Szegedi Közéleti Kávéházi Alapítvány
2018. májusi programja

és szemezgetés más szegedi kulturális és tudományos programokból

Köszönettel tartozunk azoknak, akik a személyi jövedelemadójuk
1%-át a Szegedi Közéleti Kávéházi Esték Alapítványnak
(6726 Szeged, Szövetség u. 35.) ajánlották fel.
A befolyt összeget a Kávéház működésére fordítottuk.
Bízunk abban, hogy a támogatásukra idén is számíthatunk.
Adószámunk: 18457737-1-06

Számlaszám: Közéleti Kávéház Alapítvány, K&H 10402805-28017923-00000000

 

VIII. Nemzetközi Orgonista Találkozó.
Április 30-május 3. Szeged, Új Zsinagóga

ápr. 30-án hétfőn 14-16.30-ig, 
május 1-én kedden 9-17.30-ig
május 2-án szerdán 9-17.30-ig
május 3-án csütörtökön  9-13-ig  lesz

Fiatal orgonisták szakgimnáziumi, főiskolai, ifjú művész, és tanár kategóriákban egyenként fél órás műsort fognak előadni az Új Zsinagóga közelmúltban felújított és kibővített orgonáján.

A koncertszerű előadásokat a résztvevő diákok tanáraiból álló nemzetközi zsűri fogja értékelni.

Az érdeklődőket szeretettel várjuk, belépés díjtalan.

A rendezvény koordinátora: Dr. habil Csanádi László orgonaművész, főiskolai tanár

 


 

Szeged, Alsóvárosi Ferences-templom
Collegium Musicum orgonahangversenyek

2018. május 1. kedd 19 óra

DÓBISZ ÁRON
orgonaművész hangversenye

J. S. Bach (1685-1750): Esz-dúr Prelúdium és fúga  BWV 552
Nun komm, der Heiden Heiland     BWV 659
*G. B. Pergolesi (1710-1736):  Stabat Mater  részletek
P. D. da Bergamo (1791-1863): Simfonia
B. Smetana (1824-1884):   Moldva
*C. Franck (1821-1890):    Panis Angelicus
Ch. M. Vidor (1844-1937):  V. Szimfónia Allegro Cantabile
L Vierne (1870-1937): II. Szimfónia I. tétel
* Közreműködik Szél Bernadett énekművész
Dóbisz Áron orgonaművészi diplomáját az SZTE ZMK orgona tanszakán szerezte Dr. Csanádi László tanítványaként. Jelenleg a Király-Kőnig Péter Zeneiskola orgona tanára. 2006-ban a Szegedi Nemzetközi Orgonista Találkozón kiemelt első helyezésben részesült. Ugyanebben az évben a Római Nemzetközi Orgonaversenyen II. helyezést ért el. 2015-ben a Temesváron rendezett orgonaversenyen szintén II. helyezett lett. Hazánkon kívül sikerrel koncertezett Lengyelországban, Szlovákiában, Szlovéniában, Ausztriában, Romániában, Szerbiában, Franciaországban és Olaszországban.

 

Kiskunhalas

KIRÁNDULÁS   KISKUNHALASRA
  2018. május 9. szerda

Az Országos Széchenyi Kör szegedi tagcsoportja Kiskunhalasra hívja a Közéleti Kávéház tagjait. A kirándulás során meglátogatjuk a Csipkeházat, ahol a világhírű halasi varrott csipke készül. A csipkemúzeumban megcsodáljuk a leheletfinom mesterműveket, megnézhetjük a csipkevarrás folyamatát és vásárolhatunk is. (Belépő: teljes áru: 500 Ft, nyugdíjas 300 Ft).
A Szilády Áron Református Gimnázium három és fél évszázados múltra tekint vissza. A patinás épületet és a z iskola egyik büszkeségét, a műemlék könyvtárat is megnézzük, melynek értékes állományában olyan különleges régi könyvek vannak, mint Széchenyi Hitel című művének első kiadása.
A Thorma János Múzeum helytörténeti, néprajzi kiállítását, Thorma János festményeit és a múzeum legújabb kincsét, a Bay gyűjteményt tekintjük meg. A Bay gyűjtemény a nagybányai festőiskola kiemelkedő alakjainak alkotásait mutatja be egyedülálló módon. (Belépő: 800 Ft, nyugdíjas 400 Ft).
A szépen felújított Városháza közelében található csinos kis cukrászdában lehetőségünk lesz egy finom fagylalt, kávé vagy üdítő elfogyasztására.
Indulás Szegedről: 9 óra 20-kor a Mars téri autóbusz állomásról
Indulás Kiskunhalasról: 16 óra 35-kor, érkezés Szegedre 17 óra 40-kor

A SZÉCHENYI KÖR RENDEZVÉNYE

 


 

ZARÁNDOKÚT MÁJUS 13. ARAD GIZELLA TEMPLOM

 


 

Rendezvény megnyitó

Közéleti Kávéház 2018. február 19. április 17. SZAB Székház 17 óra

Tisztelettel köszöntöm,
a SZAB Tudósklubja és a Közéleti Kávéház közös rendezvényén megjelenteket és megkülönböztetett tisztelettel
                                      GYULAI JÓZSEF akadémikust
az AE (Európai Akadémia) új tagját a nemzetközi hírű tudóst, akinek pályája Hódmezővásárhely – Szeged - ről indult és kérjük, hogy életét, emlékeit ossza meg velünk.
Gyulai akadémikus kiemelkedő képességű és sokirányú érdeklődésű, amit Ő „mindenlébenkétkanálság”-nak nevezett. Gyermekszínészként játszott Gobbi Hildával, Somlay Arturral, Ajtai Andorral, néptáncot is tanult (Rábai Miklósnál), zongorázott, zeneszerzés szakra járt a szegedi Konzervatóriumba, karmesterséget is tanult, a mai napig is verseket ír és lefordította angolra a Walesi bárdokat.
Matematika és fizika versenyeken is sikeres volt. Érettségi után a Zeneakadémiára és a szegedi TTK fizika-matematika szakra is felvették. Ez utóbbit választotta, de a többi érdeklődéséhez sem lett hűtlen.
A diploma megszerzése után a hódmezővásárhelyi Gimnáziumban kezdett tanítani. Tudományos életét Budó Ágoston akadémikus Kísérleti Fizikai Intézetében kezdte (aki példaképe volt) a félvezetőkkel foglalkozó csoportban. Meghatározója volt az itt folyó kutatásoknak. Itt ismerkedtünk meg, egy szobában dolgoztunk és egy életre szóló barátság alakult ki közöttünk, ami a még a mai napig is tart!
Az eredményes szegedi évek után lehetősége adódott, hogy „megmérettesse”
magát a nemzetközi  porondon is. 1969-ben egy egyéves ösztöndíjat kapott az USA-ba a CALTECH-re Jim Mayer professzorhoz, akinek munkásságát az irodalomból ismerte. Ott akkor kezdtek ionimplantációval foglalkozni, amelybe intenzíven és eredményesen kapcsolódott be. Az év végére 11 tudományos cikke jelent meg, ami alapját képezte a tudományok doktora fokozat elnyerésének és hazatérve a témáját elindíthatta itthon. Elindult a csapatépítés a KFKI-ben: tehetséges fiatal kutató és több KFKI-s kutató csatlakozása,  továbbá az Egyesült Izzósok részvétele. Kialakult a Mayer-Gyulai féle csapat.
Eredményességét és elismertségét jelzi, hogy tudományos életének mintegy harmadát vendégkutatóként töltötte nagyhírű egyetemeken, de, ha szükség volt  mindig itthon volt.
Kérem Gyulai akadémikust, hogy előadását, élete nagy tudományos kalandjáról megtartani szíveskedjék.

KISPÉTER JÓZSEF

 


 

Bibliai Szabadegyetem

A Bibliai Szabadegyetem két évesre tervezett előadás-sorozata februárban ismét elindult Szegeden. Hetente egy alkalommal, szerdánként egy-egy bibliai könyvvel ismerkedhetnek meg a Szentírás iránt érdeklődők, egy kb. egy órás előadás keretében.
A Bibliai könyveket teológusok, lelkészek mutatják be, igyekezve a régi szövegek megértését úgy segíteni, hogy a könyvek keletkezésének történelmi hátterére is kitérnek, és a mai ember számára is elérhető közelségbe hozzák mind a történetek szereplőit, mind azokat a hétköznapi és nem hétköznapi eseményeket, amelyeken keresztül végső soron Istennek a mai ember számára is szóló üzenetét megérthetjük.
Szeretettel várunk minden érdeklődőt, azokat is, akik általános műveltségüket szeretnék gyarapítani, azokat is, akik most először szeretnének közelebb kerülni a Biblia megismeréséhez és megértéséhez, és azokat is, akik már olvassák a világ egyik legnagyobb példányszámban kiadott „bestsellerét”, és további gondolatokat szeretnének kapni eddigi tudásuk elmélyítéséhez.
A szabadegyetem mindenki számára nyitott és ingyenes.
Az előadások helyszíne: TIT Székház, Szeged, Kárász u. 11.
(Koch Sándor Csongrád Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Társulat)
A kezdés időpontja: szerdánként 18 óra.

 


 

Hajdrik József
Anyám kicsi fájó virág
Anyám kicsi fájó virág,
Száz színt bontó szép szarkaláb.
Piros pipacs, puha pamacs,
Álma bársony, rojtos szalag.

Bús útjaim tiltófája,
Hajóm fénnyel navigálja.
Néha megfed, mert ő szeret,
Szava bennem rendet teremt.

Nincsen jobb az én anyámnál,
Világ terhét hordja vállán.
El nem fárad, táncra perdül,
Ajkán a csók szót hegedül.

Kéklő fényben ő az izzás,
Gyűrt szívemben a simítás.
Kezdetemben ő a végzet,
Lelkem benne rakott fészket!

 


 

TÁNCOLJUNK A KLAUZÁL TÉREN 

Esténként  tánc lehetőség, és oktatás 19 óra 15 perctől - 21 óráig! 

Sok világvárosban teljesen természetes, hogy az utcán táncolnak az emberek. Szeged mint  fesztivál város, minden adottsága megvan, hogy tovább növelje az utca tánccal (street dance) emeljük városunk vonzerejét. 2015-ben, már próbálkoztunk 6 héten keresztül minden este készülve a tánc világ napjára, április 29.-re. Azóta is sokan emlegetik, kérik, folytassuk!
A tánc egy művészeti ág! A test jellemzően ritmikus, zenére fejez ki érzelmeket, épít társadalmi kapcsolatokat, de spirituális tartalommal is bírhat.
Egyik tanítványom Lilla megfogalmazásában:
“A táncteremben megszűnik a világ,
Repülsz egyre feljebb a dallamokon át,
Néha emelkedve, máskor meg süllyedve.
Észre sem veszed, rég elszállt az este!”
Mi a tánc: gyengédség, incselkedés, provokáció, büszkeség, csalfaság, huncutkodás. A zene+tánc művészi szinkronja adja a varázslatot!
Tematika: Öltözet, kéz tartás. A tánc bizalmi kérdés, tisztelettel szólítunk, felkérünk! A táncnak van kezdete és befejezése.
Tánc lépések: Ringás, riszál, csiga, kulcs, belső és külső láb karolás. Láb emelések: felrúgás, láb lengetés. Forgatás: 1 és 2 kézzel, jobbra, balra, csókra fordítás, váll forgás, karra csavarodás. Forgás: lassú, gyors, és pörgetés. Szegedi forgatós, egyszerre 2-3, több nővel táncolás forgatással zárt láncban. Közönség táncoltatás. 8-as, 2/1-es lépés. Támadás és visszatámadás, és még sorolhatnám.
A TANGÓ, számomra olyan élmény mint a legnagyobb szerelem. A legszebb tánc, a férfi és a nő kapcsolatának kifejezője! Nincs még egy olyan tánc, aminek ennyi formációs változata volna, ez maga a szenvedély! Mi magyarok miért nem élünk vele?
Szeretettel várunk minden aktív és passzív tánc kedvelőt! Ormándlaky Balázs és társai. (kellene foto)

 


 

   EZÜSTHAJ FILMKLUB MÁJUSI MŰSORA

Klubvezető: Vörösné Séllei Emma
 Az előadások 14 órakor kezdődnek, kivétel május 9. és 29.
    Helye: Belvárosi Mozi Zsigmond Vilmos terme

Május 2. /szerda/  MÁRIA MAGDOLNA
angol film, 120 perc, 2018.
Rendezte: GARTH DAVIS
Főszerepben: ROONEY MARA,  JOAQUIN PHOENIX

Május 9. /szerda 17 óra!/
ZSIGMOND VILMOS FILMFESZTIVÁL
Megnyitó ünnepség:
FOOL MOON EGYÜTTES koncertje
TESTRŐL ÉS LÉLEKRŐL
magyar film, 116 perc, 2017.
Rendezte: ENYEDI ILDIKÓ
Főszerepben: BORBÉLY ALEXANDRA, MORCSÁNYI GÉZA, TENKI RÉKA

Május 15.  SZTÁLIN HALÁLA
mb. francia-angol film, 106 perc, 2017.
Rendezte: SERGEJ LOZNICA
Főszerepben: VASILINA MAKOVTSEVA,
VALERIU ANDRIUTA

Május 22.  VAD BALATON
magyar természetfilm, 50 perc, 2017.
Rendezte: MOSONYI SZABOLCS

Május 29.  /13.30 óra/ ANNA KARENINA-
VRONSZKIJ TÖRTÉNETE
orosz film, 138 perc, 2017.
Rendezte: KAREN SHAKHNAZAROV
Főszerepben: ELIZAVETA BOYARSKAYA, MAX MATVEEV

 


 

AudMax Esték

– azoknak, akik jobban szeretnék érteni hétköznapjainkat

 

A Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara az oktatói kiválóság alapján az ország
legjobb bölcsészkara – az SZTE karai közül a legjobb, az összes magyar felsőoktatási intézmény
összes kara közül pedig a harmadik. Küldetésünknek tartjuk, hogy azok a tudományos értékek,
amelyek itt Szegeden termelődnek, minél szélesebb körben megismerhetővé váljanak a befogadó
város, de akár Szeged szűkebb és tágabb környezete számára is. Ezért indítottuk el 2016-ban a
Bölcsész Szabadegyetemet – hogy nappalis kurzusainkra nem egyetemi polgárok is
jelentkezhessenek –, és ezért indítjuk most el a Város és a Bölcsészkar egymásra nyitását célzó
Bálint Sándor program újabb elemét, az AudMax Estéket.
Az AudMax Esték olyan tudománynépszerűsítő előadássorozat, melynek előadásait a Kar vezető
oktatói tartják saját kutatási területük témáiból, a legfrissebb eredményeket mutatva be a
nagyközönségnek kifejezetten népszerűsítő, nem szakembereknek szóló földolgozásban. A
tavaszi előadások témakörökbe rendeződnek, de egymástól függetlenek, tehát akkor is érdemes
ellátogatni rájuk, ha valaki nem tud egy témakör minden előadásán részt venni. Az elődások és
témakörök sokrétűek, mert egy-egy problémakört dolgoznak föl – előadóink között irodalmár,
történész, filozófus, régész, nyelvész egyaránt található.
Az előadások szerda esténként, 18:00 órakor kezdődnek, 60–70 percesek, és 20–30 perces
vita, beszélgetés követi őket. Helyszínük az Auditorium Maximum (Szeged, Egyetem u. 2. II.
emelet), a Bölcsészkar emblematikus, történeti értékű, s mint ősszel egy Nobel-díjas orvos
kéréséből kiderült – hogy itt adhasson elő – a magyar történelmet jól ismerőknek világszerte ismert
előadóterme.
Ha Ön is kíváncsi, a klasszikus műveltség és a megalapozott tudás hogyan segít értelmezni
mindennapjainkat, ha Önt sem az áltudományos maszlagok, az önjelölt guruk és az ezoterikus
blablák érdeklik, hanem valódi tudományos minőséget szeretne kapni érthetően előadva, várjuk az
AudMax Esték előadásaira!
Az előadásokról és előadókról részletes leírás olvasható a www.arts.u-szeged.hu/audmax oldalon.
Szeretettel várjuk Önt is az előadásokra!

 

A 2018. tavaszi szemeszter előadásai

május 2. Fejlődés-szimbólumok: verseny az űrben és a konyhában – Kalmár
Melinda
május 9. A Szomszédok mint (tele)regény és mint valóság – Szilágyi Zsófia

 


 

NEMZETÉPÍTŐ
MAGYAROK SZÖVETSÉGE

NEMZETPOLITIKAI  KLUB  PROGRAMJA
Szeged, Pixel Bár az Anna kút sarkán! (Kossuth Lajos sgt. és Tisza Lajos krt. sarok)
„ Azt tapasztalom, hogy az emberben a felismert, de ki nem mondott igazság elkezd rohadni.”Balczó András

 

Május 07-én  hétfőn 16,45-17,15-ig Pixel bár: ismerkedés a Rovással, avagy a Szent István előtti időkben valamennyi magyar írástudó volt! Rovás gyakorlás Hornyák István vezetésével.

17,15-től Nemzetépítő Klubunk Tagjainak (és minden érdeklődőnek) megbeszélése saját létünket érintő ügyeinkben. Május 12-i kirándulás részleteinek megbeszélése.
Siklósi András előadása
A halál torkából a magyar újjászületésig
A leglényegesebb kérdés most a puszta létünk, megmaradásunk biztosítása, s az elhúzódó, mély válságból való kilábalásunk elősegítése. Ősi honunkban, a Kárpát-medencében mindenütt katasztrofális helyzetbe sodródott népünk, s már-már ott tartunk, hogy tiszta lelkiismerettel nem is nevezhetjük magunkat nemzetnek. Mondjunk nemet a folyamatban levő nemzetgyilkosságra, a félgyarmati függésre, a globalizmus kártételeire, az idegen szellemiség és gyalázatos erkölcstelenség térhódítására. Nem törődhetünk bele a nekünk szánt végzetes sorsba, hanem széles körű összefogással szembe kell szállnunk megrontóinkkal és hóhérainkkal. Félre a közönnyel, félelemmel, kishitűséggel, pokolba az önzéssel, civakodással, széthúzással! Segítsük egymást, legyünk szolidárisak, védjük meg maradék értékeinket, s a legteljesebb mértékben szerezzünk vissza mindent, amit galádul elraboltak tőlünk. Ne adjuk föl soha a reményt, bízzunk önmagunkban és honfitársainkban! Hajtsuk végre szakrális küldetésünket, mutassuk meg, hogy él még a magyar, nem veszett még ki a hun-szkíta virtus, s adunk mi még égi fényességet és földi örömöket az egész világnak.

 

Május 14-én hétfőn 16,45-17,15-ig Pixel bár ismerkedés a Rovással, Rovás gyakorlás Hornyák István vezetésével.

17,15-től Bene Gábor könyvbemutatója:
Zsidókérdés magyar szemmel II. kötet,
alcím:Létezik Soros-terv, vagy NEEM?
KÖNYVAJÁNLÓ EGY BARÁTTÓL!
-Dr. Bene Gábor: Zsidó-kérdés magyar szemmel; a kiválasztottság mítosza és a politikai messiástudat – című könyvéről.   (A II. kötet alcíme: Létezik Soros terv vagy NEEM?)

A nálamnál okosabb telefon kijelzőjén Gábor neve; engem hív, engem keres.
Gyors egyeztetés, találkozás, és baráti kézfogás.
Frissen megjelent kötetét nyújtja felém,  ami számomra kivételes megtiszteltetés.
Megköszönöm, megölelem, és egymás szemébe nézünk.
Keveset beszélve is értjük egymást.

A magamé helyett is az ö könyvét ajánlom!
Gábor könyvét lapozom és lehullanak rólam a megkövesedett előítéletek. A kötet olvasása szellemi felfrissülés, visszafogott, ugyanakkor bölcs elemzés, minden vád és viaskodás elkerülése. Üde tisztaság minden szava, amely nem elválaszt, hanem összetart:

-Higgadt igazságok
-Közösségformáló erő
-Hibák és erények megfogalmazása
-Semmi virtuskodás, semmi orákulumi előre jóslás…

Magamnak mondom, más nincs a közelemben:
Éppen erre van szükség!
A földön való kétlábon állásra és a lényegi valóságra.

Szívből ajánlom dr. Bene Gábor legújabb és remekbe szabott munkáját, amelynek forgatása során fogalmazódott meg bennem - a szerző intellektuális késztetésére - az alábbi gondolat:
Az igazság kimondását nem tudjuk elkerülni.
Nincs meg bennünk az arra való megalkuvó képesség.
Erre vagyunk ítélve, nem is tehetünk másként. Magyarok vagyunk.                                    

Zetényi-Csukás Ferenc
Horthy Miklós Társaság
elnöke

 

Május 28-án hétfőn 16,45-17,15-ig Pixel bár rovás gyakorlás Hornyák István vezetésével.

17,15-től Nemzetépítő Klubunk Tagjainak (és minden érdeklődőnek) megbeszélése saját létünket érintő ügyeinkben.

Magyarok Szövetsége szegedi csoportja a nemzeti sorskérdésekben való, azonnali együttműködésre, nemzetegyesítésre hív minden tisztességes magyart!
Politikai-hazugságmentes jövőt kell építenünk!                                                                                                                         
Bene Gábor

 


 

2018. május 2. szerda 14 óra, Rókusi fiókkönyvtár (Vértói út 5.)
          a Somogyi-könyvtár Íróklubjában a klub tagjainak
ANYÁK NAPI KÖSZÖNTŐJE
versben és prózában.

