.
Szegedi Közéleti Kávéházi Alapítvány
2018. júliusi programja

és szemezgetés más szegedi kulturális és tudományos programokból

Köszönettel tartozunk azoknak, akik a személyi jövedelemadójuk
1%-át a Szegedi Közéleti Kávéházi Esték Alapítványnak
(6726 Szeged, Szövetség u. 35.) ajánlották fel.
A befolyt összeget a Kávéház működésére fordítottuk.
Bízunk abban, hogy a támogatásukra idén is számíthatunk.
Adószámunk: 18457737-1-06

Számlaszám: Közéleti Kávéház Alapítvány, K&H 10402805-28017923-00000000

 

TÁNCOLJUNK A KLAUZÁL TÉREN

Esténként  tánc lehetőség, és oktatás 19 óra 15 perctől - 21 óráig!

 Sok világvárosban teljesen természetes, hogy az utcán táncolnak az emberek. Szeged mint  fesztivál város, minden adottsága megvan, hogy tovább növelje az utca tánccal (street dance) emeljük városunk vonzerejét. 2015-ben, már próbálkoztunk 6 héten keresztül minden este készülve a tánc világ napjára, április 29.-re. Azóta is sokan emlegetik, kérik, folytassuk!
A tánc egy művészeti ág! A test jellemzően ritmikus, zenére fejez ki érzelmeket, épít társadalmi kapcsolatokat, de spirituális tartalommal is bírhat.
Egyik tanítványom Lilla megfogalmazásában:

“A táncteremben megszűnik a világ,

Repülsz egyre feljebb a dallamokon át,
Néha emelkedve, máskor meg süllyedve.
Észre sem veszed, rég elszállt az este!”

Klauzál téren táncoljunk

Mi a tánc: gyengédség, incselkedés, provokáció, büszkeség, csalfaság, huncutkodás. A zene+tánc művészi szinkronja adja a varázslatot!
Tematika: Öltözet,kéz tartás. A tánc bizalmi kérdés, tisztelettel szólítunk, felkérünk! A táncnak van kezdete és befejezése.
Tánc lépések: Ringás, riszál, csiga, kulcs, belső és külső láb karolás. Láb emelések: felrúgás, láb lengetés. Forgatás: 1 és 2 kézzel, jobbra, balra, csókra fordítás, váll forgás, karra csavarodás. Forgás: lassú, gyors, és pörgetés. Szegedi forgatós, egyszerre 2-3, több nővel táncolás forgatással zárt láncban. Közönség táncoltatás. 8-as, 2/1-es lépés. Támadás és visszatámadás, és még sorolhatnám.
A TANGÓ, számomra olyan élmény mint a legnagyobb szerelem. A legszebb tánc, a férfi és a nő kapcsolatának kifejezője! Nincs még egy olyan tánc, aminek ennyi formációs változata volna, ez maga a szenvedély! Mi magyarok miért nem élünk vele?
Szeretettel várunk minden aktív és passzív tánc kedvelőt! Ormándlaky Balázs és társai. (kellene foto)

 


 

2018. július 23-27. között rendezi meg a Közéleti Kávéház hagyományőrző nyári táborát.
A tábort 23-án du. 14 órakor nyitjuk és 27-én 16 órakor zárjuk.

A részletes program időrend szerint itt a programfüzetben megtalálható

 


 

200 ÉVE HUNYT EL
DUGONICS ANDRÁS
1740-1818

Tisztelgő emlékezésként a Szegedi Közéleti Kávéház
egy szellemi játékot rendez a piarista szerzetes, pap-
tanár, iró, Szeged szülötte életéről és munkásságáról.
A játék 3 fordulós. Minden hónapban felteszünk 10 +
1 kérdést. (Alapkérdés + prémiumkérdés)
A helyes válasz 2 pont, de a prémiumkérdésre adott
válasz csak akkor értékelhető, ha az előző kérdések
mindegyikére jól válaszolt.
Töltse ki az alábbi JÁTÉKSZELVÉNYT és adja le a Jogi Kar (Tisza L. krt. 54) portáján,
Dr. Nagy Péter nevére címezve. Határidő: tárgyhó 15-ig
A játék végén az első 5 legeredményesebb játékost a várt támogatók jóvoltából díjazzuk.
(Esetleg sorsolással)

JÁTÉKSZELVÉNY
II.  forduló

Egyik életrajzírója szerint: „három eszme lelkesítette (…) Dugonicsot: a tudomány, a haza és a vallás szeretete” Ki az életrajzíró?

      Válasz: …………………………………………………………………………………………

A Dugonics családból ki volt kétszer is városunk polgármestere?  

Válasz: …………………………………………………………………………………….

Mi a címe első irodalmi művének?

Válasz: …………………………………………………………………………………….

Latin nyelven írt műve az Argonauticon. Név szerint kinek ajánlotta?

       Válasz: …………………………………………………………………………………….

Megírta a magyar irodalom első regényét. Mi a címe, és hol adták ki 1788-ban?

       Válasz: …………………………………………………………………………………….

Nagyszombatban, az egyetem melyik tanszékén kezdte egyetemi tanári pályáját?

       Válasz: …………………………………………………………………………………….

A tudomány mely szakterületéről írta a „tudákosság” négy könyvét?

       Válasz: ……………………………………………………………………………………

Hány közmondást, szólást tartalmaz a Magyar példabeszédek és jeles mondások című gyűjteményes munkája?

       Válasz: …………………………………………………………………………………….

Hol játszódik Az arany pereczek című regényének cselekménye?

       Válasz: ……………………………………………………………………………………

Ki volt kedvenc költője, akinek életrajzát is megírta?

        Válasz: ……………………………………………………………………………………

Prémiumkérdés:

Mi a címe a legkedveltebb színművének, amelyet 1794 június 6-án adtak elő először Pesten, Szegeden pedig 1892-november 20-án is láthatta a közönség?
(:Ez a címe Erkel első operájának is.:)


Válasz: ………………………………………………………………………………………….

/ -

A játékos neve: …………………………………………………………………………………

A válaszadásban segít:
Prónai Antal: Dugonics András életrajza, Szeged, 1903
Heka László: A szegedi dalmaták, Szeged, 2000.
Szeged folyóírat 2015. októberi száma,
Dugonics-album, Szeged, 1876

 


Jelentkezési lap

 

A Vásárhelyi Történelmi Kör szervezésében, a Szathmáry Kollégium támogatásával megrendezésre kerülő
Vásárhelyi Történelmi Kör XI. Történettudományi Találkozójára
Hódmezővásárhely, 2018. július 28 - augusztus 5.

Név:______________________________________________ Foglalkozás: __________________________________

Tel.: ____________________ E-mail: __________________________________Ország: _______________________

Irányítószám: ___________ Helység: _________________________________________ Utca ___________________

Érkezés Hódmezővásárhelyre: _______________________________Elutazás: ________________________________

Konferencia színhelye: Szathmáry Kollégium, 6800, Hódmezővásárhely, Klauzál utca 1-3.
Kérjük, hogy jelentkezési szándékát a megfelelő cellába rajzolt x jelöléssel közölje.
Jelentkezési lapot nemcsak az előadók, hanem a hallgatók és hozzátartozók is szíveskedjenek kitölteni.

- A Történettudományi Találkozóra hallgatóként jelentkezem.      O
- A Történettudományi Találkozóra előadóként jelentkezem.        O
- Előadásomhoz a következő segédeszközt kérem:                                       O      projektor      O            laptop                          O tábla

Az előadás címe, időigénye (25–40 perc) és rövid tartalma:                  
Feltétlenül közölje előadásának a legalkalmasabb időpontját és pontos terjedelmét!
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………
A jelentkezés beérkezésének határideje 2018. július 15. (A további részleteket a „Meghívó” tartalmazza.) A jelentkezések elfogadásáról e-mailben, illetve e-mail cím hiányában telefonon tájékoztatjuk.
Szállás: Szathmáry Kollégium (6800, Hódmezővásárhely, Klauzál utca 1-3). Szobafoglalás: Gajda Attila kollégiumvezetőnél (telefon: 06-30-884-99-59, gajda.attila9@gmail.com ). 2700 Ft/fő/éjszaka (idegenforgalmi adóval együtt). A fürdő a szobán kívül található, szappant, törülközőt hozni kell.
Étkezés: Kalmár Zsigmond Szakközépiskola Éttermében, a szálláshelyként megjelölt kollégiummal szemben. Napi ára: 1000 Ft/étkezés/fő.
A kitöltött jelentkezési lapot a következő címre kérjük eljuttatni:
Dr. Szabó Pál (mobil: +36-30/380-1072); e-mail: szbpl@freemail.hu vagy Dani Dániel Pál, 6800 Hódmezővásárhely, Béldy u. 1/A, (tel: +36-62/231-075; mobil: +36-30/357-7069). E-mail: ugocsiattila@gmail.com vagy v. Pintér István, 6800 Hódmezővásárhely Esze Tamás u. 3. (06-62-647-114, mob: 06 30-279-6214) e-mail: gorgei1849@gmail.com
                        

 

Dátum………………………………                                                                                                                   Aláírás……………………………………

 


 


 

Hajdrik József
Székely Bertalan

A művész tovább él alkotásaiban.
Strobl; a szobrász; márványban láttatja Székelyt.
Ragyogása már ott honolt álmaiban,
Busa feje, válla, olybá fess és széles.

Klasszikus formáját dicsfénye övezi.
Egész lényét a romantika uralja.
A szobrász nem véste ki deli alakját,
A festő korpuszát csak félig mutatja!

Ő az ki a régi korok képírója,
Avítt eszmékben, csoda színek fogantak,
Míg az Egri nők a törökkel vívódtak,
Múzsája ecsetjét bátrabban nógatta.
.
A festő arcképe, élethű mestermű!
Valós események láthatók képein
Mint egy vászonra megkomponált zenemű
Az élet szépségét éterként lélegzi.

Székely Bertalan egy romantikus alkat,
Műveivel segít minket nem feledni!
Festményeiben sok a lázadó alak
Jó látható az is, hogyan kell szeretni!

