Közéleti Kávéház
2016. február havi programja

Köszönettel tartozunk azoknak, akik a személyi jövedelemadójuk
1%-át a Szegedi Közéleti Kávéházi Esték Alapítványnak
(6726 Szeged, Szövetség u. 35.) ajánlották fel.
A befolyt összeget a Kávéház működésére fordítottuk.
Bízunk abban, hogy a támogatásukra idén is számíthatunk.
Adószámunk: 18457737-1-06

Számlaszám: Közéleti Kávéház Alapítvány, K&H 10402805-28017923-00000000

 

2016. február 1. hétfő 17 óra SOMOGYI KÖNYVTÁR vetítőterme

FILMKLUB
BUBRYÁK ISTVÁN válogatása

A GÉNEK TUDOMÁNYA, ÉS A MINDENNAPI  KENYERÜNK
36 perc
A film egy hatrészes sorozat összegzője. Öt akadémikus, négy akadémiai doktor, tudományos kutatók sokasága magyarázza a génmódosított növények termesztésének lényegét.
Hiába. „Nem akarjuk, hogy a paprikában gén legyen” hangzik még értelmiségi körökben is a mérsékelten szakszerű és okos verdikt és az ország bezárkózik.
Képletesen is, tudományosan is.
Mit eszünk 2050-ben? Európában azt, amit eddig. Sertést, marhát, csirkét, halat, búzát, kukoricát, zöldségeket, gyümölcsöt.
És Afrika? És Ázsia?
Ma 7,3 milliárdan élünk a Földön (2015.júl.11.-i adat). 35 év múlva 9 milliárd fölött lesz a létszám. Úgy, hogy közben Európa lakossága csökken.
Ők mit esznek? Ők, az új kétmilliárd. És ha nem találnak ennivalót, mit tesznek? Nekiindulnak a világnak?
És merre indulnak? Na, az lesz az igazi népvándorlás.
Nem kellene odafigyelni a tudósokra? Nem kellene mentesíteni ezt a tudományos kérdést a politikától?

Kérdezhetnek! A vendégek válaszolnak!

Rendező: Pavlovits Miklós
Szakértő: Györgyey János kandidátus
Producer: Bubryák István

 

NEMZETÉPÍTŐ
MAGYAROK SZÖVETSÉGE

A helyi NEMZETÉPÍTŐK, szemfelnyitó és NEMZETPOLITIKAI KLUBJA
az Újévben is várja Önt is a Jósika utca 4. szám alatti Jósika Pincében, hétfőnként!:
Azt tapasztalom, hogy az emberben a felismert, de ki nem mondott igazság elkezd rohadni.”

Február  1.  hétfő 17 óra
17 órától: Táplálkozásunk alapvető pillére és egészségünk megőrzésének előfeltétele: a fogaink!
Egy világlátott fogorvos mondja el tapasztalatait egy nyitott beszélgetés keretében arról,
hogy szerinte a fogak gócos állapota sok egyéb nagyon komoly betegség kialakulásának okaként is szerepel.
Előadó: Dr. Iványi Kornél
(Másnap Gyertyaszentelő Boldogasszony, a megszentelt élet napja lesz)

Február 8. hétfő 17 óra

17 óra: Fekete Gábor előadása:
"ADALÉKOK AZ ÉLELMISZER-IPARI ADALÉKOKHOZ”
A Magyarországon kapható élelmiszerekben leggyakrabban alkalmazott adalékanyagokról, azok hatásának ismertetéséről,
és azok vélhető népegészségügyi hatásairól, az egészségesebb táplálkozás lehetőségeiről, gyógynövények alkalmazásáról.


Február  15. hétfő 17 óra

Egy néptribun vallomásai
Gonda László arcát mindenki ismerheti 2006 óta. Ő volt az őszödi beszédet követő társadalmi felháborodás nyomán megalakult
„Magyar Nemzeti Bizottság 2006” nevű szervezet egyik alapítója - majd ügyvivőjeként a több éves Kossuth téri demonstrációk főszervezője.  

Házigazda: Dr. Bene Gábor

Február  22. hétfő 17 óra
Szent Péter apostol székfoglalása napján:
Kalmár Virág előadása:
 Egészségesen vagy betegen (élni)?
Házigazda: Dr. Bene Gábor

Február  29. hétfő 17 óra

A Magyarok Szövetsége
Ez a Nemzetépítő Népmozgalom az amely évekig országos gyűléseket szervezett a magát magyarnak valló és cselekvően nemzetépítő magyaroknak Bösztörpusztán.
Ám a túl sok érdeket sérthetett a hatalom gyakorlói szerint, mert a megszokott helyszínt már nem kaphatják meg.
A  mozgalom helyi élenjárója - Fazakas S. János - beszél az ez évi terveiről.
 Házigazda: Bene Gábor
Magyarok Szövetsége szegedi csoportja a nemzetisorskérdésekben való, azonnali együttműködésre, nemzetépítésrehív minden tisztességes magyart!   
Politikai-hazugságmentes jövőt kell építenünk!

 

2016. február 1. hétfő 18 óra SZTE Állam-és Jogtudományi Kar Társalgó (Tisza L. krt. 54.)
Szegediek az El Caminón


Élménybeszámoló egy 800 km-es zarándokútról
Előadók: Siklósi Kata,  orvostanhallgató  és Szeghalmi Zsolt jogász

 
A szent hely, Santiago de Compostela városa felé vezető úton négy tartományt jártak be (köztük Baszkföldet és Galíciát), megismerkedve a helyi szokásokkal, emberekkel és történelemmel.
Kalandos útjukat színes képek, illetve hangulatos videók kíséretében mesélik el.

 

A Szegedi Amatőr Alkotók Köre 2016. február 2-án kedden 16 órára a Bibliotékába vár minden érdeklődőt
TÓTH ATTILA fotókiállítására és vetítésre

 

2016. február 2. kedd 17 óra SZTE Állam-és Jogtudományi Kar (Tisza L. krt.54.)

 Civilizációk ütközése

A civilizáció fogalma, értelmezései, művek a civilizációval kapcsolatban (Oswald Spengler, Norbert Elias, Samuel P. Huntington), kulturális dimenziók, dilemmák…

Előadó: Musa Imre felnőttképzési koordinátor egyetemi oktató
Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Felnőttképzési Csoport
Telefon: 62/544-187
Mobil: 20/946 04 17

 

2016.február 2. kedd 17:30 TIT Székház, Szeged, Kárász u. 11.

 Megvilágosodás - test és lélek útja

Előadók: 

Pál Tamás spirituális író, ájurvéda terapeuta
Dr. Pál Dániel, filozófus, a Transzcendentális Meditáció tanára

Megvilágosodás - test és lélek útja

A megvilágosodás évezredek óta Kelet szellemi keresőinek vágyott célja. Az előadáson megtudhatjuk, mit mond erről a magasztos állapotról, valamint a felé vezető útról az ősi hagyomány.
Megismerhetünk továbbá két olyan rendszert - az ájurvédát és a Transzcendentális Meditációt - amelyek egymást támogatva segítenek a test és a lélek képességeinek teljes kibontakoztatásához,
és a modern ember számára is kézzelfogható eredményeket nyújtanak. 

 

2016. február 3. szerda 10 óra Bálint Sándor Szeretetotthon (Harmat u. 2-4.)
Kenéz Heka Etelka költőnő bölcs költeményei
Háziasszony: Ritz Judit  

 

2016. február 3. szerda 15 óra Somogyi Könyvtár

 OLVASÓKÖR

 Kundera:  Nevetséges szerelmek című novellás kötete lesz a téma.

Háziasszony: Palotásné Nagy Éva tanár

 

2016. február 3. szerda 17 óra, Somogyi-könyvtár, Klubterem  ( Dóm tér 1-4.)

Közéleti Kávéház Fiatal tehetségek Szegeden sorozat:

Dr. Szondi Ildikó és Andóczi Balogh Éva ötlete alapján hónapról-hónapra bemutatkoznak az SZTE Sófi Ösztöndíj Alapítvány által támogatott fiatal szegedi tehetségek.
A Sófi Alapítvány 15 millió forint ösztöndíjjal és többféle szolgáltatást nyújtva patronálta a tehetségeket az elmúlt 14 évben, akikből egymást segítő, együttműködő közösséget is szervez.

