Szegedi Közéleti Kávéházi Alapítvány
2020. decemberi programja

és szemezgetés más szegedi kulturális és tudományos programokbó

 

Schulek Frigyes

Míg a mester kőalakját néztem,
A megvalósult álmait láttam.
Gondolatban műveihez értem.
Szegednek látványa előtt álltam.

Ez a gótikus Kakasos templom.
A reformátusok szent egyháza.
Tervrajza alapján épült egykor,
Hisz nagy tudással volt ő megáldva.

Ifjú korában kőművesként élt.
Európa nagy részét bejárta.
Sokat tanult tudása kedvéért.
A múlt értékét szívébe zárta.

Építőművészetben remekelt,
Gót, neoromán, barokk stílusú
Épületek hű szerelmese lett,
Nem csábította őt a titulus!

Restaurált, tervezett, épített!
Főműve a csodás Halászbástya,
Ezzel a város képén szépített,
Kőben van elrejtve az alázat!

Az Erzsébet-kilátó szépsége,
A Mátyás-templom valós varázsa,
Mind-mind hazánknak kincse, értéke.
Hisz itt minden kőnek van talánya.

Schulek szerény volt, mint magánember!
Tervével maradandót alkotott.
Pénz és vagyon nem szédítette meg,
Mindezt jól láttatja Stróbl Alajos.

Hajdrik József

 

 

 Schulek Frigyes (1841 – 1919) építész, műegyetemi tanár szobrát Stróbl Alajos készítette, s a Szegedi Emlékcsarnok létrehozásakor 1930. október 24-én helyezték el. Stróbl hagyatékából 12 db mellszobrot vásárolt meg a magyar állam, s Klebelsberg Kunó ötleteként ez adta az alapot a Panteon létrehozására, és az avatáskor itt már 45 műalkotás díszelgett. Schulek Frigyes szűkebb és tágabb családi köre értelmiségi, kereskedő, közgazdász, lelkész, árvaház igazgató. Pl. édesapja Schulek Ágoston 1848-ban Kossuth pénzügyminisztersége idején minisztériumi osztálytitkár. Így a kormánnyal a Schulek család is Debrecenbe költözött, majd a budai vár visszafoglalását követően Pestre. Iskoláit Orsován, Lőcsén, Debrecenben, majd Pesten végezte. Barátjával, Steindl Imrével (a Parlamentünk tervező mérnöke) a bécsi városháza építőjének mesteriskolájában tanulta az építész szakmát, és vonzódott a középkori stílusok irányába. Fő művei pl. budavári Nagyboldogasszony (Mátyás) templom barokkból „eredeti” kevés román elemekkel, de a neogótika csúcsának tartjuk, belső kiképzésében pedig a kor divatját követve a szecesszió nagyszerű példája. A jáki templom, a Jánoshegyi Erzsébet kilátó, a Halászbástya a neoromán stílusával kápráztat el. Hatalmas életművének csúcsát a szegedi templomai is jelenthetik. Schulek Frigyes készítette el három szegedi templom tervét. Az egyik maga a Fogadalmi templom. Miután a kiírt pályázatra méltó munkák nem érkeztek, így a város vezetése Schulek Frigyest kérte fel a tervek elkészítésére. Schulek nagyszabású, fantasztikus tervvel rukkolt elő, amelynek a problémája abban mutatkozott meg, hogy az építésre előirányzott összeg dupláját is meghaladta a kivitelezés tervezett költsége, így egy úgynevezett „átdolgozott” terv került megvalósításra. A másik az evangélikus templom a Tisza Lajos körúton, melyet 1880-82-között készítettek el különlegesen kiképzett árkádos toronyimitációval. A harmadik a „szegediek nyelvén” a „Kakasos”, a régi református templom a Kálvin téren, amely 1884-ben épült. Szegediek lévén szinte naponta útba ejthetjük Schulek Frigyes alkotásait, és méltán lehetünk büszkék, hogy városunkban ennek a nagyszerű építésznek az munkái meghatározóak, de hálánk jeléül ott van a szobra a Panteonban!    

Illés Mihály  

 

 

Jövőformáló tudomány 2020
MTA SZAB Neveléstudományi- Pszichológiai Szakbizottság
Szociális képességek munkacsoport
Nők helyzete a különböző jogrendszerekben c. konferencia

Időpont: 2020. november 25.szerda  14 óra, online konferencia került megrendezésre
Helyszín: MTA SZAB-székház 110. előadóterem
6720. Szeged, Somogyi utca 7.

 

Tájékoztatásul itt érhető a 25-i rendezvény megvágott/ előadásokra szétbontott anyaga: https://www.youtube.com/playlist?list=PLIQe0gy_sNvq-Y1EqEeXPPtgamSj1C0vM

 

MTA SZAB Neveléstudományi - Pszichológiai Szakbizottság
 Szociális képességek munkacsoport
A múlt és a jelen eredményei, mint a tudomány jövőjének előzményei:
                                       Nő a társadalomban c. konferencia
Időpont: 2020. november 27 péntek 14 óra, online konferencia került megrendezésre
Helyszín: MTA SZAB-székház 110. előadóterem
6720. Szeged, Somogyi utca 7.

 

A november 27-i rendezvény videói felkerültek a SZAB youtube csatornájára:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLIQe0gy_sNvqmjLAwpTe_L32u6IN400nj

Az esemény oldala a SZAB honlapján: https://tab.mta.hu/szegedi-teruleti-bizottsag/esemenyek/2020/mult-es-jelen-eredmenyei-mint-tudomany-jovojenek-elozmenyei-no-tarsadalomban

OROSZ Tibor
technikus & recepciós

MTA Területi Akadémiai Bizottságok Titkársága
Szegedi Akadémiai Bizottság Titkársága
6720 Szeged, Somogyi u. 7.
Telefon: +36-62/553-910
E-mail: orosz.tibor@tab.mta.hu 

2020. december 1. kedd
KULTÚRA ÉS MATEMATIKA, TÖRTÉNELEM VI
A RENESZÁNSZ HARMADIK SZÁZADA


Leonardo da Vinci (1452-1519) és Michelangelo Buonarotti (1475-1564) művészetében magas fokon ötvöződik a tudomány. Az arányokat illetően visszatérnek az ókorhoz és meghaladják a középkor patrisztikája és skolasztikája által uralt tudomány és kultúra kereteit, megszegik előírásait, sőt törvényeit. A reneszánsz után a tudomány képviselői kénytelenek az ezoterikus igényeket is kiszolgálni. Johannes Kepler (1571-1630) például udvari csillagászként horoszkóp készítésével foglalkozik, miközben felfedezi a bolygómozgás törvényeit. Ugyanakkor az élő- és élettelen természet számos jelét mutatja hogy a fejlődés feltartóztathatatlan.
Előadó: SZALAY ISTVÁN c. egyetemi tanár
Házigazda: KOTORMÁNNÉ MARGIT MÁRIA
FONTOS KÖZLEMÉNY!
Számítani kell arra, hogy decemberben a koronavírus-járvány fokozottan terjed, ezért a kávéházi est elmarad. A számítógéppel rendelkezők a következőképpen is elérhetik az est anyagát:
GOOGLE
SZTE JGYPK
HÍREK
SZTE JGYPK Hírarchívum
SZTE JGYPK október
Gondolatok a Könyvtárban
Dr. Szalay István: A művészet és a tudomány találkozása az ókorban és a folytatás…

2020. december 1. kedd
KÓSZÓ JENŐ 90. SZÜLETÉSNAPJÁRA

Kószó Jenő 90. születésnapjára

Kószó Jenőnek már a harmadik születésnapi ünnepségét rendezzük a Szegedi Közéleti Kávéházban. Megünnepeltük a 75. és 80. születésnapokat és most a 90.-nél tartunk. (A nyolcvanadik születésnapról a Szegedi Közéleti Kávéház évkönyve 2010, a 299. oldalon tesz említést, de Ő sok kávéházi kiadványban is szerepel Például, „Kószó Jenő kávéházunk ezüstgyűrűs fotósa. (Lásd „A Szegedi Közéleti Kávéház almanachja 1984-2008, 40. oldal.) A kávéház „vezetőségi tagja”. Erről az említett helyen azt írtam: „Ezt a „vezetőséget az Élet hozta létre önkéntességi alapon”. A működés mottója: Aki feladatot vállal, az, el is végezheti azt. El is végzi, erről több szó ne essék. Így maradjon a lehetőségek határáig.” Ezt, általában és a nyolcvan éves Kószó Jenő esetében is, ma is vallom.”-írtam 2010-ben.  
Ma, 2020 van és nem vagyunk a lehetőségek határánál. Jenő még mindig eljön a kávéházba és fényképez is. Őt is fényképezik: Szeptember 16-án közös fényképe készült az ugyancsak 90 éves Gyulay Endre nyugalmazott Szeged-csanádi püspökkel. Egy nap híján tíz évvel ezelőtt részletes statisztika készült: Jenő addig 2362 képet készített. Akkor, szegediesen azt mondtuk: ”Nem sömmi”. Jenő hozzátette: „Voltak olyan évek, amikor legtöbb az enyém volt.” Hozzá kell tenni, hogy képeit gondosan dokumentálta: dátum, nevek, foglalkozások. A minőséget a képeken szereplő személyek és programok jelentik. Színészek, operaénekesek, tudósok, mesteremberek, mi magunk, testvérvárosi barátaink. Szórakoztató, irodalmi estek, tudományos beszélgetések,
Arról, hogy mi történt az utóbbi 10 esztendőben –ha a koronavírus is engedi- most fogunk beszélgetni Vele.
Beszélgetőtárs: SZALAY ISTVÁN, a Közéleti Kávéház Kuratóriumának elnöke 

 

A SZEGEDI KÖZÉLETI KÁVÉHÁZI ESTÉK ALAPÍTVÁNY
A CSONGRÁD MEGYEI HONISMERETI EGYESÜLET
A SZENT-GYÖRGYI ALBERT AGÓRA

 

ISMERT – KEVÉSSÉ ISMERT
SOSEMHALLOTT
SZERETETT – NEM SZERETETT

KIRÁLYNŐINK ÉS KIRÁLYNÉINK

címmel
on-line rendezvénysorozatot indít, melynek során
a Magyar Királyság 2 királynője és királynéi közül 19 királyunk hitvese
életét, személyiségét, az államéletben játszott szerepét vázoljuk fel.

