Szegedi Közéleti Kávéházi Alapítvány
2019. februári programja

és szemezgetés más szegedi kulturális és tudományos programokból


Köszönettel tartozunk azoknak, akik a személyi jövedelemadójuk
1%-át a Szegedi Közéleti Kávéházi Esték Alapítványnak
(6726 Szeged, Szövetség u. 35.) ajánlották fel.
A befolyt összeget a Kávéház működésére fordítottuk.
Bízunk abban, hogy a támogatásukra idén is számíthatunk.
Adószámunk: 18457737-1-06

Számlaszám: Közéleti Kávéház Alapítvány, K&H 10402805-28017923-00000000

 

IN MEMORIAM SZERVÁNSZKY LÁSZLÓ

Karácsonyi hangulatban kaptuk a szomorú hírt, Szervánszky László 2018. december 23-án ELMENT a földi élet világából! Lelkét magához hívta a MINDENHATÓ ISTENÜNK.
Önzetlenül, üzleti haszon nélkül támogatta a Szegedi Közéleti Kávéházat. Az egykor általa üzemeltetett Virág/h/ Cukrászdában 1994 október .. 1997 február 3 között köze 230 esetben tarthattunk kávéházi estet. Akkor állandó helyük volt az a bizonyos Zöld Szalon.
Kávéházi történelmünk 500 estjét is ott ünnepeltük. Az 1000. estünkön pedig sajátos tisztelettel és kedvességgel köszöntötte a kávéházi közönséget.
Vállalkozóként is és emberileg is közel ált hozzák, szerettük őt, és Ő is minket.
Elmenetele fájdalmas számunkra.
A Szegedi Közéleti Kávéház vezetése és közönsége tisztelő  kegyelettel emlékezi Reá! A kávéházi dokumentumok is őrzik a Nevét.
Nyugodjék békében!
Gloria in excelsis Deo

A Szegedi Közéleti Kávéház Csapata

 


 

S Z E G E D   N O S T R A – 1

A mi Szegedünk

Ismereteink felidézéseként, és városunk iránti szeretetből, folyamatosan közlünk néhány adatot, eseményt, ismertetést „A mi Szegedünk”-ről!
Városunk nevének eredete:
Szeged név-eredetéről több vélekedés is olvasható:

Van, amely a SZEG (ék, sarok, kiszögellés) szó-„d” képzős alakjából eredezteti.

Van, amely a SZIGET szóból véli az eredetet, mivel a térség vízjárta, lápos terület volt, több szigettel. Ezekre épült a település, s ez lehetett az indítéka a névadásnak.

Van, amely a Tisza folyó színének magyarázatából vezeti le a névadás eredetét, mondván, hogy a SZEG, SZÖG szó színnév is lehetett, olyan színárnyalatot jelentett, amilyent a Tisza mutat a Maros betorkollatta után

(Részletesebben: Szeged története c. monográfia, I. kötet: 243-45 oldal)

„…szokásban volt az a „Régieknél: hogy azon Helységeket, mellyek, egy nevezetes folyó víznek a”másikba omlása mellett, avagy onnat nem igen messze építtettenek, a „földnek ott lévő Szegellete miatt, a” Magyarok SZEGNEK, SZEGEDNEK, SZEGELLETNEK (…) mondgyák”.
Dugonics András: Etelka (39. jegyzet)

Szeged neve földrajzi helyzetéből keletkezett: a SZEG (sarok, kiszögellés) szónak „-d” helységnévképzővel ellátott alakja. A névadás indítéka azonban nem a Tisza és a Maros összeszögellése, hanem a Tisza nagy kiszögellése, kanyarja a város közepénél.”

Péter László: Szeged, Budapest, 1986. 10. oldal.

Megjegyzés:
A korábbi hónapokban kísérletként közöltük a sorozat első és második szövegét. Ezeket javított finomított formában megismételjük. E számmal indítjuk a történelemidéző sorozatunkat.
Sorozatszerkesztő: Dr. Nagy Péter

 

LÉLEK-TERÁPIA népdalainkkal
a Szent-Györgyi Albert Agórában
(Kálvária sgt. 23.)

Csütörtöki napokon
14 — 16-óra között.
I. emelet, 2. élmény teremben

Népdaléneklés minden korosztálynak:
Nagyszülők, szülők, gyermekek,
unokák, jelentkezését várjuk.

Szögedi, alföldi, kunsági népdalainkkal indítjuk,
távolabbi tájaink dalkincseivel folytatjuk ismerkedésünket.

 Csütörtökönként minden közénk érkező barátunk
hozott kedves dalait meghallgatjuk,
ezeket mi is örömmel elsajátítjuk.

Akiknek csupán egy-egy alkalomra adódik lehetőségük
csatlakozni vidám közösségünkbe, azoknak is örülünk.
(Pl. Amíg várakozik kisgyermekének egyéb foglalkozása idejében,
addig legyen velünk, és közösen énekeljünk az emeleti  középső kisteremben!)

Megtanult dalainkkal közeli, távoli
népdal csoportok találkozóin vehetünk részt.

Az AGÓRA—foglalkozás szervezői ” (Lk 1,


A Címlapon:  Bálint Sándor

A szegedi panteonban lévő mellszobrát 1993. május 21-én avatták, Szathmáry Gyöngyi alkotása másfélszeres életnagyságban ábrázolja Bálint Sándort (1904-1980), a magyar és egyben a szegedi néprajz, folklorisztika tudomány legnagyobb alakját. Vallásossága miatt 1950-56 között nem taníthatott, 1965-ben „rendszerellenes izgatás” vádjával felfüggesztett börtönbüntetést kapott, 1966-ban kényszernyugdíjazták. Főbb művei az ezt követő időkből származnak: pl. „A SZÖGEDI NEMZET /A SZEGEDI NAGYTÁJ NÉPÉLETE/ első rész” 1976-ban, mint a Móra Ferenc Múzeum Évkönyve jelent meg. E könyvének egyik példányát nevemre dedikálta „Szíves baráti köszöntéssel 1978. III.20.” Személyesen a dedikálás napján március 20-án, hétfőn este a Móra Ferenc Múzeumban találkoztam Bálint Sándorral. Ez az alkalom a „Múzeumi Hétfők” sorozat keretében jöhetett létre, mely előadássorozatban Trogmayer Ottó beszélgetett egy-egy szegedi neves tudóssal. Egész életemre kiható élmény volt őt látni, és hallgatni, ahogy beszélt. Nyugodt, kedves, mosolygós alakja, arca, olyan kisugárzással hatott az emberre, amit szavakkal nehéz, vagy nem is lehet talán megfogalmazni. Jelenlétében „megállt az idő”, s ahogy lassan, komótosan szőtte a mondatokat, a végtelen időkig hallgattuk volna…
Elindította a Boldoggá avatását Gyulai püspök úr, és a „római bizottság úgy foglalt állást, hogy Bálint Sándor élete és munkássága megfelel a boldoggá avatás szigorú feltételeinek.” Idén (2019. augusztus 1-én) ünnepeljük a 115. születésnapját, méltó ajándék és elismerés lenne számára, ha ettől a naptól úgy szólhatnánk Róla: Boldog Bálint Sándor!
Lejegyezte: Mihály Illés
 

„Legyen nekem a Te igéd szeri
Bálint Sándor

Ő volt a „legszögedebb szögedi”!
Honi vallásoknak hirdetője.
Írásában sokszor leszögezi,
Legyél te is a jóság követője.

Munkássága többfelé ágazott.
Régi értéket a múltból gyűjtött.
Ki Szegedre jött, „gyütt-mönt” embör vót.
De sosem lett belőle elűzött.

Az Alföld néprajzát kutakodva,
Elemezte a szögedi őzést.
Szótárat szerkesztett mutatóba,
E gyűjtemény szolgáljon nyelvőrként.

A szülőföldnek nagy tisztelet jár!
Hisz porból lettünk, s azzá válunk majd.
Lelkünk örök, de sokszor Mennybe száll,
Urunkhoz csakis tisztán járulhatsz.

Templom, harang őrzi az ő nevét.
És egy Valláskutató Intézet.
Boldoggá avatását szeretnék,
Akiknek kedves lett a hitélet.

Politizált, ifjakat oktatott.
Tápénak ő a híres szülötte.
Alsóvárosban élt, és alkotott,
Pesten egy autó elütötte.

A Panteonban méltó helye van!
Szobor teste valódi mementó.
Tudjuk a létezésnek rendje van.
A bronz nem múlik el, mint a szép szó!
Hajdrik József verse

 

A Bibliai Szabadegyetem négy félévesre tervezett előadás-sorozatának harmadik féléve februárban ismét elindul Szegeden. Hetente egy alkalommal, szerdánként egy-egy bibliai könyvvel ismerkedhetnek meg a Szentírás iránt érdeklődők, egy kb. egy órás előadás keretében.

A Bibliai könyveket teológusok, lelkészek mutatják be, igyekezve a régi szövegek megértését úgy segíteni, hogy a könyvek keletkezésének történelmi hátterére is kitérnek, és a mai ember számára is elérhető közelségbe hozzák mind a történetek szereplőit, mind azokat a hétköznapi és nem hétköznapi eseményeket, amelyeken keresztül végső soron Istennek a mai ember számára is szóló üzenetét megérthetjük.
Szeretettel várunk minden érdeklődőt, azokat is, akik általános műveltségüket szeretnék gyarapítani, azokat is, akik most először szeretnének közelebb kerülni a Biblia megismeréséhez és megértéséhez, és azokat is, akik már olvassák a világ egyik legnagyobb példányszámban kiadott „bestsellerét”, és további gondolatokat szeretnének kapni eddigi tudásuk elmélyítéséhez.
A szabadegyetem mindenki számára nyitott és ingyenes.
Az előadások helyszíne: TIT Székház, Szeged, Kárász u. 11.
(Koch Sándor Csongrád Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Társulat)
A kezdés időpontja: szerdánként 18 óra.

Február 6. Bevezetés az Újszövetség könyveibe. Előadó: Dr. Szilvási András

Dr. Szilvási András 21 évesen lépett lelkipásztori szolgálatba (1981-ben). Egyetemi diplomáját 1985-ben szerezte meg az Evangélikus Teológiai Akadémián. 2005-ben az Andrews Egyetemen (Michigan) szerzett lelkészdoktori (DMin) címet kultúraközi vezetésből. Elsődleges hivatásának a tanítványok nevelését, mentorálását tartja. 1994 óta vesz részt a teológia oktatásában. Igehirdetést, evangelizálást, lelki formálást, lelkipásztorkodást és vezetéstudományt tanít. Hitvallása szerint a teológiának az egyház önkritikai funkciójaként kell működnie, ezért folyamatosan szembesítenie kell a közösséget a Biblia élő üzenetével. 1987-2009 között különböző adminisztratív feladatokat is ellátott a Tiszavidéki Egyházterületen és a Magyar Unióban. Jelenleg Bp. Rákoscsaba és Gyömrő gyülekezetek lelkipásztora, valamint az ATF főiskolai adjunktusa.

Február 13. Máté evangéliuma. Előadó: Zámbó Zoltán

Zámbó Zoltán teológus; tanulmányait a Sola Scriptura Teológiai Főiskolán, a Baptista Teológiai Akadémián, az Országos Rabbiképző Egyetemen zsidó művelődéstörténet szakon, valamint a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán vallástudomány szakon folytatta.

Február 20. Márk evangéliuma. Előadó: Osvald László

Osvald László közgazdász és teológus. Iskoláit Budapesten és Pécelen végezte. Emberi-erőforrást tanult és évekig munkaerő-közvetítéssel foglalkozott. Jelenleg segédlelkészként tevékenykedik a szegedi adventista gyülekezetben. Értékkeresőnek vallja magát, és a megismert tudásból szeretne másoknak is önzetlenül adni.

Február 27. Lukács evangéliuma. Előadó: Dr. Michelisz Richárd

Dr. Michelisz Richárd 2004-ben végzett a Pécsi Tudományegyetem Állam és Jogtudományi Karán, majd 15 évet dolgozott gyakorló jogászként a közigazgatásban a gyámügyi, majd az egészségügyi ágazatban, végül a területi közigazgatás törzskarában. Teológiai tanulmányait ezzel párhuzamosan végezte, majd az Evangélikus Hittudományi Egyetemen szerzett diplomát szociáletika szakirányon 2014-ben, ahol doktori tanulmányait is folytatja. Jelenleg az Adventista Teológiai Főiskolán főtitkárként dolgozik, emellett 2012 óta jogi és rendszeres teológiai tárgyakat is oktat.

„Minden jónak forrása a játék!” /Fröbel/

 

     TÁRSASJÁTÉKOS KLUB

a Dáni J. utca 2-4. Idősek klubjában
(a Jezsuita Templommal szemben)

Továbbra is várjuk nyugdíjas csapattagok jelentkezését, akik szeretik a társaságot, a játékot, és szívesen kipróbálják magukat társasjátékokban!

Érdeklődni lehet:
a klubban: Szeged, Dáni J. u. 2-4.
vagy a 30/964-9809 telefonszámon


 

    EZÜSTHAJ FILMKLUB FEBRUÁRI MŰSORA
         

   Klubvezető: Vörösné Séllei Emma
   Az előadások kedden14 órakor kezdődnek az újszegedi
               DÉLVIDÉK HÁZ-ban /Közép fasor 1-3./

Február 05.    KEZEDBEN A SORSOD    106 perc
                   francia film
                   Rendezte: LUDOVIC BERNARD
                   Főszerepben: JULES BENCHETRIT, 
                   KRISTIN SCOTT THOMAS

Február 12.      BOLTI TOLVAJOK         121 perc
                   japán film
                   Rendezte: HIROKAZU KOREEDA
                   Főszerepben: SAKURA ANDO, LILY FRANKY

Február 19.      KÉT KIRÁLYNŐ         118 perc
                   angol történelmi film
                   Rendezte: JOSIE ROURKE
                   Főszerepben: GEMMA CHAN, MARGOT ROBBIE,
                   SAOIRSE RONAN

Február 26.      ZÖLD KÖNYV - ÚTMUTATÓ AZ ÉLETHEZ  
                    130 perc, amerikai film
                     Rendezte: PETER FARRELLY
                     Főszerepben: LINDA CARDELLINI, 
                     VIGGO MORTENSEN, MAHERSHALA AL

 


 

 

MEGHÍVÓ


A Nap- Fény Fotókör Egyesület szeretettel ajánlja minden kedves érdeklődő figyelmébe a Somogyi-könyvtár –internet térben 2019. február 01-től megtekinthető, „Téli tájak, téli képek” tárlatát. A képeket a Nap- Fény Fotókör Egyesület tagjai készítették! A kiállítás megtekinthető, előre láthatólag 2019. március végéig a könyvtár nyitvatartási idejében. Cím: Szeged Dóm tér 1-4.

 

A Szeged várostörténeti és kulturális folyóirat 2019. februári lapszámának tartalmából:

Képíró Ágnes Végh Emesével, az Oxfordi Egyetem régész doktorandájávál beszélget szakterületéről, a bűnügyi régészetről, valamint a szegedi BTK-tól az Oxfordi Egyetemig vezető útjáról. Portré rovatunkban Sejben Lajost mutatjuk be. Bene Zoltán Ördögh Szilveszter Pál apostol-novellájáról közöl tanulmányt, befejeződik Sándor János írása egy kalandos sorsú szegedi színészről, folytatódik Mód László szőlészeti-borászati sorozata, míg Kiss Norbert Alsóváros 20. századi mindennapjainak újabb érdekességeit ismerteti meg az olvasókkal. Szemle rovatunkban A. Gergely András tanulmányát olvashatják majd Szilasi László A harmadik híd és Luther kutyái című köteteiről, valamint Pusztai Virág recenzióját A REÖK első évtizede 2007-2017 című kötetről.
A Szeged várostörténeti és kulturális folyóirat a világhálón:
http://szegedfolyoirat.sk-szeged.hu/
Bene Zoltán főszerkesztő  

 

2019.02.01-én 10 órakor. GEMMA Központ épülete (Bakai Nándor u 50 )

Közlekedés: 7 troli, autóval érkezőknek parkolás az udvarban

GEMMA Központ bemutatása, bejárása

           Civil fenntartás bemutatása, előnye, hátránya, lehetőségek
           Fogyatékossággal élő gyermekek, fiatalok ellátása, oktatási és munkalehetősége
           Érintett családok helyzete
           Megoldásra váró problémák a témában

 

Közreműködők neve:
Péntek Imréné: intézményvezető
Hurgulyné Horváth Brigitta int.vez.helyettes
Berta Éva szakmai vezető
Horváth Anikó érintett szülő

Köszönettel:
Péntek Imréné Ági
20/253-6102

GEMMA Fejlesztő Nevelés- oktatás Végző Iskola Általános Iskola és
 Készségfejlesztő Iskola 
6724 Szeged, Bakay N. u. 50.

 

 

2019. február 1. péntek 17 óra SZTE Állam-és Jogtudományi Kar Társalgó (Tisza L. krt. 54.)

 Hogyan erősítsük meg a testi-lelki egészségünket?

 Életmód tréning. Ádok János pszichológus, life coach vezetésével.
A közéleti kávéház rendezvények látogatóinak.