 

2018. május 2. szerda 15 óra Somogyi Könyvtár
Krasznahorkai Lászó: Báró Wenckheim hazatér
Háziasszony: Palotás Éva tanár

 

2018. május 2. szerda 16 óra MÁV Igazgatóság Palotája 105. tanácsterme (Tisza Lajos krt. 28-30. I. emelet)
130 éves a MÁV Szegedi Üzletvezetősége
Vasúttörténeti előadás Szeged vasútjairól

Előadó: Cseh Attila a MÁV Területi Forgalmi Osztály vezetője
Házigazda: Nagy József a Vasúttörténeti Alapítvány kuratóriumi titkára

Az 1886. december 28-án kinevezett Baross Gábor közlekedési miniszter már 1887-ben sok örömet szerzett a szegedieknek. 1887-ben elrendelte a Vasúti Központi Leszámoló Hivatal Szegedre helyezését. Ezt a hivatalt a város a Városháza melletti „Zsótér” palotában helyezte el. Még nagyobb örömet szerzett a szegedieknek Baross Gábor 1887. október 16-án kelt rendelete, amelyben értesítette a város polgármesterét, hogy a Szabadkai MÁV Üzletvezetőséget Szegedre helyezi át. A rendkívüli közgyűlésen megtárgyalták a város által teendő intézkedéseket: a Zsótér palotában 42 helyiséget béreltek, hogy az ÜV megkezdhesse működését. Végül a bérletet 5 évi időtartamra 1888. május 1-jével kötötték meg a város közönsége nevében évi 5000 Ft bérért.
Az előadás végeztével a bejáratnál lévő emléktábla megkoszorúzása, valamint a Vasúttörténeti Alapítvány helyi gyűjteményének megtekintése.
2018. május 2. szerda 16 óra Zöld Terasz (Földvári u. 3.)

 

TÁNC A HOSSZÚ ÉLET TITKA!
Mindenki táncprogramja

Táncolni jó, táncolni mámorító, a tánc felüdít, szórakoztat és táplál fizikailag, lelkileg és bizonyos szempontból pihentet szellemileg és testileg is. Nincs annál jobb érzés, mint néhány egyszerűbb alapvető lépést jól, helyes testtartással, könnyedén megtenni. Ezek elsajátítása se nem nehéz, se nem fáradságos. A tánc egyfajta kultúra - Önfegyelemre, mások iránti figyelemre, tiszteletre nevel, segít a felszabadult, könnyed, kulturált mozgásban. És még egy tanács: soha ne lépjenek ugyanazon lábbal kétszer! Bármilyen kérdése is van, hívja a házigazdát!
Tanít: TÓTH FERENC idegenvezető és tánctanár
Házigazda: Kovács Richárd (30-598-4967)

 

2018. május 2. szerda 18 óra. Bibliotéka Kálvária sgt. 14.

FILMKLUB

 A filmkészítő tanfolyam záró  foglalkozásán a tagok filmjeinek bemutatójára, a tagok véleményeinek begyűjtéseére, a " szakértők" elemzésére és az alkotók viszontválaszainak meghallgatására kerül sor, és javaslatok adnak a további munkálatokra.

 

2018. május 2. szerda 18 óra TIT Székház (Kárász u. 11.) 

Ezsiás könyve; Nehémiás könyve.

Előadó: Faragó Tibor
Faragó Tibor az Adventista Teológiai Főiskola tudományos munkatársaként dolgozik, az evangélikus egyetem első éves doktori hallgatója.


 

 


 

2018. május 3. csütörtök 10 óra A Bálint Sándor Szeretetotthon 

Kenéz Heka Etelka költőnő bölcs költeményei

Háziasszony: Ritz Judit főigazgató

Kenéz Heka Etelka

NÉVNAPI RÓZSÁK

Oda fenn a havas hegyekben
Fenyő utcák úsznak a fényben
Óh az ősz hajú hercegem
Szivében kinyiltak
A fénylő vágyak
És teleszórta

 Névnapomra
Piros rózsákkal
A színes szobámat
Ó titkos fátyolban
Ringó, üde bimbó szálak.
Parfümözitek a lelkemet
S feldíszítitek a bennem lévő
Sötét árnyat
S fénylő varázsai vagytok
A havas éjszakámnak
Óh bimbós rózsák
Ti nyújtotok nekem
Öröm szikrákat
S a gondolataim
A havas éjben a szelek
Az éteren át
Kavargó szenvedéllyel
Szerte -szét hordják
S átélik majd
Az időnek halálát.

  

2018. május . 3. csütörtök 15 órakor Hangoskönyvtárban (Szeged, Stefánia 2.)
A Nap-Fény Fotókör Egyesület
tagjainak közös fotókiállítás megnyitójára

„Szeged a mi városunk”

címmel. A tárlat 2018. május 3 - 2018 június 7-ig tekinthető meg a könyvtár
nyitvatartási idejében.
A szegedi képek keletkezésének történetét
alkotóiktól tudhatják meg az érdeklődők

 

2018. május 3. csütörtök 17 óra Somogyi-könyvtár, I. emeleti folyóirat olvasó

SZTE Sófi Alapítvány által támogatott
fiatal tehetségek kiállításai a Somogyi-könyvtárban

Csákány Lóránt önálló fotókiállításának címe: Hagyományőrzés Délvidéken

A kiállítás szervezői: Somogyi-könyvtár, Közéleti Kávéház, SZTE Sófi Alapítvány

A kiállítás megtekinthető: 2018. május 3-tól május 8-ig

A tárlatot megnyitja: Szőke János AFIAP fotóművész

„Általános-, és középiskolai tanulmányaimat szülővárosomban, Szabadkán végeztem el. A szabadkai Egészségügyi Középiskola után, 2013-ban sikeresen leérettségiztem Magyarországon is, és így felvételt nyertem a Szegedi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Karra.
Kiállításom célja, Délvidékterületén megrendezésre kerülő hagyományőrző rendezvények bemutatása. 2013-ban kezdtem bele a fotósorozat készítésébe. Idén fogalmazódott meg bennem az a gondolat, hogy a fotósorozat, sokkal több, mint egy szimpla dokumentáció. Olyan pillanatok megörökítésére törekedtem, illetve törekszem, amelyek tíz, húsz… ötven év múlva is találnak maguknak közönséget, akár a fiatalok körében, akár az idősebb korosztályban. Az emberek többsége nem látott még szamárversenyt, ahol megtörténhet, hogy a makacs szamarat több versenyző tolja a célba, vagy pedig épp ellenkezőleg, lovakat meghazudtoló módon veszi az akadályokat. Egyedülálló rendezvény a ludasi Fokhagymafesztivál, vagy a Lovas Napok, az alföldi puszta azon részén, ahol hajdanán Rózsa Sándor vágtázott. Tudtommal, hasonló project még nem készült. Kihívást és egyben örömöt is jelent számomra, hogy a jövő nemzedékének megörökítsem, a Délvidék ezen ünnepeit.”
Tagságok
Magyar Tudományos Akadémia, Szegedi Akadémiai Bizottság-Fotóművészeti Munkabizottság
Magyar Fotóművészeti Alkotócsoportok Országos Szövetsége (MAFOSZ)

Fotóművészeti kitüntetések

  • AFIAP fotóművészeti diploma (The International Federation of Photographic Art)
  • A-MAFOSZ Fotóművésze minősítés (Artist MAFOSZ)

Eredmények
18 országban, 67 díjat nyertek el fotóim. 4 képes riportom jelent meg a National GeographicOnlineban.
Eredményeim közül kiemelném:

  • Országos Diák Fotópályázat 2012: 1. díj
  • GermanInternat.DVF-Photocup 2014, Németország: Best Youthauthor
  • WES PhotographyCompetition 2015, Szingapúr: Best Youthauthor

 

2018. május 3. csütörtök 18 óra NOVOTEL Hotel

Mesék az Erőről...

Dezső Csaba Péter

ŐSROBBANÁS
Kezdetben, vagy kezdetkor...
Túl az Operencián...
Matéria...X

Mindenkit szeretettel várunk.

 

2018. május 3. csütörtök 18 óra SZTE  Zeneművészeti Kar (Tisza L. krt. 79.-81)

TEMESI MÁRIA OPERANAGYKÖVET ESTJE

 

2018. május 4. péntek 16 óra  SZTE Mérnöki Kar D-épület, Lépcső Galéria Moszkvai krt. 9.

Kiállítás a Mérnöki Kar dolgozóinak fotóiból
Tárlatvezető: Gyeviki Janos

A kiállítók:  Baló Tünde, Dr. Gyeviki János, Joóné Muhi Piroska, Kiss Magdolna, Dr. Kertész Szabolcs, Dr. Krisch Judit, Dr. Lendvai Edina,
Dr. Pintér Gáborné, Szilágyi Krisztina, Varga Zoltán, Dr. Veréb Gábor, Prof. Dr. Véha Antal.

A Lépcső Galériában 2012 januárja óta rendszeresen rendeznek fotókiállításokat ismert fotóművészek, hallgatók és dolgozók fotóiból.
Megtekinthető május 31-ig, hétköznap 08.00–19.00, szombaton 08.00–15.00 óráig.

 

2018. május 4. péntek 18 óra Kisbakter Étterem (Vasutas Sportpálya, Kossuth L. sgt.)

MAGYAR ÉS VILÁGSLÁGEREKET ÉNEKEL
HORVÁT MIKLÓS

Háziasszony: Juhász Mária Dóra
Tánc és Büfé a slágerek mellett
A közreműködéshez hozzájáruló adományokat tisztelettel megköszönjük

 

 2018 május 4. péntek 18 óra SZTE Állam-és Jogtudományi Kar (Tisza L. krt.54.)
MÁJUS ELSŐ VASÁRNAPJA ANYÁK NAPJA, NEM FELEDKEZHETÜNK MEG AZ ÉDESANYÁKRÓL, ANYÁKRÓL, NAGYMAMÁKRÓL, DÉDIMAMÁKRÓL, AKIK VELÜNK VANNAK ÉS AZOKRÓL SEM, AKIK A DIMENZIÓ MÁSIK OLDALÁRÓL KÍSÉRIK FIGYELEMMEL ÉLETÜNKET.

"Te adtál nekem életet, és ami még fontosabb, leckéket arra, hogyan kell élni"
Május a Szerelmesek a természet újjáéledésének hónapja is, hát szó esik majd a szerelemről is zárásként.
A GYEREKEIN GYEREKEIVEL, AZ ŐS ERŐ DALÁRDA KÖZÖSSÉGÉVEL ÚGY  PRÓZA MINT VERSEK ÉS DALOKKAL FÜSTEREZET ELŐADÁSUNKRA SZERETETTEL VÁRUNK MINDENKIT.
Házigazda: Fazakas S János.

 


 

TIT Szabadegyetem Élettan tagozat
Egészséges talaj, talajélet - az egészséges növényzet, a minőségi és bő termés alapja

Előadó: Patyi Zoltán agrármérnök, biokertész, agrár-szaktanácsadó és Thetahealing konzulens előadása
Időpont: 2018. május 5. 9:00-tól

Helyszín: TIT Székház, Szeged, Kárász u. 11.
Az egészséges termés alapja az egészséges, jól táplált talaj, a gazdag talajélet és a talaj humusztartalmának folyamatos szinten tartása, megőrzése, illetve növelése. Ha a talajunk egyensúlya rendben van, az már önmagában egy óriási lépés a megelőző növényvédelemben. Az előadáson a hallgatók arról szerezhetnek korszerű, naprakész információkat, hogy hogyan érhetjük el a talajnak ezt az egyensúlyi állapotát. Az elhangzott ismeretek egyaránt hasznosak lehetnek gyakorló gazdáknak, kiskertet művelő hobbikertészeknek és balkonkertészeknek. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

 


 

2018. május 5. szombat 15 óra Anna-kút

„Kő kövön nem marad...” – Emlékséta Szeged lebontott épületi értékei HELYÉN
MAI – Monostori András Idegenvezetések emléktúrája

„S van visszatérni otthon” – Radnóti szegedi lakásai

MAI – Monostori András Idegenvezetések
Radnóti Miklós 1930-ban iratkozott be a Szegedi Egyetem magyar-francia szakára. Itteni diákévei folyamán összesen nyolc helyen lakott, melyek közül ötről komolyabb emlékeket hagyott hátra. Mi ezeket a helyszíneket keressük fel és idézzük fel az ott hátrahagyott emlékeket oda kötődő versei és levelei segítségével.

Részvételi díj: 1000 Ft.
Találkozó helyszíne: Anna-kút
Szeged az 1879-es árvíz után Magyarországon egyedülálló egységes építészeti arculatot kapott, az eklektikus palotáival, a polgári bérházaival és a napsugaras lakóházaival.
Ennek az egységes értékét azonban hosszú évtizedek óta lebontják, rombolják és pusztítják a legkülönfélébb okokból, mely tendencia a napjainkban is folytatódik, sőt kicsúcsosodik.
Emléktúránkon ezúttal a Belváros és Újszeged néhány impozáns épületének helyszínét látogatjuk meg. Felidézzük ezeknek a történetét, emlékeit – bárki elmondhatja a sajátját az adott épületről – elpusztításuk körülményeit, valamint megnézzük, mi is létesült a helyükön.

 

Május 6. vasárnap 10 óra
Szegedi emlékezet (séta a Belvárosi temetőben)
 
Az igazán nagy emberek nevét, emlékét tetteik és alkotásaik őrzik, de sírjaik szülővárosuk vagy lakóhelyük temetőjében van. A Szegedi belvárosi temetőben tett kétórás sétánk során megállunk volt polgármesterek, megyei főispánok, írók, költők, festők, zenészek és kedves színészeink sírja előtt, hogy szavakkal és egy-két szál virággal felidézzük emléküket

Találkozási hely: a Belvárosi temető parkolójában, a virágboltnál
Részvételi díj: 1200 Ft/fő

 


 

 


 

2018. május 7. hétfő 16 óra Hangoskönyvtár

Puskin IV.
Jevgenyij Anyegin

Előadó: Baróti Tibor irodalomtörténész

 

2018. május 7. hétfő 17 óra Somogyi Könyvtár Filmklub

FILMKLUB

Bubryák István filmválogatása

KÖZKÍVÁNATRA!

PIPÁS PISTA!!!

FILMEN ÉS KÖNYVBEN

A szegedi-ásotthalmi tanyavilágban Pipás Pista nevének említésére még mindig felkapják fejüket az öregek. Gyerekkorukban sokat hallották, anyáik vele ijesztgették a részeges férjet, a rossz gyereket. Emblematikus alakja volt egy kornak, az első háború utáni Magyarországnak, a mindentől elmaradt Átokházának, ahová a történelem viharainak még a szellője sem ért le.
Sok történet kering vele kapcsolatban, javarészt kitalált rémmesék, melyeknek alig van valóságalapjuk.
Ne higgyenek el róla mást, csak a tényeket!
Száz évvel ezelőtt élt, nő volt, férjezett, született két lánya, egyik meghalt fiatalon, egy unokát hátrahagyva, a másik tisztes kort ért meg. Ö maga napszámos volt, s hogy ugyanannyi bért kapjon, mint a férfiak, nemcsak minden férfimunkát elvállalt, de külsőségeiben is átalakult: szoknya helyett nadrágban járt, pipázott, ivott, káromkodott, a kocsmákban kereste a férfitársaságot, mert maga is annak érezte, és így is szólíttatta magát. Pista bácsinak.
Ha kellett lopott is, terményt, birkát, bármit. És igen.
Felakasztott, illetve társaival együtt, a feleségek felbujtására felakasztott két gazdát a házuk mestergerendájára úgy, hogy az öngyilkosságnak látszódjon. Ezért őt halálra ítélte a szegedi
törvényszék és a kormányzói kegyelem mentette csak meg. Meghalt a börtönben, nem sokkal a háború kitörése után.
Ezek a tények.
Némi magyarázatot pedig majd hozzáadunk.
A szegedi tanyavilág gyilkos asszonyának történetéről film készült 1983-ban. Éppen 35 éve.
Életéről, környezetéről, tetteinek okairól könyv született 2013-ban. Éppen 5 éve.
Mindkettőt bemutatja a film szerkesztője, egyben a könyv írója: Bubryák István

 

2017. május 7. hétfő  18  óra Dugonics téri Francia Vendéglő (Dugonics tér 2.)

VÁLASZTÁS VAGY SZAVAZÁS?

Vendégek: Balogh Ivan az SZTE Szociológiai Tanszék vezetője es 
Löffler Tibor politológus, SZTE Politológiai Tanszék

Beszélgetőtárs: Márok Tamás újságíró

 

2017. május 7. hétfő 19 óra Szegedi Zsinagóga

Nem tudhatom
Radnóti és korunk

Mácsai Pál, Dés László, Fullajtár Andrea, Dés András, Lukács Miklós

Jegyek válthatóak: Csermák Hangszerbolt (Horváth Mihály utca 7.), Zsinagóga, nyitvatartási időben,  Délmagyarország ügyfélszolgálati iroda (kedvezménykártyával)

 

2018. május 8-án kedden, 15.00 órakor a Bibliotéka Könyvtár

Rejtvényfejtő verseny

A rejtvényfejtés vezetője: Budai István

A Rejtvényfejtés fővédnöke: Dr. Nagy Péter

 


 

Minden kedden 16 órától jóga a Zöld Teraszon (Földvári u. 3.)

JÓGA A HELYES TESTTARTÁS

Jóga minden korosztályhoz szól, megtanít a helyes testtartásra, amely így  minden- napjaink részévé válik. Jóga több ezer éves tanulmányok nyomán fejlődött.A mozgást megfigyelve dolgozták ki  az ászanák rendszerét. Jógának sok-sok irányzata van, én az életmód jógát oktatom, hogy megértsük önnön lényegünket. A jógagyakorlatok megnyújtják az izmokat, inakat és elősegítik a méregtelenítést.
Jógához az elme a test és lélek együttműködése szükséges. Nincs életkorhoz kötve és teljesen mindegy, hogy ki   mikor kapcsolódik a csoporthoz, mivel mindenki saját magához képest fejlődik.  

Tanít: Polcznerné Rózsa jógaoktató      /70-3255139 /

 


 

2018. május 8 kedd 16 óra Somogyi Könyvtár alagsori klub
Az Erdei Ferenc Csongrád megyei Baráti Köre, a Magyar Népi Írók Baráti Társasága a Szegedi Közéleti Kávéházzal
Várostörténet tanulmányok I.
SZEGED 1944-45-ben című könyvének bemutatója

Előadó: Dr. Tamasi Mihály történész
A könyv szerzői előszava:
Fél évszázad óta foglalkozom Szeged legújabbkori történetének kutatásával. Ebben a témakörben írásaim, tanulmányaim jelentek meg különböző kiadványokban. Egyik szerzője vagyok Szeged története 4. és 5. kötetének is.
E kötetben 7 tanulmányomat adom közre, amelyek közül 3 a Szeged című folyóiratban, 1 pedig a Szegedi Műhelyben jelent meg. Szerepel még további 3 írás, amely szorosan kapcsolódik a megjelentekhez. Minden itt megjelent tanulmányom olyan kérdésekkel foglalkozik, amelyet a helytörténetírás elhanyagolt vagy rosszul világított meg. Úgy gondolom, helye van a vitának. Kötetem e vitát kívánja szolgálni.
A szerző
Házigazda: KISPÁL ANTAL az Erdei Ferenc Baráti Kör vezetője

 

2018. május 8. kedd 17 óra Bibliotéka (Kálvária sgt. 12.)

Szeretettel meghívunk minden érdeklődőt 2018. május 8-án 17 órakor a Biliotékában  Kálvária sgt. 12.
tartandó

ANYÁKNAPI MŰSORRA és MISAN ERZSÉBET TARKA MESÉK című könyvbemutatójára

„- Berkenye! - Mosolygott az anya őz.
- Megvan a neved- Simogatta meg ébredő gyermeke hátát.
-  Mami, azt álmodtam, hogy pillangót kergetek – Szólt álmosan a pici őz.
- Jó, hogy felébredtél. Mit szólsz a nevedhez: Berkenye. Tetszik a neved? – Kérdezte kedvesen fiától.
- Szép név, mama. Tetszik.”

A belépés ingyenes
MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK

 

2018. május 8. kedd 18 óra SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Díszterme
(6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 6.)

