alkalmából. Szokások, receptek, jókívánságok karácsonyra és újévre.

2013. december 11-ig – helyszín: földszinti kiállítótér
„Képet öltött irodalom” – Rejtő Jenő híres figurái képregényeken
Rejtő Jenő író képi világát leginkább a képregény műfaja tudta megragadni, melynek legsikerültebb darabjaiból nyílt kiállítás az
5. Szegedi Képregényfesztivál alkalmából. Túlzás nélkül mondhatjuk, hogy Korcsmáros Pál adott igazi karaktert a P.Howard által kitalált figuráknak,
úgy mint Piszkos Frednek, vagy Fülig Jimmy-nek,. A 14 műből 13-mat a Füles megrendelésére készített el,
a kakukktojás Az elveszett cirkáló volt, amely a Lobogóban jelent meg 1968-ban.
A rejtvényújság három oldalas folytatásokban közölte ezeket a Rejtő-adaptációkat.
Korcsmáros Pál mellett olyan híres rajzolókat is megihlettek a történetek, mint Zórád Ernő, Fazekas Attila,
M. Halasi Éva, Gugi Sándor vagy Endrődi István. A forgatókönyv a legtöbb esetben Cs. Horváth Tibor munkáját dicséri.
Korcsmáros Pál eredeti, fekete-fehér, tussal rajzolt kockáit Garisa Herman Zsolt dolgozta át. Visszanyúlt a Rejtő-regényekhez, 
és újraalkotta a képregények szövegkönyvét, retusálta, kiegészítette azokat, sőt  ha szükség volt rá, akár új szereplőket is alkotott.
A kiállításon többek között láthatóak Garisa Herman Zsolt Az ellopott futárhoz készített egyedi karakterlapok is.

2014. január 8-ig – helyszín: 1. emeleti folyóiratolvasóterem
Újrafeldolgozások a hímzés világában - Fetter Ferencné Király Zsiga-díjas, Magyar Kézműves Remek-díjas  Himző Népi Iparművész kiállítása
A kézművesség szeretete már kislánykorától él benne, azóta ez csak erősödött. Az 1970-es évektől intenzíven foglalkozik hímzéssel.
1982-ben alakult meg a Dél-Alföldi Népművészeti Egyesület, melynek egyik alapító tagja lett. Több megyei és országos pályázaton vett részt eredményesen.
Alkotói díjat kapott, valamint arany- és bronzplakettel ismerték el munkáit. 1989-ben a népi iparművész címet, 1987-ben “C” kategóriás szövő oktatói,
majd 1991-ben “C” kategóriás hímző oktatói képesítést szerezte meg. Foglalkozik csipkeveréssel és oktatja a kézművesség egyéb ágait is.
A mozgássérültek ART '94 kulturális fesztiválja alkalmából a kreativitás gyógyító hatásának oktatójaként elismerésben részesült.
Alkotásaival számtalan hazai és külföldi kiállításon szerepelt. Pl: Németország, Olaszország, Franciaország, Svájc, Románia, Finnország, USA.
2003-ban a Király Zsiga díjjal tüntették ki.

2014. január 8-ig  – helyszín: 1. emeleti folyóiratolvasóterem
Kósa Györgyre emlékezünk - kamarakiállítás a zeneszerző életéről, műveiről a könyvtár dokumentumainak tükrében..
Kósa György (Budapest, 1897. április 24. - Budapest, 1984. augusztus 16.) zeneszerző, zongoraművész.

A művész már fiatal gyerekként elkezdte zenei tanulmányait. 1905-től 1916-ig a Zeneakadémián tanult. Diplomája megszerzése után,
1916-ban a budapesti Operaház korrepetitora lett. 1917-től zongoraművészként hangversenyezett.
Az 1920-as években részt vett a Modern Magyar Muzsikusok társaságának megalapításában.
1927-től 1960-ig a Zeneművészeti Főiskola zongoratanára volt.
Kósa a klasszikus zene széles műfaji területein alkotott: kilenc szimfóniát, nyolc vonósnégyest, nyolc operát, nyolc balettet,
huszonöt oratóriumot és kantátát, három misét, számos kamara-, kórus- és szólóhangszeres művet alkotott,
de dalai is művészetének fontos vonulatát jelentik. 1955-ben Erkel-, 1963-ban Érdemes művész, 1972-ben Kiváló művész díjat kapott.

