Szegedi Közéleti Kávéházi Alapítvány
2020. márciusi programja

és szemezgetés más szegedi kulturális és tudományos programokból
Köszönettel tartozunk azoknak, akik a személyi jövedelemadójuk
1%-át a Szegedi Közéleti Kávéházi Esték Alapítványnak
(6726 Szeged, Szövetség u. 35.) ajánlották fel.
A befolyt összeget a Kávéház működésére fordítottuk.
Bízunk abban, hogy a támogatásukra idén is számíthatunk.
Adószámunk: 18457737-1-06

Számlaszám: Közéleti Kávéház Alapítvány, K&H 10402805-28017923-00000000

Benczúr Gyula

Kisfaludi Benczúrt homokkőbe álmodta.
Portréja a Dóm tér árkádjának ékszere.
Elevennek látszó, ahogy néz a távolba.
Kezében eszközeinek teljes készlete.

Mint, ahogy Stróbl hűen ábrázolta a festőt,
Művészi képessége teljes tudatában,
Úgy festett ő vásznára könnyűvérű delnőt,
Vagy nagy győztest méltatott, török futásával.

Királyokat, arisztokratákat ábrázolt ő!
Festményei egytől-egyig mind remekművek.
Ilyen zsánerkép az erdőben heverő nő,
És a helybeli, modellt álló kedves szüzek.

Ragyognak történelmi hűségű képei.
Ezek már mind, monumentális remekművek.
Lenvásznára a világ szépségét megfesti
Ettől lesznek a képek valósághoz hűek.

Történelmi eseményeket lelkesen fest.
Az akadémikus irányzat követője.
Etalon ö Párizsban, Bécsben is, Münchenben.
A magyar művészeknek értő vezetője.

A szobrot Széchényi Károly adta Szegednek.
A legnagyobbak között ő is a legnagyobb.
Itt csak a múlt fennkölt emlékei versengnek.
Számunkra ez a csoda az érték, a haszon!

Hajdrik József

Benczúr Gyula festőművészt, un. „félalakos”, jobbra fordított arcú szobor-formában Kisfaludi Stróbl Zsigmond ábrázolta. A kezében festőszerszámait tarja úgy, hogy a bal kezével a palettáját markolja, a jobb kezében ecsetével éppen színt készül a vászonra vinni. A munka pillanatát „kapta el” Kisfaludi Stróbl Zsigmond, amint Benczúr utoljára néz a modellre, s úgy, olyan mély figyelemmel, ami a tökéletes kompozíció végkifejletét, a „remekmű” születését sugallja. A szegedi történelmi arcképcsarnokban Benczúr Gyula szobrával kapcsolatosan „mindenkit” dicsérni kell! Elsősorban magát az ábrázolt személyt: Benczúr Gyulát, aki a XIX. századi romantika, historizmus egyik legnagyobb alakja. Ha egyszerűen „csak” soroljuk címük alapján egymás után műveit, már nem kell tovább bizonygatni festői zsenialitását, úgy jelennek meg emlékezetünkben a „Hunyadi László búcsúja”, „Rákóczi elfogatása a nagysárosi várban”, a „Vajk megkeresztelése”, méreteiben is a legnagyobb: „Budavár visszavétele” 356 cm széles és 705 cm hosszú kép a Magyar Nemzeti Galéria emeleti kupolatermében található. A pesti Lipótvárosi Szent István bazilika jobb oldali mellékoltárán „Szent István korona felajánlása” ejti ámulatba az előtte imádkozót. Az 1930. október 25-én a szegedi panteonban elhelyezett Benczúr szobor alkotója Kisfaludi Stróbl Zsigmond. Másodsorban őt kell dicsérni e szoboralkotásáért, valamint azokért a nagyszerű művekért, melyeknek újfent elég, ha csak soroljuk, képük máris előttünk lebeg: a legismertebb talán a „Szabadság-szobor” a Gellérthegyen, vagy Egerben a „Végvári vitézek” című lovasjelenet, mely a Dobó téren állt, de néhány éve kb. 200 méterrel odébb, az Eger patak mellé helyezték át. A harmadik dicséret gróf Széchenyi Károlynak szól, aki a szoborcsarnoknak adományozta a Benczúrt ábrázoló alkotást. Széchenyi Antalnak és Wenckheim Krisztinának a legfiatalabb gyermeke volt. A pósteleki kastélyukat 1944-ben hagyta el Károly gróf, özvegy édesanyjával az Egyesült Államokban kerestek menedéket.

Szöveg: Mihály Illés

 

IN MEMORIAM BESENYI SÁNDOR
(1942–2020)

„- Ahogyan fehéredik a hajam,
- ahogyan sokasodnak az éveim,
- ahogyan mind gyakoribbak szavaimban a visszautalások gyermekkorom történelmi távlatba
vesző, kissé anekdotikus történéseire, mára meseszerűnek tűnő körülményeire,
- ahogyan mind egyénibb örökséggé szűkülnek a szüleimre, rokonságomra emlékeztető
tárgyak, rekvizítumok, ízek, zamatok, illatok és szagok, fakuló emlékek, sárguló fényképek,
- ahogyan nosztalgikusan előkerülnek az ifjúságomat-ifjúságunkat, szerelmünket, kószáinkat
idéző események, érettségi találkozók, vásárhelyi, mártélyi látogatások, a visszatekintések
az emberi relációkra, tanárainkra, a példaadó ismerősökre,
- ahogyan fel-felsejlenek a személyiségemet, habitusomat, a sorsomat alakító vonatkoztatási csoportok és hatásaik,
- ahogyan immár történelemmé válik az én sorsvonalam is,
mind fontosabbnak érzem önmeghatározásomhoz és emlékezetem kontúrjai vázolásához, hogy palackpostába tuszkolt üzenetként emlékeztessek: létezik egy Besenyi Sándornak nevezett ember, karakteres személyes énnel, örökölt és alakított önmeghatározással, vállalt és megjelenített önazonossággal. (…)”

10 évvel ezelőtt írta e sorokat önmagáról. Két évvel később, 2012. szeptember 25–én a Bálint Sándor Művelődési Házban a Közéleti Kávéházzal együtt ünnepeltük 70. születésnapját, de e mondatokon kívül — melyek a születésnapi est meghívójában jelentek meg — nem igazán szólt magáról: születésnapja alkalmából A város és vidéke címmel szervezett kerekasztal beszélgetést. Mert a legfontosabb számára akkor is a fejlesztés–stratégia–kultúra háromság volt, mint egész életében. Nagy formátumú személyiség volt, széles látószögű értelmiségi; kevesen voltak és vannak városunkban, akik ekkora rálátással és koncepcióval rendelkeztek jövőnket, (elmulasztott?) lehetőségeinket illetően. Emellett törhetetlen és fáradhatatlan volt — pedig mennyi mellőzés, meg nem értés és megaláztatás érte — miközben az Értelmiség Nyári Egyetem másfél évtizedével felmérhetetlen mennyiségű muníciót halmozott fel, máig gyümölcsöző kapcsolatokat épített. Soha nem győzte le senki, mert őt nem lehetett legyőzni. Szíve megállt február 11–én; gondolatai, koncepciói tovább élnek. Amit életében nem tettünk meg, most már felismerendő kötelességünk. Nemcsak emléke megőrzése miatt, hanem városunk, sőt régiónk jövője érdekében.
Dr. Besenyi Sándor szociológus, stratégiai tervező temetése 2020. március 6–án délelőtt 11 órakor lesz a Belvárosi Temetőben.

NEMZETEGYESÍTŐK

„JÖVŐ BARÁTAI KÖRE” HÉTFŐNKÉNT
Szeged, Pixel Kávézó az Anna kút sarkán! (Bejárat Széchenyi tér 8.)
„ Azt tapasztalom, hogy az emberben a felismert, de ki nem mondott igazság elkezd rohadni.” Balczó András
Március 2-án  PIXEL 17 órakor  Juhász Ferenc: Elmélkedés a modern gyarmatosítás termékéről, vagyis az EU-ról, amiből rövidesen Európai Egybesült Államokat alakít az emberellenes, hazug nihilisták globalizmusa!  Az elmélkedés után az 5 G technológiáról beszélünk, amelyről már tudományosan megalapozott tény, hogy az nem más, mint a burkolt népességcsökkentés legmodernebb fegyvere, amellyel alaposan becsapnak bennünket! Mert ki akarnak irtani népeket, kultúrákat, hiszen már nincs szükség 6-7 milliárd emberre a földön! A beszélgetés kapcsán ismertetjük a 100 tanácsa és Tanka Endre anyagait az 5 G agyonhallgatott negatívumairól!

Március 9-én PIXEL 17 órától Mireisz Tibor a Szent Korona Társaság tagja beszél Szigeti István Aachenben élő jeles történész nagyszerű könyvéről, amelynek a címe: PARUZIA KORONÁJA.  Szakítanunk kell ugyanis azzal a tévhittel, hogy a magyarság barbár nép volt és hont foglalt a Kárpát-medencében. Ide ugyanis „hazatértek” kirajzó őseink, akik őskeresztények voltak, amit a sok-sok egyenlőszárú kereszt is bizonyít, amit az ásatások felszínre hoztak. Szó lesz még Fatimáról, a Mária tiszteletről és a könyvben is szereplő Natália nővér látomásairól, valamint a magyar nemzet egyéb sorskérdéseiről.

Március 10-én Emlékezzünk saját otthonunkban is a Székely vértanúkra, akiknek emlékműve Marosvásárhelyen áll a Postaréten. Minden évben megemlékeznek a Székely Szabadság Napjáról ott az emlékműnél azok, akik szívükön viselik a székelyek sorsát! Ha nem tudsz elmenni, legalább gyújts otthon egy mécsest a székelyekért!
Részlet az emlékmű feliratából : „Szent hely ez óh vándor! Egy nemzet tette e jelt itt Leghűbb gyermekei végzetes sírja fölé! Élni szabadságban, vagy ezért meghalni merészen: Ezt hitték, vallták s haltak érte híven. Törvényes, szabad és független nemzeti állás Intő szobra legyen honfi, e drága jel itt! 1874.

Március 14-én a magyar zászló és címer napján a magyar fővárosban Zászlómenet!
Már tavaly is egy 1848 méter hosszú magyar nemzeti zászlót vitt végig 1848 önkéntes a budapesti Andrássy úton a magyar zászló és címer napja alkalmából. A zászlóvivők a Hősök terére érve egy élő kokárdát formáltak meg, s mindenkit várnak idén is, akinek szent a magyar zászló!

Március 16-án PIXEL 17 órától: Kossuth Lajos azt üzente – címmel vetítéses előadás a helyi közösség alapítójától, aki azt állatja, hogy nem volt forradalom 1848-ban, csak egy - a Habsburg alkotmánytipró udvarral szembeni teljesen törvényes – szabadságharc! Azért kellene ezt az előadást meghallgatni sok-sok fiatalnak, mert egyrészt az iskolákban erről egészen mást tanítanak, másrészt pár éve már akadt egy olyan hamis figura, aki egyenesen bűnözőknek nevezte az Aradi Vértanúkat, s Labanc néven írta alá a mocskos és hazudságoktól hemzsegő írását! Kérlek benneteket! HOZZÁTOK EL A GYERMEKEITEKET, hogy lássunk végre tisztán és a fiatalok is értsék meg végre 1848-49 szerepét és valódi , hamisításoktól mentes jelentőségét!

Március 21-én Csömörön találkozzuk a Glória Victis emlékműnél, hogy megtervezzük azt a hatalmas élőláncot, amely a magyar nép önrendelkezéséért Felvidéken, Kárpátalján, Erdélyben, Partiumban és Délvidéken 2020. május 30-án, szombaton fog megtörténni! (Csak az jöjjön, aki aktívan, feladatot is vállal a szervezői munkában!)

Március 23-án  PIXEL 17 órától a szegedi nemzeti közösség legutóbb megválasztott elöljárója (Gulácsi Péter tanár úr) fog bemutatni pár nagyon aktuális videó felvételt.  S a vetítés után elbeszélgetünk a látottakról, ahol mindenki elmondhatja a véleményét!

Március 28-án déli 12-től Verőcén: IMA MAGYARORSZÁGÉRT!  (Papp Lajos prof.)

Március 30-án PIXEL17 órától vetítéses előadás Bene Gábortól, NEMZETET ÉPITS, NE PÁRTOT! – címmel, s utána megbeszélhetjük: Hova is kell az X-et tenni a következő választásokon? Leginkább azokat várjuk erre a rendezvényre, akik „nem akarnak politizálni”, s ezzel átengedik a közhatalom megválasztását azoknak, akik csak pártokban gondolkodnak, csak pártokra hajlandóak szavazni! S nem értették meg a jelmondatot, hogy: Minden párt, csak ÁRT! Amelyik nem ÁRT, az a NEEM párt!

 

Minden jó magyart nagyon várunk az előadásokra hétfőnként és a nemzet számára fontos önszerveződő közösségek megalakítása és működtetése érdekében segítünk is, ha szükségessé válik!

Ne feledd! Ami nem öl meg, az megerősít!
Ez NEEM párt ! Hanem Nemzetegyesítő Mozgalom!

 

CSMTSZ NYÍLT TÚRA: Szálka 2020. március 28. szombat Utazás különjáratú busszal


A Szekszárdi dombvidék déli részén fekvő Szálka községbe és környékére hívjuk az érdeklődőket. A falu két völgyben fekvő, hosszan elnyúló V alakot formáz. Az erdő és a Szálkai-tó kitűnő mikroklímát biztosítanak a falu- nak. Erdeiben sokféle vad található. Különösen szarvasállománya híres, területén lőtték 1891-ben azt a szarvasbi- kát, mely 14,5 kg-os agancsával hosszú ideig világrekord volt. Bővebb információ az interneten: http://szalka.hu/polgarmesteri-koszonto/ Túránk a Mausz kápolnától indul, ahol a Szekszárdi-dombság találkozik a Sárközzel, szép kilátással a Duna men- tére. Jól látszik Szekszárd, Decs, Várdomb, Bátaszék, tiszta időben Baja is. A kápolnát a Mayer család építtetette 1891-ben, az Emmausz-járás köznapi neve után nevezték el. Húsvét után a hívek Szálkáról ide gyalogoltak fel Krisztus emmauszi útját megidézve. Tervezett programok:
Gyalogúra: Szálka Hegytető, Mausz Kápolna, Z-, jelzetlen földút, So, S-, Kék Máriaút – Hármas-Halom
Kék Máriaút, Napfény út – Szent József Templom P-, K- – Szálkai-tó K-, gát, P- – Szálka, Trófea Fogadó.
Túratáv: kb. 16 km, szint: kb. 220 m. Könnyű túra.
Estebéd (babgulyás) a Trófea Fogadóban.
Gyülekező: 6:20-kor, Szeged, Széchenyi tér, Szeged Étterem előtt. Indulás: 6:30-kor. Hazaindulás: 17.00 órakor. Várható hazaérkezés: kb. 20.30 óra.
Részvételi díj: 6.000 Ft, CSMTSZ tagjainak 5.500 Ft. (Min. 40 fő esetén, tartalmazza az utazási költséget és a babgulyást.)
Javasolt felszerelés: kényelmes túrabakancs, időjárásnak megfelelő, réteges ruházat, esőkabát, túrabot, egész napra élelem és min. 1,5 l víz. A buszon lehet hagyni váltóruhát, stb.
A túrán mindenki saját felelősségére vesz részt!
Útközben a Bajai Tesconál oda-vissza útban 15 perc pihenőt tartunk.
Jelentkezési határidő: március 1. vasárnap éjfélig. Befizetés: március 4. szerda, 17.00 – 17.30 között a CSMTSZ irodájában, Szeged, Tábor u. 7/B, 17-es kapucsengő vagy banki utalással március 2. délig: Budapest Bank 10102842-44233400-01004009 Kedvezményezett: CSMTSZ. A megjegyzés rovatban kérjük feltüntetni: név, számlázási cím, Szálka. (A banki utalással fizetők legyenek szívesek a túravezetőknek ezt e-mailben jelezni!)
A buszt a jelentkezés sorrendjében töltjük fel. A jelentkezés a részvételi díj befizetésével válik véglegessé.
Jelentkezés és felvilágosítás a túrával kapcsolatban Szögi Lászlóné Ica túravezetőnél telefonon 20-4177-188 és e-mailben szogine59@gmail.com.
A túrára minden lelkes érdeklődőt szeretettel várunk!
A túravezetők a túrák útvonalát módosíthatják előre nem látható körülmények miatt.
Sok szép élményt, jó túrázást kívánnak a túravezetők: Szögi Lászlóné Ica és Szögi László!
2020-ben az alábbi CSMTSZ nyílt túrák lesznek még: Ápr. 4. Nyuszi túra Ápr. 18. Mecsek: Éger-völgy Máj. 16. Tolnai-hegyhát: Lengyel-Annafürdő Jún. 13. Tolnai-dombság: Tevel Szept. 19. Dobogókő, Természetjárók napja Okt. 3. Tolnai-dombság: Závod-Tevel Okt. 11. VIII. Csongrád Megyei Természetbarát Találkozó (VIII. CSMTT): Szeged Dec. 5. Mikulás-túra

 

 

2020. április 29-én a szegedi kötődésű Molnár Piroska, a Nemzet Színésze, Kossuth-díjas színművész lesz a Közéleti Kávéház vendége.

