Közéleti Kávéház
2015. június havi programja

Köszönettel tartozunk azoknak, akik a személyi jövedelemadójuk
1%-át a Szegedi Közéleti Kávéházi Esték Alapítványnak
(6726 Szeged, Szövetség u. 35.) ajánlották fel.
A befolyt összeget a Kávéház működésére fordítottuk.
Bízunk abban, hogy a támogatásukra idén is számíthatunk.
Adószámunk: 18457737-1-06


NEMZETÉPÍTŐ MAGYAROK SZÖVETSÉGE

 

A helyi NEMZETÉPÍTŐK, szemfelnyitó és NEMZETPOLITIKAI KLUBJA várja önt minden hétfőn a Jósika Sörözőben!

(Szeged, Jósika u. 2.)   Mottó:

Azt tapasztalom, hogy az emberben a felismert, de ki nem mondott igazság elkezd rohadni.”

 

Június  1.  hétfő 17 óra

TRIANON?

 A Kárpát-medence népeinek összeugrasztása

Ami kimaradt a történelemkönyvekből….BG

Minden év májusának utolsó vasárnapján emlékezzünk a Hősökre!

Most azonban e rendezvény után vonulunk ki a Hősök kapujához, ezért mindenki hozzon magával egy szál virágot, vagy mécsest!

 

Június 4. csütörtök 12 óra

Rövid megemlékezés az országzászlónál!

 

Június 8. hétfő. 17 óra

 Prof. Tanka Endre:  A földjeink feletti önrendelkezés visszaszerzésének esélyei.

 

Június 15. hétfő. 17 óra

SZABÓ LUKÁCS egykori OGY képviselő:

Volt egyszer egy MIÉP! Lesz egyszer egy NEMZET?

 

 Június 22. hétfő. 17 óra

A történeti magyar alkotmányosság esszenciáiról beszél:  FEKETE ATTILA

A Magyarok Szövetségének legaktívabb önkénteseinek estje….

 

Június 29. hétfő. 17 óra   MIT TESZ A TESZ?

A Tisztesség és Emberség Szövetségétől Hargitai, vagy Ángyán beszél a terveikről.

 

Magyarok Szövetsége szegedi csoportja a nemzeti sorskérdésekben való, azonnali együttműködésre, nemzetépítésre hív minden tisztességes magyart!

 Politikai-hazugságmentes jövőt kell építenünk!

 

 

2015. június 1. hétfő 18 óra. Korona Hotel (Petőfi S. sgt. Szeged).

A nemzetközi gyermeknapon, gyerekeink és unokáinkkal tudatosítsuk azt, hogy
A Trianoni emlékezésnek méltósága van.

Emlékezzünk a halottakra, meggyilkolt testvéreinkre, elrabolt területeinkre és lakosságának a szenvedésére, amelyből bőven jutott a magyarságnak a 20. század rémes évtizedeiben. Trianon emlékezete nem lehet örömünnep. A halottak napja sem lehet más, mint halottak napja, a gyász napja, az emlékezés napja! Emlékezzen az ország, a család, tudják meg unokáink is, hogy miért szenvedett és szenved még ma is a nemzet, a magyarság évszázadokon át.
Ha eljő az idő - a sírok nyílnak fel,
Ha eljő az idő - a magyar talpra kel,
Ha eljő az idő - erős lesz a karunk,
Várjatok, Testvérek, ott leszünk, nem adunk.
József Attila: Nem, nem, soha! 1922.
Tóth Luca, Nagy Emese, Fazakas Barbara, Nagy Eszter, Fazakas Dávid, Gráma  Szabolcs
Gráma Izabella, Hornyák Noémi.
A házigazda Fazakas S. János.

 

2015. június 2. kedd 18 óra Fasor Étterem (Bérkert u. 52.)

HOGYAN TEGYÜK BOLDOGABBÁ ÉLETÜNKET?

Előadó: Savanyáné Fejes Ágnes, Újszeged

Beszélgetőtársak: Dr. Bagdi Sándor docens, Dr. Abonyi Mária jogtanácsos és Dr. Kovács László pszichiáter

 

2015. június 3. szerda 15 óra Somogyi Könyvtár Klubterem

Megszólal a korona (III. rész)

Előadó: Jéga Szabó Ferenc koronakutató

Házigazda: Borsi István

A Magyar Szent Korona vallomása a bennfoglalt számok segítségével c. megjelenés előtt álló könyve adatai alapján

Vetítettképes előadássorozat.

A könyv alcíme: Hogyan függ össze a – Magyar Szent Korona, - a thébai őskeresztény kápolna, - egy Felső-Mezopotámiában

Kiásott ezüsttál, - a sakktábla, - a Hórusz törtek, - a számítógépes szoftverrendszer, - a Föld sugármérete, - a Védák versállománya,

- a Káma Szútra, - a ChausantYogini templom, - a Magyar Királyság vármenyéinek száma, - az élővilág génállománya.

 

2015. június 3. (szerda) 17 óra, Somogyi-könyvtár, Klubterem (Szeged, Dóm tér 1-4.)

Közéleti Kávéház Fiatal tehetségek Szegeden sorozat:

Dr. Szondi Ildikó és Andóczi Balogh Éva ötlete alapján hónapról-hónapra bemutatkoznak az SZTE Sófi Ösztöndíj Alapítvány által támogatott fiatal szegedi tehetségek. A Sófi Alapítvány 15 millió forint ösztöndíjjal és többféle szolgáltatást nyújtva patronálta a tehetségeket az elmúlt 14 évben, akikből egymást segítő, együttműködő közösséget is szervez.

32. Program: Knapp Levente Biológus

Házigazda és beszélgetőtárs: Prof. Dr. Szalay István, a Közéleti Kávéház Kuratóriumi Elnöke

Vendég:

Knapp Levente, Biológus PhD hallgató (SZTE, TTIK)

Knapp Levente 1986-ban született Budapesten. Itt érettségizett 2006-ban a Körösi Csoma Sándor Két Tanítási Nyelvű Gimnáziumban, majd ebben az évben nyert felvételt az SZTE TTIK Biológia szakára, ahol 2009-ben BSc-, 2011-ben MSc diplomát szerzett. A tudományos tevékenységét 2008-ban szakdolgozóként kezdte az Élettani, Szervezettani és Idegtudományi Tanszéken Prof. Dr. Toldi József vezetésével, ahol 2014-ig doktorandusz hallgató volt, és jelenleg tudományos segédmunkatársként dolgozik. Kutatásai során elsősorban az agyi vérellátási hiány következményeként kialakuló pathológiás folyamatokat, illetve ezek kivédését, mérséklését célzó lehetséges neuroprotektív stratégiákat vizsgálja. 2010-ben elnyerte a Szeged Városi Ösztöndíjat és 2. helyezést ért el a helyi Tudományos Diákköri Konferencián. 2013-ban elnyerte az Apáczai Csere János Nemzeti Kiválósági Ösztöndíjat, a „7th International SymposiumonExperimental and ClinicalNeurobiology” konferencia fiatal kutatói díját, és az SZTE-TALENT Kiválósági listájának bronz-, majd 2014-ben ezüst fokozatát. A tavalyi évben 2. helyezést ért el az SZTE Sófi Alapítvány „Biológia Doktori Iskola” kategóriájában, valamint elnyerte a Európai Idegtudományi Társaságok Szövetségének (FENS) ösztöndíját, mellyel egy hónapot töltött Nápolyban.  Eddigi tudományos tevékenysége során már 2 elsőszerzős, valamint 7 társszerzős publikációja jelent meg neves, nemzetközi folyóiratokban. A kutatás mellett különösen fontosnak tartja a zenei- és sport tevékenységeket; szabadidejében aktívan dobol, és rendszeresen fut.

 

2015. június 3. szerda 18 óra Tiszavirág Szeged (Hajnóczy  u. 1/B.)

"Anatole Hongrois szerint a világ - vagy ahogy A Nagy e-Könyvben meg van írva"

Vendég: Farkas Antal, szegedi írónk, művésznevén: Anatole Hongrois.

Anatole egyike azon kortárs művészeinknek, akit folyamatos alkotásra késztetnek a világ szépségei éppúgy mint szomorú ellentmondásai. Folyamatosan járja Európát, ötletben és ihletben nem szenved hiányt. Áprilisban - első Szegedi Közéleti Kávéházi estjén - arról számolt be, hogy az őt ért ingerek valami különleges erő folytán "kész film" módjára peregnek előtte, ezeket alig győzi prózában, versben vagy éppen zenében megörökíteni. Anatole kora ellenére fiatalosan lendületes személyiség, ahogy azt a jelenlévők megtapasztalhatták. Írott műveinek száma meghaladja a 40-et, zeneművei a 100-at. Anatole egyúttal A Nagy e-Könyv Program egyik legtermékenyebb alkotója.
Az est házigazdája ezúttal is elektronikus kiadója, Tápai Csaba lesz, aki a múlt alkalommal arról "panaszkodott", hogy Anatole-t alig győzi feldolgozni. Csaba a Programot 2006-ban indította azzal a célzattal, hogy Magyarországon lehetőséget teremtsen az alkotók számára megmutatkozni a nagyérdemű publikum előtt akkor is, ha erre nincs meg a hagyományos kiadás anyagi feltétele. Így az olvasóknak, zenehallgatóknak, filmnézőknek - együttesen: felhasználóknak - lehetőségük legyen értékelni, anyagilag is díjazni a művészeket, alkotókat, akik számára a legnagyobb kincs a figyelem. Igyekszik a könyvkiadókat is megnyerni az ügynek, akik számára egyre reménytelenebb fenntartani a hagyományos kultúrát. Csaba szerint van élet a Bába Kiadó után is, a művek ugyanis a Programban már nem veszhetnek el.
Anatole és Csaba ezúttal arra keresik a választ Anatole művein keresztül, hogy mit kezdhet az ember a társadalmi problémákkal érintve a Szegénységgel, a Nők Helyzetével az Igazságszolgáltatással, a Gyűlölettel és Erőszakkal, a Reménytelenséggel, a Szabadsággal kapcsolatos kérdéseket. Az már biztos, hogy a művésznek a merítés a küldetése, de a lételeme is egyúttal, de hogy valójában hogyan és mit merít, az már az előtte lepergő filmekből fog kiderülni...

www.anagyekonyv.hu/anatolehongrois

www.anagyekonyv.hu/tapaicsaba

 

 

2015. június 4. (csütörtök) 16 óra 30 perc

Szegfű Klub (Szeged, Oroszlán u. 2.)

 

… Horn 25…

 

25 évvel ezelőtt választotta meg a Magyar Szocialista Párt elnökének

Horn Gyulát, ebből az alkalomból emlékezünk rá.

 

Géczi József Alajos és Révész Béla szerkesztők bemutatják

 

A reformkörök élete és halála

1988-1990

A tiszavirágzástól Horn Gyuláig

 

című kötetet.

A könyv korabeli dokumentumokkal, tanulmányokkal,

konferencia-előadásokkal és egy atipikus történelmi kronológiával kelti

életre a reformszocialisták hőskorát.

 

 

 

2015. június 4. csütörtök 17 óra Magyar Tudományos Akadémia SZAB Székház, 110-es előadóterem (Somogyi utca 7.)

Közéleti Kávéház Szegedi tehetségek utazási élménybeszámolója sorozat:

Az SZTE Sófi Ösztöndíj Alapítvány 14 éve óta több millió forint ösztöndíjjal és sok szolgáltatást nyújtva támogatja a fiatal szegedi tehetségeket, akik körbeutazták a világot. A tehetségek vetítéssel illusztrált előadásokat tartanak szép és izgalmas utazási élményeikről hónapról-hónapra, amelyeken a Közéleti Kávéház közönsége megismerheti a világ csodálatos országait, városait és természeti szépségeit.