2014. január 22-ig – helyszín: földszinti Internet-tér
A Nemzet Színészei  - "KovZsi" Kovács Zsigmond portré karikatúrái
Kovács Zsigmond 2008 óta "KovZsi" művésznéven alkot, jászberényi születésű, de mégis szegedi művésznek vallja magát.

A karikaturista így vall eddigi munkásságáról:
"ARCvonások" címmel portré-karikatúra kisfüzet-sorozatot indítottam 2012-ben.
Egy-egy füzet más témával, más tartalommal bír. Ami közös mindben, hogy közismert személyekről készült, címhez kapcsolódó témában
megalkotott portré-karikatúrák gyűjteményei. Célom, hogy az élet több területéről ismert arcokról, méltán elismert személyekről rajz-sorozatokat készítsek,
mint színészek, híres szegediek, olimpiai aranyérmes sportolóink, humoristák, zenész-énekesek, Nobel-díjasok.

Az első kisfüzet 2012. novemberében jelent meg"Aranykorban elképzelve" címmel. Olyan hírességek képmásai lettek képzeletben megöregítve,
akik fiatalon távoztak az élők sorából, többnyire tragikus hirtelenséggel.

A második kisfüzet, "a Nemzet Színészei" kis karikatúra-album a magyar színjátszás kitüntetett színművészeinek állít méltó emléket.
Mint művészember, kötődöm a színházhoz.

 

A Somogyi-könyvtár Fiókhálózatának 2013. decemberi rendezvényei

Kiállítások

Csillag téri fiókkönyvtár
dec. 2-31.
- A lélek útja címmel Tóth István Bogyó elektrográfiáiból láthatnak kiállítást az érdeklődők
- A Somogyi-könyvtár Könyvkirály játékának keretén belül a Csillag téri fiókkönyvtárban is könyvkiemelés és ajánló várja az olvasni és játszani szerető
gyerekeket a 2013-2014-es évadban.

Dorozsmai fiókkönyvtár
dec. 2-31.
- A Somogyi-könyvtár Könyvkirály játékának keretén belül a Dorozsmai fiókkönyvtárban is könyvkiemelés várja az olvasni és játszani szerető
gyerekeket a 2013-2014-es évadban.
- A Pocsai Sándor természetfotóiból készült kiállítás 2. része látható a könyvtárban.

Északvárosi fiókkönyvtár
dec. 2-31.
- Testi-lelki egészségünk - természetgyógyászat és pszichológia a könyvekben - szakkönyveink folyamatosan változó, bővülő válogatását
kínáljuk a téma iránt érdeklődő olvasóink számára.
- Könyvek, amelyeket 'nem ajánlanak', avagy az Elfeledett Könyvek Tára - folyamatosan változó könyvválogatás ritkán kölcsönzött könyveinkből.
Fedezzük fel ismét a régi nagy kedvenceket!
- A hónap szerzője: Szepes Mária
- Kedvenc mesehőseim - A Négyszögletű Kerek Erdő lakói gyerekszemmel - gyerekolvasóink mesillusztációi
- "Volt egyszer egy hideg" - a Téli gyermekkönyvhét alkalmából egész hónapban ajánló könyvválogatással várjuk a gyerekeket
- A Somogyi-könyvtár Könyvkirály játékának keretén belül az Északvárosi fiókkönyvtárban is könyvkiemelés és ajánló várja az olvasni és játszani szerető
gyerekeket a 2013-2014-es évadban.
- A hónap gyermekkönyv szerzője: Bátky András

Francia utcai fiókkönyvtár
dec. 2-31.
A hónap szerzője címmel könyvajánló kiállítás a könyvtárban: 105 éve született Szepes Mária

Hangoskönyvtár
dec. 5 - jan. 9.
A Nap-Fény Fotókör szervezésében Vásárhelyi Lajos és Zsótér József Képeink című fotókiállítása tekinthető meg, a könyvtár nyitvatartási idejében

Móra utcai fiókkönyvtár
dec. 2-31.
- A hűség napja Magyarországon (dec. 14.) alkalmából tisztelgő kiállítás Sopron, a hűség városa címmel
- Advent: várakozás, ünnepi készülődés - készítsünk saját kezűleg ajándékokat! – könyvajánló kiállítás
- A hónap szerzői: Kós Károly, Müller Péter, Mándy Iván, Fodor Sándor, Disney, W. - könyvajánló válogatások gyerekeknek és felnőtteknek