 A Közép-Kelet-Európai Rekreációs Társaság  (KERT)
Életvitel Klubja

együttműködésben
a Közéleti Kávéházzal
meghívja Önt és kedves ismerőseit
az alábbi előadásra, beszélgetésre

 Túlsúly,  kontra  REKREÁCIÓ,    avagy
a metabolikus szindróma kezelése, megelőzése

Dr. Barnai Mária
Tanszékvezető főiskolai docens
Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar
Fizioterápiás Tanszék

Háziasszony
Princzkati

 

Szeged, Alsóvárosi Ferences-templom
Collegium Musicum orgonahangversenyek

2018. május 8. kedd, 19 óra

CSANÁDI LÁSZLÓ DLA
orgonaművész hangversenye

Vivaldi (1678-1741): – J.S. Bach: a-moll Concerto    BWV 593
J. S. Bach (1685-1750):   Korálelőjáték
*Carol: Princeps Serenissime
*Mennybemeneteli ünnepi mise proprium tételei
J. S. Bach (1685-1750): C-dúr Prelúdium és fúga     BWV 547
*Négyszólamú ének az Eperjesi Graduálból
Liszt F. (1811-1886): Ave Maris Stella
C. Franck (1822-1890): a-moll Korálfantázia

*Közreműködik: az SZTE ZMK Gregorián Énekegyüttese Szudi Mária tanárnő vezetésével

Csanádi László orgonaművészi és zeneelmélet tanári diplomáját a Budapesti Zeneakadémián szerezte 1981-ben, jeles erdménnyel. Tanára Gergely Ferenc volt. Ugyanitt megszerezte a zenei előadóművészet mesterdoktora (DLA) fokozatot, „cum laude” minősítéssel. Szintén a Budapesti Zeneművészeti Egyetemen habilitált. 2015-től pedagógusminősítési és tanfelügyeleti szakértő. 2017-től a Magyar Művészeti Akadémia köztestületi tagja.
1991-től, az orgona szak indításától kezdve, az SZTE ZMK orgona tanszakának szakfelelős oktatója, főiskolai tanár. Tanítványai számos hazai és külföldi versenyen rangos helyezéseket értek el.
Európa 15 országában koncertezett.
További információk a www.csanadilaszlo.hu weboldalon találhatóak.

 

2018. május 9. szerda 9.20 Mars tér Autóbuszállomás

KIRÁNDULÁS   KISKUNHALASRA

Az Országos Széchenyi Kör szegedi tagcsoportja Kiskunhalasra hívja a Közéleti Kávéház tagjait május 9-én, szerdán. A kirándulás során meglátogatjuk a Csipkeházat, ahol a világhírű halasi varrott csipke készül. A csipkemúzeumban megcsodáljuk a leheletfinom mesterműveket, megnézhetjük a csipkevarrás folyamatát és vásárolhatunk is. (Belépő: teljes áru: 500 Ft, nyugdíjas 300 Ft).
A Szilády Áron Református Gimnázium három és fél évszázados múltra tekint vissza. A patinás épületet és a z iskola egyik büszkeségét, a műemlék könyvtárat is megnézzük, melynek értékes állományában olyan különleges régi könyvek vannak, mint Széchenyi Hitel című művének első kiadása.
A Thorma János Múzeum helytörténeti, néprajzi kiállítását, Thorma János festményeit és a múzeum legújabb kincsét, a Bay gyűjteményt tekintjük meg. A Bay gyűjtemény a nagybányai festőiskola kiemelkedő alakjainak alkotásait mutatja be egyedülálló módon. (Belépő: 800 Ft, nyugdíjas 400 Ft).
A szépen felújított Városháza közelében található csinos kis cukrászdában lehetőségünk lesz egy finom fagylalt, kávé vagy üdítő elfogyasztására.
Indulás Szegedről: 9 óra 20-kor a Mars téri autóbusz állomásról
Indulás Kiskunhalasról: 16 óra 35-kor, érkezés Szegedre 17 óra 40-kor

A SZÉCHENYI KÖR RENDEZVÉNYE

 

2018. május 9. szerda  10 óra Bálint Sándor Szeretetotthon

Kenéz Heka Etelka költőnő bölcs költeményei

Háziasszony: Ritz Judit főigazgató

 Kenéz Heka Etelka

Szív

Feltölt a fénysugár
Ha mosolyod
Száll reám
Bennem szikrák
Közt jön
Fel a nap
Csillogásommal
Naponta takargatlak
Hőfokán tőled
Szerelmet nyer
Vándor szívem csillog
Tebenned nő
S a varázsa bennünket
Összesző
Óh a lángom én
Hogy is oltsam
Tőled még
Fénylőbbre lobban.

 

2018. május 9. szerda 16 óra Zöld Terasz (Földvári u. 3.)

TÁNC A HOSSZÚ ÉLET TITKA!
Mindenki táncprogramja

Táncolni jó, táncolni mámorító, a tánc felüdít, szórakoztat és táplál fizikailag, lelkileg és bizonyos szempontból pihentet szellemileg és testileg is. Nincs annál jobb érzés, mint néhány egyszerűbb alapvető lépést jól, helyes testtartással, könnyedén megtenni. Ezek elsajátítása se nem nehéz, se nem fáradságos. A tánc egyfajta kultúra - Önfegyelemre, mások iránti figyelemre, tiszteletre nevel, segít a felszabadult, könnyed, kulturált mozgásban. És még egy tanács: soha ne lépjenek ugyanazon lábbal kétszer! Bármilyen kérdése is van, hívja a házigazdát!
Tanít: TÓTH FERENC idegenvezető és tánctanár
Házigazda: Kovács Richárd (30-598-4967

 

2018. május 9. szerda 17.00 óra Bálint Sándor Művelődési Ház

ELNÖKBÚCSÚZTATÓ

Nótaműsor a Bálint Sándor Művelődési Házban

2018. Dankó év, hiszen 160 éve született és 115 éve hunyt el.

A Dankó Pista Nóta Kórus alapító vezetője Fábián Ferenc
egészségi okból lemondott a Nyugdíjas Egyesület elnökségéről.
11 évi munkájáért a Tagság Örökös Tiszteletbeli Elnök címmel jutalmazta.
A kórus életéről beszélget vele dr. Szalay István,
közben bemutatják az új Elnökséget.
A Kórus Dankó nótákat énekel.

Az esten énekkel és zenével fellépnek:
Őszirózsa Népdalkör Maroslele,
Alsóvárosi Kórus,
Mizsei Zoltán harmonika-művész,
Accord-diák harmonikások,
Gyuris Imre életműdíjas,
Fejes Sándor életműdíjas és
Szegedi Papp Lajos nótaénekesek.

Műsorvezető Kiss Ernő, a Művelődési Ház igazgatója.

A belépés díjtalan.

 

2018. május 9. szerda 17 óra MTA SZAB Székház, 110-es előadóterem (, Somogyi utca 7.)

Közéleti Kávéház Szegedi tehetségek utazási élménybeszámolója sorozat:

Az SZTE Sófi Ösztöndíj Alapítvány 17 éve óta több millió forint ösztöndíjjal és sok szolgáltatást nyújtva támogatja a fiatal szegedi tehetségeket, akik körbeutazták a világot. A tehetségek vetítéssel illusztrált előadásokat tartanak szép és izgalmas utazási élményeikről hónapról-hónapra, amelyeken a Közéleti Kávéház közönsége megismerheti a világ csodálatos országait, városait és természeti szépségeit.

32. Program: Kovács Balázs, kétszeres Sófi-díjas bölcsészhallgató utazási élménybeszámolója: Bécs

Bécs és a bécsiek: Mennyire vagyunk Nyugaton?

A Bécsről és a Bécsben szerzett élményeimről szóló előadás azt a kérdést próbálja meg feszegetni, hogy milyenek az osztrákok, milyenek a magyarok az osztrákok szemével, miben hasonlít és miben különbözik Bécs Magyarországtól, és hogy mennyiben tekinthető Bécs Nyugatnak hazánkhoz képest. A vetítés során vászonra kerülnek Bécs fő nevezetességei, ezeknek a különlegességei, Bécs néhány rejtett magyar vonatkozása, a bécsi élet és az egyik „legélhetőbb európai város” és egyetemének árnyoldalai is. Szó lesz többek között a bécsi kávéházi kultúráról, a karácsonyi vásárról, a bécsi színházról és Bécsről, mint az etnikailag és nyelvileg egyik legkevertebb európai városról, és kiderül az is, hogy Hallstattban miért szárították a holtak koponyáit a tetőkön egészen a közelmúltig

 

2018. május 9. szerda 17 óra Belvárosi Mozi

2. Zsigmond Vilmos Nemzetközi Filmfesztivál

Szeged, Belvárosi Mozi, 2018. május 9 – 12.
Ünnepélyes megnyitó: 2018. május 9. szerda
17 óra: a Fool Moon acappella band koncertje
18 óra: a Testről és lélekről című, Arany Medve-díjas, Oscar-díjra jelölt film vetítése

 

A Zsigmond Vilmos Nemzetközi Filmfesztivál célja, hogy Szeged leghíresebb és legsikeresebb filmes alkotójának az emlékét és művészetét ébren tartsa, s ezáltal a filmkészítés egyik legfontosabb társalkotójára, az operatőr tevékenységére irányítsa a figyelmet.
A fesztivál négy napja alatt 23 ország 74 alkotása lesz látható. A versenyfilmek vetítését változatos programok kísérik a mozi egész területén és mindhárom termében: work shopok, beszélgetések, közönségtalálkozók, kiállítások és különleges, ritkán látható filmek.

  „Legfőképpen a szegedi emlékeim maradtak meg bennem nagyon erősen, mert amit az ember gyerekkorában átél, az nagyon erősen megmarad benne.” Zsigmond Vilmos

Zsigmond Vilmos 1930. június 16-án született Szegeden, s 20 éves koráig ebben a városban élt. Érettségi után, mielőtt a budapesti Filmművészeti Főiskolára jelentkezett, Becsky Balázs Kárász utcai műtermében tanult fényképészetet - később Amerikában, amíg nem jutott a filmgyártás közelébe, ebből élt.
Friss diplomás operatőrként, az 1956-os forradalom idején felvételeket készített a pesti utcákon, majd elhagyta az országot. Amerikában kezdett új életet, ahol ragyogó filmes karriert futott be. 1978-ban elnyerte az Oscar-díjat.

A Közéleti Kávéház május havi programfüzete kedvezményes filmfesztiváli belepőre jogosít.

A filmfesztivál rendezvényein a programfüzetet felmutatók 300 forintos kedvezményes jeggyel vehetnek részt a filmfesztivál programjain.

 

2018. május 9. (szerda) 18 óra TIT Székház (Kárász u. 11.)

Eszter könyve.

Előadó: Kovácsné Bokor Sarolta

Kovácsné Bokor Sarolta pályája első 17 évében védőnőként dolgozott, diplomáját a Szegedi Orvostovábbképző Intézet Egészségügyi Főiskolai Karán szerezte. 1993-ban végzett az Adventista Teológiai Főiskolán, ahol lelkészi oklevelet kapott. Az általa preferált terület a katechetika, gyermek- és felnőttoktatás területén szerzett jártasságot. Három gyermek édesanyja.

  

2018. május 9. szerda 18 óra Agóra (Szeged, Kálvária sgt. 23. Látványlaboratórium, 2. emelet Szemináriumi terem)

Ezotéria és áltudományok a lakáskultúrában

A FengShui már közismert, de terjed például a Vaszati is. Ezek önkényes szimbolikából építkező, mágikus gondolkodásra alapozó rendszere mára elterjedt. Merem azt állítani, hogy a keleti kultúrák egyik kulturális gyarmatosítási eszközét is láthatjuk ezekben. Itt a mi Európánkban azonban ennél több történik. A keleti miszticizmus szövetséget köt az áltudományokkal (Pl. geopatológia) és közösen fejlődnek tovább. Úgy tűnik, a FengShui és a geopatikus sugárzások, meg egyéb társaik, olyanok, mint egy elszabadult hajóágyú, mindent szétvernek, ami racionális és ellenőrizhető. Ebben az előadásban elsődlegesen ezeket az ezoterikus és áltudományos szövetségeket és azok fejlődését elemzem, a lakberendezés példáival illusztrálva.

Előadó: Tasnádi György belsőépítész, lakberendezési szakértő, a Szkeptikus Társaság tagja

Beszélgetőtárs: Gálity Hristifor

A beszélgetéssel egybekötött előadás a Magyar Humanista Társaság sorozatának része.
Az előadást élőben közvetítjük, és utólag felvételről is megtekinthető.

 

2018. május. 10 (csütörtök) 15.00 óra SZAB Székház (Somogyi u. Díszterem)

A SZAB Dr. Minker Emil Orvos- Gyógyszerész történeti Munkabizottsága és a Közéleti Kávéház közös rendezvény

MEMOÁR HELYETT

A rendezvényt megnyitja: Dr. Papp Zoltán Phd, A munkabizottság elnöke.
A szegedi születésű Prof. Dr. GÖMÖR BÉLA Szegeden, az orvosi egyetemen szerzett diplomájával a kezében a szakma nagyjaként tisztelt  reumatológus professzorként ezzel a kötettel “tér haza” szülővárosába. Reumatológia és fizikoterápia valamint belgyógyász szakorvos, 1984 – 2003 között tanszékvezető egyetemi tanár. Könyve ifjúsága szegedi éveiről, egyetemi emlékeiről és az ORFI életéről szól, ahol 1962 óta dolgozott. Adatszerűen számol be arról a két nagy szakmai kihívásról amelynek meg kellett felelnie. Egyrészt, mint az országban egyetlen Reumatológia és Fizikoterápia Tanszék vezetője, hatékony szak- és továbbképzést vezetett be, másrészt, 1983 – 1996 között mint a Magyar Reumatológusok Egyesületének főtitkára, majd elnöke, megújította az egyesület életét, amelynek nemzetközi sikerét jelentette a Budapesten 1991-ben megrendezett kontinentális kongresszus. Munkásságának elismerését jelzi az is, hogy 1991 – 1993 között az európai szervezet elnöki tisztségét is betölthette. A könyvet 97 kép teszi szemléletessé, érdekességét számos “háttértörténet” fokozza.

Ötletgazda: Prof. Dr. Janka Zoltán
Beszélgetőtárs: Prof. Dr. Szalay István, a Közéleti Kávéház Kuratóriumának elnöke

 

2018. május 10. csütörtök 17 óra Somogyi Könyvtár

A Vitalion Klub bemutatkozik!
18 éve a magyar és a nemzetközi piacon.
CSAK természetes gyógynövény alapanyagú étrend kiegészítőkkel.
.

A legfőbb küldetésünk:
Számoljuk fel a népbetegségeket!
CSAK  gyógynövényekkel, tablettában kapszulában, DE!
Nem mindegy, KINEK, mire, mit, mivel, mikor, mennyit, és hogyan?
A Vitalion Klubunk képzett munkatársai, tanácsadói ebben tudnak Önnek segíteni.
Hallgassa meg havonta megrendezett előadásainkat, kérdezzen, tájékozódjon, érdemes!Most kiemelten a szív és érrendszerről lesz szó.
Az előadásainkon résztvevők között kisorsolunk 2 db. ingyenes „induló” állapot felmérést!
Ha Ön is szeretne tájékozódni, változtatni jelenlegi élet minőségén, akkor várjuk szeretettel
2018.05.10-én 17:00 h-kor a  Somogyi könyvtár klubjában.

 

2018. május 10. csütörtök 18 óra SZTE Állam-és Jogtudományi Kar (Tisza L. krt. 54.)

V I  R Á G  G E R G E LY     előadása
Hogyan segíts másokon?

Hogyan segítsek valakinek, aki nem akarja a segítségem elfogadni? Mit mondjak a kamasz fiamnak, hogy tanuljon? Hogyan kommunikáljak egy elesett családtaggal? Azon kívül, hogy segítségre szoruló családtagjainkat, barátainkat támogatni akarjuk, sokan felismertük már, hogy személyes jólétünk mércéje az is, hogy hány (akár idegen) embernek vagyunk képesek kisebb nagyobb segítséget nyújtani. Ez a segítség sokféleképpen megvalósulhat, de egy biztos: a megfelelő minőségű kapcsolat kialakítása nélkül sem segítséget nyújtani, sem segítséget elfogadni nem leszünk képesek. A megfelelő kapcsolat kialakítása egyfajta művészet, melyet érdemes gyakorolni, hogy megfelelően tudjunk támogatni másokat, és mi is a legtöbbet hozzuk ki a lehetőségeinkből.
Az est szervezője:
dr Elekszay Mária

 

2018. május 11. (péntek) 15 óra, Kiskundorozsma

A Csongrád Megyei Honismereti Egyesület, a Dorozsmai Hagyományőrző és Kulturális Egyesület és a Szegedi Közéleti Kávéház szervezésében Jerney János születésének vigíliáján méltó emléket állítanak a magyarság eredete tudós kutatójának.

Jerney János emléktábla avatás

Megemlékezés:
Bogoly József Ágoston irodalomtörténész és kultúrakutató
Vers
A Dorozsmai Búzakalász Citerazenekar: Jerney c. dal
Az emléktábla koszorúzása

Mérlaki Jerney János (Dorozsma, 1800. május 12. – Pest, 1855. december 24.) őstörténész, nyelvtörténész, utazó, jogász, a Magyar Tudós Társaság tagja. A java korú férfiú, ki saját vagyonán megvalósíthatta ifjúkori álmát: útra indulhatott hazája, a magyarság őstörténetének kutatására. Bejárta a Fekete-tenger mellékét, keresve Levédia és Etelköz helyét, kutatva a magyarság eredetét, etnikai-nyelvi rokonságát.

 

2018. május 11. péntek 16 óra Nemzeti Emlékkert (Földmíves u. 13.)

VÁNDORUTAM PIRAMISA

Arany Hekkel Ary könyvének bemutatója

Beszélgetőtárs: Hajdrik József, a könyv előszavának írója

Közreműködik: Pappné Mészáros Ágnes

Házigazda: v. Szilágyi Árpád városvédő polgár

 

2018. május 11. péntek 18 óra Nemzeti Emlékkert (Földmíves u. 13.)

CZINKA PANNA A CIGÁNY SZAPPHO

VETÍTÉSSEL EGYBEKÖTÖTT KÖNYVBEMUTATÓ

Vendég: Végh József, a könyv szerzője, a Magyar Kultúra Lovagja

Közreműködik: Szöllősy József hegedűművész, a Magyar Kultúra Lovagja

Házigazda: v. Szilágyi Árpád a Magyar Kultúra Lovagja

A két program közötti szünetben tea, hűsítő, sütemények a kertben.

 

2018. május 11. péntek 18 óra Tóth Vendéglő  Kerthelyiség (Szent Ferenc u. 3. a Nagyállomásnál)

ÉLŐZENE
Péntek & Szombat  esténként 18 órától

Előadó:  Horváth Miklós énekes--zenész

Május 12, 18, 19, 25-én élőzene a kerthelyiségben!

 

2018. május 12. szombat 15 óra Semmelweis u. 7. (Jancsó Miklós kollégium előtt)

„Kő kövön nem marad...” – Emlékséta Szeged lebontott épületi értékei HELYÉN

MAI – Monostori András Idegenvezetések

Szeged az 1879-es árvíz után Magyarországon egyedülálló egységes építészeti arculatot kapott, az eklektikus palotáival, a polgári bérházaival és a napsugaras lakóházaival.
Ennek az egységes értékét azonban hosszú évtizedek óta lebontják, rombolják és pusztítják a legkülönfélébb okokból, mely tendencia a napjainkban is folytatódik, sőt kicsúcsosodik.
Emléktúránkon ezúttal a Belváros és Újszeged néhány impozáns épületének helyszínét látogatjuk meg. Felidézzük ezeknek a történetét, emlékeit – bárki elmondhatja a sajátját az adott épületről –  elpusztításuk körülményeit, valamint megnézzük, mi is létesült a helyükön.
Programunk egy politikailag semleges, emléktúra formájú csendes megemlékezés, figyelemfelhívás, ahova várunk Mindenkit, akit zavar ez a jelenség és legalább részvételével jelezné  véleményét.
A programon a részvétel ingyenes!

 

2018. május 12. szombat 16 óra TIT Székház (Kárász u. 11.)

ŐSSEJT AKTIVÁLÓ
A sejtállomány (szervrendszereink) megfiatalítása saját őssejtjeink aktiválásával

10 hónappal ezelőtt véleményezésre küldték el ezt a készítményt. Az első hazai tapasztalatok főleg idegrendszeri, és keringési betegségek látványos gyógyításáról szóltak. Én főleg gyógynövény készítményekkel kiegészítve alkalmaztam. Természetes anyagoknál eddig még ilyen látványos eredményt nem tapasztaltam. Ez az őssejteket aktiváló készítmény saját konkrét betegeimen is igen sokféle ízületi, immunrendszeri, idegrendszeri és szív-érrendszeri, vagy krónikus fáradtság problémánál hatékony volt. 148 kg-os barátomnak egy hét után javult, három hét alatt meggyógyult a térde, négy hónapja nincs fájdalma. Asztmás beteg gyógyszerek nélkül tünetmentes, stroke-os és SM beteg újra tud mozogni, sorolhatnám a legutóbbi sikereket. Minimálisra lehetett csökkenteni szteroid, vagy cukorbetegnél inzulin adagolást.  Az őssejtek aktiválásának nagyon jó hatása volt hormonológiai problémáknál, II. típusú cukorbetegeknél, és szinte minden esetben javította az erőnlétet, lelkiállapotot és alvásminőséget. Az egyik legmeggyőzőbb élményünk egy gyomorrákos beteg gyógyulása 4-5 hónap alatt. (Jelenleg az egyik legaktívabb tanácsadó, rengeteget dolgozik.)

Az eredményeknek és a havi vásárlásoknak köszönhetően  üzleti szempontból is érdekes. Mi a 37.ország vagyunk, ahova eljutott. Külföldre is lehet szállíttatni, Magyarországról megrendelve. 

Egy olyan faktorról van szó, amely az emberi magzatban is biztosítja a differenciálódást, és a fejlődést, regenerálódást. Később sajnos a meglévő őssejtjeink az ártalmak hatására egyre inaktívabbá válnak, és ebből a faktorból is kevés van a szervezetben.