A szobrász tisztelete a festő iránt,
Kellő áhítattal márványban mutatja.
Hisz e személy megidézett egy új irányt,
A testnek mozgáskultúráját kutatva.

Száznál több képe dicséri talentumát!
Színével a formát egységé avatta.
Ez tükrözi a művészek aspektusát,
Így a szobrász, a festő örök maradhat.

Ha most e kőbe faragott embert nézem.
Látom az összes elismert szép festményét
A képi látomást valóságnak érzem,
És a művészetek szándékát, reményét!

 


 

EZÜSTHAJ FILMKLUB JÚLIUSI MŰSORA

Klubvezető: Vörösné Séllei Emma
       Az előadások 14 órakor kezdődnek a Belvárosi Mozi 
Zsigmond Vilmos termében

Júl. 03. DERÜLT ÉGBŐL CSALÁD
francia vígjáték  85 perc,  2017.
Rendezte: SÉBASTIEN THIÉRY, VINCENT LOBELLE
Főszerepben:  CHRISTIAN CLAVIÉR, CATHERINE FROT

Júl. 10. SZERELEMBE GURULVA
francia vígjáték, 107 perc, 2018.
Rendezte: FRANCK DUBOSC
Főszerepben: ALEXANDRA LAMY, FRANCK DUBOSC

Júl. 17. AZ ÉLET NAPOS OLDALA
svéd vígjáték, 104 perc, 2017.
Rendezte: FELIX HERNGREN, MANS HERNGREN
Főszerepben: FELIX HERNGREN, MARIA SKARINGER

Júl. 24. EGY BURKA, EGY NADRÁG
francia vígjáték, 88 perc, 2017.
Rendezte: SOU ABADI
              Főszerepben: FÉLIX MOATI, WILLIAM LEBGHIL

Júl. 31.  VISSZA A GYÖKEREKHEZ
francia vígjáték, 107 perc, 2018.
Rendezte: DANY BOON
Főszerepben: DANY BOON, LINE RENAUD

 


 

NEMZETEGYESÍTŐ
MAGYAROK SZÖVETSÉGE


KLUBUNK  PROGRAMJA:
Szeged, Pixel Bár az Anna kút sarkán! (Kossuth Lajos sgt. és Tisza Lajos krt. sarok)
„Azt tapasztalom, hogy az emberben a felismert, de ki nem mondott igazság elkezd rohadni.” Balczó András

Július 2-án hétfőn 16,45-17,15-ig Pixel bár: ismerkedés a Rovással, avagy a Szent István előtti időkben valamennyi magyar írástudó volt! Rovás gyakorlás Hornyák István vezetésével.

17,15-től  LAKOSSÁGI FÓRUM!!
VUKICS FERENC: EURÓPA JÖVŐJÉRŐL és az Ópusztaszeri Magyarok Országos Gyűléséről. (ez a rendezvény augusztus 17-18-19-én lesz az emlékparkban)
Utána: tagjainak (és minden érdeklődőnek) megbeszélése saját létünket érintő ügyeinkben.

Július 9-én  hétfőn 16,45-17,15-ig Pixel bár ismerkedés a Rovással, Rovás gyakorlás Hornyák István vezetésével.

17,15-től „HUNGÁRIA LUT”
(Hungária semper libera)  A szegedi közösség megválasztja az ún. élenjáróját, az új operatív vezetőjét a következő időszakra.

Július 16-án  hétfőn 16,45-17,15-ig Pixel bár rovás gyakorlás Hornyák István vezetésével.

17,15-től Miért nem számolták fel hazánkat teljesen Trianonban?  (Miért nem jártunk úgy, mint a kurdok?)
Kerekasztal beszélgetés: Siklósi András, Bene Gábor, Rácz Szabó László, Gulácsi Péter, stb. részvételével.

július 23-án  hétfőn 16,45-17,15-ig Pixel bár rovás gyakorlás Hornyák István vezetésével.

17,15-től A vasárnapi megemlékezés előkészítő ülése.
Ahol a szegedi csoport tagjai és önkéntesek feladatokat vállalnak a magyarság számára fontos, országmentő, 1919-es Nemzeti Hadseregre emlékező rendezvényen.
A Horthy Miklóst anyagilag támogató Beidl Samu és Wimmer Fülöp szerepéről szóló rövid emlékezés.

július 29-én  Vasárnap déli 12 órától az alsóvárosi Ferences templom előtt találkozunk!

AZ ORSZÁGMENTŐ
HADSEREG EMLÉKMENETE
Stációk:

 1. Gazdakör előtt: Földmíves u. 7.

 2. Nemzeti emlékkert: Földmíves u. 13.

 3. Mise a ferences templomban

 4. Hősök kapuja

 5. Honvéd téri ref. templom előtt

 6. Főhajtás Dankó Pista szobránál

 7. Kass szálló mellett

 8. Horthy Miklós hajó

Magyarok Szövetsége szegedi csoportja és a NEMZETEGYESÍTŐ MOZGALOM önkéntesei a sorskérdésekben való együttműködésre, valós nemzetegyesítésre hív minden tisztességes magyart!

Politikai-hazugságmentes jövőt kell építenünk!
Bene Gábor

 


 

MUZSIKASZÓ – TÁNC

Városházi Esték - Kávéházi Esték a Városháza udvarán
2018. július 20–21–22.

2018. július 20. (péntek) 20 óra
„Csak egy kis emlék” címmel Polgár Gyula és barátai zenés estje, ahol a Régi Zongoristák Klubjának tagjai lépnek fel.

KÁVÉHÁZI ZENÉSZEK ORSZÁGOS VETÉLKEDŐJE
018. július 21. (szombat) 20 óra
Az est hagyományteremtő célja, hogy a zenekedvelő közönség jobban megismerhesse a kávéházi muzsikát, mely méltán tette híressé a cigányzenét is.
E program életre hívása a Fehér Poldi Asztaltársaság kezdeményezésére valósul meg, ezzel is tisztelegve Weisz Lipót, a nagyszerű, magyar származású zsidó cigányprímás emléke előtt.

Fellépők:
RAJKÓ zenekar
Ifj. Sárközi Lali
Budai Beatrix
Dócs Péter
Repülj fecském...”

TÁNC – SZÍNHÁZ
2018. július 22. (vasárnap) 20 óra
Ezen az estén a régió három kiváló táncegyüttese lép fel, megismertetve a közönséggel a színházi táncokat, táncjátékokat, valamint az elmúlt korok méltatlanul elfeledett báli táncait, illetve környékbeli nemzetiségek népi táncait.

Fellépő együttesek:
TISZAVIRÁG NÉPTÁNCEGYESÜLET (Deszk)
PAVANE TÁNCEGYÜTTES (Szeged)
AKROPOLIS TÁNCSZÍNHÁZ

A program szervezője és rendezője a SZMJV Idősügyi Tanácsa. Belépő vásárlási lehetőség elsősorban a Tanácshoz tartozó Nyugdíjas Klubok számára biztosított.
Jegyinformáció: Senior Center (Eszperantó u. 1.)
648-132
Házigazda: Boros Gyula

 


 

NYÁRI ESTÉK A VÁROSHÁZA UDVARON

2018. július 3 kedd . 20.30
Libikóka
Grecsó Krisztián és Hrutka Róbert zenés pódiumestje

Az ismert író és a népszerű zeneszerző közös estjén anyáink, apáink történetei kerülnek elő. Úgy, ahogy régen, társaságban volt szokás, dalban, mesében mondva el. Zene, irodalom és színház találkozása az este, új írások és a szerzők közös dalai. Műhelytitkok és songok a Stopcímű Grecsó-Hrutka zenés darabból, és persze anekdoták, melyek nem a sublótba valók.
Hintázzanak velünk!

Belépődíj:

elővételben 2500 Ft, a rendezvény napján 2900 Ft.

2018. július 9-10. hétfő, kedd 20.30

Varsányi Anna: Ünnep
Egy meg nem nevezett vidéki nagyvárosban az elismert író és hitvese, a rettegett biológia tanárnő a szentestére készülődik. Hazavárják egyetlen gyermeküket, Évát, aki a fővárosban szerkesztőként dolgozik. A szülők várakozással tekintenek az ünnep és lányuk jövője elé, mert Éva – noha harmincötödik évében jár – ez idáig egy egyetlen udvarlóját sem mutatta be nekik.  A szülők kitartó küzdelmet folytatnak egymással, a férj alkoholista és írói válságban van, a feleség mindenkit irányítani akar, ugyanakkor halálosan féltékeny… Házasságuk korántsem tökéletes, de páratlan humorérzékkel szemlélik az életet.
 Szereplők: Margit   SZILÁGYI ANNAMÁRIA, István   KÁRÁSZ ZÉNÓ, Éva  CSORBA KATA, Zoltán RÉDEI ROLAND
Belépődíj: elővételben 2890 Ft, az előadás napján 3290 Ft.

2018. július 12. csütörtök 20.30
Sebestyén Elemér: Segítség, megnősültem!

Intenzív színházi élményt és garantált szórakozást ígér Pindroch Csaba új önálló estje, a „Segítség, megnősültem!” című egyszemélyes vígjáték, amelynek 2016. október 29-én, a budapesti Thália Színházban volt a bemutatója, és azóta számos teltházas előadás követett a Tháliában és vidéken. A Sebestyén Elemér azonos című regénye alapján írt kortárs komédiáját Pindroch Csaba társ-dramaturgként, producerként és az előadás egyedüli szereplőjeként jegyzi, a darab rendezője Radnai Márk.
A hagyományos bohózat és a modern stand-up comedy stílusjegyeit egyaránt felvonultató előadás sajátos görbe tükröt tart az esküvő előtti és utáni hétköznapok legkülönbözőbb komikus vagy éppen keserű pillanatainak.
Belépődíj:elővételben 3200 Ft, a rendezvény napján 3700 Ft.