1. Program: Walter Fruzsina biológus utazásai Mexikóban

A vetítéssel illusztrált előadás során bemutatásra kerülnek Mexikó húszmilló lakosú fővárosának, Mexikóvárosnak főbb nevezetességei, azték történelmi emlékei, arcai, ételei. Mivel mindkét látogatás november elején történt, külön érdekesség lesz bepillantani a mexikói halottak napja környékén zajló ünnepségsorozatba. A zsúfolt nagyváros után rövid látogatást teszünk a csodálatos Karib-tenger partján, ahol Cancún gyönyörű kék vizes, homokos strandjai mellett maja romokkal is megismerkedhetünk, mint például ChichenItzá vagy Tulúm.

 

2015. június 4. csütörtök 17.30 Somogyi Könyvtár első emelet

Egy könyv az ismeretterjesztésen innen, és a bulváron túl: Etiópia geográfus szemmel

a kötet szerzőjével, Dr. Szilassi Péter egyetemi docenssel beszélget Petrovics Kálmán a Fábián Tamás Ért-Ék Alapítvány elnöke

Az ünnepi könyvhéthez kapcsolódó rendezvényen az etiópiai tanulmányutunkról egy éve megjelent ismeretterjesztő kötetről beszélgetünk. Felelevenítjük a könyv születésének körülményeit, körbejárjuk azokat a kérdéseket, mely bár sokakat érdekelt, mégis kimaradt a bulvárhírekből: "Miért mentetek oda? Miért is érdekes ország is Etiópia?" 

A könyvben, és a beszélgetés során képeket, történeteket villantunk fel az útról, melyre egyszerre nyújtott felejthetetlen, csodás élményt, és örökre kitörölhetetlen, feldolgozhatatlan és fájdalmas emléket a szerzőnek és útitársainak.  Számokban összegezve: három hét alatt közel négyezer kilométert tettünk meg Etiópiában. Három nemzeti parkot, az ország nyolc világörökségi helyszíne közül pedig hetet kerestünk fel. Túráztunk a Simien-hegység négyezer méter fölé magasodó jég formálta láncai között, megcsodáltuk Harar környékének bizarr gránit tornyait. Álltunk elbűvölten Lalibela sziklatemplomainál, távcsővel figyeltük az Awash Nemzeti Park antilopjait. A kelet-afrikai árokrendszer vulkánjainak tövében megmártóztunk a hévforrások vizében.

A lenyűgözően szép tájak, természeti értékek bemutatása mellett emlékeket, történeteket és hangulatokat is felelevenítünk azokról a barátokról, útitársakról, akik már nem lehetnek velünk. A könyv, és e beszélgetés egyben tisztelgés az ErtaAle vulkánnál történt fegyveres támadás két szegedi áldozata, Fábián Tamás geográfus és Dr. Szabad Gábor kutató orvos emléke előtt.

 

2015. június 4. csütörtök 18 óra SZTE Zeneművészeti Kar  Liszt Ferenc Kamaraterem (Tisza L. krt. 79-81.)

TEMESI MÁRIA OPERA NAGYKÖVET ELŐADÁSA

DVD vetítés

Beszélgetőtárs: Márok Tamás újságíró

 

2015. június 5-én 15 órára

a Somogyi-könyvtár Hangoskönyvtárába
(Szeged, Stefánia 2.).

A Nap- Fény Fotókör,
szeretettel hív és vár minden kedves érdeklődőt

a fotókör tagjai által készített

„Kedvenc állataink”
című kiállítás megnyitójára.

 verset mond Jávor Olga,

vendégeink a Hóvirág Népdalkör.

A kiállítás megtekinthető

Június 7-től július 3-ig a könyvtár nyitvatartási idejében.

Köszönjük, ha megtisztelnek jelenlétükkel!

 

2015. június 5. péntek 16 óra Tiszavirág Szeged (Hajnóczy  u. 1/B.)

Vendég: Fejős Tünde

Beszélgetőtárs: Sikala Szabolcs

 Fejős Tünde könyv- Fiatal Tehetségek Sorozat

Az út a lényeges, ami eljuttat álmaid és vágyaid eléréséhez. Nem számít, ki voltál, kik bántottak vagy sértettek meg és te kiknek okoztál fájdalmat eddigi életed során. Az a fontos mit tanultál meg ebből. Most úgy gondolod valamiféle csoda kellene ahhoz, hogy életed helyre jöjjön és boldog légy. Akkor ne másoktól várd ezt, hanem kezdj el cselekedni, mert a csoda benned van, ami ahhoz kell, hogy mesés életet élj.

Közreműködik: Sikula Szabolcs

 

2015. június 5. péntek 18 óra Tiszavirág Szeged (Hajnóczy  u. 1/B.)

EGY FÉRFI

Válasz Esterházy Péter Egy nő című 1995-ben megjelent könyvére

Vendég: Valentini Zsuzsa a könyv szerzője

Háziasszony: Zoltay Attiláné Csongor Julianna

 

2015. június 5. péntek 18 óra Klauzál tér

MIÉRT SZERETEM SZEGEDET -TÁNCCAL?

A SZEGED Linedance Klub utcai bemutatója a szegedi vadnyugat hangulatának megteremtésére. 

Hagyományteremtő jelleggel "vonulunk ki" az utcára western vonatkozású táncainkkal, amellyel nem titkolt célunk,
hogy a country zene pozitív életérzését átadjuk, táncba hívjuk az érdeklődőket és együtt ünnepeljük tízéves fennállásunkat.

Közreműködnek:  Kovács Nóra és Ormándlaky Balázs tangó táncosok, és a Talent Stúdió énekesei

Ötletadó sorozatgazda: Szekeres Kató

Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

 

2015. június 6. szombat 10 óra Szeged, Gutenberg u. 23.

Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza szegedi gyülekezete

Családfakutatás mindenkinek

címmel programot tart, mely gyakorlati segítséget nyújt a családtörténeti kutatás elkezdésében, vagy a meglévő,
már kikutatott adatok szakszerű rendszerezésében. Gyakorlati példákon keresztül bemutatjuk a mikrofilm kutatási módszereket,
az egyház által kifejlesztett, internetalapú FamilySearch oldal használatát és az egyedülálló kezdeményezésnek számító indexelési kivonatolási programot,
mely egy világméretű közösség összefogása a mikrofilmeken lévő adatok digitális kereshetősége érdekében.

Előadók: BroadheadElder és Nővér – területi családtörténeti tanácsadók

  A részvétel ingyenes.

 

2015. június 6. (szombat) 12 óra

Alföldi Galéria (Hódmezővásárhely, Kossuth tér 8.)

 

"Az idő egésze"

Kósa Ferenc filmrendező fotókiállításának megnyitója

A kiállításon a rendező fotós életművét tárják a nagyközönség elé.

 

 

 

2015. június 6. szombat 16 óra Klauzál tér

„Fiatal Énekesportrék 14”

Szegedi Nyár 2015!

Pop-rock dalok, táncos és egyéb meglepetések a Klauzál téren…

A Talent Énekstúdió ezen a délutánon színpadra várja a táncolni, énekelni szerető szegedi gyerekeket, felnőtteket… A Klauzál tér fekvése, hangulata szinte kínálja a lehetőséget, hogy olyan énekesek, táncosok is bemutatkozhassanak, - előzetes jelentkezés és egyeztetés után, - akiknek eddig nem volt lehetőségük nagyközönség előtt fellépni.

A Talent Énekstúdió több részből álló koncertje közben, - ahol különböző zenei stílusokat is bemutatunk, - minderre lehetőséget adunk.

Jelentkezni lehet a 20-9936-782 telefonszámon, vagy a talentstudio.szeged@gmail.commailcímen.

Várunk mindenkit  sok szeretettel…))

Műsorvezető: Györkey László stúdióvezető

Esőnap: június 7.

  

2015. Június 7. vasárnap 10:00 - KERT az Ünnepi Könyvhéten

Idén is megmozgatjuk a Dugonics teret; az aktív résztvevők még ajándékot is kapnak. 
Az 5 éves Közép-Kelet-Európai Rekreációs Társaság mozgalmas és az olvasáshoz is kapcsolódó
egészségfejlesztő programokkal várja vasárnap az érdeklődőket a vendégsátornál.

recreation tudományos magazinnal is találkozhatnak a standunknál; a szerencsésebbek haza is vihetnek 1-1 példányt.
A részletes program hamarosan megtekinthető a rendezvény honlapján. Szeretettel várunk kicsiket és nagyokat egyaránt!

Érdeklődni a www.recreationcentral.eu honlapon vagy a szeged@recreationcentral.eu email címen lehet.

  

2015. június 8. hétfő 17 óra Király-König Péter Zeneiskola

KIRÁLY- KŐNIG PÉTER

Vendégek: Kerek Ferenc Liszt-díjas zongoraművész, az SZTE Zeneművészeti Kar alapító dékánja

                   Katona Judit a Király-König Péter Zeneiskola igazgatója, Raffa Z. Éva a Zeneiskola tanára

                   Thékes István a Király-König Péterről szóló könyv szerzője

Szélpál Szilveszter a Zeneiskola korábbi igazgatója,

Közreműködnek: a Zeneiskola növendékei

Házigazda: Márok Tamás újságíró

 

2015. június 8. hétfő 18 óra Reök Palota

Koncert

 Rossinin, Bellini, Strauss Koncert

Almádi Fanni és Máthé Beáta énekel

Zongorán közreműködik: Oberfrank Péter

Dalok, áriák, versek hangzanak el.

 

2015. június 9, kedd

A Széchenyi Kör kirándulásra hívja az érdeklődőket MEZŐHEGYESRE.

Indulás: 7 óra 43 perckor az újszegedi Vasútállomásról

Érkezés: 15 óra 18 perckor az újszegedi vasútállomásra

Látnivalók: helytörténeti múzeum, ménesbirtok, kocsimúzeum, lovaglási, kocsizási lehetőség

Találkozás 7 óra 30 perckor az újszegedi vasútállomáson

A SZÉCHENYI KÖR PROGRAMJA

  

2015. június 9. kedd 17 óra ATIVIZIG Konferencia terem (Stefánia 4.)

   A PARTFALRÓL

Előadó: Kozák Péter igazgató

 

2015. június 10. szerda 10 óra Bálint Sándor Szeretetotthon (Harmat u. 2-4)

Kenéz Heka Etelka költőnő bölcs költeményei

Háziasszony: Ritz Judit főigazgatónő.

 

2015. június 10. szerda 17 óra Korona Hotel (Petőfi sgt. 2.)

MEGEMLÉKEZÉS TRIANON 95. EVFORDULÓJÁRÓL

Szilágyi Árpád városképvédő és vendégei programja

 

2015. június 10. szerda 17 óra MTA SZAB Székház (Somogyi u. 7.)

A kis-Ságváritól az Élysée-Palotáig, avagy a francia nyelv szeretete

  „Édesanyámnak ajánlom – ajándékba”

 

Dr. Hudi Ildikó  / SZTE Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika, Szeged/

Nem tudományos előadás megtartása a célom, sokkal inkább a francia nyelvtudás, nyelvismeret birtokában és szeretetével elérhető lehetőségekre,
szépségekre hívnám fel a figyelmet prezentációmmal,  ami ebben az „el-angolosodó” világban is talán érdekes lehet még.
Élménybeszámolóra invitálom a kedves vendéget, amiben elmesélem utamat a francia tanulás kezdetétől az Élysée-palotában elöltött kellemes ebédekig-vacsorákig,
miközben egyre jobban megszerettem a francia nyelvet és embereket.