Naponta tapasztalt, eddig elképzelhetetlen eredmények sarkallnak a munkára, és persze az a tény, hogy sokan még nem értik, minek köszönhető ez a fantasztikus hatás. Orvostanárként én magyarázom az országos és regionális rendezvényeken az élettani és biokémiai folyamatokat. 
  
ŐSSEJTAKTIVÁLÓ: 
Új, természetes alapanyagú készítmény, amely azokat a sejteket mozgósítja, amelyek:

1. FIATALÍTANAK,                                     2. GYÓGYÍTANAK
Az őssejtek születésünktől jelen vannak szervezetünkben, bármilyen sejtté tudnak alakulni.
Az első őssejtünk a megtermékenyített petesejt, amelyből minden szervünk kialakult.
Felnőttkorban is jelen vannak ezek a fiatalító/ gyógyító sejtek, csak szunnyadó állapotban. 
Ott vannak bennünk, csak meg kell szólítani, aktiválni kell őket. Az őssejtaktiváló kapszula és szérum igazi, orvosi áttörés.

Megújítja a sejtállományt, ezáltal megfiatalítja az emberi testszöveteket és szerveket!
- A sejtdifferenciálódást segíti elő. A sejtosztódás után jól funkcionáló sejtek képződnek.
- Feszesebbé és rugalmasabbá teszi a bőrt, körmünk jobban növekszik
- A hajhagymák fiatalítása sűrűbbé, dúsabbá teszi hajunkat
- A belső elválasztású mirigyekre hatva, hormonális állapotunk javul, megszűnik egész sor női probléma!
- A készítmény hatásfokozója az összes természetes étrendkiegészítőnek, vitaminnak. 
- Javul az anyagcserénk, izmaink állapota feszesebb, tónusos lesz, testsúlyunk jó irányba változik.
- Pihentetőbb lesz az alvásunk, nappal jobb a közérzetünk, frissebbek vagyunk.
- A családban számos problémára megoldás lehet: szív- és érrendszer, idegrendszer, ízületek, immunrendszer,  cukorbetegség, gyermekkori betegségek. Autista gyermekeknél is határozott javulást tapasztaltunk több esetben is.

Némelyik tapasztalat megdöbbentőnek tűnik, de igaz, mivel saját szemünkkel láttuk, itthon, Magyarországon.  
Olyan munkatársakat keressünk főleg, akik biokémiai-anatómiai és spirituális szinten is foglalkoznak a gyógyítással. 

Az őssejt aktivátor, szó szerint megújítja a sejtállományt, ezáltal megfiatalítja az emberi testszöveteket és szerveket! Minden vitaminnak, aminosavnak, amit szedünk fokozza a jótékony hatását. Bár legtöbben csak önmagában szedik, mert így is pár nap alatt hat. Magyar tapasztalatok ezen a linken gyűlnek: http://elmondomneked.com/

Látványos hatása van az öregedési folyamatokra, elősegíti az agy tevékenységét, és a koncentrációt, növeli a szerotonin szintet, csökkenti a feszültségeket. (a kortizol szintre hat.) Idős embereknél és sportolóknál is növelte az izomtónust és az izomerőt, az állóképességet, egyszóval az energiaszintünket. Gyorsabb az edzés utáni regenerálódás.

Műsorvezető: Prekup Mária pszichológus

Háziasszony:  Csonka Istvánné

 

2018. május 12. szombat 18 óra Tóth Vendéglő  Kerthelyiség (Szent Ferenc u. 3. a Nagyállomásnál)

ÉLŐZENE
Péntek & Szombat  esténként 18 órától

Előadó:  Horváth Miklós énekes--zenész

Május  18, 19, 25-én élőzene a kerthelyiségben!

 

2018. május 13. vasárnap

KIRÁNDULÁS ARADRA ÉS MEZŐHEGYESRE

A jelentkezés részletes feltételei a program elején lévő felhívásban találhatóak!

 

2018. május 14. hétfő 17 óra Bibliotéka (Kálvária sgt. 12)

A modern házasság problémái

Lehetséges, hogy a házasságok az égben köttetnek, de hogy a földön romlanak el, ha elromlanak, az bizonyos. A csaknem negyven évig pszichiátriai orvosi praxist folytató előadó kiemelt szakterülete a párterápia volt. Ennek során találkozott a házassági konfliktusok széles skálájával. A témával kapcsolatban szó esik a szerelemről, a szexuális zavarok jelentőségéről a házasság diszfunkcionalitásában és a lehetséges gyógymódokról is.

Előadó: Dr. Tóth Miklós pszichiáter és pszichoterapeuta szakorvos

Háziasszony: Dr. Medgyesi Róza irodalomtörténész

 

2018. május 14. hétfő 18 óra MTA SZAB Székház (Somogyi u. 7.)

Szegedi rendszerváltás 3. rész.

Vaskos könyv jelent meg Szeged hosszú tavasza címmel, az 1989-es rendszerváltásról. A kötetben számos visszaemlékezés, dokumentum olvasható a városban történtekről – az emlékezők nézőpontjából.  Sorozatunkban szeretnénk megszólaltatni mindazokat, akiknek mondanivalója van, a történtekről. A mostani alkalommal szó esik a Déli Napló című akkori újságról és arról, az MSZMP szegedi munkatársai miképpen fogadták az 1988/89-es évek társadalmi változásait.     
Meghívott vendégek: Csapó Balázs, Géczi József Alajos, Gila Ferenc. Lovászi József.
Beszélgetőtársak: Baradnay Gyula sebész professzor és Tráser László újságíró

 

2018. május 14. hétfő 19 óra MTA SZAB Székház (Somogyi u. 7.)

 EROS ROSELLI KONCERTJE
gitárművész és zeneszerző

Eros Roselli olasz gitárművész és zeneszerző, a mantovai Konzervatórium professzora és korábbi igazgatója első alkalommal hallható most Magyarországon. Senigallia-ban született, tíz évesen kezdett gitározni, és a Brescia-I konzervatóriumban diplomázott. Számos neves nemzetközi versenyen aratott győzelmet, többek között Rómában, Barcelonában és Madridban.
Nem csak kiváló szólista és tanár, hanem sikeres kamarazenész is, művei általában gitárra és vonóshangszerekre íródtak, melyekből több CD felvételt is készített. Rendszeresen koncertezik és tart kurzusokat Európa-szerte és más kontinenseken: felvételt készített például a Classic New York (WNYC) és az Australia’s National Classical Music Network rádiók számára.
Szegedi látogatása alkalmából koncertet ad olasz és magyar szerzők reneszánsz, barokk, romantikus és modern műveiből, és mesterkurzusokat is tart.
Bővebben: www.erosroselli.it

 

2018. május 15 kedd. 16 óra Somogyi Könyvtár

Baumgartner Ferenc élete és munkája

A Baumgartner díj megalapítója, a magyar irodalmi alkotók segítője
Molnár Ferenc, a „Pál utcai fiúk” népszerű regény írójának leánya
Sárközi Márta önzetlen és kalandos élete
Előadó: Faragó Aurél Jánosné

 

2018. május 15. kedd 17 óra SZTE Állam-és Jogtudományi Kar (Tisza L. krt. 54.)

Magyarország

DVD filmvetítés

Közreműködik:  Kocsis Mária

Műsorvezető Dr. Bagdi Sándor főiskolai docens

 

2018. május 15. kedd 17 óra Hungi Vigadó

ROMANTIKUS SZÉP DALLAMOK

Igaz János zenész estje
Háziasszony: Zsótér Mária

 

2018. május 15. kedd 18 óra Bibliotéka Könyvtár (Kálvária sgt. 14.)

Megtalálni az utadat vagy teremteni ?

Most van itt az ideje, hogy az legyél, amiként valójában ide jöttél? Mi van ha ez nem egy meghatározott küldetés, hanem a teremtésed energiája ? 
Várlak az esti kóstolóra, amit Dr. Dain Heer Légy Önmagad változtasd meg a világot könyve és kurzusa alapján hozunk most létre, az Access Consciousness® eszközeivel.

Önmagadként létezés egy energia ami bármit teremthet és létrehozhat a világban, ítéletek nélkül.

Az Access Consciousness® módszerét,  eszköztárát arra fejlesztették ki, hogy nagyobb tudatosságot teremtsen az életben és a világban,hogy ítéletmentes, fix nézőpontoktól mentes térbe juttasson el, amit például a természetben élhetsz meg.

Gyere el és gyűjts be néhány egyszerűen használható eszközt, amivel megállíthatod ezt az őrületet,humorral ,könnyedséggel .
Mennyi örömöt szeretnél az életedbe? 
Mennyire szeretnél megszabadulni az életed drámájától?

Rutai Tünde - Kovács Angéla"

 

2018. május 16. szerda 16 óra Zöld Terasz (Földvári u. 3.)

TÁNC A HOSSZÚ ÉLET TITKA!
Mindenki táncprogramja
A programon közreműködik: a Daily swing zenekar

A zenekar tagjai: 
Bőgő: Tihanyi Ádám
Hegedű: Lengyelné Domány Anikó
Gitár 1: Farkas Mihály
Gitár 2: Benyovszky István
Táncolni jó, táncolni mámorító, a tánc felüdít, szórakoztat és táplál fizikailag, lelkileg és bizonyos szempontból pihentet szellemileg és testileg is. Nincs annál jobb érzés, mint néhány egyszerűbb alapvető lépést jól, helyes testtartással, könnyedén megtenni. Ezek elsajátítása se nem nehéz, se nem fáradságos. A tánc egyfajta kultúra - Önfegyelemre, mások iránti figyelemre, tiszteletre nevel, segít a felszabadult, könnyed, kulturált mozgásban. És még egy tanács: soha ne lépjenek ugyanazon lábbal kétszer! Bármilyen kérdése is van, hívja a házigazdát!
Tanít: TÓTH FERENC idegenvezető és tánctanár
Házigazda: Kovács Richárd (30-598-4967

 

2018. május 16. szerda 16.30  Hangoskönyvtár (Stefánia 2.)

    KÉT KORTÁRS KÖLTŐ ÉS AZ ÖNMEGALKOTÓ  KULTURÁLIS POÉTIKA
Kürti László és Horkay Hörcher Ferenc legújabb verseskötetei

BOGOLY JÓZSEF ÁGOSTON irodalomtörténész előadása

Kürti László a csalásról című (2017), csupa kis betűvel írt kötetcíme szinte provokatív. A kortárs költő az érzéki tapasztalatba ágyazódásból, a testi relációból, a hétköznapi életkörülményekbe zárt benső zaklatottságból elsöprő erővel szabadítja ki a szavakat a maghasadás című versében: „így tetszel ilyen viharosan, zokogón, és elsodró indulatokkal atomerőművek / munkálnak ilyenkor benned. // én, riadt reaktor, láncba fűzlek újra, / olcsó piaci nyakláncnak, csecsebecsének / végül mégis engedek: maghasadok érted.”  Horkay Hörcher Ferenc A szelídek városa című legújabb (2018) verseskötetében, az Ötven plusz című vers a szürke hétköznapok ismétlődésébe tévedő házasság irány- és eszményvesztésének nyomasztó légkörét érzékelteti. A zárlatos kapcsolatnak Horkay Hörcher Ferenc költői világában érzékeny poézise van: „Kihűlt az otthon melege (…) mi a hideg fényű / képernyők előtt ülve pergő ritmusban verjük / a billentyűzetet. Nem örömzene, mechanikus improvizáció ez, töredékes zenei mondatokban.”  

 

2018. május 16. szerda 17 óra Somogyi-könyvtár I. emeleti zeneszoba

Közéleti Kávéház Fiatal tehetségek Szegeden sorozat:

Dr. Szondi Ildikó és Andóczi Balogh Éva ötlete alapján hónapról-hónapra bemutatkoznak az SZTE Sófi Ösztöndíj Alapítvány által támogatott fiatal szegedi tehetségek. A Sófi Alapítvány több mint 20 millió forint ösztöndíjjal és többféle szolgáltatást nyújtva patronálta a tehetségeket az elmúlt 17 évben, akikből egymást segítő, együttműködő közösséget is szervez.

62. Program: Csákány Lóránt, Sófi-díjas orvostanhallgató

Vendég: Csákány Lóránt, Sófi-díjas orvostanhallgató (SZTE, ÁOK)

Házigazda és beszélgetőtárs: Újszászi Ilona újságíró

Csákány Lóránt 1994-ben született Szabadkán (Vajdaságban), 2013-ban érettségizett a szabadkai Egészségügyi Középiskolában. Jelenleg a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar ötödéves orvostanhallgatója. 2015 óta a SZTE ÁOK-Sebészeti Műtéttani Intézetben, mint demonstrátor vesz részt a mikrosebészet oktatásában. 2016-ban kezdte el kutatásait, szintén a Sebészeti Műtéttani Intézetben, témája a keringési zavarok vizsgálata, azon belül az endotheliális glycocalyx vastagságának intravitális mikroszkópiával történő meghatározása. Lassan tíz éve foglalkozik fotóművészettel. Alkotásai 18 országban lettek kiállítva és 67 díjat nyertek el. 2014-ben a German International DVF – Photocup-on (Németország) a Legjobb fiatal szerző díját vehette át, illetve WES Photography Competition 2015, (Szingapúr) szintén a Legjobb fiatal szerzőnek választották. Fotóművészeti tevékenységéért 2016-ban AFIAP fotóművészeti diplomával (The International Federation of Photographic Art) tüntették ki, ugyanebben az évben A-MAFOSZ Fotóművésze minősítést (Artist MAFOSZ) szerzett. 2016-ban felvételt nyert a Magyar Tudományos Akadémia, Szegedi Akadémiai Bizottság-Fotóművészeti Munkabizottságába. 2017 decemberében lehetőséget kapott egy önálló fotókiállítás megrendezésére, Budapesten a Magyar Tudományos Akadémia székházában, ez volt az ötödik önálló tárlata. Négyszer nyerte el a Szegedi Tudományegyetem Talent Ösztöndíját, művészeti kategóriában (2014-Ezüst fokozat, 2015-Bronz fokozat, 2016-Ezüst fokozat, 2017-Ezüst fokozat). 2015-ben elnyerte a SZTE Sófi-alapítvány kuratóriumi díját, majd 2017-ben SZTE Sófi-alapítvány különdíját. 2016-ban Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata művészeti pályakezdői támogatás odaítélésével ismerte el tehetségét, az eddig elért hazai és nemzetközi eredményei alapján.

 

2018. május 16. szerda 18 óra TIT Székház (Kárász u. 11.)

Jób könyve.

Előadó: Zámbó Zoltán
Zámbó Zoltán teológus; tanulmányait a Sola Scriptura Teológiai Főiskolán, a Baptista Teológiai Akadémián, az Országos Rabbiképző Egyetemen zsidó művelődéstörténet szakon, valamint a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán vallástudomány szakon folytatta.

 

2018. május 16. szerda 18 óra SZTE Állam-és Jogtudományi Kar (Tisza L. krt. 54.)

 "SZERETETMŰHELY"
bemutatkozása

Aranykori szeretet-energia

Szeretnéd-e megváltoztatni Világod, hogy élhetőbb, sőt boldog, szeretettelibb térben élj, s ezt sugározd mások felé is ?  
                                                                               Szeretnél-e csodás társkapcsolatot, ahol kölcsönös tiszteletben, "EGYÜTT-TEREMTÉS"-ben, "EGY-LÉLEK-KAPCSOLAT"-ban létezel ebben a mostani teremtésben? Szereted-e magadat annyira, hogy a Világot is megszeresd, s hogy csodálatos fényeddel emeld a másik embert, s így környezeted tudatosságát is? Vagy-e már annyira felébredett, hogy másokkal is azt cselekszed, amit Te is szeretnéd, hogy tegyenek veled?    Hogyan is juthatsz át az Aranykapun?   A BOLDOGSÁG KULCSA a szívedben van, s ezzel tudod kinyitni saját  arany-kalickád,... s a lakat .. leesik ! Tanítások,eszközök,tapasztalások,technikák melyek választ adhatnak a hogyanra ! Ha megérintettem a lelked,... szeretettel várlak !                                      

Előadó: Dr Steiber Anita gyógyszerész-természetgyógyász, lelki-spirituális tanácsadó  

Az est szervezője: 
dr. Elekszay Mária

 

2018. május 16. szerda 18 órától
Izraeli Kulturális Est Programja

A kiállítás és a koncert támogatói:
IZRAEL MAGYARORSZÁGI NAGYKÖVETSÉGE MAZSÖK MAZSIHISZ
SZEGED M. J. VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
SZEGEDI ZSIDÓ HITKÖZSÉG ALAPÍTVÁNY A SZEGEDI ZSINAGÓGÁÉRT
IZRAEL MAGYARORSZÁGI NAGYKÖVETSÉGE,
IZRAEL DÉL-MAGYARORSZÁGI KONZULI KÉPVISELETE,
A SZEGEDI ZSIDÓ HITKÖZSÉG,
A HIT GYÜLEKEZETE, SZEGED
A SZEGEDI MAGYAR-IZRAELI BARÁTI TÁRSASÁG,
IZRAEL ÁLLAMÁNAK FÜGGETLENSÉGE KIKIÁLTÁSA 70. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL
2018. május 16-án 18 órától
kulturális napot rendez a szegedi új zsinagógában
(Szeged, Jósika u. 10)
amelyre tisztelettel meghívjuk. A programban kiállítással és zenei műsorral, amely megidézi a bibliai idők Izraelének légkörét, a jelenkor kultúráját, történelmét, bemutatja a mindennapi életet elbeszélő jiddis és ladino dallamok, a ma legnépszerűbb izraeli könnyűzene világát.
Megemlékezést tart:
Őexc. YOSSI AMRANI Izrael Állam nagykövete
Az egyedi hangzásvilágot és tartalmas zenei összeállítást KLEIN JUDIT és a HAVERIM Zenekar szólaltatja meg.
Közreműködőnek Klein Judit ének, Neumark Zoltán zongora, Nagy Péter Klarinét, Fehér Ernő nagybőgő, Zsoldos Gábor dob

 A hangverseny előtt 17.30 órakor szeretettel várjuk Izrael Követsége és az Art Market Budapest tárlatára. Itt hat izraeli művészt mutatnak be SZEMTANÚ címmel, akiknek célja, hogy láttassa azokat a művészeket, akik a modern Izrael vizuális kultúráját alakították ki az állam alapítási előtti években és a XX. század első felében. Továbbá az állam alapítástól napjainkig meghatározó izraeli művészeket kíván szemléltetni, akik nem csak otthonukban, de nemzetközi színtéren is jelentős sikereket értek el. A kiállítás alkotásai két tematika köré épülnek, egyrészt szociális kontextuson keresztül, másrészt Izrael történelmére és geopolitikai helyzetére fókuszálva. A SZEMTANÚ című kiállításon olyan művészek alkotásaiból kerül ki a válogatás, akik napjainkban is meghatározó és elismert alkotói úgy, mint a művészi dokumentarista fényképe válogatás Zoltan Kluger munkáiból és a grafikus Dan Reisinger, továbbá az izraeli művészet meghatározó és kiemelkedő média művészeiből szelektálva Sigalit Landau és Dana Levy.
A kiállításon bemutatott művészek: Sigalit Landau, Ruthi Helbitz Cohen, Zoltan Kluger, Dana Levy, Dan Reisinger,
A kiállítás 2018. május 16-tól 2018.május 24-ig tekinthető meg a Zsinagóga Mártír termében. Kérjük férfi látogatóinkat, hogy a zsinagógában kalapot, vagy sapkát viseljenek.
A meghívó egyben belépőjegy a kiállításra és ünnepi koncertre, amelyre szeretettel várjuk.
A helyfoglalás az érkezés sorrendjében történik.

 

2018. május 16. szerda 18 óra Bibliotéka (Kálvária sgt. 14)

FILMKLUB

Hogyan és hol lehet pályázni filmekkel, forgatókönyvekkel. Minták a forgatókönyv írásához.  A "javított filmek" ismételt megtekintése és elemzése, újabb filmek bemutatása.

 

2018  május 16. szerda 18.30 óra AGORA (Kálvária sgt.23.)

A RÉGI ZONGORISTÁK KLUBJA KONCERT
JÓ AZ ÁLMODOZÁS

A klub tagjai és művész vendégei ezúttal álmodozni, a zene könnyű szárnyán „ elrepülni” hívják a kedves közönségüket.
Az est háziasszonya : Sári Zsuzsa
Belépődíj /repülőjegy/: 1000 Ft.

 

2018. május. 17. csütörtök 17 óra Bibliotéka- Könyvtár (Kálvária sgt. 14.)

TÁDÉ GYERTYÁK
Hajdrik József beszélgető partnere:
TÁNCOS DÉNES
Reflexológus
(TÁDÉextra) test-és fülgyertya szabadalmazója.
 A nagy sikerre való tekintettel, ismét
bemutatóval egybe kötött előadást tart a
civilizációs betegségek megelőzéséről, és kezeléséről.
 Az előadás után lehetőség lesz egyéni beszélgetésre, kezelések időpontjának egyeztetésére és az öngyógyító tanfolyam jelentkezésére!
Mindenkit szeretettel várunk!

 

2018. május 18 péntek 16 óra TIT Székház Kárász u. 11.  

Világszép sivatagok, dűnék között Egyiptomban - az oázisok élete,
 egyiptológiai emlékei

Előadó: Dr. Pécsi Ágnes egyiptológus

 

2018. május 18. péntek 17 óra SZAB Székház (Somogyi u. 7.)