Az egészséges életmód kialakítása nem egyik napról a másikra megy, hanem egy folyamat eredményeként jön létre. Az egészséges életmód feltételeként általában 8 alapelvet szoktak említeni, melyek együttesen a testi-lelki harmónia megteremtését szolgálják.

1.Testünk egészségi állapotát a legközvetlenebb módon a táplálkozással tudjuk befolyásolni.
A táplálkozás célja a test karbantartása, és az egészség megőrzése.
2.A rendszeresen végzett mozgás jót tesz a testi-lelki egészségünknek. Létfontosságú az egészség megőrzése szempontjából, és döntő szerepe van az ideális testsúly elérésében és megtartásában.
3.A víz egyik legfontosabb tényező az egészségünk megőrzése szempontjából a kiváló minőségű és kellő mennyiségű víz elfogyasztása.
4.A napfény az élet alapvető mozgatórugója, nélkülözhetetlen az ember szervezetében képződő vitaminok beépüléséhez, vagyis a napfény maga az élet.
5.A jó minőségű levegő jó hatással van a szervezetre. Az agy jobb oxigénellátása, a jobb alvásminőség mellett érdemes kiemelni a levegő lelkiállapotra gyakorolt hatását is.
6.A helyes ritmus és pihenés fontos. Szükség van olyan időszakra, amikor lazítunk, és elengedjük magunkat.
7.A lelki egyensúly nagyon fontos feltétele az egészség megőrzésének.
8.A mértékletesség az egészséges életmód szempontjából valójában önuralmat is jelent.

 

2019. február 01. Péntek 18-22-ig Tóth Vendéglő (Nagyállomás)

ZENE – TÁNC
Hnagulat: Horváth Miklós zenész
Belépő ingyenes
Asztalfoglalás: 06-20-396-4058

 

2019. február 4. hétfő 10 óra Bálint Sándor Szeretetotthon (Harmath u.)


Kenéz Heka Etelka költőnő bölcs költeményei

Háziasszony: Ritz Judit főigazgató

Anyám lelki törvénye


Óh Isten szeretet láza
Élj bennem s anyámban
A fény mosolyába vetül lelkünk
A fényünk magja találkozik újra bennünk
Ó anyám a fény tudata, légy bennem szikra
Óh mert a lélek bennünk maga az Úr!
Ragyogj bennünk határtalanul
Óh Anyám fogd meg a kezem,
S mesélj kérlek nekem
Az Úr velünk s így nem lehetünk
sose szegények.
Óh anyám az érzelmem lengő szárnya,
az irányítója anyám fénylő fensége, a fényem glóriája
Hova is menjek melegedni
Anyám Te fény terápia, mely lelkem díszíti
Ó Te igaz gyermekben fölringó álmom
Mennyei  eszmei világom.
Felém Te Vagy a hallgatás örökre.
Az ég ujja hallgat, lassan leteszem a tollam,
A holnap Neked újra visszaad.
Ámen


Kenéz Heka Etelka

 

 

2019. február 4. hétfő 17 óra Somogyi Könyvtár vetítő


FILMKLUB

Folytassuk az évet egy másik visszaemlékezéssel!

In memoriam Kléner György (1954-2019)
:
KAMERA RALLY
Jugoszláv-magyar koprodukciós műsor

Készült 1988-ban.
55’

Amikor eldöntöttem, hogy ezt a filmet vetítem, még nem tudtam, hogy ez egy emlékműsor lesz. Úgy gondoltam, megmutatom, mire vezethet az, ha egy operatőr és egy rendező értik egymást, ha a rendező elszabadíthatja fantáziáját és az operatőre örömmel megy utána. Maguk mögött hagyva a mindennapi kliséket, sztereotípiákat, a napi mókuskereket, a politikusokkal átitatott „káposztafejek beszélgetnek” jellegű közhelyes műsorokat és háromperces kis történeteket mesélhetnek el, szöveg nélkül, tisztán zenével.
Hagyjuk a dumát! Van itt Scott Joplin ragtime, Beatles, mai modern, van Kreisler hegedűverseny, van polka és még sok minden. Láthatjuk a Szegedi Szimfonikusokat különböző formációkban (még nagyon fiatalon), a fiatal Canticum együttest, fontos hazai és újvidéki előadókat. És nem mellesleg gyönyörű tájakat, ismert és ismeretlen várakat, kastélyokat, kúriákat az Alföldről és Vajdaságból, mert a zenészek ezeken a helyszíneken játszanak. És összeköti őket két őrülten száguldó gyönyörű ralliversenyző, két nő, akik valami ismeretlen ok miatt egyik országból száguldanak a másikba. Miattuk még a határok is megnyílnak (előbb, vagy utóbb).
Rendezői sziporkák, operatőri jutalomjáték. Nem tudhattam, hogy ilyen tragikus aktualitása lesz a film vetítésének. Gyuri nem volt egy köldöknézős, moralizálós típus. Biztos, hogy nem haragszik azért, hogy ezzel demonstrálom, milyen jó operatőr is volt ő, mert biztos, hogy ez a film a top3-ban van munkái közt az ő értékelése szerint is.
Rendező: Bodnár István
A filmet bemutatja a szerkesztő: Bubryák István.

 

2019.02.04. 17:00Helyszín:TIT Székház, Szeged, Kárász u. 11

TIT Szabadegyetem Élettan tagozat


Megfürdethető a lelkünk? Erdőfürdő-Lélekfürdő alapjai

Előadó: Bánvölgyi Helga, mentálhigiénés szakember

Az Erdőfürdő egy “megmerítkezés” az erdő hangjaiban, illataiban, színeiben, amely mind a fizikai, mind a lelki egészségünknek jót tesz:
csökken a stressz-szintünk, megnyugszunk, feltöltődünk.

Amiről szó lesz ezen előadáson: elméleti alapok és hazavihető gyakorlatok...

Erdőfürdőzés közben fejlődhet az önmagunkhoz és a természethez való kapcsolódásunk.
Saját jelenlegi életünk megértésében is segít, ami után már könnyebb tovább lépnünk.

Hagyjuk, hogy a fák mutassák az utat...

 

    NEMZETEGYESÍTŐ

A „JÖVŐ BARÁTAI KÖR” HÉTFŐNKÉNT


Szeged, Pixel Kávézó az Anna kút sarkán! (Kossuth Lajos sgt. és Tisza Lajos krt. sarok)
„ Azt tapasztalom, hogy az emberben a felismert, de ki nem mondott igazság elkezd rohadni.” Balczó András


Február 3-án VASÁRNAP Vezér Szörényi László – a német központi bank osztályvezetőjének – előadása:  A Helyi pénz és más lehetőségek a pénzhatalomtól való szabadulásra – cimmel.

Február 4-én hétfőn Szegeden 16,45-17,15-ig rovás gyakorlás Hornyák István vezetésével.                                        

   17,15-től B. Juhász Levente református hitvalló előadása a magyar nemzet és az egyházak kapcsolatáról.
Február 11-én hétfőn Szegeden 16,45-17,15-ig rovás gyakorlás Hornyák István vezetésével.
17,15-től KÖNYVBEMUTATÓ ahol Siklósi András beszélget a szerzővel. Köteles Ágoston könyvének címe: Csak azok a kaukázusi sakálok ne üvöltöznének már! (A felvidéki magyarság elhurcolása a Gulágra.)

Február 18-án hétfőn rovásoktatás, 17 órától. Kezdőket és haladókat is vár: Hornyák István
17,15-től Siklósi András előadása Betyárvilág Magyarországon – Rúzsa Sándor és társainak históriája.

Február 25-én hétfőn rovásoktatás, 17 órától. kezdőket és haladókat is vár: Hornyák István

17,15-től VESZTERGÁM MIKLÓS tárogatós könyvbemutatója: Második lépcső a szakrális királysághoz – című könyve kapcsán.
(Utána vita a magyarság jövőbeni szerepéről és a Nemzetegyesítő Mozgalom politikai-gazdasági-lelki-szakrális mozgásteréről.)

Március 4-én  hétfőn 16,45-17,15-ig a ismerkedés a Rovással és Rovás gyakorlás Hornyák István vezetésével

. 17,15-től dr. Bene Gábor a Nemzetegyesítők Népi Pénze – című vetítéses előadás III. része

korunk legnagyobb veszélyét, a monetáris diktatúrát leplezi le a pénzvilág technikai trükkjeinek és a lehetséges ellenintézkedések felvázolásával.                                                                              

    (A Nemzetegyesítők Népi Pénze, vagyis alternatív pénzhasználatok és a mai monetáris diktatúra fogalmainak és trükkjeinek a leleplezése- című előadás, már decemberben is volt, s ez lesz az előadás folytatása!)
Magyarok Szövetsége szegedi csoportja és a NEMZETEGYESÍTŐ MOZGALOM

önkéntesei minden közélet iránt érdeklődő, jó magyart vár a belépő díj nélküli rendezvényre.
Bene Gábor

 

2019. február 5 kedd 14 óra Somogyi-könyvtár Rókusi Fiókkönyvtár (Vértői u. 5.)

A Somogyi-könyvtár Íróklub estje

„MOSOLYOGNI TESSÉK”

Előadást tart: Sáráné Dr. Kutásy Sarolta nyugalmazott könyvtáros-tanár Janikovszky Éva irónő életéről, munkásságáról.
Felolvasnak az Íróklub tagjai

Tavasz előtt

Már sejtem őt, ha a lágy alkonyatban
A felhőt nézem, mely violaszínben
Valami távol muzsikára ballag
Egy ismeretlen rétre, messze innen.

Már sejtem őt, a kedves, ifjú szépet,
Ki eljövendő, de még szunnyad egyet,
Most készül bársony és smaragd zekéje
A a barna föld ölén dús haja serked.

Már néha sóhajtása száll s nyomába
Fölneszel avar ágyáról az erdő
S a jegenye, a komoly, ősi strázsa
Már tiszteleg felé, ki eljövendő.
          Juhász Gyula

 

2019. február 5. kedd 16 óra Somogyi Könyvtár Klubhelyiség

„A LEGENDÁS GUNDEL CSALÁD ÉS
LEGENDÁS CSALÁDTAGJAI2

Latinovics Zoltán
Bujtor Frenreisz István
Frenreisz Károly

Előadó: Faragó Aurél Jánosné

 

2019. február 5. kedd, 16 óra Zöld Terasz klub (Földvári u. 3.)

JÓGA  MINDEN KOROSZTÁLYNAK


Jóga minden korosztályhoz szól, megtanít a helyes testtartásra, a helyes légzésre. Nincs életkorhoz kötve, mindegy, hogy ki mikor kapcsolódik a csoporthoz,mivel mindenki saját magához képest fejlődik.
Tanít: Polcznerné Rózsa jógaoktató (70-325-5139

 

2019. február 6. szerda  15 óra Somogyi Könyvtár

Olvasókör:.


Szilasi László Luther kutyái.
Háziasszony:  Palotás Éva tanár
2019. február 06. szerda 15 óra Senior Center Eszperantó u.

8. előadás A hármashatár táncai; román, szerb, magyar
néptáncok


Előadó: Bene Ildikó - Tóth Gábor

 

2019  február 6. szerda, 16 óra Zöld Terasz (Földvári u. 3.)

TÁNC A HOSSZÚ ÉLET TITKA!
Mindenki táncprogramja

Táncolni jó, táncolni mámorító, a tánc felüdít, szórakoztat és táplál fizikailag, lelkileg és bizonyos szempontból pihentet szellemileg és testileg is. Nincs annál jobb érzés, mint néhány egyszerűbb alapvető lépést jól, helyes testtartással, könnyedén megtenni. Ezek elsajátítása se nem nehéz, se nem fáradságos. A tánc egyfajta kultúrai- Önfegyelemre, mások iránti figyelemre, tiszteletre nevel, segít a felszabadult, könnyed, kulturált mozgásban. És m ég egy tanács: soha ne lépjenek ugyanazon lábbal kétszer!Bármilyen kérdése is van, hívja a házigazdát!
Tanít: TÓTH FERENC idegenvezető és tánctanár2019. február 6. (szerda) 17 óra MTA SZAB Székház 110-es terem (Somogyi u. 7.)

Közéleti Kávéház Szegedi tehetségek utazási élménybeszámolója sorozat:

Az SZTE Sófi Ösztöndíj Alapítvány 18 éve óta több millió forint ösztöndíjjal és sok szolgáltatást nyújtva támogatja a fiatal szegedi tehetségeket, akik körbeutazták a világot. A tehetségek vetítéssel illusztrált előadásokat tartanak szép és izgalmas utazási élményeikről hónapról-hónapra, amelyeken a Közéleti Kávéház közönsége megismerheti a világ csodálatos országait, városait és természeti szépségeit.

39. PROGRAM: SZIVES MÁRTON, SÓFI-ÖSZTÖNDÍJAS ÜTŐHANGSZERMŰVÉSZ UTAZÁSI ÉLMÉNYBESZÁMOLÓJA: FLORIDA (USA)

 

„Csillogó óceánpart, teljes szabadság, napfény, boldogság és tehetőség? Ez a kép ömlik minden egyes Floridáról szóló filmből. Azonban az óriási autókon és a hosszú éjszakákon kívül van ott más is. Az SZTE Zeneművészeti Kar kis csapata egy csereprogramnak köszönhetően belepillanthatott testközelből is az Óperenciás tengeren túli világba. A Lynn University meghívásában megtapasztalhattunk mindent. Mindent is! A kemény munkát és a paradicsomi tájat, a megalomániát és a nyitott, kedves embereket, a művészetek pártolását és a multi-kulturális káoszt megpróbáltuk mind-mind megörökíteni a képeken és elraktározni az emlékezetünkben, melyekről most egy vetítéses és zenés előadást tartok barátommal és kamaratársammal, Samodai Bence trombitaművésszel.

 

2019. február 6. szerda 18 óra TIT Székház, Szeged, Kárász u. 11.
.
Bevezetés az Újszövetség könyveibe. Előadó: Dr. Szilvási András


Dr. Szilvási András 21 évesen lépett lelkipásztori szolgálatba (1981-ben). Egyetemi diplomáját 1985-ben szerezte meg az Evangélikus Teológiai Akadémián. 2005-ben az Andrews Egyetemen (Michigan) szerzett lelkészdoktori (DMin) címet kultúraközi vezetésből. Elsődleges hivatásának a tanítványok nevelését, mentorálását tartja. 1994 óta vesz részt a teológia oktatásában. Igehirdetést, evangelizálást, lelki formálást, lelkipásztorkodást és vezetéstudományt tanít. Hitvallása szerint a teológiának az egyház önkritikai funkciójaként kell működnie, ezért folyamatosan szembesítenie kell a közösséget a Biblia élő üzenetével. 1987-2009 között különböző adminisztratív feladatokat is ellátott a Tiszavidéki Egyházterületen és a Magyar Unióban. Jelenleg Bp. Rákoscsaba és Gyömrő gyülekezetek lelkipásztora, valamint az ATF főiskolai adjunktusa.

 


 

2019. február. 7 csütörtök  18 óra Zöld Terasz (Földvári  u. 3.)

Senior Linedance bemutató óra

A linedance olyan, mint egy kirakós játék, amelybe minden népcsoport hozta a kockáját a saját táncából. Olvasztótégely, amelyben a county, a latin dallamvilág, az ír kocsmazene is bekerült. Ne a négy fal közt táncolj, egyedül, hanem táncolj csoportban - akár partner nélkül - felszabadultan és ismerd meg a linedance csodálatos világát! Ingyenes bemutató órával várunk egész februárban.

Mészárosné Molnár Tímea
alapító-klubvezető

SZEGED Linedance Klub
www.szlk.hu
70/365-5501

 


 

2019. február 7. csütörtök 18 óra  NOVOTEL Szeged

Közéleti kávéház- Mesék az Erőről...

"Tegyük fel, hogy nem rossz vagy..."
Dezső Csaba Péter

A Mátrixban mindenki elfogadja a programot?
Lehet, hogy mindenki önmagát bántja?
Rabszolgaság?

Mindenkit, valakit, akárkit, senkit és bárkit szívesen látunk.

 

2019. február. 8. 17:00 – Szeged, Kálvária sugárút 1. – SZTE GTK Aula

 Szeged egyetlen elsőosztályú csapata

 St. Mihály FC Női Labdarúgó csapata

 

Közreműködők: Hódi Mihály (vezetőedző), Lipták Lilla (játékos)

Várunk  még  más játkosokat is, és vezetőségi tagot,  de ez még egyeztetés alatt…

 

A 2017/2018-as szezonban a St. Mihály Fc felnőtt női labdarúgó csapata az NB II-es nagypályás bajnokságot megnyerve felküzdötte magát a magyar elsőosztályba. Viszont itt már nagyobb kihívásokkal kell megküzdenie a vezetőségnek és a játékosoknak is, ahova elkél minden segítség. Beszélgetünk a csapat jelenlegi helyzetéről, az ide vezető útról, illetve a jövőbeli célokról.

 

2019. február 8. péntek 18 óra AGÓRA nagyterem  

A Régi Zongoristák Klubja


   SLÁGER VOLT -  SLÁGER MARADT címmel.