Az első adására
2020. december 1-jén, 9,30 órai kezdettel kerül sor

 

I. Előadás:
II. András feleségei:
Meráni Gertrúd, Courtenay Jolán, Estei Beatrix
Előadó: Kovácsné Dr. Faltin Erzsébet

A PELIKÁN EGYESÜLET FELHÍVÁSA

Akkor tud az egyesület tovább munkálkodni, ha a segítő kezekkel összefogunk .Következik karácsony, a hagyományos csomagosztás, ehhez kérünk segítséget, amit a legforróbb öleléssel köszönünk.
Számla számunk: 11991119-96607556-00000000
30A visszaigazoláshoz nevet és címet kérjük feltüntetni.

                                                                                     Dr. Majzik István
                                                                                             az Egyesület elnöke
                                                                                         30-363-28-74
                                                                                      dr.majzik.istvan@gmail.com

 

 


Nap-Fény Fotókör
fotókiállítás


A Koronavírus miatti korlátozások okán a Somogyi-könyvtár Dorozsmai fiókkönyvtára helyett 2020. december 3. napjától a Nap-Fény Fotókör tagjainak

Algyői séta 

című kiállítása Interneten, a Nap-Fény Nyugdíjas Fotókör facebook oldalán tekinthető meg.

   
A Fotókör tagjai fotóikból készített virtuális kiállításokkal „Napfény” név alatt, az orszagalbum.hu oldalon is rendszeresen jelentkeznek.

Szerkesztette: Dr. Csurgó Edit

2020. december 3 csütörtök. 18 óra Agora (Online közvetítés)

Szives Márton és Samodai Bence koncertje

 

Az SZTE Sófi Ösztöndíj Alapítvány nemcsak több millió forint ösztöndíjjal támogatta a fiatal szegedi tehetségeket, hanem több mint 200 koncertet is szervezett számukra az elmúlt 20 évben. A budapesti Művészetek Palotájában és több szegedi kulturális intézményben is bemutatkozhatnak a fiatal tehetségek, amely fellépések szép élményt jelentenek a zeneszerető közönség számára.

Közreműködők:
Szives Márton Gábor – ütőhangszerek
Samodai Bence János - trombita
Darvasi Áron – színművész


Szives Márton-Samodai Bence Duó a Szegedi Tudományegyetem Zeneművészeti Kar két hallgatójából kovácsolódott össze 2017-ben. Külföldi és hazai koncerteken és versenyeken tökéletesítik repertoárukat, amit minél élménydúsabban szeretnek előadni. Mindketten Sófi ösztöndíjasok és többszörös versenygyőztesek.
Samodai Bence János trombitaművész és Szives Márton Gábor ütőhangszeres művész koprodukciójából jött létre az együttes 2017-ben, a floridai Lynn University-n tartott sikeres
vendégszereplésük alkalmával. Azóta több versenyen, előadáson és koncerten szerepeltek és
egy sorozatot is indítottak “Történet a mesén túlról”címmel mely az irodalmat fuzionálja a
kortárszenével. Céljuk a kortárs művészet népszerűsítése közönségbarát hangversenyeken.
Eseményeiket a Művészetek Palotája, Lynn University, Szegedi Tudományegyetem Bartók Béla Művészeti Kar, Bartók Béla ZeneművészetiSzakgimnázium fogadta be.
Első helyezést értek el a szerbiai International Music Competition-on kamara-duó szekcióban. Emellett kiemelt minősítést kapott a The North International Music Competition kamara kategóriájában. A Duó szoros együttműködésben van Dubrovay Lászlóval, Kőszeghy Péterrel, Márkos Alberttel és Ralf Kleinehanding-gal, akik ütő-trombita formációra komponáltak darabokat. A formáció nevéhez fűződik Dubrovay László "Három tétel trombitára és ütőhangszerekre" c. művének magyarországi bemutatója, illetve Kőszeghy Péter "Snake Quake" és "BOT" c. művei is a Duó közreműködésével készülnek. Koncertjeik koncepcióját a fellépők próza-szeretete adta; Repertoárjuk főleg kortárs műveket tartalmaz, melyek programmal vagy történettel rendelkeznek. Így adott az ötlet, hogy koncertjeiken egy
saját történettel ölelik körül azokat, mely alkalmazkodik a darabok karakteréhez. Így született meg a „Történet a mesén túl” koncertsorozat Szives Márton ötletéből Samodai Bence fejlesztéseivel.

A koncert műsora:
Ralf Kleinehanding - Aperitif 13/14 II. 
Ralf Kleinehanding - ...als wäre nicht gewesen
Ralf Kleinehanding - Slow Motion
Howard J. Buss - Incantation
David Jarvis - Macbeth and Macdonwal

2020. december 8. kedd
KULTÚRA ÉS MATEMATIKA, TÖRTÉNELEM VII
KORUNK

Bár a polihisztorok kora már véget ért, nagy szellemek megcsillogtatják a művészetben és tudományban való jártasságukat is. A XX. század két magyar zeneóriása, Bartók Béla (1881-1945) és Kodály Zoltán (1882-1945) kompozícióikban tudatoson használták az ókorból származó aranymetszést. A XXI. században Benoit Mandelbrot (1924-2010) a fraktálok felfedezésével új dimenziófogalmat vezetett be és útjára indította a fraktálművészetet, amely a számítógép programok segítségével soha nem látott szépségű síkbeli és térbeli alakzatokat produkál.
Előadó: SZALAY ISTVÁN c. egyetemi tanár
Házigazda: KOTORMÁNNÉ MARGIT MÁRIA
FONTOS KÖZLEMÉNY!
Számítani kell arra, hogy decemberben a koronavírus-járvány terjedése miatt, nem lesz kávéházi est, de az est számítógéppel elérhető:

GOOGLE
szte jgypk
Juhász Gyula Pedagógusképző Kar
KARI FILMEK
SZTE JGYPK október
Gondolatok a Könyvtárban
Dr. Szalay István: A művészet és a tudomány találkozása az ókorban és a folytatás…


2020. december 15. kedd 16 óra, 90 C Étterem (Kelemen u 2)
(Az est megtartására akkor kerül sor, amennyiben feloldják a tiltó rendelkezéseket!)

 Az Erdei Ferenc Baráti Kőr Csongrád Megyei Csoportja, a Magyar Népi Írók Társasága és a Közéleti Kávéház
 közösen emlékezik Erdei Ferenc népi író születésének 110 éves évfordulójáról.
 Ebből az alkalomból kerül sor dr. Tamasi Mihály történész legújabb könyvének a bemutatására,melynek címe :

                   ERDEI FERENC BETILTOTT, TITKOSÍTOTT, ZÁROLT TUDOMÁNYOS ÉS POLITIKAI ÍRÁSAI .