2018. július 13 péntek  20.30
Eric-Emmanuel Schmitt: Veszélyes viszonyok
Lövések dördülnek egy eldugott norvég szigeten, ahol a Nobel-díjas író Abel Znorko a világtól elvonultan él. A zseni magányát Erik Larsen kisvárosi újságíró zavarja meg, akinek az író hosszú évek óta először, valamiért mégis hajlandó interjút adni. De hamarosan kiderül, hogy ez a riporter nem elégszik meg a közhelyes válaszokkal. Larsen, újságíróktól szokatlan elszántsággal igyekszik kideríteni, ki az a titokzatos H. M., akinek Znorko a „Be nem vallott szerelem” című regényét ajánlotta… A szokványos kérdésekkel és okoskodásokkal induló riport során azonban egyre különösebb titkok derülnek ki egy cseppet sem hétköznapi szerelmi kapcsolatról.
A francia származású szerzőt - aki Diderot metafizikájából szerzett filozófiai doktorátust - leginkább színdarabjai és forgatókönyvei alapján tartják számon. Közel húsz művét állították már színpadra, több mint harminc országban, és négy nagyjátékfilm forgatókönyvének szerzője, melyek közül a magyar közönség a Velencei fesztivál közönségdíjával jutalmazott Moniseur Ibrahim és a Korán virágait, vagy a Diderot életéből készült A szabadgondolkodót a hazai mozikban is láthatta.

Szereplők: Hirtling István
                 Lábodi Ádám
Belépődíj: elővételben 3200 Ft, az előadás napján 3700 Ft.

2018. július 16. hétfő 20.30

Second Life avagy Kétéletem
Írta: Benedek Albert, Dömötör András és a társulat
Nincs olyan ember, aki ne játszana el a gondolattal, mi lett volna belőle, ha valami vagy, ha minden másképp alakul az életében. Az előadás alkotói ezúttal ezt a játékot veszik komolyan és ezen keresztül vallanak magukról, tévedéseikről és vágyaikról. Öt fiktív élettörténet jelenik meg, és ezekben találkoznak egymással az alkotók valós vagy elképzelt alteregói.
Szereplők:
Járó Zsuzsa
Kovács Patrícia
Mészáros Máté
Ötvös András
Schruff Milán

Az előadás az IH Rendezvényközpontban kerül lebonyolításra.

Belépődíj: 4.200,- Ft, az előadás napján: 4.500,- Ft.
Jegyek kaphatók az IH Rendezvényközpontban és online, valamint az előadás előtt egy órával a helyszínen.

Fizetési lehetőségek: készpénz, bankkártya,OTP, K&H, MKB SZÉP kártya, Ticket Culture&Sport utalvány, Ticket Compliments utalvány, Ticket Compliments Top Premium utalvány.

 


 

2018. július 01. vasárnap 15 – 18 óráig Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő  (6782 Mórahalom, Szent László park 4. )

"Mozgás legyen a gyógyszered" mottóval várjuk

az 50+ korosztályt, illetve mindenkit akinek fontos az egészsége.

A programon résztvevő vendégeknek  a szolgáltatás ingyenes.

Belépőkről érdeklődés: Hekáné Dr.Szondi Ildikónál (30-9638-137)

Programok:

Ijászat
Vízalatti torna
Vízalatti tekerés (vízi bicikli)
Vízi vetélkedők
Kártya, sakk, kézműves foglalkozás
Életviteli klub
Szauna szeánsz
Orr-fül gégevizsgálat
Táplálkozási tanácsadás

 A  programok kezdési időpontjairól, a helyszínen az információs pultnál érdeklődhetnek a Fürdő vendégei.

 

2018. július 2. hétfő 10 óra Bálint Sándor Szeretetotthon

Kenéz Heka Etelka költőnő bölcs költeményei

Háziasszony: Ritz Judit főigazgató

Kenéz Heka Etelka
Mély tudatszint álma
Az úr égi lakosztálya
a menny peremén épült,
s üveg tengerek
veszik körül,
s a tenger mélyre
vetül az úr énje,
s a mennyek birodalmát
beteríti az ő fénye,
a serlege ékes hajóként
fénylik a kezében,
s a nap vére folyt
az ő szívében
s a szíve boldogan gyúl
s a keble forrásából
emberi élet virul,
s a gondolatom
szent jeleket fejteget,
Az úr írta le
őket belém,
tudatom jelekkel telítve,
s viselem keggyel,
és sorsot szabott nékem
az úr isten
múló dallal,
Isteni véres lánggal,
sok-sok szomorúsággal.

 

2018. július 2. hétfő 16 óra MÁV Igazgatóság Palotája
105. tanácsterme (Tisza Lajos krt. 28-30. I. emelet)

150 éves a Magyar Állam Vasutak

Vasúttörténeti előadás a MÁV megalakulásáról
Előadó: Lapis András szobrászművész
Házigazda: Nagy József a Vasúttörténeti Alapítvány kuratóriumi titkára

A Magyar (Királyi) Állam Vasutak 150 éves története, a mérnökök évszázadának legérdekesebb része. A jó döntések és az újjászületések jelképe, amely számos alkalommal spontán módon segítette az oly sokszor emlegetett Nemzeti Összefogást.
Ez az előadás olyan történelmi vázlat, amelynek egyik célja a vasút iránti érdeklődés felkeltése. Másik célja felhívni a figyelmet egy hiánypótló, ismeretterjesztő könyv születésére, amely színes rajzokkal jeleníti meg a ma már nem létező, feledésbe merült „Magyar Mozdonyok”-at, és segít megérteni az akkori gondolkozás módot a MÁV 150 éves fennállásának tükrében.
Az előadás végeztével Lapis András szobrászművész által készített kapcsolatos alkotások, valamint a Vasúttörténeti Alapítvány helyi gyűjteményének megtekintése

 

2018. július 3. kedd 14 óra Rókusi fiókkönyvtár (Vértói út 5.)
      A Somogyi-könyvtár Íróklubja a nyári szünet előtt
ÉVZÁRÓ

összejövetellel őszig elköszön. A felolvasásokban felidéződik egy év irodalma.

 

2018. július 3. kedd 15.50 Bibliotéka (Kálvária sgt. 14.)

A BRUNO GRÖNING BARÁTI KÖR
Szeretettel várja a gyógyulni vágyókat, és minden kedves érdeklődőt az információs előadásaira!
info: nyarfadine.kati@gmail.com, vagy M: 06 30 401 72 36

 

Minden kedden16 órától jóga a Zöld Teraszon (Földvári u. 3.)

JÓGA A HELYES TESTTARTÁS

Jóga minden korosztályhoz szól, megtanít a helyes testtartásra, amely így  minden- napjaink részévé válik. Jóga több ezer éves tanulmányok nyomán fejlődött.A mozgást megfigyelve dolgozták ki  az ászanák rendszerét.Jógának sok-sok irányzata van, én az életmód jógát oktatom, hogy megértsük önnön lényegünket. A jógagyakorlatok megnyújtják az izmokat, inakat és elősegítik a méregtelenítést.
Jógához az elme a test és lélek együttműködése szükséges. Nincs életkorhoz kötve és teljesen mindegy, hogy ki   mikor kapcsolódik a csoporthoz, mivel mindenki saját magához képest fejlődik.  

Tanít: Polcznerné Rózsa jógaoktató      /70-3255139 /

 

2018. július 3. kedd 18 óra Virág Cukrászda terasza (Klauzál tér)

DAILY SWING EGYÜTTES KONCERTJE

A zenekar tagjai: 
Bőgő: Tihanyi Ádám
Hegedű: Lengyelné Domány Anikó
Gitár 1: Farkas Mihály
Gitár 2: Benyovszky István

 

2018. július 4. szerda 17 óra Szeged, Nemzeti Emlékkert (Földmíves u. 13)

Vitéz Siklósi András megemlékező előadása a dicsőséges pozsonyi csatáról
Házigazda: Szilágyi Árpád városvédő polgár
A följegyzések és krónikák tanúsága szerint a szkíta-hun-magyar nemzet anyagi, szellemi-lelki és erkölcsi téren messze kiemelkedett a korabeli eurázsiai népek sorából, s jól felfegyverzett hadserege is megállíthatatlan, legyőzhetetlen volt. Ugyanakkor más nációkhoz sohasem hasonulva, senkit sem akart elpusztítani, leigázni, kifosztani (mai szóhasználattal: "gyarmatosítani"), mert a mellérendelő világszemléletet vallotta, ami gyökeresen ellentétes az emberiség többségének kíméletlen, alárendelő magatartásával. Ha nem is elfogadható, de megérthető, hogy miért támadt ily rengeteg ellenségünk és gyűlölőnk történelmünk hajnalától egészen máig. (Egyszerűen nem tudnak mit kezdeni velünk, ezért jobban szeretnék, ha nem is lennénk. Persze mi nem szerezzük meg nekik ezt az örömöt!) Nem véletlenül tört ellenünk - a totális kiirtásunk szándékával - az egyesült Európa hatalmas túlerőben levő serege, már röviddel a hon(vissza)foglalás és államalapítás után (907-ben). Az Árpád apánk vezette magyar honvédők azonban méltó választ adtak a gonosz támadóknak, s rendkívüli áldozatok árán oly fényes győzelmet arattak fölöttük, hogy több mint 100 évig be se merték tenni a lábukat őshazánkba, a Kárpát-medencébe. Vérzivataros históriánkban ehhez fogható ragyogó siker talán csak a nándorfehérvári diadal volt. És mai "elitünk" ezt a világméretű haditettet egyszerűen elbagatellizálja, eltagadja előttünk, nehogy sokakban föltámadjon a hazafias öntudat. (Közben az USA-beli West Point katonai akadémián szigorú tan- és vizsgaanyag, mint a fölülmúlhatatlanul tökéletes hadvezetés iskolapéldája!) Akad tehát bőven adósságunk és törleszteni-valónk derék eleinkkel szemben. Ezt a hosszú és göröngyös utat kívánjuk elkezdeni mostani megemlékezésünkkel.