A klub zongoristái és művész barátai adnak ízelítőt a komoly - és könnyűzenei műfaj  régi- és közelmúltbeli  legnépszerűbb dalaiból, műveiből.  Felidézve az aktuális korok hangulatát és a hozzá fűződő emlékeket.
A klub tagjai : dr. Csanádi Lajos , Háry Ferenc, dr. Mózes János, dr. Polgár Gyula és Várnai Szilárd.
Az est háziasszonya : Sári Zsuzsa

 

2019. február 8. péntek 18-22-ig Tóth Vendéglő (Nagyállomás)

ZENE – TÁNC

Hangulat: Horváth Miklós zenész
Belépő ingyenes
Asztalfoglalás: 06-20-396-4058

 

2019. február 8. péntek 19.30 Szegedi Nemzeti Színház

Tisza bérlet 4. koncert


Puccini: Bohémélet A Magyar Állami Operaház koncertszerű előadása

Szereposztás
Karmester
Kovács János
Rodolfo
László Boldizsár
Schaunard
Sándor Csaba
Marcello
Haja Zsolt
Colline
Kiss András
Mimi
Létay Kiss Gabriella
Musetta
Rácz Rita
Benoît
Szüle Tamás
Alcindor
Szüle Tamás
Parpignol
Roska Dániel

 

2019. február 9. szombat 16.00 órától Zöld Terasz Kulturális Központ - Szeged Földvári u. 3.

„Talentes nyílt nap a Teraszban”


 Felvételt hirdetünk a Stúdióba általános iskola felső tagozat és középiskola 9. 10. osztályos tanulói részére. Ezen a délutánon bemutatjuk a Stúdió működését, mikrofonos próbát tartunk, önállóan válogathatsz a dalokból, és akár egyedül, akár velünk együtt kipróbálhatod magad a színpadon. Ha van saját megszokott dalod, hozd el pendrive-n és énekelheted bátran.
Kedves Szülők, Nevelők, Tanár kollegák, ha van a környezetükben olyan gyerkőc, aki jól énekel és szeretne színpadon szerepelni, kérjük, szóljanak nekik, és várjuk őket szüleikkel együtt erre a bulis nevetős, zajos, éneklős ismerkedési délutánra,
Kérjük tájékozódjanak honlapunkon, http://talentstudio.glb.hu ahol a Talent Énekstúdió az elmúlt 19 évének több ezer fotója és több száz fellépési helyszíne tekinthető meg.
Érdeklődni lehet a 20-9936-782 telefonon…
Műsorvezető: Györkey László stúdióvezető

 

2019. február 11. hétfő 10 óra Bálint Sándor Szeretetotthon (Harmath u.)

Kenéz Heka Etelka költőnő bölcs költeményei

Háziasszony: Ritz Judit főigazgató


Kenéz Ernő operaénekes emlékére

Ó a párom él a szívemben,
Mint gyönyörű égi mese!
Leng Ő a szívem gyönyörén
Bennem él, mind titkos rejtély
Ő egy lélek már, égi szózata bennem száll!
Ó párom Te békés álom
Nyugtom a földön nem találom!
Zuhanásokban élek-járok
Átölelnek titkos halmok
S elered az eső cseppje
Lelkem elvirágzik a folyó vizében
S a vérpiros szívnek mesél.
A kamráim sok ütésén
S keresi a menedéket Tenálad és Istennél
Száguld mint üstökös a megsemmisítő
Tűzében belering a halálos fényében
Ó párom Rólad minden egyes napom
Öröm, bánat, siralom
Ó a Te múltad nekem jelen és jövőm
Belém van kódolva  ő
Ó párom szellemi szépséggel száll
Az agy vágyának gondolatán!
Ring bennem feléd epedve
Kábulatában mint üstökös a megsemmisítésében
Ó Drágám Veled találkozni gondolatban páratlan kaland
Szívemben Belőled fakad e suhanó szép vízhang.


Kenéz Heka Etelka

 

                     2019. február 11. hétfő, 17 óra Bibliotéka Egyesület, Kálvária sgt. 14.

„Szülém, szerelmem, Istenem.” áthallások, rejtett párhuzamok a költészetben

Szalay László ’Netala’ költővel, íróval beszélgetés a hitről, a családról és a szerelemről

 

2019. február 11-én (hétfő) 17 óra Pixel bár (Anna kútnál)

 Köteles Ágoston: Csak azok a kaukázusi sakálok ne üvöltöznének már…

Az erőszakkal elhurcolt felvidéki keresztények szovjet rabságban – könyvbemutató
     Házigazda s a szerző beszélgetőtársa: vitéz Siklósi András (geofizikus, író, költő)

 

2019. február 11. hétfő 17.00 óra SZAB Székház (Somogyi B. u.7)

MEGHÍVÓ

A SZAB Tudósklub Egyesület
A SZAB Filozófiai és Történelemtudományi Szakbizottsága
a Szegedi Közéleti Kávéházzal együttműködve

tisztelettel meghívja Önt
2019. február 11. napján (hétfőn)
17:00 órakor
tartandó előadásra és könyvbemutatóra

Vendég:
CATHERINE HOREL
történész
Panthéon –Sorbonne Egyetem (Paris I.) professzora, a CNRS vezető kutatója

A magyar nyelvű előadás címe:
A HORTHY-MONOGRÁFIA

Beszélgetőtársak
DEÁK ÁGNES és MARJANUCZ LÁSZLÓ

Helyszín:
SZAB székház I. emelet 103-104 díszterem
(6720 Szeged, Somogyi u. 7.)

A rendezvényre valamennyi klubtagunkat és az érdeklődőket szeretettel várjuk!

 

           Dr. Csernus Sándor sk.                                       Dr. Fülöp Ferenc sk.        
FTSZ Elnök, a SZAB Tudósklub titkára              a SZAB elnöke

           

 

A Párizsi Egyetem (Panthéon-Sorbonne, Paris I.) történész egyetemi tanára, a francia Nemzeti Tudományos Kutatási Központ (CNRS) vezető kutatója és programigazgatója Közép-Európa – s ezen belül Magyarország – történetének nemzetközileg elismert szakértője. Ahhoz a francia történész generációhoz tartozik, mely nagy nyitottsággal, érdeklődéssel és szaktudással közelítette meg Közép-Európa és a Közép-Európai országok történetét, miközben természetesnek tartotta, hogy kutatómunkájához – nélkülözhetetlen eszközként – nagyon alaposan megismerje az itt élő népek történetét és megtanulja azokat a nyelveket – így a magyart is - amelyek nélkül a történész már nem vághat bele felelősséggel a térségre vonatkozó komoly kutatásokba. Catherine Horel érdeklődése a közép-európai régió, s különösen pedig Magyarország iránt a 19. századi témákkal kezdődött: fontos írásai jelentek meg a 48-as magyar emigráció franciaországi történetéről, feldolgozta a 19. századi francia utazók Magyarországról alkotott képét, tanulmányokat írt többek között Pulszkyról és Ferenc József magyarországi megítéléséről is. Kiterjedt publikációs tevékenysége van: francia, német, angol, magyar, szlovák és lengyel nyelven is jelentek meg művei.           

               Az elmúlt esztendőkben három főbb témakör került a tudományos érdeklődése homlokterébe. Az egyik az elkobzott közép-európai zsidó javak visszaszolgáltatásának kérdését vizsgálja és a közép-európai zsidó újjászületésre koncentrál, a másik a közép-európai régió fejlődésére és jellegzetességeire, a harmadikat pedig a Horthy-monográfiával kapcsolatos nagy szakmai visszhangot kiváltó kutatások jelentik. Bemutatandó művének különös jelentősége, hogy Horthy Miklósról eleddig még nem jelent meg átfogó, nagy (és helyenként ismeretlen) forrásanyagra támaszkodó tudományos igényű monográfia.

              

               Műveiből: Budapest (Paris, Fayard, 1999), La restitution des biens juifs et le renouveau juif en Europe Centrale (Paris, Peter Lang, 2002), Cette Europe, qu’on dit Centrale. Des Habsbourg a l’intégration Européenne (1815-2004), (Paris, Beauchesne, 2004), magyarul  (Akadémiai Kiadó, 2011), L’Amiral Horthy, Régent de Hongrie (Paris, Perrin, 2014), magyarul (Kossuth, 2017).

 

 

Beszélgetőtársai: Dr. Deák Ágnes, egyetemi tanár és Dr. habil. Marjanucz László, tszv. egyetemi docens. (SZTE BTK Történeti Intézet, Új-és legújabb Kori Magyar Történeti Tanszék.)

 

 

2019. február 11. hétfő 18 óra Fasor Vendéglő Kávézó (Újszeged, Bérkert u. 54)

A TÖRÖK RIVIÉRA
ANATÓLIA LEGSZEBB TÁJAIRÓL ÉS VÁROSAIRÓL

úti beszámoló
Előadó Savanyáné Fejes Ágnes
Házigazda: Dr. Abonyi Mária jogász, Dr.Bagdi Sándor főiskolai docens

 

2019. február 12. kedd. 15 óra Bibliotéka (Kálvária sgt. 14.

Rejtvényfejtő verseny

A rendezvényt Budai István alelnök vezeti

 2019. február 12. kedd, 16 óra Zöld Terasz klub (Földvári u. 3.)

JÓGA  MINDEN KOROSZTÁLYNAK


Jóga minden korosztályhoz szól, megtanít a helyes testtartásra, a helyes légzésre. Nincs életkorhoz kötve, mindegy, hogy ki mikor kapcsolódik a csoporthoz,mivel mindenki saját magához képest fejlődik.
Tanít: Polcznerné Rózsa jógaoktató (70-325-5139

2019.02.12. 17:00 Helyszín: TIT Székház, Szeged, Kárász u. 11

TIT Szabadegyetem Pszichológia tagozat

Ha már nem fáj, nem is szerettem igazán? – a jó gyász és az elengedés pszichológiája
Előadó: Dr. Csomortáni Domokos Zoltán Klinikai szakpszichológus, pár-és családterapeuta

Munkám során sokszor találkozom gyászolókkal, akik rettegnek attól, ha szenvedésük oldódik, mert ebben a szeretett személlyel szembeni hűtlenségük jelét vélik felfedezni. Mosolyoghatok-e, örülhetek-e, lehetek-e boldog még, ha elvesztettem az életem legfontosabb emberét? A pszichológia válasza az, hogy a fájdalom életben tartásával a tragédiát tartjuk életben, és elfelejtjük, azokat a felemelő élményeket, melyeket a szeretett személlyel élhettünk át. Az új boldogságban az elvesztett személy is új lehetőségeket kaphat. A gyász egyszerre vége a közös útnak és egyszerre lehetőség egy új élet felé. A gyász megsemmisítő és újrateremtő folyamatáról szeretnék beszélni hallgatóságunknak, várjuk Önöket szeretettel.
Belépődíj: 1000,-Ft

2019. február 12-én (kedd) 17 óra Somogyi Könyvtár klubterem


 2.)  Köteles Ágoston: Csak azok a kaukázusi sakálok ne üvöltöznének már…

Az erőszakkal elhurcolt felvidéki keresztények szovjet rabságban – könyvbemutató
     Házigazda s a szerző beszélgetőtársa: vitéz Siklósi András (geofizikus, író, költő)


A szerző saját érintettsége (édesapjának elhurcolása) okán több évtizedes, alapos kutatómunkát végzett az adatok, események feltárása végett. Figyelme kiterjedt az egész Felvidékre, de különösen szűkebb pátriájára, a Felső-Bódva völgyére. Felkereste a Gulág munkatáborainak egykori foglyait, kifaggatta őket begyűjtésük, elszállításuk, ottani körülményeik részleteiről, társaik pusztulásáról, a kevés túlélő hazatérésének viszontagságairól. Megdöbbentő és tragikus emberi sorsok bukkannak elénk, méltók arra, hogy megőrizze őket az utókor emlékezete. Az olvasmányos stílusú, személyes hangvételű, mély érzelmektől áthatott könyv szinte észrevétlenül lopja be magát a szívünkbe, ugyanakkor átfogó ismertetést ad egyik elcsatolt nemzetrészünk történelmének talán legszomorúbb, legvégzetesebb időszakáról, közben pedig a miértekre is keresi a választ. Bizony ezek a folyamatok a magyarság tudatos kiirtásának is tekinthetők, mivel ebből a földi pokolból csak alig-alig menekülhettek meg. A szerző nem irodalmár és nem történész (végzettsége szerint agrármérnök, doktor, majd gimnáziumi biológiatanár); de mondanivalóját számos vers és prózai idézet (valamint fotó, táblázat, névsor stb.) illusztrálja, ugyanakkor bátran megírja azt, amit a literátusok és historikusok rendre elmulasztanak. Arra törekszik, hogy a téma a köztudatban az őt megillető helyre kerüljön. Ezt a gigantikus munkát (530 oldal!) úgy is értékelhetjük, mint egyfajta eszközét szellemi-lelki-erkölcsi egészségünk visszanyerésének, a valóság megismertetésének, honfitársaink józan öntudatra ébresztésének.
  

2019. február 12. kedd 18. óra SZTE Állam-és Jogtudományi Kar (Tisza L. krt. 54.) 

Székely Meseház Újszentivánon

„Mintha mesébe csöppentem volna, a múltból… Vagy a könyvek világából a régészeti kincsesbányába, a jelenből a titokzatos múltba. A bordó színű kisbusz egy csodásan faragott székelykapu előtt állt meg, Szegedtől nem messze, Újszentiván területén, a templom környékén. A kapu gombnyomásra tárult. Udvarias kéznyújtás, kisegítettek a kisbuszból. A fenyőfák illata között megbúvó tornácos faház bejáratánál a tornácon és hátsó teraszán macskák várták a házigazdát, a vendéget. A hatalmas fenyőfák között múzeumba illő ágyúk fogadtak, hátterükben az erkélyen lobogó számos zászló tekintélyt parancsolóan meghajlásra ingerelte az ide érkezőt.” Lövey-Varga Év

Előadó: Lövey-Varga Éva Tollforgató Irodalmi Történelmi Művészeti Lap
Házigazda: dr. Gazda Gyula ny. tanító, jogász

 

2019.február 12. kedd 18.00 órakor az Agora / 2.emelet Informatorium 
        
Találkozás
    Dr MAGYAR  LÓRÁNT
                 NLP
      nemzetközi mesterrel
!

            
       

„SZÁLLJ LE A DÖGLÖTT LÓRÓL!” - kreatív pszichológiai előadássorozat, életünk elakadásairól, zsákutcáiról és a kivezető út mibenlétéről

6. Mondja már meg valaki, mit akarok! 


Rendben! Vannak elakadásaink, csillapítjuk a fájdalmunkat, kopogtatunk, keresgélünk, mérlegelünk, döntünk. Tudomásul vesszük, hogy el is kell engednünk múltbéli ragaszkodásokat, maradványokat - el kell temetnünk a „döglött lovainkat”. És akkor, hogyan tovább? Hogyan választani új „lovat”? Honnan tudhatom, mi lenne nekem jó? Ki ezt mondja, ki meg azt. Néha ezt gondolom, máskor azt. Az érzéseim össze vannak zavarodva. Merre van az előre? Merre tartok? Merre van az „Ígéret Földje”? De jó lenne már ott lenni. Hogyan keveredünk ki a sivatagból? Keressük meg a „Belső Iránytűnket”. A kreatív és iránymutató előadás mellett, meghallgatunk sikertapasztalatokat is, és egy-két érdekes gyakorlat segítségével meghallgatjuk lelkünk - érzéseink üzenetét, válaszait...
Belépődíj: 1500 Ft
Az est szervezője:
Dr Elekszay Mária

 

2019. február 12. kedd 17:00 Szent-Györgyi Albert Agora Rendezvényközpont ( Kálvária sgt. 23. Látványlaboratórium, 2. emelet Szemináriumi terem)

Túlélők és kihaltak: az evolúció nyertesei és vesztesei
Darwin-napi előadás

Február 12-e Darwin születésnapja, az evolúció tudományos eredményeinek hagyományos ünnepe, melyről a Magyar Humanista Társaság idén is előadással emlékezik meg.

A földtörténet néhány válságos, katasztrofális szakaszában kihalási hullámok tizedelték a fajokat. A változások után elfoglalták helyüket egyre változatosabb élőlények, melyek ügyesebben boldogultak az új viszonyok között.
Miért tűntek el az embernél nagyobb tengeri skorpiók és a páncélos halak? Mit tanulhatunk fosszíliáikból? Melyek lehettek azok az események, amelyek előre nem látható módon befolyásolták a földi élet evolúciójának menetét?
E kérdésekre keresi a választ az előadás.

Előadó: Prof. Dr. Sümegi Pál DSc tanszékvezető egyetemi tanár, Szegedi Tudományegyetem Földtani és Őslénytani Tanszék
Házigazda: Dr. Györgyey János

A beszélgetéssel egybekötött előadás a Magyar Humanista Társaság sorozatának része.
Az előadást élőben közvetítjük, és utólag felvételről is megtekinthető.

2019  február 13. szerda, 16 óra Zöld Terasz (Földvári u. 3.)