38. Program: Tölgyesi Csaba, biológus PhD hallgató

Házigazda és beszélgetőtárs: Prof. Dr. Szalay István, a Közéleti Kávéház Kuratóriumi Elnöke

Vendég:
Tölgyesi Csaba, biológus PhD hallgató (SZTE, Természettudományi és Informatikai Kar)

Tölgyesi Csaba 1984-ben született Kecskeméten, 2003-ban érettségizett a kecskeméti Bányai Júlia Gimnáziumban, 2010-ben Biológia BSC,
2011-ben Angol-Magyar Természettudományi Szakfordítói, 2012-ben pedig Biológus MSC diplomát szerzett a Szegedi Tudományegyetemen.
2012-ben felvételt nyert az SZTE Biológia Doktori Iskolájába, ahol jelenleg végzős hallgató, doktori védésére a tavasz folyamán kerül sor.
Témavezetője, Dr. Körmöczi László útmutatásával a növényközösségek dinamikáját kutatja kiskunsági mintaterületeken. A vizsgálatok elsődleges célja, hogy megértsük
a természetes növénytakaró reakcióit olyan hatásokra, mint például a klímaváltozás vagy más speciális környezeti változások. Eredményeiből 14 tudományos publikáció született,
melyek közül 4-nek volt első szerzője, de ezek mellett Oroszországban, Lengyelországban, Franciaországban és Romániában rendezett konferenciákon is beszámolt már kutatásairól.
2013-ban elnyerte a Nemzeti Kiválóság Program Apáczai Csere János Doktorandusz Ösztöndíját, melynek vállalásait kiváló minősítéssel zárta. 2014-ben az oroszországi Tulában rendezett
European Dry Grassland Meeting konferencián a legjobb fiatal kutatói díjat nyerte el, 2015-ben az SZTE Biológus PhD konferencián a legjobb előadónak járó oklevelet vehette át,
és ugyan ebben az évben kapta meg a Sófi-alapítvány 1. díját Biológia Doktori Iskola kategóriában is.
Érdeklődési területe szerteágazó, vegetációtudománnyal kapcsolatos alapkutatásai mellett aktív kapcsolatot tart fenn a Kiskunsági Nemzeti Parkkal, ahol 2014-ben
egy élőhely-kezelési kutatás projektvezetője volt, illetve 5. éve szervez Ökológiai és Természetvédelmi Nyári Egyetemet szegedi és gödöllői hallgatók számára a nemzeti park területén.
Mindezek mellett elkötelezett madarász is, és amellett, hogy az Ornitológia című kurzus oktatója harmadik éve az egyetemen, részt vett több hazai, egyiptomi,
grúz és görögországi madártani felmérésben is.

 

2016. február 3. szerda 18.30 Zsidó Hitközség Díszterme (Gutenberg u. 20.)

SAJÁT DALOK

Köves-Madarász Ráhel ének-zongorával előadott szerzői estje

1987-ben születtem Pécsen. Zenei tanulmányaimat Bodrogon, Kecskeméten és Debrecenben végeztem. 2010-ben szereztem diplomát ének-zenetanár és karvezetés szakon.
Gyerekkoromtól fogva vonzódtam a könnyűzenéhez, és ez mostanáig kísér. Saját dalaimat főként pop-jazz stílusban komponálom, melyek szövegtartalmukat tekintve főleg életigazságokról szólnak,
melyekkel másokat bátorítani lehet. Jelenleg a Sándorfalván a Művészeti Alapfokú Iskolában tanítok.

 

A Nap-Fény Fotókör Egyesület szeretettel hív és vár
minden kedves érdeklődőt
2016. február 4-én 15 órára a Somogyi Könyvtár Hangoskönyvtárába (Szeged, Stefánia 2.)

„Téli képeink”
című fotókiállításának megnyitójára

Háziasszony: Szabó Edit
Megnyitó beszédet mond:
Vaskóné Kiss Éva
Közreműködik:
Jávor Olga és a
Hóvirág Népdalkör

A kiállítás megtekinthető
február 4-től március 3-ig
a könyvtár nyitvatartási idejében.

 

 2016. február 4. csütörtök 17 óra Magyar Tudományos Akadémia SZAB Székház, 110-es előadóterem (Somogyi utca 7.)

Közéleti Kávéház Szegedi tehetségek utazási élménybeszámolója sorozat:

Az SZTE Sófi Ösztöndíj Alapítvány 15 éve óta több millió forint ösztöndíjjal és sok szolgáltatást nyújtva támogatja a fiatal szegedi tehetségeket, akik körbeutazták a világot.
A tehetségek vetítéssel illusztrált előadásokat tartanak szép és izgalmas utazási élményeikről hónapról-hónapra, amelyeken a Közéleti Kávéház közönsége
megismerheti a világ csodálatos országait, városait és természeti szépségeit.

8. Program: Bubla Éva alkotóművész élménybeszámolója Indonéziáról

 „Terebélyes fa
Hajszálgyökérből fejlődik,
Kilenc-emeletes torony
Kupac földből emelődik,
Ezer-mérföldes utazás
Egyetlen lépéssel kezdődik.”
(Lao-ce)

Több mint négy évvel ezelőtt ez a lépés Indonéziába vezetett, ahol Bubla Éva azóta is él és alkot. A vetítéssel egybekötött előadás során betekintést nyerhetünk az indonéz szigetvilág életébe,
amely rejtve marad a turista szemei előtt. Jáva szigetére utazunk, de bejárjuk a környező Bali, Lombok, Celebes és Borneo tájait, városait és falvait is.
Megismerkedhetünk a helyi kultúrákkal, hiedelmekkel, vallással és tradíciókkal, művészetekkel, és más érdekességekkel.

 

Vadnyugati kalandozások II.

Dr. Karancsi Zoltán PhD, tanszékvezető egyetemi docens előadása

Időpont: 2016.február 4.. 17.00
Helyszín: TIT Székház, Szeged, Kárász u. 11.

Nagysikerű decemberi előadásunk folytatása következik
Bakancslisták előkelő helyein szerepelnek az amerikai nemzeti parkok. Nemcsak vadságuk, de impozáns méreteik,
különleges színű, változatos formakincsük is nagy hatást gyakorolnak az oda látogatókra. 
Az előadó felkereste az USA leghíresebb nemzeti parkjait Kaliforniától Wyoming-ig (Yosemite-től Yellowstone-ig), -86 métertől 2400 méteres magasságig,
a víz, a szél, a jég és a vulkánok által alakított tájakon. 
Sátrazott a mamutfenyők alatt, sivatagban és hegyek között. A vadonban tett túrái során a felszínformák tanulmányozása mellett leginkább a tájak szépsége nyűgözte le.
Az érintetlennek tűnő természet látványa kiváló példákkal szolgált tájesztétikai kutatásaihoz is.
A helyi élővilág képviselői közül találkozott csíkos mókussal, pettyes ürgével, prérikutyával és -farkassal, jávor-, és füles szarvassal, kondorkeselyűvel,
fekete- és grizzly medvével valamint bölénycsordákkal csakúgy, mint a növényvilág matuzsálemeiként ismert mamut- és a csavarttörzsű szálkásfenyővel.
A második részben folytatjuk a vadnyugati tájak felfedezését a Powell-tó különleges sziklavilágától a Yellowstone Nemzeti Parkig.2016. február 4. csütörtök 18 óra NOVOTEL HOTEL

A "MA" CSODÁJA...
Az okosság mértékegysége, a boldogtalanság...
Elveszve az időben...
Csodák, csodája...
Dezső Csaba Péter
A kövek szólítója...

2016. február 5. péntek 17 óra Heller Ödön Művelődési Ház (Tápé, Budai Nagy Antal u. 20-22.)
GYÉKÉNYBŐL SZŐTT ÁLMOK

Török Gizella könyvének bemutatója
Beszélgetőtárs: László Anna grafikus művész
Háziasszony: Szécsényi Ferencné önkormányzati képviselő
Közreműködnek Gömöri Krisztián színművész  (Juhász Gyula versek)
Török József és a Hagyományőrző Egyesület Tápé 
tagjai:
néptánc, népdal előadók:
Biacsi Marietta
Keszőce László
Ferovics Ágnes
Török István

Gyékénybe álmodva …
Népi- és Iparművészeti alkotások és a gondolat albuma Török Gizella munkáiból
„Néhány éve fogalmazódott meg, hogy Tápé gazdag hagyományvilágából könyvet készítsek” – írja a szerző. A könyv bemutatja a gyékényszobrász munkáit, azokkal a versekkel kiegészítve,
ami a jellemzően illik az alkotáshoz és a művész számára kedves.
Gyerekkorában már elég korán megismerkedett a gyékény munkálatokkal, amelyek igen nagy hatással voltak rá. Megszerette az anyag sokoldalú felhasználását,
besegített a család munkálataiba és elkezdte érdekelni az új létrehozása, valamint saját ötleteinek a megvalósítása.
 Hosszú folyamat után jött az igazi nagy változás, amikor plasztikákat, szobrokat sikerült gyékényből készíteni és szakmai  zsűriztetés után a nyilvánosságnak is bemutatni.
A könyvben a gyékényszobrok és a versek együtt, egymást kiegészítve jelennek meg.