 

2015. június 11. csütörtök 15 óra Bibliotéka (Kálvária sgt. 14.)

REJTVÉNYFEJTŐ VERSENY

A keresztrejtvény sötét börtönben született. Feltalálója: Victor Orville 5 évi büntetését

töltötte egy dél-afrikai cellában. A vád ellene: ittas állapotban vezette gépkocsiját,

közlekedési balesetet okozott, mely alkalommal felesége életét vesztette. A vég nélküli

nappalok-éjszakák kétségbeesett világában új ötlet fogant agyában. Zárkájának falára /

papírja a börtönben nem volt / meghatározott négyszögeket rajzolt és a betűket olyan

sorrendben próbálta elhelyezni, hogy azok vízszintes és függőleges irányban is értelmes

szavakat, fogalmakat alkossanak. A börtön őrei őrültnek tartották Orville-t , aki éveken át

éjjel-nappal telerajzolta általuk értelmetlennek vélt négyszögekkel cellájának a falát. A

börtönorvos volt az első, aki felfedezte, hogy nem őrülttel, hanem zseniális ötletű

emberrel áll szemben. Tudósította a világot, a sajtó szárnyra kapta a hírt, és Orville

kiszabadulásakor ismert ember lett. Egyetlen ötlete – mely azóta is sok millió ember

kedvelt játéka – jól jövedelmezett.

 

2015. június 11. csütörtök 17.00 óra Bibliotéka (Szeged Kálvária sgt. 14.)

Egész-ség Bár Klub program

Az élő anyag, a víz és a sejtek előadássorozat

Vendég: Dr. Borza Attila rákkutató, mikrobiológus, természetgyógyász orvos               

Részvételi díj: adomány

 

2015. június 11. csütörtök 17 óra Dugonics Étterem

RÉGI MAGYAR- ÉS VILÁGSLÁGEREKET ÉNEKEL HORVÁTH MIKLÓS

Háziasszony: Juhász Mária Dóra

 

2015. június 11. csütörtök 18 óra SZTE Állam- és Jogtudományi Kar 3. emeleti Társalgó (Tisza Lajos krt. 54.)

KIVONULÁS AZ ÖTHALMI LAKTANYÁBÓL II.

Szabó István operatőr filmjének bemutatása

Vendégek: Dr. Ványai Éva Szeged város volt alpolgármestere és Szabó István operatőr

Házigazda: Dr. Géczi József Alajos volt országgyűlési képviselő

 

2015. június 12. péntek 16 óra MTA SZAB Székház (Somogyi u. 7.)

Az egyiptomi templom-építészet két korszak határán: I. Sethi és II. Ramszesz  temploma Abydoszban

A templomban gyönyörű falfestmények találhatóak, köztük a teljes Abydoszi királylista, és Hórusz fogantatása. Rejtélyek, hangulatok, színek és titkok levegője lengi be az ókori Egyiptom egyik legérdekesebb újbirodalmi építményét

Előadó: Pécsi Ágnes

 

2015. június 12-én koszorúzási ünnepséget rendez dr.Kikli Tivadar Magyarnótaszerzők és Énekesek Dél-Magyarországi Egyesülete
Dankó Pista születésére emlékezve Stefániai szobránál 16, a Belvárosi temetőbeni sírjánál 17 órától. Egy szál virággal várjuk az emlékezőket,
fellép a Dankó kórus, Báder Béla és zenekara, az egyesület énekesei.

Felhívjuk a nótaszeretők figyelmét, hogy az egyesület július 12-én 18 órától az Újszegedi szabadtéri színpadon "Nótával három határon át" címmel,
megalakulásuk huszadik évfordulója tiszteletére dal-, nóta- és operett műsort rendez. Jegyek a Cserzy m. u. 11 szám alatt kapható 8-15 óra között.
Történelmi visszatekintésről könyv jelenik meg.

 

     2015. június 12. péntek 18 óra MTA SZAB-Székház( Somogyi u. 7.)

  A HUMANISZTIKUS ESZMÉNYEK ÉS A 20. SZÁZADI PEDAGÓGIA

   IRODALOM- ÉS MŰVELŐDÉSTÖRTÉNET, PEDAGÓGIA- ÉS FILOZÓFIATÖRTÉNET 

Előadó:

Dr. BOGOLY JÓZSEF ÁGOSTON C.Sc.

kultúrakutató és irodalomtörténész

 A 20. századi társadalomtudományok, a pedagógiatörténet, az irodalom- és művelődéstörténet, valamint a filozófiatörténet területén feltárható humanisztikus értékideáloknak,
művelődési-nevelési-bölcseleti eszméknek milyen közvetett vagy közvetlen szerepe van a jelenalkotó, mai kultúránkban?
A kultúraszociológia és a kultúratudomány értékeszményei közül érdemes áttekinteni a humanisztikus értékszerkezetű jelenségeket,
a 20. században érvényesült interdiszciplináris hatókörű nézőpontból.
Az előadás során a praxisorientált művelődési értékek és a pedagógiai művelődéseszmények történetiségük kontextusában kerülnek bemutatásra.

 

2015. június 12. péntek  18 óra  Klauzál tér

MIÉRT SZERETEM SZEGEDET – TÁNCCAL…

A SZEGED Linedance Klub utcai bemutatója a szegedi vadnyugat hangulatának megteremtésére. 

Hagyományteremtő jelleggel "vonulunk ki" az utcára western vonatkozású táncainkkal, amellyel nem titkolt célunk,
hogy a country zene pozitív életérzését átadjuk, táncba hívjuk az érdeklődőket és együtt ünnepeljük tízéves fennállásunkat.

Közreműködnek:  Kovács Nóra és Ormándlaky Balázs tangó táncosok, és a Talentstudió  énekesei

Ötletadó sorozatgazda: Szekeres Kató

Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

 

2015. június 14. vasárnap 17 óra Roosevelt téri Halászcsárda Pajta

RÉGI MAGYAR- ÉS VILÁGSLÁGEREKET ÉNEKEL HORVÁTH MIKLÓS

Háziasszony: Juhász Mária Dóra

 

2015. június 15. hétfő 18.00 óra MTA SZAB Székház Díszterem (Somogyi u. 7.)

NAGY LÁSZLÓ PROFESSZOR 70 éves.

Beszélgetés az iszlám világot kutató tudományos  iskola  szegedi alapítójával, keresve a múlt és jelen összefüggéseit, különös tekintettel Európa aktuális gondjaira és a gondokra adható megoldásokra.

Beszélgetőtárs: SZALAY ISTVÁN matematikus

Házigazda: ÖRDÖGH PIROSKA történész

 

2015. június 16. kedd 18 óra SZTE Állam- és Jogtudományi Kar 3. emeleti Társalgó (Tisza Lajos krt. 54.)

Mexico III.

 III. rész Mexico, Guatemala, Honduras! Érdekességek, élmények, különlegességek, úti beszámoló Közép-Amerikából diavetitéssel, eredeti marimba zenével: AHOGY ÉN LÁTTAM!

Véleményem szerint, az iratlan múltról csak teoriáink lehetnek: így a leletekhez, földrengést, égitest becsapódást, időjárást, harcokat (a kornak megfelelő eszközeivel), járványokat, stb. is hozzá kell gondolni és már is 100 000 évben kell számolni a jelenleg még látható múltat! 

A kábítószerek földje, sok szegény és kevés gazdag ember hazája: mégis a szegények optimistábbak mint mi magyarok, ami a hittel, az életigenléssel magyarázható!

 Mindenkit szeretettel vár Ormándlaky Balázs és Kovács Nóra

 

2015. június 17. szerda10 óra Bálint Sándor Szeretetotthon (Harmat u. 2-4)

Kenéz Heka Etelka költőnő bölcs költeményei

Háziasszony: Ritz Judit főigazgatónő.

 

2015. június 17. szerda 18 óra Déri Miksa Szakközépiskola (Kálvária tér)

A C-vitamin szülőhelye

Szent-Györgyi Alberttel a Dériben

Hannus István

professor emeritus

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

Természettudományi és Informatikai Kar

Alkalmazott és Környezeti Kémiai Tanszék

 Szent-Györgyi Albert 1930-ban költözött családjával (édesanyjával, feleségével, lányával) Szegedre. A Kálvária téren, a mai Déri Miksa Ipari Szakközépiskola épületében volt
laboratóriuma és lakásuk is 1935-ig. 1932 tavaszán munkatársaival itt azonosította a C-vitamint. Az általa korábban szarvasmarha mellékveséből előállított hexuronsavnak
tengerimalac teszttel bizonyították skorbut ellenes hatását és aszkorbinsavnak nevezték el. 1932 őszén pedig sikerült először paradicsom,
majd mindenféle paprikából nagy mennyiségben előállítani. Így az épület méltán nevezhető a C-vitamin szülőhelyének.
Az egyetlen hely az országban, ahol Nobel-díjjal jutalmazott felfedezés született. 1937-ben,
41 éves korában a biológiai oxidáció és a C-vitamin kutatásáért kapta meg a legnagyobb tudományos elismerést.

„To see what everyone has seen and think what no one has thought.”    Albert Szent-Györgyi

 Nézni, amit már mindenki látott, de olyanra gondolni, amire még senki nem gondolt.

 

2015. június 17. szerda 18.30 óra (Szeged Kecskeméti utca 18. udvarán lévő jurta)

Egész-ség Bár Klub program

Lélekutazás az ősi múltba Arvisura, sámándob és „beszélő boglárok” segítségével

Lehetőségünk lesz egy igazi jurtában megidézni múltunk eseményeit, feléleszthetjük a bennünk élő érzéseket, gondolatokat melyek még elengedésre, feloldásra várnak. Mindezzel sokat tehetünk a benső békénk megteremtéséért és a gyógyulásunkért. A félelmeink feloldása elengedhetetlen ahhoz, hogy igazán szabaddá válhassunk. Várunk mindenkit, aki szeretné megélni velünk ezt az igazán fantasztikusnak ígérkező közös múltidézést.

 Vendég: Dr. Vass Péterné és a MAG-MA Mantra Örömkör

 Berente Tímea

Belépődíj: adomány

 

2015. június 18-án 15 órakor a Bibliotékában – Kálvária sgt. 14 - tartandó

A Szegedi Alkotók

Jeles napok, névünnepek, születésnapok című műsorára

 

 

2015. június 18. csütörtök 17 óra Szegfű Klub (Szeged, Oroszlán u. 2.)
Baloldali Páholy

"Nyugaton a helyzet változatlan" - És Magyarországon?

 Beszélgetés Európa, a demokrácia és a baloldal kilátásairól az Európai Szocialisták Pártjának budapesti kongresszusa után

Vendég: Ágh Attila politológus, egyetemi tanár

Házigazda: Kozma József, az MSZP szegedi elnöke

 

2015. június 18, csütörtök 17 óra Varga Mátyás Kiállítóház (Bécsi krt. 11.)

SZÍNHÁZPÁRTOLÓK ESTJE

Házigazdák: Czenéné Vass Mária és Kovács Ágnes

 

2015. június 18. csütörtök 17.30 óra Novotel Hotel Szeged

Egész-ség Bár Klub program

Az érintés hatalma

Az érintés maga az élet. Akit nem érintenek, lassanként meghal, előbb lélekben, utóbb testben is. De akit szeretettel érintenek, megölelnek nap, mint nap, annak szervezetében boldogság hormonok, növekedési hormonok, nemi hormonok termelődnek. Maga az ÉLET fénye áramlik akkor, ha érintést kapunk. És ami a legnagyobb titok: legtöbbször nem is arra van nagyobb szükségünk, hogy minket érintsenek, hanem arra, hogy mi érinthessünk, hogy mi szerethessünk.

