Szegedi Közéleti Kávéházi Alapítvány
2020. januári programja

és szemezgetés más szegedi kulturális és tudományos programokból

Köszönettel tartozunk azoknak, akik a személyi jövedelemadójuk
1%-át a Szegedi Közéleti Kávéházi Esték Alapítványnak
(6726 Szeged, Szövetség u. 35.) ajánlották fel.
A befolyt összeget a Kávéház működésére fordítottuk.
Bízunk abban, hogy a támogatásukra idén is számíthatunk.
Adószámunk: 18457737-1-06

Számlaszám: Közéleti Kávéház Alapítvány, K&H 10402805-28017923-00000000

Címlap szobor:


Révai Miklós nyelvtudós (1749-1807) domborművét Tóth István szobrászművész készítette, melyet a szegedi Nemzeti panteonban 1930. október 25-én avattak fel. A születési dátum a dombormű vésetén pontatlan. Különböző forrásértékű munkákat tanulmányozva, pl. Életrajzi lexikon szerint is, Révai Miklós Mátyás János 1750. február 24-én született Nagyszentmiklóson (akkori elnevezéssel: Német-Nagy-Szent-Miklós). Iskoláit a szegedi piaristáknál végezte, és 19 évesen a rend tagja lett, majd Nagyváradon pappá szentelték. Mozgalmas, színes, olykor lázadó, szenvedélyes, de jobbító szándékkal párosuló életvitele az elkötelezett hazafit többször összeütközésbe sodorta környezetével. A nyelvújítás elkötelezett híveként Verseghy Ferenccel is „hadban állt”, pl. az un. szóelemző módszer elvetése kapcsán. 1783-tól rövid ideig a pozsonyi Magyar Hírmondó, az első magyar nyelvű hírlap szerkesztője volt. Költőként az időmértékes verselés „úttörője” Révai Miklós. Komoly erőfeszítéseket tett a Magyar Tudományos Akadémia megalapítására. (Ez végül is évtizedekkel később Széchenyi István nevéhez fűződik 1825. november 3-i Pozsonyi Országgyűlés alsóházi ülésén szót kérve, felajánlotta összes birtokainak egyévi jövedelmét…) Tanári pályájának a csúcsát jelentette, amikor 1802-ben kinevezték a pesti egyetem magyar nyelv és irodalom tanárává. Nemcsak mint irodalmár (nyelvész, költő, író), egyetemi tanár, de mint kiadó is hatalmas jelentőségű, főleg kortársai munkáit jelentette meg (Orczy, Faludy, Bessenyei).
A panteonban lévő domborművéről Tóth Attila könyvéből ez a pár szavas méltatás olvasható „Révait ábrázoló dombormű barokkos díszítményű szegélye a korra utal. A tudóst egyetemi professzori öltözetben látjuk, kezében könyvet tart, nyelvészi munkásságának jelvényét.”
Az alkotó Tóth István pedig, nekünk, szegedieknek nagyon kedves, mivel alkotásait sokszor megcsodáljuk pl. a Fogadalmi templom főhomlokzatán és a főbejáratnál öt neves személyt láthatunk: Szűz Mária, magyarok Nagyasszonyaként fején a Szent koronánkkal, mellette két oldalt két szent királyunk István és László, a bejáratnál pedig Szent Gellért és Kapisztránói Szent János.
Végül egy kis pontosítás: a Révai nagy lexikont Révai Miklós halála után több mint száz évvel később, névrokon vállalkozók, Révai Sámuel eperjesi könyvkötő műhely tulajdonos által alapított „Révai Testvérek Irodalmi Intézet Részvénytárság” jelentette meg 1911-1935 között 21 kötetben.

Révai Miklós

Professzori díszruhába öltözve látjuk.
Egy tömbből készült el a keret, és a szobor.
A tudósoknak minden szép könyv, hű barátjuk.
Révai révetegen néz, de mégsem komor.

Barokkos domborművét Tóth István alkotta.
Ám Rerrich álmaiból lett ilyen a forma.
A térnek tervezője akkor jól gondolta,
Hogy a szépség maga is egy stílus,- mint norma!

Révai a nyelvhelyesség elvét magyarázta.
Tudományos munkák gyűjteményét adta ki.
Az időmértékes verselést jónak látta,
Ezt a tanulmányában büszkén vállalta is.

Volt tanár, ki magyar helyesírást oktatott!
A grammatika használatát terjesztette.
Élete hatékony munkával volt tarkított,
Pappá szentelték, urak gyermekét nevelte.

Élt valós szegénységben, lelki gazdagságban.
Műveltsége, hitvallása vezette útján.
Így született meg könyveinek garmadája,
Megosztva velünk mind, a bennük leírt tudást.

Kazinczi, Csokonai, Berzsenyi kortársa.
A magyar felvilágosodás képviselője
Széppé tett nyelvünknek valódi tolmácsa,
Hisz az embert kultúrája viszi előbbre.

Az MTA az ő elveit fogadta el!
E vers mégsem tud mindent elmondani róla
Művei egy könyvtárnyi helyet foglalnak el.
Szava ha virág volna, tűzrózsaként szólna!

Hajdrik József

 

NEMZETEGYESÍTŐ


A „JÖVŐ BARÁTAI KÖR” HÉTFŐNKÉNT
Szeged, Pixel Kávézó az Anna kút sarkán! (Kossuth Lajos sgt. és Tisza Lajos krt. sarok)
„ Azt tapasztalom, hogy az emberben a felismert, de ki nem mondott igazság elkezd rohadni.” Balczó András

 

Január 05-én , vasárnap 13,00 órától a
Szent Korona hazatérésének 42. évfordulójára
rendezett megemlékezés.
Helyszin: Budapest, V. ker. Szabadság tér, Hazatérés
Templomának Színházterme.

Január 06-án 17 órakor Klubunkban is megemlékezünk a Szent Korona hazatérésének
42. évfordulójáról, és felelevenítjük a fenti, Hazatérés Templomában lezajlott
eseményeket.
„Élőlánc” – Trianonnal kapcsolatos program ismertetése.
Ez MINDEN MAGYAR EMBER ÜGYE!

Szívesen látunk mindenkit, akit megérint a diktátum aljassága, akinek a mellkasában
magyar szív dobog!
Január 13-án 17 órakor Dr. Beke Erzsébet, a Nemzetegyesítő Mozgalom alelnöke
beszámol a Hajdú-Bihar megyei Polgár, valamint a Borsod-Abaúj Zemplén megyei
Tiszapalkonya határában, közvetlenül a Tisza mellett megvalósult súlyos
környezetszennyezésről.
Kérjük valamennyi Honfitársunkat, hogy aki bármilyen
környezetszennyezésről tud, értesítsen bennünket, hogy
eljuthassunk a helyszínre. (e-mail: elybeke2@gmail.com Telefon:
+36 30/848-7028, és +36 70/360-3595.)

Január 20-án 17 óra helyett 18 órakor kezdünk, vendégünk Dr. Gaudi-Nagy Tamás,
aki az első könyvét mutatja be, Nemzeti Jogvédelem címmel.
A kötetben az európai nemzeteket és európai értékeket fenyegető tényezőkről, a nemzeti
önazonosságok védelmét szolgáló nemzetállami eszközökről és nem utolsósorban a civil
társadalom mozgalmi és jogvédelmi eszközeiről ír.
„Nem engedünk egy jottányit sem 1848-ból, 1956-ból és 2006 őszének
igazságtételéből sem” – mondta Gaudi-Nagy Tamás Nemzeti Jogvédelem
című könyvének bemutatóján, amelynek alcíme: Az európai értékek és a
nemzeti önazonosság elleni globalista-patriofób támadások, és az ellenük való
védekezés nemzetállami, jogvédő és civil eszközökkel.
Gaudi-Nagy Tamás külön fejezetben foglalkozik a magyar határnál történt
terrorcselekményekkel, a bevándorlási válsághelyzettel, a migrációs
népszavazással vagy a Sargentini-jelentéssel. Mindezt érdekfeszítő,
olvasmányos stílusával teszi könnyen érthetővé és rendkívül élvezhetővé.
Mint írja: „Manapság egyre több európai ember érzi úgy, hogy Európát a
szívünkkel érezzük, kezünkkel építjük és védjük, de a hitünkkel és
bátorságunkkal tudjuk megtartani.
Mert hatalmas veszély fenyegeti az európai hagyományos

nemzeti közösségeket.

Az évszázadok alatt kijegecesedett európai értékeinket, különösen a nemzeti
önazonosságunkat, a keresztény hitünket és kultúránkat, a szubszidiaritást és
a szolidaritást soha nem látott forgatókönyvek alapján akarják szétzúzni.”
A könyv borítójára az az emlékezetes kép került, amin Gaudi-Nagy Tamás
képviselő társával az országgyűlés üléstermében elhelyezett két EU-s zászlót
kihajítja az Országház ablakán 2014. február 13-án. Érdekesség, hogy a
zászlók azóta sem kerültek vissza az ülésterembe, helyükön két magyar
zászló áll.

Január 27-én Hornyák István rovásírás-szakértő társunk ismerteti a Smart Cripto
rendszer, a helyi pénz egy megvalósítható rendszerét. Beszámol a 2019. december 14-én
megrendezett „piac” tapasztalatairól.
Minden jó magyart várunk az előadásokra hétfőnként és a nemzet számára fontos
önszerveződő közösségek megalakítása és működtetése érdekében segítünk is!

Ne feledd! Ami nem öl meg, az megerősít!

NEEM párt ! Hanem Nemzetegyesítő Mozgalom!

Minden jó magyart várunk az előadásokra hétfőnként és a nemzet számára fontos önszerveződő közösségek megalakítása és működtetése érdekében segítünk is!

Dr. Bene Gábor

A J Á N L Ó
A Szeged várostörténeti és kulturális folyóirat 2020. januári lapszáma Barna Gábor Kálmány Lajos kutatói szemléletéről és módszeréről írott tanulmányával indul. História rovatunkban Ujváriné Lőrincz Tünde az 1920-as évek szegedi táncdivatait és divattáncait mutatja be. Irodalom rovatunkban Veszelka Attila Petri Csathó Ferencről, Veress Miklósról és Szepesi Attiláról emlékezik meg, Képzőművéset rovatunkban Nátyi Róbert Buday Györgyről közöl tanulmányt. Tudomány rovatunkban Gömör Béla Karády Istvánról, a kórélettan legendás szegedi tanáráról ír, Színházrovatunkban folytatódik Sándor János Döme Lajosról, míg Zene rovatunkban Kiss Ernő Monoki Lajosról szóló tanulmánya. Szemle rovatunkban Miklós Péter recenzálja Nóbik Attila könyvét.

A Szeged várostörténeti és kulturális folyóiratot megtalálják a világhálón is, a szegedfolyoirat.sk-szeged.hu címen!
Bene Zoltán főszerkesztő

 

2020. január 3-án pénteken 15.00 órától a TIT Székház (Kárász u. 11.)

Peru IV.
Az inkák csodálatos építészete IV. –
Macchu Pichu és az Inka Ösvény

A Peruról szóló előadássorozat utolsó része felteszi a koronát az Inka Birodalom építészetéről szerzett ismereteinkre. A "Föld köldöké"-ől, Cuzcoból induló Inka Ösvény elvezeti a gyaloglókat, de vonattal is meg lehet közelíteni a Macchu Picut. Elég sok részét lezárták már a turisták előtt (Inti Watana, stb.), de a képeken még megjelennek ezek a helyek, mert néhány évvel ezelőtt még nem volt tiltott terület a turisták előtt.
Előadó: Pécsi Ágnes

 2020. január 4. szombat 15.00 órától. Zöld Terasz Szeged Földvári u. 3.

A Talent Énekstúdióévzáró évértékelő közgyűlése
ajándékokkal, j utalmakkalés sok zenével.