BAJKONURBÓL  TUDÓSÍTOTTAM

Előadó: Farkas József György újságíró

Házigazda: J. Nagy László egyetemi tanár

Ságváriban érettségiztem (1960-ban) két évig a Bölcsészkarra jártam, orosz-német szakra, majd ösztöndíjasként Moszkvában a Nemzetközi Kapcsolatok Intézetében (MGIMO) 1968-ban diplomáztam, angol-hindi szakon. Ez után 16 évig a TV Híradónál, 1984-től nyugdíjazásomig pedig a Népszabadságnál újságíróskodtam.

Tévés tudósítóként Bajkonurból részt vettem Farkas Bertalan űrutazásának közvetítésében, erről tarthatnék egy előadást, a tévében be nem mutatott videóanyag lejátszásával

 

2018. május 18. péntek 18 óra Tóth Vendéglő  Kerthelyiség (Szent Ferenc u. 3. a Nagyállomásnál)

ÉLŐZENE
Péntek & Szombat  esténként 18 órától

Előadó:  Horváth Miklós énekes--zenész

Május  19, 25-én élőzene a kerthelyiségben!

 

2018. május 18. péntek 18 óra SZTE Állam-és Jogtudományi Kar (Tisza L. krt. 54.)

 A HÍD
Germán Gyógytudomány a családban
Könyvbemutató

Vendég: Csákvári Eszter a könyv szerzője

A rendezvény szervezője Ferenczi Veronika - pedagógus, GNM  tanácsadó és Dr. Galántai Erzsébet egyetemi docens
.
Néhány szó a szerzőtől: „2007-ben kezdtem pályafutásomat, mint Germán Gyógytudomány oktató. Több nagy sikerű könyv szerzōje vagyok, így elismert szaktekintély e témában. 
Most legújabb könyvemet szeretném bemutatni, és azon keresztül mesélem el, hogyan is můködik a Germán Gyógytudomány a családban. Hiszen mindenkinek az a célja, hogy a családi élet a boldogságról és egészségről szóljon, ne a betegségekről.”

Háziasszony: Dr. Elekszay Mária jogász

 

2018. május. 19. szombat reggel 6 óra Szeged, Belvárosi Híd (Lapos)
HA A TISZA IS AKARJA
ismét lesz KROKODILMOSOLY SZEGEDEN!

A Belvárosi Híd melletti Laposon, segíts mosolyt varázsolni a homokkrokodil "arcára"!
A kreatív segítőket reggel 6 órától várjuk kis lapáttal, vödörrel, és a két szorgos kezükkel!
A homok-hűllő megálmodója Szivos Sándor!
Szeretettel várunk minden aktív résztvevőt!

 

2018. május 12. szombat 17.00 órától Zöld Terasz Kulturális Központ - Szeged Földvári u. 3.
„Musical est Rolival és Atissal”
Közreműködnek a Talent Énekstúdió fiatal tehetségei. 

Kasza Roli, - akit a mulatós dalokból összeállított fantasztikus estjén már megismerhetett a kedves közönség, most Kiss Attilával, - aki a nóta estjével aratott osztatlan sikert, valamint a talentes lányokkal karöltve egy új műfajban, a musical műfajában mutatkoznak be.
A gyerekek közel másfél órában ismert musical slágereket visznek színpadra, s reméljük, ez a műfaj is mindenki teljes megelégedésére fog majd szolgálni…))

Várunk mindenkit  sok szeretettel…)) 
Műsorvezető: Györkey László stúdióvezető

 

2018. május 19. szombat 18.30 óra Virág Cukrászda Terasza (Klauzál  tér)

Jazz Times bemutatkozás

A Jazz Times Szeged első profi jazz együtteseként alakult 3 taggal 2014-ben, azzal a céllal, hogy a nagyra becsült közönség számára prémium minőségű, igényes, művészi élőzenét szolgáltasson. A zenekar különlegessége, hogy játékosai előadásuk során, több hangszeren, professzionális szinten interpretálják a művészi zenét.
A zenekar tagjai profi zenészek, akik mögött több évtizedes szakmában eltöltött zenei múlt áll.
Professzionális zenészként lehetőségük volt több rangos és nívós zenei rendezvényen, eseményen részt venni, amely rengetek szakmai tapasztalattal gazdagította pályafutásukat.
A Jazz Times zenekar igen széleskörű és egyedi. Az egyedi stílust teszi különlegessé, hogy nyugat európai django jazzt játsszanak, ami Magyarországon egyedülálló, ugyanakkor a tradicionális jazz muzsika is szerepel a repertoárban. Természetesen nem rugaszkodhatnak el teljesen a megszokott hangvételtől, de minden alkalommal törekednek az egyedi hangképű recycling jazz és ecoustic art jazz feldolgozásokigényes megszólaltatására. 
A zenekar tagjai:
Lukács Béla – basszer
Tóth Sándor – ritmus / szóló
Raffai János – ritmus / szóló

Vállaljuk különböző zenei rendezvények lebonyolítását.

 

2018. május 22. kedd 17 óra Városháza Házasságkötő terme

PÜNKÖSD UTÁN

Kávéház vendége: Gyulay Endre nyugalmazott Szeged-csanádi megyéspüspök
Házigazda: SZALAY ISTVÁN ny. egyházügyi államtitkár.

 

2018. május 22. kedd, 17 óra Móres bárkonyha (Híd u. 2.)

Miért érdemes változtatni élelmiszervásárlási szokásainkon?

A boltokban csakúgy hemzseg az élelmiszer, roskadoznak a polcok. Vajon Önnek milyen vásárlási szokásai vannak? Tudatosan teszi kosarába az egyes élelmiszereket? Amikor vált, kinek vagy minek a hatására változtat: reklámok, megbízható információk vagy ismerősök tapasztalata?

Tudja-e, hogy számos egészségtelen élelmiszer extra költség nélkül is lecserélhető teljesértékűSunrider élelmiszerekre, amelyek folyadékok, gyümölcs- zöldség és gyógynövény sűrítmények és porított termékek. A bolti termékekhez képest nyolc-tízszeres a koncentrációjuk, előállításuk során kíméletes technológiai műveleteket alkalmaznak. Így tudják megőrizni az alapanyagok biológiailag aktív összetevőit, amelyek az egészségre jótékony hatással vannak!

Vendég: Dr. Barta József egyetemi magántanár és Barta Edina Életmód - tanácsadó és Terapeuta
Házigazda: Dr. Bagdi Sándor ny. főiskolai tanár

 

2018. május 22. kedd 17 óra SZTE Rektori Hivatal Díszterme

KONFUCIUSZ TEAHÁZ

EGY BÜNTETŐJOGÁSZ KALANDJAI KÍNÁBAN
Élménybeszámoló az egy hónapos sanghaji vendégprofesszori látogatásról

Vendég: Dr. Karsai Krisztina az SZTE rektorhelyettese

Házigazda: Mohl Richárd a Szegedi Tudományegyetem Konfuciusz Intézet igazgatója

 

2018. május 22. kedd 17.30 óra Bibliotéka Egyesület Könyvtára (Kálvária sgt. 14.)

 Főnix Női Kör program

Bizalom, hit, életöröm
 „A virág sebezhetőbb, nem képes megvédeni magát, viszont él, életet és örömöt ad mindennek és mindenkinek. S még egy apróság. Kaktusznak lenni könnyű. Nyers erővel ellökni magadtól mindenkit, vastag falakat felhúzni könnyű. De odaadni azt, ami vagy, kinyílni a világra és megélni a saját teljességedet, vállalva azt, hogy rád taposhatnak... nos, ehhez kell az erő. A valódi erő.”
A. J. Christian

Önfejlesztő közös beszélgetés a témáról saját megéléseink, tapasztalataink megosztásával. A programot közös meditációval zárjuk.

Háziasszony: Berente Tímea

 

2018. május 22. kedd 18 óra SZTE Jogi Kar (Tisza L. krt. 54)

KÖZEL FÉL ÉVES MÉRNÖKI MUNKA 3800 MÉTERES
MAGASSÁGON, EGY NYUGAT HIMALÁJAI
LÁMAKOLOSTORBAN 3. rész

Makra Péter mérnökszakértő vetített képes élménybeszámolója

 

2018. május 23. szerda 16 óra Zöld Terasz (Földvári u. 3.)

TÁNC A HOSSZÚ ÉLET TITKA!
Mindenki táncprogramja

Táncolni jó, táncolni mámorító, a tánc felüdít, szórakoztat és táplál fizikailag, lelkileg és bizonyos szempontból pihentet szellemileg és testileg is. Nincs annál jobb érzés, mint néhány egyszerűbb alapvető lépést jól, helyes testtartással, könnyedén megtenni. Ezek elsajátítása se nem nehéz, se nem fáradságos. A tánc egyfajta kultúrai- Önfegyelemre, mások iránti figyelemre, tiszteletre nevel, segít a felszabadult, könnyed, kulturált mozgásban. És m ég egy tanács: soha ne lépjenek ugyanazon lábbal kétszer!Bármilyen kérdése is van, hívja a házigazdát!
Tanít: TÓTH FERENC idegenvezető és tánctanár
Házigazda: Kovács Richárd (30-598-4967

 

2018. május 23. (szerda) 17 óra MTA SZAB Székház, 110-es előadóterem (Somogyi utca 7.)

Közéleti Kávéház Szegedi tehetségek utazási élménybeszámolója sorozat:

Az SZTE Sófi Ösztöndíj Alapítvány 17 éve óta több millió forint ösztöndíjjal és sok szolgáltatást nyújtva támogatja a fiatal szegedi tehetségeket, akik körbeutazták a világot. A tehetségek vetítéssel illusztrált előadásokat tartanak szép és izgalmas utazási élményeikről hónapról-hónapra, amelyeken a Közéleti Kávéház közönsége megismerheti a világ csodálatos országait, városait és természeti szépségeit.

33. Program: Módra Szilvia Sófi-díjas gyógyszerészhallgató utazási élménybeszámolója: Toledo (USA, Ohio állam)

Az előadás során szó lesz arról, hogy milyen az élet egy amerikai kisvárosban Toledoban, Szeged testvérvárosában. Körbejárjuk a Michigan államban található Greenfield Village múzeumot, amelyet Henry Ford álmodott meg azzal a nem titkolt céllal, hogy Amerika történelmét egy helyen összegyűjtse, és bemutathassa az embereknek. Felülünk néhány hullámvasútra Cedar Pointban, Észak-Amerika harmadik legrégebbi vidámparkjában. Végül pedig teszünk egy kitérőt a New York állambeli gyönyörű Niagara-vízeséshez

 

2018. május 23. szerda 17 óra SZTE Állam-és Jogtudományi Kar ( Tisza L. krt. 54. )

dr. Lázár Erika szülés-nőgyógyász főorvos asszony előadása 
A GYNEVAC: AZ ELSŐ LAKTOBACILLUS VAKCINA
            Dr. Ujhelyi Károly az orvostudományok kandidátusa, az első Kossuth díjas orvosok egyike állította elő a laktobacillus vakcinát, melyet 1997-ben GYNEVAC néven törzskönyvezett az OGYI.
            A krónikus gyulladásokat csak a laktobacillus vakcinával lehet tartósan meggyógyítani, minden mással csak kezelgetni.
            A GYNEVAC vakcina segítségével lehet a meddőség jelentős részét  is megszűntetni.
            E gyógyszerről szól jelenlegi előadásunk.

Házigazda: Gazda Gyula

Az előadás után a könyv megvásárolható

 

2018. május 23. szerda 18 óra SZTE Állam-és Jogtudományi Kar (Kar Tisza L. krt. 54.)

MIÉRT JÓ MAGYAR MÉRNÖKNEK LENNI 2.

Gépeink minden Földrészen.
Érdekes és sokszor izgalmas, meglepő élmények, történetek
csomagoló gépeink üzembe helyezése, szervízelése során. Most , Kaliforniában, Mexikóban és Dél Afrikában.
Hogy a hölgyek se unatkozzanak, egy igen érdekes receptet is elmondok. Ezt az ételt gyakran fogyasztottam Dél Afrikában, de
itthon, talán,  még finomabban el tudtuk készíteni..
Ez a legnagyobb gépünk Dél Afrikában, Fokvárosban dolgozik

Előadó: Berger Sándor mérnök

 

2018. május 24.  csütörtök 16 óra SZTE Állam-és Jogtudományi  Kar (Tisza L. krt. 54)

ÉTELALLERGIA

         ,,A tudatlanság legfelsőbb foka az, amikor elutasítasz valamit, amiről nem is tudsz semmit."
                                               -  vagy nagyon keveset!    Wayne W Dyer

ÉT-REND egyesület küldetése : "Táplálkozásból származó allergiák megelőzése azaz Prevenciója"!

CÉL: Szemléletmód váltást és védelmet biztosítani azon személyeknek,akik a " táplálkozásból származó allergiák jótékony hatását élvezik"!

Ennek eléréséhez több fajta praktikák elsajátításához és sikeres alkalmazásához adunk információkat előadásokon,gyakorlati bemutatókon, Tanácsadáson!
Kávéházi Program keretében: Előadás Szeged város lakosai részére :”Egészségünk védelmében”                     
Előadás témája:  Allergiáról – alapfogalom! Tények: B vitaminok

 Közhasznú  Szolgáltatásaink:

- Tanácsadás -havonta az első hét szerda 16 óra/2018.05.10./előre bejelentkezett és megbeszélt időpontban!
Helyszín :Szeged, Kálvária sgt. 23. AGÓRA
- Klubfoglalkozás  havonta a harmadik hét:2018.05.17. csütörtök 16:30-től
Előadás témája:AYURVÉDA az  Öngyógyítás Tudománya / minőségi Tápanyagforrás
 Helyszín :Szeged, Kálvária sgt. 23. AGÓRA-Hang klub
Időpont:2018.03.22./előre bejelentkezéssel
Ingyenes Iskolai programok indítása, megfelelő szakmai háttérrel,  Havi egyszeri alkalom !
 Időpont: egyeztetéssel! Max. Létszám: 20 fő !
-Sport  program:  általános iskoláknak  Havi egyszeri alkalom !  Jelentkezés/ bővebb információ/!
-Ifjúsági program- Párkapcsolat,test és lélek egysége...stb./ Havi egyszeri alkalom  /7 osztálytól-  
                                                középiskolások részére-  bejelentkezéssel !!
-Családi életre nevelés- középiskolások részére- bejelentkezéssel !!
- IFI Akadémia – Diákvezetők képzése/Tréning /Max. Létszám: 40 fő ! /15-25 év/
 
Miért éri meg jelentkezni ?   A képzés ingyenes, ám feltételekhez kötött és a megszerezhető tudást a gyakorlati életben is igen jól hasznosítható! Oktatókat engedéllyel rendelkező képzőintézmény biztosítja. Nyilvántartási szám:E-00333/2014,!
Köszönet mindazoknak,akik 1% Támogatásukkal és Adományukkal munkánkat támogatták és lehetővé teszik a „Start csomag Túléléshez” Kiadványunk eljutását a célréteg számára !! Bankszámlaszám: ÉT-END egyesület /Közhasznú/ K&H 10402805-00000007-00000003,
Adószám: 18475197-1-06


2018. május 24. csütörtök  18  óra Virág terasz

 Desszert koncert

Aki a virágot

és a desszertet szereti, rossz ember nem lehet. Aki pedig a Virág teraszán a Desszert zenekart tavaly nyáron megismerte, talán megkedvelte, és az idei nyáron ismét megtisztel bennünket, nos Ők járnak csak igazán jól.
A hosszú téli hónapokban feltöltődtünk, megerősödtünk, és már türelmetlenül várjuk az „Új találkozást”. Reméljük most sem fogunk csalódást okozni. Várjuk tehát az ismerős arcokat, és azokat, akik még majd ezután válnak zenénk, játékunk kedvelőivé. Tehát „játszunk még tovább”:

Vígh Erzsébet ének,
Farkas Dezső gitár,
Földi Öcsi billentyűk,
Palásthy Géza basszusgitár,
Répás József dob,
Rózsa Sándor gitár, szájharmonika, furulya.

 

2018. május 25. péntek 18 óra Tóth Vendéglő  Kerthelyiség (Szent Ferenc u. 3. a Nagyállomásnál)

ÉLŐZENE

Előadó:  Horváth Miklós énekes--zenész

 


 

Hajdrik József

A szerelem májusa
 
Színem lettél, illatom, méz ízem.
Liliomok között is a legszebb!
Ha Csillag vagy, legyél hű égi szem.
Oltalmazóm, mindennél legszentebb!

Lehetsz a vérerem csónakosa.
Ezüstös fény szemeim íriszén,
S ha álmodom csóktól jó lakottan
Te visszhangozz bennem, szép idolként!

Májusra elfogy mind a zord felhő.
Két ép testben, egy lélekként hálunk.
Minden mit vágyunk; lásd majdan eljő.
Ölelésünk fokozza vad vágyunk!

Ha égtünk is százszor, ezeregyszer
Akkor sem perzselt tűz még így soha.
Ki mondja, hogy késő e szerelem?
Ezt érzést mi, nem más vonzotta!

Nincsen szebb, se jobb a szerelemnél!
Bár az idő elhagy majd bennünket.  
S találkozunk jövőnk végtelenjén,
Csók bilincs egybe köti lelkünket.

 


 

2018. május 25 péntek 18 óra Festő műterem ( Károlyi u. 4.)

 A Közép-Kelet-Európai Rekreációs Társaság  (KERT)
Életvitel Klubja
együttműködésben
a Közéleti Kávéházzal
meghívja Önt és kedves ismerőseit
az alábbi előadásra, beszélgetésre

Musculogika – hatékony megoldás mozgásszervi problémáinkra, fájdalmainkra
A működésünket szervező-irányító láthatatlan energiarendszer – az emberi testmező

Bognár Éva
Természetgyógyász
NES   terapeuta
Musculógus
RGO terapeuta

Klubvezető - háziasszony
PrinczKati

Mit jelent ez a kifejezés…MUSCULOGIKA????
Miért jó, miért fontos nekünk erről  hallani?
Miben tud nekem segíteni…..?
Mit veszíthetek…ha meghallgatom….??
Mi a legrosszabb, ha elmegyek oda péntek délután….?

 

2018. május 26. szombat 15 óra, Kiskundorozsma

A Dorozsmai Hagyományőrző és Kulturális Egyesület szervezésében

HŐSÖK NAPJA
Kiskundorozsma, 2018. május 26. (szombat), az I. világháborús emlékmű
A citerazenekar katonadalokat játszik
15 óra
ÜNNEPI BESZÉD
Isaszegi János vezérőrnagy, címzetes egyetemi tanár
KOSZORÚZÁS
A citerazenekar katonadalokat játszik
Koszorúz:
Isaszegi János vezérezredes, Tóth István történész, Turcsányi András ezredes, valamint a CsMHE és a DHKE képviseletében
Bogoly József Ágoston, Deli Albin és Móró András
A jelenlévők mécseseket helyeznek el az emlékmű előtt

15:45
Dorozsmai Tájház udvara
 Megnyitó: Isaszegi János vezérőrnagy, címzetes egyetemi tanár
A Szegedi Tiszavirág és a Dorozsmai Búzakalász Citerazenekar katonadalokat játszik
                                                             Versek, énekek                                                    
Történelmi összefoglaló: Dr. Tóth István történész, muzeológus
A Hősök Napja alkalmából Görög Ferenc és Görög Péter  I. és II. világháborús gyűjteményeiből rendezett emlékkiállítás megtekintése a Helytörténeti Kiállító Teremben.
A gyűjteményben háborús felszerelések, lőszerek, fegyverek, kitüntetések, okiratok, postai levelezőlapok, német és magyar katonai egyenruhák, valamint a háborús korszakot idéző más tárgyak láthatóak. A Görög testvérek és a Szegedi Hadipark üzemeltetőjének jó kapcsolata révén módunkban áll a hadiparkból is néhány harci eszközt (pl.: ágyú) bemutassunk a Tájház udvarán.
A Görög testvérek, a tábornok úr és az ezredes úr válaszolnak a kérdésekre.

 

2018. május 26. szombat 16 óra TIT Székház Kárász u. 11.

 ŐSSEJT AKTIVÁLÓ

A részletes program a május 12-i programban megtalálható

 

2016. május 26. szombat 18 óra TIT Székház (Kárász u. 11.)