Hogyan hozhatod be az életedbe a szeretetteli érintésen keresztül a boldogságot, egészséget, teljességet? Mi kellene ahhoz, hogy képes legyél levetni gátlásaidat, hogy érintést tudj adni és kapni? Hogyan tudnál elfogadni, szeretni, feltétel nélkül, akár minden embert?

 Pál Tamás érintés terapeutával beszélget Berente Tímea, a Közéleti Kávéház háziasszonya.

 A belépés ingyenes, minden érdeklődőt szeretettel várunk!

 

2015. június 18. csütörtök18 óra SZTE Állam- és Jogtudományi Kar 3. emeleti Társalgó (Tisza Lajos krt. 54.)

Festői tájak és vidámság a Gyimesekben fotóbemutató

Dr. Török Ildikó Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Karán 2009-ben közgazdász diplomát, 2012-ben azÁllam- és Jogtudományi Karon pedig jogász oklevelet szerzett. Szegedi tanulmányaival párhuzamosan, gyerekkori szenvedélyének, a táncnak hódolva harmadik diplomáját a Magyar Táncművészeti Főiskolán vehette át. 2009 óta a szegedi Mozaik Kiadó munkatársa. A táncművészet mellett, a vizuális művészetek iránti érdeklődése is gyerekkorától kíséri életét. Szabadidejében ha teheti járja a világot és lencsevégre kapja a pillanat történéseit.  

 Munkájának és szenvedélyének is köszönhetően sokat járja a világot, lehetősége van különböző kultúrákkal érdekes emberekkel megismerkednie. Ezúttal az egyik számára legkedvesebb világba vezeti be az érdeklődőket. A fotóin keresztül betekintést kaphatunk a színes és festői adottságokkal megáldott Gyimesekbe és Erdélybe.

 

2015. június 18. csütörtök 18 óraKlauzál tér

MIÉRT SZERETEM SZEGEDET – TÁNCCAL…?

A SZEGED Linedance Klub utcai bemutatója a szegedi vadnyugat hangulatának megteremtésére. 

Hagyományteremtő jelleggel "vonulunk ki" az utcára western vonatkozású táncainkkal, amellyel nem titkolt célunk, hogy a country zene pozitív életérzését átadjuk, táncba hívjuk az érdeklődőket és együtt ünnepeljük tízéves fennállásunkat.

Közreműködnek:  Kovács Nóra és Ormándlaky Balázs tangó táncosok, és a Talentstudió  énekesei

Ötletadó sorozatgazda: Szekeres Kató

Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

 

2015. június 19. péntek 17 óra SZTE Állam- és Jogtudományi Kar 3. emeleti Társalgó (Tisza Lajos krt. 54.)

Dr. Nagy Attila debreceni orvos, közíró vetített képes előadása Kínáról,  második rész.

 

2015. június 22. hétfő 16 óra Alabárdos Étterem (Oskola u. 13.)

Mindennapi Életünkben Napjaink Csodái?   II.

Fordított Ozmózis a vízfogyasztásunkban?

Mágnesesség az üzemanyag fogyasztás csökkenésben

Mágnesség a gáz fogyasztásunkban?

Előadó: Megyesi Zoltán

 

2015. június 22. hétfő17 óra Tiszavirág Szeged (Hajnóczy u. 1./B). 

A POLLENSZEMEK JELENTŐSÉGE AZ EMBER SZEMSZÖGÉBŐL NÉZVE

Előadó: Prof. Dr. Juhász Miklós aerobiológus

 Bár általános iskolai tanulmányaink óta ismert a pollen fontos szerepe a növények megporzásában, megtermékenyítésében,
mégis érdelődésünk fókuszába csak a légúti allergiás megbetegedések nagymértékű elterjedése óta került, negatív felhanggal.
Áttekintjük, hogy milyen virágporszemek és miért okoznak pollenallergiát?
Megtudhatjuk azt is, hogy a mézekből nyerhető pollen fontos tápláléka lehet az embernek.
A geológiai kormeghatározásban is jelentős szerepet tölthetnek be, ui. a földtörténet különböző időszakaiban élő,
kihalt növények pollenszemei alapján meg lehet  határozni egy adott üledékes kőzet korát, rekonstruálni a kor növényvilágát.
Az előadás során megismerkedhetünk napjaink olyan érdekes jelenségeivel is, mint a pollenkorona és a polleneső.

 

2018. június 22. hétfő 18 óraHungi Vigadó (Régi Hungaria)

ROMANTIKUS, SZÉP DALOK

Igaz János zenész estje

Háziasszony: Zsótér Mária       

 

2015. június 23. kedd17 óra Roosevelt téri Halászcsárda Pajta

RÉGI MAGYAR- ÉS VILÁGSLÁGEREKET ÉNEKEL HORVÁTH MIKLÓS

Háziasszony: Juhász Mária Dóra

 

2015. június 23. kedd 18 óra SZTE Állam- és Jogtudományi Kar 3. emeleti Társalgó (Tisza Lajos krt. 54.)

ÉDENKERT SZEGEDEN?

 Az egzotikus növénynevelés lehetőségei és határai a Dél-Alföldön

Tőlünk délebbre fekvő, tengerpart közeli üdüléseink, utazásaink során mindig lenyűgöz a különböző egzotikus növények látványa, kezdve a sokféle pálmafajoktól egészen a kúszó-mászó golgotavirágig. Sokuknak nem tudjuk a nevét, sőt, azt sem sejtjük, hogy egyesek, egy kis odafigyelés mellett, még mifelénk is a szabadban nőhetnének. Mások viszont szobanövényeink számát szaporítva nyújtanak egész évben a lakás belsejének, télikertünknek vagy nyáron teraszunknak mediterrán, illetve akár szubtrópusi hangulatot. Szeged Magyarország legnapsütöttebb városa. A szabadban növő mediterrán növények akár szélesebb skálája adaptációval talán nálunk is meghonosítható.  Aki erről Önöknek beszélni szeretne, nem botanikus, hanem történész, de nagy szenvedélye az egzotikus növények mérsékelt éghajlati övezetben történő növesztése. Tapasztalatát, gondolatait szeretné megosztani Önökkel, egy sok képpel tarkított előadás során. Tudjunk meg minél többet ezekről a növényekről, melyik, mit és meddig visel el!  Cseréljünk tapasztalatot egymással, tegyük lehetővé, hogy Szegeden egy kis édenkert jöjjön létre! Az előadás végén  kis meglepetés vár a közönségre, hogy ez által tájainkon is tovább terjedjen az egzotikus növények világa.  

Előadó: Wéber Péter történész, utazó

 

2015. június 24. szerda 17 óra SZTE Rektori Hivatal Díszterem (Dugonics tér 13.)

KONFUCIUSZ  TEAHÁZ

HOGYAN VÁLTOZOTT A KÍNA-KÉPÜNK AZ ELMÚLT FÉL ÉVSZÁZADBAN?

Vendég: Kalmár Éva sinológus, műfordító, hajdani diák Kínában  (Szegedről…)

http://hu.wikipedia.org/wiki/Kalmár_Éva

Házigazda: Mohl Richárd (Konfucius Intézet)

 

2015. június 24. szerda18.30 óra SZTE Állam- és Jogtudományi Kar 3. emeleti Társalgó (Tisza Lajos krt. 54.)

GÖRÖGÖRSZAG – SARTI

Vetít: Kovács Mária

Házigazda: Dr. Bagdi Sándor egyetemi docens                     

 

2015. június 25. csütörtök 17.00 Dugonics-téri Kisvendéglő Étterem
( Dugonics tér 2.)

A „Nemek helyzete”3.

Veszélyek, kihívások: utódaink etnikai lehetséges összetétele?

Előadó:Dr.BaloghnéBaricz Valéria kritikus

 

2015. június 25. csütörtök 17 óra Dugonics Étterem(Kerthelyiség)

RÉGI MAGYAR- ÉS VILÁGSLÁGEREKET ÉNEKEL HORVÁTH MIKLÓS

Háziasszony: Juhász Mária Dóra

 

2015. június 25. csütörtök 17 óra Bibliotéka (Kálvária sgt. 14.)

Szegedi Alkotók

MEGYÉRŐL MEGYÉRE VETÉLKEDŐ

Ezúttal ZALA megyében járunk.

  

2015. június 25.   csütörtök 18 óra NOVOTEL    HOTEL ( Maros u. 1.)

Mesék az Erőről

A nyílegyenes ösvény…

 A misztika misztériumai

A kő és a villám.…

Az én hitvallásom….

Dezső Csaba Péter

archeikus sorsképelemző,  stb.

Háziasszony:  Princzkati

Áldott,  szép  napokat   kívánunk  a   Szeretet  Erejével !

Várjuk Önöket !

 

2015. június 26. péntek 16 óra Tiszavirág Étterem (Hajnóczy u. 1/B)

A  FOGYASZTÓVÉDELEMRŐL

A  rendezvény tervezett temái:

1. Tippek, trükkök, praktikák szakértőtől, fogyasztóvédelmi specialistáktól

Mikor, mire figyeljünk? Milyen jogaink vannak? Visszavihetjük-e a hibás árucikket? Mikor érdemes reklamálni és hogyan? Milyen lehetőségeink vannak az igényérvényesítésre? Tipikus hibáink vásárláskor ... stb.

 2. Aktuális kérdések - kerekasztal

Közös gondolkodás, interaktív fogyasztóvédelmi beszélgetés a hallgatóság által felvetett témákban.

 3. Tanácsadás

Tanácsadóinkat a helyszínen meg lehet keresni személyes problémákkal.

Előadó: Gyarmati Anettszóvivő, kommunikációs szakértő (Gazdasági Versenyügyi Tanácsadó Iroda)

Házigazda: Dr. Mózes János közgazdász

 

2015. június 26. péntek 18 óra Tiszavirág Étterem  (Hajnóczy u. 1/B.)

HATÁRTALAN NYELV

Vendég: Dr. Sándor Klára a könyv szerzője (SZTE BTK)

Házigazda: Márok Tamás újságíró

 

2015. június  26. péntek 18 óra Klauzál tér

MIÉRT SZERETEM SZEGEDET – TÁNCCAL?

A SZEGED Linedance Klub utcai bemutatója a szegedi vadnyugat hangulatának megteremtésére. 

Hagyományteremtő jelleggel "vonulunk ki" az utcára western vonatkozású táncainkkal, amellyel nem titkolt célunk, hogy a country zene pozitív életérzését átadjuk, táncba hívjuk az érdeklődőket és együtt ünnepeljük tízéves fennállásunkat.

Szeretettel várunk minden érdeklődőt.

Közreműködnek:  Kovács Nóra és Ormándlaky Balázs tangó táncosok, és a Talent Stúdió énekesei

Ötletadó sorozatgazda: Szekeres Kató

Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

 

2015. június 27. szombat 20 óra Városháza Díszudvara

Szeged Megyei Jogú Város képviselői Hekáné Dr. Szondi Ildikó és Tóth Károly szeretettel meghívják Önt és kedves családját
2015. június 27-én (szombaton) 20,00 órai kezdettel a Városháza Díszudvarban rendezett Príma díjas Akropolis Táncszínház önálló estjére.

I.részben: Töredékek az éves produkciókból
                  Vivaldi Négy évszak táncfantázia
II.részben: Táncok klezmer zenére
                   Elfújta a szél és Szentiván éji álom musical összeállítás.

Művészeti vezető: Kerek Attiláné

 Szeretettel várunk mindenkit, a belépés díjtalan!

 

2015. június 29. hétfő 16 óra Alabárdos Étterem (Oskola u. 13.)

Hóhércsárdás 

 Az ismert szegedi újságíró-író új könyvét mutatja be.