 

2016. február 5. péntek 18 óra SZTE Állam-és Jogtudományi Kar (Tisza L. krt. 54.) 
A költészet: magánélet

Kovács Ágnes
és
Jagos István Róbert
költői estje

Beszélgetőtárs: Radnai István költő

 

Szegeden folytatódik a Bibliai Szabadegyetem előadás-sorozata, amelyben hetente egy alkalommal,
csütörtökönként egy-egy bibliai könyvvel ismerkedhetnek meg a Szentírás iránt érdeklődők,
egy kb. egy órás előadás keretében.

A Bibliai könyveket lelkészek mutatják be, igyekezve a régi szövegek megértését úgy segíteni, hogy a könyvek keletkezésének történelmi hátterére is kitérnek,
és a mai ember számára is elérhető közelségbe hozzák mind a történetek szereplőit, mind azokat a hétköznapi és nem hétköznapi eseményeket,
amelyeken keresztül végső soron Istennek a mai ember számára is szóló üzenetét megérthetjük.
Szeretettel várunk minden érdeklődőt, azokat is, akik általános műveltségüket szeretnék gyarapítani, azokat is, akik most először szeretnének közelebb kerülni a Biblia megismeréséhez
és megértéséhez, és azokat is, akik már olvassák a világ egyik legnagyobb példányszámban kiadott ,,bestsellerét", és további gondolatokat szeretnének kapni eddigi tudásuk elmélyítéséhez.
A szabadegyetem mindenki számára nyitott és ingyenes.
Az előadások helyszíne a Hetednapi Adventista Egyház imaháza, Szeged, Batthyány utca 13-15. A kezdés időpontja csütörtökönként 18 óra.

Februárban és márciusban az alábbi Újszövetségi könyvek kerülnek bemutatásra:

Febr. 04. 18.00   Péter 1. levele      Zámbó Zoltán
Febr. 11. 18.00   Péter 2. levele      Zámbó Zoltán
Febr. 18. 18.00   János 1. levele      Zámbó Zoltán
Febr. 25. 18.00   János 2. levele      Zámbó Zoltán

 

2016. február 6. szombat 15.30 óra Bibliotéka Könyvtár (Kálvária sgt. 12.)

A MAI NAPON 32 ÉVES A SZEGEDI IRODALMI/KÖZÉLETI KÁVÉHÁZ!

"A vallás, mint kulcs az igazság kereséséhez"
 
Kérdések:
1. Hogyan vezeti el a Szentírás az egyént az igazság felismeréséhez és megértéséhez?
2. Hogyan nyilvánulhat meg a Szentírás igazsága az egyén életében és az egyénen keresztül a társadalomban?
3. Hogyan tudja megőrizni az egyén és a vallási közösség az isteni igazság tisztaságát:

A korábbi évekhez hasonlóan a Kerekasztal beszélgetésben a buddhista, hindu, iszlám, keresztény, zsidó és bahá'í közösség egy-egy képviselője vesz részt.

Háziasszony: Woods Andrea

A vendéglátáshoz mindenki hozhat kedvére valót!

 

2016. február 8. hétfő 17 óra SZTE Állam-és Jogtudományi kar (Tisza L. krt. 54)

 Épül az ELI

Dobóczky Zsolt tanár vetített képes előadása  

Az ELI-ALPS az ország egyik legnagyobb beruházása. Egy hasonló vállalkozás után, úgy gondoltam jó lenne nyomon követni a fényképezőgéppel ezt az építkezést is.
Megkerestem az irodát, ahol szabad utat adtak az elképzelésemnek, így a kezdetek kezdetétől tudtam dokumentálni az épület elkészültét.
Mikor az első képeket készítettem még csak bozótos volt a leendő kutató központ helyén. Jenen voltam a lőszermentesítés munkálatai alatt,
majd a kivitelezővel történt egyeztetés után az építkezésre is szabad bejárasom lett. Célom hogy megörökítsem azt ott zajló munkát, erőfeszítések,
melyek hozzájárulnak ennek a rendkívüli létesítménynek a létrehozásához.

 

2016. február 8. hétfő 17.30 óra Bibliotéka Egyesület Könyvtára
(Kálvária sgt. 14.)

 Egészség Bár Klub program

"HORMON-EGYENSÚLY"

Hogyan is gyógyítottam meg saját magamat a klasszikus orvostudomány jelenlegi állása szerint " nem kezelhető és nem helyrehozható" szervkivétellel fenyegető állapotból?

Hogyan is lettem teljesen EGÉSZ-SÉGES? Mi is az ÖSZTROGÉN-DOMINANCIA?
Miért is alakul ez ki az utóbbi 100 évben? Miért is indulhat meg egyes gyerekeknél Guatemalában akár 3-éves korukban a rendellenes " női virágzás"?
Miért váltottak nemet a halak a Apopka tónál? Hogyan hozható helyre teljesen természetes úton, műtét nélkül, egyszerű életmódváltással: a petefészekciszta, mióma, P.C.O.S.,
endometriózis, nőgyógyászati daganatok, méh hyperplázia, vérzés rendellenességek, férfiaknál prosztata és hererák…stb. Mi lehet az oka az AUTOIMMUN  betegségeknek?
Döbbenetes történetekről és érdekes összefüggésekről hallhatunk vendégünktől.

Vendég: Dr. Steiber Anita gyógyszerész-természetgyógyász

 Ingyenes program

 

2016. február 8. hétfő 18 óra Korona Hotel (Petőfi S. sgt. 2.)

NAGY PÉTER ÁLMA

A 2015. január 4-én tartott “Káosz a társadalomban” című kávéházi esten különösen aktív volt a kis számú, de annál érdeklődőbb közönség.
Két teljes óra után, még többeknek maradt mondanivalójuk. NAGY PÉTER (jogász) kávéházi törzstagunk szerette volna közreadni a “Van egy  álmom” kezdetű sorait.
Sajnos, erre végképp nem maradt idő. Ekkor határoztuk el, hogy prolongáljuk az estet. Most erre kerül sor.
Beszélgetőtársak: CZÍGNER JENŐ,  fül – orr – gégész professzor
SZALMA IBOLYA, szakpszichológus
Házigazda: SZALAY ISTVÁN, a Közéleti Kávéház Kuratóriumának elnöke

 

2016. február 9. hétfő 15 órakor Bibliotéka Könyvtár (Kálvária sgt. 12.)
A szegedi Alkotók várják a rejtvényfejtőket versenyre a Bibliotékába. 

Vezeti Budai István
Háziasszony: Sántáné Kurunczi Mária

 

2016. február 9. kedd 16 óra SZTE Állam-és Jogtudományi Kar Társalgó (Tisza L. krt. 54.)

ENZIMEK SZEREPE A TÁPLÁLKOZÁSBAN

Előadó: Tokodiné Kun Zsuzsanna fejlesztőmérnök

Tanácsadás: 8-és 10 valamint 18 és 19 óra között a +36-62-634-402 telefonszámon, vagy a tokizso@yahoo.com e-mail címen
2016. február 9. kedd 17.00 óra Bibliotéka Egyesület Könyvtára (Kálvária sgt. 14.)