TESSÉNYI RÓZSA ELŐADÓI ESTJE

 Tessényi Rózsa Baján született, Érsekcsanádon lakik. Kecskeméten szerzett óvónői diplomát.
Húsz év múlva szintén Kecskeméten eredményes művelődési vizsgát tett. Ezt követően
Érsekcsanádon Művelődési ház igazgatóként tevékenykedett. A Petőfi Népe megyei lapba cikkeket, verseket írt. Az írás szeretete mindmáig megmaradt, és kitölti élete azon részét, amely értelmet és örömet ad számára a családja mellett.
Ez idáig három verseskötete jelent meg, Útkeresés, Gondolataim és Az Élet címmel. Az utóbbi nemrég jelent meg, amely mindenkiről szól mindenkinek, arról, amit az élet ad, és amivel meg kell tudnunk harcolni.
Első bemutatkozása Baján az Ady Endre Városi Könyvtárban volt, majd szülőfalujában, és más községekben lépett fel, az országos könyvhét alkalmával Kecskeméten a Katona József Megyei Könyvtárban tartott előadói estet, legutóbb Baján, a Bácskai Kultúrpalotában. Most Szegeden szeretne egy kellemes estét nyújtani vendégeinek.
Rózsa így vall munkájáról
Fiatalon 14 évesen írtam meg első versem a csendről, majd hosszú szünet után ragadtam ismét tollat. Írni csak nyugalomban lehet, és amikor az ember vagy nagyon pozitív, vagy negatív hangulatban van. Ezt a szélsőséget tükrözik a leírtak. Egyszerűen csak papírra vetem azokat az érzéséket, gondolatokat, amiket az adott pillanatban érzek, amilyeneket, bárki a sok millió embertársam közül átélt, vagy át fog élni. Legalább is hasonlóakat. A pozitív érzelmektől, mint a szerelem, a táj, az évszakok gyönyörködésén túl, a negatív érzelmek, a csalódás, a magány az egyedüllét nehéz időszakát egyaránt. Mindig is szerettem a lélekkel foglalkozni, amihez kapcsolódnak a vallásos, valamint filozófikus témájú verseim. Nagy előszeretettel írok az élet igazságairól, vagy éppen igazságtalanságairól.
Fellépéseimen állandó előadóim vannak. Varga Erzsébet, Pál Yvett, Mészáros Debóra, Horváthné Maros Erika, Ghanim Lutfi Tamás személyében. A zenét Ghanim Lutfi Tamás /gitár, ének/ valamint Nagyapáti Anna /gordonka/ szolgáltatja.

 

2018. május 28. hétfő 18 óra Bibliotéka Könyvtár (Kálvária sgt. 14.)
Betyárvilág Magyarországon – Rózsa Sándor és társainak históriája

Előadó: Siklósi András
Házigazda: Gazda Gyula
Rózsa Sándor, a legismertebb betyárvezér (és számos hasonszőrű „kollégája”) elsősorban a nép megsegítése s a szegények istápolása révén él a magyarság emlékeiben, de persze megítélése saját idejében s az utókorában is eléggé ellentmondásos. Voltak, vannak olyanok, akik közönséges bűnözőnek, gazfickónak tartják. Kétségtelen, hogy nem volt „szent ember”, azonban tudatos gonosztevő sem; hiszen káros tetteinek oka nem elsősorban gyenge jellemében, szándékos elvetemültségében rejlik, hanem a mostoha körülményekben, a félfeudális társadalom érzéketlenségében, s végzetes eltiportságában gyökerezik. Előadásomban ezt a problémakört igyekszem körüljárni, s a célszemélyen kívül szeretném megvilágítani néhány hazai és külföldi sorstársának hányatott világát, valamint összevetni a kései „utódok” (politikusok, maffiózók és egyéb léhűtők) magatartásával, motivációjával is. Ki volt a betyár, s ki nem, ma se tudjuk megmondani. Voltak becsületes szegénylegények, s voltak a hatalom minden erejével rendelkező, elfajzott komisszárok, csendbiztosok, meg a jó Isten tudja, miféle felsőbb tisztviselők is. Betyárnemzetnek, rebellisnek gúnyolják a magyart. Talán nem is olyan szégyen. Hisz’ köztük sokkal több nemes szívű, melegebben érző ember volt, mint azok közt az „urak” között, akiket a magyar nemzet nyakára szabadított a sors kegyetlen akarata. Tudomásul kell vennünk, hogy elmúltak a „daliás idők”, s nincs sok értelme a „betyárkodásnak”, mert ez csak fölösleges energiapocsékolás. Ennek dacára őrizzük meg az egykori betyárok emlékét, akik zömmel vérbeli hazafiak voltak, s bár nem értek el átütő sikereket, legalább megpróbáltak harcolni (ésszel és erővel) az elnyomás, a sátáni gonoszság ellen.

 


 

Siklósi András

Égi utakon

Kinyújtom nagy kérges kezem
és csillagcsokrokat szedek
Szalad felém a végtelen
mint egy gondtalan kisgyerek

Üres semmiben röpülök
alattam nincs többé talaj
Játékos táncra perdülök
tejutak leányaival

Örvénylő ködbe öltözöm
iszom lágy felhők harmatát
Társam hajnali tűzözön
felejthetetlen hű barát

Fülembe vén napok súgnak
átadják féltett titkukat
Vemhes csillagcsordák hívnak
vak holdak rázzák botjukat

Távol s közel kékes fényben
vándorló bolygók fürdenek
Meghitt ismerősként kérem
engem magukkal vigyenek

Később őket is elhagyom
Mindig új utat kergetek
Áttörök árkon bokrokon
Várnak az ismeretlenek

Vissza tán nem térek soha
Jobb ott és szebb lesz még nekem
Virágzó csillagok dala
csendül lángoló szívemen

 


 

 2018. május 28. hétfő  18 óra Fasor Vendéglő (Újszeged Bérkert u. 54)

ATHÉN GÖRÖGORSZÁG FŐVÁROSA AZ OKORI VILÁG BÖLCSŐJE
A DEMOKRÁCIA SZÜLŐHELYE,
BÁMULATONSAN SZÉP VILÁGVÁROS

Előadó: Savanyáné Fejes Ágnes
Házigazdák: Dr. Abonyi Mária jogász, Dr. Bagdi Sándor főiskolai docens
Filmvetítéssel egybekötött előadás

 

2018. május 29. kedd szeptember 25. kedd 18.00 óra, Városháza, a Dugonics Társaság ülése.

DUGONICS ANDRÁS MATEMATIKAI MUNKÁSSÁGA

Etelkát, az első magyar nyelven írt regényt tarja kezében a Dugonics – téren a Dugonics – szobor. Sokan nem is tudják, hogy a piarista nyelvújító irodalmár a matematika professzora volt a nagyszombati, majd onnan Budapestre költöző egyetemnek. Nyelvújító munkássága a matematikában is megnyilvánult és emellett kiváló matematika tanár is volt.
Szeged nagy fia halálának 300. évfordulója alkalmából az emlékét gondozó Dugonics Társaság emlékévet hirdetett meg. Ennek keretében kerül sor a matematikai életműről való megemlékezésre is, amelyet ezúttal  SZALAY ISTVÁN matematikus tart.

 

MEGHÍVÓ
 
A Dugonics Társaság
és Szeged Város Önkormányzata
együttműködési megállapodása értelmében tartja soron következő ülését
2018. május 29-én, kedden 18 órakor
a Városháza dísztermében.
(Széchenyi tér 10.)
 
PROGRAM
 
BEMUTATKOZNAK
A VÁROS IDEI KITÜNTETETTJEI

 
Az előadás nyilvános, minden érdeklődőt szeretettel várunk!

 

 2018. május 29. kedd 18.00 óra SZTE Állam-és Jogtudományi Kar (Tisza L. krt. 54.)

10 ÉVE KÉSZÜLT EL SZEGEDEN A SZENT ISTVÁN TÉR VALAMINT A VÍZTORONY FELÚJÍTÁSA, VÁROSUNK ÍVÓVÍZ ELLÁTÁSA

DVD vetítés a munkálatokról

Operatőr: Szabó István

Vendég: Szabó Dezső, a Vízművek főmérnöke

 

2018. május 30. szerda 16 óra Zöld Terasz (Földvári u. 3.)

TÁNC A HOSSZÚ ÉLET TITKA!
Mindenki táncprogramja

Táncolni jó, táncolni mámorító, a tánc felüdít, szórakoztat és táplál fizikailag, lelkileg és bizonyos szempontból pihentet szellemileg és testileg is. Nincs annál jobb érzés, mint néhány egyszerűbb alapvető lépést jól, helyes testtartással, könnyedén megtenni. Ezek elsajátítása se nem nehéz, se nem fáradságos. A tánc egyfajta kultúra - Önfegyelemre, mások iránti figyelemre, tiszteletre nevel, segít a felszabadult, könnyed, kulturált mozgásban. És még egy tanács: soha ne lépjenek ugyanazon lábbal kétszer! Bármilyen kérdése is van, hívja a házigazdát!
Tanít: TÓTH FERENC idegenvezető és tánctanár
Házigazda: Kovács Richárd (30-598-4967

 

2018. május 30. szerda 16 óra Szegedért Alapítvány (Wágner Udvar, Klauzál tér)

A SZEGEDI SZOBRÁSZAT MEGÚJULÁSA

A 60-AS ÉVEK

Tandi Lajos előadássorozata

 

2018. május 30. szerda 17 óra Móres Bárkonyha (Híd u. 2.)

Merünk önmagunk lenni?
 
  Dr. Patai Klára orvos és Dr. Veres Ferenc közgazdász beszélgetése. 

  Az élet kikényszeríti, hogy az ember játszmákat játsszon. Kérdés, hogy  amit az élet kikényszerít, abba mindig bele kell -e egyezni? Az élet a háborúkat, a népek és a vallások közötti ellentéteket -,negatív indulatokat, a gonosz  cselekedeteket is kikényszeríti. 
  Az ember életvezetése azon múlik, mer-e önmaga lenni, önállóan gondolkodni? Vállalja-e az ellenállás kockázatát ami néha az egzisztenciájába, sőt az életébe is kerülhet? A félelem - szorongás - deviancia - agresszió negatív indulatokat eredményez, de sajnos a sok "lenyelt nem" önsors rontást is okozhatnak. Pozitív gondolkodás a nemet mondás "művészete";  és idővel kirajzolódnak az érzelmileg valóban fontos dolgok…

 

2018. május 30. szerda 18 óra Virág Cukrászda Terasza (Klauzál tér)

IGAZ JÁNOS MUZSIKÁL

 

2018. május 31. csütörtök 17 óra Somogyi könyvtár

 Dalok szárnyán
                
           régi filmdalok előadása Raffai Éva aranydiplomás tanárnő előadásában

 

2018.05. 31. csütörtök 18. óra SZTE Jogi Kar (Tisza L. krt. 54

„Varázslatos Etiópia, avagy utazás a Pokol Kapujához”

Dr. Szilassi Péter egyetemi docens, az SZTE Természeti Földrajzi és Geoinformatikai

Tanszék oktatójának előadása

2017 decemberében négy jó barát elutazott Etiópiába, hogy megcsodálhassák az ország egyedülálló természeti és kulturális látnivalóit. Elindultak, hogy valóra váltsák évek óta dédelgetett álmukat, eljussanak a helyiek által a Pokol Kapujaként emlegetett Erta Ale vulkánhoz, és a kráter peremén emléket állítsanak hat éve ott tragikus körülmények között elhunyt barátainknak, Fábián Tamásnak és Dr. Szabad Gábornak. Álltak Etiópia „tetején” 4300 méteres magasságban, néhány nappal később Afrika legmélyebb pontján, a Danakíl-mélyföld kietlen, sós sivatagában. Két és fél hetes útjuk során felkerestek öt világörökségi helyszínt és három nemzeti parkot.

A vetített képekkel, videofelvételekkel gazdagon illusztrált beszámoló e fantasztikus, életre szóló élményeket adó emlékexpedícióról ad keresztmetszetet.

 


 

 Koch Sándor Csongrád Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Társulat
Elérhetőség:
Koch Sándor Csongrád Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Társulat
6720 Szeged, Kárász u. 11.
Ügyvezető igazgató:
Pelle Tamás
Tel.: +36 30/726-10-67
Felnőttképzési referens:
Czina Dávid László
Tel.: +36 30/726-10-63
Tehetséggondozási referens:
Balogh Terézia - Szentes
Tel.: 06-30/513-37-37 tel.: 06-63/321-940
honlap: www.titszeged.hu
E-mail: iroda@titszeged.hu
info@titszeged.hu
Nyitva tartás:
H-Cs: 08:00-16:00 
P: 08:00-14:00
Adószám: 19078164-2-06
Bankszámlaszám: Pillér Takarékszövetkezet: 57400107-11138295
NSZFH: E-000826/2014
Nyilvántartásba vételi szám: 06-0045-06 (2006)

   A TIT közművelődési és felnőttoktatási tevékenysége 175 évre tekint vissza. A hagyományos ismeretterjesztés mellett több éve foglalkozunk, idegen nyelvek oktatásával. KOMMUNIKÁCIÓ KÖZPONTÚ nyelvoktatási módszert honosítottunk meg.
A TELC nem a nyelvről oktat, hanem a nyelvet tanítja. A kompetenciaszinteknek megfelelően a szóbeli és írásbeli kommunikációt, gondolatközlést megalapozó készségeket fejleszti. Tanfolyamainkat megelőzi az előzetes tudásmérés, mely tájékoztatja leendő résztvevőinket és tanárainkat a jelentkezők aktuális tudásáról. Az elért eredmények alapján teszünk javaslatot a képzési csoportra, illetve nyelvvizsga lehetőségre.
Folyamatosan induló tanfolyamaink:

- angol

- német

- eszperantó

   Nem csak oktatunk, hanem akkreditált TELC nyelvvizsga szervező helyként vagyunk nyilvántartva.
A hosszú évek alatt felhalmozódott oktatási, szervezési tapasztalatainknak köszönhetően résztvevőink kiemelkedő eredményeket érnek el a nyelvvizsgákon.
A TIT lehetőséget, és fórumot biztosít tehetséges embereknek, hogy a tudást, ismertterjesztést a lakosság körében népszerűsítse, illetve korszerű ismereteket nyújtáson minden korosztálynak a diákoktól az a nyugdíjasokig.
Rendszerességgel szervezünk előadásokat, esteket, bemutatókat:

A Magyar Tudomány Ünnepe –ismeretterjesztő fórum

Szabadegyetemi sorozatok

A Tudás Tíz Napja (előadássorozat – Szentes)

Madártani szakköri foglalkozások

Kiállítások

Közéleti Kávéház programjai

Városi séták elnevezésű programsorozat, ahol a székház ékességeit tekinthetik meg az érdeklődők

Saját szervezésű ismeretterjesztő előadások

   A hagyományoknak megfelelően biológia, földrajz, kémia, matematika szakágakban 3-12 évfolyamig szervezzük hagyománnyá vált versenyeinket a kis települések iskoláitól a megyei jogú városok rangos oktatási intézményéig.
A Koch Sándor Csongrád Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Társulat oktatási filozófiáját a következőkben tudjuk összefoglalni:
•     lifelong learning (azaz élethosszig tartó tanulás elve)
•     hallgatóközpontú képzési szolgáltatás
•     kis létszámú képzési csoportok
•     megfizethető képzési költségek
•     magas színvonalú képzések kínálata

 

PINCESZÍNHÁZ

 2018. MÁJUS HAVI JÁTÉKREND

Várunk mindenkit tagjaink közé, akik érdeklődnek a tudományos
érdekességek, nyelvtanulás, kultúra és az ismeretterjesztés iránt!

 

 5. SZO. 19:30

DE LACLOS – KISS CSABA: VESZEDELMES VISZONYOK- 16+
- színdarab cselszövésekkel és praktikákkal -
Szegedi Pinceszínház előadása

5. SZO. 20:00

NAGYANYÁM IMMÁR WEBKAMERÁN FIGYELI A TYÚK HOGY TOJIK (Helyszín: Szegedi Tudományegyetem, BTK, régi tornaterem)
Szegedi Egyetemi Színház előadása

10. CS. 19:30

JANIK-BRÓDY: BÁRcsak
- zenés színdarab Bródy János dalaival - Szegedi Pinceszínház előadása

11. P. 19:30

MOHÁCSI ISTVÁN: FRANCIA RÚDUGRÁS
- vígjáték nagykorúaknak - 18+
Szegedi Pinceszínház előadása

12. SZO. 19:30

STEVE SAVANYA KONCERT
- kanadai-magyar előadóművész zenés estje -

17. CS. 19:30

FEDERICO GARCIA LORCA: BERNARDA ALBA HÁZA Bemutató!
- dráma -
Genéziusz Színház előadása

22. K. 19:30

KÁRPÁTI PÉTER – ÉN, A FÉREG
- Kafka kabaré-
Szegedi Egyetemi Színház előadása

24. CS. 19:30

DE LACLOS – KISS CSABA: VESZEDELMES VISZONYOK- 16+
- színdarab cselszövésekkel és praktikákkal -
Szegedi Pinceszínház előadása

25. P. 19:30

FEDERICO GARCIA LORCA: BERNARDA ALBA HÁZA
- dráma -
Genéziusz Színház előadása

26. SZO. 19:30

MOHÁCSI ISTVÁN: FRANCIA RÚDUGRÁS
- vígjáték nagykorúaknak - 18+
Szegedi Pinceszínház előadása

29. K.
19:30

PINTÉR BÉLA: A DÉMON GYERMEKEI
- dráma -
Szegedi Egyetemi Színház előadása

 JEGYÉRTÉKESÍTÉS:
Hétfőtől péntekig, 09-14 óráig.
KORLÁTOZOTT NÉZŐSZÁM! ELŐZETES BEJELENTKEZÉS AJÁNLOTT!
Címünk: 6720 SZEGED, Dugonics tér 2. /az udvarban/ tel.: 62/540-554
Jegyrendelés a titkarsag.pincesz@invitel.hu e-mail címen!
A műsor és szereplőváltozás jogát fenntartjuk!
Önkénteseket keres a Szegedi Pinceszínház!
Ha érdekel a színház világa és szeretnél betekinteni a kulisszák mögé, ha még nincs munkád nyárra, ha szeretnél egy vidám, összetartó csapatban dolgozni, jelentkezz hozzánk önkéntesnek a Szegedi Várjátékokra!
Középiskolásoknak leigazoljuk nyári gyakorlatként!
Feladatok: szórólapozás, nézők eligazítása, jegykezelés, a technikus munkájának segítése, színpadi háttérmunka, stb.
Amit biztosítunk: leigazolt óraszám, jó hangulat, vidám, szabadtéri környezet, kompromisszumkészség, illetve ha a barátaiddal jelentkezel, velük dolgozhatsz együtt.
Jelentkezés az alábbi e-mail címen: titkarsag.pincesz@invitel.hu
Az e-mailben kérlek, küldd el nevedet, életkorodat, elérhetőségedet, szülő nevét és elérhetőségét, valamint iskolád nevét.

Természetesen nem csak középiskolásokat várunk, minden jelentkezést örömmel fogadunk.
Sok szeretettel vár Téged a Pinceszínház csapata!

 

Gera Renáta
Művészeti titkár
Szegedi Pinceszínház
6720 Szeged, Dugonics tér 2.
Tel.: 540-554
E-mail: titkarsag.pincesz@invitel.hu

 


 

 Hajdrik József

Székely Bertalan

A művész tovább él alkotásaiban.
Strobl; a szobrász; márványban láttatja Székelyt.
Ragyogása már ott honolt álmaiban,
Busa feje, válla, olybá fess, széles.

Klasszikus formáját dicsfénye övezi.
Egész lényét a romantika uralja.
A szobrász nem véste ki deli alakját,
A festő korpuszát csak félig mutatja!

Ő az ki a régi korok képírója,
Avítt eszmékben, csoda színek fogantak,
Míg az Egri nők a törökkel vívódtak,
Ecsetjét a Múzsa bátrabban nógatta.

A festő arcképe, élethű mestermű!
Valós események láthatók képein,
Mint egy vászonra megkomponált zenemű.
Az élet szépségét, éterként lélegzi.

Székely Bertalan egy romantikus alkat,
Műveivel segít minket nem feledni!
Festményeiben sok a lázadó alak.
Jó látható az is, hogyan kell szeretni!

A szobrász tisztelete a tanár úr iránt,
Kellően nagy volt, ezt márványban mutatja.
Hiszen Székely megidézett egy új irányt,
Az ábrák mozgáskultúrát kutatva.

Száznál több képe dicséri talentumát!
Színeivel a formát testté avatta.
Ez tükrözi a művészek aspektusát,
Így a szobrász, a festő örök maradhat.