TÁNC A HOSSZÚ ÉLET TITKA!
Mindenki táncprogramja

Táncolni jó, táncolni mámorító, a tánc felüdít, szórakoztat és táplál fizikailag, lelkileg és bizonyos szempontból pihentet szellemileg és testileg is. Nincs annál jobb érzés, mint néhány egyszerűbb alapvető lépést jól, helyes testtartással, könnyedén megtenni. Ezek elsajátítása se nem nehéz, se nem fáradságos. A tánc egyfajta kultúrai- Önfegyelemre, mások iránti figyelemre, tiszteletre nevel, segít a felszabadult, könnyed, kulturált mozgásban. És m ég egy tanács: soha ne lépjenek ugyanazon lábbal kétszer!Bármilyen kérdése is van, hívja a házigazdát!
Tanít: TÓTH FERENC idegenvezető és tánctanár

 

2019. február 13-án, szerdán, 16 órakor SZTE József Attila Tanulmányi és Információs Központ, Kiállítói tér (Szeged, Ady tér 10.)

Kiállítás megnyitó ünnepség
és találkozás Kalmár László lányával

Kalmár Évával beszélget Mohr Richárd, az SZTE KI igazgatója
Az SZTE Klebelsberg Könyvtár, az SZTE TTIK Kalmár László Informatikai Intézet és az SZTE Konfuciusz Intézet közös szervezésű programja

 

2019. február 13.  szerda 17 óra SZTE JGYPK Tudástár (Boldogasszony sugárút 6.)

A FÁRADHATATLANUL TEVÉKENYKEDŐ
GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN ÉLETÚTJA 1838-1848 KÖZÖTT

„Életem minden pillanatit hazánk előmenetelére, gyarapodására s nemesb kifejlésére fogom őszintén s lehelletem megszűntéig szentelni.” Ez a nemes célkitűzés irányította a gróf minden tettét.  Fáradhatatlanul tevékenykedett szeretett nemzete felemelkedésének érdekében.
Erejét, idejét, vagyonát nem kímélve valósítja meg nagyszabású terveit. Vasútépítés, folyószabályozás, Pest szépítése, az első pesti uszoda, takarékpénztár alapítása mellett a legnagyobb cél: a Pestet és Budát összekötő első állandó híd felépítése érdekében munkálkodik.
Közéleti tevékenységével kortársai elismerését is kivívta. Kossuth Lajos Pest vármegye közgyűlésén a „legnagyobb magyar”-nak nevezte. Széchenyi tiltakozott az elnevezés ellen, ám használata és érvényessége a mai napig él.
Előadó: Tábory Jánosné

A SZÉCHENYI KÖR PROGRAMJA

 

2019. február 13. (szerda) 17 óra Somogyi-könyvtár, Klubterem (Szeged, Dóm tér 1-4.)

Közéleti Kávéház Fiatal tehetségek Szegeden sorozat:

Dr. Szondi Ildikó és Andóczi Balogh Éva ötlete alapján hónapról-hónapra bemutatkoznak az SZTE Sófi Ösztöndíj Alapítvány által támogatott fiatal szegedi tehetségek. A Sófi Alapítvány több mint 20 millió forint ösztöndíjjal és számos szolgáltatást nyújtva patronálta a tehetségeket az elmúlt 18 évben, akikből egymást segítő, együttműködő közösséget is szervez.

69. PROGRAM: KONCERT ÉS BESZÉLGETÉS KELCZ DÁVID, SÓFI-DÍJAS GITÁROS-ÉNEKES-ZENESZERZŐVEL

Vendég: Kelcz Dávid, Sófi-díjas gitáros-énekes-zeneszerző

Házigazda és beszélgetőtárs: Prof. Dr. Szalay István, a Közéleti Kávéház kuratóriumi elnök

Kelcz Dávid gitáros-énekes-dalszerző, szabadúszó videográfus a Kelda zenekar énekes-gitárosa, dalszerzője, amelyet 2012-ben alapított. Gyermekkorától ír verseket, mióta zenét kezdett tanulni, igyekszik dallamos köntösbe is öltöztetni őket. 2015-ben a Magányos keringő című dalának előadásával az Egyetemi Zenei Verseny első díjasa lett, emellett az SZTE Tehetségpont Kiválósági Lista arany fokozatú tagja, emellett az SZTE Sófi Alapítvány Kuratóriumi díját is elnyerte. 2016-ban zenekarával országos kiadásban nagylemezt jelentettek meg. A lemezbemutató koncerten a Művészetek Palotájában léptek fel, ahol további két hangversenyt adtak, mindhárom MÜPA koncertet a Sófi Alapítvány szervezte számukra. Közel 60 koncerten van túl a zenekar, 25 különböző településen itthon és a Kárpát-medencében.
Emellett Dávid középiskolás kora óta foglalkozik videózással, tanult szakmája is médiatechnikus, az egyetemen történelem-média szakos bölcsészként végzett. Zenei és filmes beállítottsága jó összhangban tud működni, zenekarának videoklipjeit saját maga rendezte és készítette, több nemzetközi és országos videós pályázaton mérettette meg magát, melyek közül két első díjat is elhozott már. Alkotói tevékenységében (úgy a zenei, mint a filmes), jobbára melankolikus, gyakori témái az emberi érzelmek, a spiritualitás. Fontosabb számára a közvetített üzenet, mint a könnyű befogadhatóság.

 

2019. február 13. szerda 18 óra TIT Székház, Szeged, Kárász u. 11.
.
Máté evangéliuma.

Előadó: Zámbó Zoltán


Zámbó Zoltán teológus; tanulmányait a Sola Scriptura Teológiai Főiskolán, a Baptista Teológiai Akadémián, az Országos Rabbiképző Egyetemen zsidó művelődéstörténet szakon, valamint a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán vallástudomány szakon folytatta.

 

 

2019. február 14. csütörtök 16 óra MTA SZAB Székház (Somogyi u. 7.)

A KULTURPOLITIKUS  KLEBELSBERG KUNÓ -   tegnap és ma"

 A Közéleti Kávéház és az MTA  szegedi Történeti Szakbizottságának közös rendezvénye.

    " A  KULTURPOLITIKUS  KLEBELSBERG  KUNÓ -   tegnap és ma"
Vendég :     Dr.Prof. Agárdi Péter művelődés  -és irodalomtörténész 
Beszélgetőtárs: Besenyi Sándor szociológus
Házigazda. DR .habil Marjanucz    László  történész           

Klebelsberg Kunó a Trianon utáni Magyarország előbb (1921.dec.3-1922.június 6.) belügyminisztere ,
majd (1922.június 6.-tól- 1931 augusztus 24-ig)  vallás -és közoktatásügyi  minisztere.
Két választási ciklusban ( 1926-1932.)  Szeged város  megválasztott országgyűlési képviselője.
Kiemelkedő államférfi, akinek a munkássága  a magyar nemzet, az ország , Szeged város és térsége
társadalmi , kulturális és művelődési viszonyai, intézményrendszere, értékei  gazdagításában,  arculata alakításában
történelmi jelentőségű.
Szeged belvárosának építészete, városképe  méltó módon emlékeztetnek  alkotó tevékenységére.
Példátlanul gazdag öröksége mindnyájunk  megbecsült közös öröksége.

 

2019. február 14. csütörtök 17- 18.30 között Bibliotéka Egyesület, Kálvária sgt. 14


Könyves Kávézó


Irodalomterápiás beszélgetések a szegedi Bibliotékában, minden hónap második és negyedik csütörtökén, 17.00 - 18.30 között
 A biblioterápiás / irodalomterápiás módszer alapja az a felismerés, hogy az irodalmi szövegek kiválóan alkalmasak a személyes történetek feltárására, megélésére, a csoport dinamikája által segített önreflexióra és ezáltal az önismereti munka segítésére. A részvételhez nem szükséges előképzettség, mert az irodalmi szövegek csupán kapaszkodóként szolgálnak a személyes témák kibontásához. Nem a műveket elemezzük, hanem önmagunkat és egymást ismerjük és értjük meg a szövegeken keresztül, egymás segítségével.
A csoportot vezeti dr. Király Hajnal okleveles biblioterapeuta, filmesztéta.
A csoport nyitott minden érdeklődő számára, azonban maximális létszáma 12 személy, ezért előzetes bejelentkezés szükséges a hajnal.kiraly@gmail.com címen vagy a  62/420-799  telefonszámon.

 


 

 

2019. február. 14. csütörtök, 18 óra Zöld Terasz (Földvári u. 3.)

Senior Linedance bemutató óra

A linedance olyan, mint egy kirakós játék, amelybe minden népcsoport hozta a kockáját a saját táncából. Olvasztótégely, amelyben a county, a latin dallamvilág, az ír kocsmazene is bekerült. Ne a négy fal közt táncolj, egyedül, hanem táncolj csoportban - akár partner nélkül - felszabadultan és ismerd meg a linedance csodálatos világát! Ingyenes bemutató órával várunk egész februárban.

Mészárosné Molnár Tímea
alapító-klubvezető

SZEGED Linedance Klub
www.szlk.hu

 


 

 2019. február 14. csütörtök 18.00 óra, Városháza, Házasságkötő terem

35 ÉVES A SZEGEDI KÖZÉLETI KÁVÉHÁZ

Hogy is kezdődött? „Történt pedig i.u.1984 januárjában, hogy Muncz Károly, a TIT SZEGED VÁROSI SZERVEZETÉNEK TITKÁRA IMÍGYEN SZÓLOTT DR. TURAI GÉZA ŐSI TIT TAGHOZ, SZERVEZŐHÖZ: ”MENJÉL GÉZA BÁTYÁM BUDAPESTRE, AZ IRODALMI KÁVÉHÁZ I. ORSZÁGOS KONGRESSZUSÁRA, ÉS HOZD EL AMI SZÉPET, HASZNOSAT, MEGVALÓSÍTHATÓT LÁTSZ ÉS HALLASZ.” (A Szegedi Közéleti Kávéház almanachja 1984 – 2003, Szerk. Szondi Ildikó, Sényei Róbert és Majzik István.)
Harmincöt évvel ezelőtt, pontosabban 1984. február 6-án tartotta – akkor még Irodalmi Kávéház néven- Péter László irodalomtörténész vezetésével volt a bemutatkozó kávéházi est, amelynek témája: Emlékezés Juhász Gyulára. Ebben a kezdő évben, február 6 – május 28 és október 15 – december 17 időszakokban általában heti egy irodalmi – művészeti témájú kávéházi est volt, állandó helyszínként a Royal Szállodában. 1984 végére az estek száma elérte a 25-öt. Később, a színhelyekhez csatlakozott a JATE Klub, a Hági Étterem és a Virág Cukrászda Zöld Szalonja, továbbá, 8 évi működés után eljött a profilváltás ideje is: Az 1992. február 17-én tartott 242. est volt az utolsó, amely Irodalmi Kávéház nevével futott. (Témája: Értékzavarok – A szegedi képzőművészetek gondjairól.)
Az Irodalmi Kávéház utolsó műsorvezetője, Szondi Ildikó, nagy elhatározásra jutott: Alapító főszerkesztőként létrehozta Szegedi Közéleti Kávéházi  Esték Alapítványt. Neki köszönhetően a kávéházi estek töretlenül folytatódtak, a tematika bővülésével. Az 1992. február 24-én tartott 243. est témája: Holisztikus egészségmegőrzés és Alfa Kontroll. 1992 végén már a 285. est került sorra. A közélethez értelemszerűen tartozik a politika is. Az 1993. január 4.én tartott „Szeged 1993…” esten a polgármester volt a kávéház vendége. Később, hagyományossá vált Szeged  polgármesterének kávéházi szereplése, ami az idén is sorra került „Szeged 2019” címmel. Később országos politikusok is gyakran voltak a kávéházi estek szereplői.
Az estek száma rohamosan növekedett. A 25. jubileumi évben a 2059. estnél tartottunk, amihez a következő öt évben mintegy 1140 est járult. ezzel a „sebességgel” számolva jelenleg a 4440. est körül járunk.
Hogy mi lett a témákkal, helyszínekkel és a közreműködőkkel? Ennek érzékeltetésére elevenítsük fel a 2019. év januári program  első harmadának kínálatából, összesűrítve csupán a vastagbetűs címeket és helyszíneket, zárójelben a szereplőkkel:
ZENE – TÁNC, Tőth Vendéglő (Horváth Miklós), A Talent Énekstúdió évzáró nagyprogramja, Zöld Terasz (Györkey László), KÁOSZ – sorozat, 90c Étterem (Szalma Ibolya, Czígner Jenő, Szalay István), A szegedi operabarátok estje: BEMUTATÓ ELŐTT, Korzó Zeneház, (Molnár László, Gyüdi Sándor, Toronykői Attila, Gyüdi Eszter, Andrejcsik András, Altorjay Tamás, Szélpál Szilveszter, Zalánki Rita, Gyémánt Csilla),FILMKLUB: FALUSI ÉNEKESNŐK (In memoriam Bárdi Sádor), Somogyi Könyvtár (Vajda Julia, Farkas Katalin, Tóth Márta, Andrejcsik István, Egri László, Szilágyi Béla, Bodnár István, Bubryák István), A PEARL HARBOUR – I PROVOKÁCIÓ FURCSASÁGAI ÉS HASONLÓSÁGAI A 2001. SZEPTEMBER 11-I ÖSSZEESKÜVÉSSEL, Pixel bár (vitéz Siklósi András), ÍRÓKLUB, Somogyi Könyvtár Rókusi Fiókkönyvtára (Sántáné Kurunczi Mária), REJTVÉNYFEJTŐ VERSENY, Bibliotéka Könyvtár (Budai István), JÓGA MINDEN KOROSZTÁLYNAK, Zöld Terasz Klub (Polcznerné Rózsa), HISTÓRIÁNK DICSŐ FEJEZETEI ÉS VÉGZETES NEMZETI TRAGÉDIÁNK, Móres Bérkonyha (vitéz Siklósi András, Gazda Gyula), KARÁDY KATALIN KALANDOS ÉLETE, KÜLÖNLEGES MŰVÉSZETE, FILMJEI, Somogyi Könyvtár (Faragó Aurél Jánosné), A MALACHIT. MESE ÉS VALÖSÁG, Városháza (Papp Éva), KENÉZ HEKA ETELKA KÖLTŐNŐ BÖLCS KÖLTEMÉNYEI, Bálint Sándor Szeretetotthon (Ritz Judit), GENERÁCIÓK EGYÜTTÉLÉSE AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOMBAN, Senior Center (dr. Fekete Mariann), OLVASÓNAPLÓ, Somogyi Könyvtár (Palotásné Nagy Éva), TÁNC A HOSSZÚ ÉLET TITKA, Zöld Terasz (Tóth Ferenc), BOLDOG ŰJ ÉVET (a Széchenyi Kör programja), SZTE JGYPK Tudástár (Papp Éva), CSUVIK OSZKÁR SÓFI – DÍJAS PHD GYÓGYSZERLSZHALLGATÓ UTAZÁSI ÉLMÉNYBESZÉMOLÓJA: TAJVAN, SZAB – székház (Programsorozat: 38. program.), SÖR, BOR, RÉSZEGSÉG AZ ÓKORI KELETEN ÉS AZ ÓKORI EGYIPTOMBAN, Jogi Kar, (Dr. Pécsi Ágnes), A SZEGEDI LINEDANCE KLUB NYÍLT KLUBNAPJA, Zöld Terasz, KENYA KÉNYÉN – MAGYARUL KENYÁBAN Jogi Kar, (Dr Szabó László).
Ezt a „sűrítményt” még végigolvasni is fárasztó. Tekintve, hogy munkaszüneti napokon nincs program, ez naponta 2-3 programot ajánl. Menyi ember, mennyi önzetlen munkája! Ez legyen gondolatébresztő ahhoz, hogy elmondjuk pozitív vagy negatív kávéházi élményeinket, ötleteinket, kívánságainkat a „Hogyan tovább?” tekintetében.
Közreműködnek: Bereczky Szilvia, Szondi Péter (ének), Publik Antal (vers), és meglepetés vendégek
Az estre mindenkit szeretettel vár:
Műsorvezetőként SZILÁGYI ÁRPÁD városvédő polgár, főszerkesztőként SZONDI ILDIKÓ, szerkesztőként SZŰCS ÁGNES,  és házigazdaként SZALAY ISTVÁN, a Közéleti Kávéház Kuratóriumának elnöke      

 


 

 

2019. február 15. péntek 17 óra Állam-és Jogtudományi Kar (Tisza L. krt. 54.) 207-es terem

AZ ÁLMOKTÓL A MANASLUIG..
..
Kerekes Éva, hegymászótanonc, makói sportoló lesz a vendégünk, aki nagyon rövid idő alatt, sok -sok munkával és kitartással érte el sikereit. 
2014-ben 28 nap alatt teljesítette az El Camino zarándokutat, majd a következő évben a Bihar hegyei között mászott először 1000m felett. Állt már Nyugat Európa legmagasabb csúcsán a Mont Blanc-on, valamint Európa legmagasabbját is megjárta, az 5642m magas Elbruszt. 
Az elmúlt két évben többször járt Nepálban, a Himalája magas hegyei között, ahol sikeresen tűzte ki a magyar zászlót a 6461m magas Mera Peak és a 7126m magas Himlung Himal csúcsán.

2018. szeptember 28.-án Herczeg Angelikával az első magyar női megmászói a Manaslunak (8163m) azaz a Szellemhegynek.

 

2019. február 15. péntek 18-22-ig Tóth Vendéglő (Nagyállomás)

ZENE – TÁNC

Hangulat: Horváth Miklós zenész
Belépő ingyenes
Asztalfoglalás: 06-20-396-4058

 


2019. február 16. szombat. , Délvidék Ház, Közép fasor 1-3. 10 és és 15 óra között (szünetben büfével.) 