BESZÉLGETÉS ÉS KÖZÖNSÉGTALÁLKOZÓ MOLNÁR PIROSKA KOSSUTH-DÍJAS SZÍNMŰVÉSSZEL

Helyszín: Városháza, Díszterem (Szeged, Széchenyi tér 10.)

Időpont: 2020. április 29. (szerda) 16 óra

Házigazda és műsorvezető: Prof. Dr. Szalay István, a Közéleti Kávéház kuratóriumi elnöke

 

Bibliai Szabadegyetem
Az immár két éves Bibliai Szabadegyetem, amelyen az Ószövetség és Újszövetség könyveit mutatták be hétről hétre az érdeklődőknek teológusok és lelkészek, idén új fázisához érkezett: február 12-n kezdődött a mesterkurzus, amelyen az előadók egy-egy újszövetségi történetet vesznek górcső alá, és értelmeznek a 21. századi ember számára. A mindenkinek ismerős régi történetek elemzése segíthet a hallgatóknak megerősödni abban a meggyőződésben, hogy a Bibliának a mai ember számára is van érvényes és érthető üzenete.
Az előadók ebben a félévben is teológusok és lelkészek, akik a szervezőkkel együtt szeretettel várnak minden érdeklődőt, azokat is, akik most először találkoznak a Biblia jól ismert történeteivel, és szeretnének közelebb kerülni a megértésükhöz, és azokat is, akik már ismerik a világ egyik legnagyobb példányszámban kiadott „bestsellerének” történeteit, de szívesen kapnának további gondolatokat, esetleg újabb szempontokat, hogy frissen tartsák e lelki kincseket.
A mesterkurzus február 12-től május 20-ig tart, a részvétel nem igényel speciális előképzettséget, minden érdeklődő számára nyitott és ingyenes.
Az előadások helyszíne: TIT Székház, Szeged, Kárász u. 11.
(Koch Sándor Csongrád Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Társulat)
Az előadások szerdánként 18 órakor kezdődnek.

Szenior örömtánc- Señoroknak, Señoráknak!
Mozgásprogram a testi, lelki, szellemi frissességért

A Szenior Örömtánc kifejezetten az idősödő korosztály számára kifejlesztett közösségi táncforma
A mozgásprogram lényege: Mozgás, Öröm, Agytorna
Segít a test fizikai karbantartásában, miközben a léleknek is örömet okoz, és a folyamatos koncentrálásnak köszönhetően jótékony hatással van az agyműködésre is.

A szeniortáncban közösen, csoportosan táncolunk, ezért nem szükséges partnerrel érkezni, és nem kell hozzá előzetes tánctudás sem.
A csoporthoz folyamatosan lehet csatlakozni.
A részvétel nyitott mindenki számára.
A táncoláshoz kényelmes, zárt cipő szükséges.

Várunk mindenkit sok szeretettel!
Táncoljon Ön is velünk!

Helyszín: Zöld Terasz, Szeged, Földvári u. 3.

Időpontok:
Keddenként délelőtt: 9:00 óra Március 3.,10.,17.,24.,31.
Csütörtökönként délután: 15:00 óra Március 5.,12.,19.,26

A foglalkozást vezeti: Pálfi Gizella

 

Pigniczki Ágnes fotó and montázs kiállítása
Válogatás a Közéleti Kávéház  programjainak 2019-es fotóiból

A kiállítás megtekinthető: február 20-tól április 01-ig

 

EZÜSTHAJ FILMKLUB MÁRCIUSI MŰSORA
Klubvezető: Vörösné Séllei Emma
Az előadások 14 órakor kezdődnek a Belvárosi Mozi Zsigmond Vilmos termében


Márc.  03.      A FELTALÁLÓ         120 perc,  2019.
magyar életrajzi film
Rendezte:  GYÖNGYÖSSY BENCE
Főszerepben: GÁSPÁR TIBOR,  HUSZÁRIK KATA

Márc.  10.      ÉLŐSKÖDŐK           132 perc,  2019.
dél-koreai  film
Rendezte: BONG JOON-HO
Főszerepben: KANG-HO SONG

Márc. 17.       A KÉT PÁPA            125 perc, 2019.
angol-olasz-argentin-amerikai film
Rendezte:  FERNANDO MEIRELLES
Főszerepben:  JONATHAN PRYCE, ANTHONY HOPKINS

Márc.  24.      ZÁRÓJELENTÉS      118 perc,  2020.
magyar film
Rendezet: SZABÓ ISTVÁN
Főszerepben:  KLAUS MARIA BRANDAUER,
UDVAROS DOROTTYA, STOHL ANDRÁS

Márc.   31.     TŐRBE EJTVE           130 perc,  2019.
amerikai krimi
Rendezte:  RIAN JOHNSON
Főszerepben:  ANA DE ARMAS, CHRIS EVANS,
DANIEL CRAIG, JAMIE LEE CURTIS

 

2020. március 01. vasárnap 17-22-ig VÁR Söröző (Vár u. 4 – Deák F. u. sarok)
ZENÉS – TÁNCOS EST

Mindenkit szeretettel várunk

2020. március 2. hétfő 10 óra Bálint Sándor Szeretetotthon (Harmath u. 2-4)
KENÉZ HEKA ETELKA LÖLTŐNŐ BÖLCS KÖLTEMÉNYEI
Háziasszony: RITZ JUDIT főigazgató
Ildikó, a napsugár mosolya.

 

Emese anyánk és Álmos atyánk népétől
az Úr atyához áldást kérő levél

Az úr leánya dr. Szondi Ildikó
segítő társa és férje dr. Heka László
és leánya dr. Heka Dária,
a hazáért kitáruló mindegyik karja
Ildikó szíve az emberek felé tárul.
Tesz is értük sokat az ember figyel, bámul,
Óh, az ő szíve fáj,
Imádkozik, megszentelt utakon jár,
ő egy nem mindennapi napsugár,
Óh, Urunk! ki mindent lát,
elüldözöd a beteg éjszakát,
a Te titkod a világosság,
a napnak fényes ereje,
leányodra kérjük áldásod,
eged arculata csillagok parazsa,
arany pora szálljon leányodra.
Drága Urunk! leányod Ildikó
lesz újra a napsugár mosolya.
Kér téged és a földön a néped
a sok napfia Uram,
az Ildikó, a férje a László és Dária,
Rokonok, jóbarátok és a nap fiai
és az ős anyánk,
Emese és apánk Álmos,
és Turul madár
Emese smsbe.
Kenéz Heka Etelka

2020. március 2. hétfő 17 óra Somogyi Könyvtár vetítője
FILMKLUB
BUBRYÁK ISTVÁN válogatása

SZEKSZÁRDI MISE

Tévéfilm Baka István kisregényéből
60 perc

… és akkor Séner János, a kisvárosi dalárdakarnagy, az epigon műszerző találkozott Liszt Ferenccel. Hogy ez csak lázálmában történhetett meg, nem veszi el a szavak hitelét. Vitájuk - a sértett kisember felfelé kiabálása, mely nagyon sok valódi keserűséget takar, és a joviális, vitapartnerét saját szintjén kezelő géniusz szóváltása -, a XX. századi magyar irodalom egyik legjobban megírt jelenete. Vitájuk egyetlen központi eleme, saját önként vállalt magyarságuk megélése, ugyanis mindketten német anyanyelvűek. Miért és hogyan vallják magukat magyarnak, mit és miért fogad el belőlük a kiegyezés utáni Magyarország? Séner asszimiláns, Liszt nem. Séner gyűlöli az újdonatúj asszimilánsokat, Liszt megérti. Séner otthon van e közegben, de Liszt csak vendég, őt inkább franciának nézik, vagy németnek. Na jó! Zenéjéből elfogadják a cigányzenét… de a zeneakadémiájára az urak pénzt nem adnak. Egy németnek, ugyan…! Aztán esik még néhány szó „díszmagyarba fülledt izzadtságszagról”, „közepes nótaszerzők csinálmányairól” is. Hú, de izgalmas világ volt… Mintha csak ma történt volna…

Szereplők: Mészáros István, Kenderesi Tibor, Schell Judit, Fekete Gizi, Karczag Ferenc

Dramaturg: Bubryák István
Operatőr: Kléner György
Gyártásvezető: Pató Tibor
Rendező: Bodnár István

A filmet bemutatja: Balog József újságíró, tanár, színész, társulatvezető, kulturális menedzser és Bubryák István

2020. március 2. hétfő 17 óra TIT Székház, (Kárász u. 11)

Életmód est

Ha szeretnél változást látni a világban, kezdd Magaddal !
Mi is ezt tettük, Zsóriné Bözse vagyok,ezüst hálózatvezető, eredetileg szülésznő, 4 gyermek édesanyja, és elvégeztünk egy természetgyógyász iskolát is Nagy Gabriella barátnőmmel.
Gabi 3 hónap alatt 13 kg fogyott és hálózatvezetővé vált ! :)

Én már 5 éve vagyok ezen az úton, ott hagytam az egészségügyet és 2 éve szabad vagyok !
Ez a magyar rendszer megadta számunkra a gyógyszermentes egészséget, vegyszermentes háztartást, tiszta víz programot, anyagi fejlődést és időbeni szabadságot !

Gyere el, ha Te is szívesen változtatnál az egészségeden,( méregtelenítenél, karcsúsodnál, fiatalodnál,) anyagi helyzeteden fejlesztenél , szeretnél több időt !

Közreműködik: Nagy Gabriella, Zsóriné Bözse
Várunk szeretettel , bejelentkezésed itt lehetséges.: 0630/9849800 Zsóriné Bözse

 

2020. március 02. hétfő  17 óra Agóra, Kálvária sugárút  23.

Waldorf 100 vándorkiállítás
100 éves a Waldorf-pedagógia. Ebből az alkalomból
kerül megrendezésre a Szegedi Szabad Waldorf Iskola
vándorkiállítása, amelynek negyedik helyszíne a
Szent-Györgyi Albert Agóra első emeleti galériája.

A kiállítást megnyitja:
Csetkovits Csilla magyar-történelem szakos tanár
Közreműködnek a Waldorf Iskola zenetanárai.

A kiállítás megtekinthető március 27-ig.

 

 

2020. március 2. hétfő 18. óra Szegedi Zsidó Hitközség Díszterme (Szeged, Gutenberg u. 20.)

NAGY IMRE ERIK:GYERMEKJÁTÉKOK AUSCHWITZBEN 1942

a Holocaust 75. évfordulója tiszteletére.

Kiss Ernő előadása a szegedi zeneszerző operájáról a koncentrációs táborok felszabadulásának 75. évfordulója évében
a Vántus István Társaság Közhasznú Egyesület, a Szegedi Közéleti Kávéház és
a Szegedi Zsidó Hitközség rendezésében.

RÉSZLETEK
AZ OPERÁBÓL

 1. ELŐJÁTÉK (demofelvétel)

V. Gyermekhalál (részlet, hangversenyszerű ősbemutató)

SZEREPLŐK:
Börtönparancsnok: ALTORJAY TAMÁS
Őr 1.: PISKOLTI LÁSZLÓ
Őr 2.: SALLAY GERGELY
Kislány: HEGEDŰS BERNADETT
Közreműködnek:
A LASSUS ÉNEKEGYÜTTES, karnagy: DR. VARJASI GYULA tanszékvezető főiskolai docens
KLEBNICZKI GYÖRGY zongoraművész

„(…)… a televízión — egy történelmi csatornát nézve — bemutattak egy gyerekekből álló színjátszó csoportot. Bemutatták, hogy milyen jó volt annak idején az élet Auschwitz–ban, s még színjátszó csoportra is „futotta” annak idején… Odarendelték a német filmhíradót (UFA), s tisztek kedélyeskedtek a premierre készülődő tisztaszívű–izguló gyermekekkel. Másnap, ahogy elment a média, ugyanők kísérték a gázkamrákba a piciny gyermeket. Nagyon megdöbbentett az egész, s elhatároztam: írni fogok erről egy: OPERÁT!”
Nagy Imre Erik (2017)

Karácsony este van. A Börtönparancsnok és a vele szolgálatot teljesítő őrök mulatozva, kegyetlen gondolatokkal töltik a „szentestét”. A Börtönparancsnok ördögi tervet eszel ki: karácsonyi énekversenyt rendez a láger gyermekei részére. A győztes jutalma különleges:
elnyeri az „örök szabadságot”…

Az opera megírását a Nemzeti Kulturális Alap (((logo)) támogatta

2020.  március 3.. kedd. 9 óra Zöld Terasz Klub Szeged, Földvári u. 3.
Szenior örömtánc- Señoroknak, Señoráknak!
Mozgásprogram a testi, lelki, szellemi frissességért

Várunk mindenkit sok szeretettel!
Táncoljon Ön is velünk!

A foglalkozást vezeti: Pálfi Gizella

 

2020. március 3. kedd. 16 óra Zöld Terasz Klub  (Földváry u. 3)

JÓGA MINDEN KOROSZTÁLYNAK

Jóga minden korosztályhoz szó, megtanít a helyes testtartásra, a helyes légzésre.
Koncentrálunk az ízületi mozgékonyságra és stabilitásra. Nincs életkorhoz kötve, mindenki saját magához képest fejlődik.
Tanit: Plcznerné Rózsa jógaoktató (70-325-5139)

 

2020. március 3. kedd 16.00 óra 90 C étterem (Kelemen u.2)

MIÉRT NŐ AZ AGRESSZIVITÁS A FIATALKORÚAKNÁL?
Beszélgetés Dr. SZALMA IBOLYA klinikai szakpszichológussal
Beszélgetőtárs: Prof. Dr. SZALAY ISTVÁN matematika tanár
Fotó: Szalma, Szalay (ha talál)

2020. március 3. kedd 18 óra Petőfi telepi Müvelődés Ház (Szántó Kovács János u. 28)

Varázslatos Természet”
Dr. Ottlecz Anna festmény kiállítása

A kiállító az orvosegyetem elvégzése után 20 évig az Orvostudományi Egyetem Kórélettani Intézetében dolgozott, majd 1986-ban véglegesen távozott az egyetemről. Az USA-ban először Dallasban majd Houstonban (TX) dolgozott, a houstoni tudomány majd orvosi egyetemen oktatott, a cukorbetegség okozta látásvesztés ill. látás károsodás biokémiai hátterének kutatásával foglalkozott; 1991-től USA állampolgár; kutatásai alapján  meghívást kapott a Ciba Vision/Novartis gyógyszergyártól és az újonnan létesített szemészeti osztályon a pathoangiogenesis kutatási csoport vezetője lett; 2005 végével nyugdíjba vonult és haza tért.

Autodidakta festő, aki hálásan emlékezik  a tanáraitól kapott iskolai instrukciókra, múzeumi látogatásokra, festőket és műveiket megörökítő értékes kiadványok tartalmára, majd egy-egy korábbi próbálkozás  után megszületett az elhatározás, hogy nyugdíjas éveiben nyúl újra ecsethez amikor bőségesen rendelkezik szabadidővel; a sikeres szakmai véleményezés eredménye - Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. Budapest (2013 július 11) - nagyban hozzájárult a folytatáshoz, mely intenzív szakmai továbbképzéssel bővült.

A kiállítást megnyitja Jarabekné Treflán Maria a művelődési ház igazgatója.

Közreműködik: Bereczky Szilvia ének.

A kiállítás megtekinthető március 13-ig.

 

 

2020. március 4. szerda 15 óra Somogyi Könyvtár

OLVASÓKÖR
Grecsó Krisztián: Vera.

Előadó: Nagyné Palotás Éva tanár

 

 

2020. március 4. szerda 16 óra Somogyi Könyvtár Stefánia Fiókkönyvtára (Stefánia)

Tavaszvárás Berki Emesével

A költőnő legújabb versei télről, tavaszról, szeretetről.
Beszélgetőtárs: Szabó István
A verseket tolmácsolja: Pappné Mészáros Ágnes (vers-és prózamondó)
Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!


Melléd ül a szeretet

Angyalok ébresszenek minden nap álmodból.
Hajnali Napsugarak simítsák arcodat.
Szél mesél neked,s rólad mert bejárt hosszú utat.
Szél mesél a jóemberekről, meséli közöttük vagy.

Megterít neked az út pora, virágokkal.
Tele van minden mosolyod , kedves szólamokkal.
Nevet veled a jó szándék,minden alkalommal.
Melléd ül a szeretet jókívánságokkal.

Azt szeretné, hogy ami nem kell az legyen elrakott.
Keresd a szív zenéjét, ami ami mindig válaszol.
Teneked a kincsed, az figyeld dalol.
Vigyázz te rá, mert szeret nagyon.

Szereteted adsz ami körbeveszi a ,, néped"
Szereteted az ami körbevesz téged.
Bár merre is lépsz, csodás az élet.
Vigyázd az életed, mert Angyali ének.

Megjegyzés: Az Emese fotója a 2019. novemberi számból kivehető!

 

2020. március 4. szerda 17 óra MTA SZAB Székház (Somogyi u. 7.)

Közéleti Kávéház Szegedi tehetségek utazási élménybeszámolója sorozat:

Az SZTE Sófi Ösztöndíj Alapítvány 19 éve óta több millió forint ösztöndíjjal és sok szolgáltatást nyújtva támogatja a fiatal szegedi tehetségeket, akik körbeutazták a világot. A tehetségek vetítéssel illusztrált előadásokat tartanak szép és izgalmas utazási élményeikről hónapról-hónapra, amelyeken a Közéleti Kávéház közönsége megismerheti a világ csodálatos országait, városait és természeti szépségeit.