Mint minden évben, az idén is visszatekintünk az elmúlt évre, felidézzük a nagy tavaszi, nyári koncerteket, életünk meghatározó eseményeit, és szponzorainknak köszönhetően jutalmazásokra, is sor kerül.
Értékeljük a gyerekek egész éves teljesítményét, az ajándékcsomagok mellett maradandó jutalmak, serlegek oklevelek átadására is sor kerül.
Ismét gazdára talál a Stúdió Vándorserlege, amelyet leendő tulajdonosa egy évig őrizhet.
A programot koncert zárja, ahol régi és új slágerek, nosztalgiadalok, musical-ek, filmdalok váltják egymást, jelenlegi és egykori talenteseink előadásában, akik rendszeresen visszajárnak erre a nagy eseményre.

Várunk mindenkit  sok szeretettel…))
Műsorvezető: Györkey László stúdióvezető

 

2020. január 4. szombat 17 óra Virág Cukrászda

DESSZERT Együttes
.

Lehetőséget kaptunk a nyár virágos hangulatának felidézésére azokkal a dalokkal,amelyek ránk és kedves közönségünkre is a folytonos megújulás erejével hatnak. Legyünk együtt a Virág cukrászdában kéthetente a hideg télben is szívmelengető vidámsággal!
Mindenkit szeretettel vár a Desszert-zenekar:

Földi Öcsi Dorozsma:billentyű,ének,
Palásthy Géza:basszusgitár,ének,
Répás József: dob,
Farkas Dezső: gitár,ének.

 

Hajdrik József
Vízkereszt
Január 6.
1.
"Szép jel és szép csillag, szép napunk támad!"
Januárban jő el a Három Király.
Felöltjük mi is ünneplő ruhánkat,
Hogy együtt köszöntsük az Isten fiát.

Gáspár színaranya csillog, mint a Nap!
Menyhért dobozában illatos tömjén.
Boldizsár Mirhája a test balzsama,
E jelen idő a szeretés titka.

2.

János Jézust a folyóba állítja.
Jordán hűs vizével megkereszteli.
Atyánk magát benne kinyilvánítja,
A Szentlélek-galamb őt így szereti.

Embernek reménye lesz a valóság!
Krisztust Messiásként tartjuk öröknek.
Urunk hangjától lesz a rossz halovány,
Leszünk a magasztos fénynek őrzője.

3.

Kánában Jézus anyjával volt együtt!
Jó bor a menyegzőn gyorsan elfogyott.
Higgyünk, a csodák részese leszünk,
És ihatunk majd mi is a jó borból.

Isten szeretetével tudj szeretni!
A Vízkeresztnek ez a tanítása.
Krisztus a tiszta lelkeket keresi,
Igy kisér el Isten országában.

 

2020. január 5. vasárnap. 17-22-ig VÁR Sörözö (Vár u. 4. Deák F. u. sarok)

Meghívó !

VÁR SÖRÖZŐben
ZENÉS -TÁNC EST !!
Vasárnaponként
17- 22 ig
Várunk mindenkit

 

2020. január 6. hétfő 17 óra Somogyi Könyvtár vetítője (a szokott helyen)

FILMKLUB

BUBRYÁK  ISTVÁN  VÁLOGATÁSA

VADVÍZORSZÁG, MA

Az1950-es évek elején Homoki Nagy István a későbbi nagy-nagy természetfilmes (Gyöngyvirágtól lombhullásig, Cimborák, Kékvércsék erdejében) Szegedre tette székhelyét, mert elkezdte forgatni egyik leghíresebb filmjét, a Vadvízországot. Érkezése felkavarta az egyébként apátiába süppedt város közéletét, olyannyira, hogy a film mára már különleges helyet foglal el a szegedi ember lelkében. Mindenki, aki akkor Szegeden élt úgy érezte, a film sikere kicsit az ő sikere is, hisz’ itt forgott, a szomszédos Fehér-tón.
1997-ben merész vállalkozásként, mi, a köztelevízió (akkor még az volt) munkatársai bejártuk a szegedi Fehér-tót, megvizsgálandó, Homoki Nagy filmje után majd’ 50 évvel mi változott, mi javult és bizony, mi romlott el az 50 év alatt? Két nagyhírű és nagytudású szakembert kísértünk el útján, Csizmazia Györgyöt és Molnár Gyulát. Igazából nem volt nehéz dolgunk. Csizmazia – a világ legszebb szavú természettudósa (volt), csak ontotta a maga szóvirágait, alig lehetett lejegyezni, Molnár, a világ egyik legjobb természetfotósa pedig nem győzte mutatni, ezt vegyétek fel, ezt vegyétek fel, meg ezt, meg ezt is! És így ment ez négy évszakon keresztül…
E film óta is eltelt már 20 esztendő. Azt hiszem, itt az ideje egy újabb filmnek, mert valószínűleg az 50 év alatt nem változott annyit a világ, mint az utóbbi 20-25-ben…

Operatőr: Németh László és Pigniczki István, Filmszöveg és rendező: Bubryák István

A filmet bemutatja (talán) Dr. Molnár Gyula és (biztos) Bubryák István.


 

2020. január 6. hétfő 17 óra Somogyi Könyvtár Zeneszoba

Közéleti Kávéház Fiatal tehetségek Szegeden sorozat:

Dr. Szondi Ildikó és Andóczi Balogh Éva ötlete alapján hónapról-hónapra bemutatkoznak az SZTE Sófi Ösztöndíj Alapítvány által támogatott fiatal szegedi tehetségek. A Sófi Alapítvány több mint 21 millió forint ösztöndíjjal és számos szolgáltatást nyújtva patronálta a tehetségeket az elmúlt 19 évben, akikből egymást segítő, együttműködő közösséget is szervez.

79. PROGRAM: BESZÉLGETÉS SZKALISITY ÁBEL, SÓFI-ÖSZTÖNDÍJAS HALLGATÓVAL

 

Vendég: Szkalisity Ábel, Sófi-ösztöndíjas hallgató (SZTE, TTIK)

Házigazda és moderátor: Prof. Dr. Szalay István, a Közéleti Kávéház Kuratóriumi elnöke, a Szegedi Tehetséggondozó Tanács tagja

Szkalisity Ábel 1994-ben született Szegeden, középiskolai tanulmányait a Radnóti Miklós Kísérleti Gimnáziumban végezte speciális matematika tagozaton. 2013-2019 között a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Karának programtervező Informatikus BSc, majd MSc szakos hallgatója volt. A 2016/2017-es tanévben a Helsinki Egyetemen folytatott vendégtanulmányokat. Harmadéves korától kezdve az Informatika Intézet Számítógépes Optimalizálás Tanszékén végzett demonstrátori tevékenységet, Operációkutatás valamint Közelítő és Szimbolikus Számítások kurzusok keretében. 2018 szeptemberétől az Informatika Intézet Mentorprogramjának tagja volt. 2014 óta a Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Biológiai Központjának BIOMAG (Biological Image Analysis and Machine Learning Group) csoportjának aktív tagja, ahol mikroszkópos képek automatikus feldolgozásával és a hozzájuk kötődő adatelemzési módszerekkel foglalkozik. Kimagasló tudományos és tanulmányi eredményeinek köszönhetően 2019-ben elnyerte az SZTE Sófi-alapítvány Gyémánt fokozatú fődíját.
A tudomány mellett a művészetek iránt is nagy érdeklődést mutatott, 13 évig zongorázott, 15 évig társastáncolt. Jelenleg a szegedi Partiscum kórus állandó tagja. Kedvenc sportjai közé tartoznak az úszás, a túrázás és a biciklizés.


 

2020. január 7. kedd 9 óra Zöld Terasz (Földvári u. 3.)

Szenior örömtánc- Senoroknak, Senoráknak!
Mozgásprogram a testi, lelki, szellemi frissességért

A Szenior Örömtánc kifejezetten az idősödő korosztály számára kifejlesztett közösségi táncforma
A mozgásprogram lényege: Mozgás, Öröm, Agytorna
Segít a test fizikai karbantartásában, miközben a léleknek is örömet okoz, és a folyamatos koncentrálásnak köszönhetően jótékony hatással van az agyműködésre is.

A szeniortáncban közösen, csoportosan táncolunk, ezért nem szükséges partnerrel érkezni, és nem kell hozzá előzetes tánctudás sem.
A csoporthoz folyamatosan lehet csatlakozni.
A részvétel nyitott mindenki számára.
A táncoláshoz kényelmes, zárt cipő szükséges.

Várunk mindenkit sok szeretettel!
Táncoljon Ön is velünk!

Helyszín: Zöld Terasz, Szeged, Földvári u. 3.

Időpontok:
Keddenként délelőtt: 9:00 óra Január 7.,14.,21.,28.
Csütörtökönként délután: 15:00 óra Január 9.,16.,23.,30

A foglalkozást vezeti: Pálfi Gizella

 

2020. január 7. kedd. 10 óra (Bálint Sándor Szeretetotthon (Harmat u. 2-4)

KENÉZ HEKA ETELKA
KÖLTÖNŐ
BÖLCS KÖLTEMÉNYEI


Háziasszony: Ritz Judit főigazgató
Kenéz Heka Etelka
Csillagtitok a Tejúton

Tizenkét bölcs, mely halkan érthetően beszél,
Kör alakú márványasztalon hatalmas gyertyafény,
A csillagok fénye beragyog, s a szépségükben pihennek,
Mint valaha az édenben,
Kemény tekintettel a legidősebb bölcs kinyitja ajkát
S a néma csendben fényesíti a szó a hangját!
A csillagok honában,
Hallatszik az égi szó,
Évezredek óta a tizenkettek
Egymásra találnak!
A szövetség újra helyreáll!
Belőletek merítve a többi
Tizenkettő is majd egymásra talál
A nemzet szívében kinyílik a kód,
S a fény megállíthatatlanul
Előre tör, és ezúttal győzni fog
Ne feledjétek, addig él a szövetség,
Amíg a szerelem szentsége
Él a szívetekben.
Őrizzétek mindhalálig,
Csak így győzhetitek le
A sötétség erejét.
Előlépett a hófehér szárnyas paripa,
Az öreg bölcs ráült, és elindult a kijárat felé szárnyalva,
S visszaszólt: A Szent Korona Szövetsége
ezzel újra helyreállt,
Menjetek hamarosan, ő már reátok vár.

 

EZÜSTHAJ FILMKLUB JANUÁRI MŰSORA


Klubvezető: Vörösné Séllei Emma
Az élőadások 14 órakor kezdődnek a Belvárosi Mozi
Zsigmond Vilmos termében

Jan. 21.        SEVELED
magyar romantikus  vígjáték 90 perc, 2019.
Rendezte: OROSZ DÉNES
Főszerepben: TENKI RÉKA, BÁSTI JULI,
MÉSZÁROS BÉLA, ÓNODI ESZTER,
BODROGI GYULA, POGÁNY JUDIT

Jan. 28.       PAVAROTTI
angol-amerikai dokumentumfilm 114 perc, 2019.
Rendezte: RON HOWARD
Főszerepben: LUCIANO PAVAROTTI, SPIKE LEE,
PRINCESS DIANA, PLACIDO DOMINGO

 

 

 

2020. január 7. kedd  16 óra Zöld Terasz Klub  (Földvári u. 3)

JÓGA MINDEN KOROSZTÁLYNAK

Jóga minden korosztályhoz szó, megtanít a helyes testtartásra, a helyes légzésre.
Koncentrálunk az ízületi mozgékonyságra és stabilitásra. Nincs életkorhoz kötve, mindenki saját magához képest fejlődik.
Tanit: Plcznerné Rózsa jógaoktató (70-325-5139)

 

2020. január 7. kedd 17 óra Stefánia Fiókkönyvtár-klub (Stefánia 2.)