Egész-ség Bár Klub program
Kiskerti zöldségtermesztés - a talaj előkészítéstől a betakarításig

Vendég: Patyi Zoltán kertész

Háziasszony: Berente Tímea
Részvételi díj: támogató hozzájárulás költségeinkhez

 

2016. február 9. kedd 18 óra SZTE Állam-és Jogtudományi Kar (Tisza L. krt. 54.)
MIÉRT NEM NÖVÉNYEK A GOMBÁK?
Előadó: Prof. Dr. Juhász Miklós botanikus, c. egyetemi tanár
         Bár már az általános iskolákban is tanítják, hogy a gombák a növényekkel és az állatokkal azonos értékű,
önálló országot alkotnak, főként az idősebbek tudatába az épült be, hogy a gombák növényi eredetűek, a növényekből fejlődtek ki.

hogy alapvetően eltérnek az élővilág másik két országától, és az evolúció során önálló fejlődési vonalat képezve jöttek létre.

 

2016. február 10, szerda 17 óra
SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Fizika Tanszéke (Boldogasszony sugárút 6.)
1816. év gróf Széchenyi István életében

Előadó: Tábory Jánosné, a szegedi Széchenyi Kör elnöke
A SZÉCHENYI KÖR PROGRAMJA

 

2016. február 10. szerda 17 óra Magyar Tudományos Akadémia SZAB Székház, 110-es előadóterem( Somogyi utca 7.)

Közéleti Kávéház Szegedi tehetségek utazási élménybeszámolója sorozat:

Az SZTE Sófi Ösztöndíj Alapítvány 15 éve óta több millió forint ösztöndíjjal és sok szolgáltatást nyújtva támogatja a fiatal szegedi tehetségeket, akik körbeutazták a világot.
A tehetségek vetítéssel illusztrált előadásokat tartanak szép és izgalmas utazási élményeikről hónapról-hónapra, amelyeken a Közéleti Kávéház közönsége megismerheti
a világ csodálatos országait, városait és természeti szépségeit.

7. Program: Kecsenovity Egon, Sófi-ösztöndíjas vegyészhallgató utazásai Svájcban

Az előadás alatt szó lesz Svájc francia kantonjainak mindennapi életéről és szépségeiről, melyeket a beszélgetés során képekkel is illusztrál a bemutató.
Leginkább eme tartomány központjáról, Lausanne-ról, és annak környékéről tudhatunk meg érdekességeket, láthatjuk nevezetességeit (a Genfi-tótól az Olimpia múzeumig),
és betekinthetünk abba, hogy miként is éli meg egy fiatal, magyarországi kutató a híres svájci légkörrel való találkozást, melyet a kétszer egy hónapos ottléte alatt megtapasztalt.

 

2016. február 10. szerda 18.00 óra Novotel Hotel Szeged
Egész-ség Bár Klub program

A rák okai – a rák lelke 2.


Előadónk vetítéssel egybekötött előadásban mutatja be a daganatos betegségek valódi okait, a legújabb kutatási eredmények alapján pedig a gyógyulás lehetséges módjait is.
Az emberi egészség és a szervezet egyensúlyban tartása egyre nehezebben valósítható meg jelen világunkban, hasznos és nélkülözhetetlen az a tudás,
mely a lehetséges megoldásokat tárja elénk.
Vendég: Dr. Borza Attila rákkutató, mikrobiológus, természetgyógyász orvos               
Részvételi díj: támogató hozzájárulás költségeinkhez

 

2016. febr. 11-március 10. között a REÖK-ben látható a Jézus élete című kiállítás.
A kiállítással párhuzamosan egy előadássorozatra invitáljuk az érdeklődőket.

Az előadások helyszíne: REÖK

február 13. szombat 16h: Jézus életének helyszínei
Előadó: Varjú Viktor egyetemi hallgató, SZTE TTIK
február.14. vasárnap 16h: A kereszt ikonográfiája
Előadó: Zámbóné Dr. Kocić Larisa, egyetemi oktató, SZTE BTK
február 20.szombat 16h: A zsidó Jézus
Előadó: Zámbó Zoltán teológus
február 21. vasárnap 16h: Jézus és a lelki erőtlenségek
Előadó: Cserbik Attila teológus
február 23. kedd: 17h: Jézus és a nők
Előadó: Dr. Mihalec Gábor lelkész, család- és párterapeuta
február 27. szombat 16h: Jézus és a politika
Előadó: dr. Heipl Tibor jogász, cégvezető
február 28. vasárnap 16h: Jézus és a gyerekek
Előadó: Kovácsné Bokor Sarolta, kelkész, védőnő
március 5. szombat 16h: Jézus és a pénzkezelés
Előadó: Kovács László lelkész
március 6. vasárnap 16h: Jézus és a betegek
Előadó: Dr.Gáspár Róbert egyetemi docens, SZTE GYTK

  

2016. február 11. csütörtök 17 óra Somogyi-könyvtár, Klubterem ( Dóm tér 1-4.)

Közéleti Kávéház Fiatal tehetségek Szegeden sorozat:

Dr. Szondi Ildikó és Andóczi Balogh Éva ötlete alapján hónapról-hónapra bemutatkoznak az SZTE Sófi Ösztöndíj Alapítvány által támogatott fiatal szegedi tehetségek.
A Sófi Alapítvány 15 millió forint ösztöndíjjal és többféle szolgáltatást nyújtva patronálta a tehetségeket az elmúlt 15 évben, akikből egymást segítő, együttműködő közösséget is szervez.

39. Program: Bubla Éva alkotóművész

Vendég: Bubla Éva alkotóművész Indonéziából

Házigazda és beszélgetőtárs: Prof. Dr. Szalay István, a Közéleti Kávéház Kuratóriumi Elnöke

Bubla Éva szegedi születésű fiatal alkotóművész, aki 2011 óta Yogyakartában, Indonéziában él és alkot. Festőművész gyökerei a létezés formáit és változatait kutatják,
installációi szorosan kapcsolódnak ember és környezetéhez, aktuális szociális és ökológiai kérdéseket feszegetnek.
Alapító tagja a Green Root Lab nevű „environmental art” (környezetművészet) szervezetnek, amely a művészet és technológia határán és nyelvén kiállításokat, happeningeket,
környezettudatos oktatást, valamint zöld megmozdulásokat szervez.
Interdiszciplináris művészetekkel kísérletezve zenészekkel, táncosokkal és költőkkel dolgozik együtt, analóg projekciói színházi és táncos előadások elemei, kortárs árnyjátékok szerves részei.
Munkái többek között megjelentek a yogyakartai Nemzeti Múzeumban, SaRang és TeMBI galériákban, a jakartai North Art Space-ben, a cambridge-i Williams Art galériában,
a budapesti KOGART Házban, a pécsi Zsolnay Művészeti Negyedben, az ulmi és lendvai Magyar Kulturális Központban, a keszthelyi Balaton Múzeumban,
a cserszegtomaji Nemzetközi Művésztelepen és más európai és ázsiai kiállítóterekben.
Bubla Éva egyetemi hallgatóként 2008-ban elnyerte a Sófi-ösztöndíj Kuratóriumi díját. A Sófi-alapítvány több, sikeres kiállítást is szervezett Bubla Éva számára,
amelyeken megismerhették kivételes tehetségét. Többek között 2010-ben Cambridge-ben, amelyet Cambridge város polgármestere nyitott meg, s erről az eseményről a világhírű BBC is tudósított.
Bubla Éva tárlatainak nagy sikere volt a Sófi-alapítvány tízéves jubileumi ünnepségén 2011-ben, illetve korábban az SZTE Tanulmányi és Információs Központban
és a SZTEage-ben rendezett önálló kiállításokon.

 

2011. február 11. csütörtök 18 óra SZTE Zeneművészeti Kar Liszt Ferenc Kamaraterem ((Tisza L.krt. 79-81.)

TEMESI MÁRIA OPERANAGYKÖVET ELŐADÁSA

 

2016. február 11. csütörtök 18  óra Szeged Étterem

RÉGI MAGYAR ÉS VILÁGSLÁGEREKET ÉNEKEL HORVÁT MIKLÓS

Háziasszony: Juhász D. Mária

 

Szegedi Közéleti Kávéház
2016. Február 11. Csütörtök, 18.00
6721 Szeged, Felső Tisza-part 2., IH Rendezvényközpont
Kérdések Önöktől - Válaszok
a Germán Medicina segítségével …..