51. PROGRAM: DR. KRUSÓCZKI BENCE SÓFI-ÖSZTÖNDÍJAS PhD HALLGATÓ UTAZÁSI ÉLMÉNYBESZÁMOLÓJA: ATHÉN

 

Dr. Krusóczki Bence már 2 alkalommal vett részt Athénban, az Athens Institute for Education and Research kereteiben megrendezésre kerülő tudományos konferenciákon. A szakmai programokon túl minden évben volt lehetőség a város nevezetességeinek megtekintésére is. A vetítéssel illusztrált előadáson bemutatásra kerül többek között a méltán híres athéni Akropolisz, amely méretei és kivitelezése miatt kitüntetett helyet foglal el a Görögországban található számos Akropolisz között. Megismerkedhetünk és meghallgathatjuk a történetét Agamemnón király arany halotti maszkjának. Ezeken túlmenően megismerhetjük a helyi kultúrát, a helyi ételeket, valamint Athén óvárosának turista látványosságait is.

2020. március 4. szerda 18 óra TIT Székház (Kárász u. 11.)
Urai vagyunk a helyzetnek, vagy mégsem?

Előadó:  Fenyvesi Péter teológus
Fenyvesi Péter Pál, az Adventista teológiai Főiskola tanára, házas, két felnőtt gyermek édesapja. Tanulmányait az Evangélikus Hittudományi Egyetemen, a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen, illetve az Adventista Teológiai Főiskolán teológusi, illetve pasztorál-pszichológusi szakokon folytatta. Tanított tárgyai: Újszövetségi görög nyelv, Újszövetségi exegézis, Bevezetés a pszichológiába. János evangéliumának titkait már több mint tíz éve tanítja, előadásokat tart róla az országban, sőt, a határon túl is. A mű egyik fontos üzenetének azt tartja, hogy akik nem találkozhattak személyesen Jézussal, mint pl. mi, nincsenek hátrányban a szemtanúkkal szemben, mert Jézus szavaiban ugyanolyan erő van, mint a személyes jelenlétében: és ezt az erőt az Evangélium olvasásakor és tanulmányozásakor ma is megtapasztalhatjuk.

 


 

2020. március 5. csütörtök reggel 8 óra  Zöld Terasz (Földvári u. 3)

Senior linedance ("sortánc") Timivel

Kezdd a napod a frissítő tánccal, a sok mosolygással, a pozitív hangulattal, és engedd, hogy átjárjon egész nap ez az üdeség!
Gyere, táncolj velünk! (Info: 70/365-5501)

 


 

 

2020. március 5. csütörtök 15 óra A Somogyi-könyvtár Dorozsmai fiókkönyvtárába

Négy évszak
című fotókiállítása megnyitójára.


A Nap-Fény fotókör tagjai közös kiállításon mutatják be képeiket.

A kiállítást Dr. Csurgó Edit a fotókör elnöke nyitja meg.
A műsorban közreműködnek:
Jávor Olga vers
Hóvirág Népdalkör ének
A fotókör tagjai filmvetítés négy tételben
A kiállítás a Könyvtár nyitvatartási idejében 2020.április 1. napjáig látogatható.
A helyszín (Szeged, Negyvennyolcas utca 12.) a Mars térről a 75, a Honvéd térről a 36, Szőregről a 67 és 67Y autóbuszjáratokkal közelíthető meg.

 

2020. március 5. csütörtök 16 óra Stefánia Fiókkönyvtár-klub (Stefánia 2.)

Lövey- Varga Éva: Ókori hajók és kikötők 2.

 

A hajók és a hajózás feltalálását nem lehet egyetlen kultúrához kötni. A történelem embere mindig abból az anyagból készítette el vízi járművét, amelyet a természetben kéznél talált, amit a természet szolgáltatott a számára (felfúj, csontokra vagy fára feszített bőr, papirusz, nád, stb.). A hajóépítés ideális anyagának mégis leginkább a fát tekinthetjük, amelynek felhasználásával nagyobb távolságok leküzdése is lehetővé vált, valamint nagyobb mennyiségű és nagyobb súlyú árukat is szállítani tudtak. A farönk kézi, csáklyás, evezős felhasználása után több rönk összekötésével a tutajok is megszülettek. A kosárra emlékeztető asszír guffák az akkádokkal párhuzamosan is több változatban fejlődtek. Az indiánok a nyírfák kérgéből építettek fonott csónakokat, a kéregcsónakot, a kenut. A hajó igazi ősének mégis inkább a monoxylont, a kivájt fatörzs csónakot tekinti a technikai fejlődés és a történelem (régészet). Ezek a bödönhajók már a föld termékeit feldolgozó, szerszámokkal rendelkező ember hozzáértését mutatják. A természeti népek számára ennek a folyamatnak a fejlődése ma sem fejeződött be. Az első tengeri vitorlások megjelenését a jelen adataink alapján több mint hatezer évvel ezelőttre, a Csendes- és az Indiai-óceán vízein történő megjelenés idejére tehetjük. Az fennmaradt leletek meghatározzák a történeti adatokat: az ókori időszakunk idejére ezen térségek hajói az európai változatoknál még jóval magasabb színvonalat képviseltek ( ilyenek voltak a régi kínai dzsunkák), fejlődésük a jelek és a leleteink alapján azonban megrekedt.  Az előzmények után nézzük meg a fejlődés többi folyamatát, az építéstechnikákat és a kikötők fejlődését is!

 

2020.  március. 5. csütörtök 15 óra Zöld Terasz Klub (Földvári u. 3)

Szenior örömtánc- Señoroknak, Señoráknak!
Mozgásprogram a testi, lelki, szellemi frissességért

 

Várunk mindenkit sok szeretettel!
Táncoljon Ön is velünk!

 

2020. március 5. csütörtök 16 óra Rókusi Fiókkönyvtár (Vértói u. 5)
Somogyi-könyvtár Íróklubja

MEGHÍVÓ


A Somogyi-könyvtár Íróklubja szeretettel várja az   érdeklődő kedves vendégeket
2020. március 5-én, csütörtökön, du 16 órára a Rókusi Fiókkönyvtárba (Vértói út 5)
Szilágyi Zsófia irodalomtörténész – egyetemi tanár  előadására.
Téma: a XX. századi irodalom hatása a XXI. századra.
A Nyugat nemzedékei: Móricz Zsigmond – Kosztolányi Dezső – Babits Mihály – máig élő prózáinak, verseinek mondanivalója számunkra.

2020. március 5. csütörtök 17 óra Petőfi telepi Müvelődési Ház (Szántó Kovács János u. 25)

AZ AKVARELLTŐL AZ OLAJIG


címmel Dr. Ottlecz Anna tart egy beszélgetést a Petőfi-telepi művelődési házban. A festő nem csak a kiállított képeiről, hanem a festéssel kapcsolatos itthoni és külföldi élményeiről is beszél.  Szó lesz festőkről, stílusokról, országokról, városokról.
A “Varázslatos Természet” címmel meghirdetett kiállítás megtekinthető március 3 és 13 között.

 

2020. március 6. péntek 17. óra Somogyi Könyvtár I. em. folyóirat olvasó

.Szalontai Csaba Szeged születése – Megtelepedés a szegedi tájban a város alakulásáig

(Martin Opitz Kiadó) című kötet bemutatója
A szerző beszélgetőpartnere: Dr. Tóth Csaba történész (Magyar Nemzeti Múzeum, Martin OpitzKiadó főszerkesztője)

A könyv a város kialakulásának körülményeit mutatja be, egy olyan témát dolgoz fel, amiről 1983-ban jelent meg utoljára könyv (Szeged története 1.). A kötet sok tudományterület eredményeit hasznosítja, s ezekből olyan új eredményekre jutott, amelyek eddig nem voltak ismertek és új megvilágításba helyezi a város korai történetét. Egyúttal arra is választ kapunk miért volt évszázadokon keresztül kitéve a Tisza áradásainak.

A kötet a helyszínen kedvezményesen megvásárolható

 

Hajdrik József

A nőnap színei

Égbolt kékjéből kivillan a Nap!
Csöpp lepke szárnyát átjárja a fény.
Zöldell a mező, fű szála sarjad,
Miközben a szél csendben elalél.

Víg táncot járó, tündérszép lányka,
Kibontott hajjal új tavaszt remél.
Ő az, ki legszebb, hasonló vágya.
Érzéki lélek, nincs benne szeszély.

Rózsaként ébred, szirma lágy bársony.
Levél a blúza, szoknyáján tüske.
Rubinként ragyog, legyen ő bárhol,
Csábít két szeme, lángol szűz tüze.

Éget a csókja, forró a teste.
Vadóc a beste, este ha ölel.
Dorombol csendben, ettől oly szende.
Őt akarom csak, nem vágyom többre!

Ajkának csókja vadmálna ízű!
Karjának íve óvón fon körbe.
Szívvel szeretem, bármilyen színű,
A szép reményt lásd mindenképp zöldnek!

Csokorba szedem valós színeit.
Bokrétám legyen kék, sárga, piros!
Különös szavam rád kell hinteni.
Tudd meg, nők napján semmi sem tilos!

 

2020. március 8. vasárnap 15 óra Klauzál téri oroszlános kút.

Minden az, aminek látszik? (keressünk együtt szimbólumokat)

„ Jaj, de szép!” „Ez csodálatos!” Ámuldoznak a vendégek egy-egy városnéző séta során. Vajon mi, szegediek, látjuk-e a körülöttünk lévő csodaszép épületeket, szobrokat, kovácsoltvas kapukat? Értjük-e, hogy mit üzennek magyarságról, tudományról, művészetről, emberi érzésekről? Ha alaposabban szemügyre vesszük őket, bizony kiderül, hogy nem minden csak az, aminek látszik.  Kétórás sétánk során tehát szimbólumok nyomába eredünk a belvárosban.
Részvételi díj:1200 Ft/fő
A sétát összeállították és vezetik a Szegedi Tourisma idegenvezetői.
Kapcsolat szegeditourisma@gmail.com email címen, vagy a 30/283 5350 telefonon

 

2020. március 8. vasárnap 17-22-ig VÁR Söröző (Vár u. 4 – Deák F. u. sarok)

ZENÉS – TÁNCOS EST
Mindenkit szeretettel várunk

 

2020. március 9. hétfő 10 óra Bálint Sándor Szeretetotthon (Harmath u. 2-4)

KENÉZ HEKA ETELKA LÖLTŐNŐ BÖLCS KÖLTEMÉNYEI
Háziasszony: RITZ JUDIT főigazgató

Az arany Nap

Az arany Nap
Volt a pusztán
A leigázó törvény
Kertek vigalmán
Ő a fényszórás,
Ő az ős törvény
Törvénye a ragyogás
Az ember magában
Hordta a törvényeket
S a föld leányainak
Fején kalász koszorúk
Díszelegtek,
Úgy ünnepelték
Az arany Napot,
Mely a tanyának,
Pusztának
Kenyeret adott!
Föld és a nép törvénye
Visszafénylik a Napra
Égig kering a
törvény a becsület a
Szavakban.
A fényforrást te őrzöd,
A Föld kincsét
A Nap fénye őrzi
Az ember lelkében
A fény törvényét
Ő biztosítja a
lelki tükör fényét,
Elvándorol tőled a sötét.
Kenéz Heka Etelka

 

 

2020. március 9. hétfő 17 óra Somogyi Könyvtár

A ZENE ÖRÖME

Közreműködik: Edit van der Burg Fuvola   Révész László Zongora

 1. G. Enesco         Cantabile és Presto
 2. A. Piazzolla        Oblivion
 3. W.A. Mozart        D-dur Rondo
 4. J.S. Bach        E-moll Sonate I II
 5. W.A. Mozart        Török Induló
 6. C. Saint-Saëns    Introduction & Rondo Capricioso op 28
 7. C. Debussy        La Fille aux Cheveux de Lin
 8. P.A. Génin        Carnaval de Venise op 14


Edit van de Burg 1972 született Cegléden. Zenei tanulmányait 2. osztályban kezdte. Már korán kitűnt tehetségével a többi diák közül. A 8. osztályt már szegeden végezte a Konzervatóriumba, a kiemelt tehetségek osztályában. Fuvolatanára akkoriban Lass Zoltán, korrepetitora Kerekné Fekete Éva volt.
Konzi 3. osztályban, 1989 áprilisában baleset érte és agyvérzést kapott. Kérdéses volt, hogy később tud e még fuvolázni. A jobb oldala teljesen lebénult. Be tudta ugyan fejezni az iskolát, de fuvolából már nem tudott leérettségizni. Végül Kecskeméten mégis sikerült fuvolából illettve zenéből is befejeznie tanulmányait, de mivel nem tudott két kézzel játszani, Dratsay Ákos tanár úr volt a jobb keze. Később megismerkedett későbbi férjével, akivel kiköltöztek Hollandiába. Ott a hangszerkészítő mester, Maarten Visser, csinált neki egy egykezes fuvolát!

2000-ben pedig megszületett első gyemeke, Theodór!
2002-ben második, majd a következő évben első helyezést ért el korosztályában a Benelux államok Nemzetközi fuvolaversenyén.
2006-ban Ceglédre költözött családjával.
2007-ben megkapta második egykezes fuvoláját. És 2008-ban, megszületett második gyermeke is, Eleonor.
2013-ban részt vett James Galway kurzusán, Svájcban. Jelenlegi tanára Dratsay Ákos, zongorakísérője: Madarász Éva Andrea.
Külföldön is járt és koncertezett, többek között: Hollandia, Franciaország, Finnország, Románia, Ausztria, Svájc, Olaszorszag és Svédország.
Jelmondata: „Zene nélkül mit érek én . . .”

Révész László
Zenei tanulmányait a budapesti Zeneművészeti Szakközépiskolában kezdte zongora szakon, majd egy év múlva orgonistaként folytatta Lehotka Gábor növendékeként. A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen is Lehotka Gábor tanítványa volt. Már főiskolás korában a II. Budapesti Nemzetközi Orgonaversenyen helyezést ért el, illetve 1983-ban harmadik lett a Nemzetközi Liszt Orgonaversenyen.

Diplomája megszerzése óta a kecskeméti Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola orgonatanára. Pedagógiai munkássága mellett előadói tevékenységet is folytat itthon és külföldön egyaránt.

 

2020. március 9. hétfő 18 óra AGÓRA Informatórium (Kálvária sgt. )

ÉLMÉNYEIM JORDÁNIÁBAN
Hogyan élnek a homok és kősivatagban az őslakos beduinok.
Előadással egybekötött vetítés
Előadó: Jankó György
Fotó

2020.  március 10. kedd. 9 óra Zöld Terasz Klub Szeged, Földvári u. 3.

Szenior örömtánc- Señoroknak, Señoráknak!
Mozgásprogram a testi, lelki, szellemi frissességért

 

Várunk mindenkit sok szeretettel!
Táncoljon Ön is velünk!

A foglalkozást vezeti: Pálfi Gizella

 

2020. március 10. kedd 15 óra Bibliotéka Szeged, Kálvária sgt. 14.

Rejtvényfejtő verseny

A versenyt vezeti: Budai István alelnök

 

2020. március 10. 17 óra Móres Bárkonyha (híd u. 6)

NAP, HOLD, CSILLAGOK 5. RÉSZ – Utó-Nőnap

A Tollforgató Online Lapcsoport- Archivált Világ/ Archived World valamint a Szegedi Közéleti Kávéház közös zenés-irodalmi-művészeti rendezvénysorozata.

A korábban említettek szerint a rendezvények 4-6. részében Diószegi Szabó Pál közreműködésével zajlanak a programok, vezetésem alatt. Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt, kortól és besorolástól függetlenül a rendezvénysorozatunkra, kisgyerekektől a legidősebbekig! Mindazokat, akik érdeklődnek az irodalom, történelem, művészet alkotásai iránt, akik szeretnének kicsit tanulni mások előadásaiból, kicsit közzé szeretnék tenni saját alkotásaikat, vagy meg akarják szerettetni valaki műveit ismerősökkel és ismeretlenekkel is!
A rendezvényre nem csak szegediek jelentkezhetnek, minden ide érkező érdeklődőt várunk, a Tollforgató Irodalmi, Történelmi, Művészeti Lapcsoport – Archivált Világ/ Archived World alkotóival egyetemben!
Várjuk az oktatókat is, a tanulókat is, valamint a szárnypróbálgatókat, kikapcsolódni vágyókat is!
A rendezvényen való részvétel nem csak meghívásos alapon működik – elsősorban interaktívvá szeretném tenni, kedvet kapókat, jelentkezőket várunk továbbra is!
A jelentkezéseket kérjük mindkettőnk email címére elküldeni! Kérem, tüntessék fel az előadni kívánt műveket, és azok időtartamát. A rendezvények ingyenesek, és nyilvános közvetítéssel zajlanak.
Diószegi Szabó Pál: szbpl07@freemail.hu és (Lövey-/Pécsi-) Varga Éva: tollforgato.toertenelmi@gmail.com vagy tollforgato.irodalmi@gmail.com vagy tollforgato.lapcsoport@gmail.com
A tárgyba kérjük, írják bele a rendezvény címét! Szeretettel várunk mindenkit!
*2020. március 26. csütörtök 17 óra Szeged-Alsóvárosi Ferences Plébánia Konferencia terem
(Bejárat: A plébániához vezető ajtón.)