M E G H Í V Ó
(Részlet a - Világunk - című antológia előszavából.)
„Minden novella és vers generációk kapcsa, mely nem saját megélt kínjainkról kényszerül beszélni, kierőszakoltuk belőlük a mélyen belénk égett védekező reflexet, de rögzítik az utókor számára egy nemzedék egyre inkább ködbevesző hányattatásait.”
A Somogyi-könyvtár Íróklubja szeretettel várja az érdeklődőket
Beszélgetés az Irodalomról
Dr. Bogoly József Ágoston irodalomtörténész, irodalomkutatóval
Beszélgetőtárs: Vörös Pál
Írásaikból felolvasnak az Íróklub tagjai.

 

2020. január 8. szerda 15 óra Somogyi Könyvtár

OLVASÓNAPLÓ
Füst Milán: Feleségem története
Háziasszony: Palotásné Nagy Éva tanár


 

2020. január 8. szerda 17 óra MTA SZAB Székház 110-es előadóterem

Közéleti Kávéház Szegedi tehetségek utazási élménybeszámolója sorozat:

Az SZTE Sófi Ösztöndíj Alapítvány 19 éve óta több millió forint ösztöndíjjal és sok szolgáltatást nyújtva támogatja a fiatal szegedi tehetségeket, akik körbeutazták a világot. A tehetségek vetítéssel illusztrált előadásokat tartanak szép és izgalmas utazási élményeikről hónapról-hónapra, amelyeken a Közéleti Kávéház közönsége megismerheti a világ csodálatos országait, városait és természeti szépségeit.

49. PROGRAM: DR. TÚRÓCZI TAMÁS, SÓFI-DÍJAS TÖRTÉNÉSZ UTAZÁSI ÉLMÉNYBESZÁMOLÓJA: SZENTPÉTERVÁR

 

„A 18. század kezdetén egy kelet-európai uralkodó mert nagyot álmodni, és ami még fontosabb, mert nagyot alkotni. Nem véletlenül lett a neve Nagy Péter, „minden oroszok cárja”, aki bevezette Oroszországot, ezt a kontinens méretű államot a modern korba. Az, amit megálmodott és megalkotott hatalma szimbóluma, egy város volt, ami magán viselte a Nyugat utánzásának mindenféle jegyét, mégis utánozhatatlanul orosz tudott maradni. A Néva partján egy igazi csodát emeltetett, amiről az elmúlt három évszázadban megannyi utazó mesélt beszámolójában. Ezzel próbálkozom most én is Kedves Közönségem számára; mesélni a vizek városáról, „Észak Velencéjéről”, „Kelet Versailles-ról”: Szentpétervárról.”

 

2020. január 8, (szerda) 17 óra SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Tudástár
(Boldogasszony sugárút 6.)

A SZÉCHENYI KÖR PROGRAMJA

BOLDOG ÚJ ÉVET!
Az év első összejövetelén véglegesítjük az éves programot, befizetjük a tagdíjat, megbeszéljük, hogy ki milyen munkát vállal az év folyamán. Jelentős ünnepségünk nem lesz, de az év során neves vendégelőadókat is várunk.
A decemberi kávéházi programfüzet borítóján gróf Széchenyi István szobrát látjuk. Az ismertető végén Mihály Illés ezt írta: „Arra buzdítom Önöket, hogy mindenki a maga módján „ápolja” Széchenyi István emlékét!” Köszönjük a felszólítást, és nagyon örülnénk, ha minél többen megfogadnák. Bízom benne, hogy ebben az évben is sok szép és érdekes előadással kápráztatjuk el mindazokat, akik jelenlétükkel megtisztelnek bennünket.

Előadó: Papp Éva, a tagcsoport elnöke

 

2020. január 9. csütörtök 10. óra SZTE Zeneművészeti Kar Liszt Ferenc terem (Tista Lajos krt. 79-81.)

GITÁRVIZSGA
Házigazda: Pavlovits Dávid  gitárművész

 

 


 

2020. január 9. csütörtök 10 óra Zöld Terasz Klub (Földvári u. 3.)


Senior linedance ("sortánc") Timivel

Ha fázol, TÁNCOLJ! Avagy: Mire is jó, ha télen (is) táncolsz
1?? felfűti a szervezetet
2?? jót tesz közérzetünknek - mosolygunk, nevetünk https://ci6.googleusercontent.com/proxy/drAEJLyYQG-1nUVZqILR_4vLTp4X5IsB3-ZK98uknOX2tf_Gw4cQmSfb77pAXNgy2CzEMmmWypEgi6_CaXr52T2_oKN3FiOxFjqjPVtVim8BdDLOmA=s0-d-e1-ft#https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t4c/1/16/1f642.png:)
3?? kimozdulunk a lakásból
4?? társaságban vagyunk
5?? 55 éves korunk felett - ha nem mozgunk - évenként 1%-ot vesztünk izomtömegünkből - ezt a tánc lassíthatja!! https://ci5.googleusercontent.com/proxy/9ILkvebi4OKj_TrNlrVmGUwVeV_R8vEJKo5B4Sho04q5Qhu1NYx8DRoccgerP0kQccro69OaUh8Njdo6O9LB_U4mmg54OshuHEAv8bX914ZR3SBJxQ=s0-d-e1-ft#https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t57/1/16/1f609.png;)
6?? rendszeresen mozoghatunk
7?? kicsit "ünneplőbe öltöztetjük a lelkünket"
8?? jólesik utána a kávé, a tea - vagy épp a forralt bor!
Gyere, táncolj velünk! (Info: 70/365-5501)

2020. január 9. csütörtök 10 óra Zöld Terasz Klub (Földvári u. 3.)

 


 

 

2020. január 9.  csütörtök 16  óra Zöld Terasz (Földvári u. 3.)

Szenior örömtánc- Senoroknak, Senoráknak!
Mozgásprogram a testi, lelki, szellemi frissességért

A Szenior Örömtánc kifejezetten az idősödő korosztály számára kifejlesztett közösségi táncforma
A mozgásprogram lényege: Mozgás, Öröm, Agytorna
Segít a test fizikai karbantartásában, miközben a léleknek is örömet okoz, és a folyamatos koncentrálásnak köszönhetően jótékony hatással van az agyműködésre is.

A szeniortáncban közösen, csoportosan táncolunk, ezért nem szükséges partnerrel érkezni, és nem kell hozzá előzetes tánctudás sem.
A csoporthoz folyamatosan lehet csatlakozni.
A részvétel nyitott mindenki számára.
A táncoláshoz kényelmes, zárt cipő szükséges.

Várunk mindenkit sok szeretettel!
Táncoljon Ön is velünk!

 

Helyszín: Zöld Terasz, Szeged, Földvári u. 3.

Időpontok:
Keddenként délelőtt: 9:00 óra Január 7.,14.,21.,28.
Csütörtökönként délután: 15:00 óra Január 9.,16.,23.,30

A foglalkozást vezeti: Pálfi Gizella

 

2019. január 9. csütörtök 15 óra Somogyi Könyvtár Dorozsmai Fiókkönyvtár

Szeged Régen és Ma

Ha kíváncsi milyen volt és milyen lett városunk, nézze meg a Napfény-Fotókör tagjaink képeit a Somogyi Könyvtár Dorozsmai Fiókkönyvtárában.

A kiállítást Juhász Istvánné a fotókör tagja nyitja meg.
A műsorban közreműködnek:
Jávor Olga vers

 

2020. január. 9. csütörtök 16 órai Stefánia-könyvtár (Stefánia 1.)

Szabadság, reggeli fényben
Könyvbemutató

Emlékvizeken horgászva, és Szabadság, reggeli fényben. Ez a címe Farkas Csaba író,
újságíró tizenhatodik és tizenhetedik könyvének bemutatója.
Az elsőként említett kötet horgásztörténeteket tartalmaz, a második könyv
Farkas Csabának a valahai Reggeli Délvilágban megjelent tárcáiból állt össze.
A szerzővel
Tanács István, a Népszabadság és a Szabad Föld egykori munkatársa beszélget.
A rendezvény házigazdája dr. Majzik István, a Pelikán Kiadó vezetője.

 

2020. január 10. péntek 10 óra (Bálint Sándor Szeretetotthon (Harmat u. 2-4)

KENÉZ HEKA ETELKA
KÖLTÖNŐ
BÖLCS KÖLTEMÉNYEI

Háziasszony: Ritz Judit főigazgató
Kenéz Heka Etelka

Álmok közt
Holdkóros éjben
álmaink közt
suhan a léptem
csillogó hóesésben,
orkánoknak
dúló zenéjében
magamat
elveszítettem,
s keresem a
tőlem messze
szállt lelkem,
óh a szemem
titkos ringatása
álmomnak
fényes írása
levetíti gondolatom,
még mielőtt
elsuhan az álmom
szívem olykor
örömbe mártom,
olykor félig már
álmok közt
halva jár
s rémületében
gyász színű
lesz bennem
a szivárvány.

 

2020. január 10. péntek 16 óra Stefánia Könyvtár (Stefánia 1.)

GYERMEKVÓNAT ANGLIÁBA

Előadó: Dr. Petneki Katalin a könyv szerzője

Háziasszony: Szűcs Ágnes újságíró

 

Az előadás első részében beszélnék az 1919 második felében, ill. 1920-ban megindult külföldi segélyakciókról, ezen belül a gyermekvonatokról.
A második részben pedig bemutatnám, hogy a könyvben bemutatott naplókban és levelekben hogyan élte meg ezt az egyik „segélyezett”, egy 12 éves kislány. Itt lehetne egy-két részletet felolvasni a könyvből. (Majd kérdezősködöm a volt tanszékemen, hátha valaki vállalja a felolvasást, ha nem győzném hanggal.)
Címnek esetleg lehetne ilyesmi:
Az 1920-ban megindult gyermeksegélyezés egy gyermekvonat élményei tükrében. Petneki Katalin ny. egy. doc. előadása/könyvbemutatója a „Gyermekvonat Angliába. Egy budai kislány levelei” c. kötete alapján.

 

 

 

2020. január 12. vasárnap. 17-22-ig VÁR Sörözö (Vár u. 4. Deák F. u. sarok)

Meghívó!!!

VÁR SÖRÖZŐben
ZENÉS -TÁNC EST !!

Vasárnaponként
17- 22 ig
Várunk mindenkit

 

2020. január 13. hétfő16.00 órakor a városháza házasságkötő termében


ORTODOX  KARÁCSONY


Az elbűvölő hangulatú filmösszeállítás úgy mutatja be a január 7-i ünneplésű  orosz pravoszláv karácsonyt, hogy közben megcsodálhatjuk a romantikus, hóba süppedt, téli tájat. Bemutatja a kolostorok erdejében az úgynevezett „arany gyűrű” ősi orosz városaiban található legszebb templomokat, katedrálisokat, lavrákat  kívülről-belülről. Betekinthetünk az éjféli mise egy-egy részletébe, csodálhatjuk a gyertyák lobogásában az éjféli mise egy-egy részletét, az ikonokat és a hívő embereket is. A zenei aláfestést főként a pravoszláv egyházi zene adja gyönyörű kórusokkal.
Aki ezt a szépséges összeállítást prezentálja: Balogh Ferenc, a facebook által nemrég bemutatott „öreg, szegedi filmes”.
A bevezetést és a szükséges tájékoztatást Dévai Kálmánné háziasszony mondja el.
A film 59 perces.

 

2020. január 13. hétfő 18 óra Újszeged, Fasor vendéglő (Bérkert u. 54)

FÖLDKÖZI TENGER LEGDÉLIBB NAPFÉNYES SZIGETE
KRÉTA
ÉS A CSODÁLATOS SANTORINI SZIGETE

Utibeszámoló, vetítéssel
Előadó: Savanyáné Fejes Ágnes
Házigazda: Dr. Abonyi Mária jogász

 

2020. január 14. kedd 9 óra Zöld Terasz (Földvári u. 3.)
Szenior örömtánc- Senoroknak, Senoráknak!
Mozgásprogram a testi, lelki, szellemi frissességért

A Szenior Örömtánc kifejezetten az idősödő korosztály számára kifejlesztett közösségi táncforma
A mozgásprogram lényege: Mozgás, Öröm, Agytorna
Segít a test fizikai karbantartásában, miközben a léleknek is örömet okoz, és a folyamatos koncentrálásnak köszönhetően jótékony hatással van az agyműködésre is.