Vendég : Dr. Budai László Károly
szabad foglalkozású orvos természetgyógyász
GNM terapeuta
Háziasszony : Princzkati
„ Nagyon egyszerűen fogalmazva: attól betegszünk meg, amit megeszünk és amin
gondolkodunk, s csak akkor fogunk meggyógyulni, ha másként táplálkozunk és másként
gondolkodunk.
Toxikus világban élünk, ezt ma már mindenki tudja, de azzal nem sokan vagyunk tisztában,
hogy az érzelmi megrázkódtatásaink miként képesek "betegséget" létrehozni a
szervezetünkben.
- Nem vagyunk a génjeinknek kiszolgáltatva, csak a tudatlanságunknak: amikor nem
tudatos üzemmódban működünk, beindítjuk a biológiai túlélő programokat.
- Betegségeink kialakulását sok esetben feldolgozatlan, megrázó érzelmi élményeink
eredményezik.. A konfliktusok tudatosításával és feloldásával a biológiánk
helyreállítja működését.

A Szegedi Közéleti Kávéház szervezésében és rendezésében
kérdésekre kaptunk válaszokat a Kávéházban. A válaszok az
előadásba lesznek beépítve, így természetesen előre kérem a
kérdéseket közölni a szervezővel, Princz Katival
Kérem, hogy kérdéseiket február 01-
ig küldjék el, hogy rendszerezni tudjuk.
gnmkavehaz@gmail.com címre.
Az előadást másnaptól 24 órás képzés követi.
A beteget a beteg nélkül nem lehet gyógyítani, ezt 30 évi orvosi tapasztalatom
igazolja! Csakhogy nem mindegy, hogy értem vagy nem értem, mit tesz a
biológiám ÉNÉRTEM!
Ma már tisztában vagyok a biológiánk működésével és azzal, hogyan segítsek úgy,
hogy ne ártsak: ,,NIL NOCERE!”
Dr. Budai László Károly

 

2016. február 12. péntek  16 óra  SZAB Székház (Somogyi u. 7.)
SZOMSZÉDSÁGPOLITIKA

Vendég: KALMÁR FERENC miniszteri biztos, volt országgyűlési és Szeged városi közgyűlési képviselője, a “Kalmár – jelentés” szerzője.
Házigazda: SZALAY ISTVÁN matematikus

 

A SZEGEDI ZÖLD TERASZ KLUB
meghívja Önt
EGY BESZÉLGETÉSRE

Vendég:
Sándor Mária
a fekete ruhás nővér

2016. február 12. péntek, 18:00
Meddig bírják még a kórházi dolgozók?
Zöld Terasz, Szeged
Zöld Terasz Klub, Földváry u. 3.
További programjaink:
Jogi tanácsadás
2016. február 19.
Regisztráció itt:
kovacs.tamas@parbeszedmagyarorszagert.hu
Van megoldás a demokratikus rendszerváltásra.
2016. február 13. 10:00

 

 2016 Február 13. 10 óra
Szeged Földváry u. 3.
Zöld Terasz klub

A jelenlegi, társadalmi felhatalmazás nélkül létrehozott választási rendszer­ben a választópolgároknak a ’tömbszavazási’ kényszer miatt olyan pártokat
és politikusokat is támogatniuk kellene a szavazatukkal egy es­etleges hatalomváltáshoz, amelyeknek, illetve akiknek a támogatására nem hajlandók.
Ezért az aktuális szabályok alapján a mostani kormányzat belátható időn belül nem is lenne leváltható.
A célunk tehát az, hogy egy olyan, minél szélesebb körű technikai válasz­tási koalíció létrejötte érdekében cselekedjünk, amely feltételek elfogadásával
kész közös képviselőjelölteket indítani egy néhány hónapos, a fenti feltételek törvénybeiktatása után önmagát feloszlató parlament megválasztása érdekében.
A második választáson dönti el a választó, hogy mely jelöltet, pártot támogatja a Társadalmi szerződés koncepció­jának érvényesítése érdekében.
Sarkalatos pontok: új választási törvény, új pártfinanszírozási törvény, a népszavazásnak a jelenleginél bővebb és átgondoltabb intézménye.
Ezen belül a törvények, még a hatályba lépésük előtt a népszavazással való megtámadás lehetőségének biztosítását, frakciószavazási kényszer és annak szankcionálásának eltörlése.
Várunk minden magát demokratikusnak valló, a témát fontosnak tartó mozgalmat, magánembert, a téma pontosítására, végleges kidolgozására.

 

 2016. február 14. vasárnap  15 óra  IH Rendezvényközpont (Felső-Tiszapart 1.)

Önök kérték!

 címmel előadást tart a 20 éves dr.Kikli Tivadar Magyar Nótaszerzők és Énekesek Dél-magyarországi Egyesülete.

 Fellépnek: Kurina Irén, Szécsi Edit, Fedor Zsófia, Cára Aranka /Vajdaság/, Toronykői-Horák Renáta /szegedi Nemzeti Színház/,
Gyuris Imre, Lévai László, Fodor Károly, Papp Lajos és Polgár Gábor.

 Kísér Kecskés Sándor és cigányzenekara.

Házigazda: Dr. Majzik István nyomdaigazgató

Jegyek válthatók 1 200 Ft. áron, Szeged, Cserzy M. 11. szám alatt naponta 8-15 óra között.

 

2016. február 15. hétfő 17 óra Agora (Kálvária sgt. )

„Politúr, Varázsszem, Szabad Európa”

Bizonyára az idősebb generációk tudják, ezek a jelzők egy régi rádióra illenek.
Sándor Dániel rádiógyűjtő vagyok, engedje meg, hogy bemutatkozzam néhány sor erejéig!

A régi rádiók iránti érdeklődésem 2007-ben indult amikor is egy szegedi piacon botlottam bele egy szép patinás régi rádióba! Nagyon megtetszett,
megfogott a külső megjelenése, szépnek találtam, de az igazi meglepetés akkor ért mikor bekapcsolva, szép tiszta, lágy meleg hangon megszólalt benne a Kossuth rádió!
Innentől kezdve rabjává tett és elkezdtem kutatni az internetes szakoldalak segítségével, (mikori, milyen gyártmány…). Ez adta az inspirációt, hogy tudatosan nekiálljak a gyűjtésnek.
Teltek az évek, s mára csaknem 70-80 darab gyűlt idáig össze, melyben megtalálhatók a neves magyar rádiógyárak készülékei, a 40-es évektől a 60-as évekig bezárólag,
melyek elektroncsöves készülékek; a másik felét a gyűjteménynek a külföldi tranzisztoros zsebrádiók, táskarádiók teszik ki egészen a 80-as évekig bezárólag.
Mint legtöbb gyűjtőnek, nekem is további célom a gyűjtés folytatása, mégtöbb, mégszebb készülék megörzése az utókornak, és a következő generációknak.

 

2016. február 16. kedd 17 óra Somogyi Könyvtár
VOLT  EGYSZER EGY KETTES KÓRHÁZ
Meghívott vendég előadó: Dr. Pajor László egyetemi tanár
Rövid ismertetés a régi szegedi kórház épületekről
Előadó: Faragó Aurél Jánosné

 

2016. február 16. kedd 18 óra Zöld Terasz Klub (Földvári u. 3.)
Bemutatkozik a Nagy Imre Társaság

A beszélgetést Dr. Géczi József a NIT Csongrád megyei elnöke és Kudlik Gábor a szabadkai NIT elnöke vezeti.
Házigazda: Sipos József történész

 

2016. február 16 kedd 18 óra Fasor Étterem (Bérkert u. 54.)
HOVÁ, MIKOR MENJÜNK NYARALNI?
Hasznos gyakorlati tanácsok külföldre utazóknak
Előadó: Savanyáné Fejes Ágnes
Beszélgetőtársak: Dr. Abonyi Mária jogtanácsos és
                                Dr. Bagdi Sándor főiskolai docens

 

2016. február 16. kedd  18 óra Hungi Vigadó (Régi Hungéria, Stefánia)
ROMANTIKUS SZÉP DALOK
Igaz János zenész estje
Háziasszony: Zsótér Mária

 

2016. február 17. szerda 10 óra Bálint Sándor Szeretetotthon (Harmat u. 2-4.)