 

Siklósi András 
Petőfi Sándornak

A Tiszánál állok a szegedi pusztán Mint egy kaptár
méh körüldöngicsél a hó Januárt mutat a naptár
Függöny mögött a nap Jégcsapok lógnak egy ágról
Fagy villan szél fúj Varjak zuhannak le a fákról
Rád emlékezem rád gondolok Petőfi Sándor

Zúzmarásodom Elnyűtt kabátom nem melegít
Borzongok és fázom Őrzöm a múlt gyökereit
Fölfeszül az égre a bánat Krisztus sebeit
sejtem a láthatáron Cipelem mint rokkant vándor
életem keresztjét s rád gondolok Petőfi Sándor

Bőröm alá nyúl a tél Velőm belerémül
Lilára zöldre dermedek s elérem végül
hogy semmit se érzek Mintha nem lenne testem
Most értem csak a pusztát Mindig ezt kerestem
Olyan lett a világ mint egy Petőfi-versben

Hízik a jég köd száll Szürke reménytelen a távol
Mégis tavaszt várok s rád gondolok Petőfi Sándor
Úgy iszom iszom tiszta lelked akárha forrásból
Rögös pályám tömérdek gond-baj Gyötört vágott az élet
Ezért emel föl a példád ezért jó olvasni téged

Fénylő lángoszlop hajlíthatatlan jellem voltál
Úgy üt szíven a sorsod mint híveket a zsoltár
Mintha ma is élnél De kár de kár hogy meghaltál
Támadj föl Jöjj segíts jöjj vezess te garabonciás
te elpusztíthatatlan táltos te Magyar Messiás

 

Siklósi András
Szent Lászlóhoz

Tán sehol se volt ekkora vitéz
ilyen fenséges győzelmes király
Hited sugárzik erőd megigéz
lelked a mennyből gyakran visszaszáll

Reményt hozol védsz ma is bennünket
éles bárdod hóhérainkba vág
Szívünkbe bújsz fölszítod tüzünket
s vérünkben vágtatsz hét határon át

Nem pihenhetsz amíg magyar néped
rablók tiporják pribékek verik
Vezess minket Ősi tekintélyed
s érckarod nélkül hazánk elveszik

Kiálts harcolj és imádkozz értünk
hogy ne sújtson vész ne rontson métely
Ha velünk vagy semmitől se félünk
megbirkózunk minden ellenséggel

Dicső lovag hős bajnokunk László
űzd a gonoszt s mi bátran követünk
Te égi láng te szentséges zászló
Szabadíts föl Mentsd meg az életünk

 


 

2018. július 4. szerda 17 óra Agora (Kálvária sgt. 23.)
VILÁGÖRÖKSÉGEK MEXIKÓBAN

Dobóczky Zsolt tanár vetítése
Házigazda: Papdi Endre

 


 

 


 

2018. július 5. csütörtök 15 óra Hangoskönyvtár (Stefánia)

MEGHÍVÓ
2018. július 5-én 15 órakor
A Somogyi-könyvtár Hangoskönyvtárában
(Szeged, Stefánia 2.) A Nap- FénySenior Fotókör Egyesület
tagjainak  közös fotókiállítás megnyitójára.
„Állati jó állatok”
címmel. A tárlat 2018.
július 5 - 2018 július 31-ig tekinthető meg a könyvtár
nyitvatartási idejében.

 

2018. július 5. csütörtök 16 óra SZTE Állam- és Jogtudományi Kar (Tisza Lajos krt. 54.)
MAGYARORSZÁG FŐVÁROSA KÖZELÉBEN

Kovács Mária vetítése
Házigazda: Dr. Bagdi Sándor ny. főiskolai docens

 

2018. július 5. csütörtök 18  óra Városháza Sajtószoba (Széchenyi tér)
BEMUTATKOZIK A GONG PÁLINKAHÁZ

Előadó: Zámbó Anita ügyvezető igazgató
Házigazda: Papdi Endre

 

2018. július 5. csütörtök 18 óra NOVOTEL Hotel
Mesék az Erőről - Közéleti kávéház

DEZSŐ CSABA PÉTER

HOGYAN VESZETT EL AZ ISTEN...
A látszat...
A megfelelés...
A teljesítmény....

Kinek füle van, hallja...

 

2018. július 6. péntek 16 óra Árpád tér (Nagyáruház előtt)
POZSONYI CSATA EMLÉKMŰ KOSZORÚZÁS

Házigazda: v. Szilágyi Árpád városvédő polgár

 

2018. július 6. péntek 17 óra SZAB Székház (Somogyi u. 7.)
A SZEMÉLYTELEN, A SZEMÉLYES ÉS A SZENT:
A HATALOM PROBLÉMÁJA PUSKIN MŰVEIBEN

Előadó: Dr. Baróti Tibor irodalomtörténész
Háziasszony: Milane Czerjak PhD

 

2018. július 6. péntek 18-tól 22 óráig Tóth Vendéglő (Nagyállomás)

Szeretnétek Jó Társaságban
Jó Zenére Táncolni
akkor ott a helyed
Horváth Miklós Énekel !!

 

2018. július 7. szombat 18-tól 22 óráig Tóth Vendéglő (Nagyállomás)

Szeretnétek Jó Társaságban
Jó Zenére Táncolni
akkor ott a helyed
Horváth Miklós énekel

 

2018. július 9. hétfő 10 óra Bálint Sándor Szeretetotthon

Kenéz Heka Etelka költőnő bölcs költeményei

Háziasszony: Ritz Judit főigazgató

Kenéz Heka Etelka

Rózsáskarú Érosz és Szelen
Futórózsa vagy te
énbennem,
befutod egyszerre
szívem, lelkem,
s anyag testem,
az érzelmek
előhírnökként átjárják,
tudatomat
eltűnnek az árnyak,
tőlednől az erő,
szárnyakat szelő szellemem
betölti szívem álmát,
s mint madár,
élvezi szabadságát.
Besüt a Hold világa
a hálószobámba,
hatalmad az előkelőséged
szenvedélyen át ébreszt,
a csillagod éget,
s vonz a kalandokra,
hívsz a lelkemben
hint Mars Istene a
benső hadakra…
Támadásod hű
az értéke az égnek
földnek rokonszenvű!

 

2018. július 9. hétfő 18 óra Városhaza Házasságkötő Terem (Széchenyi tér 11.)
D’ANGE  ROMANCE LINE SALON BEMUTATÓ ESTJE

Háziasszony: Csikós Anikó divattervező

 

2018. július 10. kedd 16 óra SZTE Állam-és Jogtudományi Kar (Tisza L. krt. 54.)

HOGY KERÜLTEM INDIÁBA?
Útinapló
Baron Kati vetítéses előadása

 

2018. július 11. szerda  18.00 Wagner udvar (Klauzál tér)
Tiszavirág Néptáncegyüttes műsora

 

2018. július 11. szerda 18 óra SZAB Székház 110-es terem (Somogyi u. 7.)

SZEGED ÉS KÖRNYÉKE
600 képpel illusztrált előadás

Városközpont, egyetemi, egyházi negyed, Oskola utcától az Arany János utcáig, Tisza Lajos körút és környéke, Felsőváros, Tarján, Fodor-kert, Makkosház, Északi város, Rókus, Szent Rókus tértől a Dorozsmai útig, Móraváros, Alsóváros, Újszeged, Szőreg, Tápé, Kiskundorozsma, Mórahalom – Ásotthalom, Fehér-tó – Sándorfalva – Ópusztaszer, Algyő – Hódmezővásárhely – Mártély, Deszk – Kiszombor – Makó – Óföldeák

Dr. Somorjai Ferenc idegenvezető, idegenforgalmi földrajztanár, művészettörténész és útikönyv-író, a Szeged, Csongrád megye, Kecskemét, Budapest, Balaton, Magyarország, Bécs, Prága, London, Róma, Barcelona útikönyv, a szegedi Fogadalmi templom, szerb templom, zsinagóga ismertetőjének szerzője, Szeged és a régió egyetlen kiváló minősítésű idegenvezetője. Akinek egyetlen könyvét sem támogatta szülővárosa, többségüket budapesti kiadók megbízásából készítette.  

 

2018. július 12. csütörtök 18 óra Fasor Étterem  (Újszeged, Bérkert u. 53.)
LÁTOGATÁS  PORTUGÁLIÁBAN

Fővárosában, Lisszabonban, és a legfestőibb tartományban, Algarve-ban
Savanyáné Fejes Ágnes vetítéses előadása
Beszélgetőtársak: Dr. Abonyi Mária jogtanácsos és Dr. Bagdi Sándor ny. főiskolai docens

 

2018. július 13. péntek 16 óra SZAB Székház ( Somogyi u. 7.)

A Nemzeti Agykutatási programról – nem szakembereknek

Mit nem tudunk – pedig nagyon fontos lenne tudni – agyunkról, az orvos szemszögéből? Számítógép az emberi agy – vagy egészen más?
 Vendégünk Dr. Vécsei László akadémikus, a Neurológiai Klinika igazgatója.
Kérdezők Dr. Baradnay Gyula és Tráser László

 

2018. július 13. péntek 17 óra Nemzeti Emlékkert (Földmíves u, 13.)
KERTÉSZEK TALÁLKOZÁSA

Vendégek: Árendás Csilla (Szeged), Rácz Zsuzsanna (Budapest), kertészek
Házigazda: v. Szilágyi Árpád városvédő polgár

 

2018. július 13. péntek 18 óra Zöld Terasz (Földvári u. 3.)

BABONÁK ÉS AZON TÚL

Az Access Consciousness® módszerét,  eszköztárát arra fejlesztették ki, hogy nagyobb tudatosságot teremtsen az életben és a világban,hogy ítéletmentes, fix nézőpontoktól mentes térbe juttasson el, amit például a természetben élhetsz meg.

Mi van akkor, ha elég lehetőséged  van ahhoz, hogy olyan kapcsolatot teremts magadnak,magaddal  amelyre valóban vágysz?

Mi van ha nem látod, nincs rá magyarázatod, attól még igaz lehet számodra?