MEGHÍVÓ
A SZEGEDI KÖZÉLETI KÁVÉHÁZ

RENDEZÉSÉBEN HALLGATHATJA ÉS NÉZHETI MEG

SZŰTS TAMÁS
SZOBRÁSZMŰVÉSZ ELŐADÁSÁBAN,

AKI KÉTSZER MENTETTE MEG SZEGEDET
CÍMMEL
VÁRADI IGNÁC

ÉLETÉNEK KIEMELT TÖRTÉNETEIT.


HÁZIASSZONY:
KOVÁCSNÉ FALTIN ERZSÉBET

IDEJE: 2020. március 26. (csütörtök), 17 órai kezdettel
HELYE: SZEGED-ALSÓVÁROSI FERENCES PLÉBÁNIA KONFERENCIA TEREM
(BEJÁRAT: A PLÉBÁNIÁHOZ VEZETŐ AJTÓN.)

2020. március 10. kedd. 16 óra Zöld Terasz Klub  (Földváry u. 3)

JÓGA MINDEN KOROSZTÁLYNAK

Jóga minden korosztályhoz szó, megtanít a helyes testtartásra, a helyes légzésre.
Koncentrálunk az ízületi mozgékonyságra és stabilitásra. Nincs életkorhoz kötve, mindenki saját magához képest fejlődik.
Tanit: Plcznerné Rózsa jógaoktató (70-325-5139)

 

2020. március 10. kedd. 16 óra Somogyi Könyvtár

SZEGED NEHÉZIPARI GYÁRAI
(Kábelgyár, DÉLÉP a Házak gyára, Az Algyői Fekete Arany, Szegedi Gumigyár)

Előadó: FARAGÓ AURÉL JÁNOSNÉ

 

2020. március 10. kedd, 17 óra Somogyi Könyvtár Klubterem

Közéleti Kávéház Fiatal tehetségek Szegeden sorozat:

Dr. Szondi Ildikó és Andóczi Balogh Éva ötlete alapján hónapról-hónapra bemutatkoznak az SZTE Sófi Ösztöndíj Alapítvány által támogatott fiatal szegedi tehetségek. A Sófi Alapítvány több mint 21 millió forint ösztöndíjjal és számos szolgáltatást nyújtva patronálta a tehetségeket az elmúlt 19 évben, akikből egymást segítő, együttműködő közösséget is szervez.

82. PROGRAM: BESZÉLGETÉS MOLNÁR KINGA, SÓFI-ÖSZTÖNDÍJAS PhD HALLGATÓVAL

 

Vendég: Molnár Kinga, Sófi-ösztöndíjas PhD hallgató (SZTE, ÁOK)

Házigazda és moderátor: Prof. Dr. Szalay István, a Közéleti Kávéház Kuratóriumi elnöke, a Szegedi Tehetséggondozó Tanács tagja

Molnár Kinga 1992-ben született Orosházán, gyermekkorát Mezőhegyesen töltötte. 2010-ben érettségizett a makói József Attila Gimnáziumban, 2014-ben biológus, majd 2016-ban okleveles biológus diplomát szerzett a Szegedi Tudományegyetemen. Jelenleg az SZTE Általános Orvostudományi Kar Elméleti Orvostudományok Doktori Iskolájának PhD hallgatója. Munkáját a Szegedi Biológiai Kutatóközpontban végzi, melynek témája a bőr- és mellrák agyi áttétképzési folyamatainak felderítésére irányul. Tanulmányai során második és harmadik helyezést ért el a helyi- illetve az Országos Tudományos Diákköri Konferencián. Elnyerte a Szeged Városi Ösztöndíjat, a Köztársasági Ösztöndíjat, az SZTE Talent Ösztöndíjat, továbbá dékáni dicséretben is részesült. 2017-ben MTA SZBK Straub Fiatal Kutatói Ösztöndíjat adományoztak számára, 2018-ban és 2019-ben pályázataival Új Nemzeti Kiválósági Ösztöndíjban részesült, 2018-ban elnyerte az SZTE Sófi Alapítvány III. helyezettnek járó díját, majd 2019-ben a Sófi fődíjat is, továbbá a Szent Györgyi Albert Rotary Club Vállalati Ösztöndíjat.


2020. március 10. kedd 18 óra TIT Székház (Kárász u. 11.)

PszichoBiblife sorozat
ELFOGADNI - ELENGEDNI - TOVÁBBLÉPNI

 

Előadó: Dr.Magyar Lóránt

Mit nehéz elfogadnunk? A párunk bogarait, vagy hogy a gyerekünk nem úgy gondolkodik, ahogy mi? Esetleg azt, hogy bizony elmúltak az évek, hogy már nincs bennünk annyi élet? Hogy megdrágult a gáz és megváltozott a világ? Annyi sok nyugtalanságunk abból fakad, hogy nem tudjuk elfogadni a dolgokat, nem tudunk megbékélni az élettel. És elengedni? Az elengedéssel hogy állunk? Elengedni, aki elmenni akar, elengedni a tegnapot és várni a holnapot. Elengedni tegnapi önmagamat és görcsös ragaszkodásaimat. Ehhez adok javaslatokat, kapaszkodókat, megerősítéseket.

A belépés díjtalan, viszont jótékony célú önkéntes adományokat gyűjtünk egy nyomorúságos körülmények között élő, betegségekkel küzdő család megsegítésére.

Előadó: Lóridoki

 

2020. március 11. szerda15 óra Senior Center (Eszperantó u. 1)

Idősek Akadémiája programsorozat zenés nosztalgia programjai

KÜLFÖLDI UTAZÁSAIM

 

Előadó: Dr. Polgár Gyula
Beszélgetőtárs: Sári Zsuzsa

 

 

2020. március 11, szerda 17 óra SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Tudástár (Boldogasszony sugárút 6.)

„Széchenyi István üzenete a mának”

Dr. Cserháti László Gábor, a Széchenyi Társaság alelnökének előadása Széchenyi István édesapja, Széchényi Ferenc, a múzeum- és könyvtáralapító államférfi életművének szellemiségéből kiindulva tekinti át fia, István, a legnagyobb magyar társadalomformáló tevékenységét, amely szellemi hagyaték felvételt nyert a hungarikumok közé. Ezt a szellemi hagyatékot, életművét, illetve Széchenyi István személyiségét, vágyait, fáradhatatlan és alapos aktivitását, államférfiúi magatartását vázolja az előadás hazaszerető vallomásként, amely az Ő követésre méltó üzeneteként érkezik a mai nemzedékhez.

Az előadást kísérő relikvia-kiállítás szemlélteti a páratlan, önzetlen életmű hazánkra ma is ható gazdagságát, Széchenyi István életének különlegességét.

A Szegedi Tudomány Egyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Tudástára a szegedi Széchenyi Kör meghívására már harmadik alkalommal látja vendégül az előadót, aki eddig „Széchenyi, a testnevelés apostola”, „Mivel érdemelte ki a francia becsületrendet és a legmagasabb török kitüntetést egy magyar, gróf Széchenyi Ödön?” című előadásokkal vonta be a hallgatóságot a legnagyobb magyar és kisebbik fia életének kevéssé ismert fejezeteibe.

2020. március 11. szerda, 17.00 óra SZTE Rektori Épület, Díszterem 

Konfuciusz Teaház - A Kínai Nagy Faltól a Himalájáig

A Konfuciusz Teaház februári vendége: Bardócz Attila, földrajz-rajz szakos tanár, világutazó.
A beszélgetést diaképes vetítés színesíti.
A Konfuciusz Teaház rendezvénysorozat célja, hogy a Kína iránt érdeklődők egy csésze - Szegeden egyedül nálunk kóstolható igazi - kínai tea mellett beszélgetve ismerkedhessenek meg Kínával.

 

2020. március 11. 17 óra Biblitéka (Kálvária sgt. 12.)

AKIKNEK CSAK A GYÁSZ MARADT:
MI LETT AZ ARADI VÉRTANÚK ÖZVEGYEINEK SORSA?

Keczer András – a Somogyi Könyvtár Íróklubjának tagja: vetítéssel illusztrált műsora

 

Közreműködik:
Halász Zsuzsanna és
Kurunczi Mária

 MINDENKIT SZEETETTEL VÁRUNK

 

2020. március 11. szerda 18 óra TIT Székház (Kárász u. 11.)

Jézus pere és az ember igazsága.

Előadó: Dr. Michelisz Richárd
Dr. Michelisz Richárd 2004-ben végzett a Pécsi Tudományegyetem Állam és Jogtudományi Karán, majd 15 évet dolgozott gyakorló jogászként a közigazgatásban a gyámügyi, majd az egészségügyi ágazatban, végül a területi közigazgatás törzskarában. Teológiai tanulmányait ezzel párhuzamosan végezte, majd az Evangélikus Hittudományi Egyetemen szerzett diplomát szociáletika szakirányon 2014-ben, ahol doktori tanulmányait is folytatja. Jelenleg az Adventista Teológiai Főiskolán főtitkárként dolgozik, emellett 2012 óta jogi és rendszeres teológiai tárgyakat is oktat.

2020. március 11. szerda 18 óra Hungi Vigadó (Stefánia)

ROMANTIKUS  SZÉP DALLAMOK
Igaz János zenész estje
Háziasszony: Zsótér Mária

 


2020. március 12. csütörtök reggel 8 óra  Zöld Terasz (Földvári u. 3)

Senior linedance ("sortánc") Timivel

Napindító mozgás tánccal, zenével, és sok nevetéssel!
Gyere, táncolj velünk! (Info: 70/365-5501)

 


 

 

2020. március 12. csütörtök 15 óra TIT Székház (Kárász u. 11)

Az ókori egyiptomi hieroglifák és a maja írásjelek hasonlósága és különbségei, a megfejtésükhöz vezető út zsákutcái

 

Valóban megfejtették a maja írásjeleket? Cáfol az egyiptológia? Két- és háromnyelvű táblák, írásos szószedetek, visszaigazolások hiányában meddig azonos az út, amelyen a nyelvtudomány végigmehet...? Elegendő-e az alaki hasonlóság, a quadrátokba  rendezett jelek sokasága, a képiség meghatározó volta...?

Előadó: Pécsi Ágnes egyiptológus

 

 

2020. március 12. csütörtök 17 óra Bibliotéka (Kálvária sgt. 14)


Szöllősi  József (hegedű) hangszeres estje


A szegedi szimfonikusok nyugalmazott koncertmestere 40 éves aktív pályafutása alatt együtt dolgozott Vaszy Viktorral, Pál Tamással, Oberfrank Gézával, Aczél Ervinnel és Gyüdi Sándorral. Megalapította a Szőllősi Vonósnégyest. A Magyar Kultúra lovagja és birtokosa a Magyar Köztársaság Arany Érdemkeresztjének. Gyakori közreműködésével szponzorálja a Közéleti Kávéházat. Ezúttal önálló esttel ajándékozza meg a közönséget.
Házigazda és beszélgetőtárs: Prof. Dr. SZALAY ISTVÁN a Közéleti Kávéház Kuratóriumának elnöke

2020. március 12. csütörtök 17 óra Somogyi Könyvtár klubhelyiség

 

2020.  március.12 csütörtök 15 óra Zöld Terasz Klub (Földvári u. 3)

Szenior örömtánc- Señoroknak, Señoráknak!
Mozgásprogram a testi, lelki, szellemi frissességért

 

Várunk mindenkit sok szeretettel!
Táncoljon Ön is velünk!

A Vitalion Klub bemutatkozik!
20 éve a magyar és a nemzetközi piacokon.
CSAK természetes gyógynövény alapanyagú étrend kiegészítőkkel.
A legfőbb küldetésünk: Számoljuk fel a népbetegségeket!
A Vitalion Klub képzett munkatársai, tanácsadói ebben tudnak Önnek segíteni.
Hallgassa meg havonta megrendezett előadásainkat, kérdezzen, tájékozódjon, érdemes!
Az előadás fő kiemelt témája:
Tavaszi immunerősítés lehetőségei, természetes megoldásokkal.

Az előadásainkon résztvevők között kisorsolunk 2 db ingyenes állapotfelmérést!
Ha Ön is szeretne tájékozódni, változtatni jelenlegi életminőségén, akkor várjuk szeretettel,

 

2020. március 13. péntek 11 óra Szegedi Biológiai Kutatóközben II. em. klubterem (Újszeged, Temesvári krt. 62.)

DUDA ERNŐ VETÍTÉSES ELŐADÁSA AZ SZTE SÓFI ÖSZTÖNDÍJ ALAPÍTVÁNY
RENDEZVÉNYÉN: KIVÁLÓ ÉLETPÁLYA ÉS PÉNZKERESETI LEHETŐSÉGEK FRISS DIPLOMÁSOK SZÁMÁRA

 

A Szegeden élő Duda Ernő Magyarország egyik legsikeresebb üzletembere. Előadásából megismerhetjük üzleti sikereinek titkait. A friss diplomások hogyan érhetnek el kiemelkedő pénzügyi sikereket tudományos kutatásokra alapozva?
Duda Ernő Magyarország legnagyobb független bio-gyógyszerészeti vállalata, a Solvo Biotechnológiai Zrt. alapító tagja, elnök-vezérigazgatója, valamint a Magyar Biotechnológiai Szövetség elnöke. A Szegedi Tudományegyetem docenseként oktatja is a tudomány és az üzlet sikeres kombinációjának aspektusait. Számos üzleti vállalkozás létrehozása és menedzselése fűződik a nevéhez, amelyekkel kimagasló sikereket ért el. Rendszeresen publikál újságokban, folyóiratokban, egyéb kiadványokban és tart előadásokat.
Az érdeklődők a rendezvényen további izgalmas előadásokat is meghallgathatnak.

 

2020. március 13.-án, pénteken 14 óra MÁV Igazgatóság Palotája
105. tanácsterme (Tisza Lajos krt. 28-30. I. emelet)

A XI. Szegedi Toros Pálinka Fesztivál „Pálinka Napjának” kísérő programjaként:
Hogyan vélekedett gróf Széchenyi István a pálinkárul?


Gróf Széchenyi István bármerre járt a nagyvilágban, ha követni való példát látott, első gondolata az volt: hazahozni, meghonosítani, ezáltal lehetőséget adni a magyar embereknek, hogy sorsukat jobbra fordítsák. Páratlanul sokoldalú tevékenységének részét képezi az a gazdag szellemi hagyaték, melyet 2014-ben hungarikummá nyilvánítottak. Nincs a gazdaság- és társadalompolitikának olyan területe, mellyel gróf Széchenyi István ne foglalkozott volna. Miért éppen a pályinka lett volna kivétel?
A várhatóan jó hangulatú előadásra szeretettel várok mindenkit, aki szeretné megtudni: hogyan vélekedett gróf Széchenyi István a pálinkárul.

 

2020. március 13. péntek 18 óra SZAB Székház (Somogyi u. 7,)

"Amit a  sürgősségi ellátásról tudni szeretnének"

Vendég: Dr. Pető Zoltán az SZTE SBO vezetője

Hazigazda: Dr. Papp Zoltán sebész A SZAB Minker Emil Orvostörténeti Munkabizottság elnöke

 

2020. március 13. péntek 18 óra TIT Székház (Kárász u. 11.)

TIT Szabadegyetem Történelem tagozat
Nosztalgia Talk Show

Előadó: Farkas Árpád, Szántai Lajos

2020. március 14. szombat 15.00 órától. Zöld Terasz Klub Földvári u. 3.

20 évesek lettünk…))
A Talent Énekstúdió vidám szülinapi ünnepsége sok zenével…

20 évvel ezelőtt 2000 március 15-én két kislány elhatározta, hogy énekelni szeretne…
Valahogy így kezdődött a történetünk.
Mára már túl vagyunk az 1200-ik fellépésen, és azok a gyerekek, akik ma a Stúdió tagjai, még nem is éltek az alapítás évében…
Szeretnénk ezt az évfordulót Önökkel, a Közéleti Kávéház kedves vendégeivel, szülőkkel, hozzátartozókkal, barátokkal, tiszteletbeli tagjainkkal, egykori talenteseinkkel együtt megünnepelni.
Mindezt egy hatalmas tortával, sütikkel, tombolával, játékos nagy közös családi vetélkedővel, amelyben természetesen mindenki részt vehet, segíthet a gyerekeknek és a végén tombolahúzás lesz értékes fődíjakkal (laptop) után nem maradhatnak el az ismert kedves dallamok sem, mintegy megkoronázva a nagy eseményt…))
A belépő ez esetben is, mint eddig, néhány db. szépen becsomagolt tombolatárgy, - ez lehet bármi, - amit szokásunkhoz híven kisorsolunk a vendégek között, esetleg süti, üdítő.
Kérjük, hogy szeszesitalt senki ne hozzon!
Várunk mindenkit  sok szeretettel…))
Házigazda: Györkey László stúdióvezető Egyeztetés és felvilágosítás - Tel: 06-20-9936-782

2020. március 14., szombat 10 óra, Dóm tér

16. ÁRVÍZI EMLÉKNAP


Az 1879-es Nagyárvíz Szegedet rendkívül hátrányos módon érintette: a várost tulajdonképpen teljesen újjá kellett építeni. Azonban a polgárok, az ország és egész Európa összefogásának köszönhetően mégis újjáépülhetett Szeged, és ehhez kapcsolódik a Dóm, azaz a Fogadalmi Templom építése is. Erre a Szeged történelmét oly nagymértékben meghatározó eseményre emlékezve kerül idén immár 16. alkalommal megrendezésre a dél-alföldi cserkészek és a Szeged- Belvárosi Plébánia szervezésében az Árvízi Emléknap.
Hagyományos rendezvényünk célja, hogy az összefogás és együttműködés erejét és hagyományát megélve emlékezzünk Szeged újjászületésére, emellett olyan találkozási pontot hozzunk létre, melyen maradandó élményeket szerezhetnek az ide látogatók, s amelyre szívesen jön el nemcsak az V. Cserkészkerület, illetve az ország valamennyi cserkésze, de Szeged lakossága is.
Programjaink: az idei Árvízi Emléknapon szeretnénk, ha valóban minden korosztály meg tudná találni azt a programot, amelyért megéri részt venni az eseményen. Emiatt a kisebbeknek (10-11 éves korig) a Dóm téren a következő programokat kínáljuk:

 • kézműveskedés
 • játéksátrak
 • kovácsolás
 • mesemondás
 • Vadonlakó cserkészek programja,
 • Tappancs Állatvédő Alapítvány előadása
 • Újszegedi Wadokarate bemutatója
 • Garabolyos csomagolásmentes bolt programja

Míg a nagyobbaknak többek között:

 • városi, csapatokban teljesíthető akadályversen
 • teaház
 • főzőverseny
 • AFS Magyarország Nemzetközi Csereprogram Alapítvány bemutatkozója
 • Mustármag programja
 • Nemadomfel Alapítvány programja
 • Önkéntességgel kapcsolatos előadás
 • 20:00-tól tábortűz

Továbbá a nap zárásaként, délután négy órakor közös ökumenikus istentiszteleten veszünk részt, majd ezt követően a kósza-rover (15-16 évestől) korosztálynak egy szegedi cserkész zenekart (Zebra Zone) tervezünk meghívni, illetve társasjátékozással, a rapid randi elvére épülő ismerkedős jellegű beszélgetéssel és táncházzal egészítjük ki az esti programot számukra.
Bizonyos programjaink előregisztráció-kötelesek, bővebb információ: http://otker.cserkesz.hu/arvizinap/
Várunk szeretettel minden érdeklődőt!