 Kenéz Heka Etelka költőnő bölcs költeményei
 Háziasszony: Ritz Judit

 

2016. február 17. szerda 15 óra Senior Center (Eszperantó u. 1.)
Idősek Akadémiája a Harmadik Korosztály Egyeteme

Milyen szociális, egészségügyi, közösségi ellátást biztosít a szegedi és a kistérségi idős otthonok. Hogyan lehet oda bejutni.
Előadó: Zsótér Ágnes Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézmény főigazgató,
Kotogány Tímea
Szegedi Kistérség Többcélú Társulása, Egyesített Szociális Intézmény igazgató2016. február 17-én, szerdán, 17 órakor
a Szegedi Közéleti Kávéházzal közös szervezésben ismét
KONFUCIUSZ TEAHÁZ

Helyszín:
Rektori Hivatal Díszterme
Szeged, Dugonics tér 13.
A Teaház vendége:
Wolf Csaba
a Deloitte Zrt.
üzletfejlesztési igazgatója
A Teaház témája:
Taktikák és praktikák a kínai kereskedelemben
A KONFUCIUSZ TEAHÁZ rendezvénysorozat célja, hogy a Kína iránt érdeklődők egy
csésze – Szegeden egyedül nálunk kóstolható igazi – kínai tea mellett beszélgetve
ismerkedhessenek meg Kínával.
www.szegedikonfuciuszintezet.hu szegedikonfuciuszintezet 

 

2016. február 17. szerda 18 óra Gyermekklinika tanterme (Korányi fasor 14-15.)
IN MEMORIAM PROF. DR. BODA DOMOKOS

A tavaly elhunyt  nemzetközi hírű gyermekgyógyász – professzorra, Szeged díszpolgárárára emlékezve
beszélgetés a magyar gyermekgyógyászat helyzetéről.
Vendéglátó: PROF. DR. PINTÉR SÁNDOR az Alapítvány kuratóriumának elnöke
Közreműködik: Szecsődi Ferenc hegedűművész és zenész barátai
Beszélgetőtárs: SZALAY ISTVÁN ny. egyházügyi államtitkár

 

2016. február 18. csütörtök 17 óra Varga Mátyás Kiállítóház (Bécsi krt. 11./A.)
SZEGEDI SZÍNHÁZPÁRTOLÓK KÖRE
Háziasszonyok: Czenéné Vass Mária és Kovács Ágnes

 

2016. február 18. csütörtök 17.30 óra Novotel Hotel Szeged

Egész-ség Bár Klub program

Szabadulás a karma kötelékeiből
Reinkarnáció? Ostobaság, amiben már az előző életeidben sem hittél? Vagy élő valóság, amelyet az ok-okozat kozmikus törvényei vezetnek?
Szeretnéd megtudni, mit mondanak erről a védikus bölcsek? Mi az a karma? Büntetés? Vagy áldás? Hogyan tudsz kiszabadulni a létforgatag szenvedéseiből?
Létezik módszer arra, hogy elérd a megvilágosodást, amikor már nem köt többé a karma?
Pál Tamás, spirituális íróval, védikus szakértővel beszélget Berente Tímea, a Közéleti Kávéház háziasszonya.
A belépés ingyenes, minden érdeklődőt szeretettel várunk!

 

 2016. február 18. csütörtök 18 óra SZTE Állam-és Jogtudományi Kar  Buza-terem (Tisza L. krt. 54.)

A MISZTIKUS IZLAND

Szubjektív prezentációs előadás

Tartja: DR. KARIKÓ SÁNDOR
főiskolai tanár

 

2016. február 18.-án csütörtök 18 óra
SZTE Állami és Jogtudományi Kar társalgó (Tisza Lajos Krt.54:)

65 éves lettem én,
a meglepetés most jő még…

Hajdrik József (Szeged)
poéta, író bemutatása művei által

Beszélgetőtárs: Vassné Szabó Ágota (Szeged) költőnő
Közreműködnek: Szabó Norbert (Szeged) fuvolaművész
Szabó Kata (Kecskemét) előadóművész-nő
Vassné Kökény Éva (Kecskemét) költőnő
Bajnócziné Rácz Éva (Hódmezővásárhely) előadóművész-nő
Arany-Tóth Katalin (Hódmezővásárhely) Költőnő
Csányiné Szaszkó Klára (Szeged) novellista
Pappné Mészáros Ági (Szeged) versmondó
Vörös Pál (Szeged) író, költő

 

2016. február  19. péntek 17.00 órától  Hungi Vigadó – Régi Hungária -  Stefánia

Farsangi vidám dallamok – kis előadók…

A Farsang havában Stúdiónk kis énekesei is úgy gondolták, hogy egy vidám pörgős, fülbemászó dalokból álló összeállítással jelentkeznek ismét, ezúttal Szeged egyik patinás épületéből a Hungiból.
Ismerős dallamok csendülnek fel, az öreg falak között, s mint azt tőlünk már megszokhatták, sok sok stílus fog keveredni, hogy aztán egy hatalmas gyönyörű virágcsokorrá álljon össze,
amit meleg szeretettel adunk át Önöknek, - régi kedves ismerőseinknek…
Várunk mindenkit  sok szeretettel!

Műsorvezető: Györkey László stúdióvezető

 

2016. február 19. 17 óra Átrium (Kárász u. 9. belső udvar Kapocs Étterem)
A regeneráció filozófiája

Vendég: Dr. Barta József egyetemi magántanár, Budapesti Corvinus Egyetem Élelmiszertudományi Kar
Házigazda: Dr. Bagdi Sándor ny. főiskolai docens
A Regeneráció Filozófiája azt mondja, hogy ha az emberi szervezetet teljes értékű és természetes élelmiszerek megfelelő kombinációjával tápláljuk és tisztítjuk,
optimális állapot érhető el. Táplálás + Tisztítás = Egyensúly
A Sunrider nem a helyettesítést, hanem a jó közérzethez vezető természetes utat kínálja. A Regeneráció olyan filozófia, amelynek eljött az ideje:
logikus, természetes, hatásos és mindez kizárólag a Sunridertől.

 

2016. február 22. hétfő 16 óra Bibliotéka Könyvtár (Kálvária sgt. 14.)

A MODERN ÉS A KLASSZIKUS FIZIKA ALAPELVEI A GYÓGYÍTÁSBAN

Előadó: Érsek Kálmán közlekedési üzemmérnök

 

2016. február 22. hétfő 18 óra Tiszavirág Szeged (Hajnóczy u. 1.)

VIDOVENYECZ  JÁNOS ÚJ CD LEMEZÉNEK BEMUTATÁSA

„ Az első vonó húzástól az első stúdióban készült CD lemezig.”

Beszélgetés Vidovenyecz János nóta és dalszerzővel. Házigazda: Dr. Szalay István.
Díszvendég: Lévai László operett és nóta énekes.
A CD lemezről egy-egy részletet, ízelítőnek kapnak a megjelent vendégek. A lemez tulajdonosainak helyszínen dedikál a szerző. 

Házigazda: SZALAY ISTVÁN matematikus

 

2016.február 23. kedd 17.óra SZTE Állam-és Jogtudományi  Kar Társalgó (Tisza L. krt. 54.)

Jéga Szabó Ferenc - Megszólal a Korona

Az előadássorozat VIII. része, amikor a szerző - frissen megjelent könyvének anyaga alapján - a következő részeket kívánja megmutatni:

  A Korona pántjain 72 igazgyöngy található...."Mese a 72-ról"...felnőtteknek: további - már publikált 72-ők, valamint a még nem publikált hatodik 72 (és annak egyiptomi kapcsolatai) bemutatása. 
A 72- es szám valódi jelentéstartalma.
  A "pazyriki" régészeti motívumkincs és a Magyar Szent Korona motívumainak azonosságai. (Pazyrik: szkíta kultúra: Kr.e.6.-3. szd.  mai Kazahsztán)"

 

2016. február 23. kedd 18 óra Korona Hotel (Petőfi S. sgt. 2.)

95 ÉVES LETTEM ÉN…

Vendég: Bánki Horvát Béla úszó világbajnok

Beszélgetőtárs: Szalay István matematikus

Házigazda: Szilágyi Árpád városvédő polgár

  A vendéglátáshoz mindenki hozhat kedvére valót!

 

2016. február 23 kedd 18 óra Városháza Díszterem

A Dugonics Társaság estje


Balázs Géza: Élő tetten ért szavak

Házigazda: Tandi Lajos újságíró

 

2016. február 24-én 10 óra Bálint Sándor Művelődési házban (Temesvári krt. 42.)