Gyere el és gyűjts be néhány egyszerűen használható eszközt, amivel megállíthatod ezt az őrületet,humorral ,könnyedséggel .
Ne visszagyere a nyaralásból , hanem előre menj haza, és ez nem babonaság. Kipróbálnád milyen így?
Mi van ha a babonán túl is is van lehetőség?
Mi van ha a babona is csak egy érdekes nézőpont?
Rutai Tünde - Kovács Angéla

 

2018. július 13. péntek 18-tól 22 óráig Tóth Vendéglő (Nagyállomás)

Szeretnétek Jó Társaságban
Jó Zenére Táncolni
akkor ott a helyed
Horváth Miklós Énekel !!

 

   2018. július 14. szombat 16 óra Alsóvárosi Látogatóközpont (Alsóvárosi Templom)

A Krisna-völgyön át a szlovén Skocjan-barlangba

Molnár Hedvig Katalin élménybeszámolója

 

2018. július 14.  szombat 18 óra Virág Cukrászda Terasz

Nyáresti nagy dalcsokor - Talent koncert a Virág Cukrászda Teraszán
Közreműködnek a Talent Énekstúdió fiatal tehetségei, valamint Oláh Maja pop énekes! 
A finom fagyik, sütik és üdítők mellé így  a nyár közepén, egy nagy strandolás után ismét színpadra állnak a Stúdió kis és nagy növendékei. Régi és új slágerek, gyerekdalok, filmdalok, musical betétdalok, country, magyar nóta opera slágerek, és mulatós dalok is színre kerülnek ezen az estén a közel két órás programban.
Várunk mindenkit  sok szeretettel…))
Műsorvezető: Györkey László stúdióvezető

 

2018. július 14. szombat 18-tól 22 óráig Tóth Vendéglő(Nagyállomás)

Szeretnétek Jó Társaságban
Jó Zenére Táncolni
akkor ott a helyed
Horváth Miklós Énekel !!

 

2018. július 15. vasárnap 15 óra  Ifjúsági Ház Rendezvényközpont (Felső Tisza-part 2.)

Nóta délután Dankó Pista születésének 160. évfordulója emlékére

"Még azt mondják nincs Szegeden " címmel

amelyet dr.Kikli Tivadar Magyar Nótaszerzők és Énekesek Dél-magyarországi Közhasznú Egyesülete rendez.

Fellépnek: Mészáros János Elek Simándy József és több magas rangú kitüntetéssel rendelkező, dr.Vitkay Kucsera Ágota Újvidék,
Nagy Anikó Kárpátalja,
Szilágyi Sándor Erdély szegedi Dankó nótaverseny helyezettjei,
Dóka Zsuzsa,
Bősi Szabó László Felvidék,
Miklós Szilvia Erdély és Gyuris Imre egyesület tagja  Életmű díjas, énekesek.

Kísér: Kecskés Sándor Bánfalvi díjas prímás és cigányzenekara.

Műsorvezető Majzik István egyesület elnöke. Jegyigénylés telefonon /Polgár Gábor 62/676-131/ 1 500, Ft értékben, előadás előtt egy órával a helyszínen

 

2018. július 15. vasárnap 16 óra Szeged Tisza L. krt. 20.

Móra és a MÁSIK Móra – Móra Ferenc emlékséta

Monostori András Idegenvezetések
Július 19-én ünnepeljük Móra Ferenc születésnapját. Ezen alkalomból megismételjük tavalyi, sikeres emléktúránkat. A nyolc állomásból felépülő program folyamán bejárjuk Móra szegedi életének két különböző oldalát.
Egyfelől az újságíró, író, költő, könyvtáros, muzeológus, régész, igazgató kiterjedt munkásságát,
másfelől pedig magánéletének szövevényes, megdöbbentő, helyenként pikáns részleteit. A Mórától fennmaradt terjedelmes archív anyagokból bőségesen szemezgetünk: Életmunkájának érdekességeiből, hétköznapjainak mozzanataiból, költészetéből és nem utolsósorban zseniális humorából idézünk bőségesen.
A túra folyamán meglepetéssel is szolgálunk az érdeklődőknek, mindezt Móra emlékének a jegyében.
Részvételi díja: 1000 forint

 

2018. július 16. hétfő 10 óra

KOSZORÚZÁS KISTELEKEN GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN EMLÉKTÁBLÁJÁNÁL
A Széchenyi kör programja
1846. július 16-án a gróf Szegedre indult, hogy a Tisza szabályozásának ügyében tárgyaljon a város vezetőivel. Út közben megpihent a kisteleki plébánián. Szűcs Antal, a kisteleki pap vendégül látta. A látogatás emlékét őrzőtáblát minden évben megkoszorúzzuk az évfordulón.
A plébánia épülete Kistelek első téglából épült háza volt. A folyamatos karbantartásnak köszönhetően jó állapotban maradt. Így lehetséges, hogy a szépen felújított épületbe költözött 2007-ben a város Kisteleki Ede nevét viselő könyvtára. Az évek során jó kapcsolat alakult ki a könyvtár és a Széchenyi Kör között. A könyvtárban jelenleg felújítási munkálatok folynak, ezért nem tudunk a könyvtárosokkal találkozni, de a koszorúzás nem marad el!
A koszorúzáson részt vevőkkel a Mars téri autóbusz pályaudvaron találkozunk, az autóbusz 10 órakor indul Kistelekre.

 

2018. július 16. hétfő 17 óra Móres Bárkonyha (Híd u. 4.)

A SZÉCHENYI KÖR PROGRAMJA

Foglakoztatás politikai stratégiai lépésváltások a közeljövőben 2.

Előadó: Vincze – Fekete Sziráki Judit tanár

 

2018. július 16. hétfő 18 óra Nemzeti Emlékkert (Földmíves u. 13.)
A JOGÁLLAM MŰKÖDÉSE FRANCIAORSZÁGBAN ÉS MAGYARORSZÁGON

Néhány esemény tükrében…
Vendég: Mónus Áron matematikus, filofófus
Beszélgetőtárs: Gazda Gyula tanár
Házigazda: v. Szilágyi Árpád városvédő polgár

2018. július 17. kedd 17 óra Hungi Vigadó (Stefánia)
ROMANTIKUS SZÉP DALLAMOK
Igaz János zenész estje
Háziasszony: Zsótér Mária

 

2018. július 18. szerda 18 árosháza (Széchenyi tér 11.)
MIKSZÁTH ÉS SZEGED

Dr. Simoncsics János vetített képes előadása

 

2018. július 19. csütörtök 15 óra AGÓRA (Kálvária sgt.)

III. Szegedi Kavalkád, "Mindenkitől mindent" címmel

rendezi a dr.Kikli Tivadar Magyar Nótaszerzők és Énekesek Dél-magyarországi Közhasznú Egyesülete.
Az elmúlt kettő évben különböző műfajban mintegy 50-55 produkció mutatkozott be: dal, nóta és operettek egyénileg és csoportosan, társastánc, hastánc, vers és prózamondás, zeneszámok egyénileg és együttesben, vívók bemutatkozása, 6 éves kortól 75 évesig voltak szereplőink.. Zenét biztosítunk, helyben büfé is működik!

A fellépőket oklevéllel és tárgyi jutalomba részesítjük. Szeretjük a szépet és a szórakoztatót, kutatjuk akik szeretnének csatlakozni az egyesülethez.

Várjuk az egyéni és csoportok jelentkezését /dr.Majzik István 06-30-363-2874 számon vagy e-mailen/

 

2018. július 19. csütörtök 17 órától

LAKÓTELEPI TALÁLKOZÓ

Szentháromság utca 75.
A, B, C, D és E épület kertjében, a játszótéren,
2018. július 19-én Csütörtökön 17 órától
(mint már évek óta)

CSALÁDI GYERMEKNAPOT
ÉS LAKÓTÁRSI TALÁLKOZÓT TARTUNK.

Program:

 • A felnőttek szavalnak, énekelnek, beszélgetnek;

 • Ezt piknik jelleggel teszik elviselhetővé;

 • A gyermekek szerepelnek, szavalnak, játszanak, rajzversenyeznek;

 • Zsákbamacska a gyermekeknek.

A rajzverseny értékelése és díjazása.

Önkéntes adományt, akár a zsákbamacskákért, örömmel elfogadunk a játszótér fenntartási munkáinak fedezetére (fűnyírás, homokcsere, festés, életveszélyes játékok, padok    javítása-cseréje).

A rendezvényt támogatja a Szegedi Közéleti Kávéház,
valamint alsóváros önkormányzati képviselője.

A rendezvényt szervezi Bózsóné Gulyás Margit nagymama, és a kisgyermekes családok szülei.
MARGIT – MAMA

 

2018. július.19.-én, csütörtökön 17:00 h-kor a Somogyi könyvtár klubjában

A Vitalion Klub bemutatkozik!
18 éve a magyar és a nemzetközi piacon.
CSAK ​természetes gyógynövény alapanyagú étrend kiegészítőkkel. .
A legfőbb küldetésünk: Számoljuk fel a népbetegségeket!
CSAK ​gyógynövényekkel, tablettában, kapszulában, DE!
Nem mindegy, KINEK, mire, mit, mivel, mikor, mennyit, és hogyan?
A Vitalion Klubunk képzett munkatársai, tanácsadói ebben tudnak Önnek segíteni. Hallgassa meg havonta megrendezett előadásainkat, kérdezzen, tájékozódjon, érdemes!
Ebben a hónapban kiemelten a szív és érrendszerről lesz szó, hasznos tanácsokkal, mert:
melege van, szakad önről a víz, majd kiugrik a szíve a helyéről!  Mit lehet tenni???
Ha Ön is szeretne tájékozódni, változtatni jelenlegi élet minőségén, akkor várjuk szeretettel.
Az előadásainkon résztvevők között kisorsolunk 2 db. ingyenes „induló” állapot felmérést!