 


 

 

A SZEGEDI NEMZETI SZÍNHÁZ 2017 / 2018-AS ÉVADÁNAK MÁJUSI MŰSORA

DÁTUM

NAGYSZÍNHÁZ

KISSZÍNHÁZ

3.
csütörtök

14 óra A FÉLŐLÉNY - mese musical
Pumukli bérlet  JELELT

19 óra XIV. RENÉ - zenés vígjáték
Universitas 1. bérlet

4.
péntek

10 óra A FÉLŐLÉNY Aladdin bérlet
14 óra A FÉLŐLÉNY Morgó bérlet

 

5.
szombat

15 óra SZÍNHÁZ – három egyfelvonásos vígjáték
Jávor Pál bérlet  NARRÁLT

19 óra SZÍNHÁZ Makó Lajos bérlet

19 óra XIV. RENÉ
Bérletszünet

6.
vasárnap

15 óra SZÍNHÁZ Kiss Manyi bérlet
19 óra SZÍNHÁZ Ady Endre bérlet

15 óra XIV. RENÉ
Bérletszünet JELELT/NARRÁLT

8.
kedd

19.30 óra FILHARMÓNIAI KONCERT
Lalo-Respighi   Vezényel: Kocsár Balázs

18 óra AMADEUS – színmű
Radnóti Miklós 2. bérlet

9.
szerda

19 óra SZÍNHÁZ
Domján Edit bérlet

 

10.
csütörtök

 

19 óra AMADEUS
Universitas 2. bérlet

11.
péntek

19 óra ERNANI – opera
Kazinczy Ferenc bérlet

19 óra KAZAMATÁK – tragédia
Erkel Ferenc 2. bérlet

12.
szombat

19 óra ERNANI
Makó Lajos bérlet

15 óra KAZAMATÁK
Jávor Pál 1. bérlet

13.
vasárnap

11 óra FILHARMÓNIAI KONCERT
Szimfonikus jazz   Vezényel: Török Géza

FINÁLÉ FESZTIVÁL
15 óra Rák Jóska, dán királyfi
Dunaújvárosi Bartók Kamaraszínház  Bérletszünet
19 óra Rák Jóska, dán királyfi Bérletszünet

15.
kedd

 

18 óra XIV. RENÉ
Tömörkény István 2. bérlet

16.
szerda

 

18 óra PETŐFI-ARANY – egy barátság története
Bérletszünet

17.
csütörtök

 

18 óra XIV. RENÉ
Radnóti Miklós 1. bérlet

18.
péntek

 

19 óra XIV. RENÉ
Latinovits Zoltán 2. bérlet

19.
szombat

20 óra ÁKOS 50 - Bérlés

 

20.
vasárnap

20 óra ÁKOS 50 - Bérlés

 

22.
kedd

19.30 óra FILHARMÓNIAI KONCERT
Magyar est   Vezényel: Pál Tamás

18 óra XIV. RENÉ
Tömörkény István 1. bérlet

23.
szerda

 

FINÁLÉ FESZTIVÁL
19 óra NÉZZÜNK BIZAKODVA A JÖVŐBE
– Baltazár Színház  Bérletszünet

24.
csütörtök

19 óra DON JUAN/A NÉGY ÉVSZAK
– Szegedi Kortárs Balett
Bérletszünet

FINÁLÉ FESZTIVÁL
19 óra Kemping – Szabadkai Népszínház Bérletszünet

25.
péntek

19 óra DON JUAN/A NÉGY ÉVSZAK
Bérletszünet

FINÁLÉ FESZTIVÁL
19 óra Presszó-szonáta

– Babits Mihály Kamaratársulat Bérletszünet

26.
szombat

18 óra DÖMÖTÖR-DÍJ – Színházi díjátadó gálaest
Bérletszünet

FINÁLÉ FESZTIVÁL
19 óra Amadeus – Szabadkai Színház
Bérletszünet

27.
vasárnap

 

FINÁLÉ FESZTIVÁL
19 óra REMEK HANG A FUTKOSÁSBAN
– Maladype Színház  Bérletszünet

28.
hétfő

15 óra A FÉLŐLÉNY
Bérletszünet

 

29.
kedd

19 óra VIRSKY 80 ÉVES JUBILEUMI TURNÉ
Bérletszünet, kiemelt helyár

 

31.
csütörtök

 

19 óra SZTE ZFK OPERAVIZSGA
Bérletszünet

JÚNIUS 2.
szombat

 

15 óra Solve gála
Bérletszünet, ingyen látogatható

6.
kedd

 

19 óra JÁNOS KIRÁLY – színmű
Zártkörű előadás, jegyek nem válthatók

10.
vasárnap

19 óra A TISZAVIRÁG TÁNCEGYÜTTES MŰSORA
Bérletszünet

 

Az igazgatóság a műsor- és szereplőváltozás jogát fenntartja!
Hat éven aluli gyerekek a felnőtt előadásainkat nem látogathatják! Az előadásokon kép- és hangfelvétel készítése nem megengedett!

Jegyek bérletes előadásokra is válthatók, a színház jegyirodájában, Szeged, Stefánia 6. Bejárat a Művészbejáróval szemben.
Tel.: 62/554-714, 554-715, 554-716. Fax: 62/554-711. E-mail: ticket@szinhaz.szeged.hu Nyitva tartás: Hétfő - Péntek: 10-17 óra, Szombat: 10-12 óra.

Jegyek kaphatók az InterTicket országos jegyirodai hálózatán is (a jegyirodák teljes listája a www.jegy.hu oldalon található).
Jegyek válthatók a helyszínen az előadás kezdése előtt 1 órával. Nagyszínház: 62/548-740, Kisszínház: 62/420-135  www.szinhaz.szeged.hu

 


 

SOMOGYI-KÖNYVTÁR SZEGED

PROGRAMAJÁNLÓ  2018. MÁJUS
SOMOGYI KÁROLY VÁROSI ÉS MEGYEI KÖNYVTÁR

JÁTÉKRA HÍVÁS

A Szegedi Nemzeti Színház színházi bemutatói előtt a Somogyi-könyvtár a bemutatott előadásokról, a színpadra állított művekről szóló kérdésekkel játékra hívja az érdeklődőket. A kérdések a http://www.sk-szeged.hu honlapon (a könyvtárban pedig nyomtatott formában) érhetők el. A szerencsés megfejtők színházjegyet nyerhetnek ajándék áron.

2018. április 15-től 2018. május 10-ig
Giuseppe Verdi: Ernani című operájához kapcsolódó könyvtári kvízjáték

PROGRAMOK

2018. május 3. (csütörtök) 17.00 – helyszín: 1. emelet folyóirat-olvasóterem
Fiatal képzőművész-tehetségek a könyvtárban
Csákány Lóránt Hagyományőrzés Délvidéken című kiállításának megnyitója
A tárlatot megnyitja: Szőke János AFIAP fotóművész
A programok a Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár, a Szegedi Tehetségpont és a SZTE Sófi Alapítvány szervezésében valósulnak meg.

2018. május 3. 16.30 helyszín: gyermekkönyvtár
Meséről mesére: A Boribon és a játékmackó és A csillagszemű juhász című diafilmek vetítése

2018. május 4.(péntek) 10.00-11.00 óráig – helyszín: Somogyi-könyvtár, Agóra Gyermekkuckó
BabaKuckó
Höcögtetők, zsuppolók  - Üldögélős és mozgásos játékok, mondókák 0-3 éves korig
Foglalkozást vezeti: Tóthné Zombori Györgyi

2018. május 4. (péntek) 16.00 – gyülekező a Somogyi-könyvtár központi épülete előtt
Emlékséta Móra szivarfüstje nyomában – irodalmi városnéző séta
Irodalmi városnéző sétánk során felkeressük Móra Ferenc szegedi emlékhelyeit, kiemeljük a város szövetéből azokat az épületeket, ahol a jeles író, újságíró, muzeológus, a Somogyi-könyvtár egykori igazgatója megfordult. Kövessük hát „a város mindenesét” szegedi sétaútjain!
A jelenlévő érdeklődők az emlékséta okostelefonra készített változatával is megismerkedhetnek.
A rendezvény tervezett időtartama másfél óra, a részvétel ingyenes.

2018. május 4.(péntek) 16.30 – 17.00-ig - helyszín: Somogyi-könyvtár Agóra Gyermekkuckó
Mese, mese, mátka… Papírszínházas mese
Címe: Klára ajándéka

2018. május 5. 10.30 helyszín: gyermekkönyvtár
A nyomozókutya. A Julia Donaldson meséjéhez kapcsolódó családi délelőttre szeretettel várjuk az óvodásokat, kisiskolásokat és szüleiket.

2018. május 10. 16.30 helyszín: gyermekkönyvtár
Meséről mesére: A Boribon a bajnok és a Csizmás Kandúr című diafilmek vetítése

2018. május 11. (péntek) 10.00-11.00 óráig – helyszín: Somogyi-könyvtár Agóra Gyermekkuckó
BabaKuckó
Téma: Szobatisztaságra nevelés lépései
Előadó: Tóthné Gulyás Gabriella dúla

2018. május 11. (péntek) 16.30 – 17.00-ig helyszín: Somogyi-könyvtár Agóra Gyermekkuckó
Mese, mese, mátka… Papírszínházas mese
Címe: A három kismalac

2018. május 15. (kedd) 16.00 – 18.00-ig helyszín: Somogyi-könyvtár Agóra Gyermekkuckó
Virágbontó május - Versek, mesék, interaktív játékok a természetről, virágokról óvodásoknak és kisiskolásoknak

2018. május 15. 17.00 (kedd) – helyszín: 1. emelet folyóirat-olvasóterem
Ketten és külön - Szabó T. Anna és Dragomán György irodalmi estje
Egy pár, huszonhat év. Együtt lassan huszonöt könyv, na és persze színdarabok meg sok-sok műfordítás. Két filmes cameoszerep. Utazások ketten és külön, fejben és a nagyvilágban. Két dudás, két gyerek, egy csárda. Vajon hogy férnek meg együtt, hogy osztják el, meg, be, ki, szét? Vannak-e trükkjeik? Tippjeik? Na és receptjeik? Szópárbaj, anekdoták, felolvasás!

2018. május 16. (szerda) 17.00 – helyszín: alagsori klub
Fiatal tehetségek Szegeden
Dr. Szondi Ildikó ötlete alapján hónapról-hónapra bemutatkoznak az SZTE Sófi Ösztöndíj Alapítvány által támogatott fiatal szegedi tehetségek. A Sófi Alapítvány 19 millió forint ösztöndíjjal és többféle szolgáltatást nyújtva patronálta a tehetségeket az elmúlt 17 évben, akikből egymást segítő, együttműködő közösséget is szervez.
Vendég: Csákány Lóránt, Sófi-díjas orvostanhallgató (SZTE, ÁOK)
Házigazda és beszélgetőtárs: Prof. Dr. Szalay István, a Közéleti Kávéház kuratóriumi elnöke

Csákány Lóránt 1994-ben született Szabadkán (Vajdaságban), 2013-ban érettségizett a szabadkai Egészségügyi Középiskolában. Jelenleg a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar ötödéves orvostanhallgatója. 2015 óta a SZTE ÁOK-Sebészeti Műtéttani Intézetben, mint demonstrátor vesz részt a mikrosebészet oktatásában. 2016-ban kezdte el kutatásait, szintén a Sebészeti Műtéttani Intézetben, témája a keringési zavarok vizsgálata, azon belül az endotheliális glycocalyx vastagságának intravitális mikroszkópiával történő meghatározása. Lassan tíz éve foglalkozik fotóművészettel. Alkotásai 18 országban lettek kiállítva és 67 díjat nyertek el. 2014-ben a German International DVF – Photocup-on (Németország) a Legjobb fiatal szerző díját vehette át, illetve WES Photography Competition 2015, (Szingapúr) szintén a Legjobb fiatal szerzőnek választották. Fotóművészeti tevékenységéért 2016-ban AFIAP fotóművészeti diplomával (The International Federation of Photographic Art) tüntették ki, ugyanebben az évben A-MAFOSZ Fotóművésze minősítést (Artist MAFOSZ) szerzett. 2016-ban felvételt nyert a Magyar Tudományos Akadémia, Szegedi Akadémiai Bizottság-Fotóművészeti Munkabizottságába. 2017 decemberében lehetőséget kapott egy önálló fotókiállítás megrendezésére, Budapesten a Magyar Tudományos Akadémia székházában, ez volt az ötödik önálló tárlata. Négyszer nyerte el a Szegedi Tudományegyetem Talent Ösztöndíját, művészeti kategóriában (2014-Ezüst fokozat, 2015-Bronz fokozat, 2016-Ezüst fokozat, 2017-Ezüst fokozat). 2015-ben elnyerte a SZTE Sófi-alapítvány kuratóriumi díját, majd 2017-ben SZTE Sófi-alapítvány különdíját. 2016-ban Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata művészeti pályakezdői támogatás odaítélésével ismerte el tehetségét, az eddig elért hazai és nemzetközi eredményei alapján.

2018. május 17. 16.30 helyszín: gyermekkönyvtár
Meséről mesére: A Biciklitúra a Pipitér-szigetre és Az égig érő paszuly című diafilmek vetítése

2018. május 18. (péntek) 10.00 – 11.00-ig helyszín: Somogyi-könyvtár Agóra Gyermekkuckó
Énekes, hangszeres mondókák 0-3 éves korig
Foglalkozást vezeti: Csúri-Magosi Rita

2018. május 18. (péntek) 11.00 – helyszín: 3. emelet Emlékkönyvtár
Emlékkönyvtár-bemutató

A Dóm téri központi épület  3. emeletén található Emlékkönyvtárban a 43.701 kötetes alapítványi gyűjteményből látható egy közel 10.000 kötetes reprezentatív válogatás. A gyűjtemény sokszínűségét, tudományos értékét jól példázza, hogy Somogyi-könyvtár birtokában van 36 ősnyomtatvány, amelyek közül 8 hazánkban egyedi példány. Különösen figyelemre méltóak még a 16. századi európai nyomdák fa- illetve rézmetszetekkel illusztrált remekei s a kutatók által is használt Régi Magyarországi Nyomtatványok kötetei.

Találkozás: a Somogyi-könyvtár adminisztrációs pontjánál
A bemutató időtartama: 1 óra
Ára: egységesen 500 Ft
A könyvek védelme miatt fokozottan ügyelünk a megfelelő hőmérsékletre és páratartalomra. Kérjük, a látogatás tervezésekor vegyék figyelembe, hogy a várható hőmérséklet 17°C.

A Somogyi Károly Emlékkönyvtár zárt különgyűjtemény. Turisztikai célú látogatása a Somogyi-könyvtár és a Szegedi Tourinform közös programjai keretében lehetséges.
Fotózás nem lehetséges.

2018. május 18. (péntek) 16.30 – 17.00-ig helyszín: Somogyi-könyvtár Agóra Gyermekkuckó
Mese, mese, mátka… Papírszínházas mese
Címe: Egy pöttyös nap

2018. május 24. 16.30 helyszín: gyermekkönyvtár
Meséről mesére: A Doktor Maszat és a Csipkerózsika című diafilmek vetítése

2018. május 25. (péntek) 16.30 – 17.00-ig helyszín: Somogyi-könyvtár Agóra Gyermekkuckó
Mese, mese, mátka… Papírszínházas mese
Címe: Bertalan és Barnabás

2018. május 28. (hétfő) 15.00 – 16.00-ig helyszín: Somogyi-könyvtár Agóra Gyermekkuckó
Mackó kuckó
Mátyás az igazságos – Játékos mesefoglalkozás kisiskolásoknak
Foglalkozást vezeti: Orlik Ilona

2018. május 31. 16.30 helyszín: gyermekkönyvtár
Meséről mesére: A Csipi és a Hamupipőke című diafilmek vetítése


Kiállítások

2018. május 2-től május 31-ig helyszín: Somogyi-könyvtár, Agóra Gyermekkuckó
A szegedi hagyományőrző mesterek és munkáik - fotókiállítás

 

2018. május 3-tól május 28-ig helyszín: 2. emelet
Kortárs magyar irodalom - kamarakiállítás
A 2018-ban érettségiző diákoknak ezzel a válogatással szeretnénk megkönnyíteni a szóbeli érettségire való felkészülést.

2018. május 8 – június 6-ig helyszín: 1. emelet folyóirat-olvasóterem
100 éve született Ingmar Bergman filmrendező
"Hitünknek és kétkedésünknek a sötétséghez és a csendhez intézett rettentő kiáltásai a legszörnyűbb bizonyságai elhagyatottságunknak és halálra rémült öntudatunknak.”
Ingmar Bergman, svéd filmrendező idén nyáron lenne 100 éves. Több mint ötven filmjében a lélek rejtett titkai, frusztrációi mellett Svédország és a Farö sziget szélsőségeit is megmutatta, a végtelen téli napok szürkeségét és a nyári esték nyugalmas szépségét. A filmművészet egyik legmeghatározóbb egyéniségének életéről és sokoldalú művészetéről könyvtári dokumentumokból összeállított kiállítással emlékezik meg a Somogyi-könyvtár.

2018. május 10 – június 6-ig helyszín: 1. emelet folyóirat-olvasóterem
Balló Andrea festménykiállítása
A Szegedi Szépmíves Céh Szabadiskoláját kiváló minősítéssel végezte 1994-ben. Mesterei Novák András és Pataki Ferenc festőművészek voltak.
2011-ben a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző karán rajz szakos tanári diplomát szerzett festő szakiránnyal.
Aranyi Sándor, Sinkó János, Nagy Gábor és Gál Lehel festőművészek voltak mesterei. 
Rendszeresen részt vesz művésztelepeken pl.: Magyarországon, Erdélyben, Szlovákiában, Szlovéniában
Eddig 17 önálló kiállítása volt. Képei számos gyűjteményben láthatók.
Festészetében a szavakkal elmondhatatlant, az élményekből lerakódott belső világot próbálja megragadni, így a látványszerű ábrázolás után az absztrakt kifejezést választotta, utat engedve a befogadó számára a szabad asszociációnak is.

2018. május 10-től – június 30-ig helyszín: földszinti kiállítótér
A nótakirály – 160 éve született Dankó Pista
1858-ban született a századforduló leghíresebb cigányprímása, a magyar népies műdal műfajának felvirágoztatója és legjelentősebb alkotója.A szegedi dalköltőalakját írók, költők örökítették meg, szobrát 1912-ben avatták fel a Stefánián. A Somogyi-könyvtár kiállítása korabeli dokumentumok, kortársakhoz írott levelek, kéziratos kották és fotóritkaságok tükrében idézi meg Dankó Pista legendás életútját és emlékezetét.

2018. május 10-től – június 30-ig helyszín: földszinti kiállítótér
Egy szegedi patrióta, aki ismerte Thália titkait – 130 éve született Lugosi Döme (1888–1945)
Lugosi Döme az 1910-es évektől egészen a második világháborúig a szegedi szellemi élet meghatározó alakja volt. A főállású ügyvéd (1931-től tiszteletbeli főügyész) sokrétű munkássága az irodalmi és színházi élet mellett művészeti és helytörténeti kutatásokra is kiterjedt, melyek máig maradandó értékűek. A Somogyi-könyvtár kiállítása Lugosi Döme művein és az életéhez kapcsolódó dokumentumokon keresztül mutatja be sokoldalú tevékenységét, betekintést nyújtva a korabeli Szeged kulturális közegébe is.

Áprilisban megnyílt kiállításaink, amelyek még májusban is megtekinthetők:

2018. április 5-től május 3-ig – helyszín: 2. emelet
85 éve született Konrád György - kamarakiállítás
Konrád György  Debrecenben született, 1933. április 2-án. Apja jómódú zsidó vaskereskedő, a család Berettyóújfalun élt. Az 1944-es üldözések idején Konrád pesti rokonokhoz menekült. 1946-ban a debreceni református kollégium, 1947–1951-ben a budapesti Madách-gimnázium tanulója volt. Polgári származása miatt nem jelentkezhetett egyetemre, de fölvették az Orosz (később: Lenin) Intézetbe, innen iratkozott át 1953-ban az ELTE magyar szakára.
Az 1953-as reform híveként írta első recenzióit az Új Hang című folyóiratba. 1956-ban fejezte be egyetemi tanulmányait, diplomamunkáját Pap Károlyról írta. Az alakuló Életképek szerkesztőségének tagja. 1956 októberében egyetemi nemzetőr. Ezután évekig állástalan.

2018. április 17-től május 8-ig – helyszín: 1. emelet folyóirat-olvasóterem
Scott Joplin 150 – kamarakiállítás
Scott Joplin (1868 - 1917) volt az első afroamerikai zeneszerző, aki európai stílusú klasszikus zeneszerzőnek számított. Legtöbb műve elveszett, de Treemonisha című operája és ragtime-jai fennmaradtak és világhírűvé váltak.

2018. április 19-től május 2-ig– helyszín: 1. emelet folyóirat-olvasóterem
Fiatal képzőművész-tehetségek a könyvtárban
Palaga Nikolett Hangolódás című kiállítása
A program a Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár, az SZTE Tehetségpont és a SZTE Sófi Alapítvány szervezésében valósul meg.

2018. április 19-től május 30-ig – helyszín: földszinti Internet-tér
A Föld ékszerei – a fák – Bátyi Zoltán író-újságíró, amatőr fényképkészítő fotókiállítása
A természet ezer csodája közül egyik a fa. Bármilyen hihetetlen, de nincs két egyforma a világon - magyarázta apám még siheder koromban, amikor a Bakony erdőségeit jártuk. Talán ennek a két mondatnak köszönhető, hogy az eltelt évtizedek során mindig különleges figyelemmel szemléltem a Föld e csodás, hol vénséges, ráncos törzsét, hol terebélyesedésre váró koronáját mutató "ékszereit". Ezernyi írás került ki időközben a tollam alól, de sajnos soha nem írtam annyit a fákról, mint amennyit megérdemeltek volna. Fotóimmal szeretnék valamennyit pótolni e mulasztásból. Remélve: betonozott-aszfaltozott-díszkövezett világunkban örömmel látja majd a kiállítást megtekintők szeme: ha a fák nem is nőnek az égig, de még itt élnek közöttük. És megérti az agy is: fák nélkül olyan sivár lenne világunk, amelyben ember nem is tudna élni. 

2018. május 3-8-ig – helyszín: 1. emelet folyóirat-olvasóterem
Fiatal képzőművész-tehetségek a könyvtárban
Csákány Lóránt Hagyományőrzés Délvidéken című kiállítása
A program a Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár, az SZTE Tehetségpont és a SZTE Sófi Alapítvány szervezésében valósul meg.

2018. március 22-től május 9-ig – helyszín: földszinti kiállítótér
1848/1849 – kiállítás
A Somogyi-könyvtár különgyűjteményeinek anyagából összeállított kiállítással emlékezik meg a forradalom és szabadságharc 170 évfordulójáról. Az érdeklődők megtekinthetik a Helyismereti gyűjteményben őrzött korabeli plakátokat és aprónyomtatványokat. Negyvennyolcasok az amerikai polgárháborúban alcímmel a Vasváry-gyűjtemény dokumentumaiból láthatnak válogatást: fényképeket, visszaemlékezéseket a Lincoln hadseregében szolgált magyar – köztük szegedi – hősökről.
A tárlatot kiegészíti a Magyar Emlékekért a Világban Egyesület válogatott tablókiállítása  "Reformkori utazóink és Kossuth-emigrációnk emlékei Európában" és "Kossuth-emlékek a világban"  címmel.