A bíróságok által kiszabott halálbüntetést szakértő hóhérok hajtották végre Magyarországon, az ő nyomukat kutatta Bátyi Zoltán, számos megrendítő bűneset felidézésével.  

 Vendég: Bátyi Zoltán újságíró-író

Az íróval Tráser László beszélget.

  

2015. június 29. hétfő 18 óra MTA SZAB Székház (Somogyi u. 7.)

A BIBLIA, A TÓRA ÉS A KORÁN

Beszélgetés Mgr. BENYIK GYÖRGY professzorral, a Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencia igazgatójával a keresztény,
zsidó és mohamedán világvallások gyökereiről, közös és eltérő vonásaikról, szerepükről a mai világban.

Beszélgetőtárs: SZALAY ISTVÁN ny. egyházügyi államtitkár

 

2015. június 30.  kedd  17 óra  IH Rendezvényközpont (  Felső Tisza-part  2.)

Kérdések Önöktől -  Válaszok   a Germán Medicina segítségével …..

 Vendég: Dr. Budai László Károly
szabad  foglalkozású orvos

Természetgyógyász

Háziasszony: Princzkati

„ Nagyon egyszerűen fogalmazva: attól betegszünk meg, amit megeszünk és amin gondolkodunk,
s csak akkor fogunk meggyógyulni, ha másként táplálkozunk és másként gondol­kodunk.

Toxikus világban élünk, ezt ma már mindenki tudja, de azzal nem sokan vagyunk tisztában,
hogy az érzelmi meg­rázkódtatásaink miként képesek "betegséget" létrehozni a szervezetünkben.

 

Nem vagyunk  a génjeinknek kiszolgáltatva, csak a tudatlanságunk­nak:
amikor nem tudatos üzemmódban működünk, beindítjuk a biológiai túlélő programokat.

Betegségeink kialakulását sok esetben feldolgozatlan, megrázó érzelmi élményeink eredményezik..
A konfliktusok tudatosításával és feloldásával a biológiánk helyreállítja működését.

A tudatosságunk, érzéseink, gondolataink, kötöttségeink, az emlékeink, energiánk vezetése,
enzim aktivitásunk és információ átvitelünk nem az agy működéséhez kötött, hanem az emberi testmezőnek tulajdonítható,
mely egy holografikus információs mező.

 A beteget a beteg nélkül nem lehet gyógyítani, ezt 28 évi körzeti orvosi tapasztalatom igazolja
Csakhogy nem mindegy, hogy értem vagy nem értem, mit tesz a biológiám ÉNÉRTEM!

Ma már tisztában vagyok a biológiánk működésével és azzal, hogyan segítsek úgy, hogy ne ártsak: NIL NOCERE!  „         

Dr. Budai László Károly

Ezekre a kérdésekre kaptunk válaszokat a Kávéházban.  DE. További kérdések merültek föl…
Azokat a vendégeket várjuk elsősorban, akik VOLTAK MÁR ELŐADÁSON, hallottak a GNM-ről.
Kérem, hogy kérdéseiket június 20-ig küldjék el, hogy rendszerezni tudjuk. (gnmkavehaz@gmail.com)

Áldott napokat a Szeretet Erejével….!!!

  

2015. június 30. kedd 17 óra Fasor Étterem

RÉGI MAGYAR- ÉS VILÁGSLÁGEREKET ÉNEKEL HORVÁTH MIKLÓS

 Háziasszony: Juhász Mária Dóra

 


 

 

Független Városi Szövetség - Magyar Egyesület

6726 Szeged, Fő fasor 9.

www.fvszme.hu

 

2015 JÚNIUSI PROGRAMOK:

 

Június 01. hétfő

17:00-18:00 óráig: Öngyógyító módszer - Stefánkovits Stefánia

Foglalkozás: Az egészség tanulható – Megtanulhatod, mit tehetsz magadért a hétköznapokban.

Helyszín: FVSZME székház - Fő fasor 9.

 

Június 02. kedd

19:00 óra: Tibeti Láma előadássorozata

Hogyan tudod működtetni az életedet!

Vezeti: Paczér József – tibeti kék láma

Helyszín: FVSZME székház - Fő fasor 9.

 

Június 04. csütörtök

16:00-18:00 óráig: Ingyenes Jogi Tanácsadás

Dr. Bálint Gyula ügyvéddel

Csak előzetes bejelentkezés alapján

Bejelentkezés telefonon: 06-30-943-77-37

 

Június 04. csütörtök

17:30-19:00 óráig: Önzetlen lelki segély szolgálat, Mária Lovagrend Egyesület

Foglalkozás: Meditációk, gyakorlatok az úton járóknak, segítő beszélgetések, kérdések és válaszok a bölcsesség útján.

Helyszín: FVSZME székház - Fő fasor 9.

 

Június 08. hétfő

17:00-18:00 óráig: Öngyógyító módszer – Stefánkovits Stefánia

Foglalkozás: Az egészség tanulható – Megtanulhatod, mit tehetsz magadért a hétköznapokban.

Helyszín: FVSZME székház - Fő fasor 9.

 

Június 11. csütörtök

16:00-18:00 óráig: Ingyenes Jogi Tanácsadás

Dr. Bálint Gyula ügyvéddel

Csak előzetes bejelentkezés alapján

Bejelentkezés telefonon: 06-30-943-77-37

 

Június 11. csütörtök

17:30-19:00 óráig: Önzetlen lelki segély szolgálat, Mária Lovagrend Egyesület

Foglalkozás: Meditációk, gyakorlatok az úton járóknak, segítő beszélgetések, kérdések és válaszok a bölcsesség útján.

Helyszín: FVSZME székház - Fő fasor 9.

 

Június 15. hétfő

17:00-18:00 óráig: Öngyógyító módszer – Stefánkovits Stefánia

Foglalkozás: Az egészség tanulható – Megtanulhatod, mit tehetsz magadért a hétköznapokban.

Helyszín: FVSZME székház - Fő fasor 9.

 

Június 16. kedd

19:00 óra: Tibeti Láma előadássorozata

Hogyan tudod működtetni az életedet!

Vezeti: Paczér József – tibeti kék láma

Helyszín: FVSZME székház - Fő fasor 9.

 

Június 17. szerda

17:30-tól Élet-térkép tanoda

Születési számaink és nevünk üzenetei önmagunkról, faladatainkról és kapcsolatainkról  

Vezeti: Gémesi Kornélia

Részvételi díj 2000 Ft/alkalom

http://www.eletterkep-tanoda.eoldal.hu/

eletterkeptanoda@gmail.com

 

Június 18. csütörtök

16:00-18:00 óráig: Ingyenes Jogi Tanácsadás

Dr. Bálint Gyula ügyvéddel

Csak előzetes bejelentkezés alapján

Bejelentkezés telefonon: 06-30-943-77-37

 

Június 18. csütörtök

17:30-19:00 óráig: Önzetlen lelki segély szolgálat, Mária Lovagrend Egyesület

Foglalkozás: Meditációk, gyakorlatok az úton járóknak, segítő beszélgetések, kérdések és válaszok a bölcsesség útján.

Helyszín: FVSZME székház - Fő fasor 9.

 

Június 21. vasárnap

Nyári Napforduló SZER

Helyszín: Somogyvár, Romkert (Koppány székhelye)

FVSZME vezetősége részvételével

 

Június 22. hétfő

17:00-18:00 óráig: Öngyógyító módszer – Stefánkovits Stefánia

Foglalkozás: Az egészség tanulható – Megtanulhatod, mit tehetsz magadért a hétköznapokban.

Helyszín: FVSZME székház - Fő fasor 9.

 

Június 23. kedd

17:30-tól Élet-térkép tanoda

Születési számaink és nevünk üzenetei önmagunkról, faladatainkról és kapcsolatainkról  

Vezeti: Gémesi Kornélia

Részvételi díj 2000 Ft/alkalom

http://www.eletterkep-tanoda.eoldal.hu/

eletterkeptanoda@gmail.com

 

Június 25. csütörtök

16:00-18:00 óráig: Ingyenes Jogi Tanácsadás

Dr. Bálint Gyula ügyvéddel

Csak előzetes bejelentkezés alapján

Bejelentkezés telefonon: 06-30-943-77-37

 

Június 25. csütörtök

17:30-19:00 óráig: Önzetlen lelki segély szolgálat, Mária Lovagrend Egyesület

Foglalkozás: Meditációk, gyakorlatok az úton járóknak, segítő beszélgetések, kérdések és válaszok a bölcsesség útján.

Helyszín: FVSZME székház - Fő fasor 9.

 

www.fvszme.hu

 


 

 

A 86. SZEGEDI ÜNNEPI KÖNYVHÉT ÉS

14. GYERMEKKÖNYVNAPOK

A Dugonics téren: 2015. június 4-8.

 

Könyvhét gyermekmódra

 

Június 6-án, szombaton és 7-én, vasárnap tudást és ismeretet közvetítő partnerszervezetek OLVASÓ- ÉS JÁTSZÓLIGETtel várják Dugonics térre az érdeklődő gyerekeket és kedves szüleiket.

 

Az Olvasó- és Játszóligetben játékra hív:

Somogyi-könyvtár Gyermekkönyvtár, Móra Kiadói Csoport, Manó Könyvek, KAMÉLEON Könyvközösség,
a Pozsonyi Pagony, Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Interaktív Természetismereti Tudástár, Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság,
Szegedi Nemzetiségi Önkormányzatok Társulása Nemzetiségek Háza, Belvárosi mozi, SZTE Füvészkert, Szegedi Vadaspark.

Az Olvasó- és Játszóliget programjai között az eligazodást önkéntesek segítik a Csongrád Megyei Önkéntes Centrum szervezésében.

 

Programok a Dugonics téren felállított színpadon

 

június 4. (csütörtök)

 

16.30 – A 86. Ünnepi Könyvhét megnyitója

Köszöntőt mond: dr. Solymos László, Szeged város alpolgármestere

A könyvhetet megnyitja: Szilasi László József Attila-díjas író, irodalomtörténész

Könyvkiadási támogatások és az Év Könyve díj átadása

Közreműködnek: az SZTE Bölcsészettudományi Kar és a Juhász Gyula Pedagógusképző Kar hallgatói, valamint a Szeged Táncegyüttes Babszem Csoportja

 

17.15 – A Kaméleon Olvasóklub 2014/2015 ünnepélyes évzárója, jutalomkönyveinek átadása

Köszöntőt mond: Palánkainé Sebők Zsuzsanna, a Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár igazgatója,
Hajdú Zsolt, az Auchan Szeged igazgatója és Fodor Zsuzsanna, a Kaméleon Olvasóklub vezetője

 

17.45 – Könyvheti társulás

Kiss Ottó József Attila-díjas költő, író és Lovász Andrea kritikus, mesekutató beszélget Kiss Ottó gyermekeknek írt köteteiről, valamint kortárs gyerekirodalomról és költészetről.

A program a Szépírók Társasága támogatásával valósul meg.

 

18.15 – „Én itt vagyok...” – irodalmi megemlékezés Baka István költő születésének 65., halálának 20. évfordulója alkalmából

Közreműködnek a Baka Irodalmi Kör tagjai: Antal Anikó, Fabulya Andrea, Paulovics Tamás

 

18.45 –  A szegedi Deák Big Band együttes műsora

 

június 5. (péntek)

 

10.00 – Rutkai Bori Banda Sárkányjárgány – interaktív mesekoncert sok játékkal, tánccal

Rutkai Bori – ének, Darvas Kristóf – zongora, Szerető Dániel – basszusgitár, Dudás Zsombor – dob

 

15.00 – Az Ünnepi Könyvhét vendége Böjte Csaba

Beszélgetőtárs: Marton Árpád újságíró

A program a Lazi Könyvkiadó támogatásával valósul meg.