 

2018. július 19. csütörtök 18 óra Virág Cukrászda Terasza (Klauzál tér)
DESSZERT EGYÜTTES KONCERTJE

„Aki jön, mind barátunk!”
Július közepén javában tombol a nyár, a kánikuláival, a záporaival, változatosan sok kikapcsolódási lehetőséggel, örömmel, vidámsággal.
Ezt szeretnénk következő műsorunkban muzsikánkkal illusztrálni, amelyre nagy szeretetettel hívunk minden régi-új barátunkat egymásra mosolygó szemekkel, kitárt karokkal, tiszta szívvel:
a Desszert zenekar, vagyis
Farkas Dezső szólógitár, ének; Földi Öcsi billentyűk és ének; Palásthy Géza basszusgitár, ének; Répás József dob; Rózsa Sándor gitár, szájharmonika, furulya, ének.

 

2018. július 20. péntek 17 óra SZAB Székház (Somogyi u. 7.)
Izrael, három vallás bölcsője 2.

Farkas András vetített képes előadása

Farkas András, turizmussal és rendezvényszervezéssel foglalkozó magáncég, a C&T Hungary Kft. tulajdonosa és ügyvezető igazgatója.
Cége rendszeresen szervez kül- és belföldi utakat, többek között szinte minden évben Izraelbe is.
Izraelt nagyon sokan keresik fel különböző üzleti, vagy vallási motivációktól vezérelve, de szívesen látogatnak oda úgy is mint az évezredeket magában rejtő kulturális és történeti emlékeket bemutató, Közel-Keleten ma szinte csak egyetlen biztonságos helyszínre. Az előadáson sok képpel prezentálva Izrael, mint három vallás bölcsője kerül bemutatásra.

 

2018. július 20. péntek 18-tól 22 óráig Tóth Vendéglő (Nagyállomás)

Szeretnétek Jó Társaságban
Jó Zenére Táncolni
akkor ott a helyed
Horváth Miklós Énekel !!

 

 2018. július 20. péntek 20 óra Városházi esték
„Csak egy kis emlék”

címmel Polgár Gyula és barátai zenés estje, ahol a Régi Zongoristák Klubjának tagjai lépnek fel.

 

2018. július 21. szombat 18-tól 22 óráig Tóth Vendéglő (Nagyállomás)

Szeretnétek Jó Társaságban
Jó Zenére Táncolni
akkor ott a helyed
Horváth Miklós énekel !!

 

2018. július 21. szombat  20 óra Városházi udvar

KÁVÉHÁZI ZENÉSZEK ORSZÁGOS VETÉLKEDŐJE

Az est hagyományteremtő célja, hogy a zenekedvelő közönség jobban megismerhesse a kávéházi muzsikát, mely méltán tette híressé a cigányzenét is.
E program életre hívása a Fehér Poldi Asztaltársaság kezdeményezésére valósul meg, ezzel is tisztelegve Weisz Lipót, a nagyszerű, magyar származású zsidó cigányprímás emléke előtt.

Fellépők:
RAJKÓ zenekar
Ifj. Sárközi Lali
Budai Beatrix
Dócs Péter
Repülj fecském...”

 

2018. július 22. szombat  16 óra ( Osztrovszky utca 1. )
Dugonics városrésze

MAI – Monostori András városnézések
Idén emlékezünk meg Dugonics András halálának 200. évfordulójára, mely alkalommal olyan város(rész)néző körsétát szervezünk, ahol bejárjuk neves írónk, piarista papunk, egyetemi tanárunk szülőhelyének a környékét. Felsőváros ősi zugai, a Dugonics, Sóhordó, Pusztaszeri, Juhász Gyula, Osztrovszky, Teleki utcák Dugonics kora óta a jeles szegedieknek, értelmiségieknek és egyéb történelmi jelentőségű tényezőknek adtak otthont. Ezeket fogjuk végigjárni, majd fináléként Dugonics néhai lakóházánál Róla is megemlékezünk.
Részvételi díj: 1000 Ft.

 


 

2018. július 23-tól 27-ig Sándorfalván

Szegedi Közéleti Kávéházi Esték Alapítvány szervezésében
Gyermektábor az 1-es típusú diabeteses gyerekek részére

Ez a nyári élménytábor olyan gyereknek ad lehetőséget a vidám szórakozásra, akik speciális helyzetüknél fogva állandó szakszerű felügyeletre  és ellátásra szorulnak. Az 5 napos tábor igazi feltöltődést, és vidám kikapcsolódást jelent az 1-es típusú diabeteses gyerekeknek, akik folyamatos inzulinkezelésre szorulnak.
A gyerekek programjai: játékos edukációs foglalkozások, önismereti játékok, sport, éneklés, tánc, relaxációs foglalkozások, kirándulás, kalandparkban közös játék, bográcsozás és kézműves foglalkozások, állat simogatás Balástyán stb.
Felelős szervező: Gyürkiné Berente Tímea védőnő edukátor

 


 

2018. július 23. hétfő 14 óra Partfürdő és Camping
Közéleti Kávéház hagyományőrző nyári tábora


A tábort 23-án du. 14 órakor nyitjuk és 27-én 16 órakor zárjuk
Részvétel ingyenes. Segítő kezekre számítunk, és akik szeretik a jó társaságot, szabad levegőt…

Programjaink:

23-án du. Németh Janó átdolgozásában és előadásában hallhatunk Németh tanár úr és Kálmány Lajos által gyűjtött mesékből részleteket.

24-én fellép a szentesi Rákóczi Ferenc Bajtárs közösség Nyugdíjas Klubja

25-én a Dorozsmai Tájház és citera zenekara tart bemutatót.

26-án . Gál Imre székely fafaragást mutat be. Vendégeink lesznek: a Bács-Kiskun Megyei Költők és Írók Baráti Köre nevében:
Kovács I.József  költő, a  kör elnöke
Nagy L. Éva  újságíró, költő, a  kör titkára
Grijnovicz Anikó énekes, költő (a TV 2 Bakelitlemez című műsor egyik énekese)
és a Rózshölgy duó

27-én az Alsóvárosi hátrányos helyzetű gyerekeknek tartunk „Ki mit tud” vetélkedőt.

A hét minden napján a táborban lesz
Molnárné Dékány Márta pachwork,
Budai Veronika csipkeverő
Dénes Katalin hennafestő
Lévai Márta keramikus
Érkezéskor a Kemping recepción kell jelentkezni.
A kemping területén fürdő medencék vannak. Belépőjegyet a recepción kell vásárolni.
A tábor (medence használatot kivéve) ingyenes.
Határon túlról hívott vendégeink Kárpátaljáról a Nagybégányi Nyugdíjas Klubból 6 fő , Aradról 8 diák 1 felnőtt kísérettel.

27-én pénteken este 20 óra 30 perckor kezdődik Szarvason a vízi színpadon a kecskeméti Katona József színház társulatának előadásában a „Függöny fel” c. komédia.
20 fős autóbuszt és 20 db belépőjegyet rendeltünk.
Viteldíj 3000 Ft/fő
Belépőjegy szintén 3000 Ft/fő.

Terv szerint 17 óra 30 perckor indulunk Szegedről Szarvasra és előadás után vissza Szegedre.
Jelentkezni lehet Ács-Sántáné Zsókánál. T.:30/5974148,
e-mail: szakajd@freemail.hu
Tekintettel arra, hogy mindössze 20 belépőjegyet kaptunk, jelentkezés sorrendjében tudjuk az igényeket kielégíteni. Jelentkezési határidő 2018. július 1.

A tábor háziasszonya Ács-Sántáné Zsóka

 


 

Vassné Szabó Ágota
A Tó


A tó most szende-fehér fodrokba öltözött,
és a partján guggoló fűzfák lecsüngő ágai alá
- a mederbe- egy vadkacsa-pár költözött.
Jobb búvóhely ez, mint a nád:
rejt majd fészekalja sípoló, pelyhes kiskacsát.
A szomszédság napozni
egy vízililiom rózsaszín csészéjébe ül.
Aranylón csillogó békaszem,
és figyelő teknősbéka fej alatt
méregzöld tányér terül.
Közöttük - néha megzavarva az idillt -
egy vízityúk szalad át, miközben pityegve,
csipegetve ugrál a levelekre,
a vízbe üldözve a napozók hadát.
Nyíl-alakú vonalat húzva a felületre,
egy sikló közelít.
Fejét kitartva szaglássza épp
leendő prédája nyomait.
Halpikkely csillan a légben.
viselője a fénybe fürdőzni kijön.
Másodpercnyi csak a szikrázó látvány,
majd eltűnik pár koncentrikus körön.
Korhadó rönk alatt sötét,
nagy árnyak lesben állnak,
vagy karcsún, borotvaéles foggal
hirtelen halállá válnak.
Ilyenkor a víz remegni kezd,
és némaság tör ki a fákon,
minden, eddig perlekedő kismadáron.
Néhány megriadt szárny
- a pillanatnyi csendben-
a víztükörről - cseppből -
gyöngysort húzva lebben.
Megint szelíd a tó.
Eligazgatta széttépett fodrait.
Mélyében lágyan átkarolja,
a hátán ringatva tovább hordja
fogadott és édes terheit.

 


 

2018. július 24. kedd 17 óra Dugonics temető
EMLÉKEZŐ KÖSZORÚZÁS A NÉVADÓ SÍRJÁNÁL

halálának 200. évfordulója alkalmából

 

2018. július 24 kedd 18 óra Nemzeti Emlékkert (Földmíves u. 13)
Vendégek: Wass Miklós (Wass Albert fia) és neje

Házigazda: v, Szilágyi Árpád városvédő polgár

 

2018. július 27. péntek 17 óra Virág Cukrászda Terasz (Klauzál tér)

   Mizsei Zoli produkciók

     Sváb fúvós zene         -          Harmonika zene              -        Nosztalgia tánc zene

   Közreműködnek:

    Garten Musik kapelle     -     Accord-diák harmonika zenekar      -     Mizsei Trió   Zenekar      

   Szólót játszik Mizsei Zoltán                   

.