A szeniortáncban közösen, csoportosan táncolunk, ezért nem szükséges partnerrel érkezni, és nem kell hozzá előzetes tánctudás sem.
A csoporthoz folyamatosan lehet csatlakozni.
A részvétel nyitott mindenki számára.
A táncoláshoz kényelmes, zárt cipő szükséges.

Várunk mindenkit sok szeretettel!
Táncoljon Ön is velünk!

Helyszín: Zöld Terasz, Szeged, Földvári u. 3.

Időpontok:
Keddenként délelőtt: 9:00 óra Január 7.,14.,21.,28.

Csütörtökönként délután: 15:00 óra Január 9.,16.,23.,30

A foglalkozást vezeti: Pálfi Gizella

 

2020. január 14, kedd 15 óra a Bibliotéka Könyvtárában

Rejtvényfejtő verseny kerül megrendezésre.


A rendezvényt vezeti Budai István alelnök

 

2020. január 14. kedd 15 óra TIT Székház (Kárász u. 11.)

ANGLIA ÉS OLASZORSZÁG

Kovács Mária vetitett képes előadása

Házigazda: Bagdi Sándor főiskolai docens

 

2020. január 14. kedd 16 óra Somogyi Könyvtár

SZEGEDI GYÁRAK ÉS ÜZEMEK HIRES ES NAGYON EREDMÉNYES ÉVEI I.rész

Előadó: Faragó Aurél Jánosne

 

 

2020. január14. kedd  16 óra Zöld Terasz Klub  (Földvári u. 3)

JÓGA MINDEN KOROSZTÁLYNAK

Jóga minden korosztályhoz szó, megtanít a helyes testtartásra, a helyes légzésre.
Koncentrálunk az ízületi mozgékonyságra és stabilitásra. Nincs életkorhoz kötve, mindenki saját magához képest fejlődik.
Tanit: Plcznerné Rózsa jógaoktató (70-325-5139)

 

 

2020. január 14. kedd 17 óra Somogyi Könyvtár I. em. Zeneszoba


M E G H Í V Ó
Tisztelettel hívom és várom minden kedves barátomat, könyvbemutatóra, ahol

Kettősségek és ellentmondások
című könyvemet mutatja be Kisimre Ferenc publicista, majd beszélget velem, és felolvasunk néhány részt a könyvből.
Ez a könyv – amelynek műfaji meghatározását önírásként jelöltem meg – 1937. január 14-től, születésem pillanatától napjainkig terjedően tárja az olvasó elé azt a sok ellenmondást, amelyek családomban és az én életemben állandóan a kettősség érzetét keltették. Igaz, a sok ellentmondás között az egyik szemem hol sírt, a másik pedig hol nevetett, tehát éltem életem, abban és ebben a korban is. A könyv tartalmazza még több korábbi írásomat, történeteket, de azok is mind hozzám kapcsolódnak.
András K. Zoltán

 

2020  január 14. kedd 18 óra TIT Ifjúsági Ház (Felső-Tisza part 2.)
Az újkori világ 7 építészeti csodája

Előadó: Jankó György

 

2020. január 15. szerda 16 óra Somogyi Könyvtár Stefánia fiókkönyvtár klubja
(Lövey-/Pécsi-) Varga Éva:
Ókori római fegyverek és fegyverzet - előadás
„A római hadsereg fegyverzetére vonatkozóan a kezdeti időkből meglehetősen kevés
adatunk van, számos részlet ismeretlen a számunkra. A fegyverzetnek kétféle felosztását
használjuk általában. Megkülönböztetünk támadó és védő fegyverzetet. A nehézfegyverzetű
legiós gyalogság 94 fő támadófegyvere a hosszú lándzsa, latinul a hasta volt. Ezt főként
szúrásra használták. Eredetileg ’rúd’ jelentéssel bírt, a római phalanx jellegzetes fegyvere.
Eredetileg valamennyi római katonának viselnie kellett, akkor is, ha ritkán használta. Nehéz
taszítódárda volt.” In: Lövey-Varga Éva VAEUAEB.PTE: A római fegyverzet. Egyetemi dolgozat, Pécsi Tudományegyetem, Fazekas Ferenc kurzusa, 2013. november 29., Pécs, 60 pp.
„17. A „szakállas parittya” használatának gyakorlása
Az ifjakkal be kell gyakoroltatni a „szakállas parittya” használatát is, amelyet
mattiobarbulusnak neveznek. Volt ugyanis Illyricumban két légió, egyenként hat-hatezer
katonával, amelyet úgy hívtak, mivel harcosai nagy szakértelemmel forgatták ezt a fegyvert.
Hosszú időn át minden háborút a legderekabban vívták meg, míg vége Diocletianus és
Maximianus, amikor átvették a hatalmat, úgy határoztak, hogy ezek, vitézségük jutalmául, a
Mattiobarbuli Joviani- és a Mattiobarbuli Herculani- nevet vegyék fel. Úgy mondják, hogy
minden más legiónak elébe is helyezték őket. A katonák mattiobarbulust szoktak a pajzsokra
függesztve hordozni. Ha ezeket ügyesen hajítják el, úgy tűnik, hogy pajzsos létükre az íjászok
tisztét utánozzák, mert súlyos sebet ejtenek az ellenséges harcosokon és lovakon, mielőtt még

 

 

2020. január 15. szerda 17 óra  SZAB Székház 110-es termében (Somogyi u. 7)

Az ismeretlen rózsa
Kohári György középiskolai tanár előadása
Házigazda: Kohári Nándor történész.

 

A rózsát, mint kerti növényt mindenki ismeri. Bizonyosan, minden hazai településen előfordul, közterületen és magánkertekben egyaránt gyakori virág. Mégis ismeretlen, hiszen a nemesítés évszázadai alatt létrejött számos rózsacsoport nagyobb része Magyarországon ritkán ültetett különlegesség, a rózsakultúra, a rózsák történetének művészeti vagy társadalmi összefüggései pedig szinte alig ismertek. A rózsák iránt érdeklődőkkel, képekkel, rózsaillattal kísérve teszünk kísérletet végigjárni a virágok királynőjének történetét.

2020. január 15. csütörtök 17 óra Zöld Terasz Klub (Földvári u. 3.)

SZEGED A KLÍMAVÁLTOZÁS
VIHARÁBAN


Szabó Tímea és Schmuck Erzsébet vitája
Házigazda: Kovács Tamás  önkormányzati képviselő

 

2020. január 15. szerda 18 óra TIT Székház (Kárász u. 11.)

Három nagy projektmunkám a Magas-Himalájában; Zanglában, Lehben és a Mathói lámakolostorban.  1. rész.
Makra Péter mérnök vetített képes előadása

 


 

2020. január 16. csütörtök 10 óra (Zöld Terasz (Földvári u. 3.)


Senior linedance ("sortánc") Timivel


Miért hasznos KONKRÉTAN A LINEDANCE idősödő korban (kutatási eredmények)
"A kutatás során neurológusok és sporttudósok a 65 és 80 év közötti 60 résztvevőt két csoportba osztották. Fejlődésüket 18 hónap elteltével hasonlították össze. Az egyik csoport tagjai vonalas táncot tanultak, amelynél a táncosok egyesével sorba rendeződve egymás mögött állnak. Mindig új lépéseket tanultak, idővel a koreográfia gyorsabb és bonyolultabb lett... pozitív hatásai voltak a mozgásnak az agyra, ... a táncolás a nagyagyat és azt a részt stimulálta, amely a két agyféltekét összeköti... Az összes résztvevőnek javult az egyensúlya, ami sokat segít az esések kivédésében és megőrizni az idős emberek mobilitását." (forrás: origo.hu)
Gyere, táncolj velünk! (Info: 70/365-5501)

2020. január 16. csütörtök 10 óra (Zöld Terasz (Földvári u. 3.)

 


 

 

2020. január 16.  csütörtök 16  óra Zöld Terasz (Földvári u. 3.)

Szenior örömtánc- Senoroknak, Senoráknak!
Mozgásprogram a testi, lelki, szellemi frissességért

A Szenior Örömtánc kifejezetten az idősödő korosztály számára kifejlesztett közösségi táncforma
A mozgásprogram lényege: Mozgás, Öröm, Agytorna
Segít a test fizikai karbantartásában, miközben a léleknek is örömet okoz, és a folyamatos koncentrálásnak köszönhetően jótékony hatással van az agyműködésre is.

A szeniortáncban közösen, csoportosan táncolunk, ezért nem szükséges partnerrel érkezni, és nem kell hozzá előzetes tánctudás sem.
A csoporthoz folyamatosan lehet csatlakozni.
A részvétel nyitott mindenki számára.
A táncoláshoz kényelmes, zárt cipő szükséges.

Várunk mindenkit sok szeretettel!
Táncoljon Ön is velünk!

Helyszín: Zöld Terasz, Szeged, Földvári u. 3.

Időpontok:
Keddenként délelőtt: 9:00 óra Január 7.,14.,21.,28.
Csütörtökönként délután: 15:00 óra Január 9.,16.,23.,30

A foglalkozást vezeti: Pálfi Gizella

 

2020. január 16. csütörtök 17 órától zárásig Virág Cukrászda
NAP, HOLD, CSILLAGOK
MŰVÉSZETI ÉS IRODALMI EST 3. RÉSZ


Szeretettel köszöntünk szervezőkként minden kedves írót, költőt, szavalót, mese- és próza-, monda- és egyéb műfajrajongót, és előadót!
A Nap, Hold, Csillagok rendezvénysort a szegedi Virág Cukrászda és Kávéház termeiben a rendezvények hatására talán kicsit meginduló művészeti- és irodalmi élet felvirágoztatása céljával terveztük. Úgy gondoltuk, hogy a kávéház egykori híres látogatói nyomán indulva talán megfelelő emléket és emlékeket állítunk nekik, és a jelen alkotóinak, és a szerzőket közelebb hozzuk a kiadóikhoz, a közönségükhöz és az oktatási élethez is. Nagy remények, nagy célok…Álmok nélkül nincs élet, nincs fejlődés.
A mese sajnos eddig máig kimaradt a nyílt porondról. Pedig kedvenc népmesénk afrikai népmese címével együttesen viseli égitesteink névét. Vajon mi a közös bennük, mi a közös bennünk? Mi a közös bennünk, rendezvény szervezőkben, akik tanítani, és segíteni akarnak, lehetőséget adni, és a szerzőkben, a vállalkozókban, akik a közösség elé tárják írásaikat, vagy más szerzők írásait közvetítik felénk előadóként.
A korábbiakban is jeleztük, hogy ha a szerző nehézségekbe botlik saját alkotásai előadásánál, nyugodton hozhat magával előadót, vagy átadhatja művét előadásra, tolmácsolásra, ha azt az illetővel meg tudják beszélni. A rendezvények ingyenesek, jogdíjat a két intézmény ingyenessége miatt fizetni nem tudunk, de a lehetőséget szeretnénk adni, tálcán kínálni az azzal élők felé.
A korábbiakban a rendezvények keretében is említettem, hogy nem csak egy és másfél órás előadási és rendezvényidőről van szó. Nem kell a rendezvényhelyet elhagyni, fogyasztani tetszőlegesen lehet közben. A vetítéseket is meg tudjuk oldani, ha valaki szeretne saját előadásban videón keresztül távolabbról is részt venni a rendezvényeken. Az ilyen bemutatkozásokhoz fényképet, kis életrajzot, és néhány bemutatkozó alkotást kérünk. Vállalkozó kedvű előadóink a nem videós, szöveg anyagban küldött alkotásokat is szívesen tolmácsolják. Megbeszélt előadók mellett szintén lehetséges az előadás.
Az est alatti vers-, mese-, és prózamondásra jelentkezni lehet:
Dr. Bogoly József Ágoston (irodalomtörténész) augustus5500@gmail.com
(Lövey-/Pécsi-)Varga Éva (Tollforgató Online Lapcsoport – Archivált Világ/Archived World) email címén is: tollforgato.lapcsoport@gmail.com vagy tollforgato.irodalmi@gmail.com
A tárgyba kérem írják bele az elmondani kívánt alkotás szerzőjének nevét, és a Nap, Hold Csillagok címszót!
Jelentkezni nem kötelező, de megköszönjük!
Az est vendégei, érdeklődők, nézők, szerepelni vágyók szabadon-jöhetnek mehetnek közben, táncolhatnak, és rendelhetnek is a kávéházi termékekből. Nincs kötelező fogyasztás.
Minden kikapcsolódni és tanulni vágyót, érdeklődőt szeretettel várunk! Bízunk benne, hogy a régi kávéházi hangulatot sikerül kicsit újravarázsolnunk!