Odesszai fiókkönyvtár
dec. 2-31.
- "Ki őrzi meg..." címmel Kuklis Katalin festőművész kiállítása. "Őrizem! … gyermekkorom virágzó rétjeit, a füvek népének apró mindenségét,
a szél rázta kórók kedves sziluettjét… apró csodákat, melyek örökre bevésődtek a lelkembe…"
- A Somogyi-könyvtár Könyvkirály játékának keretén belül az Odesszai fiókkönyvtárban is könyvkiemelés és ajánló várja az olvasni és játszani szerető
gyerekeket a 2013-2014-es évadban

Petőfi-telepi fiókkönyvtár
dec. 2-20.
“Angyal lépked föld fele” - kiállítás Kónya István és Kónya Istvánné kézműves alkotásaiból

Rókusi fiókkönyvtár
dec. 2-31.
- Ne dobd el, alkoss! - Ajándékötletek, kézművestechnikák címmel Kerekesné Dékány Ida alkotásaiból rendezett kamarakiállításunkat tekinthetik meg a látogatók
- A Somogyi-könyvtár Könyvkirály játékának keretén belül a Rókusi fiókkönyvtárban is könyvkiemelés és ajánló várja az olvasni és játszani szerető
gyerekeket a 2013-2014-es évadban.

Szőregi fiókkönyvtár
dec. 2-21.
- Hófehér karácsony címmel kiállítás tekinthető meg a könyvtárban Maruzsa Anna kézműves munkáiból.
- A Somogyi-könyvtár Könyvkirály játékának keretén belül a Szőregi fiókkönyvtárban is könyvkiemelés és ajánló várja az olvasni és játszani szerető
gyerekeket a 2013-2014-es évadban.

Tápai fiókkönyvtár
dec. 2-21.
- Gyertyaláng - adventi asztaldíszek kiállítása
- Karácsonyi mesék, ötletek, praktikák címmel könyvajánló tárlat látható a könyvtárban

Programok

Csillag téri fiókkönyvtár
dec. 13. 16.30 órakor Dél-Afrika egy fotós szemével címmel Kovács Sándor Tibor világutazó, lepkész diaképes élménybeszámolóját tekinthetik meg
az érdeklődők.
dec. 17. 9.00 órakor a Kiscsillag klubban: a Péter és Pán duó zenés téli műsora

Északvárosi fiókkönyvtár
dec. 13. 16.00 órakor a Mesekuckóba karácsonyi mese- és kézműves foglalkozásra várjuk az óvodás és kisiskolás gyerekeket

Hangoskönyvtár
dec. 5. 15.00 órakor a Nap-Fény Fotókör szervezésében Vásárhelyi Lajos és Zsótér József "Képeink" című fotókiállításának megnyitója.
Megnyitót mond Szabó Edit, a fotókör vezetője. Vers: Jávor Olga.

Móra utcai fiókkönyvtár
dec. 4. 16.00 órakor Adventi készülödés Mikulás, Karácsony jegyében: ajándékkészítés sajátkezűleg - felnőttek és gyerekek ünnepváró kézműves foglalkozása.

Odesszai fiókkönyvtár
dec. 13. 16.30 órakor karácsonyfadísz készítése filcből a Kézműves klubban
dec. 20. 16.30 órakor a Mesetarisznyában Gárdonyi Géza: Mese a labdáról és a macskáról című meséje

Petőfi-telepi fiókkönyvtár
dec. 18. 16.00 órakor a Varázskalap foglalkozás keretében meseolvasás és illusztráció készítése kisiskolás gyermekek számára.

Rókusi fiókkönyvtár
dec. 2-6-ig a fiókkönyvtár teljes nyitvatartási idejében EGYET FIZET – KETTŐT VIHET akciót hirdetünk: rendkívül kedvezményes áron,
10-25-50 forintért kínáljuk eladásra a feleslegessé vált, használt köteteket.
dec. 3. 14.00 órakor a NAGY(i) ÍRÓK Klubjának következő összejövetele, melynek keretében felolvasó délutánt tartunk a szenior klubtagok írásaiból.
dec. 13. 16.30 órakor a Karácsonyi Mesedélutánon meseolvasás és barkácsolás az ünnepi készülődés jegyében a legkisebbeknek és alsó tagozatosoknak.
dec. 18. 16.00 órakor a Könyvbarátok klubja tartja következő összejövetelét, melynek keretében Kerekesné Dékány Ida irányításával
kézműves technikákkal ismerkedhetnek az érdeklődők az ünnepre készülődés jegyében.