SZEGED VÁROSKÉPI ARCULATI ÖRÖKSÉGÉNEK METAMORFÓZISA
AVAGY A DINAMIKUS  SZEMLÉLETŰ VÁROSI ÉRTÉKVÉDELEM
ÉPÍTÉSZETI-VÁROSTÖRTÉNETI VIRTUÁLIS SÉTA

Városképi változásokat fölmutató előadásunk sem nem nosztalgia, sem nem művészi hangulatfotókat fölvonultató előadás, hanem tárgyilagos szándékú dokumentum és urbanisztikai szemléletű, az összefüggéseket térben és időben áttekintő prezentáció.

  1. rész:  A Nagy Árvíz (1879) elötti korszakból fönnmaradt építészeti értékeink - védett és nem védett egyaránt- 80 tétel. E körben így együtt először kerül bemutatásra a helyi rendeletben védelem alá helyezett Víz elötti építményeink az országos védettségű műemlékeinek túl. Archív és teljesen friss saját fotókkal (lombtalan utcaképpel, széles látószögű kamerával) Mindez saját szerkesztésű friss városposzterünkre fölszerkesztve tablókon, valamint a szövegesen az átalakulások folyamatát érzékeltető információkkal kiegészítve. (érték-szemlélet váltások, funkcióváltások, védettség módosulások, területi átrendeződések stb.)
  1. rész. Az 1960 -tól napjainkig a városrendezés- ingatlanfejlesztés áldozatául esett értékvesztéseink, a korábban műemléki védelem alatt állott, avagy nem védett, de városképünkben jellegzetes épületeink  közül kiemelt válogatás városrészenként, építészeti stílusonként.
  1.  rész: Rejtőzködő értékeink: a jelenleg még meglévő védett, vagy arra érdemes,  megőrzendő épületeink közül kiemelve mintegy kevéssé ismert 50 tétel a már jelzett metodikával prezentálva. Kivetítve, s nagyméretű új posztertérképen szemléltetve.
  1. A témához kapcsolódó szakmai  párbeszéd

Előadó: Firbás  Zoltán  Imre
urbanista

Támogatók: Szeged M. J Város Önkormányzata
és  a Civil Városi Únió Egyesület, TLKE
A rendezvényről  videófölvétel készül.

 


 

https://mail.google.com/mail/u/0/images/cleardot.gif

2019. február 17-én vasárnap 15 óra AGORA (Kálvária sgt.)


Dr. Kikli Tivadar Magyar Nótaszerzők és Énekesek Dél-magyarországi Közhasznú Egyesülete


"Önök kérték"


Fellépnek: Kurina Irén,
Horák Renáta,
Mészáros Tóth Piroska,
Makói Varga Anna,
Orodán Rozika,
Gyuris Imre,
Lévai László,
Papp Lajos,
Polgár Gábor és
Gera Ferenc.
Kísér Kecskés Sándor prímás vezetésével cigányzenekara,
Műsorvezető Majzik István. J
jegyek válthatók az Agorában 
1 500.-Ft. áron, nyugdíjas egyesületek legalább 10 fő esetén, 1 000.- Ft-os áron.
Ha találsz egy Kurina Irén fotótIdőpont és helyszín:
2019. február 18-án 18 órakor
Szegedi Városháza Házasságkötő terme
Szeged, Széchenyi tér 10, 6720 

KULISSZÁKON INNEN, TENGEREN TÚL

Beszélgetés Boncz Ádám színművésszel
Beszélgetőtársak: Czenéné Vass Mária és Kovács Ágnes a Szegedi Színházpártolók Társasága alapító tagjai  

Az este során beszélgetünk majd Boncz Ádám kint töltött több mint egy évtizedéről, a tengeren túli színészsorsról, a Nagy Alma színházi struktúrájáról és szokásairól, valamint kultúrákat összekötő színházi projectekről. Megtudhatják majd, hogyan készül egy-egy színházi előadás Amerikában, hallhatnak a castingok világáról valamint a Broadway és az Off-Broadway fényeiről.


Boncz Ádám pályáját a Szegedi Nemzeti Színház színpadán kezdte, ahol többek között játszott a Teljes napfogyatkozás-ban, azAnconai szerelmesek-ben és a Hegedűs a háztetőn-ben, Gregor József partnereként. 2007-ben felvételt nyert a Lee Strasberg Theatre and Film Insititute-ba, a világhírű New York-i színészképzőbe. Az iskola elvégzése óta New York színházaiban játszik, valamint producerként is tevékenykedik. A tengeren túl színészként láthatta a közönség számos színdarabban, többek között a Nobel-díjas Kertész Imre Sorstalanságából készült monodráma New York-i ősbemutatójának főszereplőjeként, amit producerként is jegyezett. Alakításáért New York Innovative Theatre Awards-ra jelölték. Az általa producerként létrehozott előadások bemutatásra kerültek többek között a nemzetközi hírű Edinburgh Fringe Festivalon, a New York Fringe Festivalon, valamint tavaly ő volt az egyik fő szervezője az első New York-i Magyar Színházi Fesztiválnak is.

Jelenleg a Nikolett Pankovits Band-del közös jazzes-verses estjükkel járják a világot: felléptek már Spanyolországban, Svájcban és legutóbb a New York-i Lincoln Centerben is.

Ádám "Broadway a Bonczasztalon" címmel blogot is ír, ahol érdekes New York-i színházi emberekkel beszélget, valamint saját, kint szerzett élményeiről is beszámol. 

2019. február. 18. hétfő 17 óra Bibliotéka Könyvtár (Kálvária sgt. 14.sz)

Úton lenni

Hajdrik József születésnapi zenés-verses műsora
Gyermekkorom kéményseprő nélkül  címmel kerül bemutatásra az író új
önéletrajzi kötete
A rendezvényen az alkotó versei, novellái kerülnek bemutatásra
a Somogyi Könyvtár Írók Klubjának tagjai közreműködésével.
Hajdrik Jóska, vagy Iróklub-os fotó

 

2019. február 18. hétfő 17 óra Pixel bár (Anna kútnál)

Betyárvilág Magyarországon – Rózsa Sándor és társainak históriája
vitéz Siklósi András előadása


Rózsa Sándor, a legismertebb betyárvezér (és számos hasonszőrű „kollégája”) elsősorban a nép megsegítése s a szegények istápolása révén él a magyarság emlékeiben, de persze megítélése saját idejében s az utókorában is eléggé ellentmondásos. Voltak, vannak olyanok, akik közönséges bűnözőnek, gazfickónak tartják. Kétségtelen, hogy nem volt „szent ember”, azonban tudatos gonosztevő sem; hiszen káros tetteinek oka nem elsősorban gyenge jellemében, szándékos elvetemültségében rejlik, hanem a mostoha körülményekben, a félfeudális társadalom érzéketlenségében, s végzetes eltiportságában gyökerezik. Előadásomban ezt a problémakört igyekszem körüljárni, s a célszemélyen kívül szeretném megvilágítani néhány hazai és külföldi sorstársának hányatott világát, valamint összevetni a kései „utódok” (politikusok, maffiózók és egyéb léhűtők) magatartásával, motivációjával is. Ki volt a betyár, s ki nem, ma se tudjuk megmondani. Voltak becsületes szegénylegények, s voltak a hatalom minden erejével rendelkező, elfajzott komisszárok, csendbiztosok, meg a jó Isten tudja, miféle felsőbb tisztviselők is. Betyárnemzetnek, rebellisnek gúnyolják a magyart. Talán nem is olyan szégyen. Hisz’ köztük sokkal több nemes szívű, melegebben érző ember volt, mint azok közt az „urak” között, akiket a magyar nemzet nyakára szabadított a sors kegyetlen akarata. Tudomásul kell vennünk, hogy elmúltak a „daliás idők”, s nincs sok értelme a „betyárkodásnak”, mert ez csak fölösleges energiapocsékolás. Ennek dacára őrizzük meg az egykori betyárok emlékét, akik zömmel vérbeli hazafiak voltak, s bár nem értek el átütő sikereket, legalább megpróbáltak harcolni (ésszel és erővel) az elnyomás, a sátáni gonoszság ellen.

Siklósi András versei

Fehér világ  (gyerekvers)

fut az élet fut a szán
kis harang cseng oldalán
szárnyaló lovak viszik
hókirálynő álmait
fehér álom fehér szél
meseszép tündéri tél
ezer pihe kavarog
örvénylik száll és forog
az útszélen hóember
elindulna de nem mer
fél hogy elmúlik a tél
s elolvad míg visszaér
fehér az erdő a rét
fehér minden szerteszét
jegesek az ablakok
körül minden megfagyott
kis házakban tűz lobog
köd burkolja a napot
a dombháton sok gyerek
zsibong játszik hempereg
a mezőn a hó alatt
alszik a vetés a mag
másutt disznót perzselnek
esküvő van nagy ünnep
mulat öreg fiatal
szalad a gond és a baj
vidám a tél gyönyörű
tündöklő és egyszerű
fehér imát mond a szél
nincs szebb mint a fehér tél
fehér álom és csoda
hókirálynő otthona
  András foto

 

 2019. február 19. kedd 18 óra SZTE Állam-és Jogtudományi Kar  (Tisza L. kert. 54.)

 

BEM JÓZSEF ÉLETE ÉS TEVÉKENYSÉGE

 

Előadó: Vass László ügyvéd

Házigazda: Gazda Gyula jogász, tanár

 

 

2019. február 19. kedd, 16 óra Zöld Terasz klub (Földvári u. 3.)


JÓGA  MINDEN KOROSZTÁLYNAK


Jóga minden korosztályhoz szól, megtanít a helyes testtartásra, a helyes légzésre. Nincs életkorhoz kötve, mindegy, hogy ki mikor kapcsolódik a csoporthoz,mivel mindenki saját magához képest fejlődik.
Tanít: Polcznerné Rózsa jógaoktató (70-325-5139

2019. február 19. kedd, 16 óra

 az SZTE Konfuciusz Intézetben

Rektori Hivatal, Átrium
Szeged, Dugonics tér 13.


www.szegedikonfuciuszintezet.hu szegedikonfuciuszintezet

 

2019. február 19-én (kedd) 17 óra Móres bárkonyha (Híd u. 4.)

A globalizáció csődje s a jövő körvonalai
vitéz Siklósi András előadása


Ez a mai globális káosz, a zavaros New Age, a finánctőke zsarnoksága, az euroatlanti-multinacionális gyarmatbirodalom s az egész virtuális gépezet rövidesen megsemmisül. Fölváltja egy olyan új rendszer, ahol minden a helyére kerül, ahol a kollektív szándék fölülírja az individuális önzést; ahol valódi nemzetállamokban, békében, bőségben, egymást a jóra serkentve és a természeti környezetre vigyázva, Isten tenyerén élnek majd a népek. Pusztán materiális szinten nem oldhatók meg a dolgok, s a mindnyájunkat sújtó, pusztító (mesterségesen gerjesztett) válság sem orvosolható ennek a világrendnek a keretében. Mélyen magunkba kell szállnunk, s az égi szakralitás felé kell fordulnunk, hogy legyőzhessük a sötétség erőit. Minket itt kiirtásra szántak, sok évszázada gyengülünk, fogyatkozunk, züllünk a nihil mocsarába, hazaáruló „vezetőink”, sírásóink segédletével. Ez ellen haladéktalanul cselekednünk kell. Igyekezzünk tömegesen szabotálni a Janus-arcú hatalom nemzetgyilkos terveit, egyre durvább megszorításait. Immár egy harcosabb ösvényre kell lépnünk, hogy kivívhassuk szabadságunkat és elemi létfeltételeinket. Vissza kell foglalnunk elrabolt életterünket és elbitorolt hazánkat!
Házigazdák:
Lövey-Varga Eva Tollforgató Irodalmi Történelmi Művészeti Lapcsoport Főszerkesztő-tulajdonos és Gazda Gyula jogász-tanár


Siklósi András:

Tanya

Állsz s nézel a rideg éjbe
Csillag-verítékes arcod
Repedt fallal dőlt kéménnyel
a beomló eget tartod

Tetőd roppan zsúpja hullik
Rég elhagytak a lakóid
Padlásodon süvít a szél
szobáidba jég csapódik

Nincsen ajtód se ablakod
széthordták a kapzsi népek
Kívül-belül fölver a gyom
s üres vagy akár az élet

Bagoly száll rád durva holló
Kísértetek riogatnak
Őrzöd a kopár mezőket
s balladás ködök takarnak

Csöndben állsz Érzed a veszted
Halál jár a pusztaságban
Mint nyomok a hóviharban
úgy tűnsz el az éjszakában

 

 

 

2019. február 19. kedd  18 órakor a Városháza Sajtószoba (Széchenyi tér 10.)

                                          Az Idegenvezetők Világnapja

Vendégek: 

Nyári Zsuzsa idegenvezető
Petri Márta Alsóváros Látogatóközpont
Tasnádiné Zsike idegenvezető
Mihály Illés idegenvezető

Az est háziasszonya Ács Szilvia Szeged és Térsége Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója

Ha tudsz róluk portréfotó kellene, vagy egy szép szegedi fotó
Az Idegenvezetők Világnapja alkalmából a következő ingyenes séták és épület bemutatók kerülnének megrendezésre, melyre minden Kedves Érdeklődőt szeretettel várnak az idegenvezetők!

 

Február 22. péntek 14 óra Zsinagóga látogató (Idegenvezető Világnapja-ingyenes-Illés Mihály
Február 22. péntek 16 óra: Ferences Látogató Központ látogatása (Idegenvezetők Világnapja)- ingyenes – Petri Márta
Február 23. szombat 10 óra: Legendák nyomában (Idegenvezetők Világnapja) ingyenes– Mihály Illés Találkozás a Tourinform Irodánál (Széchenyi tér 12.)
Február 23. szombat 10 óra:  A szecesszió gyöngyszemei  (Idegenvezetők Világnapja)- ingyenes-Tourisma Találkozás a Tourinform Irodánál (Széchenyi tér 12.)
Találkozás a Tourinform Irodánál (Széchenyi tér 12.)Február 23 szombat 15 óra: Mesélő szobrok (Idegenvezetők Világnapja) – ingyenes – Tourisma Találkozás a Tourinform Irodánál (Széchenyi tér 12.
Február 23 szombat 15 óra: Szecessziós barangolás Szegeden (Idegenvezetők Világnapja) – ingyenes – Koteczki István. Találkozás a Tourinform Irodánál (Széchenyi tér 12.).
Február 24. vasárnap 10 óra: 300 éves Szeged -Történelmi jeles napok Szegeden (Idegenvezetők Világnapja) – ingyenes – Mihály Illés Találkozás a Tourinform Irodánál (Széchenyi tér 12.)
Február 24. vasárnap 15 óra: Dóm Látogatóközpont, Dömötör Torony bemutatása (Idegenvezetők Világnapja) – ingyenes 


2019. február 20. szerda 15 óra Senior Center Eszperantó u.


9. előadás Biztonságos gyógyszerhasználat az idősek körében

Előadó: Dr. Doró Péter

2019  február 20.  szerda, 16 óra Zöld Terasz (Földvári u. 3.)

TÁNC A HOSSZÚ ÉLET TITKA!
Mindenki táncprogramja

Táncolni jó, táncolni mámorító, a tánc felüdít, szórakoztat és táplál fizikailag, lelkileg és bizonyos szempontból pihentet szellemileg és testileg is. Nincs annál jobb érzés, mint néhány egyszerűbb alapvető lépést jól, helyes testtartással, könnyedén megtenni. Ezek elsajátítása se nem nehéz, se nem fáradságos. A tánc egyfajta kultúrai- Önfegyelemre, mások iránti figyelemre, tiszteletre nevel, segít a felszabadult, könnyed, kulturált mozgásban. És m ég egy tanács: soha ne lépjenek ugyanazon lábbal kétszer!Bármilyen kérdése is van, hívja a házigazdát!
Tanít: TÓTH FERENC idegenvezető és tánctanár

 

2019. február 20. szerda 17 óra SZTE Állam-és Jogtudományi Kar (Tisza L. krt. 54.)

100 éve történt…

VITA AZ ŐSZIRÓZSÁS FORRADALOM FÖLDREFORMJÁRÓL
Vitapartnerek: Sipos József történész és PhD hallgatói
Házigazda: Géczi József politológus

 

2019. február. 20. szerda 17 óra Somogyi Könyvtár


IRÁS – JELLE M összefüggései.


Előadó: Raffai Éva grafológus, tanár. .

 

2019. FEBRUÁR 20-ÁN (szerdán)17.00 ÓRÁTÓL


a Szegedi Zsidó Hitközség székháza dísztermében (Szeged, Gutenberg u. 20.
)

KÖNYVBEMUTATÓT tart
ahol megismerkedhetik

HALLOWAY JÁNOS
MÓKUSMESE
FELNŐTTEKNEK, AKIK SAJNOS MÁR FELNŐTTEK
című, új, 2018-ban megjelent kötetét
A szerzővel Dr. Szalay István professzor,
a Közéleti kávéház elnöke beszélget

Házigazda: Dr. Lednitzky András, az SZZSH elnöke

„Vidéki erdőcskében ugrándozó hat vidám mókust egy Mókuciából érkező művelt, gazdag, több nyelven beszélő hetedik rábeszéli, hogy éljenek „magasabb rendű életet”, jöjjenek vele Budapestre. Megtanítja őket ember-nyelven beszélni, és belekóstoltatja az emberi műveltségbe is.