 

2020. március 15. vasárnap 15 óra Szeged Tisza-part a Múzeum mellett

Szegednek népe nemzetem büszkesége-

1848-49 forradalmi emlékséta

Szeged városa komoly szerepet kapott az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc történetében. Kossuth Lajos híres toborzóbeszéde, az ideiglenes fővárossá válás, az itteni, illetve környező csatározások ezen két év folyamán mind meghatározóan formálták helyi történelmünket.
Ennek a két évnek a meghatározó helyszíneit és eseményeit mutatjuk be sétánkon, ahol még a tősgyökeres szegedieknek is fogunk újdonságokkal szolgálni, továbbá idén újabb érdekességekkel is szolgálunk a téma kapcsán.
A Nemzeti Ünnep délutánján gyülekezünk a Tisza-parton a Móra múzeum mellett és onnan kezdjük sétánkat.
Az emléksétán a részvétel ingyenes.

Fotó: Március 15-és

2020. március 15. vasárnap 17 óra Virág Cukrászda

Daily swing Zenekar Koncertja

A Daily Swing zenekar tagjai:
gitár 1: Farkas Mihály
gitár 2: Benyovszky István
hegedű: Lengyelné Domány Anikò
klarinét: Erdei Béla
basszus: Tihanyi Ádám
Várunk mindenkit szeretettel a swing korszak jazz slágereivel és kedvenc dallamainkkal.
Mint pl. Sunny, My Way, Blue Moon, Hit the Road Jack, Dream, Sweet Sue, Blueberry Hill... a többi legyen meglepeté

 

2020. március 15. vasárnap 17-22-ig VÁR Söröző (Vár u. 4 – Deák F. u. sarok)

ZENÉS – TÁNCOS EST
Mindenkit szeretettel várunk

Vassné Szabó Ágota
Bohóchal
A Líra, az maga a tenger.
Rejtélyes, mély és megfejthetetlen.
Azsúros, azúros kék,
minek elegáns fodor a habja,
és a költő szerelmes szonettet ír,
bár így lesz majd saját rímei rabja.
Mitisz-zöld opálos függöny,
mi szelíd kis hullámokból áll,
áttetsző, derengő szépség,
vagy sötétzöld mélység,
melyben a gyerekkor, anya és haza
a hexameter klasszikus sora.
Mikor a futó tajték haragosra,
a kristály-kék tintaszínre vált,
meglátja szemében a szemtelen halált.
Ilyenkor keserve a partjára ül,
és szomorú, szomorkás sorokat róva,
egy elhagyott csigaházba menekül.
Mert, mi kötött és kötetlen - gondolat -,
megtalálod, mint mókás bohóchalat.
Ott fickándozik valahol a mélyben,
cikázik tekervények kelyhében.
Kékre, zöldre, fekete vizekre vágyik.
Ne higgy neki! Csak játszik.
A Líra, az maga a tenger
- rejtély, hogy miért "bírod" -,
megfejthetetlen.

 

2020. március 16. hétfő 17 óra Bibliotéka Könyvtár (Kálvária sgt. 14)

„LEHET-E OKOSAN ÉLNI”


Valentini Zsuzsa – Bokros László könyvbe mutató estje
Könyvbemutatóval egybekötött beszélgetés a VALENTINI ZSUZSA (mester) – BOKROS LÁSZLÓ (tanítvány) szerzőpárossal egy rendhagyó módon született és szerkesztett könyvről. A Kávéházunkban már jól ismert írónő egykor, a gimnázium magyar tagozatán négy éven át tanította a Jazzy Rádió kulturális műsorának vezetőjét. Csaknem három évtized múltán  -rendkívüli körülmények között- ismét összehozta Őket a sors.
Akik többet is szeretnének  tudni azokat szeretettel várja a
házigazda: SZALAY ISTVÁN matematikus

 

2020. március 16. csütörtök 18 óra TIT Székház (Kárász u. 11)

India 3. rész


Makra Péter LEDeG-SEEDS csoportban a „CCN-IBN, a 2010 Év Indiai Embere’ díj-as mérnökszakértő vetített képes előadása.
2010. óta három alkalommal, összességében közel egy évnyi időtartamban dolgoztam Indiában.
    Először közel három hónapos időtartamban Észak-Indiában, Ladakban, vagy más néven Kis-Tibetben dolgoztam több helyszínen. Zanglában (Zanskar régió) egy ősi műemlék királyi vár (Kőrösi Csoma Sándor munka- és emlékhelye) helyreállításán önkéntesként fizikai munkát végeztem, de rövid ideig felelős műszaki vezetői feladatokat is elláttam. Ezt követően Ladak fővárosában Lehben, a Ladaki Ökológiai Fejlesztő és Környezetvédelmi Csoport és az Új-Delhi székhelyű Indiai Fenntartható Fejlődési- és Ökológiai Fejlesztő Társaság által alkotott kis létszámú nemzetközi tervező- és projektbonyolító csoportban (LEDeG-SEEDS India) dolgoztam, mint villamos tervező és beruházási mérnökszakértő. A 2010 aug. 5.-i himalájai pusztító erejű árvíz és sárlavinák után a fővárosban Lehben, valamint Choglamsar településen és az Indus folyó völgyében 41 településen összességében ezernél több otthontalanná vált család részére épülő, többfajta korszerű új, árvíz- és földrengésbiztos, energiatakarékos és ökológiailag optimalizált; környezetbarát típusépület, szolárfűtésű családi ház villamosenergia-ellátásának és központi TV-antenna hálózatának kiviteli terveit készítettem el. Az épületfejlesztő telepen a típusépületek energetikai méréseiben is részt vettem. Ezeket a rendkívül innovatív családiházas épületterveinket nem csak India himalájai államaiban, de Nepálban is ajánlott típustervekként vezették be. E munkám eredményeképpen 2010. december 17.-én a közszolgálati kategóriában megosztottan elnyertem az Indiai Köztársaság legnagyobb erkölcsi elismerését, a „CNN-IBN. A 2010. Év Indiai Embere” díjat. Legutóbb pedig várhatóan az idén ősszel befejeződő, „The Matho Museum Project 2011-2020.” elnevezésű nemzetközi beruházási projekcsapatban dolgoztam, mint villamos- és energetikai tervező és műszaki projektmenedzser. A 3800 méteres t.sz.f. magasságban fekvő Matho lámakolostorban egy ősi buddhista műkincseket kiállító, jelenleg is épülő új múzeum beruházási munkáiban és a meghibásodott 7,5 kWp szolár kiserőmű átalakításában, hosszú távú működőképességének biztosításában, valamint a kolostorváros villamos energiaellátásának racionalizálásában vettem részt.

 

2020.  március 17. kedd. 9 óra Zöld Terasz Klub Szeged, Földvári u. 3.

Szenior örömtánc- Señoroknak, Señoráknak!
Mozgásprogram a testi, lelki, szellemi frissességért

 

Várunk mindenkit sok szeretettel!
Táncoljon Ön is velünk!

A foglalkozást vezeti: Pálfi Gizella

 

 

2020. március 17. kedd. 16 óra Zöld Terasz Klub  (Földváry u. 3)

JÓGA MINDEN KOROSZTÁLYNAK

Jóga minden korosztályhoz szó, megtanít a helyes testtartásra, a helyes légzésre.
Koncentrálunk az ízületi mozgékonyságra és stabilitásra. Nincs életkorhoz kötve, mindenki saját magához képest fejlődik.
Tanit: Plcznerné Rózsa jógaoktató (70-325-5139)

 

2020. március 17. kedd 17 óra TIT Székház (Kárász u. 11.)

TIT Szabadegyetem Pszichológia tagozat
“Buta kis játék, hazudok és elhiszem…” - van-e élet játszmák nélkül?

Belépő díj: 1200,- Ft
Jegyek már elővételben is kaphatók a TIT irodájában (Kárász utca 11.)

Előadó: Dr. Csomortáni Domokos Zoltán
Klinikai szakpszichológus, pár-és családterapeuta

Eric Berne világsikerű könyve óta tudjuk, hogy az emberi játszmák milyen nagy károkat okoznak személyiségünkben és emberi kapcsolatainkban egyaránt. A legtöbb párkapcsolatban, családban, munkahelyen, baráti társaságban mégis nap mint nap előfordul és szedi vétkes és vétlen áldozatait. Mit nevezünk játszmáknak, hogyan alakulnak ki, miért jó nekünk bennmaradni és a nehézségek ellenére miért érdemes mégis kiszabadulni belőlük? Erről szeretnék gyakorlatias gondolatokat megosztani Önökkel - remélhetőleg minden játszma nélkül.

 

2020. március 18. szerda 16.30 Somogyi-könyvtár Stefánia Fiókkönyvtár-klub (Stefánia 2.)

A Szeged folyóirat a Kávéházban

A Közéleti Kávéház és a Szeged várostörténeti és kulturális folyóirat új, közös programot indít minden hónapa harmadik szerdáján, amelynek keretében bemutatkozik a Szeged folyóirat legutóbbi száma, s az érdeklődők beszélgethetnek a szerkesztőkkel, szerzőkkel.

 

A Szeged várostörténeti és kulturális folyóirat 2020. márciusi lapszámában interjúkat olvashatnak a Szegedért Alapítvány idei díjazottjaival: Kovács Béla Kolossal, Janka Zoltánnal, Bubryák Istvánnal és Hajdu Gézával. Kálmány Lajos emlékezete rovatunkban ezúttal Beszédes Valéria tanulmánya kap helyet, História rovatunkban A. Gergely András a szegedi egyetem egykori turánista professzoráról, Felvinczy Takács Zoltánról, Bátyi Zoltán pedig egy 1960-as évekbeli rókusi sorozatgyilkosról ír. Zene rovatunkban Kiss Ernő Várady Zoltán karnagyot méltató írását közöljük. Szemle rovatunkban Döbör András Pető Bálint kötetét recenzálja.

A Szeged várostörténeti és kulturális folyóiratot megtalálják a világhálón is, a szegedfolyoirat.sk-szeged.hu címen!

 

2020. március 18. szerda 17-18 óra Bibliotéka Egyesület Kálvária sgt. 134.

MEGHÍVÓ
Minden érdeklődőt hívunk, várunk szeretettel

TAVASZTÜNDÉR KÖZELÍT
Zenés-énekes est, népdalokkal

Dr. BOGOLY ÓZSEF ÁGOSTON irodalomtörténész és kultúrakutató
A MAGYAR NÉPDAL című előadása nyitja meg az estet.

Tavaszidézőként a TAVASZI SZÉL VIZET ÁRASZT című dalt a DOROZSMAI   BÚZAKALÁSZ CITERAZENEKAR előadásában hallhatja a közönség.

 

SZALAY LÁSZLÓ NETALA verset mond és népdalokat énekel.
RABI ANTAL dél-alföldi népdalokat szólaltat meg, tangóharmonikán. A DOROZSMAI CITERAZENEKAR népdalcsokorral köszönti a közönséget. Az est Dr. BOGOLY JÓZSEF ÁGOSTON TAVASZVÁRÁSUNK BARTÓK BÉLÁVAL című írásával zárul, amelyet a szerző olvas fel. Az est végén süteménnyel, teával, üdítővel vendégeljük meg a közönséget.

2020. március 18. 17 óra Agóra, Kálvária sugárút 23.

Nevelők Iskolája Programsorozat 2020.
A Szegedi Waldorf Iskola szervezésében
 "A tapasztalat azt mutatja, hogy a legtöbb szülő és tanár pontosan ugyanazokat a módszereket alkalmazza a gyerekekkel kapcsolatban, amelyeket vele kapcsolatban alkalmaztak a szülei és a tanárai. Adjunk egy esélyt a tudatos pedagógiának, tanuljunk egymástól! Gondolkodjunk együtt gyerekekről és iskoláról!"

 

Az iskolai értékelés hatása a gyermekekre

Vatai Gábor és Kovács Attila a Szegedi Waldorf iskola tanárai beszélgetnek Vígh Tiborral és Fejes József Balázzsal, a Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Intézetének oktatóival"Hogyan lehet még értékelni a megszokott 1-től 5-ig terjedő érdemjegyeken kívül? Az egyes értékelési módszerek hogyan hatnak a gyerekekre, mennyire motiválják őket? Hogyan lehet az értékelést árnyalttá és egyénivé tenni? A puszta figyelem és a minősítés hogyan fér meg egymás mellett? Hogyan viszonyul egymáshoz az értékelés és az önismeret? Mit mond minderről a Waldorf-pedagógia, és mit a legmodernebb neveléstudomány?"

 

2020. március 18. szerda 18 óra TIT Székház (Kárász u. 11.)

Dosztojevszkij Krisztusa.

Előadó: Dr. Szilvási András
Dr. Szilvási András 21 évesen lépett lelkipásztori szolgálatba (1981-ben). Egyetemi diplomáját 1985-ben szerezte meg az Evangélikus Teológiai Akadémián. 2005-ben az Andrews Egyetemen (Michigan) szerzett lelkészdoktori (DMin) címet kultúraközi vezetésből. Elsődleges hivatásának a tanítványok nevelését, mentorálását tartja. 1994 óta vesz részt a teológia oktatásában. Igehirdetést, evangelizálást, lelki formálást, lelkipásztorkodást és vezetéstudományt tanít. Hitvallása szerint a teológiának az egyház önkritikai funkciójaként kell működnie, ezért folyamatosan szembesítenie kell a közösséget a Biblia élő üzenetével. 1987-2009 között különböző adminisztratív feladatokat is ellátott a Tiszavidéki Egyházterületen és a Magyar Unióban. Jelenleg Bp. Rákoscsaba és Gyömrő gyülekezetek lelkipásztora, valamint az ATF főiskolai adjunktusa.

 2020. március 19. csütörtök reggel 8 óra  Zöld Terasz (Földvári u. 3)

Senior linedance ("sortánc") Timivel

Jó reggelt – torna, tánc és csupa mosolygós ember! Ez a Senior linedance.
Gyere, táncolj velünk! (Info: 70/365-5501)

 


 

2020. március 19. (csütörtök) 16.30 óra Fekete ház (Somogyi u. 13.)

ŐSÖK, HAGYOMÁNY, MECENATÚRA

A 2019. évi Magyar Kultúra Napja alkalmából Szeged önkormányzata Kölcsey-érmet adományozott elismerésül a város és a múzeum egyik támogatójának, Kandel Erzsébet Katalin (Heumann Elisabeth) vállalkozónak, szatymazi Zsótér Andor néhai nemzetgazdász ükunokájának.
A Magyarországon és Németországban is otthonos mecénás több alkalommal volt 2002 és 2012 között a város kulturális és művészeti közéletének egyik szervezője, a közismert műpártoló Zsótérok emlékezete ápolásának pénzügyi patrónusa. A kitüntetett pártfogót kérdezi életútról, híres nemesi ősökről, példaadásról, értékteremtésről és a művészet iránti elkötelezettségéről a Szeged Kultúrájáért 2016. évi díjazottja.

Vendég: Heumann Elisabeth, Zsótér Andor leányági ükunokája
Beszélgetőtárs: Szabó Tamás restaurátorművész

 

2020.  március.19 csütörtök 15 óra Zöld Terasz Klub (Földvári u. 3)

Szenior örömtánc- Señoroknak, Señoráknak!
Mozgásprogram a testi, lelki, szellemi frissességért

 

Várunk mindenkit sok szeretettel!
Táncoljon Ön is velünk!