 A könyvből idézzük az író / Előszó/ című részét :

            A háború után Erdei Ferenc sok politikai kérdésben egyetértett a kommunistákkal. Ennek nyomán 1944 végén kérte felvételét a kommunista pártba, amit elfogadtak, de azt tanácsolták neki, hogy a parasztpártban folytassa nyílt politikai tevékenységét, ezzel segítse elő a két párt együttműködését. Az 1945 utáni években ez nyílt titok volt. Jóval később Erdei ellenfelei azt a téves nézetet hirdették, hogy Erdei azért lépett a kommunista pártba, mert minél hamarabb át akarta ültetni a szovjet kolhozrendszert a magyar viszonyokra.Ennek azonban éppen az ellentéte az igaz. Erdei azért lépett be a kommunista pártba, mert ezt is kihasználva igyekezett megakadályozni a magyar mezőgazdaság kolhozosítását . Ő különben a magyar mezőgazdaság szövetkezetesítését akarta, de nem kolhoz módra. Ő 1938-tól kezdve élete végéig a parasztság sorskérdéseiben, az agrár- és szövetkezetpolitikában antisztálinista álláspontot képviselt.
        Mi bizonyítja mindezt?
        Már az 1980-as években az Akadémia kutatócsoportja feltárta Erdei minden politikai írását és tapasztalták,hogy pártállami diktatúra sok Erdei írást betiltott, titkosított,irattárak mélyére sülyesztett,mert a szerző ezekben bírálta a kolhoz rendszert,bírálta a sztálinizmus.
       Az 1987-ben létrejött Erdei Ferenc Társaság arra törekedett,hogy megjelentesse ezeket a fontos Erdei-írásokat. Az első kötet szerkesztését Kulcsár Kámán, a Társaság elnöke vállalta, amely már 1988-ban megjelent,de ebben nincsenek kolhozbíráló írások. a munkáját Kulcsár Kálmán politikai szerepvállalása miatt nem tudta folytatni. Az új elnök, Varga Gyula nem merte vállalni a 2. kötet szerkesztését. Az Erdei Társaságban hosszú ideig folyt a tanakodás arról,hogy ki végezze a munkát.Végül én vállaltam a szerkesztői feladatot. Hiszen már az 1960-as években közelebbi kapcsolatba kerültem Erdei Ferenccel.Ekkor kezdtem kezdtem kutatni Makó legújabb kori történetét és segítséget kértem tőle, amit Ö örömmel vállalt. Többször találkoztunk és szó esett az 1945 utáni évekről is. Az 1970-es évek végén pedig kandidátusi dolgozatomban részletesen       foglalkoztam     Erdei szövetkezetpolitikai tevékenységével.
     Az említett fontos Erdei-írásokat felvettem a politikai írásainak 2.kötetébe / Bába Kiadó, Szeged, 2003./
     Megdöbbenve tapasztaltam azonban,hogy Erdei neves követői a centenáriumi évfordulóra megjelent írásaikban teljesen figyelmen kívül hagyták Erdeinek ezeket az antisztálinista írásait.
      Ebben a kötetben olvashatók Erdei fontos antisztálinista írásai.Ezek megjelentetésével kívánunk igazságot szolgáltatni Erdei Ferencnek.

 

          Vitavezető : Prof. Dr. Szalay István, a Közéleti Kávéház Kuratóriumának elnöke
         
          Házigazda: Kispál Antal az Erdei Ferenc Baráti Kör Csongrád Megyei Csoportjának vezetője


 

Hajdrik József emlékére

 

Hosszantartó súlyos betegség után elhunyt Hajdrik József költő, a Kávéház címlapverseinek írója, jó barátunk. 69 évet élt.
Temetésére november 12-én volt, Törökszentmiklóson

 

Hajdrik József utolsó verse:

Amint kinn, úgy benn

Az élet állandósága a változás.
A pokol bennünk van, 
Úgy, mint a Mennyország!

Ami most kinn zajlik, 
az játszódik belül,
a rossz gondolat végül is szervül.
Mikrokozmoszunk  tükörképpé görbül.

A szeretet hiánynál, nincs ami szörnyűbb!
Az ember saját fajának vad farkasa,
Kis világa fölött nincs többé hatalma!
A makrokozmoszban az, ami örök!

Hallgat a főgonosz, mit ér a könyörgés?
Oktalan háborúk, lepusztult környezet.
Hová tűnt a szeretet övezet?
Félelmünk jogos, hisz marad az öldöklés!

A győztes lehet kedves, vagy otromba.
Hitedtől lesz az életed jó, és szép.
Ember! Ennyit bőven megérthetnél
Így ha van, ha nincs nem jutsz a pokolba!

 

Vidéki utamon, út közben, telefonon kaptam a hírt: 
HAJDRIK JÓZSI MEGHALT!

Hazudnék, ha azt írnám: teljesen váratlanul ért /bár rendesen mellbe vágott/ : Józsi régóta súlyos betegséggel küszködött - de nem volt az a feladós fajta! Aligha röhögött a halál pofájába - úgy vélem, méltósággal várta be végét. Azt azért el tudom képzelni, megkérdezte a kaszást: Biztosan nem tévesztette el a címet - ő még nem hívta!
Nem is olyan régen még élcelődtünk itt a fb -n , bár már nem a "megszokott", régi, vérbő hangulatban! 

Józsi, ha a Mindenható most látta jónak, hogy enyhítsen a szenvedéseiden - annak alighanem úgy is kellett lenni!  Istenfélő, jó ember voltál: ha valakinek, Neked biztosan bérelt helyed van a Mennyországban!

A szonettjeiddel - és úgy általában a humort nem  nélkülöző  írásaiddal biztosan az Angyalok kedvence leszel! :)
Mi megtartunk Téged a jó emlékezetünkben - és te se feledkezz meg rólunk! Mostmár valójában is forgathatod a "Lelki bárdot" - és tudom, nem hagysz minket bárdolatlanul!

Nyugodj békében, Kedves Barátom!

Kothencz József Szeged, 2020. 10. 28.

. HAJDRIK JÓZSI EMLÉKÉRE
Kothencz József

Odavan egy költőnk - végleg!
Elment  egyik jó emberünk!
Lelkének tüze kiégett -
Mindrökre elcsendesült!

Elcsüggedt már talán? Ő? Nem!
Szíve még sebesebben vert: 
Egyetlen szikra elég volt -
Már annyitól is lángra gyúlt!

Elbűvölte olvasóját
Könyvei huncut varázsa!
Mestermunkák  szonettjei -
És minden vicces írása!

Viccben nem ismert ő tréfát - 
És el sem tántorították
Díjai, sem medáliák -
De nem foghat többé pennát!

Vígság, cimborák- elfogytak!
Messzire csak híre hallik!
Pezsdítő szerelem elhalt - 
Csend honol most - pihen a lant!

Már csendes békére vágyott.
Az élet-zajt nem kedvelte,
Nem kerülte, nem kereste
A máskor víg társaságot.

Búcsúját megírta - versben!
Vidám szemére emlékszem!
Kihúnyó tüzét nem láttam-
Ágya végénél nem álltam!

A szép - az maradt meg bennem,
Halál-kín elfeledve!
Messze vagy már - Isten veled!
Mi szerettünk - el ne feledd!

Szeged, 2020. 11. 01.
Kothencz József /egy a barátaid közül/

 

 Pappné Mészáros Ágnes búcsúztatója:

„Temetni jöttem Caesart, nem dicsérni 
A rossz, mit ember tesz, túléli Őt;
A jó gyakorta sírba száll vele.”
Így kezdi Antonius híres gyászbeszédét Shakespeare „Julius Caesar” című művében.
Mi egy kedves rokon, jó barát ravatalánál állunk most itt, és „Dicsérni jöttünk Józsit nem temetni!
Mert a jó NEM SZÁLL SÍRBA VELE”
Ki is volt Ő számukra?
Gazdag életéről Ő maga tud letöbbet mondani. Álljanak itt önéletrajzának, életútjának, művészi munkásságának adatai, saját szavaival, kissé kibővítve:

Nevem: Hajdrik József. Törökszentmiklóson születtem 1951. 02.19-én, 18 óra 10 perckor a Vízöntő jegyében, Zsuzsanna napján, amikor a pacsirta megszólalt. Két gyönyörű lányom: Anita és Szonja, valamint az unokáim: Tamara és Péter, jelentik életem értelmét a mindennapi alkotói munkám mellett. Szeretett testvéreim Éva és Jutka vigyázó szemekkel szeretettel kísérik életem minden pillanatát
1997 óta a művészetek pártfogójaként és az irodalom szeretetének hatására lelkes gyakorlója lettem a manuális irányzatoknak (festészet, szobrászat). Jelenleg prózai műveket és verseket írok a megfelelő ihletettség mellett. Eddig 30 önálló kötetem jelent meg, vers, próza egyaránt. Antológiákat, valamint irodalmi lapot szerkesztettem.  3 zenés történet szövegkönyvét írtam meg, amelyeket Orosházán mutattak be hatalmas sikerrel. Verseimet Keres Emil Kossuth díjas előadóművész mondta fel CD-re Szabó Norbert fuvolaművész zenei kísérete mellett.
Eddigi munkásságomért 2010-ben Batsányi-Cserhát József és Arany fokozatú ART-díjat kaptam. 2011-ben a fővárosi Krúdy Gyula Művészeti Kör elismerésében részesültem. Alapító tagja vagyok a székesfehérvári (MANE) Irodalmi Körnek. Szegedre 2009 -ben költöztem, azóta itt élek, és alkotok.
Tagja vagyok a Somogyi Könyvtár Írók Klubjának és a Szegedi Alkotók körének.  A városunk által, és főként Senior korúaknak kiírt egyéb (Kardoskút, Óföldeák, stb.) irodalmi pályázatokra folyamatosan küldök be pályamunkákat, legtöbb esetben eredményesen, mert azokat a zsűri I-II. helyezéssel, különdíjjal jutalmazta.
Szegeden rengeteg gyönyörű köztéri szobor található. A Szegedi Közéleti Kávéház - mely a szegedi művészeti, közéleti élet zászlós hajója -, felkért ezeknek a műveknek megismertetésére, bemutatására. Az ismert, és kevésbé ismert szobrokról írt poétai műveim havonta jelennek meg a Kávéház programfüzetének lapjain. Eddig 300 szoborról írtam verset. Tervbe van véve, hogy ezek a versek, összegyűjtve, egy közös könyvben kerülnek kiadásra.