Amikor a fővárosba érnek, a parlamentben éppen arról folyik a vita, legyenek-e egyenrangúak a magyar emberekkel a mókus polgártársaik. Nyomon követhetjük a hét mókus és az útközben hozzájuk csapódott macska hol mulatságos, hol szívszorító kalandjait a regény lapjain.”
Az álnéven író szerző 2004-ben megjelent sikeres első könyve után 2018-ban adta közre a Fekete Sas Kiadó gondozásában megjelent, új alkotását. Első regényét Tandori Dezső ajánlotta a nagyérdemű figyelmébe: „Végre-valahára. Megszületett a regény, amelyet oly sokáig vártunk. A valóság olyan, amilyen… íme itt van-e könyv, itt van ez a regény! Egykori önmagunk levonata egy letehetetlen könyvben, humorral, öngúnnyal, szatírával, ahogyan élni, túlélni lehet, lehetett.” A szerző új kötete is élete mindennapja.


SZEGED VÁROS KÖZÉLETI KÁVÉHÁZA, AZ ALAPÍTVÁNY A SZEGEDI ZSINAGÓGÁÉRT  ÉS A
 SZEGEDI ZSIDÓ HITKÖZSÉG KÖZÖS RENDEZVÉNYE

 

2019. február 20. szerda 18 óra SZTE Állam-és Jogtudományi Kar (Tisza L. krt. 64.)

Temesi Mária Operanagyköveti estje

 

2019. február 20. szerda 18 óra TIT Székház, Szeged, Kárász u. 11.

Márk evangéliuma.

 Előadó: Osvald László

Osvald László közgazdász és teológus. Iskoláit Budapesten és Pécelen végezte. Emberi-erőforrást tanult és évekig munkaerő-közvetítéssel foglalkozott. Jelenleg segédlelkészként tevékenykedik a szegedi adventista gyülekezetben. Értékkeresőnek vallja magát, és a megismert tudásból szeretne másoknak is önzetlenül adni.


 

2019. február 21. 17 óra Hely: Szegfű Klub (szeged, Oroszlán u. 2.)

A mi Európánk, a mi választásunk

Beszélgetés az EU-ról, benne Magyarország helyéről. értékekről, érdekekről és szolidaritásról.
Vendég: Gombos Jarmo, nemzetközi politikai szakértő

Házigazda és beszélgetőtárs: Dr. Kozma József, az országgyűlés Külügyi Bizottságának korábbi alelnöke 

 


2019.február 21. 18 órától Hely: Zöld Terasz Szeged, Földvári u.3.

Devizahitelesek,forinthitelesek megtévesztve és becsapva!

Megvizsgáljuk pontosan mit jelentett a megtévesztés a hitelezés, devizahitelezés során és mit jelent napjainkban. Mihez tudunk kezdeni az információkkal? Milyen lehetőségek nyíltak meg 2018 őszén? Mi az, ami még mindig nincs megoldva? Miről szólnak a folyamatban lévő perek ezrei?

Kötetlen beszélgetés civil érdekvédőkkel és vendégeikkel, a Párbeszéd és az MSZP politikusaival és civil jogvédővel.
Vendégeink:
Hegyesi Beáta a Párbeszéd országos elnökségének tagja, szakpolitikus
Mesterházy Attila országgyűlési képviselő
Dr. Szakács László az MSZP elnökhelyettese, szakpolitikus
Szabó József civil jogvédő, a Hiteles Mozgalom vezetője 
 

A program facebook linkje: https://www.facebook.com/events/2246880185586029/

2019. február 21. napján (csütörtökön) 16 órakor Helyszín: SZAB székház I. emelet 103-104 díszterem(6720 Szeged, Somogyi u. 7.)

MEGHÍVÓ
A SZAB Tudósklub Egyesület
A SZAB Filozófiai és Történelemtudományi Szakbizottsága
ÁJTK Nemzetközi és Regionális Tanulmányok Központ

tisztelettel meghívja Önt

Martonyi János, Bába Iván, Marinovich Endre, Sáringer János
részvételével rendezendő könyvbemutatóra

Diplomáciai Lexikon

A szerkesztőbizottság elnöke: Martonyi János
Főszerk.: Bába Iván, admin. szerk: Sáringer János

Marinovich Endre: 1315 nap. Antall József Miniszterelnöksége

Sáringer János: Iratok az Antall-kormány külpolitikájához és diplomáciájához II.

Házigazda: Csernus Sándor

 

A rendezvényre valamennyi klubtagunkat és az érdeklődőket szeretettel várjuk!

           Dr. Csernus Sándor sk.                                      Dr. Fülöp Ferenc sk.        
FTSZ elnök, a SZAB Tudósklub titkára              a SZAB és a Tudósklub elnöke 

Névjegyek

 

Dr. Martonyi János, egyetemi tanár (SZTE), ügyvéd, volt külügyminiszter. Az Európai Tudományos és Művészeti Akadémia tagja. Számos könyv és cikk szerzője a nemzetközi kereskedelem joga, a nemzetközi magánjog, az európai integráció és az Európa-jog, a közép-európai együttműködés, a magyar nemzetpolitika, a globális szabályozások és a nemzetközi kapcsolatok, valamint a geopolitika területén. Számos külföldi kitüntetése mellett 2004-ben a „Magyar Köztársasági Érdemrend középkereszt a csillaggal” kitüntetésben részesült. Az SZTE Frankofón Egyetemi Központ Nemzetközi Tanácsának az elnöke.

Dr. Bába Iván, PhD, egyetemi magántanár, volt közigazgatási államtitkár, volt nagykövet. A Nemzeti Közszolgálati egyetem és a Károli Gáspár Református Egyetem óraadó tanára. A Kőszegi Felsőfokú Tanulmányok Intézetének főigazgató-helyettese. Szakterülete: diplomáciai kapcsolatok, külügyi igazgatás, diplomáciai protokoll. Kutatási témája: rendszerváltozás Magyarországon és Közép-Európában. E témában legutóbbi publikációja: A kommunizmus bukása. Rendszerváltozás Közép-Európában 1989-1990-ben. FTI, 2017.

Dr. Marinovich Endre, CSc, közgazdaságtudomány kandidátusa, a Budapesti Gazdasági Egyetem professor emeritusa. A VERITAS Történetkutató Intézet főigazgató-helyettese. Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet, Antall József és Boross Péter volt miniszterelnökök kabinetfőnöke, volt címzetes államtitkár. Érdeklődési területe: politika- és irodalomtörténet. Legfontosabb publikációi 1315 nap – Antall József naplója; A kamikaze-kormány második miniszterelnöke – Boross Péter 216 napja; Túlélte-e a középosztály – Családregény a 20. századból.

Dr. habil. Sáringer János, PhD, a Budapesti Gazdasági Egyetem Külkereskedelmi Karának intézetvezető egyetemi docense, az SZTE ÁJTK meghívott oktatója. Érdeklődési területe a 20. századi magyar külpolitika és diplomácia. Fontosabb publikációi az Antall-kormány külpolitikáját és diplomáciáját, a diplomáciai rangok eredetét és használatát, illetve a magyar Külügyminisztérium 1945 utáni történetét dolgozzák fel.

(Készült a Diplomáciai Lexikon alapján.)

http://real.mtak.hu/80560/1/diplomaciai_lexikon.pdf

 

2019. február 21. csütörtök 18 óra SZTE Állam-és Jogtudományi Kar (Tisza L. krt. 54.)

Lámpagyújtás a fejekben : 
- avagy szakmai gondolatok az egészségről 2 tételben / ahogyan egy gyógyszerész és egy orvoscoach látja/

Egy előadássorozat első része:
A gyógyszer sorsa a szervezetben
Dr. Herczegfalvi Csanád
szakgyógyszerész, Dóm patika

Háziasszony: Dr. Szűcs Zsuzsa orvos, coach, tréner

 

2019. február 21 csütörtök 18.00 órakor a TIT Székházban / Kárász u.11.sz/

    V I R Á G  G E R G ELY
     személyiségfejlesztő
    e l ő a d á s a

Hatékonyság, szerepkörök, stressz

Számtalan szerepkörben kell, hogy hatékonyan megfeleljünk a mindennapokban. Anyák, apák, testvérek, gyerekek, munkatársak, főnökök, beosztottak, önkéntesek és ki tudja, még mik vagyunk. Mindezen szerepkörökhöz kapcsolódik megannyi kötelezettség is. Emellett próbálunk megfelelni a belső világunk elvárásainak is. Tenni magunkért, az egészségünkért, jóllétünkért, fejlődésünkért, nyugalmunkért, biztonságunkért. Nem kevés stresszel, szorongással járhat ezen területek összeegyeztetése.

Hogyan tudunk azonban ebben a bonyolult és kusza világban úgy működni, hogy minden szempontból elégedettek lehessünk? Mindennek és mindenkinek megfelelni? Lehet-e egyáltalán így működni? Gyere el az előadásra, ahol ezeket a kérdéseket feszegetjük majd!

Részvételi díj: 1500 Ft
Jegyek a helyszinen válthatók!
Az est szervezője:
dr Elekszay Mária
 Február utolsó hétvégéje az idegenvezetők világnapja, amikor országszerte ingyenes sétákkal várjuk a vendégeket. A Szegedi Tourisma idén ezzel a két sétával járul hozzá a Tourinform iroda által szervezett programhoz. Minden érdeklődőt szeretettel várunk. 

2019. február 22. péntek 14 óra  Zsinagóga

Zsinagóga bemutató
(Idegenvezetők Napja)

Idegenvezető: Mihály Illés
A látogatás ingyenes

2019. február 22. péntek 16 óra Ferences Látogató Központ

Ferences Látogató Központ bemutatója
(Idegenvezetők Világnapja)-

Idegenvezető: Petri Márta
A látogatás ingyenes

20019. február 22. (péntek), 17 óra, SZAB Székház, 216-os számú terem (6720 Szeged, Somogyi u. 7.)

Író-olvasó találkozó

Czilczer Olga legújabb, Próbavonulás című verseskötetének bemutatója

Közreműködnek:
Fülöpné Markó Júlia cselló, valamint Dr. Antal Anikó és Fabulya Andrea, a Baka István Versmondó Kör tagjai

A költőnő beszélgetőtársa Veszelka Attila, a Szegedi Akadémiai Bizottság Szépírói Csoportja elnöke

 

  2019. február 22. péntek 18 óra SZTE Állam-.és Jogtudományi Kar (Tisza L. krt.54.)

Római kori bronzedények a pannóniai hétköznapokban és a temetkezésekben

Dr. Erdélyi István professzor 85. születésnapjára készült anyagismertetése

A római korra a hétköznapi élet minden területén általánossá vált a bronz használata. Nem csak itáliai, hanem provinciális szinten is számos bronzműhely létesült a birodalom területén. A műhelyek nagy része specializálódott, többféle terméket is készítettek. A legtöbb helyen nem csupán edények javításával, hanem azok létrehozásával is foglalkoztak. Ezek nem csak a napi étkezéseknél jutottak fontos szerephez, hanem a temetkezésekben is nagy jelentőségre tettek szert. A római és barbár felhasználásukról, művészeti jelentőségükről, néhány kiemelt pannoniai leletről, és a kutatásokról, kapcsolatrendszereikről szeretnék rövid áttekintést nyújtani, a későbbi, népvándorláskori továbbélés tükrében.

Előadó: Lövey-Varga Éva  Tollforgató Irodalmi, Történelmi, Művészeti Lap – Archivált Világ Főszerkesztő-Laptulajdonos
Házigazda: dr. Gazda Gyula ny. jogász, tanár

 

2019. február 22. péntek 18-22-ig Tóth Vendéglő (Nagyállomás)

ZENE – TÁNC

Hnagulat: Horváth Miklós zenész
Belépő ingyenes
Asztalfoglalás: 06-20-396-4058

 

2019-február 23. szombat 10 órakor indul a Tourinform iroda elől (Széchenyi tér 12.)

A szecesszió gyöngyszemei

A szecesszió elszakadást, elkülönülést jelent, az akadémiai irányzatokkal szemben létrejött művészeti irányzat, amely a mindennapok szürkesége ellen lázadva teremti meg ezt az elvarázsolt világot, melyet hullámzó homlokzatok, oromdíszek, táncoló lányok, csodás virágok, stilizált magyaros és keleties motívumok jellemeznek. A kétórás séta során a palotás Szeged legszebb épületeit járjuk végig - némelyikbe be is kukkantva - így megcsodálhatjuk a paloták belső pompáját is. A Szegeden alkotó építőművészek - Baumhorn Lipót, Kótay Pál, Lechner Ödön, Magyar Ede, Raichl Ferenc – leglátványosabb alkotásaiból mutatunk be egy csokorra valót.
Állomások: Beregi-ház, Deutsch-palota, Vasló-ház, Gróf-palota, Református-palota, Goldschmidt-ház, Zsinagóga, Wagner-ház, Ungár-Mayer-palota, Reök-palota.
Jelentkezés a Tourinform irodában: Tel.: +36-62/488-690, 488-699.    email: szeged@tourinform.hu

 

2019- Február 23. szombat 10 óra

Legendák nyomában 
Idegenvezetők Világnapja)

Idegenvezető: Mihály Illés
A látogatás ingyenes
Találkozás a Tourinform Irodánál (Széchenyi tér 12.)

Február 23 szombat 15 óra

:Mesélő szobrok
(Idegenvezetők Világnapja

A program ingyenes – Tourisma
Találkozás a Tourinform Irodánál (Széchenyi tér 12.)

2019- február 23 szombat 15 óra

Szecessziós barangolás Szegeden
(Idegenvezetők Világnapja)

Idegenvezető: Koteczki István
A program ingyenes. Találkozás a Tourinform Irodánál (Széchenyi tér 12.)

2019. február 23. szombat 15  óra a Tourinform iroda elől (Széchenyi tér 12.)

Mesélő szobrok


Az 1879-es pusztító árvíz után a századfordulóra Szeged nem csak „palotás várossá”, hanem a „szobrok városává” is vált. A város tereire, sétányaira országos hírű művészek alkotásai kerültek és a szoborállítási kedv száz év alatt sem csökkent. Ehhez a sétához a 20. század első felében készült szobrok közül válogattunk, szó lesz a megmintázott történelmi személyekről, az alkotókról, legendákat és igaz történeteket is mesélünk velük kapcsolatban. Sétánk ötletét Tóth Attila Szeged szobrai és muráliái c. könyve adta. Köszönjük.
Jelentkezés a Tourinform irodában: Tel.: +36-62/488-690, 488-699.    email: szeged@tourinform.hu

 

2019. február 23. szombat 16. órától. Zöld Terasz Kulturális Központ Szeged Földvári u. 3.

Talentes farsangi bál

A Stúdió kis énekesei ezen a napon fogják megünnepelni a farsang jeles napját vidámsággal, játékokkal, vetélkedővel, sok sok dallal és természetesen farsangi fánkkal.
Várunk mindenkit nagyon sok szeretettel egy kis játékra, táncra, kötetlen vidám szórakozásra…))

Stúdióvezető: Györkey László  – infó: 20-9936-782 – Web: http://talentstudio.glb.hu

2019. február 24. vasárnap 10 óra:

300 éves Szeged

Történelmi jeles napok Szegeden 
(Idegenvezetők Világnapja)
Idegenvezető:  Mihály Illés
A program ingyenes. Találkozás a Tourinform Irodánál (Széchenyi tér 12.)

2019. február 24. vasárnap 15 óra Dóm Látogatóközpont,

Dömötör Torony bemutatása
(Idegenvezetők Világnapja)

A belépés ingyenes

2019. február 25. hétfő 16 óra SZTE Állam- és Jogtudományi Kar (Tisza L. krt. 54.)

Sör, bor részegség az ókori Keleten és az ókori Egyiptomban

 

Az ókori Keleten csodálatos szőlőt termeltek, amelyből kellemes borokat készítettek. A sör készítés receptjei egyiptomi sírokból maradtak ránk, akár ma is el lehet készíteni a négy-ötezer évvel ezelőtti söröket. A mértéktelen fogyasztás káros hatásait is ábrázolták (részegség, hányás, stb.)

Előadó: Dr. Pécsi Ágnes egyiptológus

2019. február 25. hétfő 18 óra SZTE Állam-és Jogtudományi Kar (Tisza L. krt. 54.)

A VILÁG NYOLCADIK CSODÁJA  :  BOROSTYÁNSZOBA

A legenda szerint Héliosz napisten leányainak könnyeiből keletkezett a borostyán. Ebből a különleges anyagból készült a világ nyolcadik csodájaként emlegetett Borostyánszoba, melynek történetéhez legendák, titkok sora kapcsolódik Nagy Péter cártól napjainkig.
A második világháború idején a németek elrabolták a cári kincseket, köztük a Borostyánszobát is. A szállítmány Königsbergbe bizonyítottan megérkezett, de a háború forgatagában nyoma veszett, és a kincsvadászok kutatási céljává vált.
Szentpétervár közelében, Cárszkoje Szeloban 2003 óta ismét látható az újonnan kialakított Borostyánszoba. Az eredeti, a kulturális veszteség szimbólumává vált csodás alkotás sorsa a mai napig ismeretlen, bár számtalan kutatást indítottak a páratlan kincs megtalálására.