 

2020. március 19. csütörtök 17.00 óra SZAB- Székház (Somogyi u.7) Díszterem

KORONA VÍRUS


A SZAB Minker Emil Orvostörténeti Munkabizottságával közös rendezvény
A természetnél nincs nagyobb tudós, precízebb mérnök, bölcsebb jós. Ha belenyúlunk a láncreakcióba, pusztítjuk azt is, amire nem is gondolunk. (Dr. Sárhegyi József: Ember és természet in: Betyárvilág Antológia 2019, 360. oldal.)
2020. február 5-i adat: Kínában eddig, 493 halálos áldozata volt a járványnak.
Előadó: Prof. Dr. VINCZE JÁNOS, a Betyárvilág Antológia 2019 főszerkesztője
Házigazda és beszélgetőtárs: Dr. Papp Zoltán, a Munkabizottság elnöke

 

2020.március 19. csütörtök 18 óra NOVOTEL Szeged

- Mesék az Erőről

Dezső Csaba Péter

"AZ ÉN ÚTJAIM, NEM A TI ÚTJAITOK..."
Mikor igen és mikor nem ?
Az ismeret beszdjének adománya...
"Nincs mindig úgy..."

 

2020. március 19. csütörtök 18 óra Móres Bárkonyha (Híd u. 4.)

Gerincünk, mint mozgásunk alappillére
és a shiatsu masszás összefüggése

Előadók:
Turcsányi Szilvia Rehabilitációs és Prevenciós Gerinctréner
Csúri Edit Diplomás shiatsu masszőr

A testünk egy mozgásszervrendszer, amelynek egy fő tartó pillére van, ez pedig a gerinc oszlop! Ehhez kapcsolódnak a végtagok és a koponya. A gerincünk védelme az egyik, ha nem a legfontosabb, hogy megvédjük testünket a mozgásszervrendszeri betegségektől!
A Természetes Mozgásminta Tréning a legújabb mozgásrendszeri kutatások eredményei alapján összeállított gerinc torna. A gerincsérv és a degeneratív mozgásszervi betegségek új prevenciós útja, a helyes testtartás elsajátítás. Módszerével megtanulhatóak a korrekciós gyakorlatok, amelyek rendszeres gyakorlása gyökeresen megváltoztatja a mozgásmintát, a közérzetet és a mindennapi életet!
Az előadás második felében megismerkedhetünk a shiatsu masszás eredetével, rövid történetével. Láthatjuk a gerinc fontosságát a shiatsu masszásban. Bemutatjuk, hogy gerinc probléma esetén hogyan tud segíteni a shiatsu valamint milyen egyéb terápiás lehetőségeket kínál a masszás.

 

2020. március 20. péntek 16.30. Somogyi Könyvtár Adminisztrációs portája

EMLÉKKÖNYVTÁRI BEMUTATÓ
A bemutató időtartama: 1 óra
Belépő: 500.-Ft

A program a Somogyi Könyvtár és a Szegedi Tourinform közös rendezvénye

 

 

2020. március 20 péntek 17 óra Kárász u. 11.

"Interjúalanyaim voltak 3 ..."

Előadó: Szarvas István író, újságíró, a Hetedhéthatár Magazin Szerkesztőség vezetője
Beszélgető társ: Moritz László a Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társaság alelnöke, a Kultúra Alapító lovagja,
Közreműködik: Bullás Mária festő és költő
Technikai közreműködő: Kecskeméti Tibor mérnök, informatikus
Házigazda: dr. Nagy Ferenc közgazdász

 

2020. március 22. (vasárnap) 15 óra Glattfelder tér, Novotel Hotel bejárata

Templomséta 1


Egy „ökumenikus” templomsétára hívjuk Önöket, amelynek során négy vallással ismerkedünk meg úgy, hogy nem csak kívülről, hanem belülről is megcsodálunk egy katolikus, egy evangélikus, egy református és egy görög katolikus templomot. Miközben az épületekről mesélünk, igyekszünk a különböző vallások kialakulásának történetét, a liturgikus szokásokat és sajátosságokat és természetesen ezek szegedi vonatkozásait is megismertetni Önökkel. A másfél órás séta során, sorra vesszük a kevésbé közismert szegedi templomokat és egy igazi „vándortemplomnál”, a Lechner téren fejezzük be utunkat.
Találkozásó: Glattfelder tér, Novotel Hotel bejárata
Részvételi díj:1200 Ft/fő

A sétát összeállították és vezetik a Szegedi Tourisma idegenvezetői.
Kapcsolat szegeditourisma@gmail.com email címen, vagy a 30/283 5350 telefonon

Benyovszky István gitár: 2.

2020. március 22. vasárnap 17-22-ig VÁR Söröző (Vár u. 4 – Deák F. u. sarok)

ZENÉS – TÁNCOS EST
Mindenkit szeretettel várunk

 

2020. március 23 hétfő 17. óra Bibliotéka (Kálvária sgt. 14)

Gyere beszélgessünk 7.

Megnyitja Nedelkovics László elnök,
közreműködik Mizsei Zoltán harmonika művész /dalokat és mozgalmi dalokat játszik/, dr. Szirtesi Zoltán korábbi cigányság vezető,körzeti orvos,
A beszélgetést vezeti dr .Majzik István.

Egyre nagyobb érdeklődés kíséri a 2019. szeptember 8-n kezdett beszélgetéseket, amelyek során szeretnénk visszaadni az emberek hitét, érdemes összefogni, gondolkodni a jövőről pártoktól függetlenül. A soron következő téma: ellenségünk vagy velünk együtt élő a cigányság?
Mindenkit szeretettel várunk, akinek volt, van és lesz véleménye!

2020.  március 24. kedd. 9 óra Zöld Terasz Klub Szeged, Földvári u. 3.

Szenior örömtánc- Señoroknak, Señoráknak!
Mozgásprogram a testi, lelki, szellemi frissességért

Várunk mindenkit sok szeretettel!
Táncoljon Ön is velünk!

A foglalkozást vezeti: Pálfi Gizella

 

2020. március 24. kedd. 16 óra  Zöld Terasz Klub  (Földváry u. 3)

JÓGA MINDEN KOROSZTÁLYNAK

Jóga minden korosztályhoz szó, megtanít a helyes testtartásra, a helyes légzésre.
Koncentrálunk az ízületi mozgékonyságra és stabilitásra. Nincs életkorhoz kötve, mindenki saját magához képest fejlődik.
Tanit: Plcznerné Rózsa jógaoktató (70-325-5139)


2020. március 24. kedd 17 óra TIT Székház (Kárász u. 11. 

TIT Szabadegyetem Pszichológia tagozat
Céljainkkal életünk labirintusában


Belépő díj: 1000,- Ft
Jegyek már elővételben is kaphatók a TIT irodájában (Kárász utca 11.)

Előadó: Szabó Tibor
Life és business coach, mediátor, kommunikációs tanácsadó és tréner

Ha útvesztőbe kerülünk, a kijáratot keressük.
Életünkben ugyanígy a megoldásokat kutatjuk, ehhez a legjobb segítségünk, ha jól megfogalmazzuk a céljainkat.
A jó célkitűzés már félsiker.
Ha céltalanul élünk, vagy nem elég pontosan tűztük ki a céljainkat, gyakran nem találjuk a legjobb utat.
Miben segítenek a jó célok tehát életünkben?
Hogyan fogalmazzuk meg jól a céljainkat?
Hogyan érjük el kisebb és nagyobb életcéljainkat?
Mindezekre válaszokat kapnak az előadásban gyakorlati tippekkel.

Várja Önöket szeretettel Szabó Tibor okleveles kommunikációs szakember és coach, tréner és mediátor

 

2020. március 25. 15 óra Senior Center (Eszperantó u. 1)

Idősek Akadémiája programsorozat zenés nosztalgia programjai

KÜLFÖLDI UTAZÁSAIM

Vendég: Dorogi György
Beszélgetőtárs: Sári Zsuzsa

 

2020. március 25. (szerda) 17 óra Bibliotéka Egyesület (Szeged, Kálvária sgt. 14.)

Szegedi amatőr filmes emlékek

2020 januárjában indult  a Csongrád Megyei Amatőrfilm Klubot bemutató  beszélgetős vetítés sorozat, melynek célja az egykori szegedi amatőrfilmes élet és filmes sikerek, emlékek bemutatása.
A programsorozat harmadik részében az  1963-ban életre hívott klub vezetője, Balogh Ferenc vetít a filmjeiből a Bibliotéka Egyesület könyvtárában.

2020. március 25. szerda 18 óra TIT Székház (Kárász u. 11.)

Irgalmas volt-e az irgalmas szamaritánus?

Előadó: Bicskei Róbert
Bicskei Róbert lelkész, életmód-tanácsadó. Szerbiában, Zentán született, középiskoláit elektrotechnikai szakon Adán, felsőfokú teológiai tanulmányait Magyarországon, az Adventista Teológiai Főiskolán végezte. Tizenhét éves lelkészi szolgálata alatt számtalan előadást tartott a Bibliáról, valamint az egészséges életmód alapelveiről. Több ízben járt Afrikában, ahol karitatív és misszionáriusi feladatokat látott el a maszájok között. Életcélja, hogy a Biblia reményteljes üzenete minél szélesebb körben ismertté váljon. Boldog házasságban él feleségével. Erikával, három gyermek (Rebeka, Attila és Péter) édesapja. Szeretne segíteni másoknak is, hogy megtalálják a Biblia szerinti boldog családi élet útját, amit feleségével már felismert és gyakorol.


 

2020. március 26. csütörtök reggel 8 óra  Zöld Terasz (Földvári u. 3)

Senior linedance ("sortánc") Timivel

„Minden napnak ad meg az esélyt, hogy életed legszebb napja lehessen”  - Mark Twain
Gyere, táncolj velünk! (Info: 70/365-5501)

 


 

 

2020. március 26. csütörtök 17 óra Szeged-Alsóvárosi Ferences Plébánia Konferencia terem
(Bejárat: A plébániához vezető ajtón.)
A SZEGEDI KÖZÉLETI KÁVÉHÁZ

RENDEZÉSÉBEN HALLGATHATJA ÉS NÉZHETI MEG

SZŰTS TAMÁS

SZOBRÁSZMŰVÉSZ ELŐADÁSÁBAN,

AKI KÉTSZER MENTETTE MEG SZEGEDET
CÍMMEL
VÁRADI IGNÁC
ÉLETÉNEK KIEMELT TÖRTÉNETEIT.

HÁZIASSZONY:
KOVÁCSNÉ FALTIN ERZSÉBET

 

2020. március 26. csütörtök, 18 óra  Grand Café, Szeged, Deák Ferenc utca 18.

Session of the Independent Cultural Center "Krinò" Workshop of Thinking
A ”Krinò” Workshop of Thinking önálló kulturális központ előadása.

Where does creativity come from? / Honnan származik a kreativitás?

If creativity came from what already exists, then creativity would not exist. / Ha a kreativitás a már létezőből származna, akkor a kreativitás nem létezne.

Talk: Federico Sollazzo /  Előadó (angol nyelven): Federico Sollazzo
Hungarian translation: Mária Kovács /  Magyarra tolmácsolja: Kovács Mária
A belépés ingyenes.

 

2020.  március.26 csütörtök 15 óra Zöld Terasz Klub (Földvári u. 3)

Szenior örömtánc- Señoroknak, Señoráknak!
Mozgásprogram a testi, lelki, szellemi frissességért

 

Várunk mindenkit sok szeretettel!
Táncoljon Ön is velünk!

2020. március 26. 19.30 Grand Café, Szeged – Deák Ferenc u. 18.

Nevelők Iskolája Programsorozat
2020.

A Szegedi Waldorf Iskola szervezésében "A tapasztalat azt mutatja, hogy a legtöbb szülő és tanár pontosan ugyanazokat a módszereket alkalmazza a gyerekekkel kapcsolatban, amelyeket vele kapcsolatban alkalmaztak a szülei és a tanárai. Adjunk egy esélyt a tudatos pedagógiának, tanuljunk egymástól! Gondolkodjunk együtt gyerekekről és iskoláról!"

 

Waldorf jazz és irodalom
Jazzköltészet, vagyis versek jazz improvizációs kísér(l)ettel

A programon három Waldorf-közeli művész tart jazzköltészeti estet, ahol szó esik arról is, hogy miért egyre fontosabb a művészet, és miért egyre fontosabb Waldorf?
A jazzköltészet lényege, hogy a zenész improvizál arra a versre, amit a költő előad. A zenész nem a versek között játszik, hanem a vers elhangzásával egyidőben, a vers ritmusának megfelelően vagy azt ellenpontozva improvizál.

Közreműködnek:
Ágoston Béla (zenész, zeneszerző, zenetanár –  a hazai jazz, világzenei és underground rockélet elismert alakja) - fúvós hangszerek, steel drum
Gyukics Gábor (költő, műfordító)
Orcsik Roland (író, költő, műfordító, szerkesztő)
házigazda: Virág Tibor (zenetanár, zeneterapeuta, Waldorf-tanár) – ütősök

 

2020. március 27. péntek 17 óra SZAB Székház (Somogyi u. 7)

Sok hangú Biblia,


Bepillantás egy felolvasás hátterébe. Új imaszövegek pápai kezdeményezésre.
Vendég: Mgr. Benyik György teológus – plébános
Beszélgetőtársak: Baradnay Gyula sebész professzor és Tráser László

 

2020. március 27 péntek  18 órától Virág Cukrászda Díszterem

Divatbemutató a Lexador Divatstúdió tavaszi, nyári kollekcióiból…


Több év kihagyás után ismét láthatjuk Sándor Alexandra szegedi divattervező kollekcióit, ezúttal a Virág Cukrászda patinás dísztermében. A modellek életre keltik a 2020 tavaszi nyári trendnek megfelelő ruhadarabokat. A bemutató az utcai viseletre szánt darabokkal kezdődik a kisfeketén és a koktélruhán át az estélyiig. Végül pedig bemutatásra kerülnek az üzletben megtalálható és kölcsönözhető menyasszonyi ruhák is. A szokásos jó hangulatról a Talent Tehetségkutató Énekstúdió fiatal tehetségei gondoskodnak.
Várunk mindenkit szeretettel…))
Műsorvezető: Sándor Alexandra divattervező és Györkey László stúdióvezető

Györkey László
stúdióvezető/manager

2020. március  28. szombat 15.00 órától.Zöld Terasz Szeged Földvári u. 3.

Talentes nyílt nap, tavaszköszöntő…


A nagy sikerre való tekintettel ismét várunk minden énekelni szerető kedves vendégünket, aki szeretne bemutatkozni közönség előtt, szólóban, duettben, vagy csapatban énekelve.
Ezen a délutánon kipróbálhatod magad, kapsz egy mikrofont, és ha megakadsz, segítünk…)) Vár Benneteket a Talent Kiscsillag, az Angel’s és a Vadmacskák csoportja…)) Hozd el a barátodat, az osztálytársadat, a szüleidet, rokonaidat, és a nagymamát…))
Fontos!! Ha zenei alapra szeretnél énekelni az alapodat hozd magaddal pendrive-n!
A bátortalanoknak tartunk egy kiskoncertet, reméljük kedvet kaptok tőle…))
Várunk mindenkit szeretettel…))
Műsorvezető: Györkey László stúdióvezető

2020. március 28 szombat 16 órától IH Ifjúsági Ház (Felsőtiszapart 2)

Elsősegélynyújtás
A Szegedi Ifjúsági Önkormányzat szervezi a programot  fiataloknak, kicsiktől a szépkorúakig, és családoknak is.
Program:
Szeretettel invitál meg minden kedves érdeklődőt egy elsősegélynyújtási bemutatóra!  Az előadás során legfőképp az újraélesztésre helyeződik majd a hangsúly! Napjainkban igen gyakran előforduló balesetek közé tartoznak a hirtelen szívmegállások! Van, hogy csak pár percen múlik egy ember élete. Gyere el, mert lehet, hogy később Te leszel az, akinek hálás lesz egy ember, hogy megmentetted az életét!

Várunk mindenkit sok szeretettel.
A rendezvényre hívjuk a helyi sajtó képviselőit is!
Előadó: Pál Blanka
Házigazda: Lázár Lajos (Ifjúsági Önkormányzat)

 

Előadó: Pál Blanka

Házigazda: Lázár Lajos (Ifjúsági Önkormányzat Elnök)

 

2020. március 29. vasárnap 15 óra Rókusi templom (Kossuth L. sgt.

Templomséta 2

A séta során ismét négy, a turisták által kevésbé látogatott templomot mutatunk be. A Rókusi templomtól indulunk és a város felé haladva megnézzük a Dáni utcai jezsuita, és a Honvéd téri református templomot, majd az ország egyik legszebb ikonosztáza előtt, a Szerb templomban fejezzük be a másfél órás sétát. Miközben az épületekről mesélünk, igyekszünk a különböző vallások kialakulásának történetét, a liturgikus szokásokat és sajátosságokat és természetesen ezek szegedi vonatkozásait is megismertetni
Találkozó a Rókusi templom előtt (Kossuth Lajos sgt.)
Részvételi díj: 1.200 Ft/fő + 500 Ft belépő a Szerb templomba
A sétát összeállították és vezetik a Szegedi Tourisma idegenvezetői.
Kapcsolat: szegeditourisma@gmail.com email címen, vagy a 30/283 5350 telefonon

 

2020. március 29. vasárnap 15 óra AGORA (Kálvária sgt. 25)

NÓTÁS DÉLUTÁN


Dr.Kikli Tivadar Magyar Nótaszerzők és Énekesek Dél-magyarországi
Közhasznú Egyesülete /MÉDE

Fel lépnek: Dobó Katica, Mészáros Tóth Piroska, S. Nagy Mária, Gulybán Márta, Fejes Sándor /Pásztó/ Kovács János, Niczky Géza és Fejes Sándor /Orosháza/ énekesek,
Kísér Kecskés Sándor prímás vezetésével cigányzenekara.
Műsorvezető Majzik István.
Jegyek hétfőtől péntekig és előadás előtt váltható az Agorában 1 500 forint értékben, kezdeményesen 1 000 forint a nyugdíjas egyesületek tagjainak, ha legalább 10 jegyet vásárolnak számla ellenében.