Ennek a kiadványnak az összefésülése, Józsi betegsége miatt, sajnos elmaradt.
Az utolsó pillanatig bízott, és dolgozott, laptopján megkezdett, félbehagyott, számtalan írás található.
Lesz-e, aki, hozzá méltóan be tudja fejezni? Ki tudja?
Engedtessék meg most részemről néhány személyes gondolat is:
Józsi tagja volt a Szegedi Nyugdíjasok Egyesületének, ahol együtt sok vidám órát töltöttünk el, a csapat népszerű tagja volt. Jómagam is ott ismerkedtem meg vele.
A közös érdeklődés, a hasonló értékrendek miatt, szoros barátság alakult ki közöttünk.
Számtalan esetben, az országban utazva, irodalmi rendezvényeken tolmácsoltam verseit. Én voltam a „szinkronhangja”, ahogy Ő nevezettett.
Józsi fájó szívvel kísérünk utolsó utadra. A szegedi írótársak, barátok, könyveid kiadója, a Közéleti Kávéház Kedvelőinek tagjai, akik nagy számban vettek részt, hangulatos előadásaidon.
„Csak az tölti be szerepét, aki űrt hagy maga után”

Mit hagysz ránk örökül? Téged ismerve, egy üzenetet:
„Ha rám gondoltok, mosolyogjatok, emlékem így lesz áldás rajtatok”

 

 A Szegedi közös koszorú Szívós Sándor kezében volt.   Kothencz József saját, megható versével búcsúzott. Pappné Mészáros Ágnes mondta el a szegedi baráti egyesületek búcsú beszédet, majd Kothencz József, aktuális " Lesz- kinek ,úgy hiányzom éjjel" című versével köszönt el tőle.  Csendes, visszafogott szertartás volt. A közös koszorú csodaszép és elegáns lett. Elment. Elkísértük utolsó útjára.
Februárban a 70. születésnapjára készülünk egy szép emlékműsorral.

A közös koszorunk  szalagján:

" Ki szépen élt, távozzon szépen! Mosollyal arcán ,és dallal szívében" - Szegedi Közéleti Kávéház

 

 " Ha szeretetünk megtarthatott volna, még nagyon sokáig élnél" - Fájó szívvel a Szegedi Nyugdíjasok Egyesülete

 " Fájó szívvel kísérünk utolsó utadra.  Írásaidban bennünk élsz"- a Somogyi Könyvtár Íróklubja

 

"Vidám lényedre , humorodra mindig emlékezni foguk! Józsi nem feledünk!" - Szegedi Alkotók Köre

 

l


Hajdrik József emlékére 

Így búcsúzom tőletek...

Mikor az est csillaga reám nézett.
Két Angyal azt súgta nékem.
Elvisznek a versek tengeréhez.
Onnan üzenve írok majd néktek.

Ne féltsetek, most már itt lakom.
Gondolataim könyveimben hagyom.
Ezernyi emlékeimet én is onnan olvasom.
Ha látni akartok, csak olvassatok.

Most már innen fentről írom verseimet.
S mindenkinek köldök, még egyet.
Kedves mosolyotokat, soha el nem feledem.
A jóságotokat, és az öleléseteket örökre elteszem.

Kedveseim, ne sírjatok.
Szép helyre hoztak az Angyalok.
Kifogyhatatlan tollal ezerszer is leírom.
Szeretlek benneteket, s emlékeim nektek adom.

ÍRTA: BERKI EMESE

Fotó: Hajdrik József

 

 

Dr. Anna Ottlecz festménye
Liszabon   Akvarell (26x15 cm)

Azért szeretlek

Azért szeretlek
mert nagyon akartál,
mert úgy döntöttél
a tied vagyok,
mert nem érdekelt
mit szólnak az utcán,
csak neked
ragyogtak csillagok.
Nekem akartad
a nyarat adni folyton,
s a Holdat, a búsat
hogy ne álljon ott árván,
és sosem tudtál
időben búcsúzni,
s az utca végén
tárt karokkal vártál.
A vendéglőben
bámultál sötétben,
s oly közelről
néztél a szemembe,
hogy összeért a lelkünk
minden sarka,
nem mert szólni hozzánk
senki sem.
Azért szeretlek
mert csak engem akartál,
nem hagytad, hogy
elszökjem előled,
nem engedted magad elfeledni,
hátravetett fejjel tudsz nevetni,
és szenvedéllyel élni az éveket!
Azért szeretlek
mert tudsz nagyon szeretni.
S mert jobban
szeretem az Életet.

Tihanyi Tóth Kinga

Simonné Izabella
Bágyadt őszi világ

Előszó: Lelkünk szorongásban él, de szabadulásra vágyik.

A korona már nem csak királyokat, királynőket vagy egy különleges madarat, vagy egy hotel nevét, de egy félelmetes vírust is jelent.
Jó lenne elénekelni " ébredj fel kegyes nép, mosolyog a hajnal". De ami a mi hajnalainkat illeti, mosolyt nem csalnak arcunkra. Sőt szájunkra maszkot kiáltanak!
Ez ma a való világ!? 
Vajon meddig tart az S.O.S. -t kiálltó sápadt, beteges, bár számomra mégis csodás Föld rémsége.
Nos, keresd és megtalálod a biztonságot, a szépséget, a nyugalmat a természetben és ott van az alázat is fűben, fában, virágban, bokorban, mert értünk vannak teremtve.
Ezért, amikor teheted, menj ki a természetbe.

Ui: Mosolyod bárhová mész, vidd magaddal!
Jót teszel vele!

 

 


 

KÁOSZ a 2020 évi amerikai elnökválasztásban

A programfüzetünkben 2020. november 24-re meghirdetett „KÁOSZ VÁRHATÓ-E AZ USA 2020 ÉVI ELNÖKVÁLASZTÁSÁTÓL?” kávéházi estünk a koronavírus-járvány miatt elmaradt. A káosz viszont nem. Még mindig nincs a Trump elnök által is eredmény. Vannak azonban számok, a két fő rivális Joe Biden és Donald Trump által várható elektori szavazatokról. Az elektorok december 14-én választják meg a következő elnököt, akit 2021. január 20-án fognak beiktatni. Az elektorok államonkénti száma
                              Trump mellett                                 Biden mellett
                              Ideho                  4                             Washington      12
                              Utah                   6                              Oregon               7
                              Wyoming           3                              Kalifornia        55
                              Montana             3                              Nevada              6
                              Texas               38                              Arizona            11
                              Oklahoma          7                              Új-Mexikó        5
                              Kansas               6                              Colorado           9
                              Nebraska*         5                               Minnesota       10
                              Dél-Dakota       6                               Wisconsin        10
                              Észak-Dakota    3                              Illinois              20
                              Lousiana           8                               Michigan          16
                              Arkansas           6                               Virginia            13
                              Missouri          10                               Pennsylvania    20
                              Iowa                   6                               New York         29
                              Mississipi          6                               Columbia dsrt.    3
                              Tenesse            11                               Maryland         10
                               Kentucky          8                                Delaware           3
                               Indiana            11                                New Yersey     14
                               Ohio                18                                Connecicut        7
                               Ny.-Virginia     5                                 Rhode Island     4
                               É.-Karolina      15                               Massacuthess   11
                               D.-Karolina        9                               N. Hampshire     4
                               Florida             29                                Vermont             3
                               Alaszka              3                                Maine*               4
                                                                                            Hawai                 4      
Biden győzelméhez 270 elektori szavazatra van szükség. E sorok írásakor (2020. november 17) már 290 szavazatnál tart és Georgia államban még újra számolják a szavazatokat. Ennek eredménye 16 elektori szavazatról dönt. Joe Bident máris „megválasztott elnöknek” nevezik a demokraták, de a republikánusok még nem. A világ vezetői közül sokan gratuláltak Joe Bidennek, de például, Putyin orosz elnök nem, a szlovén miniszterelnök pedig Trumpot tekinti győztesnek. Mivel nem minden állam kötelezi elektorait az állampolgárok szavazatainak tiszteletben tartására, december 14-e még szolgálhat meglepetésekkel. Ha Joe Biden lesz az USA 46. elnöke és Kamara Harris lesz mellette az alelnök, akkor számos külpolitikai változás várható. Ezeket - ha a koronavírus-helyzet engedi- egy januári kávéházi esten fogjuk megbeszélni.   

 

 

Válogatás Pigniczki Ági kávéházi képeiből

 Ciceró írta 2068 évvel azelőtt ezt…..

1 - SZEGÉNY = dolgozik
2 - GAZDAG = kihasználja
3 - KATONA = védi mind a kettőt
4 - ADÓKÖTELES = fizet mindháromért
5 - CSAVARGÓ = pihen a négy helyett
6 - RÉSZEGES = iszik az öt helyett
7 - BANKÁR = meglopja mind a hatot
8 - ÜGYVÉD = összeveszíti mind a hetet
9 - ORVOS = megöli mind a nyolcat
10 - TEMETKEZÉSI VÁLLALKOZÓ = elássa mind a kilencet
11 - POLITIKUS = megél az első tízből

AZÓTA VÁLTOZOTT VALAMI ?