Házigazda: Dr. Bogoly József Ágoston irodalomtörténész

Háziasszony (fő szervező): (Lövey-/ Pécsi-) Varga Éva Tollforgató Irodalmi, Történeti, Ókor Történeti, Művészeti és Politikai Lap – Archivált Világ/Archived World Főszerkesztő - Laptulajdonos Kiadó

 

2020. január 16. csütörtök 18 óra Móres Bárkonyha (Híd u. 4.)

Gerincünk, mint mozgásunk alappillére és a shiatsu masszás összefüggése

A testünk egy mozgásszervrendszer, amelynek egy fő tartó pillére van, ez pedig a gerinc oszlop!
Ehhez kapcsolódnak a végtagok és a koponya. A gerincünk védelme az egyik, ha nem a legfontosabb,
hogy megvédjük testünket a mozgásszervrendszeri betegségektől!
A Természetes Mozgásminta Tréning a legújabb mozgásrendszeri kutatások eredményei alapján
összeállított gerinc torna. A gerincsérv és a degeneratív mozgásszervi betegségek új prevenciós útja,
a helyes testtartás elsajátítás. Módszerével megtanulhatóak a korrekciós gyakorlatok, amelyek
rendszeres gyakorlása gyökeresen megváltoztatja a mozgásmintát, a közérzetet és a mindennapi
életet!
Az előadás második felében megismerkedhetünk a shiatsu masszás eredetével, rövid történetével.
Láthatjuk a gerinc fontosságát a shiatsu masszásban. Bemutatjuk, hogy gerinc probléma esetén
hogyan tud segíteni a shiatsu valamint milyen egyéb terápiás lehetőségeket kínál a masszás.

Előadók:

Turcsányi Szilvia
Rehabilitációs és Prevenciós Gerinctréner

Csúri Edit
Diplomás shiatsu masszőr

 

 

2020. január 17. péntek, 17 óra Bibliotéka (Kálvária sgt.14. sz.)

Egyszemélyes hölgykoszorú

Hajdrik József
Verses-zenés könyvbemutatója
Az est szereplői:
Bálintné Ágoston Ilona (Műsorvezető)
Pappné Mészáros Ági (A költő szinkronhangja)
Péter Lea (Kaleidoszkóp díjas előadóművész)
Katona Mária (Versmondó)
Szaszkó Klári (Írónő)
Kothencz József (író)
Szívós Dalma (Szeged szépségkirálynője) ének
Szivós Alma (versmondó)
Horváth Dalma Csilla(versmondó)
Szalai László Netala (Gitár)
Szabó Norbert (Fuvolaművész)

 

2020. január 17 péntek 18  óra SZAB Székház (Somogyi u.)

60 PERC A SZEM KÖRÜL


Pető Tünde Szegeden nőtt föl, és tanult ki szemésznek. Jelenleg szemész professzor Belfastban a Queen’s University Orvosegyetemen.
Főleg a cukorbetegség és az öregkori szemfenéki degeneráció kutatásán és ellátásán dolgozik. Élete során dolgozott Olaszországban, Ausztráliában és Londonban, mielőtt Belfastba érkezett. Érdeklődése középpontjában a beteg-centrikus kutatás áll, melyet széleskörű nemzetközi együttmüködésben végez szemészekkel és alaptudománnyal foglalkozó kutatókkal együtt.

2020-tól még szorosabb együttmüködést fog kialakitani a Szegedi Egyetem Szemészeti klinikájával, a novemberben aláírt együttmüködési egyezmény segítségével. Remélhetőleg más részlegek is csatlakoznak majd a kutató és oktató munkához!
Érdeklődésének középpontjában az áll, hogy az egészséges látás érdekében mi függ rajtunk és függ az orvostudományon. Egyik kihivó kérdése, hogy mit együnk, hogy jobban lássunk, és mi más segít meg abban, hogy a gyakori szembetegségek által okozott látásromlást csökkenteni tudjuk?
A 30 éves szemészeti gyakorlathoz tartozó szem körüli kirándulásaihoz hozzátartznak a Föld körüli gyakori utazások is, hiszen Pető Tünde a Brit Nemzetközösség számos országában is dolgozik, felelős a cukorbetegek szemészeti ellátásának megszervezésében és segitésében Afrikában, a Karib-szigeteken és Ázsia számos részeiben is. Ezek, és hasonló “kirándulások” juttatták el Dr. Petőt a Szegedi egyetemről a londoni8 St. James Királyi Palotába, az EU üléseire Brüsszelben, az angol és számos más ország parlamentjébe is!
Előadó: Dr. prof. Pető Tünde

2020. január  18. szombat 15.00 órától. Zöld Terasz (Földvári u. 3.)

Talentes évnyitó nyílt nap, bemutatkozás…


Az új évben is várunk minden énekelni szerető általános és középiskolás fiatalt 10 és 16 év között, aki szeretne bemutatkozni közönség előtt, szólóban, duettben, vagy csapatban énekelve.
Ezen a délutánon kipróbálhatod magad, kapsz egy mikrofont, és ha megakadsz, segítünk…)) Vár Benneteket a Talent Kiscsillag, az Angel’s és a Vadmacskák csoportja…)) Hozd el a barátodat, az osztálytársadat, a szüleidet, rokonaidat, és a nagymamát…))
A bátortalanoknak tartunk egy kiskoncertet, reméljük kedvet kaptok tőle…))
Várunk mindenkit szeretettel…))
Műsorvezető: Györkey László stúdióvezető
Elérhetőség: 20-9936-782

 
Ágota Vassné Szabó


Pucér lélek
Pókfonálon érkezett az este,
kiömlött-barna lett a part.
A hattyú fejét a szárnya alá tette.
Minden csibét pihe tollpaplan takart.
Álmos kis béka bámult ki a tóból.
Teste aranyló csíkjait melegítette a nap.
Most a holdat várja, és nagyokat pislog,
hogy szerelmes dalnokká váljon,
egy otthonos kis nádtorzsa alatt.
A cickány vadászatra indul.
Finom kis orra a fövenyen motoz,
s szalad a vízbe, ha elkap
egy óvatlan harmatgiliszta falatot.
Mert a járata puha vackán
szuszog az új élet,
és a fényes, fekete orrocskák
enni kérnek.
Mai utolsó tercére hangol
az ágcsúcson egy szmokingos úr.
Fészkén a párja,
a zenész szerelmes szonettjét várja:
zengő-rigóul.
Pókfonálon érkezett az alkony.
Kiömlött-barna lett a part.
Hátamra takarót terített az este,
mi csillagfénnyel mindent betakart.
Tiszta, egyszerű és szép volt az érzés.
Hallani lehetett minden lélegzetet.
Nem kötöttek urbánus szabályok,
s a látóhatár, a pucér lelkemmel egybekelt.

 

2020. január 18. szombat 17  óra Virág Cukrászda

DESSZERT EGYÜTTES

Ősz van már,hamarosan itt a tél,de lehetőséget kaptunk a nyár virágos hangulatának felidézésére azokkal a dalokkal,amelyek ránk és kedves közönségünkre is a folytonos megújulás erejével hatnak. Legyünk együtt a Virág cukrászdában kéthetente a hideg télben is szívmelengető vidámsággal!
Mindenkit szeretettel vár a Desszert-zenekar:

Földi Öcsi Dorozsma:billentyű,ének,
Palásthy Géza:basszusgitár,ének,
Répás József: dob,
Farkas Dezső: gitár,ének.

 

2020. január 18. szombat 17 óra TIT Székház (Kárász u. 11.)

IZLAND
Virág Ferenc vetített képes előadása

 

2020. január 18 szombat 19 óra Virág cukrászda

KISS ATTILA ANDOR MAGÁÉNEKSZAKOS HALLHATÓ ESTJE

HÁZIGAZDA: Lázár Lajos. Ifjúsági Önkormányzat alapítója

 

2020. január 19. vasárnap  17 óra Virág Cukrászda

Dayly Swing
ZENEKAR KONCERTJE

A zenekar tagjai:
Bőgő: Tihanyi Ádám, Hegedű: Lengyelné Domány Anikó
Gitár 1: Farkas Mihály, Gitár 2: Benyovszky István

 

2020. január 19. vasárnap. 17-22-ig VÁR Sörözö (Vár u. 4. Deák F. u. sarok)

Meghívó !!!

VÁR SÖRÖZŐben
ZENÉS -TÁNC EST !!
Vasárnaponként
17- 22 ig
Várunk mindenkit


2020. január 20, hétfő, 16.00 óra, 90 C étterem (Kelemen u. 2)

LESZ – E KÁOSZ GYŐRBEN?


E kérdést, 2019. december 3-án tettük fel, amikor nyilvánosságra került a polgármesteri székért induló ellenzéki közös jelölt neve. Ha nyer, akkor a Közgyűlésben 2/3-os FIDESZ-KDNP többséggel kerül szembe és emellett meg kell küzdenie az Őt támogató, zsarolással hírbe hozott párt gondjaival is.  Ha nem nyer, akkor a nyertesnek hordoznia kell  a  luxus-szexbotrányáról elhíresült elődjét érintő korrupciós ügyek nyomozási fejleményeinek várható következményeit. Bárki győz is, a német autóipar esetleges válsága Győr foglalkoztatási nehézségeket és így a polgármester számára  próbatételt fog jelenteni.
Beszélgetőtársak: CZÍGNER JENŐ fül- orr-gégész professzor, SZALMA IBOLYA szakpszichológus és SZALAY ISTVÁN matematikus

 

2020. január. 20. (hétfő) 18 óra Városháza, Házasságkötő terem

 

Kastélyok és legendák földje, Skócia

Mi jut eszünkbe Skóciáról? A vad táj, a skót szoknya, a loch ness-i szörny, a skót duda, a whiskylepárlók és a hamisítatlan humor? Igen, ez mind Skócia, de a Skót-felföld egyedülállóan szép vidék is: zöldellő hegyoldalak, vadregényes fjordok, gyors hegyi patakok és ködfelhőbe burkolódzó tavak látványa nyűgözi le az utazót. A múlt szerelmeseit pedig több száz éves apátságok, vár maradványok, kísértetjárta kastélyok, öreg hidak és történelmi városok várják. Walter Scott és Robert Burns hazájába hívom Önöket egy diavetítéses kirándulásra, hogy megmutassam és elmondjam: engem miért és hogyan varázsolt el Skócia.

Előadó: Tasnádi Gáborné

 

2020. január 21. kedd 9 óra Zöld Terasz (Földvári u. 3.)

Szenior örömtánc- Senoroknak, Senoráknak!
Mozgásprogram a testi, lelki, szellemi frissességért

A Szenior Örömtánc kifejezetten az idősödő korosztály számára kifejlesztett közösségi táncforma
A mozgásprogram lényege: Mozgás, Öröm, Agytorna
Segít a test fizikai karbantartásában, miközben a léleknek is örömet okoz, és a folyamatos koncentrálásnak köszönhetően jótékony hatással van az agyműködésre is.