 

2020. március 29. vasárnap 17-22-ig VÁR Söröző (Vár u. 4 – Deák F. u. sarok)

ZENÉS – TÁNCOS EST
Mindenkit szeretettel várunk


2020. március 30. hétfő 17 óra Bibliotéka (Kálvária sgt. 14.)

FÁJDALMAS TÖRTÉNELEM
(Interjú Hitler fiával)

Előadó: Koszó József szakíró, az interjú készítője
Beszélgetőtárs: Beslin László a Szegedi Rendőr Szakközépiskola volt igazgatója
Az épitészeti kön yveiről ismert Koszó József, aki szakmai utja során, a földkerekség több mint 100 országát bejárva, találkozott az interjú alanyával.
Az interjú, a kötetben megjelent, az elmúlt években J.F.Kupola szerzői néven, természetesen Koszó József írásaként.
A történészek körében nagy felháborodást kiváltó könyv tartalmi lényege kezd kibontakozni akként, hogy az abba beírtak egyetlen pontjában sem találtak kirekesztő választ.
Szerző az esten röviden ismerteti a történelmi sort, az interjúhoz vezető út előzményeivel.
(Az előadó minden megjelent vendéget, építészeti- és rejtvényújságokkal ajándékoz meg.)

 

2020. március 30. hétfő 18 óra Újszeged Fasor vendéglő (Bérkert u. 54)

CIPRUS A SZERELEM SZIGETE
Előadó: Savanyáné Fejes Ágnes
Házigazda: Dr. Abonyi Mária jogász

 

2020.  március 31. kedd. 9 óra Zöld Terasz Klub Szeged, Földvári u. 3.

Szenior örömtánc- Señoroknak, Señoráknak!
Mozgásprogram a testi, lelki, szellemi frissességért

 

Várunk mindenkit sok szeretettel!
Táncoljon Ön is velünk!

A foglalkozást vezeti: Pálfi Gizella

 

 

2020. március 31. kedd. 16 óra Zöld Terasz Klub  (Földváry u. 3)

JÓGA MINDEN KOROSZTÁLYNAK

Jóga minden korosztályhoz szó, megtanít a helyes testtartásra, a helyes légzésre.
Koncentrálunk az ízületi mozgékonyságra és stabilitásra. Nincs életkorhoz kötve, mindenki saját magához képest fejlődik.
Tanit: Plcznerné Rózsa jógaoktató (70-325-5139)

2020. március 31. kedd 14.30 óra Stefánia Hangoskönyvtár (Stefánia)

IZRAEL
KOVÁCS MÁRIA DVD-s vetített estje
Házigazda: Dr. Bagdi Sándor egyetemi docens

 

2020. március 31. 17 óra Waldorf Iskola, Szeged, Kolozsvári tér 1-2.

Nevelők Iskolája Programsorozat
2020.

A Szegedi Waldorf Iskola szervezésében "A tapasztalat azt mutatja, hogy a legtöbb szülő és tanár pontosan ugyanazokat a módszereket alkalmazza a gyerekekkel kapcsolatban, amelyeket vele kapcsolatban alkalmaztak a szülei és a tanárai. Adjunk egy esélyt a tudatos pedagógiának, tanuljunk egymástól! Gondolkodjunk együtt gyerekekről és iskoláról!"

 

Felnőtté érés - biográfia
Horváth Mária és Tóthfalussy Zsuzsanna biográfia konzulensek előadása  


"A felnőtté érés nem csak egy pillanat, de folyamatosan és nagy lépésekben is történik állandó határátlépések során. Sőt keresők és útonjárók maradunk felnőttként is. A kérdés: az egyéni sorssal mit tud kezdeni az  intézményes oktatás?"

 

2020. március 31. kedd. 17 óra TIT Székház (Kárász u. 11.)

TIT Szabadegyetem Történelem tagozat
Közép-Ázsia török köztársaságai

Előadó: Gombkötő Bence, Szegedi Tudományegyetem Nyelvészeti Doktori Iskola Altajisztika programjának doktorandusz hallgatója

Közép-Ázsia egy hatalmas terület gazdag történelemmel és kultúrával. A Selyemút mentén, Ázsia szívében kialakuló városok és birodalmak mindig is fontos szerepet képviseltek a történelemben. A török törzsek több hullámban érkeztek erre a területre majd rövid időn belül meghatározó szerepre tettek szert. Hegemóniájukat csak a mongol invázió majd az orosz hódítás később pedig a szovjet elnyomás törte meg. A szocializmus bukásával függetlenedő Kazahsztán, Türkmenisztán és Üzbegisztán azóta is keresik a saját útjukat. Az előadás célja górcső alá venni ezeket az országokat, betekintést nyerve a múltjukba, jelenükbe és jövőjükbe.

 

SZEGED NOSTRA – 14
- A mi Szegedünk –

Ismereteink felidézéseként, és városunk iránti szeretetből folyamatosan közlünk néhány adatot, személyt, ismertetést „A mi Szegedünk”-ről!
Az 1848/49-es Forradalom és Szabadságharc 1848 évi szegedi történéseiből:

- március 17.: A gőzhajó utasai híreket hoznak a pesti forradalomról.
- március 18.? Népgyülésen felolvassák a nevezetes 12 pontot és a Nemzeti Dalt.
- március 22. Népgyülésen bejelentik a helytartó tanács rendeletét a cenzura eltörléséről.
- április 24.? Megválasztják az ideiglenes nemzetőrség főtisztikarát.
- május 16. 185 tagú városi képviselőtestületet választanak.
- május 21. Megkezdődik a katonai toborzás, röviden 350 önkéntes honvéd esküt tesz a felsővárosi templom előtt.
- június 13.: Hadi bizottmány alakul 25 fővel, a polgármester elnökletével.
- június-július: A népképviseleti választásokon Osztrovszky József és Rengey Ferdinánd nyernek mandátumot.
- szeptember 28.: Kihirdetik a népfelkelést.
- október 4.: Kossuth Lajos Szegedre látogat. A Szabadság téren (Ma Széchenyi tér) mondja el híres beszédét: „Szegednek népe, nemzetem büszkesége, szegény elárult hazám oszlopa!”

Forrás: Szeged története – 2 (monográfia)
Szeged történeti kronológiája, Szeged, 1992.

Sorozatszerkesztő: Dr. Nagy Péter

 


 

Segítők bajban - most a jótevők szorulnak segítségre

A Mátrix Közhasznú Alapítvány évente tízezernél több kisgyermekes családot, idős - egyedülállót, önkormányzatot, közösségi szerveződést támogat. Ruhaosztás, élelmiszer csomagok, kórháztámogató mesedoktorok és bohócdoktorok, szeretetcsoki, ez mind az alapítvány által működtetett jótékonyság. Állami vagy normatív támogatás nulla, önkormányzati támogatás nulla, pusztán a civil segítők, önkéntesek jóindulatán áll a fontos feladatokat megoldó közösség életben maradása. Fizetett alkalmazott nulla, rezsire kuporgatás és kifogyhatatlan lelkesedés, ez a Mátrix.

A Mesedoktor csapat nem csak betegeket és nem csak gyermekeket támogat. Gyógyítást segítő mesekönyv csomagok révén nyolcvan gyermekkórházzal van a szervezet kapcsolatban, melyről sok érdekes infó a www.mesedoktor.hu oldalon elérhető. Ceruza és írószer csomagokkal és az olvasás népszerűsítésével nehéz körülmények között élő családokat támogat. Az elmúlt években több tízezer mesekönyv és ceruza jutott el oda, ahol a gyógyítást az eszközök nagyban segíthették, illetve ahol az anyagi nehézségek révén így támogathatták a bajban lévő családokat.A Centerke Adományozó Központ egy szegedi 100 m2-es helyiség, az egész országból fogadnak adományt kérőket, családokat, önkormányzatokat, segítőket. A www.centerke.hu oldalon a fotók és a beszámolók magukért beszélnek, gyakran életmentő az adományozás. A helyiséget a város a közhasznú alapítványnak piaci áron biztosítja, a nehézségek ellenére tucatnyi szorgos önkéntes tartja életben a támogatói programot.


A Bohócdoktorok nem csak kórházi vizitekkel segítik az intézményekben lábadozókat, mesekönyv csomagokkal, stresszlabdával oktatási intézményeket tesznek gazdagabbá. A www.bohocdoktor.com oldalon a segítő csapat tevékenységei megismerhetőek.Évente 20 ezer tábla csokival segít a Szeretetcsoki jótékonysági akció. Tehetősebb - jobb módú közösségekkel gyűjtés, rászorulók részére pedig osztást szervez a Mátrix Közhasznú Alapítvány. A www.szeretetcsoki.hu oldalon megismerhető az évek óta sikeres program, melyben gyermekek, intézmények és családok százai működnek együtt, azért, hogy a finom falatokkal örömet szerezhessenek a jobb sorsra érdemes embertársainknak.

Segítene jót tenni? Megteheti!

A legapróbb hozzájárulás, a legkisebb támogatás is életmentő, hiszen sok kicsi sokra megy! Így is segíthet:

1. Adó 1 százalék felajánlással: éves szinten tízezernél több segítségnyújtást támogathat adó 1 százalék felajánlása révén. Adóbevalláskor a Mátrix Közhasznú Alapítvány 18472273-1-06 adószámát adja meg, vagy május 20-ig rendelkezzen az eSzja adóbevallásban.

2. Adománnyal: az alapítvány 11735005-20510350 -es hivatalos számlaszámára átutalt összeg 100%-ban a jótékonysági programok finanszírozására kerül felhasználásra.

3. PayPal támogatás révén: az info@matrixalapitvany.hu paypal címre átutalt átutalt összeg 100%-ban a jótékonysági programok finanszírozására kerül felhasználásra.

4. Adományvonallal: a Mátrix Közhasznú Alapítvány ADHAT Segélyvonalán hívással és SMS-el is segíthet! Hívja a 13600 -as telefonszámot (mindenféle előhívó nélkül), majd az automata bejelentkezése után adja meg az alapítvány kódját, a 22 -est! Ha könnyebb az SMS, akkor a 13600 -as számra küldjed a 22 -est. Egy hívás vagy egy üzenet 500 Ft. Ennyit kapunk, és ennyit is számláznak az adott telefonszámlára!

Közösen tegyünk CSODÁT! Az alapítvány támogatása kapcsán a www.matrixalapitvany.hu és a www.facebook.com/matrix.alapitvany oldalakon további információkat szerezhet. Sok kicsi sokra megy,

hálásan köszönjük a segítségét!


 SENIOR ÖRÖMTÁNC


Nyugdíjas éveimre tudatosan készülve szereztem meg a szenior csoportvezetői és a szenior örömtánc-oktatói képesítéseket. Tettem ezt magam épülésére, valamint azok segítésére, akik az "Idősen is fiatalon" célhoz vezető úton társamul szegődnek.

Közösségi foglalkozás szépkorúaknak:
Másfél óra teljes kikapcsolódás játékos fejtörőkkel, vidám feladatok megoldásával, beszélgetéssel, sok derűvel és egy csipet  örömtáccal fűszerezve. Hasznos, változatos időtöltés, ha már a keresztrejtvény kevés!

Szenior örömtánc = Mozgás+Öröm+Agytorna
Szent Ágoston szavaival:
"Dicsérem a táncot, mert szabaddá tesz a nehéz dolgoktól,
és mert azt, aki egyedül van, bevonja a közösségbe. Dicsérem a táncot, mert az egészséget és a szellem tisztaságát szolgálja . . ."

A foglalkozásokra jelentkezni lehet egyénileg, de nyugdíjas klubok, közösségek folyamatos programként is  megrendelhetik.
Szeretettel várom,  ha tenni kíván életminősége javulása érdekében és az egészségmegőrzés ezen örömteli útját választja.

Szél Anikó
szenior csoportvezető
okleveles szenior örömtánc-oktató

Elérhetőség, részletes információ:
30 3262506
aniko.szenior.oromtanc@gmail.com

 

Szegedi Pinceszinház
2020. március havi műsor

március 3. (kedd) – 19:30
Kárpáti Péter: ÉN, A FÉREG 16+
Kafka kabaré
Előadja: Szegedi Egyetemi Színház
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
március 6. (péntek) – 19:30
Updike-Tasnádi: 
AZ EASTWICKI BOSZORKÁNYOK 16+
színjáték bűbájjal két részben
Előadja: Szegedi Pinceszínház
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
március 7. (szombat) – 19:30
Mika Myllyaho: 
PÁNIK (avagy férfiak az idegösszeomlás szélén)
fekete komédia egy felvonásban
Előadja: Mondolat Társulat
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
március 10. (kedd) – 19:30
GOOD DAY TODAY!
előadás a gyermekbántalmazásról
Előadja: Genéziusz Színház
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
március 12. (csütörtök) – 19:30
Carlo Goldoni: CHIOGGIAI CSETEPATÉ
komédia két felvonásban
Előadja: Genéziusz színház
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
március 13. (péntek) – 19:30
Mohácsi István: 
FRANCIA RÚDUGRÁS 18+
vígjáték nagykorúaknak
Előadja: Szegedi Pinceszínház
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
március 16. (hétfő) – 19:30
SZÍVÁRNYÉK
Pilinszky János két hangon
Előadja: Vecsei H. Miklós és Szabó Balázs
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
március 17. (kedd) – 19:30
Závada Péter: REFLEX
hisztériumjáték
Előadja: Szegedi Egyetemi Színház
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
március 20. (péntek) – 19:30
Sütő András: 
ADVENT A HARGITÁN
szerelmes színmű
Előadja: Szegedi Pinceszínház
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
március 27. (péntek) – 19:30
Molnár Ferenc: JÁTÉK A KASTÉLYBAN – PREMIER!
komédia
Előadja: Szegedi Pinceszínház
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
március 28. (szombat) – 19:30
Mohácsi István: 
FRANCIA RÚDUGRÁS 18+
vígjáték nagykorúaknak
Előadja: Szegedi Pinceszínház

 

 

A SZEGEDI NEMZETI SZÍNHÁZ 2019 / 2020-AS ÉVADÁNAK MÁRCIUSI MŰSORA

 

ELŐADÁSNAP

 

NAGYSZÍNHÁZ

 

KISSZÍNHÁZ

1.
VASÁRNAP

19 óra VALAHOL EURÓPÁBAN
Bérletszünet

19 óra VÁGY (BERNARDA ALBA HÁZA, COPPÉLIA, KONCERT TANGÓHARMONIKÁRA ÉS ZENEKARRA)
Ady Endre 2. bérlet

2.
HÉTFŐ

19 óra IZP-ESTEK
A sárkány kertje/A távolság mechanikája Bérletszünet

3.
KEDD

19.30 óra FILHARMÓNIAI KONCERT
Prokofjev   vezényel: Günter Neuhold

10 óra IDŐFUTÁR Bérletszünet
14 óra IDŐFUTÁR Bérletszünet

4.
SZERDA

17 óra LÚDAS MATYI (MATYI ELSZABADUL)
Móra Ferenc bérlet

19 óra IDŐFUTÁR
Bérletszünet

5.
CSÜTÖRTÖK

10 óra LÚDAS MATYI (MATYI ELSZABADUL)
Gombóc Artúr bérlet
14 óra LÚDAS MATYI (MATYI ELSZABADUL) Vidor bérlet

19 óra VIRÁGOT ALGERNONNAK
Bérletszünet

6.
PÉNTEK

10 óra LÚDAS MATYI (MATYI ELSZABADUL) Füles bérlet
14 óra LÚDAS MATYI (MATYI ELSZABADUL)
Misi Mókus bérlet

19 óra VIRÁGOT ALGERNONNAK
Bérletszünet

7.
SZOMBAT

19 óra A SZEGEDÉRT ALAPÍTVÁNY GÁLAESTJE
Zártkörű előadás, jegyek nem válthatók

8.
VASÁRNAP

11 óra FILHARMÓNIAI KONCERT
Miből lesz a cserebogár?   vezényel: Gyüdi Sándor

13.
PÉNTEK

19 óra MÁGNÁS MISKA
Bérletszünet

19 óra PARASZTOPERA
Nemzeti Premier bérlet

14.
SZOMBAT

19 óra MÁGNÁS MISKA
Bérletszünet

19 óra PARASZTOPERA
József Attila bérlet

17.
KEDD

19 óra PARASZTOPERA
Latinovits Zoltán 1. bérlet

18.
SZERDA

19 óra PARASZTOPERA
Domján Edit 1. bérlet

19.
CSÜTÖRTÖK

15 óra IDŐFUTÁR Bérletszünet
19 óra IDŐFUTÁR Bérletszünet

20.
PÉNTEK

19 óra TANNHÄUSER
Nemzeti Premier bérlet

10 óra IDŐFUTÁR Bérletszünet
14 óra IDŐFUTÁR Bérletszünet

21.
SZOMBAT

19 óra TANNHÄUSER
Mecénás bérlet

15 óra JOHANNA Jávor Pál 1. bérlet
19 óra JOHANNA Makó Lajos 2. bérlet

22.
VASÁRNAP

19 óra TANNHÄUSER
Gregor József bérlet

19 óra JOHANNA
Erkel Ferenc 1. bérlet

23.
HÉTFŐ

19 óra SALAMON KIRÁLY SZORONG
Bérletszünet, kiemelt helyár
REKAMIÉ FESZTIVÁL

24.
KEDD

19 óra TANNHÄUSER
Universitas bérlet

19 óra MONDJAD, ATIKÁM!
Bérletszünet, kiemelt helyár
REKAMIÉ FESZTIVÁL

25.
SZERDA

19 óra SZENTIVÁNÉJI ÁLOM
Bérletszünet, kiemelt helyár
REKAMIÉ FESZTIVÁL

26. CSÜTÖRTÖK

10 óra LÚDAS MATYI (MATYI ELSZABADUL) Vuk bérlet
14 óra LÚDAS MATYI (MATYI ELSZABADUL) Tudor bérlet