 

 

 

A 2020 évi korona-vírus kronológiája VI.
(ahogy október közepétől november közepéig láttuk)

A rideg számok is jól érzékeltetik, hogy a koronavírus járvány szeptember közepén kezdődött második hulláma (Magyarországon az első hullám jeleit március 4-én tapasztaltuk és május végéig tartott, lásd a programfüzetünk áprilisi, májusi, júniusi és júliusi számait) az elsőnél jóval súlyosabb. Míg az első hullámban a napi elhunytak száma április 19-én tetőzött 17 elhunyttal, addig novemberben három alkalommal is 107 volt a napi elhunytak száma. (Lásd lentebb.) 

 

 

                                  Aznap elhunyt     Aznap fertőzött lett    Aznap lélegeztető gépen volt
Október      19                      35                      1478                                   188
                    20                     38                        989                                   197
                    21                     48                      1423                                    201
                    22                     42                      2032                                    197
                    23                     47                      2066                                    200
                    24                     38                      1820                                    205
                    25                     35                      3149                                    221
                    26                     47                      2361                                    233
                    27                     63                      2079                                    243
                    28                     43                      2291                                    263
                    29                     56                      2194                                    255
                    30                     65                      3286                                    267
                    31                     51                      3908                                    281
November     1                     69                      3878                                    306
                      2                     70                      3581                                    313
                      3                     84                      3989                                    348
                      4                     90                      4218                                    355
                      5                     84                      3928                                    378
                      6                   103                      4709                                    391
                      7                   107                      5318                                    405
                      8                     81                      4673                                    417
                      9                     55                      5162                                    415
                    10                   103                      4140                                    461
                    11                   101                      3945                                    473
                    12                     87                      3927                                    486
                    13                     99                      5097                                    518
                    14                   107                      4836                                    531
                    15                   107                      4238                                    569
                    16                     93                      6495                                    582
                    17                     91                      5203                                    576

 

 

2020. december 21 hétfő 17 órakor, ha a Móres Bárkonyha (Híd u. 2)

GYERE BESZÉLGESSÜNK

Házigazda: Dr. Majzik István
Harmonikán közreműködik: Mizsei Zoltán

 

 

2020. december 22.
IN MEMORIAM V.SZILÁGYI ÁRPÁD


Egy évvel ezelőtt, váratlanul, terveinek közepében, felkészületlen lélekben, nyugtalanul és bizonytalansággal fogadtuk Árpi távozását a halhatatlanságba. Sokat jelentett nekünk és szívesen volt velünk. Emlékére közöljük azt a pályázatot amelyet Kávéházunk adott be, annak érdekében, hogy Árpi elnyerje a Magyar Kultúra Lovagja címet.

Javaslat a Magyar Kultúra Lovagja cím adományozására
Szilágyi Árpád
számára

Szilágyi Árpád, Szegeden közismerten a Városvédő Polgár, az 1984 – ben alapított Szegedi Közéleti Kávéháznak (lásd 1. sz. melléklet) 1996 óta rendszeres műsorszervezője és „házigazda” minőségben az általa szervezett műsorok vezetője. Műsorainak (a 10 év alatt több mint 320 kávéházi est fűződik a nevéhez) nagy részét, a magyar kultúra ápolása, védése és terjesztése teszi ki. Munkássága következtében, a Panoráma magazin jóvoltából, a Szegedi Közéleti Kávéház ismert Ausztrália (lásd 2. és 3. sz. melléklet), Kanada, Amerikai Egyesült Államok és Svédország magyar nyelvét és kultúráját megőrizni kívánó polgárai körében is.
Létrehozta a Szegedi Hagyományőrző és Városképvédő Egyesületet (lásd 4. sz. . melléklet) kezdeményezője a budapesti Panoráma Világklub dél – magyarországi társas - klubjának (lásd 5. sz. melléklet).
Szívügyének tekinti Szeged neves kulturális személyiségei emlékének ápolását. Tevékenységét jelzik Varga Mátyás Szeged díszpolgára, Kossuth – díjas díszlettervező, Bálint Sándor, a „legszögedibb szögedi”, néprajztudós, Tóth Mihály Szeged Város egykori főépítésze, Sztriha Kálmán kanonok – esperes, író emléktáblái és a Kiskundorozsma részére elkészült „kőbárány (lásd 6. és 7. sz. mellékletek).„Védi” az egyéb emlékeket, épületeket is: többek között közreműködött a városképi jelentőségű „Szőke Tisza” hajó konzerválásában, építésvezetője volt az Alsóvárosi Ferences Templom és kolostor felújításának, dolgozott a régi Hungária Szálló rekonstrukcióján.
Szót emelt több kulturális értéket hordozó épület érdekében, így „elsiratta” a Juhász Gyula Művelődési Központot (lásd 8. sz. melléklet), a Horváth Mihály utcai Képtárat (lásd 9. sz . melléklet). Tíz éven át napirenden tartotta a Városháza Dísztermének rendbehozatalát, egészen a felújítás megtörténtéig (lásd 10. sz. melléklet).
Szegedi iskolákban is tevékenykedik, budapesti kiállítás – megtekintést is szervezett (lásd 11. sz. melléklet). Tevékenységét önzetlenül, jobbára saját anyagi erejére támaszkodva végzi.
Szilágyi Árpád életútja és számos közéleti személyiség róla alkotott vélemény a 12. sz. mellékletben található.
A Szegedi Közéleti Kávéház, közhasznú szervezet, Kuratóriuma úgy véli, hogy Szilágyi Árpád évtizedes kitartó és eredményes munkájának, közelgő 70. születésnapja alkalmából való, méltó elismerése lenne a Magyar Kultúra Lovagja cím elnyerése.  

Szeged, 2006-11-03.                                                                  (Dr. Szalay István)
                                                                         A Szegedi Közéleti Kávéházi Estek Alapítvány     
                                                                                           Kuratóriumának elnöke   

 

2020. december 23. szerda 14 óra Klauzál tér a Karácsonyfa mellett

 

                     SZABADTÉRI FOGADÓÓRA FORRÓ TEA MELLETT

 

A  Szegedi Szájmaszk Készítő Angyalok (https://www.facebook.com/angyalmaszkok) egyik tagja Molnár Dékány Márta karácsonyi szájmaszkokat készit erre az alkalomra, amelyeket ajándékba adunk a fogadóórán megjelentek számára. A Szájmaszk Készítő Angyalok csoport megálmodója és megvalósítója Brillmann Zsolt".

Közreműködik: Kiss Attila Andor,  az SZTE Művészeti Kar ének szakos hallgatója

Hekáné Dr. Szondi Ildikó belvárosi önkormányzat képviselő hagyományos  adománygyűjtő és adományosztó karácsonyi szabadtéri fogadóórája, sok segítő önkéntes közreműködésével

 

 

 

 

Fühl Dániel 

Fakó Karácsony

A fehér fotelből nézem, ahogy esik az eső,
és a cseppek végig peregnek az ablakon.
Gyantás kézzel kevergetem keserű kávémat.
Három cukor sem volt elég, de azért kortyolgatom.
Oly hosszú idők óta fakó a karácsony,
mint egy színtelen megrögzött szokás,
gördül végig az év utolsó hónapján.
S én nem találom magam a forgatagban,
a flódniban, a porszívó zajában, ebben a pillanatban,
valami nincs rendjén, mozdulni sem akarok.
Kedvem szegte a sok hamis mosoly.
A szűz hó már nem fedi a fák elszáradt ágait,
elsárgult levelek takarják be szeretteink sírjait,
mintha az ősz soha véget nem érne.
Az elmúlás örök, de most mégis ünnepelni kell.
A félelem ködjében csak lebeg a tudatlan elme,
díszes ajándékként biztonságot remélve.
Az emlékek elevenen töltik meg az üres utcákat,
a szerelmes boltíveket, a Karlsplatzot és a parkokat.
Örökzöld tűlevelek borítják a szeretetéhes szíveket.
Vallási áhitattal, csendesen, vér folyik.
A hiány ott van minden megterített asztalnál,
apák, dédszülők és meg nem született gyermekek képében.
A kandalló melegében semmi sem egész,
ágaskodik a tűz, fénye alakokat rajzol a falra.
Az avas mák elnyomja a latyakosra lazult lelkek sóhaját.
Az őszinteség csupán ábránd koszorúba fonva,
melyre minden ember vágyik, eme szent meghittségben.
Csoda. 
Az alkohol összerak minden szétesett elemet,
de valami mégis karcosan zúdul be a füleken át,
megzavarva ezt az arc nélküli színjátékot.
Elfáradt a világ.
Éjfél után a test merev,
érdekektől összetapicskolt felület.
Nincs égő mely felvillanyozná.
Nincs Megváltó ki keblére ölelné,
felemelné, befogadná.

 

Turpisz János 

Mutasd az arcod

Lehajtott fejjel nem lehet élni,
az élettel szembe kell nézni.
Emeld fel a fejed!
Mutasd meg arcodat,
mert lehajtott fejjel,
arctalan maradsz.