 

16.00 – A Royal Balettiskola Szeged műsora

 

16.15 – A Nosztalgia Népitánc Együttes (Heller Ödön Művelődési Ház, Szeged) műsora

 

16.30 – Talppal, lanttal, tapssal, dallal....

Táncos, zenés műsor Jankov Gyöngyvér és a Hóra Színház táncosai közreműködésével.

 

17.00 – Beszélgetés Egressy Zoltán íróval a Szegedi Nemzeti Színházban 2015. október 30-án sorra kerülő Szimpla szerda című darabjának ősbemutatója kapcsán

Beszélgetőtárs: Gortva Tamás tanár, Radnóti Miklós Gimnázium

A program a Szépírók Társasága és a Szegedi Nemzeti Színház támogatásával valósul meg.

 

17.30 – A Tápai Hagyományőrző Egyesület (Heller Ödön Művelődési Ház, Szeged) műsora

 

18.00 – Könyvheti társulás

Révai Gábor Beszélgetések az elmúlásról (Libri) című kötet kapcsán Csányi Vilmos etológussal,
a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagjával és a szerzővel Sipos Júlia(Magyar Rádió) beszélget.

 

19.00 – A Molnár Dixieland Band koncertje

 

június 6. (szombat)

 

09.50 – A Szent-Györgyi Albert Agóra művészeti csoportjának bemutatkozó műsora

 

10.00 – Szegedi Írók Napja – délelőtti beszélgetés szegedi írókkal és költőkkel

Vendégek: Bátyi Zoltán, Becsy András, Bene Zoltán, Czilczer Olga, Horváth Péter

A beszélgetést vezeti: Veszelka Attila író

Közreműködnek a Baka Irodalmi Kör tagjai

A beszélgetés ideje alatt legyen egy kávéra a vendégünk! A kávét az EUROCAF biztosítja.

 

15.30 – A Dr. Kikli Tivadar Magyarnótaszerzők és Énekesek Dél-magyarországi Egyesületének nótásajándéka

Közreműködik: Papp Lajos és Szabóné G. Márta

Kísér: Báder Béla és cigányzenekara

 

16.00 – Lúzer-e, aki Lúzert olvas?

A Lúzer Rádió (Könyvmolyképző) legújabb kötete kapcsán beszélgetés Böszörményi Gyula íróval

Beszélgetőtárs: Vóna Mária könyvtáros

 

16.30Benkő Lászlóval, a Viharlovasok című könyvsorozat (Lazi Könyvkiadó) írójával Lázár István beszélget.

 

17.00 – Bolgár táncok a Biljana tánccsoport (Karcag) előadásában

Az együttes vezetője: Major János

A program a Szegedi Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat és a Bolgár Baráti Társaság támogatásával valósul meg.

 

17.30 – Könyvheti társulás

Az Ünnepi Könyvhét vendége Závada Pál Kossuth-díjas író és Závada Péter költő.

Beszélgetőtárs: Balog József újságíró

 

18.00 – Pódiumbeszélgetés – a Zrínyi Kiadó I. és II. világháborús tematikájú könyveinek bemutatása.
Beszélgetőpartnerek: Bedécs Gyula (A Kárpátok hágóin át Galíciába és A Doberdótól a Dolomitokig című könyvek szerzője),
Farkas Bertalan, Tőrös István (A nagy háború, 1914–1918 című, különleges kivitelű „dobozkönyv" kreatív szerkesztője).

 

18.30Hornyik LászlóÍrtam éncímű verses-novellás kötetének bemutatója

Közreműködnek a Délikert Színház tagjai

Moderátor: Balog József színész, rendező.

(A könyv magánkiadásban jelenik meg.)

A program a Móricz Zsigmond Művelődési Ház szervezésében valósul meg.

 

19.00 – A Furcsa Vendég zenekar koncertje

Az együttes 2013-ban állt össze, műfaját tekintve pop-rock. Szövegírója Szentmártoni János.
Az idei könyvhétre akusztikus műsorukat hozzák el dob, gitár, ének, basszus, trombita felállásban.
Nevüket egy daluktól kölcsönözték, amely szintén elhangzik a koncerten.

 

Sötétedés után – Szabadtéri filmvetítés a Belvárosi mozi jóvoltából

Jadviga párnája(2000)

színes, magyar filmdráma, 130 perc

rendező: Deák Krisztina

író: Závada Pál

szereplők: Tóth Ildikó (Jadviga), Bodó Viktor (Ondris)

 

június 7. (vasárnap)

 

15.30 – Könyvheti térzene a Fricsay Fúvószenekarral

 

16.30 – „Az SZTE utcára viszi a tudományt”: Tévhitek gyógyszerekről és gyógynövényekről – a

„Ködpiszkáló kutatóval”, Csupor Dezső adjunktussal beszélget Újszászi Ilona.

 

17.00Julesz János Egy szál fogkefe (Medicina) című kötetéről a szerzővel Tráser László újságíró beszélget.

 

17.30 – A deszki Bánát Szerb Néptáncegyüttes műsora

 

18.00 – Pódiumbeszélgetés – a Zrínyi Kiadó 2014–2015-ben megjelent könyveinek bemutatása
Beszélgetőpartnerek: Kecskeméthy Klára (A Ludovika c. könyv szerzője), Végh Ferenc (a Véghelszámolás című könyv szerzője),
Virágh Ildikó
(a Kardokkal ékesített című könyv szerzője).

 

18.30 – Könyvheti társulás

Kollár-Klemencz László Miért távolodnak a dolgok? (Magvető) című, a közelmúltban megjelent kötetéről, valamint zenéről és irodalomról a szerzővel Balog József újságíró beszélget.

 

június 8. (hétfő)

 

16.30 – A Dél-Alföldi Harmonikabarátok Klubja  (Heller Ödön Művelődési Ház, Szeged) könyvheti műsora

 

17.00 – Könyvheti társulás

Az Ünnepi Könyvhét vendége Tóth Krisztina József Attila-díjas költő, író, műfordító és Hevesi Judit költő.

Beszélgetőtárs: Szilasi László Mészöly Miklós- és József Attila-díjas író,  irodalomtörténész, kritikus

 

17.30 – Kezdj el élni! Lélekemelő módszerek Laskai M. Nelli Boldognak lenni (For Art Kiadó) című könyve nyomán

A szerző beszélgetőtársa Nagyné Laskai Nóra.

 

18.00 – Az Algyői Zsibongó Néptáncegyüttes műsora

Az együttes szakmai vezetője Hegedűs Edit és Krisztin Ádám.

 

18.15 – Könyvheti társulás

Vendég: Bene Zoltán író és Pusztai Virág grafikus

Beszélgetőtárs: Vágfalvi Zoltán tanár, Deák Ferenc Gimnázium

 

18.45 – Dugonics tér

Az Algyői Hagyományőrző Citerazenekar műsora

 

A szervezők a programváltozás jogát fenntartják!

 


 

Vedres-emlékév 2015 tiszteletére az Ünnepi könyvhéten

 

„Nemcsak magunknak születtünk”

Sokan gyűjtjük az értékes, időtálló, színvonalas hazai kiadványokat saját és családtagjaink örömére. Az erre való törekvés az idén 250 éve született Vedres István gondolataiban is megfogalmazódott.
Kérjük, hogy a Vedres-emlékévben Önök is ajánljanak magas tartalmi vagy művészi értékű, magyar nyelvű könyveket egy több generáción át gyarapodó, elképzelt családi könyvtárba.
A javasolt könyvek szerzőjét és címét a Somogyi-könyvtár ünnepi könyvheti sátránál „tehetik ki az ablakba” a Vedres István által tervezett, régi szegedi Városházát ábrázoló képen.

 

1765. szeptember 22-én született Vedres István, Szeged egykori főmérnöke, gazdasági-műszaki szakíró, szépíró, aki sokoldalú tevékenységével meghatározó szerepet játszott a város fejlődésében.

Ő volt a magyar nyelvű gazdasági és műszaki irodalom egyik megteremtője.

1807-ben Grünn Orbán szegedi nyomdája adta ki az Eggy Nemzeti Jószág… című írását, amelyben többek között azt javasolja,
hogy országos, belső kölcsönből hozzanak létre egy Magyar Tudós Társaságot, amelynek feladatai közé tartozna évente 10 magyar nyelvű tudományos mű megírása,
20 mű lefordítása idegen nyelvről magyarra, valamint 30 bármilyen témájú, magyar nyelvű dokumentum elkészítése. Mindezek által 25 esztendő alatt 1500 db magyar nyelvű,
szükséges, hasznos és gyönyörködtető kiadvánnyal gyarapodna a hazai könyvállomány.

 


 

2015. júniusi Programok a somogyi-könyvtárban

 

2015. június 4-tő 8-ig – helyszín: Dugonics tér, a Somogyi-könyvtár sátra az Ünnepi Könyvhéten

„Nemcsak magunknak születtünk” - Vedres-emlékév a 86. Ünnepi Könyvhéten is

Sokan gyűjtjük az értékes, időtálló, színvonalas hazai kiadványokat saját és családtagjaink örömére. Az erre való törekvés az idén 250 éve született Vedres István gondolataiban is megfogalmazódott.
Kérjük, hogy a Vedres-emlékévben Önök is ajánljanak magas tartalmi vagy művészi értékű, magyar nyelvű könyveket egy több generáción át gyarapodó, elképzelt családi könyvtárba.
A javasolt könyvek szerzőjét és címét a Somogyi-könyvtár ünnepi könyvheti sátránál „tehetik ki az ablakba” a Vedres István által tervezett, régi szegedi Városházát ábrázoló képen.

 

2015. június 4. (csütörtök) 17.30 – helyszín: 1. emeleti folyóirat-olvasóterem

Egy könyv az ismeretterjesztésen innen, és a bulváron túl: Etiópia geográfus szemmel

A kötet szerzőjével, Dr. Szilassi Péter egyetemi docenssel beszélget Petrovics Kálmán a Fábián Tamás Ért-Ék Alapítvány elnöke

 

2015. június 5. (péntek) 15.30 – helyszín: Városháza Díszterme

A Somogyi-könyvtár Könyvkirály című olvasásnépszerűsítő játékának eredményhirdetése
Közreműködik: Joós Tamás énekmondó, valamint a Baka Irodalmi Kör tagjai: Antal Anikó és Fabulya Andrea "Kincskeresők" című verses összeállításukkal

 

2015. június 5. (péntek) 16.00 – helyszín: 1. emeleti folyóirat-olvasóterem

Marjanovic Anett Pili meséi című könyvének bemutatója a Szegedi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat és a Horvát - Magyar Egyesület szervezésében

Beszélgetőtárs: Marjanovic Dusán a Szegedi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat elnöke valamint Solymosi Lajos kiadó

A kötetből felolvas: Marjanovic Anett óvodapedagógus

 

2015. június 5. (péntek) 17.00 – helyszín: alagsori klub

Úgy, ahogyan meg van „írva” A Nagy e-Könyvben...

Tápai Csaba vetítéssel egybekötött előadása A Nagy e-Könyv Programról

 

2015. június 6. (szombat) 9.30 – helyszín: alagsori klub

6. Baghy Gyula–Bálint Gábor–Székely Tibor Emléknap

A Szegedi Eszperantó Kör, a Baghy Gyula Társaság, a Székely Tibor Társaság és a Somogyi-könyvtár közös rendezvénye Bálint Gábor születésének 171.,
Baghy Gyula születésének 124. és Székely Tibor születésének 103. évfordulója alkalmából

A programra előzetes jelentkezés szükséges e-mailben (szegedi.eszperanto.kor@gmail.com)

vagy telefonon (06 70 450 1650).