Előadó: Papp Éva
Foto ment

2019.02.25. hétfő  18 óra Agora Szeged  (Kálvária sgt. 23.)

Hogyan teremtheted meg a aját pénzügyi biztonságod?
Ádok János pénzügyi pszichológus - vetített képes előadása.

A pénzügyi biztonság megteremtése egy komoly összetett tanulási, önismereti folyamat.
Lényegesnek tartom, hogy ha például az egyén tőzsdézni szeretne, akkor legyen tisztában a saját személyiségének a típusával. Ezt a 25 év tőzsdei, befektetési és pszichológusi tapasztalatom alapján állítom.
Ahhoz, hogy sikeres befektetővé váljon szükséges egy egészséges pénzügyi motiváltság.
Fontos tudatában lenni egy befektetőnek a saját pénzügyi intelligenciájával, ismereteivel.
Szükséges felmérni a személyiség típusát, a kockázatvállalási hajlandóságát, a pénzügyi szokásait/ attitűdjét/ és a pénzügyi családfáját.
Nagyon fontos még a befektetési termékek és pénzpiaci lehetőségek megfelelő ismerete.
A Közéleti Kávéház szervezésében. Házigazda: Papdi Endre pályázatíró

 

2019. február 26. kedd, 16 óra Zöld Terasz klub (Földvári u. 3.)

JÓGA  MINDEN KOROSZTÁLYNAK


Jóga minden korosztályhoz szól, megtanít a helyes testtartásra, a helyes légzésre. Nincs életkorhoz kötve, mindegy, hogy ki mikor kapcsolódik a csoporthoz,mivel mindenki saját magához képest fejlődik.
Tanít: Polcznerné Rózsa jógaoktató (70-325-5139

 

2019. február 26. kedd 18 óra SZTE Állam-és Jogtudományi Kar (Tisza L. krt. 54.)

HÁTIZSÁKKAL EURÓPÁBAN

Kis Nikolett, Szűcs Róbert és Barta Viktor úti beszámolója
A Közéleti Kávéház meghívására egyik legnagyobb utazós élményünkről fogunk beszámolni. 2018 nyarán Én és két barátom úgy döntöttünk nem várunk tovább, és beteljesítsük egyik régóta dédelgetett álmunk. Hárman hátizsákkal nekivágtunk Európának. Egy hónapot töltöttünk utazgatással, vonattal szeltük át az országokat. A célunk az volt, hogy minél több élményt megtapasztaljunk utazásunk során. 31 nap alatt 13 országban, és 21 városban jártunk. Nagy akaraterőre, elszántságra és bátorságra volt szükségünk, amitől rengeteget fejlődtünk. Számtalan kalandban volt részünk, és olyan élményekkel gazdagodtunk, amit soha életünkben nem fogunk elfelejteni.
„Az utazás nem arról szól, hogy mit nézünk meg, hanem inkább arról, amit közben átélünk.” Nicholas Sparks

 

2019. február 26. kedd 18 órától Zöld Terasz (Földvári u 3..)

Romantikus szép dallamok
Igaz János estje
Háziasszony Zsótér Mária

 

2019  február 27. szerda, 16 óra Zöld Terasz (Földvári u. 3.)

TÁNC A HOSSZÚ ÉLET TITKA!
Mindenki táncprogramja

Táncolni jó, táncolni mámorító, a tánc felüdít, szórakoztat és táplál fizikailag, lelkileg és bizonyos szempontból pihentet szellemileg és testileg is. Nincs annál jobb érzés, mint néhány egyszerűbb alapvető lépést jól, helyes testtartással, könnyedén megtenni. Ezek elsajátítása se nem nehéz, se nem fáradságos. A tánc egyfajta kultúrai- Önfegyelemre, mások iránti figyelemre, tiszteletre nevel, segít a felszabadult, könnyed, kulturált mozgásban. És m ég egy tanács: soha ne lépjenek ugyanazon lábbal kétszer!Bármilyen kérdése is van, hívja a házigazdát!
Tanít: TÓTH FERENC idegenvezető és tánctanár

 

                         2019. február 27. szerda, 17 óra, Szeged, Bibliotéka Egyesület, Kálvária sgt. 14.

ADY ENDRE KÖLTÉSZETE
              HATÁSÁNAK ÉS KULTUSZÁNAK TÜKRÉBEN  

Ady Endre (1877-1919) költészetének újító hatása hosszan érvényesült a magyar irodalomban. Mi ennek az oka és milyen összefüggések mentén bontakozott ki Ady Endre kultusza? 2019-ben, Ady Endre halálának 100. évfordulóján költői és publicisztikai életművének értékelése időszerű. Bogoly József Ágoston az Ady-életmű fő vonásait mutatja be és Ady költészetének hatástörténetét elemzi.     

 

 2019. február. 27. szerda  18:00 – Szeged, Kálvária sugárút 1. – SZTE GTK Aula

 India egy európai egyetemista szemüvegén keresztül

 Lipták Lilla SZTE GTK PhD hallgató úti beszámolója

Lipták Lilla 2017 őszén a Campus Mundi ösztöndíj program keretében 3,5 hónapos tanulmányi úton vehetett részt Indiában. Az itt megszerzett tapasztalatairól és élményeiről mesél majd egy kellemes este keretében. Az is kiderül, hogy hogyan változtatta meg életét ez az utazás.

 

2019. február 27. szerda 18 óra TIT Székház, Szeged, Kárász u. 11.

Lukács evangéliuma.

Előadó: Dr. Michelisz Richárd


Dr. Michelisz Richárd 2004-ben végzett a Pécsi Tudományegyetem Állam és Jogtudományi Karán, majd 15 évet dolgozott gyakorló jogászként a közigazgatásban a gyámügyi, majd az egészségügyi ágazatban, végül a területi közigazgatás törzskarában. Teológiai tanulmányait ezzel párhuzamosan végezte, majd az Evangélikus Hittudományi Egyetemen szerzett diplomát szociáletika szakirányon 2014-ben, ahol doktori tanulmányait is folytatja. Jelenleg az Adventista Teológiai Főiskolán főtitkárként dolgozik, emellett 2012 óta jogi és rendszeres teológiai tárgyakat is oktat.

 

 2019  február  27 szerda 18:30. Zöld Terasz (Földvári u. 3.)

Széchenyi téri tervek

A Zöld Terasz civil szervezet, a Közéleti Kávéház és a Szegedi Civil Háló szervezésében beszélgetést tartunk a Széchenyi térrel kapcsolatos tervekről. Az eseményre meghívtuk Nagy Sándor alpolgármester urat és Nagy Gyula urat, az SZTE Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszékének tanársegédjét, urbanisztikai szakembert, hogy osszák meg velünk gondolataikat és válaszoljanak a felmerülő kérdésekre.
A beszélgetést Vasárus Gábor úr, a SZTE Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszékének munkatársa fogja moderálni.

 

2019. február 28. csütörtök 17- 18.30 között Bibliotéka Egyesület, Kálvária sgt. 14

Könyves Kávézó


Irodalomterápiás beszélgetések a szegedi Bibliotékában, minden hónap második és negyedik csütörtökén, 17.00 - 18.30 között
 A biblioterápiás / irodalomterápiás módszer alapja az a felismerés, hogy az irodalmi szövegek kiválóan alkalmasak a személyes történetek feltárására, megélésére, a csoport dinamikája által segített önreflexióra és ezáltal az önismereti munka segítésére. A részvételhez nem szükséges előképzettség, mert az irodalmi szövegek csupán kapaszkodóként szolgálnak a személyes témák kibontásához. Nem a műveket elemezzük, hanem önmagunkat és egymást ismerjük és értjük meg a szövegeken keresztül, egymás segítségével.
A csoportot vezeti dr. Király Hajnal okleveles biblioterapeuta, filmesztéta.
A csoport nyitott minden érdeklődő számára, azonban maximális létszáma 12 személy, ezért előzetes bejelentkezés szükséges a hajnal.kiraly@gmail.com címen vagy a  62/420-799  telefonszámon.

 

2019. február 28. csütörtök 18 óra SZTE Állam-és Jogtudományi Kar (Tisza L. krt. 54.)


SZEGED, AHOGYAN NEM SZOKTUK LATNI

Simoncsics Janos vetítése

 

Vassné Szabó Ágota

Angyalszárny
Olyan csendes minden ….
……
Hajdrik József
Tavaszra várva

Bújj hozzám, ha nagyon fázol!
Rád adom a nagykabátom.
Csenddel ölelj puha karral,
így találjon ránk a hajnal!

Túrd ujjaid ősz hajamba.
Így ismer fel minden angyal.
Ők ígértek boldogságot,
tavaszra csöpp bohóságot.

Látod e táj, hótól ragyog.
Jeges téltől hanga jajong.
Hóvirág harangja csendül,
Virág színe szirmán szebbül.

Jégcsap a tél fagyott könnye!
Madaraknak zajong röpte,
Néma csendünket megtöri.
Szívem szavaid így őrzi!

 

Pinceszínház február havi műsora

www.szinhaz.szeged.hu    


Somogyi-könyvtár Fiókhálózatának 2019. februári rendezvényei

Kiállítások

Dorozsmai fiókkönyvtár
2019. február 1-28-ig
Örömfotók – Bobkó Anna kiállítása
Mit csinál szabadidejében a Szegedi Tudományegyetem fotóriportere, aki a hétköznapokban tudósokat, a hallgatói életet, az egyetem nemzetközi vendégeit örökíti meg? Tovább folytatja a fotózást a dolgos órákon kívül is. Saját kedvenc témáinak megvalósítását örömfotózásként éli meg. Lencsevégre kapja a barátokat, ismerősöket, izgalmas karaktereket, a közvetlen környezetét.

Északvárosi fiókkönyvtár
2019. február 1-28-ig
SevenArt művészeti csoport kiállítása – válogatás a Gedói Általános Iskola és Művészeti Iskola hetedikes tanulóinak munkáiból – Buchholcz Luca, Faragó Ramóna, Kakuszi Bettina, Kónya Kinga, Szorcsik Miklós, Patai Regina és Tóth Sára kamarakiállítása

Francia utcai fiókkönyvtár
2019. február 1-28-ig
- Deákos naptárfotók – a Deák Ferenc Gimnázium diákjainak fotókiállítása
Lassan évtizedes hagyománya van már a Szegedi Deák Ferenc Gimnáziumban, hogy az iskola médiatanárai egy iskolai versenypályázat keretében arra biztatják diákjaikat, hogy ragadjanak fényképezőgépet (vagy akár mobiltelefont), és örökítsék meg a világ éppen körülöttük zajló eseményeit. Nincs megadott téma, a benyújtott képek többnyire a nyár során és az előző tanév alatt készült alkotások. A mintegy 30 alkotó képei pont olyan színes kavalkádot képeznek, mint a Deák diáksága. Vannak, akik véletlenül kapnak el egy-egy jó pillanatot, és vannak, akik igyekeznek tudatosan megkomponálni a látottakat. A legjobban sikerült képeket ki szoktuk állítani a gimnáziumban, és a legszerencsésebbek az iskolai kártyanaptáron is viszontláthatják a munkájukat és a nevüket. A deákos naptárfotókból készült kiállítás az idén lép ki először az iskola falai közül, és nagy megtiszteltetés számunkra, hogy a nagyközönség elé is tárhatjuk immáron munkáinkat.

Klebelsberg-telepi fiókkönyvtár
2019. február 1-28-ig
Garfield különös világa – plakátkiállítás
A kiállítás apropója az elmúlt 30 év, amely alatt az amerikai képregény macskahősének, Garfieldnak a népszerűsége töretlen, rajongói száma folyamatosan emelkedik

Móra utcai fiókkönyvtár  
2019. február 1-28-ig
Nagy Dániel könyvillusztrációi

Odesszai fiókkönyvtár
2019. február 1-28-ig
“Kibújás vagy bebújás?
Ez a gondom óriás!” – játékmackó-kiállítás

Petőfi-telepi fiókkönyvtár
2019. február 1-28-ig
“A gondolj rám virág” – kiállítás Nemes Nagy Ágnesről.

Rókusi fiókkönyvtár
2019. február 1-28-ig
A Föld ékszerei – a fák – Bátyi Zoltán író-újságíró, amatőr fényképkészítő fotókiállítása
A természet ezer csodája közül egyik a fa. Bármilyen hihetetlen, de nincs két egyforma a világon - magyarázta apám még siheder koromban, amikor a Bakony erdőségeit jártuk. Talán ennek a két mondatnak köszönhető, hogy az eltelt évtizedek során mindig különleges figyelemmel szemléltem a Föld e csodás, hol vénséges, ráncos törzsét, hol terebélyesedésre váró koronáját mutató "ékszereit". Ezernyi írás került ki időközben a tollam alól, de sajnos soha nem írtam annyit a fákról, mint amennyit megérdemeltek volna. Fotóimmal szeretnék valamennyit pótolni e mulasztásból. Remélve: betonozott-aszfaltozott-díszkövezett világunkban örömmel látja majd a kiállítást megtekintők szeme: ha a fák nem is nőnek az égig, de még itt élnek közöttük. És megérti az agy is: fák nélkül olyan sivár lenne világunk, amelyben ember nem is tudna élni. 

Szőregi fiókkönyvtár
2019. február 1-28-ig
Esélyegyenlőség női szemmel – Schmidt Andrea fotókiállítása. A kiállítás megtekinthető a könyvtár teljes nyitvatartási idejében.

Tápé
2019. február 1-28-ig
A Nap-Fény Fotókör tagjainak közös kiállítása

Programok

Csillag téri fiókkönyvtár
2019. február 14. Párban a könyvtárban
A Valentin-napot idén is együtt ünnepli olvasóival a Somogyi-könyvtár Dóm téri központja és valamennyi fiókkönyvtára. Február 14-én, csütörtökön a párosan beiratkozó felnőttek féláron kapnak olvasójegyet.
2019. február  12. 13.00 órakor EFOP-3.7.3-16 Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása elnevezésű pályázat keretében: Az értelmileg akadályozott felnőttek életminőségének javításáért  kompetenciafejlesztő, művészetterápiás havi szakkör a Dr. Waltner Károly Otthon lakói számára
2019. február 28. 17.00 órakor Korea klub – Hogyan tanuljunk koreaiul? – inspiráló nyelvi játékok

Dorozsmai fiókkönyvtár
2019. február 22. 16.30 órakor Borbás Edina, MTA SZAB-médiadíjas és Los Angeles Cinefest-díjas forgatókönyvíró, író a Kék macska című könyvének bemutatója. A romantikus kalandregény szövevényes szálai a Monarchia elfeledett botrányait és botrányhőseit vonultatják fel, igazi hamisítatlan Hamupipőke-sztoriba ágyazva. A könyv történetét valós események ihlették és a boldog békeidőkbe repíti vissza az olvasót.

Északvárosi fiókkönyvtár
2019. február 6. 13.30 órakor A „Digitális Jólét Program Pontok fejlesztése” - GINOP-3.3.1-16-2016-00001  pályázati program keretében: Bevezetés a számítógép világába alaptanfolyam 7. alkalma. A programon a részvétel előzetes bejelentkezéshez kötött (Szeged, Gáspár Zoltán u. 6., tel.: 635-357).
2019. február 12. 10.30 órakor ‘Terefere nem csak irodalomról’ klub keretében Verses irodalmi beszélgetés az Ady-emlékév alkalmábólDévai Kálmánné nyugdíjas pedagógus vezetésével.
2019. február 13. 16.30 órakor a Tinikuckó keretében – közösség – drámajátékok - Tiniklubunkba a felső tagozatos korosztályt várjuk!
2019. február 14. Párban a könyvtárban
A Valentin-napot idén is együtt ünnepli olvasóival a Somogyi-könyvtár Dóm téri központja és valamennyi fiókkönyvtára.
Február 14-én, csütörtökön a párosan beiratkozó felnőttek féláron kapnak olvasójegyet.
2019. február 15. 16.00 órakor a Könyvkirály-képző gyerekklubba várjuk játékos mesefoglalkozásra az iskolás gyerekeket.
2019. február 15. 16.30 órakor 'Tanulásra hangoló szülőknek' klubban – Egyedül nem megy?! előadássorozat 6. alkalom. Tanulói önismeret és felelősségvállalás saját eredményéért címmel beszélgetés Csikósné Monostori Erzsébet fejlesztő pedagógus vezetésével. A programon a részvétel előzetes bejelentkezéshez kötött (Szeged, Gáspár Zoltán u. 6., tel.: 635-357, eszak@sk-szeged.hu).
2019. február 20. 10.00 órakor EFOP-3.7.3-16 Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása elnevezésű pályázat keretében: ‘A szülői szerep is tanulható, avagy Te is lehetsz „elég jó szülő” havi szakkör kisgyermekes anyukáknak -Nevelési stílusunk: a szülő-gyermek kapcsolat fontos alakítója címmel beszélgetés Csikósné Monostori Erzsébet vezetésével. A programon való részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött (Szeged, Gáspár Zoltán u. 6., tel.: 635-357, eszak@sk-szeged.hu).
2019. február 22. 16.00 órakor a ‘Mesekuckó’ gyerekklubba mese- és kézműves foglalkozásra várjuk az óvodás és iskolás gyerekeket családjukkal együtt. (A kézműves anyagok költségéhez gyermekenként 100 Ft hozzájárulást kérünk.)
2019. február 27. 16.30 órakor ‘Olvasni menő! könyvklub kamaszoknak’ – Gyertek a könyvtárba, és beszélgessünk kedvenc könyveitekről!  Új könyvklubunkba a 12-14 éves korosztályt várjuk!