 

András  Zoltán
1918. december 1

Megtörtént, bár sajnálatos és szégyenletes, de nemzetközi erŐk kényszere alatt meg kellett történnie, hogy Benárd Ágoston és Drasche-Lázár Alfréd Magyarország képviseletében A nagy – Trianon Palotában aláírta a békediktátumot, ami nem hozhatott békét, mert diktátum volt. 
 Ezért megkövetelhető minden magyartól, mindenkitől, itthon is, és bárhol a világon is, hogy 1920. június 4-ét gyásznapként tekintse. Nem azt várom, hogy mindenki elfogadhatatlannak tartsa, amit én annak tartok, de mivel tudomásul veszem, engedtessék meg, legalább gyászoljam azt a napot, amelyiken létrejött. Mert az áldozatnak meg kell adni az önbecsülés és a gyász jogát, nem elvéve ezzel a győztes örömét.
Azt sem mondhatom, hogy a történelem megcáfolta ennek a döntésnek a jogszerűségét, elfogadhatóságát, mert a történelem megismételte önmagát.
A három nagy között a potsdami konferencián létrejött megállapodással egyezően – a második világháborút lezáró aktus, az 1947. február 10-i Párizsi békeszerződés a Bécsi döntéseket negligálta, sőt és két újabb falu elvételével súlyosbította az 1920-as trianoni döntés határait, Nem felejtek, elfogadhatatlannak tartom, gyászolom és tudomásul veszem!
Tudomásul veszem, mert nem sokkal a trianoni diktátum után, gróf Bethlen István sok éves miniszterelnöksége alatt ez a megcsonkított ország ismét talpra tudott állni. Mert a vesztes és újra megcsonkított ország népe ismét újjáépítette a kifosztott, lerombolt, jóvátétellel sújtott országot. Mert 1956-ban kivívta a világ csodálatát, noha támogatását nem annyira. Mert 1990-ben, külső, kedvező körülmények között ismét lerázta több mint 40 év diktatúráját, és 2004. május 1-én az Európai Unió teljes jogú tagja lett. 
Tudomásul veszem, mert békés úton nem látok lehetőséget az elfogadhatatlan megváltoztatására. Nincs közeli, vagy távoli olyan ország, hatalom, amely támogatná az ilyen törekvéseket.
A trianoni diktátum egy része azokat a határokat szentesítette, amelyek kijelölésre kerültek azok után, hogy 1918. december 1-én a Gyulafehérvári Népgyűlés kimondta a Román Királysághoz történő csatlakozását.
Ez az írás most erre a dátumra emlékezik, mert az egyik nemzetállam, Magyarország gyászolja Erdély elvesztését, de azt is tudjuk, hogy a másik nemzetállam, Románia pedig nemzeti ünnepeként tartja számon 1918. december 1-ét. 
Elfogadhatatlannak tartom, és tudomásul veszem. 
Megoldást csak az Európai Unióban lehet és kell megtalálni. 
Határok és a gondolatok szabad átjárhatósága, emberi, nemzetiségi, kisebbségi jogoknak nem csak deklarálása, de betartásának igen szigorú ellenőrzése, be nem tartásának egységes szankcionálása szükséges. De mindehhez Európát meg kellene tartani európainak, nehogy egyszer Európáért is síró európai emlékévet tartsunk.
„Vive l’ Europe!” Mert, féltünk!
Mindehhez igen szorosan hozzákapcsolható egy nagyon tehetséges, nemrég elhunyt író és költő – Hegedüs Ferenc – verse, 

 

A várpalotai Trianon emlékmúzeum
jelmondatára

Hogy Trianonban szétszakadt az ország
A nagyhatalmak tették ezt velünk,
Egy harmad lett az elszakadt magyarság
S egy harmad ország maradt meg nekünk.
De külföldön is élve maradt nyelvünk
Mert az nem vész el soha, semmikor.
Az anyaország iránti szerelmünk
Szívünkben, minden sejtünkben honol.
Hatalmak végett sújtott ránk az átok
Szeressük össze Nagy Magyarországot!
Magyarul szólnak sokan Felvidéken,
Erdély a magyar szónak a hona,
Ízes, zamatos szavak délvidéken
Ausztriában magyarok szava.
Hiába nyomják el ma Ukrajnában,
Hazáig hangzik el, hogy itt vagyunk
Magyar a beszéd mások uralmában.
Magyart szeretve, tisztán szól szavunk,
Trianon végett sújtott ránk az átok,
Szeressük össze Nagy Magyarországot!

Nagy nemzetből egy csonka ország lettünk
És hatalom, soha nem lehetünk.
De egymásért él szívünk, szól a nyelvünk
A Szeretettel Mindent tehetünk.
Nyújtsuk kezünket távolból egymásnak
Így a határ csak képzeletben van,
És Szeretetből építünk egy házat
Melybe belefér az Összes Magyarország.
Így nem érezzük majd a súlyos átkot
Szeressük össze Nagy Magyarországot!

In memoriam Hegedűs Ferenc

 

Havasok

Fenn a havasokon,
Tibet hegyei csúcsán
feljött a telihold az égi lajtorján
A hegymászók oldalán az alvózsák,
melybe belebújva olyanok lesznek
a havas hegyen, akár a múmiák,
melynek anyagba zárt a teste
és az égen szárnyal a lelke
A reggeli Nap odafenn
korán felkel és mindent simogat
Amikor esete aludni tér
a gyönyörű bíborba öltözött
arany napsugár
Ahogy a magas helyről nézve
megszületnek a varázslatos
lemenő Nap képek,
meghalnak rövid életet élve
Más világba térnek.
Ilyen szép naplemente
nem létezik csak a magas hegyen
Ez itt fenn más világ
Ezek itt isteni csodák
Az ég itt fenn megmutatja
titokzatos mágikus arcát
Ott fenn az idő kezdete merengve megállt.

Kenéz Heka Etelka

András Zoltán:
Mi, Magyarok!
(Ez az írás, az időutazás segítségével minden részében ma játszódik.)
Jack London, egy amerikai újságíró Bukarestben járt, ahonnan egy nemzetközi kongresszusról tudósított. Este a szállodájában a tv-t nézve, újra átélte az elmúlt olimpia legszebb pillanatait, győzelmeit. Nem tudott betelni a „magyar vándornak” nevezett gyakorlat szépségével, a mozdulatok összhangjával és az egyes elemek nehézségével. El is határozta, hogy a kongresszus után ellátogat a közeli Magyarországra, felkeresi az ifjú olimpiai bajnokot és talán még más hírességet is. Interjúk sokaságának lehetőségét látta ebben az utazásban.
Útlevelének ellenőrzése után, megkérte az egyik határőrt, szeretne beszélni a magyar határőrparancsnokkal. Nem sokára megjelent egy középkorú tiszt és bemutatkozott, Román százados vagyok, az őrs parancsnoka, miben lehetek segítségére? 
Bocsánat mister, de itt valami félreértés történt, én nem a román, hanem a magyar őrsparancsnokkal szeretnék beszélni.
De hiszen azzal beszél.
A magyar határt is a románok ellenőrzik?
Dehogy is, én magyar vagyok.
Bocsánat, nem most mondta, hogy román százados?
Jaj, Uram, én magyar vagyok, csak a nevem Román Sándor, mint az apámé és a nagyapámé is.
A nagyapja is román volt?
A neve volt Román, de ő magyar volt és Magyarországon is született, Kolozsváron.
Clujban?
Persze, Ön ezt nem érti, amikor a nagyapám született, akkor az, magyar és Kolozsvár volt. De miután ezt tisztáztuk, miben segíthetek Önnek?
Bukarestben nem tudtam megtalálni az Magyar Újságíró Szövetség telefonszámát, ebben szeretnék segítséget kérni, hogy majd Bukarestből, bocsánat, Budapestről felhívhassam. És azt is szeretném tudni, hogy hívják a szövetség elnökét, ha meg tudná mondani?
Természetesen. Török Viktor úr.
De szörnyű, ha az ember nem beszéli az adott ország nyelvét, morgolódott az idegen. Százados úr, én nem a török szövetség elnökének kértem a nevét, hanem a Magyar Újságíró Szövetség elnökéét.
Igen mister, ennek a szövetségnek az elnöke Török úr, aki szintén itt született Magyarországon.
Clujban?
Nem, azt hiszem Cegléden, de ezt nem tudom biztosan.
Biztosan a török hódoltság idejéből maradt itt ez az úr, pedig annak már több mint 400 éve, morfondírozott magában az újságíró, de hangosan csak annyit kérdezett, beszél ez a török úr angolul?
Valószínű, de ha Ő nem, akkor a titkárnője biztosan.
Ő is török?