 

2015. június 6. (szombat) 14.00-17.00 – helyszín: Hangoskönyvtár

Add a Hangod! Legyél Te is Önkéntes!címmel a Somogyi-könyvtár Hangoskönyvtára és a Csongrád Megyei Önkéntes Centrum Felolvasó Napot szervez
az Ünnepi Könyvhét és az Önkéntesek Napja alkalmából.

További információ, jelentkezés: Keresztury Zsuzsanna

onkentes@talentumonkentes.hu

 

2015. június 8. (hétfő) 16.30 – helyszín: Csillag téri fiókkönyvtár

„A rejtelmek rózsája” - költői performansz

Vendég: Simai Mihály József Attila-díjas költő. Simai Mihály verseit felolvassa Beslin Anita előadóművész

 

2015. június 8. (hétfő) 18.00 – helyszín: folyóirat-olvasóterem
A Somogyi-könyvtár vendége az Ünnepi Könyvhét alkalmából Tóth Krisztina József Attila-díjas költő, író, műfordító és Hevesi Judit költő.
Beszélgetőtárs: Szilasi László Mészöly Miklós- és József Attila-díjas író, irodalomtörténész, kritikus

 

2015. június 9. (kedd) 17.00 – helyszín: alagsori klub
Fehér József MÍNSZ-nagydíjas író, költő, a Magyar Kultúra Lovagja Szívbő-JÖVŐ novelláskötetének bemutatója

Az est házigazdája: Simai Mihály József Attila-díjas költő, a kötet lektora

A kötetből felolvas: Szilágyi Perjési Katalin Alkotódíjas író

Citerán közreműködik: az Algyői Hagyományőrző Citerazenekar

 

2015. június 10. (szerda) 17.30 – helyszín: 1. emeleti zeneszoba

„Járkáló hegedű” – lírai emlékezés Váci Mihályra
Közreműködnek: Arany-Tóth Katalin költő, a Szegedi Írók Társasága tagja, az est szerkesztője; Bajnócziné Rácz Éva előadó; Diószegi Szabó Pál költő, a Szegedi Írók Társasága elnöke,
a Magyar Írószövetség tagja

A Szegedi Írók Társasága és a Magyar Írószövetség Csongrád megyei Írócsoportjának közös rendezvénye

 

2014. június 20. (szombat) 18.00-24.00 - helyszín: Somogyi-könyvtár

Múzeumok könyvtári éjszakája

Az idei Múzeumok Éjszakáján is különlegességekkel, meglepetésekkel várják látogatóikat a Somogyi-könyvtár egyébként zárt különgyűjteményei.

 

KIÁLLÍTÁSOK:

 

2015. június 1-től június 17-ig – helyszín: alagsori színpad

Jaj, úgy élvezem én a strandot…

A kiállítás a Szegedi Ifjúsági Ház Nonprofit Kft.és a Somogyi-könyvtár közös rendezvénye

Szeged város lakossága több mint száz éve használja a Tisza belvárosi szakaszán a „Partfürdőt” kikapcsolódásra, szórakozásra.

A Somogyi-könyvtár dokumentumkiállításán az 1900-as évek „strandhangulatába” kalauzoljuk el a látogatót. Régi idők fotóin, színes újságlapjain elevenedik meg a város kedvelt pihenőhelye.

A kiállítás a Szegedi Ifjúsági Ház Nonprofit Kft. és a Móra Ferenc Múzeum közreműködésével valósul meg.

 

2015. június 8-27-ig – helyszín: 1. emelet folyóirat-olvasóterem

Elvis – 80 – Woody– a kamaratárlat a könnyűzene és a filmművészet két óriását mutatja be a Somogyi-könyvtár dokumentumainak tükrében:

Elvis Presleyre emlékezünk, aki 80 éves lenne, és Woody Allent méltatjuk, aki szintén 80. születésnapját ünnepli idén..

Mint kulturális ikont, Elvist a Rock 'n' Roll királya, vagy a Király néven is emlegetik Halála után is hatalmas rajongótábora van, a világ leghíresebb könnyűzenei énekese mind a mai napig.
Többszörös Grammy-díjas, számos arany- és platinalemeze van, múzeumába özönlenek a látogatók. A tárlat az ő legendás alakját járja körül bemutatva életútját,
zenei és filmes karrierjét és a halála utáni kultusz megszületését.

Woody Allen (alias Allen Stewart Konigsberg vagy Haywood Allen?) már középiskolás korában vicceket gyártott, majd a filmművészetbe kerülve Chaplinhez hasonlóan
megalkotott egy egyedi komikus karaktert, akinek humora elsődlegesen nyelvhasználatából, beszédstílusából ered. Woody alapvetően író, számos munkája megjelent magyarul is.
Komikuma abból fakad, hogy saját neurózisát megosztva korunk nagyobb problémáit teszi nevetség tárgyává, így a közönség hasonszőrű elfojtott bosszúságai felszínre törve viccessé válnak.

 

2015. június 11-től július 23ig – helyszín: 2. emelet

100 éve született O. Nagy Gábor– kamarakiállítás

 

2015. június 11-től július 23ig – helyszín: 2. emelet

115 éve született Antoine de Saint-Exupéry – könyvkiemelés

 

Korábban megnyílt kiállítások, amelyek még júniusban is megtekinthetők:

2015. május 7-től június 27-ig – helyszín: földszinti kiállítótér

145 éves az „Árpád a testvériséghez” páholy –  100 éve született Csongor Győző – kiállítás

1870-ben alakult meg az „Árpád a testvériséghez” szabadkőműves páholy. Szeged egyik legrégebbi civilszervezete jelentős szerepet vállalt a közéletben,
az árvíz után újjáéledő város intézményeinek kialakításában, a gazdasági, szociálpolitikai és kulturális élet jobbításában.

1915. február 27-én született Csongor Győző tanár, botanikus, muzeológus, várostörténész, numizmatikus, szabadkőműves főmester.

A Somogyi-könyvtár kiállítása könyvek, kéziratok, egykorú dokumentumok segítségével emlékezik meg e két évfordulóról.

 

2015. május 7-től június 27-ig – helyszín: földszinti kiállítótér

 „Erdélyen innen és túl” – 125 éve született Makkai Sándor és Reményik Sándor - kamarakiállítás

Barátságuk a Kolozsvári Református Kollégiumban kezdődött s – hosszabb-rövidebb megszakításokkal – egész életüket végig kísérte.
Az életművek és a kapcsolódási pontok áttekintése alkalmat ad arra is, hogy bepillantsunk az erdélyi magyar kulturális élet egy fontos korszakába.

 

2015. május 21-től június 12-ig – helyszín: 1. emeleti folyóirat-olvasóterem

Szepesi Dóra Dirib – darab című kiállítása a Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár, a Szegedi Tehetségpont és a SZTE Sófi Alapítvány szervezésében

 

 

A Somogyi-könyvtár Fiókhálózatának 2015. júniusi rendezvényei

Kiállítások

 

Csillag téri fiókkönyvtár

jún. 1-30.

- A hónap szerzője: Fekete István

- A hónap gyermekkönyv szerzője: Antoine de Saint-Exupéry

- Világirodalmi arcképcsarnok című sorozatunkban: “Értelmet az életnek" címmel kiállítás és előadás Antoine de Saint-Exupéryszületésének 115. évfordulója alkalmából

 

Dorozsmai fiókkönyvtár

jún. 1-30

-100 éveszületett O. Nagy Gábor, nyelvész

- a nyári kiállítás: Barta-család

 

Északvárosi fiókkönyvtár

jún. 1-30.

- Rekreáció - a jó közérzet, a minőségi élet megteremtése az egyén és a család életében - a téma szakkönyveinek folyamatosan változó, bővülőv álogatását kínáljuk

- A hónap szerzője: Esterházy Péter

- Kiállítás a Manó Könyvek Kiadó meseillusztrációiból

- A hónap gyermekkönyv szerzője: Paulovkin Boglárka

- Hurrá, itt a nyár! - vidám nyári mese- és verskínáló gyerekeknek

- A Somogyi-könyvtár Könyvkirály játékának keretén belül az Észak városi fiókkönyvtárban is könyvkiemelés és ajánló várja az olvasni és játszani szerető gyerekeket a 2015-2016-os évadban.

 

Francia utcai fiókkönyvtár

jún. 1-30.

- Illés Tibor szecessziós épületei című kiállítás megtekinthető a könyvtár nyitvatartási idejében.

 

Hangoskönyvtár

jún. 5- júl. 3. A Nap-Fény Fotókör Kedvenc állataink című kiállítása. Megtekinthető a könyvtár nyitvatartási idejében.

 

Móra utcai fiókkönyvtár

jún. 1- 30.

"Érzések és hangulatok" - Vári Ildikó festményeiből kamarakiállítás

 

Odesszai fiókkönyvtár

jún. 1-30.

- Kiállítás a Kaméleon Olvasóklub résztvevőinek rajzaiból

- A Somogyi-könyvtár Könyvkirály játékának keretén belül az Odesszai fiókkönyvtárban is könyvkiemelés és ajánló várja az olvasni és játszani szerető gyerekeket a 2014-2015-ös évadban

 

Petőfi-telepi fiókkönyvtár

jún. 1-30.

- Kiállítás a Kaméleon Olvasó klub játékosainak rajzaiból

 

Rókusi fiókkönyvtár

jún. 1-30.

- Nézd, milyen ügyes vagyok! címmel a könyvtári Mesedélutánokon készített kézműves alkotásokból állítjukki a legjobban sikerült munkákat.

 

Szőregi fiókkönyvtár

Jún.1-17.

-Pocsai Sándor fotókiállítása.

Jún.19-aug.31.

-" Dal a rózsáról" címmel kiállítás a Somogyi-könyvtár gyűjteményéből.

 

Tápai fiókkönyvtár

Jún.5-30.

-  Dél-Alföld madarász szemmel – Ampovics Zsolt természetfotói

 

Programok

 

Csillag téri fiókkönyvtár

- jún. 4. 16.30 órakor Világirodalmi arcképcsarnok című sorozatunkban: "Értelmet az életnek" címmel kiállítás megnyitó és előadás
Antoine de Saint-Exupéryszületésének 115. évfordulója alkalmából az Ünnepi Könyvhét keretében

- jún. 8. 16.30 órakor "A rejtelmek rózsája" - költői performansz. Vendég: Simai Mihály József Attila-díjas költő. Simai Mihály versei tfelolvassa Beslin Anita előadóművész

- jún. 22. 10-12 óra 5 nap alatt a Föld körül - Játékos ismeretszerző foglalkozás: Afrika

- jún. 23. 10-12 óra 5 nap alatt a Föld körül - Játékos ismeretszerző foglalkozás: Amerika

- jún. 24. 13-15 óra 5 nap alatt a Föld körül - Játékos ismeretszerző foglalkozás: Ausztrália

- jún. 25. 13-15 óra 5 nap alatt a Föld körül - Játékos ismeretszerző foglalkozás: Ázsia

- jún. 26. 10-12 óra 5 nap alatt a Föld körül - Játékos ismeretszerző foglalkozás: Európa

 

Dorozsmai fiókkönyvtár

-jún. 5. 16.30 órakor A Karikatúra-album (a Dorozsmai füzetek 14. szám) bemutatása. A kötetet bemutatják a kötet szerkesztői: Vass József és Bezdány Márta

A program a Petőfi Sándor Művelődési Ház (Kiskundorozsma) és a Somogyi-könyvtár Dorozsmai fiókkönyvtárának közös rendezvénye.