Francia utcai fiókkönyvtár
2019. február 8. 17.00 órától Vakok klubja Nógrádiné Szőts Katalin vezetésével
2019. február 13. 16.30 órától Felolvasó délután. A Somogyi-könyvtár Íróklubjának összejövetelére várunk minden kedves érdeklődőt.
2019. február 14. Párban a könyvtárban
A Valentin-napot idén is együtt ünnepli olvasóival a Somogyi-könyvtár Dóm téri központja és valamennyi fiókkönyvtára.
Február 14-én, csütörtökön a párosan beiratkozó felnőttek féláron kapnak olvasójegyet.
2019. február 15. 16.30 órától Mesés Ismerettár Napról – napra kalendárium. Ismeretterjesztő és kézműves foglalkozás gyerekeknek.
2019. február 1-28. használt könyvek vására a könyvtár teljes nyitvatartási idejében.
2019. február 22. 17.00 órától Vakok klubja Nógrádiné Szőts Katalin vezetésével

Klebelsberg fiókkönyvtár
2019. február 6. 17.30 órától Mese Marcsival – mesefoglalkozás felnőtteknek
2019. február 14. Párban a könyvtárban
A Valentin-napot idén is együtt ünnepli olvasóival a Somogyi-könyvtár Dóm téri központja és valamennyi fiókkönyvtára.
Február 14-én, csütörtökön a párosan beiratkozó felnőttek féláron kapnak olvasójegyet.
2019. február 20. 17.30 órától Mese Marcsival – mesefoglalkozás felnőtteknek

Móra utcai fiókkönyvtár
2019. február 7. 16.30 órakor Tekerős mozi – kortárs és klasszikus mesék vetítése
2019. február 14. Párban a könyvtárban
A Valentin-napot idén is együtt ünnepli olvasóival a Somogyi-könyvtár Dóm téri központja és valamennyi fiókkönyvtára.
Február 14-én, csütörtökön a párosan beiratkozó felnőttek féláron kapnak olvasójegyet.
2019. február 26. 10.30 órakor Tízórai – Beszélgetés Márai Sándor életéről, pályájáról, műveiről
2019. február 28. 16.30 órakor Mesevár – Haj, ki, kisze, kiszőce – farsangi családi kézműves délután

Odesszai fiókkönyvtár
2019. február 14. Párban a könyvtárban
A Valentin-napot idén is együtt ünnepli olvasóival a Somogyi-könyvtár Dóm téri központja és valamennyi fiókkönyvtára.
Február 14-én, csütörtökön a párosan beiratkozó felnőttek féláron kapnak olvasójegyet.
2019. február 14.  17 órakor Nyitottan a világra – "Utazás a Pokol Kapujához: ezerarcú Etiópia" címmel Dr. Szilassi Péter egyetemi docens utibeszámolója
2019. február 15. 17 órakor Odesszai Könyv-Fa-Ló gyerekklubba May Szilvia Patkinszon és Borisz című regényére épülő játékos foglalkozásra, könyvajánlóra várjuk az iskolás gyerekeket.
2019. február 22. 16.30 17 órakor Mesetarisznyában Marék Veronika A bohóc és a kismajom című mese és ahhoz kapcsolódó játékos foglalkozás
2019. február 28. 17.00 Múltpergető –  Beszéljünk a Ligetről! – Az újszegedi park múltja és jelene – vendég: Bátyai Gitta Az újszegedi liget c. könyv szerzője

Petőfi-telepi fiókkönyvtár
2019. február 7. Könyvtári foglalkozás Fő téri ovi nagy csoportjával Oroszlán a könyvtárban címmel.
2019. február 14. Párban a könyvtárban
A Valentin-napot idén is együtt ünnepli olvasóival a Somogyi-könyvtár Dóm téri központja és valamennyi fiókkönyvtára.
Február 14-én, csütörtökön a párosan beiratkozó felnőttek féláron kapnak olvasójegyet.
2019. február 20. Barangolás az állatok világában – könyvtári óra 4. osztályosoknak.

Rókusi fiókkönyvtár
2019. február 1-28. Használt könyvek vására 50-100 forintos áron fiókkönyvtárunk teljes nyitvatartási idejében.

“Már sejtem őt, ha a lágy alkonyatban
A felhőt nézem, mely violaszínben
Valami távol muzsikára ballag
Egy ismeretlen rétre, messze innen.

Már sejtem őt, a kedves, ifjú szépet,
Ki eljövendő, de még szunnyad egyet,
Most készül bársony és smaragd zekéje
A a barna föld ölén dús haja serked.

Már néha sóhajtása száll s nyomába
Fölneszel avar ágyáról az erdő
S a jegenye, a komoly, ősi strázsa
Már tiszteleg felé, ki eljövendő.”
            /Juhász Gyula: Tavasz előtt/
2019. február 5. 14.00 órakor a Somogyi-könyvtár Íróklubjának "Mosolyogni tessék" című összejövetelére hívunk minden érdeklődőt.
Előadást tart: Sáráné Dr. Lukátsy Sarolta nyugalmazott könyvtárostanár Janikovszky Éva írónő életéről, munkásságáról. Felolvasnak az Íróklub tagjai.
2019. február 5. 8.00 órakor A „Digitális Jólét Program Pontok fejlesztése” – GINOP-3.3.1-16-2016-00001  pályázati program keretében: Használó képzés – E-világ az 50- en túliak számára című rendezvénysorozat 3. alkalma. A programon a részvétel előzetes bejelentkezéshez kötött (Szeged, Vértói út 5., Telefon: 62/635-398)
2019. február 6. 10. 00 órakor A „Digitális Jólét Program Pontok fejlesztése” – GINOP-3.3.1-16-2016-00001  pályázati program keretében: Használó képzés – E-világ az 50- en túliak számára című rendezvénysorozat 4. alkalma. A programon a részvétel előzetes bejelentkezéshez kötött (Szeged, Vértói út 5., Telefon: 62/635-398)
2019. február 12. 8.00 órakor A „Digitális Jólét Program Pontok fejlesztése” – GINOP-3.3.1-16-2016-00001  pályázati program keretében: Használó képzés – E-világ az 50- en túliak számára című rendezvénysorozat 5. alkalma. A programon a részvétel előzetes bejelentkezéshez kötött (Szeged, Vértói út 5., Telefon: 62/635-398)
2019. február 13. 10. 00 órakor A „Digitális Jólét Program Pontok fejlesztése” – GINOP-3.3.1-16-2016-00001  pályázati program keretében: Használó képzés – E-világ az 50- en túliak számára című rendezvénysorozat 6. alkalma. A programon a részvétel előzetes bejelentkezéshez kötött (Szeged, Vértói út 5., Telefon: 62/635-398)
2019. február 13. 16.30 órakor az Év-Kör következő összejövetelére, jeles napokról, jelképekről és az irodalom kiemelkedő alakjairól szóló beszélgetésre hívunk minden érdeklődőt. E havi témánk a farsangi gasztronómia és a hónap írója, Madách Imre.
2019. február 14. Párban a könyvtárban
A Valentin-napot idén is együtt ünnepli olvasóival a Somogyi-könyvtár Dóm téri központja és valamennyi fiókkönyvtára.
Február 14-én, csütörtökön a párosan beiratkozó felnőttek féláron kapnak olvasójegyet.
2019. február 15. 16.30 órakor Visszajött a répa címmel bábjátékos mesefoglalkozásra várjuk legkisebb olvasóinkat és családjukat a Babaklubba.
2019. február 19. 8. 00 órakor A „Digitális Jólét Program Pontok fejlesztése” – GINOP-3.3.1-16-2016-00001  pályázati program keretében: Használó képzés – E-világ az 50- en túliak számára című rendezvénysorozat 7. alkalma. A programon a részvétel előzetes bejelentkezéshez kötött (Szeged, Vértói út 5., Telefon: 62/635-398)
2019. február 22. 16.30 órakor Barkácskuckó – „Itt a farsang” címmel meseolvasásra és varázsló süveg és varázspálca készítésre várjuk a gyermekeket és családjukat a Barkácskuckóba. Minden jelmezben érkezőnek meglepetéssel készülünk. (A kézműves anyagok költségéhez gyermekenként 100 Ft hozzájárulást kérünk.)

Szőregi fiókkönyvtár
2019. február 1. 13.00 órakor Interaktív könyvtári foglalkozás a Kossuth Lajos Általános Iskola tanulóinak.
2019. február 6.13.00 órakor Interaktív könyvtári foglalkozás a Kossuth Lajos Általános Iskola tanulóinak.
2019. február 8. 13.00 órakor Farsangi szokások, versek és mesék kisiskolásoknak
2019. február 13. 13.00 órakor Interaktív könyvtári foglalkozás a Kossuth Lajos Általános Iskola tanulóinak.
2019. február 12. 16.30 órakor Életreform klub – Borbás Edina, MTA SZAB-médiadíjas és Los Angeles Cinefest-díjas forgatókönyvíró, író a Kék macska című könyvének bemutatója. A romantikus kalandregény szövevényes szálai a Monarchia elfeledett botrányait és botrányhőseit vonultatják fel, igazi hamisítatlan Hamupipőke-sztoriba ágyazva. A könyv történetét valós események ihlették és a boldog békeidőkbe repíti vissza az olvasót.
2019. február 14. Párban a könyvtárban
A Valentin-napot idén is együtt ünnepli olvasóival a Somogyi-könyvtár Dóm téri központja és valamennyi fiókkönyvtára.
Február 14-én, csütörtökön a párosan beiratkozó felnőttek féláron kapnak olvasójegyet.
2019. február 15. 13.00 órakor Interaktív könyvtári foglalkozás a Kossuth Lajos Általános Iskola tanulóinak.
2019. február 20. 13.00 órakor Interaktív könyvtári foglalkozás a Kossuth Lajos Általános Iskola tanulóinak.
2019. február 22. 13.00 órakor Interaktív könyvtári foglalkozás a Kossuth Lajos Általános Iskola tanulóinak.
2019. február 27. 13.00 Interaktív könyvtári foglalkozás a Kossuth Lajos Általános Iskola tanulóinak.

Tápai fiókkönytár
2019. február 14. Párban a könyvtárban
A Valentin-napot idén is együtt ünnepli olvasóival a Somogyi-könyvtár Dóm téri központja és valamennyi fiókkönyvtára.
2019. február 14-én, csütörtökön a párosan beiratkozó felnőttek féláron kapnak olvasójegyet.
2019. február 20. 17.00 órakor a “Meseszőnye

 

 

 

 

 


 

 

A SZEGEDI NEMZETI SZÍNHÁZ 2018 / 2019-AS ÉVADÁNAK FEBRUÁRI MŰSORA

Dátum

NAGYSZÍNHÁZ

KISSZÍNHÁZ

1.
péntek

19 óra VALAHOL EURÓPÁBAN – musical 
Latinovits Zoltán bérlet

17 óra TÓTÉK – tragigroteszk 
Deák Ferenc 3. bérlet

2.
szombat

19 óra VALAHOL EURÓPÁBAN
Bérletszünet

15 óra TÓTÉK
Bérletszünet

3.
vasárnap

 

 

5.
kedd

19.30 óra FILHARMÓNIAI KONCERT
Brahms-Schumann   Vezényel: Günter Neuhold

6.
szerda

19 óra VALAHOL EURÓPÁBAN
Kazinczy Ferenc bérlet

 

7.
csütörtök

19 óra VALAHOL EURÓPÁBAN
Domján Edit bérlet

 

8.
péntek

19.30 óra FILHARMÓNIAI PROGRAM Bohémélet - a Magyar Állami Operaház vendégjátéka

19 óra FÜGGÖNY FEL! – vígjáték
Nemzeti premier bérlet

9.
szombat

15 óra VALAHOL EURÓPÁBAN
Bérletszünet

19 óra FÜGGÖNY FEL!
Bérletszünet

10.
vasárnap

 

19 óra MÁJUS/BOLONDOKHÁZA – melodráma/vígopera
Ady Endre 2. bérlet

11.
hétfő

 

19 óra HÉTFÜ – A hullaégető
Bérletszünet, kiemelt helyár

12.
kedd

 

19 óra FÜGGÖNY FEL!
Universitas 2. bérlet

13.
szerda

 

 19 óra IZP-ESTEK
Immortel/Közelítés   Bérletszünet

14.
csütörtök

 

19 óra FÜGGÖNY FEL!
Mentes József bérlet

15.
péntek

10 óra VILÁGSZÉP NÁDSZÁLKISASSZONY – zenés mesejáték 
Bambi bérlet
14 óra VILÁGSZÉP NÁDSZÁLKISASSZONY Alibaba bérlet

19 óra MÁJUS/BOLONDOKHÁZA
Makó Lajos 2. bérlet

16.
szombat

17 óra VILÁGSZÉP NÁDSZÁLKISASSZONY
Bérletszünet

15 óra MÁJUS/BOLONDOKHÁZA
Jávor Pál 2. bérlet

17.
vasárnap

11 óra VILÁGSZÉP NÁDSZÁLKISASSZONY Csipkerózsika bérlet
16 óra VILÁGSZÉP NÁDSZÁLKISASSZONY Zsebibaba bérlet

 

18.
hétfő

19 óra TAVASZVÁRÓ GÁLAMŰSOR - Szeged Táncegyüttes   Bérletszünet

 

19.
kedd

19.30 óra FILHARMÓNIAI KONCERT
Muszorgszkij-Ravel-Sztravinszkij   Vezényel: Gyüdi Sándor

 

20.
szerda

19 óra VALAHOL EURÓPÁBAN
Universitas bérlet

 

21.
csütörtök

19 óra VALAHOL EURÓPÁBAN
Mentes József bérlet

 

22.
péntek

17 óra VALAHOL EURÓPÁBAN
Móra Ferenc bérlet

19 óra CREDO – Szegedi Kortárs Balett
Makó Lajos 1. bérlet

23.
szombat

15 óra VALAHOL EURÓPÁBAN Bérletszünet JELELT
19 óra VALAHOL EURÓPÁBAN Bérletszünet

19 óra CREDO
József Attila bérlet

24.
vasárnap

 

19 óra CREDO
Erkel Ferenc 2. bérlet

26.
kedd

10 óra VILÁGSZÉP NÁDSZÁLKISASSZONY Füles bérlet
14 óra VILÁGSZÉP NÁDSZÁLKISASSZONY Balu bérlet

19 óra CREDO
Bérletszünet

27.
szerda

10 óra VILÁGSZÉP NÁDSZÁLKISASSZONY Gombóc Artúr bérlet
14 óra VILÁGSZÉP NÁDSZÁLKISASSZONY Hókirálynő bérlet

19 óra FÜGGÖNY FEL!
Latinovits Zoltán 1. bérlet

28.
csütörtök

10 óra VILÁGSZÉP NÁDSZÁLKISASSZONY Hamupipőke bérlet
14 óra VILÁGSZÉP NÁDSZÁLKISASSZONY Vidor bérlet

19 óra FÜGGÖNY FEL!
Latinovits Zoltán 2. bérlet

 

Az igazgatóság a műsor- és szereplőváltozás jogát fenntartja!
Hat éven aluli gyerekek a felnőtt előadásainkat nem látogathatják! Az előadásokon kép- és hangfelvétel készítése nem megengedett!

Jegyek bérletes előadásokra is válthatók, a színház jegyirodájában, Szeged, Stefánia 6. Bejárat a Művészbejáróval szemben.
Tel.: 62/554-714, 554-715, 554-716. Fax: 62/554-711. E-mail: ticket@szinhaz.szeged.hu Nyitva tartás: Hétfő - Péntek: 10-17 óra, Szombat: 10-12 óra.

Jegyek kaphatók az InterTicket országos jegyirodai hálózatán is (a jegyirodák teljes listája a www.jegy.hu oldalon található).
Jegyek válthatók a helyszínen az előadás kezdése előtt 1 órával. Nagyszínház: 62/548-740, Kisszínház: 62/420-135 

www.szinhaz.szeged.hu

 Hirdetmény

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Szegedi Csoportja az alábbi időpontokban fogadja a lakosság adományait:
hétfő, szerda, csütörtök 9-11 és 15-17 óra között.
Cím: Szeged, Csanádi u. 9.
Átveszünk : ruhaneműt, cipőt, ágyneműt,gyógyszert, plédet, műszaki cikket, könyvet, bútort és bármit, ami használható és tiszta.
Kérjük, hogy az egyesületünknek szánt tárgyakat hozzák be a fenti címre, ne dobják konténerbe vagy gyűjtőládába,
mert azok nem hozzánk kerülnek.
Csoportunk kizárólag a Csanádi utcában tudja az adományokat gyűjteni.
Számlaszámunk: OTP Bank 11784009-20201485.

Segítséget köszönve a Szegedi Máltais Csoport.


 

Vissza a kezdőlapra