Mondja Mr. London, Ön angol?
Nem kérem, én amerikai vagyok.
Akkor Mr. Jack London, jó utat Önnek és érezze jól magát MAGYARORSZÁGON – köszönt el a tiszt, minden további válasz nélkül.
Budapestre érve szállodájából felhívta Török urat, bemutatkozás után elmondta, szeretne segítséget kérni egy jártas újságíró személyében, mert több ismert személlyel akar interjút készíteni és ennek megszervezéséhez kellene a segítség.
Nagyon szívesen, kedves Kollega, mondta kiváló angolsággal az elnök. Egy nagyon talpraesett, agilis újságíró gyakornokot ajánlanék Önnek, aki holnap reggel felkeresné Önt a szállodájában.
Hogy hívják ezt a fiatalembert?
Lantos Tamásnak.
Talán Tom Lantos fia?
Nem, nem, csak névrokonok.
És jól beszél angolul?
Akár az apja.
Tom Lantos?
Nem, Lantos Károly, aki több évig angol konzul volt.
Nagyon szépen köszönöm Kolléga úr, reggel 9-re várom a fiatal mistert. De még engedjen meg egy kérdést török úr. Az Ön szülei mikor maradtak itt Magyarországon, talán még az 1600-as években? De erre már nem kapott választ
Másnap pontosan 9 órakor megjelent a fiatal újságíró. Kölcsönös bemutatkozás után, az máris a tárgyra tért. Elmondta, hogy szeretne közéleti emberekkel, művészekkel, írókkal és más hírességekkel találkozni, hogy interjút készíthessen velük. De legelőször is a csodálatos „magyar vándor” bemutatójával, Magyar Zoltánnal szeretne találkozni, mert lenyűgözte, amit az olimpián látott tőle és az aranyérméhez is szeretne gratulálni.
Sajnos ez nehéz lesz, mert Magyar Zoltán hosszabb időre edzőtáborban van.
Akkor keressük fel ott. 
Igen, de ez az edzőtábor most éppen Amerikában van.
Tehát a magyar Magyar Zoltán most éppen nincs Magyarországon, állapította meg sajnálattal az újságíró. Akkor a magyar politikusok közül kit ajánlana Ön?
Talán Dajcs Tamást, aki fiatal és ígéretes jövő áll előtte.
Hol van most ez a német?
Brüsszelben.
Fiatalember. Én Magyarországon lévő, magyar közéleti emberrel szeretnék találkozni.
Tudnám ajánlani Németh Miklóst, a rendszerváltás miniszterelnökét.
Na, várjunk, a miniszterelnök, az nem a kancellár?
Németországban igen, de Magyarországon miniszterelnök.
És ez a német a rendszerváltáskor Magyarországon volt miniszterelnök. Miért egy német? Az újonnan megalakult pártok nem tudtak megegyezni egy magyar miniszterelnök személyében, inkább hívtak egy német kancellárt?
Tisztelt Mr. Jack London! Talán hagyjuk a közéleti szereplőket, mit szólna az irodalomhoz?
Na, várjon még egy kicsit. Tegnap este, amikor az utcán sétálgattam, nézegettem a színházak plakátjait. Láttam, hogy a drámairodalomban ismert amerikai színmű egyik szerepét valami kun Vilmos játssza. Hát a kunok még mindig Magyarországon vannak? Ezek szerint több mint 700 éve itt élnek, ez hosszabb, mint a török hódoltság. Érdekes. De ami még ennél is érdekesebb, szintén a plakáton láttam, hogy Magyarországon játszik egy jordán Tamás. Talán Ő migránsként maradt itt, és máris főszerepet játszik?  Hogy lehet ez, amikor én Amerikában azt hallom, hogy Magyarországnak gondot okoznak a migránsok? 
Kedves Mr. London, lássuk inkább az irodalmat. Kivel szeretne esetleg találkozni?
Tavaly az amerikai Magyar Házban hallottam egy csodálatos verset, az Esti sugárkoszorú-t. Annak két sorát meg is tanultam  „Igézve álltam, soká, csöndesen, És percek mentek, ezredévek jöttek…” Ki ennek a versnek a szerzője?
De örülök, hogy Önnek is tetszett, nekem a legkedvesebb versem, Tóth Árpád írta.
Tót, és nem magyar, pedig én azt hittem. Meg aztán miért tót, én úgy tudom, azokat szlovákoknak hívják, a tót csak valami – hogy is mondjam –nem éppen dicsérő kifejezés.
Kedves Mister! Nem tót, hanem Tóth Árpád, aki igen is magyar.
Szóval azon a „h” betűn múlik, hogy valaki tót, vagy magyar. Ez is érdekes. Akkor most megkérdezem, „Az utas és a holdvilág” írója szerb, vagy magyar, mert ott nincs „h” betű.
Szerb Antal is magyar természetesen. Nem tudom Uram, hogyan értessem meg önnel, más egy ember neve és más az állampolgársága. Felsorolok Önnek egy csomó magyart, kérem, válasszon, kivel szeretne interjút készíteni?
Moldova György is író, Cseh László úszó, Olasz Anna szintén úszó, Svéd Sándor operaénekes, Görög Zita színésznő, Horváth Éva szépségkirálynő, Orosz Györgyből van színházi rendező is és humorista is, de hogy a politika se maradjon ki, Lengyel László politológus.
Tudja mit? Ady Endrével, mert az ő soraiból jobban megértettem ezt a soknemzetiségű és nevű országot, 
„Dunának, Oltnak egy a hangja,
Morajos, halk, halotti hang.
Árpád hazájában jaj annak,
Aki nem úr és nem bitang.
Mikor fogunk már összefogni?
Mikor mondunk már egy nagyot,
Mi, elnyomottak, összetörtek,
Magyarok és nem-magyarok?

 

 

 

Vassné Szabó Ágota

Kvadrátok
Az életem egy szakasza lezárult.
A mostani kvadrát fogva tart.
Igaz, szabott a mértékegység,
de magam választom a "holdamat".
Nem magam választottam a fényszöget.
Utamat a kilencven fokon túl,
kataszterben méri az Úr.
Mert kulák vagyok.
Őrzöm apai nagyapám
makacs, életbe vetett hitét,
és okos nagyanyám
szelíd, de konok tekintetét.
Érzem, üzen.
Küllemben, konokságban,
makacsságban egymásra ütünk,
és tudom, hogy azt sugallja,
ne a kvadrát határozza meg az életünk.
Az életem egy szakasza lezárult.
A mostani kvadrát fogva tart.
Igaz, szabott a mértékegység,
de magam választom a "holdamat".
Nem magam választottam a fényszöget.
Utamat a kilencven fokon túl,
kataszterben méri az Úr.
2016

 

 

 

S Z E G E D   N O S T R A – 23

A mi Szegedünk –

Ismereteink felidézéseként, és városunk iránti szeretetből folyamatosan közlünk néhány adatot, eseményt, ismertetést „A mi Szegedünk”-ről.

 

1894. április 02.: Kossuth Lajos budapesti temetésére mintegy 4 ezren utaznak Szegedről.

- 1896. május 11.: A Városházán ünnepi díszközgyűlés a Magyar Állam ezeréves fennállása emlékére.

 

1896. év folyamán.: Megépül a Kultúrpalota, a Gőzfürdő, az Ügyvédi Kamara Székháza és felállítják a Templom téren a Szentháromság-szobrot. (Köllő Miklós alkotása.)

- 1897. szeptember 01.: Megnyílik a Magyar Királyi Állami Felsőbb Leányiskola, a következő évben főgimnázium is létesül.

 

- 1898. évben: Felépül a Városi Tűzoltólaktanya és a Kass Szálló.

1898. október 15.: Magyar Szó címmel szépirodalmi és művészeti hetilap indul, a következő évben pedig megjelenik a Friss Újság Újlaki Antal szerkesztésében.

 

- 1990. szeptember 21-24.: Emanuel Lasker német sakkvilágbajnok és a szegedi születésű Maróczy Géza nemzetközi sakknagymester szimultán és vak szimultán bemutatói a Kass Szállóban. (Maróczi a sakkolimpiákon aranyérmes – 1927. London, 1936. München)

1900. nyara.: Gönczy Lajos Szeged első olimpikonja, Párizs, magasugrás, 175 cm., bronzérem.

 

1901. február 18.: Megtartják az első filmbemutatót a színház épületében.

Forrás: Szeged története – 3/1-2 (monográfia)
Szeged történeti kronológiája, Szeged, 1992.

Sorozatszerkesztő: Dr. Nagy Péter

Vincze János professzor könyvei
                        Orvosi biofizika I., II., III. kötetek
                        Ár + postaköltség:
12000 Ft (Magyarországon)
13500 Ft-nak megfelelő euro (Európában)

Emlékezünk orvosainkra 49. kötet
                        Ár + postaköltség:
3500 Ft (Magyarországon)
5000 Ft-nak megfelelő euro (Európában)
                       
nemes Békésy György – orvosi Nobel-díjas (kétnyelvű: magyar/angol)
                        Ár + postaköltség:
3500 Ft (Magyarországon)
5000 Ft-nak megfelelő euro (Európában)

                        Az emberi szervezet készülékeinek biofizikai modellezése (kétnyelvű: magyar/angol)
Ár + postaköltség:
3500 Ft (Magyarországon)
5000 Ft-nak megfelelő euro (Európában)
                       
Magyar Nobel-díjasok
Ár + postaköltség:
1000 Ft (Magyarországon)
2500 Ft-nak megfelelő euro (Európában)

Vincze-Tiszay Gabriella könyvei
                        Pszichológiai breviárium I., II., III. kötet
Ár + postaköltség:
15000 Ft (Magyarországon)
17000 Ft-nak megfelelő euro (Európában)

Bárki, aki rendel, az e-mail-ben értesítsen az átutalásáról és küldje meg a pontos postai címet irányítószámmal együtt. Mi nem járunk ki, de a szomszédunk postázza az általunk megcímzett köteteket.