-jún. 26. 16.30 órakor -  Bemutatjuk a Barta-családot-ot - kiállítás

 

Északvárosi fiókkönyvtár

jún. 3. (szerda) 10.30 órakor a Kis irodalmi terefere klub keretében A könyvek utóélete címmel beszélgetés meghatározó olvasmányélményekről
Dévai Kálmánné nyugdíjas pedagógus vezetésével az Ünnepi könyvhét alkalmából

jún. 10. (szerda) 10.00 órakor a 'Szülőnek lenni' klubban: Mitől függ a szülő-gyermek kapcsolat minősége?
- beszélgetés Csikósné Monostori Erzsébet fejlesztő pedagógus, nevelési tanácsadó vezetésével

jún. 17. (szerda) 10.00-12.00: Mesematiné – Meseolvasás és gyöngyfűzés az Északvárosi fiókkönyvtárban (6723 Szeged, Gáspár Z. utca 6.)
Kiss Katalin, Móricz Nikoletta és Mucsi Nikolett könyvtárosok vezetésével. (A kézműves anyagok költségéhez gyermekenként 100 Ft hozzájárulást kérünk.)
Érdeklődni lehet: a 635-357-es telefonszámon, vagy a helyszínen.

jún. 24. (szerda) 10.00-12.00: Mesematiné – Diavetítés és tésztafestés az Északvárosi fiókkönyvtárban (6723 Szeged, Gáspár Z. utca 6.) Kiss Katalin,
Móricz Nikoletta és Mucsi Nikolett könyvtárosok vezetésével. (A kézműves anyagok költségéhez gyermekenként 100 Ft hozzájárulást kérünk.)
Érdeklődni lehet: a 635-357-es telefonszámon, vagy a helyszínen.

jún 26. (péntek) 16.00 órakor a Könyvkirály-képző gyerekklubba évadzáró játékos mesefoglalkozásra várjuk az óvodás és iskolás gyerekeket

jún. 26. (péntek) 16.30 órakor 'Tanulásra hangoló szülőknek' klubban: Az önállóság, önellátás és a szabálytudat erősítése
- beszélgetés Csikósné Monostori Erzsébet fejlesztő pedagógus, nevelési tanácsadó vezetésével

jún. 1-30. Használt könyvek vására a fiókkönyvtár teljes nyitvatartási idejében

 

Francia utcai fiókkönyvtár

Az idén 5 évesKözép - Kelet - Európai Rekreációs Társaság ingyenes programjaival és a recreation tudományos magazinnal társadalmi szinten igyekszik részt venni
az egészségközpontú  gondolkodás mindennapi alkalmazásának terjesztésében. Szegeden 2015 áprilisától a Somogyi-könyvtár együttműködésével és vendégszeretetét élvezve
látogat el az egyes fiókkönyvtárakba, hogy népszerűsítse és bemutassa az egészséges életmód különféle elemeit, a hasznos szabadidő - eltöltés kapcsolatát az egészséggel,
valamint a betegség - megelőzés lehetőségeit.

jún. 9. (kedd) 9.00 órakor Baba - mama torna a Vízililiom Fitnesszel címmel bemutatóval egybekötött előadást tart Rácz Réka gyógytornász.

jún. 11. (csütörtök) 16.00 órakor a Könyvbarát Klub vendége Tandi Lajos a Szeged című folyóirat főszerkesztője.

Június 16 19-ig a Szegedi Vakációprogramja:

Jún. 16-án  10.00-12.00 óráig Levélnyomda ismeretterjesztő foglalkozás keretében.

Jún.17-én 10.00-12.00 őráig Sógyurma készítés ismeretterjesztő foglalkozás keretében.

Jún. 18-án 13.00-15.00 óráig Fonott karkötők készítése ismeretterjesztő foglalkozás keretében.

Jún.19-én 10.00-12.00 óráig Gyöngyfűzés ismeretterjesztő foglalkozás keretében.

(A kézműves anyagok költségéhez gyermekenként 100,-Ft hozzájárulást kérünk.)

Érdeklődni lehet: a 635-361-es telefonszámon, vagy személyesen a könyvtárban.

jún.1-30. Használt könyvek vására a fiókkönyvtár teljes nyitvatartási idejében.

 

Hangoskönyvtár

jún. 5. 15.00 órakor A Nap-FényFotókör "Kedvenc állataink" című kiállításának megnyitója a Hangoskönyvtárban.
A kiállítást megnyitja Péntek György, bevezetőt Szabó Edit, verset Jávor Olga mond.

 

jún. 6. 14.00-17.00 Add a Hangod! Legyél Te is Önkéntes! címmel a Somogyi-könyvtár Hangoskönyvtára és a Csongrád Megyei Önkéntes Centrum
Felolvasó Napot szervez az Ünnepi Könyvhét és az Önkéntesek Napja alkalmából.

 

Klebelsberg fiókkönyvtár

jún. 4. 16.00 órakor Cserebere Klub - Itt mindenki elcserélheti felesleges matricáit, kártyáit, figuráit.

 

Móra utcai fiókkönyvtár

jún. 10.16.00 órakor - júniusi népszokások - Medárd, Szt Antal, Szt Iván -jelesnapok - ismeretközlő foglalkozás

Szegedi Vakáció programjának Móra utcai fiókkönyvtár ajánlata. A foglalkozások anyagköltsége 100,-Ft.

jún. 22. 10.00-12.00 - Agyagozás, diavetítés

jún. 23. 10.00-12.00 - Szövés - papírralfonallal,  diavetítés

jún. 24. 10.00-12.00 - Agyagozás, diavetítés

jún. 25. 10.00 - 12.00 - Szövés - papírral, fonallal, diavetítés

jún. 26. 10.00 - 12.00 - Agyagozás, diavetítés

 

Odesszai fiókkönyvtár

jún. 1-30. Használt könyvek vására fiókkönyvtárunk teljes nyitvatartási idejében

jún. 3. 17.00 órakor Ki lett az Odesszai fiókkönyvtárban a 2014-2015-ös évad kis Könyvkirálya? -

évadzáró eredményhírdetés valamint a Kaméleon Olvasóklubunk zárórendezvénye

jún. 17. 17.00 órakor Hula, a gyógyító hawaii tánc címmel Rostás Viktória Hawai'i Hula táncoktató tart előadást az Alternatív Gyógymód Klubban

jún. 26. 16.30 órakor a Mesetarisznyában: Szorgoska, a méhecske című mese majd azt követően játékos foglalkozás

 

 

Petőfi-telepi fiókkönyvtár

jún. 3. 17 órakor Ki lett a 2014-2015-es évad Petőfi-telepi kis Könyvkirálya? - évadzáró eredményhirdetés

jún. 14. (vasárnap) 10-12 óráig Szív Napja a Petőfi-telepi fiókkönyvtárban. Aszfaltrajzverseny, mesedélelőtt és kézműveskedés várja a könyvtárba látogatókat.

jún. 22. 10-12 óráig a Szegedi Vakáció keretében: Titoktündér mesél: meseolvasás és játékos könyvtárhasználat

jún. 23. 10-12 óráig a Szegedi Vakáció keretében: Titoktündér mesél: meseolvasás és játékos könyvtárhasználat

jún. 24. 10-12 óráig a Szegedi Vakáció keretében: Vetélkedj okosan - mesekvíz délelőtt

jún. 25. 13-15 óráig a Szegedi Vakációkeretében: Vetélkedj okosan - mesekvíz délután

jún. 26. 10-12 óráig a Szegedi Vakáció keretében: Titoktündér mesél: meseolvasás és játékos könyvtárhasználat

 

Rókusi fiókkönyvtár

jún. 1-30. Használt könyvek vására 20-50-100 forintos áron fiókkönyvtárunk teljes nyitvatartási idejében.

jún. 5. 16.30 órakor a Diaklubban Lázár Ervin meséket vetítünk az Ünnepi Könyvhét alkalmából.

Szeretettel várunk minden érdeklődő gyermeket és családot.

jún. 8. 14-17 óráig Szabadtéri Könyvvásárt rendezünk: a könyvtár elé kitelepülve 20-50-100 forintért kínáljuk eladásra a feleslegessé vált, használt könyveket.

jún. 12. 16.30 órakor Hurrá, nyaralunk! címmel az alsó tagozatos gyerekeket várjuk Mesedélutánra: meseolvasásra és barkácsolásra.
(A foglalkozás anyagköltségéhez gyermekenként 100 Ft hozzájárulást kérünk. )

jún. 26. 16.30 órakor Cserebere Klub - Itt mindenki elcserélheti felesleges matricáit, kártyáit, figuráit.

 

Szőregi fiókkönyvtár

jún.19. 17.00 órakor" Dal a rózsáról" című könyvkiállítás megnyitója. A tárlatot Palánkainé Sebők Zsuzsanna könyvtárigazgatónyitja meg.

A könyvtár a Rózsaünnep mindhárom napján várja a látogatókat.

Jún. 23-26. Szegedi Vakáció programjai

Jún. 23. 10-12 óráig gyöngyfűzés és mesehallgatás (a foglalkozás anyagköltségéhez 100 Ft-ot kérünk)

Jún. 24. 10-12 óráig mesedélelőtt Brumival - a foglalkozást Szőts Katalin könyvtáros vezeti

Jún.2 5. 14-16 óráig Vidám illemtan

Jún.26. 10-12 óráig Ki mit gyűjt? - cserebere délelőtt

 

Tápaifiókkönytár

Jún. 5. 17.00 órakor A Dél-Alföld madarász szemmel – Ampovics Zsolt fotó- kiállításának megnyitója. A kiállítást megnyitja Gubányi Eszter.

Május 11 - június 30-ig Könyvvásár használt könyvekből a könyvtár nyitvatartási idejében.

 

 


 

 

Tisztelt partnereink, kedves közönségünk!
A Szegedi Pinceszínház májusi játékrendje a következő:

 

2015. júniusi műsor

Június 5. (péntek) – 19:30
OPHELIA NAKED »
olasz vendégelőadás Paolo Antonio Simioni rendezésében
Előadja: Ezzthetic – Az ImproStudio támogatásával
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Június 6. (szombat) – 19:30
Ephraim Kishon: HÁZASSÁGLEVÉL »
vígjáték
Előadja: Szegedi Pinceszínház
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Június 9. (kedd) – 16:30 és 19:00
Maria TrytiVennerød: ORSZÁGOS FELMÉRŐ »
Előadja: A Radnóti Gimnázium drámatagozata
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Június 10. (szerda) – 19:30
ELEFÁNTEMBER »
horror dráma
Előadja: Genéziusz Színház
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Június 13. (szombat) – 19:30
Marc Camoletti: HATAN PIZSAMÁBAN »
vígjáték
Előadja: Szegedi Pinceszínház
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A korlátozott nézőszám miatt előzetes bejelentkezés ajánlott!
További infromáció a Jegyértékesítés menüpont alatt.

 

 Hirdetmény

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Szegedi Csoportja az alábbi időpontokban fogadja a lakosság adományait:
hétfő, szerda, csütörtök 9-11 és 15-17 óra között.
Cím: Szeged, Csanádi u. 9.
Átveszünk : ruhaneműt, cipőt, ágyneműt,gyógyszert, plédet, műszaki cikket, könyvet, bútort és bármit, ami használható és tiszta.
Kérjük, hogy az egyesületünknek szánt tárgyakat hozzák be a fenti címre, ne dobják konténerbe vagy gyűjtőládába,
mert azok nem hozzánk kerülnek.
Csoportunk kizárólag a Csanádi utcában tudja az adományokat gyűjteni.
Számlaszámunk: OTP Bank 11784009-20201485.

Segítséget köszönve a Szegedi Máltais Csoport.

Vissza a kezdőlapra