A szeniortáncban közösen, csoportosan táncolunk, ezért nem szükséges partnerrel érkezni, és nem kell hozzá előzetes tánctudás sem.
A csoporthoz folyamatosan lehet csatlakozni.
A részvétel nyitott mindenki számára.
A táncoláshoz kényelmes, zárt cipő szükséges.

Várunk mindenkit sok szeretettel!
Táncoljon Ön is velünk!

Helyszín: Zöld Terasz, Szeged, Földvári u. 3.

Időpontok:
Keddenként délelőtt: 9:00 óra Január 7.,14.,21.,28.
Csütörtökönként délután: 15:00 óra Január 9.,16.,23.,30

A foglalkozást vezeti: Pálfi Gizella

2020. január 21. kedd  16  óra Zöld Terasz Klub  (Földvári u. 3)

JÓGA MINDEN KOROSZTÁLYNAK

Jóga minden korosztályhoz szó, megtanít a helyes testtartásra, a helyes légzésre.
Koncentrálunk az ízületi mozgékonyságra és stabilitásra. Nincs életkorhoz kötve, mindenki saját magához képest fejlődik.
Tanit: Plcznerné Rózsa jógaoktató (70-325-5139)

 

2020.01.21. 17:00 kedd TIT Székház (Kárász u. 11)

TIT Szabadegyetem Pszichológia tagozat

Bizalom, önbizalom, önbecsülés, avagy lelkemen minden ablak nyitva áll?
Belépő díj: 1000,- Ft
Jegyek már elővételben is kaphatók a TIT irodájában (Kárász utca 11.)

Előadó: Dr. Csomortáni Domokos Zoltán Klinikai szakpszichológus, pár-és családterapeuta

Stanislaw Lem azt írja Solaris c. regényében, hogy az ember már felfedezte a mély világűrt csak még önmagához nem jutott el. Szerintem ez a gondolat épp összecseng azzal a ténnyel, hogy a TIT szavazásán a bizalom, önbizalom, önbecsülés témakörei nyerték el a pálmát és ezért a januári előadáson erről fogunk beszélni. A bizalom, a hit, a remény az életünket a tudatalatti mélységekig átszövő létminőségek, viszonyulások. Ha bizalmatlan vagyok, vagy nincs önbizalmam, az az életlehetőségeimet, a kapcsolataimat, a jövőmet sőt, a gyermekeim jövőjét is befolyásoló állapot. De érdemes-e bízni a mai értéksérült világban, honnan jön a bizalom, fejleszthető-e és hogy vezet egy harmonikusabb önbecsüléshez? Ezzel foglalkozunk majd a következő előadáson. Már gyűjthetik kérdéseiket!

 

2020. január 21. kedd. 18 óra Hungi Vigadó (Stefánia)

Romantikus szép dallamok
Igaz János zenész estje
Háziasszony: Zsótér Mária

 

2020. január 22. szerda, 17 óra Bibliotéka Egyesület (Szeged, Kálvária sgt. 14.)

KÖLCSEY FERENC ÉRTÉKŐRZŐ MAGATARTÁSA,
ÉLETMŰVÉNEK MÁHOZ SZÓLÓ ÜZENETE

Dr. BOGOLY JÓZSEF ÁGOSTON irodalomtörténész és kultúrakutató
előadása a Magyar Kultúra Napja alkalmából

Az emberség, a hazaszeretet, a klasszikus irodalmi-művelődési értékek őrzése és az alkotó bölcs élet tekintetében sokat tanulhatunk Kölcsey Ferenctől. A haza és az emberiség összetartozását szem előtt tartó, a cselekedeteket az alkotás felől mérlegre tevő értékőrző magatartás, a harmóniát építő, önformáló életvitelt megbecsülő szemlélet fontos volt Kölcsey Ferenc számára. Bogoly József Ágoston, Kölcsey-éremmel kitüntetett irodalomtörténész és kultúrakutató előadásában, a Magyar Kultúra Napján, Kölcsey Ferenc mához szóló üzenetét eleveníti fel.

 

 

2020. január 22. szerda 18 óra SZAB Székház (Somogyi u. 7.)

IRÁN
Papp Zoltán sebész vetített képes előadása
Irán - régi nevén Perzsia-mindig befolyásolta múltunkat, és jelenünket is. A több minnt 2500 éves kultúra rányomta bélyegét a mai társadalmukra. A klasszikus európai műveltséggel
mindig szoros kapcsolatban élt. Az ősi selyemút révén nem csak árucikkek jutottak hozzánk, hanem az eszmék cseréje is fontos lépés volt. Az Iráni és hazánk történelme között
- annak ellenére- hogy nagy a távolság sok közös vonás van. Csodálatos paloták, városok, terek és a régmúlt emlékeiről, és ami a legfontosabb az ott élő emberekről szeretnék majd beszélni.

 


 

2020. január 23. csütörtök 10 óra Zöld Terasz (Földvári u. 3.)

Senior linedance ("sortánc") Timivel

Részlet egy interjúból: "MIRE JÓ A LINEDANCE SENIOR-KORBAN? - Már maga a társaság egyfajta nyitottságot ad, az időskori elmagányosodást igyekszik feloldani. Az, hogy a lépéseket nem mondjuk tánc közben már egy idő után, a memóriát tartja karban. Természetesen általánosan is karbantartja a fizikai testet és a szellemet, valamit az órák nálunk nagyon jó hangulatban zajlanak, sokat nevetünk – és ahogy az általánosan is köztudott: a nevetés is gyógyít! A LINEDANCE-ET VALÓBAN BÁRKI MEGTANULHATJA? - Igen, akinek fizikai korlátai megengedik. Úgy szoktuk mondani, hogy kortól, nemtől függetlenül, ami így, a senior linedance órákkal valóban lehetségessé válik."
Gyere, táncolj velünk! (Info: 70/365-5501)

2020. január 23. csütörtök 10 óra Zöld Terasz (Földvári u. 3.)

 


 

 

2020. január 23.  csütörtök 16  óra Zöld Terasz (Földvári u. 3.)

Szenior örömtánc- Senoroknak, Senoráknak!
Mozgásprogram a testi, lelki, szellemi frissességért

A Szenior Örömtánc kifejezetten az idősödő korosztály számára kifejlesztett közösségi táncforma
A mozgásprogram lényege: Mozgás, Öröm, Agytorna
Segít a test fizikai karbantartásában, miközben a léleknek is örömet okoz, és a folyamatos koncentrálásnak köszönhetően jótékony hatással van az agyműködésre is.

A szeniortáncban közösen, csoportosan táncolunk, ezért nem szükséges partnerrel érkezni, és nem kell hozzá előzetes tánctudás sem.
A csoporthoz folyamatosan lehet csatlakozni.
A részvétel nyitott mindenki számára.
A táncoláshoz kényelmes, zárt cipő szükséges.

Várunk mindenkit sok szeretettel!
Táncoljon Ön is velünk!

Helyszín: Zöld Terasz, Szeged, Földvári u. 3.

Időpontok:
Keddenként délelőtt: 9:00 óra Január 7.,14.,21.,28.
Csütörtökönként délután: 15:00 óra Január 9.,16.,23.,30

A foglalkozást vezeti: Pálfi Gizella

 

2020. január 23. csütörtök 17 óra Bibliotéka (Kálvária sgt. 14.

NYOMDÁSZOK- BETŰSZEDŐK
vetítéssel egybekötött régi szakma bemutatására

Előadó: GYEBROVSZKY  ATTILA
Közreműködik: Kurunczi Mária

Belépés ingyenes
MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK

 

Ezen a gépen nyomtatták a NEMZETI DALT -  1848. március 15-én

 

 

Bartha Ilona
HOL AZ ÓRÁS
Tudod-e milyen volt a szövőgép és rokka,
melyeken nagyanyám szőnyeget szőtt s a fonalat fonta?
Ott állt a csűrben és én elbűvölten néztem,
ahogy a piros-fehér fonalak szövődtek a gépen..
A ráncos ujjak tolták-vonták a mintázatot,
s a szőtt mintákkal a fehér vászon új életet kapott.
Még ma is melegen néz rám szobám faláról,
rongyszőnyegem lépteimet halkítja a padlásról.
Melegséget érzek, mert mögötte a kétkezi munka
s egy szelet az életemből,- ahogyan nagyanyám mondta..
De ugyanolyan becsülete volt a nótás cipésznek,
ki serényen tódozta-fótozta a lyukas cipőket.
Ma már csak ritkán akad egy-egy letört sarkú topánka,
a cipészmester kulcsokat másol zárakba..
Hol az órás, ki javította az időmérő szerkezetet?
Mikor nem elem mozgatta az apró fogaskerekeket..
Van-e még kovácsmester, kosárfonó, asztalos,
seprűkészítő, köszörűs, drótos tót és agyagos?
Ne hagyjuk, hogy e mesterségek kihaljanak,
s a gépek leigázzák hagyományainkat!
Ezért írjunk róluk minél többen,
osztozzunk együtt emlékeinkben..


VENDEL BÁCSI

Vendel bácsi és a sárga igazolvány

- Csakhogy minket is megkérdeznek, nem csak számolnak, mint a birkákat – mondta Kapolcsi Vendel bácsi, aki már a 96. évét taposta, és sehogy sem akarta megérteni, miért kell neki bérletet váltani, amikor 65 éves kora óta ingyen utazhat, igaz ugyan, hogy nem kell fizetni a bérletért, de a hülye is látja rajta, hogy már elmúlt 65 éves. Még hogy bérletet, ráadásul sárgát! Hát ki ő, egy sárgacédulás?
Ezen dühöngött az utasok mosolygása közben, miközben jött az ellenőr. Elég dacos lehet Vendel bácsi, mert nem vette elő még a sárga bérletét sem, csakazértsem! Ám az ellenőr figyelmet sem szentelt neki.
Amikor a végállomáson leszálltunk, éppen azon zsörtölődött, hogy az öregeket már semmibe sem veszik…

Így ért véget a pár perces utazás Vendel bácsival.

VENDEL BÁCSI

Azt hiszem 95 éves a kis öreg, bár mindenkinek azt mondja, most múlt el 93.
Jól bírja magát. Igaz bottal jár, de az nem jelent semmit.
A minap a piacon találkoztam vele. Maga elé engedett az egyik standon, ahol akciós tojást lehetett vásárolni. Még ajánlgatta is nekem, miközben huncutul kacsintott.
Sőt elmondott néhány jó receptet, mit lehet a tojásokból készíteni.


 

2020. január 23. csütörtök 17 óra Városháza Díszterem

SZEGED 2020
Botka László Szeged város polgármester évnyitó estje

Beszélgetőtárs: Kozó Attila Városi Televízió főszerkesztője

 


 

2020. január 23. csütörtök 17 óra  Szeged Somogyi Könyvtár klubhelyisége

Vitalion Klub bemutatkozik!


18 éve a magyar és a Nemzetközi piacokon.
CSAK természetes gyógynövény alapanyagú étrend kiegészítővel.
A legfőbb küldetésünk: Számoljuk fel a népbetegségeket!
A Vitalion Klubunk képzett munkatársai, tanácsadói ebben tudnak Önnek segíteni. Hallgassa meg havonta megrendezett előadásainkat, kérdezzen, tájékozódjon, érdemes!
Az előadás fő kiemelt témája:
A  meghűlések  megelőzése,  kezelése, alternatív kezelési megoldások!

Az előadásainkon résztvevők között kisorsolunk 2 db ingyenes állapotfelmérést!
Ha Ön is szeretne tájékozódni, változtatni jelenlegi élet minőségén, akkor várjuk szeretettel,

 

2020. január 23. csütörtök 18 óra NOVOTEL Szeged

Mesék az Erőről..
Dezső Csaba Péter előadása
Az EGY...
Legendája...
Geometriája...
Harmóniája....

Kinek füle van hozzá...