A gyermekekről és fiatalokról Konferencia 2016
címmel tart eszmecserét a Pelikán Gyermek és ifjúság Közhasznú Egyesület
( telefon 62/432-578.í)

Előadók: dr . Antal Anikó, Zsótér Ágnes, Bagi Dezsőné, Kiss Ernő, Szilágyi Tamás, Függ Zsolt, Nagy Gábor, de érkeznek a Vajdaságból és Erdélyből is. A konferencián Bácsi János bemutatja a
"Beszédmester", beszédjavítás-terápia, olvasásfejlesztés projektet és a megjelenő szervezetek átvehetik az erről készült CD-R anyagát térítésmentesen.
Megjelenésre felkérjük a hátrányos helyzetű, a fogyatékkal élők, a nehezen kezelhető  fiatalokkal foglalkozókat, intézmény vezetőket,
hasonló céllal létrehozott és működő egyesületek és alapítványok képviselőit.

Házigazdák: Dr. Majzik István  és Kiss ernő

 

2016. február 24. szerda 16 óra SZAB Székház (Somogyi u. 7.)

Nyugalmazott afrikai bozót doki

Vendég: Prof. Dr. Bálint Gábor klinikai farmakológus, aki az Egészségügyi Világszervezet fölkérésére sok éve jár Afrikába, kivált Kenyába gyógyítani,
tapasztalatairól-élményeiről, a maszájok egészségi helyzetéről is szívesen beszél.

Beszélgetőtárs Tráser László. 

 

2016. február 24. szerda 18  óra SZAB Székház (Somogyi u. 7.)

A spanyol irodalom két óriása: Cervantes és Lope de Vega

Szeptemberben Madidban jártam. Szállodám a „szavak negyedében”, az „irodalmi negyedben” volt, a Cervantes utca és a Lope de Vega utca szomszédságában,
ahol az úttesten a spanyol irodalom aranykora íróinak és költőinek idézeteit olvashattam. A Cervantes utcában megtaláltam a Lope de Vega múzeumot, a Lope de Vega utcában azt a kolostort, ahol Cervantest eltemették. Magától értetődött, hogy madridi napjaim a spanyol irodalom e két óriásának jegyében teltek.
Cervantest az európai irodalom első regénye, a Don Quijote de la Mancha, Lope de Vegát színművei és szonettjei tették halhatatlanná.
A búsképű lovag írója és a csodagyerekből a szerelem minden titkának tudójává vált költő jól ismerték egymást. Kalandos életüket, munkásságukat vetített képekkel illusztrált előadáson mutatom be.

Elóadó: Papp Éva tanár

 

2016. február 25. (csütörtök) 17 óra Szegfű Klub (Szeged, Oroszlán u. 2.)

Baloldali Páholy

Amit az arab világról tudni illik - 
egy európai beszélgetés Szegeden történelemről, kultúráról

Vendég: Dr. J. Nagy László egyetemi tanár, SZTE Újkori Egyetemes Történeti és Mediterrán Tanulmányok Tanszék

Házigazda: dr. Kozma József, az önkormányzat Kulturális, Oktatási, Idegenforgalmi és Ifjúsági Bizottságának elnöke

 

TIT. Koronaelőadásai – „Koronás órák” címmel – elejéhez  (alcím: Megszólal a Korona)

Előadó: Jéga Szabó Ferenc - Koronakutató

Időpont: 2016.február 25. 17:00
Helyszín: TIT Székház, Szeged, Kárász u. 11.

Tudományos Ismeretterjesztő Társulat
Koronás órák
„Megszólal a Korona”
Jéga Szabó Ferenc azonos című könyve alapján
(az eddig Szegeden előadott 12 részlet anyagainak újrakezdése, az azóta előállott
– és még nem publikált --
adatok belefoglalása, az azok alapjáni kibővítés felhasználásával)

1. alkalom

I.Bevezető ismertetés a tárgyról, fogalomközlési módok, az emberiség ősi tudásának jelei a kultúrtörténetben,

…Hogyan lehetséges, hogy több évszázados kutatómunka után, még feltárulhatnak új ismeretek a Magyar szent koronáról?
Lehettek-e kozmológiai ismeretei az emberiségnek Galillei  és Giordano Bruno előtt? Ismerhettek-e esetleg – pld.- repülőgépet, helikoptert?

II. vt. Vesztergám Miklós koronakutató megszólalása a „Szentkoronatan” lényegi elemeiről.

III. A Korona bemutatása PowerPoint képek felhasználásával.

…Az eddig csak távolból szemlélhetett Őfelsége a nagyított közelképek bűvhatásával. Az eddig ismert változtatások bemutatása „csak mellékkörülmény” a bemutatón ˘,
mint a szlengben hangzik: „csak hab a tortán”…


2016. február 25. csütörtök 18 óra Szeged Étterem (Széchenyi tér)

RÉGI MAGYAR ÉS VILÁGSLÁGEREKET ÉNEKEL HORVÁT MIKLÓS

Háziasszony: Juhász D. Mária

 

2016.  február 26. péntek 16 óra SZTE Állam-és Jogtudományi Kar (Tisza L. krt. 54.)

Ember-áldozatok szükségszerűsége a mexikói prekolumbián kultúrákban

Előadó: Pécsi Ágnes egyiptológus

 

2016.  február 26. péntek 18 óra SZTE Állam-és Jogtudományi Kar (Tisza L. krt. 54.)

Ablak a városra, ablak az országa, ablak a világra
A Délmagyar első tíz éve

            A nagy árvíz után rohamos fejlődésnek induló város lakói igényelték a tájékozódás lehetőségét.
Jelentek meg Szegeden korábban is újságok, de ezek kérész-életűek voltak a Szegedi Napló kivételével.
Igazán nem volt jelentéktelen ez az újság, amelyik a munkatársai között tudhatta Mikszáth Kálmánt, Tömörkény István, Móra Ferencet, de bőven volt helye még egy napilapnak.
1910. május 22-étől ezt a helyet igyekezett betölteni a Délmagyarország. Nagy örömmel üdvözölte a megjelenést a fővárosi, de még a nemzetközi sajtó is.
Az első tíz évet szándékozom bemutatni az előadásban. Igazán nem volt eseményekben hiány ez alatt az idő alatt. Fejlődött a város, változott az ország, de a világ is.
Volt háború, nem is egy, nagy nehezen be is fejeződtek. De azért volt ám sok jó is ebben az évtizedben. Ezekről fogok beszélni.

Előadó: Wéber Kati informatikus-könyvtáros

 

2016. február 26. péntek 18.00-órától 27. szombat 19 óráig

Országos Wass Albert felolvasás és emlékprogram Szegeden az Egész-ség Bárban

Szegeden a Bibliotéka Egyesület könyvtárában (Szeged Kálvária sgt. 14.)

Minden jóérzésű embert várunk a két nap alatt a helyszínen, ahol lesz vers, próza, dal, zene, film stb. Fontos a tiszta, békés, ítéletmentes együttlét a példamutatás jegyében.
Wass Albert szellemisége mindig az igaz emberi értékeket és az összetartozás megélését helyezte előtérbe műveiben.
Most igazán fontos ebben a szellemben megnyilatkozni bárkinek, legyen az tanár, orvos, művész, vállalkozó, sofőr, ápolónő vagy irodalmár, stb.
Aki egy pici részt szeretne vállalni a két napos programban, jöjjön bátran, jó társaságba fog csöppenni!!!
Szabadságról Wass Albertet idézve:"Azt jelenti, hogy jogod van az élethez, úgy, mint a pillangónak, vagy madárnak, vagy a vaddisznónak.
 De semmivel sem több, mint ezeknek. Vagyis jogod van a magányhoz, az élelemhez, az esőhöz és ahhoz, hogy dideregj a hóban, ha nincs meleg ruhád.
Jogod van szabadon gondolkodni a világ dolgai fölött, szép és csúnya, jó és rossz között választani. Jogod van bátornak lenni és őszintének.
Becsületesnek, igaznak. Jogod van békességben élni és nyugalmasan várni a naplementét.
Jogod van elnyomni magadban gonosz indulataidat és jogod van a tökéletesedés útját keresni, mely Istenhez vezet."

Részletek az esemény facebook oldalán találhatók majd.
 Időpont és műfaj megnevezésével lehet kapcsolódni az utolsó pillanatig.
A www.egeszsegbar.hu honlapon is olvashatók majd az információk.
Tel.:+36 30 577-4836

Vendégünk utazási költségeit a nézők támogatói díjából fedezzük.

  

Szeretettel meghívjuk 2016. február 27-én 18.00-kor a
Bálint Sándor Művelődési Házba /6726 Újszeged, Temesvári krt. 42./
emlékezésre és közös éneklésre,

Erdős János
halálának 5. évfordulója alkalmából.