2018. július 27. péntek 18-tól 22 óráig Tóth Vendéglő(Nagyállomás)

Szeretnétek Jó Társaságban
Jó Zenére Táncolni
akkor ott a helyed
Horváth Miklós énekel

 

2018. július 28. szombat 18-tól 22 óráig Tóth Vendéglő(Nagyállomás)

Szeretnétek Jó Társaságban
Jó Zenére Táncolni
akkor ott a helyed
Horváth Miklós énekel

 

2018. július 30. hétfő 17 óra Virág Cukrászda Terasz (Klauzál tér)

ROMANTIKUS SZÉP DALLAMOK
Igaz János zenész estje
Háziasszony: Zsótér Mária

 

2018. július 31. kedd 16  óra SZTE Állam-és Jogtudományi Kar (Tisza L. krt. 54.)

KENDŐZETLENÜL
- avagy minden a legnagyobb muszlim országról, Indonéziáról

Vetítéssel egybekötött képzeletbeli kalandra invitáljuk Önöket egy távolkeleti szigetvilágba, a misztikus Indonéziába.
Interaktív utazásunkon idegenvezetőink egy indonéziából érkezett hölgy, valamint egy "hobbiasta orientalista" világutazó honfitársunk lesznek."

"Swita Ratnasari - Mulati Zoltán vetítéses előadása

 


 

Hajdrik József:
Képeslap, bélyeg nélkül
(Szegedi nyugdíjasok az örömök útján)

Az Ígéret szép havában, - május végén,
A gondolat végül is valósággá vált.
Buszra pattant csapatunk, - e büszke népség!
Megspórolt pénzünkből így mentünk világgá.

Grábócban szerb ortodox templom állott.
Szentkútjának vize szomjunkat oltotta.
Ily gyönyörűt két szemünk sohasem látott,
A táj horizontját, színesre foltozta.

Pécsváradi várnak ódon fala között,
Két ártatlan piros szív egymásra talált.
Alkalmi papunkban tombolt a létöröm,
Ez lenne a híres Mecsek-tea hatás?!

Az eset után a Dombay tó vize,
Visszaragyogta a tányérarcú Napot.
Hegyi levegőnek ózondús az íze,
Testünk a Rácz tanyán új erőre kapott!

Volt itt dinóm-dánom, eszem-iszom, - minden!
Víg dalra ébredtünk, Óbányát bejártuk.
Sült pisztrángot evett mindenki, ki ínyenc.
Zengővárkonyban sok csodás tojást láttunk!

Nagy kő alatt pihen Rockenbauer Pál.
Mementó e sír, csak a szél suttog róla.
Abaliget barlangja, keskeny földi száj,
Mégis úgy tátong, mint aki éhes volna!

Vérbe fagyva láttunk kis denevéreket.
Örökké ott csüngnek a múzeum falán.
Tovább mentünk, ahol Tinódi énekelt,
Szigetvárnál Zrínyi védte a szent hazát.

Este szállodánk körül jót kocsikáztunk!
A kör közepén az ünnepelt Ági állt!
Szülinapján minden földi jót kívántunk,
Ám az idő elrepült, de várt a puha ágy.

Ami szép és jó volt, soha nem feledjük!
Az élmény miénk, semmilyen kudarc nincs!
Mi ezüstkorúak a békét kedveljük,
Tudjátok?! Veletek jövőre ugyanitt!

 

Hajdrik József
A szerelem hite


Tüzes szoknyád lángra lobban csendemtől
Lázzal éget rózsaként a kereszten.
Szeder ízű lettél, féltőn szerető
Vágyom ajkad ívét, engem sebezzen.
Vörös borom iszod, kenyerem megtöröd
Grál kelyhét érintsd bomló virágomhoz
Sok színű szirmát a múltra rásöpröd
Míg vállamra hull égő csipkebokrod.
Szíved hallgatom -fájó a zenéje -!
A vágy kemény kő, aranyfénytől díszes.
Kebled oltárán lelkem miért félne?
Hisz bennünk van a vak szerelem hite.
Téged várlak, de az ima hiába.
Kinek szárnya van, annak nem kell ketrec,
Mondd el kedves; a hited mivé válna,
Ha nem az volnék, akit te ma szeretsz?!

 


 

Gyuris Laci búcsúztatása

Tisztelt gyászoló közönség!

Öccsének, Jánosnak a telefonüzenetéből tudtam meg elszomorodva, hogy ami már mintegy két hónapja előrevetítette árnyékát, egykori osztálytársunk, Laci barátunk, hosszú, súlyos betegség után június 1-jén elhunyt.
Négy évig együtt koptattuk a szegedi Radnóti Miklós Gimnázium padjait. Együtt másztunk ki magasföldszinti osztályunk ablakán 1956. október 26-án délelőtt. A Takaréktár utcán levő tömegben voltunk, amikor egy gellert kapott lövedék megölte az utca Széchenyi téri torkolatában álló Schwarz Lajos ifjúmunkást. Végül, ennek ellenére együtt érettségiztünk 25-en a IV/C osztályból 1958. május 14-én.
1998-ban, a 40. érettségi találkozón beszélgettük, hogy jó lenne évenként találkozni, mert egyre ritkulnak soraink. Így aztán 1999-től minden esztendő őszén összejöttünk, emlékezni, beszélgetni, de minden protokorális kötöttség nélkül.
Mindig Laci volt az első, aki az értesítés kézhezvételét követően rögtön telefonált, hogy ő jön, ott lesz a találkozónkon. Ezért is csodálkoztam, hogy 2016-ban, 17 év után nem hív. Majd kaptam az értesítést, hogy az újkígyósi Szent Erzsébet Szeretetotthon lakója. Nagyon hiányzott tavalyelőtt és tavaly is kiapadhatatlan vidámsága. Mindenki felé szeretettel fordult, a derű soha nem hervadt le az arcáról. Humora, mosolya üdítő volt az egyre korosodó kompániában. Azt hiszem mindnyájunkban e tréfás, derűs kedélye, a belső békén nyugvó életöröme marad meg legmeghatározóbban. Merem remélni, hogy a jó Isten ugyanezzel a szeretettel és derűvel ölelte keblére, és vezette be a végtelen örömbe, az örök üdvösségre.
Köszönöm figyelmüket.
Kiskundorozsma, 2018. június 22.

 


 

SOMOGYI KÁROLY VÁROSI ÉS MEGYEI KÖNYVTÁR

PROGRAMAJÁNLÓ  2018. JÚLIUS
Nyári „menetrend" a Somogyi-könyvtárban
Könyvtárunk Dóm téri központja július 2-től július 14-ig bezár. A fiókhálózat könyvtárai a központi zárás ideje alatt is a megszokott rend szerint működnek.


PROGRAMOK

2018. július 19. (csütörtök), 17.00– helyszín: 1. emeleti folyóirat-olvasóterem
„Mehndi, az exkluzív ékszergyöngyök világa” Balázs Andrea Katalin- művésznevén Katandi - díjnyertes arcfestő és hennafestő válogatott munkáiról készült fotókiállítás megnyitója
A mehndi, a henna indiai neve. Ősi természetes testfestés - az 5000 éves múmiák kezén talált hennanyomok arra engednek következtetni, hogy a MEHNDI-t már az ókori egyiptomiak is ismerték.
A mogulok a XII. században hozták magukkal Közép-Keletrõl, s hamarosan India egész területén elterjedt.
Az alkotó a munkáit fotókon is rögzítette, amelyek több alkalommal díjazottak is lettek.
A kiállítás 2018. augusztus 8-ig tekinthető meg.

2018. július 25. 17.00 – helyszín: földszinti kiállítótér
Örökül hagyták – múlt és jövő egymásra épülése című kiállítás megnyitója
A kiállítást megnyitja: Kardos János irodavezető-helyettes, osztályvezető (Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Humán-közszolgáltatási Iroda, Művelődési Osztály).
A Somogyi-könyvtár nyári nagykiállításával csatlakozik a „Kulturális örökség európai éve 2018” címmel meghirdetett rendezvénysorozathoz. Kiállításunk elsősorban a magyar kulturális örökséget mutatja be. A téma gazdagsága, sokszínűsége megjelenik régészeti lelőhelyek, kortárs építészeti műemlékek, középkori várak, képzőművészeti alkotások, néphagyományok s nem utolsó sorban könyvtárak szebbnél szebb könyvgyűjteményei területén. Somogyi Károly gyűjteményének köszönhetően a látogatók betekintést nyerhetnek az írott és a nyelvi kulturális örökségünk kiemelkedő darabjaiba a könyvtár muzeális értékű kötetein keresztül.
A kiállítás létrejöttét Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Kulturális, Oktatási, Idegenforgalmi és Ifjúsági Bizottsága Idegenforgalmi támogatási keretén keresztül támogatta.

2018. július 27. (péntek) 16.00 – helyszín: 3. emelet, Emlékkönyvtár
Emlékkönyvtári látogatás a Szegedi Szabadtéri Játékokhoz kapcsolódóan
A Somogyi-könyvtár kincseit őrző Emlékkönyvtárban az alapító, Somogyi Károly 43 701 kötetes gyűjteményéből látható egy közel 10 000 kötetes reprezentatív válogatás. A könyvtár eredeti, több mint százéves könyvállványaival berendezett termében értékes, régi, ritka kötetek találhatók. A bemutatón könyvtörténeti különlegességekkel várjuk az érdeklődő látogatókat.
A bemutató időtartama: 1 óra
Találkozás: a Somogyi-könyvtár adminisztrációs pontjánál
A részvételi díj egységesen 500 Ft.
A könyvek védelme miatt fokozottan ügyelünk a megfelelő hőmérsékletre és páratartalomra. Kérjük, a látogatás tervezésekor vegyék figyelembe, hogy a várható hőmérséklet 17°C.
Fotózás nem lehetséges.