Átutalással a következő bankszámlákra fizethet:

Dr. Vincze János
Erste Bank
11991119-81280784-00000000 Ft

Dr. Vincze János
Erste Bank
HU05-11600006-00000000-83997280 euro
SWIFT COD: GIBAHUHB

kívánok vírusmentes hónapokat
baráti tisztelettel:
Vincze János

                ndp@t-online.hu

   Mellékelem: az Emlékezünk orvosainkra 49. kötetének a tartalomjegyzékét

 

Klebelsberg Kunó kultúr- és tudománypolitikája
      Dr. Hencz Péter ..................................................................   19
A Marosvásárhelyi Orvosi Egyetemen végzettek 60. éves találkozója
      Dr. Nagy Lajos ...................................................................   39
Mérföldkövek a pécsi orvosképzésben
      Dr. Lénárd László ...............................................................   51
Meghalt Schwartz Sándor, az első hazai szívátültetett beteg
      * * * ..................................................................................   64

Orvosi töprengések
      Dr. Vincze János .................................................................   67
Az orvosi tevékenység pszichikai aspektusai
      Dr. Vincze-Tiszay Gabriella .................................................   73
Könyvrecenziók:
Maculadegeneráció az orvos, a beteg és a képzőművészet „szemével”
      Dr. Bátor György – Dr. Kovács Mariann – Dr. Rácz Péter
      Dr. Vincze János .................................................................   77
Aesculup nyomában Keszthely
      Dr. Szutrély Péter
      Dr. Vincze János .................................................................   83
Vaszkuláris medicina
      Dr. ifj. Sótonyi Péter, Dr. Szeberin Zoltán
      Dr. Nemes Attila .................................................................   91

Dr. Mihalik Kálmán – zeneszerző (1896–1922)
      Gál Imre.............................................................................   95
Prof. Dr. Csíky József – belgyógyász (1881–1929)
      Dr. Gracza Tünde, Szabolcsi Csilla ....................................... 115
nemes Békésy György – Nobel-díjas (1899–1972)
      Dr. Vincze János, Dr. Vincze Tiszay Gabriella......................... 121
The Georg von Békésy Collection
      Hima Ernő.......................................................................... 131
Dr. Barla-Szabó Jenő – gyermekgyógyász (1901–1979)
      Dr. Schmidt Pál .................................................................. 137
Dr. Szedresi Gyula – körzeti orvos (1944–1981)
      Dr. Szedresi István .............................................................. 151
Prof. Dr. Aros Béla – anatómus (1919–1993)
      Dr. Wenger Tibor ................................................................ 157
Dr. Sipos András – tüdőgyógyász (1925–1993)
      Dr. Nagy Lajos ................................................................... 161
Prof. Dr. Fodor Ferenc – szemész (1926–2000)
      Dr. Vincze János ................................................................. 165
      Gyermekünk szeme
      Dr. Fodor Ferenc, Dr- Mártha Papp Ilöna ............................ 172
Dr. Szabó Gyula – sebész, érsebész (1953–2005)
........ Dr. Szabó Géza, Dr. Ónody Magdolna ................................ 175
sen. Dr. Kneffel Pál – közegészségtanász (1913–2007)
........ Dr. Lakner Pál ................................................................ 179
Dr. Réthelyi Jenő – radiológus (1912–2007)
      .. Dr. Réthelyi Miklós .......................................................... 187
Prof. Dr. Popper Péter – pszichológus (1933–2010)
      .. Dr. Vincze-Tiszay Gabriella ............................................... 199
Mi a pszichoterápia?
      .. Dr. Popper Péter .............................................................. 213
Prof. Dr. Berde Botond – akadémikus (1914–2014)
........ Dr. Emődy Levente, Schneider Imre ................................... 215
Prof. Dr. Róbert László – akadémikus (1924–2018)
........ Dr. Lapis Károly .............................................................. 219
A hosszú élet titkai
      .. Dr.Róbert László .............................................................. 223
Dr. Ambach György – neurológus (1948–2018)
........ Dr. Makovitzky József ...................................................... 231
Dr. Andriska Jolán – gyermekkardiológus (1931–2019)
........ Dr. Rosdy Beáta ............................................................... 237
Utólagos elmélkedés
      .. Dr.Vincze-Tiszay Gabriella ................................................ 243
A Budai Szent Margit Gimnázium története
      .. Dr.Andriska Jolán ............................................................ 247
Dr. Rácz-Kottila Erzsébet – gyógyszerész (1925–2019)
........ Dr. Vincze János .............................................................. 265
Prof. Dr. Fazakas Béla – parazitológus (1926–2019)
........ Dr. Ábrám Zoltán ............................................................. 269
........ A múlt idők ködébe vész barátságunk
      .. Dr. Vincze János, Dr. Török Sándor ................................... 271
........ Gondolatok a MOGYE történelmi pillanatairól
      .. Dr. Fazakas Béla ............................................................. 277
Dr. Pócsik István – biofizikus (1934–2019)
      .. Dr. Kutas László .............................................................. 283
........ A víz és ionok biológiai rendszerekben
........ Dr. Rácz Péter ................................................................. 287
........ Structure a water in muscle
........ Dr. Pócsik István ............................................................. 292
........ A Magyar Biofizikai Társaság 50. évfordulója
........ Dr. Vincze János .............................................................. 300
Dr. Szivós István – fogorvos, vízilabdázó (1948–2019)
........ Dr. Gömör Béla ............................................................... 309
Dr. Vértes László – orvostörténész (1946–2010)
      .. Csereklye Attiláné ............................................................ 319
      .. Kedves Laci
      .. Dr. Vincze János .............................................................. 325

A szebeni gyógyszerészeti múzeum
........ Dr. Korcsog Mátyás .......................................................... 329
Mese a kontaktusról és lencséről
........ Dr. Desits Imre ................................................................ 345

Hippokratészék nyomdokain
      .. Dr. Vincze János .............................................................. 347
Névmutató
      .. Dr. Vincze-Tiszay Gabriella ............................................... 357

Megemlékezések ABC sorrendben, a kötetnek számára utalva
      Emlékezünk orvosainkra 1. – 49. .......................................... 361

 
Ezt a megrendelőt Zoli kijavitaná, az én gépem „összetöri”.
MEGRENDELŐEzennel megrendelem a SZEGED kulturális folyóiratot _____ példányban egy évre / félévre. (Kérjük, hogy a megfelelőt húzzák alá!)Előfizetési díj egy évre 4.000 (négyezer) Ft, fél évre 2.000 (kétezer) Ft.Előfizető adatai (a *-gal jelöltek kitöltése kötelező)Vezetéknév:*Keresztnév:*E-mail:*Ország:Irányítószám:*Település:*Utca:*Házszám (emelet, ajtó):*Telefon:*Megjegyzés:KÉZBESÍTÉSI CÍM (ha eltér a fent megadott címtől) Vezetéknév:*Keresztnév:*E-mail:Ország:*Irányítószám:*Település:*Utca:*Házszám (emelet, ajtó): *Telefon:Fizetés módja: csekkel / átutalással.(Kérjük, hogy a megfelelőt húzzák alá!)Dátum:____________________________________________________________aláírásSzámlaszámunk: 12067008-00103054-00100008(Kérjük, aközlemény rovatba sem csekkes befizetés, sem utalás esetén ne felejtsék el beírni, hogy SZEGED-előfizetés!)Beküldési cím:Szeged kulturális folyóirat6720 Szeged, Dóm tér 1-4. vagy6701 Szeged Pf. 441.Megrendelésüket e-mailen is eljuttathatják hozzánk,e-mail-címünk: szegedfolyoirat@sk-szeged.h

 

 

 

Köszönettel tartozunk azoknak, akik a személyi jövedelemadójuk
1%-át a Szegedi Közéleti Kávéházi Esték Alapítványnak
(6726 Szeged, Szövetség u. 35.) ajánlották fel.
A befolyt összeget a Kávéház működésére fordítottuk.
Bízunk abban, hogy a támogatásukra idén is számíthatunk.
Adószámunk: 18457737-1-06

Számlaszám: Közéleti Kávéház Alapítvány, K&H 10402805-28017923-00000000
 

 Hirdetmény

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Szegedi Csoportja az alábbi időpontokban fogadja a lakosság adományait:
hétfő, szerda, csütörtök 9-11 és 15-17 óra között.
Cím: Szeged, Csanádi u. 9.
Átveszünk : ruhaneműt, cipőt, ágyneműt,gyógyszert, plédet, műszaki cikket, könyvet, bútort és bármit, ami használható és tiszta.
Kérjük, hogy az egyesületünknek szánt tárgyakat hozzák be a fenti címre, ne dobják konténerbe vagy gyűjtőládába,
mert azok nem hozzánk kerülnek.
Csoportunk kizárólag a Csanádi utcában tudja az adományokat gyűjteni.
Számlaszámunk: OTP Bank 11784009-20201485.

Segítséget köszönve a Szegedi Máltais Csoport.


 


Vissza a kezdőlapra