Fellépő kórusok:  SZTE Juhász Gyula Gyakorló Általános és Művészeti Iskola Bartók Gyermekkórusa
karnagy: Siposné Csendes Éva
Szegedi MÁV Hazánk Énekkar
karnagy: Dr. Varjasi Gyula
zongorán közreműködik Dr. Dombiné Dr. Kemény Erzsébet
                   énekelnek még a Szegedi Ifjú Zenebarátok kórusának volt tagjai Erdős Kinga irányításával
Házigazda: Kiss Ernő
Beszélgetőtársai:  családtagok, volt kollégák és tanítványok

 

2016. február 29. hétfő 16 óra SZT Állam-és Jogtudományi Kar (Tisza L .krt. 54.)
Kell-e nekünk olimpia?

 Egyelőre nehéz elhinni, hogy nyolc év múlva akár Magyarországon is rendezhetnek olimpiát, de a politikai szándék igen makacs ebben az ügyben.
A sportsikerek ugyan feljogosítják a Magyar Olimpiai Bizottságot arra, hogy komolyan vegye a pályázatot, ám egy ilyen hatalmas esemény sikere elsősorban a gazdasági háttéren múlik.
Vajon Magyarország hol tart majd gazdaságilag 2017-ben, amikor a kandidáló városok közül kiválasztják a 2024-es játékok helyszínét?
Milyen intő példák jelzik, hogy az olimpiai rendezés a nagy kiugrási lehetőség mellett egy komoly gazdasági és társadalmi kockázatot is jelent?
Kell-e népszavazást tartani arról, hogy Budapest jelentkezzen-e erre a nagy kihívásra? Ezekről a nyitott kérdésekről beszélget Balog Iván szociológussal Szincsók György újságíró.  

 

 2016. február 29-n 17 óra  Bálint Sándor Művelődési Házban.

Az aknazártól a Szépírásig

 A Majzik István könyvét bemutatja Kiss Ernő igazgató és beszélget a kiadóval és a szerzővel.

Jancsák Csaba közlésében található meg a könyv online kiadása, ott olvasható leginkább, mivel korlátozott nyomtatott példányszámban jelent meg.

Az online kiadás megtekinthető:

http://issuu.com/belvederemeridionale/docs/majzik_istvan_2015_belvedere

 

2016. február 29. hétfő 18 óra SZT Állam-és Jogtudományi Kar (Tisza L .krt. 54.)
CAPRI ÉS KÖRNYÉKE

 Klonkai László egyetemi docens vetített képes előadása
Egy 2015 évi olaszországi utazás első részét látjuk. Nézelődünk egy kicsit a varázslatos olasz tengerparton Sorrentónál, bejárjuk Capri szigetét és megtekintjük a nagyságban nem,
de szépségben Pompei vetélytársát, Herculaneumot. Capri körül hajókázunk egyet, megnézzük a kikötőt, majd sétálunk a sziget fővárosának legszebb utcáin és virágos parkjaiban.
Felkeressük a szenzációs kilátást nyújtó pontokat, majd látogatást teszünk a felsővárosban, Anacapriban. Nem hagyjuk ki a sziget egyik legvonzóbb látványosságát, Axel Munthe villáját.
És megértjük Tiberius császárt, aki a szigetre lépése után, életének hátralévő részében ki sem mozdult onnan. A
Pompeivel egyidejűleg elpusztult Herculaneumban álltak a Római Birodalom idején a gazdag rómaiak nyaralóvillái. Az épületek, a berendezések, a freskók és mozaikok sokkal jobb állapotban maradtak meg, mint Pompeiben,
a régészek sosem látott kincseket varázsoltak elő a láva alól.

 


 

Ezüsthaj Filmklub - Belvárosi Mozi

Febr. 02.  14 óra:
STEVE JOBS-2015, színes, magyarul beszélő, amerikai film, 123 perc
Rendezte: Danny Boyle, szereplők: Michael Fassbender, Kate Winslet, Seth Rogen

12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Febr. 09.  14 óra:
NAGYFATER ELSZABADUL (Dirty Grandpa) – 2015, színes, magyarul beszélő, amerikai vígjáték, 102 perc
Rendezte: Dan Mazer, szereplők: Robert De Niro, Zac Efron, Julianne Hough

16 éven aluliak számára nem ajánlott.

Febr. 16.  14 óra:
BROOKLYN – 2015, színes, feliratos, angol-ír romantikus film, 111 perc
Rendezte: John Crowley, szereplők: Saoirse Ronan, Emory Cohen, Domhnall Gleeson

12 éven aluliak számára nem ajánlott.E

Febr. 23.  14 óra:
CAROL – 2016, színes, feliratos, angol-amerikai romantikus film, 118 perc
Rendezte: Todd Haynes, szereplők: Cate Blanchett, Rooney Mara, Sarah Paulson

16 éven aluliak számára nem ajánlott.E

Márc. 01.  14 óra:
A ZARÁNDOK – PAULO COELHO LEGJOBB TÖRTÉNETE (Nao Pare na Pista) – 2016, színes, magyarul beszélő, spanyol-brazil film, 112 perc
Rendezte: Daniel Augusto, szereplők: Júlio Andrade, Ravel Andrade

12 éven aluliak számára nem ajánlott.

 


 

A Pinceszínház februári játékrendje a következő:

2016 februári műsor

Február 4. (csütörtök) – 19:30
Stephen King: A MUMUS »
horror dráma egy felvonásban
Előadja: Genéziusz színház
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Február 5. (péntek) – 19:00
ÉGSZÍNKÉK »
párkapcsolati  dráma egy felvonásban
Előadja: Mag Műhely
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Február 6. (szombat) – 19:00
ÉGSZÍNKÉK »
párkapcsolati  dráma egy felvonásban
Előadja: Mag Műhely
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Február 12. (péntek) – 19:30 
BEMUTATÓ! – Neil Simon: MEZÍTLÁB A PARKBAN »
romantikus vígjáték
Előadja: Szegedi Pinceszínház
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Február 16. (kedd) – 19:30
AZ ÉRZÉKELÉS KAPUI – JIM MORRISON EST »
Előadja: Szegedi Egyetemi Színház
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Február 18. (csütörtök) – 19:30
Ugo Betti: BŰNTÉNY A KECSKESZIGETEN »
dráma
Előadja: IMPRO Társulat
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Február 20. (szombat) – 19:30 
Bernard Slade: JÖVŐRE VELED UGYANITT»
romantikus vígjáték
Előadja: Szegedi Pinceszínház
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Február 24. (szerda) – 19:30
Örkény István: A BORÉK ÉS EGYPERCESEK »
vígjáték két felvonásban
Előadja: Szegedi Egyetemi Színház
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Február 25. (csütörtök) – 19:30 
Bernard Slade: JÖVŐRE VELED UGYANITT»
romantikus vígjáték
Előadja: Szegedi Pinceszínház
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Február 26. (péntek) – 19:30 
Ephraim Kishon: HÁZASSÁGLEVÉL »
vígjáték
Előadja: Szegedi Pinceszínház
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Január 27. (szombat) – 19:30 
Neil Simon: MEZÍTLÁB A PARKBAN »
romantikus vígjáték
Előadja: Szegedi Pinceszínház
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A korlátozott nézőszám miatt előzetes bejelentkezés ajánlott!
További információ a Jegyértékesítés menüpont alatt.

Hrivnák Anita
művészeti titkár
Szegedi Pinceszínház
06-62-540-554

 Hirdetmény

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Szegedi Csoportja az alábbi időpontokban fogadja a lakosság adományait:
hétfő, szerda, csütörtök 9-11 és 15-17 óra között.
Cím: Szeged, Csanádi u. 9.
Átveszünk : ruhaneműt, cipőt, ágyneműt,gyógyszert, plédet, műszaki cikket, könyvet, bútort és bármit, ami használható és tiszta.
Kérjük, hogy az egyesületünknek szánt tárgyakat hozzák be a fenti címre, ne dobják konténerbe vagy gyűjtőládába,
mert azok nem hozzánk kerülnek.
Csoportunk kizárólag a Csanádi utcában tudja az adományokat gyűjteni.
Számlaszámunk: OTP Bank 11784009-20201485.

Segítséget köszönve a Szegedi Máltais Csoport.


 

Vissza a kezdőlapra