2018. augusztus 10. (péntek) 16.00 – helyszín: 3. emelet, Emlékkönyvtár
Emlékkönyvtári látogatás a Szegedi Szabadtéri Játékokhoz kapcsolódóan
A Somogyi-könyvtár kincseit őrző Emlékkönyvtárban az alapító, Somogyi Károly 43 701 kötetes gyűjteményéből látható egy közel 10 000 kötetes reprezentatív válogatás. A könyvtár eredeti, több mint százéves könyvállványaival berendezett termében értékes, régi, ritka kötetek találhatók. A bemutatón könyvtörténeti különlegességekkel várjuk az érdeklődő látogatókat.
A bemutató időtartama: 1 óra
Találkozás: a Somogyi-könyvtár adminisztrációs pontjánál
A részvételi díj egységesen 500 Ft.
A könyvek védelme miatt fokozottan ügyelünk a megfelelő hőmérsékletre és páratartalomra. Kérjük, a látogatás tervezésekor vegyék figyelembe, hogy a várható hőmérséklet 17°C.
Fotózás nem lehetséges.


KIÁLLÍTÁSOK

2018. július 16-tól október 3-ig – helyszín:  földszinti kiállítótér
Örökül hagyták – múlt és jövő egymásra épülése
A Somogyi-könyvtár nyári nagykiállításával csatlakozik a „Kulturális örökség európai éve 2018” címmel meghirdetett rendezvénysorozathoz. Kiállításunk elsősorban a magyar kulturális örökséget mutatja be. A téma gazdagsága, sokszínűsége megjelenik régészeti lelőhelyek, kortárs építészeti műemlékek, középkori várak, képzőművészeti alkotások, néphagyományok s nem utolsó sorban könyvtárak szebbnél szebb könyvgyűjteményei területén. Somogyi Károly gyűjteményének köszönhetően a látogatók betekintést nyerhetnek az írott és a nyelvi kulturális örökségünk kiemelkedő darabjaiba a könyvtár muzeális értékű kötetein keresztül.
A kiállítás létrejöttét Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Kulturális, Oktatási, Idegenforgalmi és Ifjúsági Bizottsága Idegenforgalmi támogatási keretén keresztül támogatta.

2018. július 19-től augusztus 8-ig – helyszín: 1. emeleti folyóirat-olvasóterem
"Mehndi, az exkluzív ékszergyöngyök világa"
Balázs Andrea Katalin művésznevén Katandi díjnyertes arcfestő és hennafestő válogatott munkáinak fotókiállítása
A mehndi, a henna indiai neve. Ősi természetes testfestés - az 5000 éves múmiák kezén talált hennanyomok arra engednek következtetni, hogy a MEHNDI-t már az ókori egyiptomiak is ismerték.
A mogulok a XII. században hozták magukkal Közép-Keletrõl, s hamarosan India egész területén elterjedt.
Az alkotó a munkáit fotókon is rögzítette, amelyek több alkalommal díjazottak is lettek.

2018. július 19-től augusztus 16-ig – helyszín: 2. emelet
70 éve született Baka István (1948)
A költői képalkotás és a szerepjáték-költészet egyik legjelentősebb megújítója, író, műfordító, szerkesztő születésének 70. évfordulójáról a költő életművét bemutató kiállítással emlékezik meg a Somogyi-könyvtár
 „Az irodalomtörténet [...] Bakát szegedi költőként fogja számon tartani, Juhász Gyula óta a legjelentősebb szegedi költőként... fizikai élete nagyobbrészt ehhez a városhoz kötődött, igaz, néha visszatért Szekszárdra, szülei házába, s mindig vágyott egy régi Szekszárdra emlékeztető kisvárosba, szellemi élete azonban az elvont költészet jegyében telt.”
(Füzi László: A költő titkai).

2018. június 23-től  2018. augusztus 7-ig– helyszín: 1. emeleti folyóirat-olvasóterem
Zsolnay és a Zsolnayak: Egy gyár és egy család története
A Múzeumok Éjszakáján a 190 éve született, a gyárat felvirágoztató és világhírűvé tevő Zsolnay Vilmosra emlékezünk. Könyvtári dokumentumok, valamint Zsolnay-kerámiák segítségével mutatjuk be a gyár kialakulását és fejlődését, bepillantást nyerünk a gyártási folyamatokba és a család életét is nyomon követhetjük, hiszen a gyár és a család története szorosan összefonódik.

2018. június 1-től július 31-ig – helyszín: Somogyi-könyvtár, Agóra Gyermekkuckó
Pocsai Sándor: Hegyek, vizek virágok  –  fotókiállítás

2018. június 7-től július 31-ig – helyszín: Somogyi-könyvtár, földszinti Internet-tér
Örömfotók – Bobkó Anna kiállítása
Mit csinál szabadidejében a Szegedi Tudományegyetem fotóriportere, aki a hétköznapokban tudósokat, a hallgatói életet, az egyetem nemzetközi vendégeit örökíti meg? Tovább folytatja a fotózást a dolgos órákon kívül is. Saját kedvenc témáinak megvalósítását örömfotózásként éli meg. Lencsevégre kapja a barátokat, ismerősöket, izgalmas karaktereket, a közvetlen környezetét.

Vakációs programok a Somogyi-könyvtár Agóra Gyermekkuckóban

2018. július 2. (hétfő) – helyszín: Somogyi-könyvtár Agóra Gyermekkuckó
„Minden napra 1 kérdés”
Teszteld tudásod és leleményességed 4 héten át! Július 2-27-ig minden nap felteszünk egy kérdést. A játék során helyes válaszokat leadók között július- 27-én ajándékokat sorsolunk ki.

2018. július 3. (kedd) 10.00-12.00 és 13.00-18.00 - Somogyi-könyvtár Agóra Gyermekkuckó
Játékmaraton
Kreatív- logikai- és fejlesztő játékok gyermekeknek egész nap

2018. július 5. (csütörtök) 13.00-18.00 – helyszín: Somogyi-könyvtár Agóra Gyermekkuckó
Mesés kezek
Kreatív játékok, feladatok az elhangzó történetekhez.
A nap témája: A hüllők világa

2018. július 6. (péntek) 16.00 – helyszín: Somogyi-könyvtár Agóra Gyermekkuckó
Mesevarázs
Papírszínház: Jao, a kaméleon című mese

2018. július 9. (hétfő) - Somogyi-könyvtár Agóra Gyermekkuckó
„Minden napra 1 kérdés”
Teszteld tudásod és leleményességed 4 héten át! Július 2-27-ig minden nap felteszünk egy kérdést. A játék során helyes válaszokat leadók között július- 27-én ajándékokat sorsolunk ki.

2018. július 10. (kedd) 10.00-12.00 és 13.00-18.00 - Somogyi-könyvtár Agóra Gyermekkuckó
Játékmaraton
Kreatív- logikai- és fejlesztő játékok gyermekeknek egész nap

2018. július 12. (csütörtök) 13.00-18.00 - Somogyi-könyvtár Agóra Gyermekkuckó
Mesés kezek
Kreatív játékok, feladatok az elhangzó történetekhez.
A nap témája: A királyok és királylányok világa

2018. július 13. (péntek) 16.00 - Somogyi-könyvtár Agóra Gyermekkuckó
Mesevarázs
Papírszínház: A Békakirály és Vashenrik című mese

2018. július 16. (hétfő) - Somogyi-könyvtár Agóra Gyermekkuckó
„Minden napra 1 kérdés”
Teszteld tudásod és leleményességed 4 héten át! Július 2-27-ig minden nap felteszünk egy kérdést. A játék során helyes válaszokat leadók között július- 27-én ajándékokat sorsolunk ki.

2018. július 17. (kedd) 10.00-12.00 és 13.00-18.00 - Somogyi-könyvtár Agóra Gyermekkuckó
Játékmaraton
Kreatív- logikai- és fejlesztő játékok gyermekeknek egész nap

2018. július 19. (csütörtök) 13.00-18.00 - Somogyi-könyvtár Agóra Gyermekkuckó
Mesés kezek
Kreatív játékok, feladatok az elhangzó történetekhez.
A nap témája: A rovarok világa

2018. július 20. (péntek) 16.00 - Somogyi-könyvtár Agóra Gyermekkuckó
Mesevarázs
Papírszínház: A méhkirálynő című mese

2018. július 23. (hétfő) - Somogyi-könyvtár Agóra Gyermekkuckó
„Minden napra 1 kérdés”
Teszteld tudásod és leleményességed 4 héten át! Július 2-27-ig minden nap felteszünk egy kérdést. A játék során helyes válaszokat leadók között július- 27-én ajándékokat sorsolunk ki.

2018. július 24. (kedd) 10.00-12.00 és 13.00-18.00 - Somogyi-könyvtár Agóra Gyermekkuckó
Játékmaraton
Kreatív- logikai- és fejlesztő játékok gyermekeknek egész nap

2018. július 26. (csütörtök) 13.00-18.00 - Somogyi-könyvtár Agóra Gyermekkuckó
Mesés kezek
Kreatív játékok, feladatok az elhangzó történetekhez.
A nap témája: A furfangok világa

2018. július 27. (péntek) 16.00 - Somogyi-könyvtár Agóra Gyermekkuckó
„Minden napra 1 kérdés” játék sorsolása

2018. július 27. (péntek) 16.00 - Somogyi-könyvtár Agóra Gyermekkuckó
Mesevarázs
Papírszínház: A holló meg a róka című mese

 


 

Hirdetmény

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Szegedi Csoportja az alábbi időpontokban fogadja a lakosság adományait:
hétfő, szerda, csütörtök 9-11 és 15-17 óra között.
Cím: Szeged, Csanádi u. 9.
Átveszünk: ruhaneműt, cipőt, ágyneműt,gyógyszert, plédet, műszaki cikket, könyvet, bútort és bármit, ami használható és tiszta.
Kérjük, hogy az egyesületünknek szánt tárgyakat hozzák be a fenti címre, ne dobják konténerbe vagy gyűjtőládába,
mert azok nem hozzánk kerülnek.
Csoportunk kizárólag a Csanádi utcában tudja az adományokat gyűjteni.
Számlaszámunk: OTP Bank 11784009-20201485.

Segítséget köszönve a Szegedi Máltais Csoport..
Vissza a kezdőlapra
.
.