 

2020. január 24. péntek 17 óra, SZAB Székház (Somogyi u.7)
PISA FELMÉRÉS, 2019

A Közéleti Kávéház és a SZAB Neveléstudományi és Pszichológiai Szakbizottságának közös rendezvénye
A 15 éves diákok helyezésének „száraz” adatai 79 ország viszonylatában:
olvasás: 30. hely
matematika: 33. hely
természettudomány: 32. hely
Az est vendége: Prof. Dr. MOLNÁR GYÖNGYVÉR
Házigazda: SZALAY ISTVÁN matematikus

 

2020. január 25. szombat 17 óra TIT Székház (Kárász u. 11.)

ROMA HOLOCAUST

Virág Ferenc előadása

 

 

2020. január 26. vasárnap 15. óra Alsóvárosi Látogatóközpont (Mátyás tér 26.)

 

Szilágyi Árpádra emlékezünk

 

MEGNYITÓ :  dr. Majzik István az elmaradt Nemzeti Emlékkertbe tervezett beszélgető sorozat kezdeményezője
EMLÉKEZÉS
Barátok, közeli ismerősök felidézik kedves emléküket – 3-4 perc/emlékező.
Árendás Csilla, Dobrotka Pál
Dr. Hekáné dr. Szondi Ildikó
Kószó Jenő, Dr. Majzik István
Nagypál Miklós, Nagy Péter
Prof. Dr. Szalay István

TANGÓHARMONIKÁN JÁTSZIK: MIZSEI ZOLTÁN
közben
VITÉZ SZILÁGYI ÁRPÁD ÉLETE KÉPEKBEN
Prezentáció, benne a Vízi Cserkész emlékmű avatás rövid történetét az ötlettől a megvalósításig Készíti: Kovácsné Faltin Erzsébet –
A Vízi Cserkész emlékmű avatás rövid története az ötlettől a megvalósításig
Kovácsné Faltin Erzsébet

FILMÖSSZEFOGLALÓ
Vízi Cserkész emlékműavatás: mise és az Emlékkert                   1
Szabó István operatőr

NÉHÁNY MOMENTUM A FILM ESEMÉNYEI UTÁN HALÁLÁIG
Trianon, választás, Tivadar atya felterjesztése, életrajza megjelentetése, …
Prof. Dr. Szalay István és Kovácsné Faltin Erzsébet

VÉGTISZTESSÉGE :  film, képek és szóban Prof. Dr. Szalay István és Kovácsné Faltin Erzsébet

ZÁRSZÓ:    Prof. Dr. Szalay István
Közben élete legjellemzőbb képei peregnének – Készíti: Kovácsné Faltin Erzsébet.

TANGÓHARMONIKÁN JÁTSZIK: MIZSEI ZOLTÁN

HÁZIGAZDÁK:
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet                   és                         Prof. Dr. Szalay István
Mezőhegyes volt polgármestere                                    Szeged város volt polgármestere
író                                             Szegedi Közéleti Kávéház Kuratórium elnöke

 

 

2020. január 26. vasárnap. 17-22-ig VÁR Söröző (Vár u. 4. Deák F. u. sarok)

Meghívó !!!

VÁR SÖRÖZŐben
ZENÉS -TÁNC EST !!
Vasárnaponként
17- 22 ig
Várunk mindenkit

 

 

2020. január 27. hétfő 17 óra Bibliotéka Könyvtár (Kálvária sgt. 14.)

PANNONIA DICSÉRETE

Janus Pannonius és a költői büszkeség

Irodalmi beszélgetés

Előadó: Dr. Rozsnyai Jenőné ny. középiskolai tanár

Közreműködik: Dr. Lányi Zsófia

 

2020. január 28. kedd 9 óra Zöld Terasz (Földvári u. 3.)

Szenior örömtánc- Senoroknak, Senoráknak!
Mozgásprogram a testi, lelki, szellemi frissességért

A Szenior Örömtánc kifejezetten az idősödő korosztály számára kifejlesztett közösségi táncforma
A mozgásprogram lényege: Mozgás, Öröm, Agytorna
Segít a test fizikai karbantartásában, miközben a léleknek is örömet okoz, és a folyamatos koncentrálásnak köszönhetően jótékony hatással van az agyműködésre is.

A szeniortáncban közösen, csoportosan táncolunk, ezért nem szükséges partnerrel érkezni, és nem kell hozzá előzetes tánctudás sem.
A csoporthoz folyamatosan lehet csatlakozni.
A részvétel nyitott mindenki számára.
A táncoláshoz kényelmes, zárt cipő szükséges.

Várunk mindenkit sok szeretettel!
Táncoljon Ön is velünk!

Helyszín: Zöld Terasz, Szeged, Földvári u. 3.

Időpontok:
Keddenként délelőtt: 9:00 óra Január 7.,14.,21.,28.
Csütörtökönként délután: 15:00 óra Január 9.,16.,23.,30

A foglalkozást vezeti: Pálfi Gizella

 

2020. január 28. kedd 16 óra Zöld Terasz Klub  (Földvári u. 3)

JÓGA MINDEN KOROSZTÁLYNAK

Jóga minden korosztályhoz szó, megtanít a helyes testtartásra, a helyes légzésre.
Koncentrálunk az ízületi mozgékonyságra és stabilitásra. Nincs életkorhoz kötve, mindenki saját magához képest fejlődik.
Tanit: Plcznerné Rózsa jógaoktató (70-325-5139)

 

2020. január 28. kedd 16 óra TIT Székház (Kárász u. 11.)

 

IDŐUTAZÁSOM A KÖNYVEK VILÁGÁBAN

Tápai Csaba, A Nagy e-Könyv Program elindítója és egyúttal Szeged Nagy e-Könyvének szerzője tart rendhagyó előadást.

 

Az előadás egyúttal főpróba is lesz a könyvipar pályamódosítási kísérletéhez. Tanúi lehetünk annak, hogy az IT miként hozhatja helyzetbe nemcsak a könyvkiadást, de a teljes hazai nemzetgazdaságot is és ebben mekkora szerepet fognak játszani az elektronikus könyvek. Az előadó diplomája szerint fizikus, az irodalomtudományban még nem sok nyomot hagyott, de időgépének megépítésében segítője volt jól ismert regényírónk, Jókai Mór is.
Nemcsak saját idő-élményeit osztja meg hallgatóságával, hallgatóságát is elrepíti az időben. Nem lesz veszélytelen, épp ezért az előadás díjtalan, felelősséget nem vállalunk. Ez lesz a második kísérlete. Az első sikeres volt, segítségével még egy bűncselekményt is felderített. Reméljük a második kísérlet is sikerül és Önök is láthatják a múltat és a jövőt.
A múltba ezer évet megyünk, a megcélzott jövő időkoordinátája: 2030. május 24. 12:00:00.0
Kezdés téridő koordinátái: Szeged,   2020. január  28...16:00:00.0
Kérem, legyenek pontosak, az időgép nem vár!

Házigazda: Volford László CSMKIK Kommunikációs és Reklámklub vezetője

 

 

2020. január 28. kedd 18 óra TIT Székház(Kárász u. 11.)


Kell-e félnünk a klímaváltozástól?

Vendég: Király József mérnök előadása

A beszélgetésben (mint vegyészmérnök) kifejezésre juttatnám, hogy
fizikai és kémiai okok zárják ki, hogy a CO2 koncentráció felelős
lehetne a Föld átlaghőmérsékletének növekedéséért.
Szentelnénk gondolatokat a valós okoknak, és annak, kiknek az érdeke a
közvélemény manipulálása olyan irányba, hogy egy klímakatasztrófa
felé megyünk, és csak az segít rajtunk, ha (most rögtön) ezer
milliárdokat leteszünk a klíma megmentésére. Hogy hova kell
letennünk, azt is a pánikkeltők akarják megmondani.

 

2020. január 29. szerda 16 óra Somogyi Könyvtár Stefánia fiókkönyvtár-klubja

Ókori hajók és kikötők

(Lövey-/Pécsi-) Varga Éva előadása

 

Az elmúlt években rengeteg új hajóroncsot fedezek fel tengereinkben, folyóinkban. Ezek nagy része mentésre, feltárásra is került. Nagyon régen foglalkoznak már a tudósok a hajók történetével, rekonstruálásával, és sokan mennek búvárként is kutatni, segíteni a régészei feltárásokat.  Hogyan is lehet rátalálni ezekre a leletekre, milyen technológia és technika áll rendelkezésre? Milyen problémákkal szembesülünk a feltárások és kutatások során, milyen sok mindent lehet megtudni társadalmilag, technikailag egy-egy leletből, és milyen rekonstrukciók vannak a megtalálást követően? A fantázia is határtalan. Számos film és rajzfilm szól ezekről a leletekről, kutatásokról, és még több regény leírásaiban szerepelnek. Érdemes bekukkantani a történetbe és a rekonstrukció folyamatába!

 

2020. január 29. szerda  17 óra  Bibliotéka Egyesület ( Kálvária sgt. 14.)

 

Szegedi amatőr filmes emlékek

Az 1963-ban életre hívott Csongrád Megyei Amatőr film Klub eredeti szellemiségét a mai napig tovább őrző Balogh Ferenc kezd beszélgetős vetítés sorozatot a Bibliotéka Egyesület könyvtárában. A programsorozatban megelevenedik egy összetartó alkotóközösség története.

Az első alkalommal a klub alapítójára,  Dr. Németh Andrásra emlékezik Balogh Ferenc jelenlegi és Váradi Jenő korábbi klubvezető. Mesélnek a klub indulásáról, a filmkészítés technikai hátteréről, az amatőrfilmezés iránti szenvedélyről, miközben a közönség megismerkedhet Dr. Németh András filmjeivel.

 

2020. január 29. szerda 18 óra Ifjúsági Ház (Felsőtiszapart 2.)

!Hola Espana!


Napfény, olívabogyó, siesta, feria, flamenco, paella, churros, tengerpart és még sok minden más.
Spanyolország már nagyon régóta az egyik kedvenc országom. Imádom. Mindig olyan, mintha haza mennék.
Andalúziában jártam a legtöbbet, mely Spanyolország európai részének legdélebbi tájegysége és autonóm közössége. Világszerte ismerik gyönyörű városairól, mecsetjeiről, a bikaviadalokról, pompás lovairól.
Itt éltem külföldön először, és itt tanultam meg spanyolul. Andalúziában a spanyol nyelv déli változatát beszélik, amely a kiejtésére nézve különbözik a standard spanyoltól. Nagyon gyorsan beszélnek, több hangot nem, vagy nem úgy ejtenek ki, mint ahogy a művelt köznyelvben.
Nagyon nagy hatással volt ez az ország az életemre, minden évben szívesen elmennék.
Szeretettel várom a kedves érdeklődőket, lesz szó gasztronómiáról, hagyományokról, szokásokról, élményekről.
Dr. Ladóczki Mária

 


 

2020. január 30.  csütörtök 10 óra Zöld Terasz (Földvári u. 3)

Senior linedance ("sortánc") Timivel

 

Miért jó közénk tartozni? Mit mondanak táncosaink? "Mert itt olyan jó a csapat!", "Szuper, hogy már fél év után könnyebben mozgok és élvezem, amit tudok!", "Szeretem a csapat tagjait, Timi pedig nagyon türelmes és lelkes oktató!", "Jobb a kedvem tánc után!", "Amikor táncolok, elfelejtem, hogy itt fáj, ott fáj..."
Gyere, táncolj velünk! (Info: 70/365-5501)

2020. január 30.  csütörtök 10 óra Zöld Terasz (Földvári u. 3)

 


 

 

2020. január 30. csütörtök 16  óra Zöld Terasz (Földvári u. 3.)

Szenior örömtánc- Senoroknak, Senoráknak!
Mozgásprogram a testi, lelki, szellemi frissességért

A Szenior Örömtánc kifejezetten az idősödő korosztály számára kifejlesztett közösségi táncforma
A mozgásprogram lényege: Mozgás, Öröm, Agytorna
Segít a test fizikai karbantartásában, miközben a léleknek is örömet okoz, és a folyamatos koncentrálásnak köszönhetően jótékony hatással van az agyműködésre is.