2018. március 22-től május 9-ig– helyszín: földszinti kiállítótér
Vasváry Ödön és gyűjteménye – a kutatás szolgálatában
130 éve született Vasváry Ödön, amerikai magyarsággal foglalkozó gyűjteménye pedig 40 éve került a Somogyi-könyvtárba. Ebből az alkalomból kiállítással emlékezünk az adományozóra.

 

A Somogyi-könyvtár Fiókhálózatának 2018. májusi rendezvényei

Kiállítások

Csillag téri fiókkönyvtár
2018. május 2 - 31. 
Csicsergő vonalakPeták Borbála kiállítása
„Lágy felhőkből, nézd csak, az égnek temploma épül!
  Tárják szárnyaikat, jönnek a kis madarak
- örvendeznek az ifjak, az aggok-, mintha a földre
áldást hoznának. Jönnek a kisgyerekek!”
(Tóthárpád Ferenc: Áldáshozók)
"Peták Borbála vagyok, elsőéves altajisztika szakos hallgató a Szegedi Tudományegyetemen. Közép-ázsiai népek történelméről és kultúrtörténetéről tanulok. Már kiskoromban megnyilvánult vonzódásom a távolkeleti kultúrák iránt, ami magába foglalta a káprázatos díszítési elemek mellett a természet közelségét, a lenyűgöző flórát és faunát. Rajzaim témái főként ezeket tükrözik. 2014 óta készítek állatos, főként madaras témájú képeket alkoholos filccel. Később már fekete lapra is rajzoltam arany, ezüst, illetve bronz zseléstollakkal. Ez a kiállítás a madarak és fák napja alkalmából készült, remélem, tetszeni fog önöknek is."

Dorozsmai fiókkönyvtár
2018. május 2 - 31. 
Varga „Zerge" Zoltán grafikus, illusztrátor, képregényrajzoló kiállítása
„Hitvallásom: a dolgok mögötti dolgok megjelenítése az abszurd humor segítségével.
A rajzolás sokáig csak mint hobbi szerepelt mindennapjaim programjai között, olyannyira, hogy – egyéb iskolák elvégzése után –¸´92-ben tanári diplomát szereztem földrajz-rajz szakon a JGYTF-n Szegeden. A hobbi azonban már a főiskola ideje alatt elkezdte feszegetni kereteit:´90-ben elkészítettem első valamire való képregényemet, amit azután három újságban is leközöltek."

Északvárosi fiókkönyvtár
2018. május 8-31.
Haui József (Ha Jó) – Képregény-mazsolák – A Vizipóktól a Drónok harcáig
„ …. ha valakikre tényleg igaz, hogy rajzai több generáció számára jelentettek meghatározó élményt, akkor Haui József mindenképp közéjük tartozik.  A Pannónia Filmstúdió Kecskeméti Műtermének rajzolójaként olyan sorozatokon dolgozott, mint a Vízipók-Csodapók, a Mézga család, a Magyar Népmesék, a Kérem a következőt!  Képregényei közül talán legismertebbek a Bucó, Szetti, Tacsi albumai, de gazdag képregényes életműve korántsem merül ki ezzel. Rajzolt több mint száz mesekönyvet és tankönyvet, plakátokat,
storyboardokat, kifestőkönyvet, diafilmet.” (forrás: kepregeny.blog.hu)

Francia utcai fiókkönyvtár
2018. május 7-31.
Fotók Erdélyről Pocsai Sándor kiállítása. Megtekinthető a könyvtár teljes nyitvatartási idejében.

Hangoskönyvtár
2018. május 3-31.
A Nap-Fény Fotókör Egyesület tagjainak “Szeged, a mi városunk” című közös kiállítása a Hangoskönyvtárban. Megtekinthető a könyvtár nyitvatartási idejében.

Klebelsberg-telepi fiókkönyvtár
2018. május 2-31.
Adria virágai – fotókiállítás Marjanovic Dusan fotográfus, okleveles földmérő mérnök fotóiból.

Móra utcai fiókkönyvtár  
2018. május 7-31.
Színház az egész világ
– Újhegyi Éva kiállítása a Szegedi Nemzeti Színház korábbi előadásain készült fotóiból

Odesszai fiókkönyvtár
2018. május 3-31.
Mazila képei – kiállítás Szabó Attila festményeiből

Petőfi-telepi fiókkönyvtár
2018. május 3-31.
Szökevény csillagok – portrésorozat Csukás István íróról.
 „… tessék olvasni, mert a mi fejünkben ész van, nem szilvalekvár!”- így szólt Csukás István Kossuth-díjas író tanácsa a szegedi gyerekeknek a Szökevény csillagok című gyermekopera 2014-es közönségtalálkozóján. A legendás író élő mesélését Veréb Simon fotói (Szegedi Nemzeti Színház) örökítették meg.

Rókusi fiókkönyvtár
2018. május 2-29.
Ugra-bugra 2017 – tematikus kiállítás a Deák Gimnáziumért Alapítvány támogatásával
„A fotózás egyre népszerűbb szabadidős tevékenység a Deák Ferenc Gimnázium diákjai körében. A média tagozat tanulói rendszeresen kapnak olyan kreatív feladatot, amely során bizonyos szempontoknak megfelelve kell adott számú fényképet elkészíteniük úgy, hogy közben törekedjenek a tanult képalkotási szabályok figyelembe vételére. Az itt látható kiállítás is egy ilyen iskolai feladat nyomán állt össze. A diákok rengeteg színvonalas és/vagy mókás képet nyújtottak be. Az ő munkáik kiegészültek a gimnázium más osztályaiban tanuló tehetséges fiatalok képeivel, valamint egy volt deákos diák, Kondor Csaba operatőr munkáival is.
A pályázati kiíráshoz Philippe Halsman, JUMPOLOGY című sorozata adta az ihletet. Halsman az 50-es években egy megbízás kapcsán fényképezett le számos hírességet - természetesen ugrálás közben. Azt vallotta, hogy a modell ilyenkor magára az ugrásra koncentrál, és lehullik róla a gondosan felépített és megszokott maszk - és a fotográfusnak pont erre az őszinte pillanatra van szüksége.
A tárlaton látható alkotásokat több száz közül válogatták ki a mentortanárok, és az iskola alapítványának köszönhetően tekintheti meg most a nagyközönség is. Jó szórakozást, és senki ne fogja vissza magát, ha a képek láttán örömében ugra-bugrálni támad kedve! Még valami! Ha valaki szeretne részt venni a későbbi deákos fotóprojektekben, lépjen be a "Ifjú fotóművészek DFG" FB csoportba. Ott mindig értesülhet a legújabb feladatokról, lehetőségekről!” (Magyar Csaba és Andóczi-Balog József )

Szőregi fiókkönyvtár
2018. május 7-31.
“Manóságok” – kiállítás a Manó Könyvek Kiadó illusztrátorainak rajzaiból
A Manó Könyvek Kiadó célja minden korosztály számára szerethető könyveket álmodjon meg, és adjon ki. Ez elképzelhetetlen lenne kiváló illusztrációk nélkül. Néhány kedves illusztrátor, a kiadó könyveihez készült rajzaiból mutat meg néhányat ezen a kiállításon.
Ha tetszett, keressétek meg őket a könyvekben is!

Tápai fiókkönyvtár
2018. május 7-31.
Erdők, mezők, madarak – a Nap-Fény Fotókör Egyesület tagjainak közös kiállítása


Programok

Csillag téri fiókkönyvtár
2018. május 3. 13.00-18.00 Tavaszi zsongás: Aszfaltmesék
A délután folyamán az ügyes kezek segítségével megelevenednek a mesehősök. Szeretettel várjuk a rajzolni szerető gyerekeket aszfalt rajzolásra.
(A kézműves anyagok költségéhez gyermekenként 100 Ft hozzájárulást kérünk.)
2018. május 4. 13.00-18.00 Tavaszi zsongás: Bütykölő
A délután folyamán különböző kézműves technikák kipróbálásával kreatív alkotások készíthetőek. Szeretettel várjuk az érdeklődő gyerekeket kézműves foglalkozásunkra.
(A kézműves anyagok költségéhez gyermekenként 100 Ft hozzájárulást kérünk.)
2018. május 7. 17.00 Film-Csillag-Klub
Egy közös összejövetelre várjuk a filmek szerelmeseit a Csillag téri fiókkönyvtárba. Minden hónap első hétfőjén beszélgetünk, filmekről, sorozatokról, könyvekről, élményekről.
E havi témánk a Star Wars filmek.

Dorozsmai fiókkönyvtár
2018. május 25. 17.00 A Dorozsmai fiókkönyvtár vendégei a Dorozsmai Nők Klubjának tagjai.

Északvárosi fiókkönyvtár
2018. május 4. 15.00 ‘Scary Harry Klub’ – kreatív kamaszok önszerveződő klubjába várjuk az érdeklődő tiniket.
2018. május 9. 10.00 EFOP-3.7.3-16 Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása elnevezésű pályázat keretében: ‘A szülői szerep is tanulható, avagy Te is lehetsz „elég jó szülő” havi szakkör kisgyermekes anyukáknak - Testvérféltékenység, dackorszak, hiszti címmel beszélgetés Gyulai-Devánszki Éva pszichológus vezetésével.
2018. május 9. 16.30 ‘Tinikuckó – olvasókör kamaszoknak’ – Gyertek a könyvtárba, és beszélgessünk kedvenc könyveitekről!  Tiniklubunkba a 10-14 éves korosztályt várjuk!
2018. május 11. 16.00 A Könyvkirály-képző gyerekklubba várjuk játékos mesefoglalkozásra az iskolás gyerekeket.
2018. május 11. 16.30 A 'Tanulásra hangoló szülőknek' klubban: A tanult alkalmatlanság feloldása az önbecsülés megerősítése révén – beszélgetés Csikósné Monostori Erzsébet fejlesztő pedagógus, nevelési tanácsadó vezetésével
2018. május 15. 10.30 A ‘Terefere nem csak irodalomról’ klub keretében: Egy polgár vallomásai címmel beszélgetés Márai Sándorról Dévai Kálmánné nyugdíjas pedagógus vezetésével
2018. május 18. 15.00 ‘Scary Harry Klub’ – kreatív kamaszok önszerveződő klubjába várjuk az érdeklődő tiniket.
2018. május 23. 16.30 ‘Tinikuckó – olvasókör kamaszoknak’ – Gyertek a könyvtárba, és beszélgessünk kedvenc könyveitekről!  Tiniklubunkba a 10-14 éves korosztályt várjuk!
2018. május 25. 16.00 A ‘Mesekuckó’ gyerekklubba mese- és kézműves foglalkozásra várjuk az óvodás és iskolás gyerekeket családjukkal együtt.
(A kézműves anyagok költségéhez gyermekenként 100 Ft hozzájárulást kérünk.)

Francia utcai fiókkönyvtár
2018. május 2 - 31. Használt könyvek vására kibővült választékkal a könyvtár teljes nyitvatartási idejében.
2018. május 7. 16.00  “Egymás között”  Interaktív beszélgetés a Szegedi Rákbetegek Országos Szervezetének képviselőivel. Rákbetegségből gyógyult betegek egymás közt.
2018. május 10. 16.00 Mesés Ismerettár – A Természet kalendáriuma  – Tavaszi állatvilág Ismeretközlő és kézműves foglalkozás gyerekeknek. (A kézműves anyagok költségét a képviselői alap biztosítja.)
2018. május 17. 16.30 Irodalom Szegeden, Szeged az irodalomban. Vendégünk: Bene Zoltán  a SZEGED várostörténeti és kulturális folyóirat főszerkesztője.
2018. május 29. 9.30 Bodó Béla Brumi a Balatonnál  – mesefoglalkozás alsótagozatos diákoknak  Nógrádiné Szőts Katalin könyvtáros vezetésével

Hangoskönyvtár
2018. május 3.  (csütörtök) 15.00 A Nap-Fény Fotókör Egyesület tagjainak “Szeged, a mi városunk” című közös kiállításának megnyitója a Hangoskönyvtárban.
2018. május 23. (szerda) 16.30 Két kortárs költő és az  önmegalkotó kulturális poétika
Kürti László és Horkay Hörcher Ferenc legújabb verseskötetei – Bogoly József Ágoston irodalomtörténész előadása
Kürti László a csalásról című (2017), csupa kis betűvel írt kötetcíme szinte provokatív. 
Horkay Hörcher Ferenc A szelídek városa című legújabb (2018) verseskötetében, az Ötven plusz című vers a szürke hétköznapok ismétlődésébe tévedő házasság irány- és eszményvesztésének nyomasztó légkörét érzékelteti. Az előadás e két verseskötet köré szerveződik.                                                          
A program a Szegedi Közéleti Kávéház szervezésében valósul meg.
2018. május 25. péntek 16.30 A homokvár kapuinál – Vincent Savanti zongoraciklusa
Közreműködik és a szerzővel beszélget Klebniczki György zongoraművész.

Klebelsberg fiókkönyvtár
2018. május 3., 17., 31. 10-11.30 óráig Mesefoglalkozás ovisoknak, a foglalkozást vezeti: Novák Mária
2018. május 2., 16., 23. 17.30-19.00 óráig  Mesefoglalkozás felnőtteknek, a foglalkozást vezeti: Novák Mária
2018. május 17. 16.30-18.00 óráig Ünnepváró – Kishúsvéttól Pünkösdig – kötetlen beszélgetés Novák Máriával és az olvasókkal – hittel, hagyománnyal
2018. május 18. 16.30-18.00 óráig Tavaszi kutyulás – összetevők: két puli és egy komondor – a séf, alias gazdi: Engi Emese, a kukta: Ferenczi Zita könyvtáros, a kóstolók:  kíváncsi olvasók apraja, nagyja – ahol kutyulunk – Klebelsberg-telepi fiókkönyvtár füves udvara

Móra utcai fiókkönyvtár
2018. május 4. 16.30 Péntek? Király! Legyél te a Könyvkirály! – évadzáró könyvajánló beszélgetés kezdő és haladó könyvmolyoknak
2018. május 9. 16.30 Agressziókezelés címmel beszélgetés Balogh Fruzsinával, a Kapcsolódó Nevelés oktatójával
Rendszeresen harap a bölcsiben, verekszik az oviban vagy minket csapkod, rugdos a gyerekünk - egyike azoknak a viselkedéseknek, amelyek a legtöbb kétségbeesést okozhatják egy szülőnek. Hogyan reagálhatunk jól éles helyzetekben, hogyan alakíthatjuk át ezt a viselkedést és mutathatunk szelídebb utat a konfliktusok rendezésére?
2018. május 10. 16.30 Bemutatkozik a Szeged folyóirat címmel beszélgetés a szerkesztőbizottság tagjaival, valamint Bene Zoltán íróval, a Szeged folyóirat főszerkesztőjével
2018. május 23. 17.00 Magunkról máshogy – ami a diagnózisból kimarad címmel beszélgetés Csiszárné Molnár Évi traumaterapeutával
2018. május 24. 16.30 Mesevár – Pünkösdi népszokások – családi kézműves délután

Odesszai fiókkönyvtár
2018. május 2-31. Használt könyvek vására fiókkönyvtárunk teljes nyitvatartási idejében
2018. május 3. 17.00  Hogyan lettek ők „amerikai magyarok”? címmel megjelent  riportkötetét mutatja be Újszászi Ilona újságíró, a Szegedi Tudományegyetem közkapcsolati koordinátora
2018. május 9. 17.00 A Schüssler-sók, az egészség építőkövei – Csepregi Beáta gyógyszerész, természetgyógyász előadása az Alternatív Gyógymód klubban
2018. május 11. 16.30 Játékos Felnőtt Kör, ahol társasjátékoké és a felhőtlen jókedvé a főszerep
2018. május 14. 16.00 Szeged, a ‘palotás város’ címmel előadás a Múltpergető Jelen – város- és kultúrtörténeti előadássorozaton.
2018. május 18. 17.00 Az Odesszai Könyv-Fa-Ló gyerekklubban Berg Judit: A négy madár titka című regényére épülő játékos foglalkozásra, könyvajánlóra várjuk az iskolás gyerekeket
2018. május 18.16.00 EFOP-3.7.3-16 Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása elnevezésű pályázat keretében – A sclerosis multiplex betegek életminőségének javításáért – kompetenciafejlesztő, művészetterápiás szakkör, ahol az agyagozás technikájával ismerkednek a résztvevők
2018. május 25. 16.30 A Mesetarisznyában Simon Réka Zsuzsanna: A király, aki nagyon szeretett játszani című mese és ahhoz kapcsolódó játékos foglalkozás

Petőfi-telepi fiókkönyvtár
2018. május 8., 15., 29.  8.00 Számítógépes felhasználóképzés szépkorúaknak
2018. május 17. 17.00 Ötórai tea – ” Egy tökéletes élet.” Mi a titka napjaink egyik legnépszerűbb írónőjének? Beszélgetés és felolvasás Danielle Steel-ről.

Rókusi fiókkönyvtár
2018. május 2-31. Használt könyvek vására 50-100 forintos áron fiókkönyvtárunk teljes nyitvatartási idejében.
2018. május 2. 14.00 A Somogyi-könyvtár Íróklubjának következő összejövetele, melynek keretében Anyák napi felolvasó délutánt tartunk a klubtagok írásaiból.
Mindenkit szeretettel várunk!
Ó, ha csillag volnék kerek égen,
csorogna a földre sárga fényem -
Jaj, de onnan vissza sose járnék
anyám nélkül mindig sírdogálnék.
(Weöres Sándor)
2018. május 4. 16.30 A kiskakas gyémánt félkrajcárja címmel bábjátékos foglalkozásra várjuk legkisebb olvasóinkat és családjukat a Babaklubba.
2018. május 11. 16.30 „Majális” címmel meseolvasásra és tájkép készítésre várjuk a gyermekeket és családjukat a Barkácskuckóba. (A kézműves anyagok költségéhez gyermekenként 100 Ft hozzájárulást kérünk.)
2018. május 18. 16.30 Putnik-Mayer Yvette Gazdiképző című könyvének könyvbemutatója.
“Gyakorlat teszi a mestert! Így gyakorlatias kutyanevelési tanácsaimat, a gyakorlatban is megmutatnám a Gazdiképző olvasóinak. Nemcsak az ebek alkalmazkodnak nehezen a kétlábúak szabályaihoz – sokszor a gazdik sem elég felvilágosultak ebben a témában. Személyes találkozások, könyvbemutatók, dedikálások alkalmával személyre, “kutyára”szabott, tanácsokat kaphat a gazdi a napirend kialakításához, és ahhoz, hogyan lehet a kutyát testileg és szellemileg egyaránt lefárasztani, rövid, vidám foglalkozásokkal.”
(Putnik-Mayer Yvette)
2018. május 23. 16.30 Az Év-Kör következő összejövetelére, jeles napokról, jelképekről és az irodalom kiemelkedő alakjairól szóló beszélgetésre hívunk minden érdeklődőt. E havi témánk a mosoly és a hónap írója, Janus Pannonius

Szőregi fiókkönyvtár
2018. május  4. (péntek) 13.00 Interaktív könyvtári foglalkozás a Kossuth Lajos Általános Iskola 1 /A osztályosainak
2018. május 7. (hétfő) 10.00 Meseolvasás a Magyar utcai óvoda „Zöldikék” csoportjának
2018. május 10. (csütörtök) 13.00 Interaktív könyvtári foglalkozás a a Kossuth Lajos Általános Iskola 2/B osztályosainak
2018. május 15. (kedd) 17.00 „Gyógynövények” témában kötetlen beszélgetés várja az érdeklődőket az Életreform klubban.
2018. május 23. (szerda) 10.00 Papírszínházas meseelőadás a Magyar utcai óvoda „Pillangók” csoportjának

Tápai fiókkönytár
2018. május 7. 13.30 Interaktív könyvtári foglalkozás a Bálint Sándor Általános Iskola 4. osztályosai számára
2018. május 9. 14.00  Interaktív könyvtári foglalkozás a Bálint Sándor Általános Iskola 2. osztályosai számára
2018. május 17. 14.00 Interaktív könyvtári foglalkozás a Bálint Sándor Általános Iskola 3. osztályosai számára
2018. május 30. 17.00 Putnik-Mayer Yvette Gazdiképző című könyvének bemutatója, gyakorlatias kutyanevelési tanácsokkal és simogatható kutyusokkal, minden korosztálynak!

 


 

Hirdetmény

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Szegedi Csoportja az alábbi időpontokban fogadja a lakosság adományait:
hétfő, szerda, csütörtök 9-11 és 15-17 óra között.
Cím: Szeged, Csanádi u. 9.
Átveszünk : ruhaneműt, cipőt, ágyneműt,gyógyszert, plédet, műszaki cikket, könyvet, bútort és bármit, ami használható és tiszta.
Kérjük, hogy az egyesületünknek szánt tárgyakat hozzák be a fenti címre, ne dobják konténerbe vagy gyűjtőládába,
mert azok nem hozzánk kerülnek.
Csoportunk kizárólag a Csanádi utcában tudja az adományokat gyűjteni.
Számlaszámunk: OTP Bank 11784009-20201485.

Segítséget köszönve a Szegedi Máltais Csoport


 
Vissza a kezdőlapra