Szőregi fiókkönyvtár
dec. 12. 18.00 órakor karácsonyi díszek készítése Maruzsa Anna vezetésével az Életreform klubban.

Tápai fiókkönytár
dec. 8. 12.00-17.00 óráig a könyvtár szolgáltatásai teljes körével és két kiállítással várja olvasóit a Művelődési Ház Adventi programjaihoz kapcsolódva.
dec. 12. 17.00 órakor Hópihe címmel karácsonyi meséket, történeteket olvasunk gyerekeknek és felnőtteknek a Meseszőnyegen.
dec. 21. 12.00-18.00 óráig a Tápai Falukarácsony alkalmából a könyvtár ünnepi nyitvatartással és kiállításokkal csalogatja a látogatókat.
dec. 2-21-ig használt kötetekből  tartunk könyvvásárt a könyvtár nyitvatartási idejében.

 

Somogyi-könyvtár
Agóra gyermekkuckó decemberi programjai

Szeged, Kálvária sgt. 23.
20/587-5393 - 62/563-488
http://www.sk-szeged.hu/agora

Kiállítások:

2013.december 1-től- 31-ig – helyszín: Somogyi-könyvtár Agóra Gyermekkuckó
MESÉLŐ KÉPEK- KÉPES MESÉK – Kuklis Katalin képei manókról
Kuklis Katalin így vall a kiállítás képeit megihlető világról: „Gyermekkorom óta vonzódom a mesékhez… Képzeletemben manók és tündérek élnek a fák között,
a réteken vigyázva a szépet és jót, és ha igazán csendben maradok, meghallom évszázados történeteiket…
Két évvel ezelőtt festettem először Manócskát… a kép súgott egy gondolatot a gondolat pedig álmodott egy képet…
így született meg első képekkel illusztrált apró mesém.
Az írás számomra éppoly lelki késztetés, mint a festészet… ha megérint egy érzés, akkor leírom… ha megszólít egy szín egy táj, akkor lefestem…
Képzetem hőseit gyermekkorom kedves tájaiba álmodom és halvány lírai színekkel örökítem meg."

2013. december 1. – december 31. – helyszín: Somogyi-könyvtár Agóra Gyermekkuckó
Rénszarvas napok – ünnepekre hangoló válogatás: karácsonyi mesékből, versekből, téli történetekből és kézműves ötlettárból.

Rendezvények:

2013. december 3. 15:00– helyszín: Somogyi-könyvtár Agóra Gyermekkuckó
Manógyár – kreatív ráhangolódás a téli ünnepekre. Játékos feladatok és kézműves foglalkozás Kuklis Katalin kiállításához kapcsolódva.

2013. november 15. 10:00 –17:00  helyszín: Somogyi-könyvtár Agóra Gyermekkuckó
Rénszarvasok a könyvtárban – Karácsonyi versekkel és tél feladványokkal várunk minden kedves érdeklődőt a Szent-Györgyi Albert Agóra Gyermekkarácsony 2013 programján.

 


 

Hirdetmény

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Szegedi Csoportja az alábbi időpontokban fogadja a lakosság adományait:
hétfő, szerda, csütörtök 9-11 és 15-17 óra között.
Cím: Szeged, Csanádi u. 9.
Átveszünk : ruhaneműt, cipőt, ágyneműt,gyógyszert, plédet, műszaki cikket, könyvet, bútort és bármit, ami használható és tiszta.
Kérjük, hogy az egyesületünknek szánt tárgyakat hozzák be a fenti címre, ne dobják konténerbe vagy gyűjtőládába,
mert azok nem hozzánk kerülnek.
Csoportunk kizárólag a Csanádi utcában tudja az adományokat gyűjteni.
Számlaszámunk: OTP Bank 11784009-20201485.

Segítséget köszönve a Szegedi Máltais Csoport.


 


Vissza a kezdőlapra