A szeniortáncban közösen, csoportosan táncolunk, ezért nem szükséges partnerrel érkezni, és nem kell hozzá előzetes tánctudás sem.
A csoporthoz folyamatosan lehet csatlakozni.
A részvétel nyitott mindenki számára.
A táncoláshoz kényelmes, zárt cipő szükséges.

Várunk mindenkit sok szeretettel!
Táncoljon Ön is velünk!

Helyszín: Zöld Terasz, Szeged, Földvári u. 3.

Időpontok:
Keddenként délelőtt: 9:00 óra Január 7.,14.,21.,28.
Csütörtökönként délután: 15:00 óra Január 9.,16.,23.,30

A foglalkozást vezeti: Pálfi Gizella

 

https://mail.google.com/mail/u/0/images/cleardot.gif
https://mail.google.com/mail/u/0/images/cleardot.gif

2020. január 30.  csütörtök 17 óra Szegfű Klub (Oroszlán u. 2.)

 

Baloldali Páholy

2020 lehet a fordulat éve a politikában?
Mit tehet az európai és a hazai baloldal a jövőért?

Beszélgetés sorsdöntő kérdésekről Kunhalmi Ágnessel, az MSZP Választmányának elnökével

Beszélgetőtárs:  Dr. Kozma József, az MSZP szegedi elnöke

 

 

2020. január  30. csütörtök 18 óra SZTE Zeneművészeti Kar Liszt Ferenc Kamaraterme (Tisza Lajos krt. 79-91.)

 

TEMESI MÁRIA OPERANAGYKÖVETI ELŐADÁSA

 

2020. január 31, péntek  17:00  óra, Tömörkény István Művelődési Ház,  Szeged, Magyar u. 14.

Waldorf 100                                               vándorkiállítás
100 éves a Waldorf-pedagógia!
Centenáriumi vándorkiállítás indult útjára a Szegedi Waldorf Iskola kreatív légkörében tanuló gyerekek munkáiból.
A kiállítás 3. helyszíne a
Tömörkény István Művelődési Ház
A kiállítást megnyitja:
Csetkovits Csilla magyar-történelem szakos tanár
A kiállítás megtekinthető február 27-ig.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk.

 

2020. január 31. péntek 18 óra SZAB Székház (Somogyi u.. 7.)

7 hónapunk Marokkóban

Mónika Krajcsovszki és Alb Levente vetített képeds előadása

Házigazda: J. Nagy László egyetemi tanár

Nemrégiben 7 hónapot töltöttünk Marokkóban, legfőképp Khouribgában, szeptembertől áprilisig.
Khouribga a semmi vagy a világ közepe? Miért nem érdemes a tél elől Marokkóba menekülni? Hogy látta Marokkót a női és hogyan a férfi szem? Mi a különbség az arab és a berber Marokkó között? Hol lakik a király? Miért mondják mindig, hogy Inchallah?
Ilyen és hasonló kérdésekre kaphatnak választ akik eljönnek az előadásunkra. Mi ott leszünk! Inchallah!

 

Dr. Bánki Horváth Béla
(1920-2019)
Emlékére

A magyar szenior úszás legidősebb versenyzője dr. Bánki Horváth Béla 2019.11.08-án életének 99-ik évében csendesen elhunyt.

A nagyszerű sportember szenior úszásban egy világcsúcsot és 20 Európa csúcsot ért el szenior úszóként. Világbajnokságokon 19 alkalommal állhatott a dobogó legmagasabb fokára.  Európa Bajnokságon 21 alkalommal bizonyult korosztályában a legjobbnak. Hihetetlen, de összesen 76 egyéni és váltó érmet szerzett világversenyeken. Örökös szenior magyar bajnok. Az évek során 100 korosztályos országos csúcsot úszott masters versenyzőként, melyekből 37-et még nem tudtak máig sem megdönteni, így ezek ma is élő országos csúcsok.

Példamutató sportember volt, örökké vidám, optimista, mosolygós, idős korában is szívből tudott örülni minden apróságnak. Fantasztikus vitalitás volt benne. Két történet a sok közül: 91 éves volt, amikor a Budaörsön rendezett rövidpályás országos bajnokságra hatalmas hóviharban (sok fiatal nem mert útra kelni!) is felutazott, leúszta a versenyszámait, majd még aznap este haza is ment vonattal Szegedre. 95 éves volt a Kazanyi Masters Úszó Világbajnokságon. A mindössze 17 fős magyar csapat nagyon büszke volt rá. Nemcsak a világbajnoki aranyaiért, hanem azért, hogy ilyen idősen vállalta a hosszú repülőutat, s az ezzel járó kényelmetlenségeket.

Többünknek nemcsak szenior (masters) korából vannak élményei, emlékei róla. Mint a Csongrád Megyei Úszó Szövetség Elnöke, már gyerekkorunkat is megszépítette, megerősített bennünket abban, hogy érdemes úszni, hogy értékesek vagyunk. Mindig volt hozzánk kedves, bíztató, elismerő szava, amikor a dobogón nyakunkba akasztotta az érmeket. Nagy szeretettel emlékezünk rá nagyon sokan a valamikori kis úszópalánták. Közülük többen ma, ezen a versenyen is jelen vannak úszóként, versenybíróként, edzőként, s néma főhajtással tisztelgünk emléke előtt.

Idős korában is nyitott volt a világra, szerette az embereket. Valószínű, hogy ezt többek között az úszásnak is köszönhette. Volt egy mondata, ami már szállóigévé vált: „… addig úszokamíg élek, mert amíg úszokélek
Legjobb úszóbarátja Puskás Pali bácsi (1921-2019), egy évvel volt fiatalabb nála. Ő is ebben az évben távozott közülünk. Nagyon sok közös témájuk volt, mindketten megjárták a frontot a második világháborúban, hadifogságba estek, a háború után többször versenyeztek egymás ellen a vízben, de más fontos dolgok is bőven akadtak, melyeket megvitattak, ha találkoztak. Mindketten nagyszerű emberek voltak.

Béla bácsi mindannyiónk számára örök példakép, egész emberi lényével, életével. Sajnáljuk, hogy nagy terve, hogy megdönti a 100 évesek összes úszórekordját, már nem teljesülhetett. Nyugodjon békében, szeretettel és tisztelettel emlékezünk Rá.

Hódmezővásárhely, 2019. 11. 10.

A Magyar Szenior Úszók Országos Szövetsége Elnökségének és az úszótársak nevében

Pólyáné Téli Éva és Miklós Attila

A programfüzeti a képeken Puskás Pállal (1921-2019) együtt láthatók. A képek 2007- ben Gyulán és Csongrádon illetve 2010-ben Szentesen készültek. 

 

S Z E G E D  N O S T R A – 12

  1. A mi Szegedünk –

Ismereteink felidézéseként, és városunk iránti szeretetből folyamatosan közlünk néhány adatot, eseményt, ismertetést „A mi Szegedünk”-ről

  1. 1728. július 21.: Boszorkányság vádjával 13 személy halálos  ítéletét kihirdetik.
  2. 1728. július 23. A boszorkányper vádlottjait a Tisza-parton elégetik. A következő évben még újabb két elítéltet végeznek ki a Kancellária engedélyével.
  3. 1735. augusztus 1.: Felavatják a város első, fából készült színházát, a mai Kelemen utcán.
  4. 1779. április 24.: Babarczy Ferenc személyében megválasztják a város – nagy valószínűséggel – első polgármesterét.
  5. 1790. április 24-25.: Dugonics Ádámot, - Dugonics András piarista paptanár testvérét – polgármesterré választják. Elrendelik az igazgatásban a magyar nyelv használatát.
  6. 1800.: Vedres István megszervezi a város első nyilvános hangversenyét.
  7. 1806-1807.: Wesselényi Miklós kolozsvári magyar színtársulata megteremti az első teljes színi évadot Szegeden.
  8. 1816.: Láng Ádám vezetésével új, állandó színtársulat kezdi meg előadásait a városban.
  9. 1833. szeptember 3.: Gróf Széchenyi István a Duna gőzhajó fedélzetén három napos látogatásra, Szegedre érkezik.

Forrás: Szeged története – 2 (monográfia)
Szeged történeti kronológiája, Szeged, 1992.

Sorozatszerkesztő: Dr. Nagy Péter

Julesz János

Szonettek kávéhoz (1-6.)

5. Honvédő brómos kávé *

Nyugtatta bakáit a táp a bromiddal:
kávéban e só katonát szelidít.
Véget sose érjen a téli Brumi dal!
Tar homlokukon kiütése virít.
#
Nem tudni, igaz mese volt ez a bróm, vagy
Háryt hajazó hagyomány-e csupán.
Tény az, hogy az Örzsike Jancsija kókadt
az után, hogy e löttyel csapta kupán.
#
Ezért vacsorára szagát kikerültük;
s tekerve magunkra a takarodót,
bevertük azonnal a bomba dodót.
#
Hajnalban a priccs keretére kiültünk,
s vigyázzba meredve röhögtük a szót,
a medveriasztani ripakodót.
##

nem jambikus, hanem anapesztikus ütemre

 

PINCESZINHÁZ DECEMBER HAVI MŰSORA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
január 6. (hétfő) – 19:30

Rejtő Jenő: A TÉVEDÉSEK ÖSSZJÁTÉKA
komédia 2 részben
Előadja: Genéziusz Színház
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
január 11. (szombat) – 19:30
Mohácsi István: 
FRANCIA RÚDUGRÁS 18+
vígjáték nagykorúaknak
Előadja: Szegedi Pinceszínház
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
január 16. (csütörtök) – 19:30
Carlo Goldoni: CHIOGGIAI CSETEPATÉ
komédia két felvonásban
Előadja: Genéziusz színház
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
január 17. (péntek) – 19:30
Sütő András: ADVENT A HARGITÁN
szerelmes színmű
Előadja: Szegedi Pinceszínház
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
január 18. (szombat) – 19:30
Harsányi – Viszockij – Vihula: OROSZOK
zenés Viszockij-est
Aradi Kamaraszínház előadása
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
január 22. (szerda) – 19:30
SANZON IZÉ
zenés kabaréest két részben
Előadja: Genéziusz Színház
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
január 24. (péntek) – 19:30
Mohácsi István: 
FRANCIA RÚDUGRÁS 18+
vígjáték nagykorúaknak
Előadja: Szegedi Pinceszínház
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
január 26. (vasárnap) – 19:30
Updike-Tasnádi: 
AZ EASTWICKI BOSZORKÁNYOK 16+
színjáték bűbájjal két részben
Előadja: Szegedi Pinceszínház
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
január 28. (kedd) – 19:30
Závada Péter: REFLEX

hisztériumjáték
Előadja: Szegedi Egyetemi Színház
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
január 29. (szerda) – 19:00
Kárpáti Péter: 
ÉN, A FÉREG 16+
Kafka kabaré
Előadja: Szegedi Egyetemi Színház
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
január 30. (csütörtök) – 19:30
Sütő András: ADVENT A HARGITÁN
szerelmes színmű
Előadja: Szegedi Pinceszínház
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Hirdetmény

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Szegedi Csoportja az alábbi időpontokban fogadja a lakosság adományait:
hétfő, szerda, csütörtök 9-11 és 15-17 óra között.
Cím: Szeged, Csanádi u. 9.
Átveszünk : ruhaneműt, cipőt, ágyneműt,gyógyszert, plédet, műszaki cikket, könyvet, bútort és bármit, ami használható és tiszta.
Kérjük, hogy az egyesületünknek szánt tárgyakat hozzák be a fenti címre, ne dobják konténerbe vagy gyűjtőládába,
mert azok nem hozzánk kerülnek.
Csoportunk kizárólag a Csanádi utcában tudja az adományokat gyűjteni.
Számlaszámunk: OTP Bank 11784009-20201485.

Segítséget köszönve a Szegedi Máltais Csoport.

Vissza a kezdőlapra