19 óra MOLIÈRE-THE PASSION
Bérletszünet, kiemelt helyár
REKAMIÉ FESZTIVÁL

27.
PÉNTEK

19 óra MÁGNÁS MISKA
Latinovits Zoltán bérlet

19 óra ÉDES ANNA
Bérletszünet, kiemelt helyár
REKAMIÉ FESZTIVÁL

28.
SZOMBAT

14 óra MÁGNÁS MISKA Bérletszünet
19 óra MÁGNÁS MISKA Bérletszünet

19 óra ÁLLAMI ÁRUHÁZ
Bérletszünet, kiemelt helyár
REKAMIÉ FESZTIVÁL

29.
VASÁRNAP

16 óra EMBER A FALVÉDŐRŐL Bérletszünet, kiemelt helyár
A L’art pour l’art Társulat műsora
19 óra EMBER A FALVÉDŐRŐL Bérletszünet, kiemelt helyár

11 óra FILHARMÓNIAI KONCERT – CSOKIMATINÉ
50 perc alatt a Föld körül
vezényel: Balogh Sándor

30.
HÉTFŐ

19 óra HÉTFÜ – Jubileumi beszélgetések
Bérletszünet, kiemelt helyár

31.
KEDD

10 óra LÚDAS MATYI (MATYI ELSZABADUL) Kanga bérlet
14 óra LÚDAS MATYI (MATYI ELSZABADUL)
Hókirálynő bérlet

 

 

Az igazgatóság a műsor- és szereplőváltozás jogát fenntartja!
Hat éven aluli gyerekek a felnőtt előadásainkat nem látogathatják! Az előadásokon kép- és hangfelvétel készítése nem megengedett!

Jegyek bérletes előadásokra is válthatók, a színház jegyirodájában, Szeged, Stefánia 6. Bejárat a Művészbejáróval szemben.
Tel.: 62/554-714, 554-715, 554-716. Fax: 62/554-711. E-mail: ticket@szinhaz.szeged.hu Nyitva tartás: Hétfő - Péntek: 10-17 óra, Szombat: 10-12 óra.

Jegyek kaphatók az InterTicket országos jegyirodai hálózatán is (a jegyirodák teljes listája a www.jegy.hu oldalon található).
Jegyek válthatók a helyszínen az előadás kezdése előtt 1 órával. Nagyszínház: 62/548-740, Kisszínház: 62/420-135  www.szinhaz.szeged.hu

 

 

PROGRAMAJÁNLÓ 2020. MÁRCIUS
SOMOGYI KÁROLY VÁROSI ÉS MEGYEI KÖNYVTÁR

JÁTÉKRA HÍVÁS

A Szegedi Nemzeti Színház színházi bemutatói előtt a Somogyi-könyvtár a bemutatott előadásokról, a színpadra állított művekről szóló kérdésekkel játékra hívja az érdeklődőket. A kérdések a http://www.sk-szeged.hu honlapon (a könyvtárban pedig nyomtatott formában) érhetők el. A Somogyi-könyvtár és a Szegedi Nemzteti Színház közös játékában a helyes megfejtők között 2 db páros jegyet sorsolunk ki az előadásokra.

2020. március 19-ig
A Szegedi Kortárs Balett Vágy című előadásához kapcsolódó könyvtári kvízjáték

2020. március 31-ig
Pintér Béla: Parasztopera – koprodukció című színművéhez kapcsolódó könyvtári kvízjáték

2020. március 31-ig
Richard Wagner Tannhäuser című operájához kapcsolódó könyvtári kvízjáték

2020. április 30-ig
Orwell 1984 című színművéhez kapcsolódó könyvtári kvízjáték

***

PROGRAMOK

2020. március 4. (szerda) 16.30 – helyszín: Somogyi-könyvtár, 1. emelet folyóiratolvasó
Közönségtalálkozó Darvas Benedek – Pintér Béla: Parasztopera című népies-zenés krimiballadájának bemutatójához kapcsolódóan, a Szegedi Nemzeti Színház 2020. március 13-i premierjét megelőzően
Résztvevők: Keresztes Attila rendező, valamint a darab főbb szereplői
Moderátor: Almádi Róbert, a Návay Lajos Szakgimnázium magyar és kommunikáció szakos tanára.

2020. március 5. (csütörtök) 16.30 óra – helyszín: Somogyi-könyvtár, gyermekkönyvtár
Meséről mesére: Kukucsmanó, a tűzoltó és A király macskája című diafilmek vetítése

2020. március 5. (csütörtök) 17.00 – helyszín: Somogyi-könyvtár, 1. emelet folyóiratolvasó
Brzózka Marek Lapról lapra című kiállításának megnyitója
A tárlatot megnyitja: Dr. Karol Biernacki a Csongrád Megyei Levéltár Igazgatója
Hangszeren közreműködnek: Csikota Levente és Csikota Péter

„Művészeti munkáimban fontosnak tartom az állandó kísérletezést, kérdésfeltevést, a keresést. A szobrászat formai és tartalmi problémái érdekelnek. Olyanok például, hogy hogyan jeleníthető meg egy optikai élmény vagy festői témájú kép plasztikaként. Hogyan alakítható, formálható gondolataink kifejezésének céljaira egy anyag.
A könyveket szobrászként azért tartom érdekesnek, mert nemcsak mint szellemünk művelésének eszközeként tekintek rájuk, hanem mint illattal, színnel, tapinthatósággal rendelkező anyagra. Már gyerekként is arra lettem figyelmes, hogy minden könyvnek egyfajta sajátos mélysége nyílik meg olvasásakor. Egyszerre hatnak érzékszerveinkre, és mintha elképzelhető, érzékelhető teret rajzolnának le, melyben mozoghatunk, időzhetünk, elmélyedhetünk…
Kiállításom a „Lapról lapra” címet viseli, mert az anyaggal való kapcsolatomnak fontos része az idő. A könyvekkel töltött különleges idő egy meghatározó élmény az olvasásban. Ezt a különleges időt élem át, vizsgálom értékkereső alkotómunkámban, amikor könyvek felhasználásával lapról lapra létrehozom plasztikáimat. Szegedi alkotóként külön megtiszteltetésnek érzem, hogy a Somogyi Könyvtár művészeti részlege ad helyszínt kiállításomnak, ennek köszönhetően egy különleges térben és helyzetben kerülnek bemutatásra legújabb munkáim.” (Brzózka Marek)

A kiállítás megtekinthető 2020. március 31-ig.

2020. március 6. (péntek) 17.00-18.00 – helyszín: Somogyi-könyvtár, gyermekkönyvtár
Olvass fel Sziszi kutyának! Figyelmes hallgatóságot szeretnél? Gyakorolnád a hangos olvasást? Akkor Sziszi kutya Téged vár a Gyermekkönyvtárban! Gyere el a megadott időpontban, vagy jelentkezz előre a 425-525-ös telefonszámon!

2020. március 6. (péntek) 17.00 – helyszín: Somogyi-könyvtár, 1. emeleti folyóiratolvasó
. Szalontai Csaba Szeged születése – Megtelepedés a szegedi tájban a város alakulásáig (Martin Opitz Kiadó) című kötet bemutatója
A szerző beszélgetőpartnere: Dr. Tóth Csaba történész (Magyar Nemzeti Múzeum, Martin OpitzKiadó főszerkesztője)

A könyv a város kialakulásának körülményeit mutatja be, egy olyan témát dolgoz fel, amiről 1983-ban jelent meg utoljára könyv (Szeged története 1.). A kötet sok tudományterület eredményeit hasznosítja, s ezekből olyan új eredményekre jutott, amelyek eddig nem voltak ismertek és új megvilágításba helyezi a város korai történetét. Egyúttal arra is választ kapunk miért volt évszázadokon keresztül kitéve a Tisza áradásainak.

A kötet a helyszínen kedvezményesen megvásárolható

2020. március 7. (szombat) 11.00-13.00 – helyszín: Somogyi-könyvtár, gyermekkönyvtár
SZÍN-ÉRZÉK – húsvétváró, tavaszi, kreativitást fejlesztő játékok kicsiknek és nagyoknak vagy az egész családnak.

2020. március 9-26. – helyszín: a Somogyi-könyvtár DJP Pontjai (Központi könyvtár, Csillag téri, Dorozsmai, Északvárosi, Odesszai, Rókusi fiókkönyvtár)
21. Internet Fiesta – OkosÓrák a Somogyi-könyvtárban és az otthonodban
Az Informatikai és Könyvtári Szövetség 2020. március 19. és 26. között immár 21. alkalommal rendezi meg az Internet Fiestát.
Az idei évben a központi téma – OKOS VÁROS – OKOS KÖNYVTÁR – lehetőséget kínál arra, hogy bemutathassuk az érdeklődőknek az okosezközök felhasználását a mindennapjainkban, a digitális tudásfejlesztés lehetőségeit.
A program keretében többek között bemutatjuk a Somogyi-könyvtár által kidolgozott e-learning keretrendszert. A távoktatási felület segítségével a szövegszerkesztés, táblázatkezelés, prezentációkészítés, felhőalapú tárolás és az okoseszközök használatának alapjai sajátíthatók el könnyedén, lépésről-lépésre. Az ingyenes anyagok regisztrációt követően bárki számára elérhetőek.
Hallott már ezekről az okoseszközökről és technikákról? iPad-OSMO, AR-Augmented Reality, QR-kód, 3D nyomtató... Hallott már az az „okos” egészségügyi alkalmazásokról? Szeretné ezeket kipróbálni? Várunk minden érdeklődőt az újdonságok birodalmába egy izgalmas felfedezésre! A program minden korosztálynak szól, felső korhatár nincs!

Ezen a héten az internetet népszerűsítő előadásokon kívül még totóval és QR-kódos játékkal is várjuk az érdeklődőket értékes nyereményekért. 3 szerencsés nyertes saját maga készíthet el a könyvtár 3D nyomtatójával egy egyedi könyvjelzőt, amelyet hazavihet.

Részletes program és online játék a könyvtár honlapján www.sk-szeged.hu címen érhető el.

2020. március 10. (kedd) 17.00 – Somogyi-könyvtár, alagsori klub
Fiatal tehetségek Szegeden
Dr. Szondi Ildikó ötlete alapján hónapról-hónapra bemutatkoznak az SZTE Sófi Ösztöndíj Alapítvány által támogatott fiatal szegedi tehetségek. A Sófi Alapítvány több mint 21 millió forint ösztöndíjjal és számos szolgáltatást nyújtva patronálta a tehetségeket az elmúlt 19 évben, akikből egymást segítő, együttműködő közösséget is szervez.

Vendég: Molnár Kinga, Sófi-ösztöndíjas PhD hallgató (SZTE, ÁOK)
Házigazda és moderátor: Prof. Dr. Szalay István, a Közéleti Kávéház Kuratóriumi elnöke, a Szegedi Tehetséggondozó Tanács tagja

Molnár Kinga 1992-ben született Orosházán, gyermekkorát Mezőhegyesen töltötte. 2010-ben érettségizett a makói József Attila Gimnáziumban, 2014-ben biológus, majd 2016-ban okleveles biológus diplomát szerzett a Szegedi Tudományegyetemen. Jelenleg az SZTE Általános Orvostudományi Kar Elméleti Orvostudományok Doktori Iskolájának PhD hallgatója. Munkáját a Szegedi Biológiai Kutatóközpontban végzi, melynek témája a bőr- és mellrák agyi áttétképzési folyamatainak felderítésére irányul. Tanulmányai során második és harmadik helyezést ért el a helyi- illetve az Országos Tudományos Diákköri Konferencián. Elnyerte a Szeged Városi Ösztöndíjat, a Köztársasági Ösztöndíjat, az SZTE Talent Ösztöndíjat, továbbá dékáni dicséretben is részesült. 2017-ben MTA SZBK Straub Fiatal Kutatói Ösztöndíjat adományoztak számára, 2018-ban és 2019-ben pályázataival Új Nemzeti Kiválósági Ösztöndíjban részesült, 2018-ban elnyerte az SZTE Sófi Alapítvány III. helyezettnek járó díját, majd 2019-ben a Sófi fődíjat is, továbbá a Szent Györgyi Albert Rotary Club Vállalati Ösztöndíjat.

2020. március 12. (szerda) 16.30 – helyszín: Somogyi-könyvtár, gyermekkönyvtár
Meséről mesére: A Kismadár és Kóró valamint a Kicsi Mimi nagytesó lesz című diafilmek vetítése

2020. március 14. (péntek) 11.00-13.00 – helyszín: Somogyi-könyvtár, gyermekkönyvtár
Tavasz a Nádtengeren. Mesék és játékok Berg Judit Lengemeséiből: békaderbi, tavaszi őrjárat és még sok minden.

2020. március 18. (szerda) 16.30 – helyszín: Somogyi-könyvtár, 3. emeleti olvasóterem
Könyv és kutatója – a Somogyi-könyvtár szabadegyeteme
A Somogyi-könyvtár Könyv és kutatója címmel a második évét kezdi meg a februári szorgalmi időszakban.
Az előadásokon a könyvtárunk régi és ritka könyveivel, helyismereti dokumentumaival (levelezések, kéziratok stb.) találkozhatnak az érdeklődők, így megismerhetik állományunk kincseit. Az egyes dokumentumokról pedig egyetemi oktatók, professzorok tartanak előadást. A program egy órás, a kutatási eredmények megismerése mellett a látogatóink megnézhetik a szóban forgó irodalomtörténeti ritkaságokat is.

Márciusi előadónk: Jászay Tamás egyetemi adjunktus, színházi kritikus
Az előadás címe: Fejezetek a Szabadtéri történetéből – Bauer Lilla Szegeden

Jászay Tamás: Az SZTE BTK magyar – történelem – összehasonlító irodalomtudomány szakán végzett, majd ugyanitt szerezte meg doktori fokozatát Körülírások (Fejezetek a Krétakör Színház történetéből: 1995–2011) című disszertációjával. Tanított a Kaposvári Egyetemen, jelenleg adjunktus az SZTE BTK Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszékén, óraadó a Színház- és Filmművészeti Egyetemen. Kritikusként számos online és nyomtatott lapba publikál színikritikákat magyar és idegen nyelveken. 2008 januárja óta a Revizor című kritikai portál szerkesztője és állandó szerzője. Neves hazai és nemzetközi fesztiválok, kritikusszemináriumok állandó résztvevője.

2020. március 19. (csütörtök) 16.30 – helyszín: Somogyi-könyvtár, gyermekkönyvtár
Meséről mesére: A kis Gömböc és a Kicsi Mimi, pici Bori című diafilmek vetítése

2020. március 19. (csütörtök) 17.00 – Somogyi-könyvtár, 1. emelet, folyóirat-olvasó
Ahmed Amran A lélek gőze című novelláskötetének bemutatója
A szerzővel Molnár H. Magor beszélget. Közreműködik Török Tünde.

AHMED AMRAN
1966-ban született a jemeni Dhamárban. Költő, novellaíró. A Miskolci Egyetemen végzett geofizikus mérnökként, a Jemeni Írók szövetségének tagja, a Jemeni Novellaírók Szövetségének alapító tagja. Versei és novellái jelentek meg Jemenben és néhány arab országban, egyik novelláját olasz nyelvre fordították. Magyarul az Eső irodalmi lapban jelentek meg először szövegei 2015 júniusában, azóta többek között az Alföldben, az Élet és Irodalomban, a Kulter.hu-n, a Magyar Naplóban és a Műútban is publikált. Szolnokon él.

A LÉLEK GŐZE
Amran keleti fűszerekkel meghintett, utaztató, filozofikus hangvételű novelláiban ízelítőt kapunk az arab gondolkodásról, stílusról, meseszövésről. A novellabeli alakok történetein és dialógusain keresztül Amran érzékenyen világít rá a különböző kultúrák kapcsolódási és eltérési pontjaira.
Jellegzetes stílusú, sajátos felépítésű, különös atmoszférájú novelláit mintha örökös füstölőillat lengené be – játszódjanak azok arab vagy magyar környezetben, esetleg a két kultúra metszetében. Amran történeteiben szívesen fejteget erkölcsi és filozófiai kérdéseket, lélektani ábrázolása pedig kitűnő megfigyelőre vall.

Amran – mint nem anyanyelvű –átgondolja a magyar szavakat, bátor szójátéka és meglepő szóhasználata révén néhol olyan árnyalatokat és rejtett szépségeket fed fel, amit mi – magyar anyanyelvűek – gyakran nem veszünk észre. Az író első, Az utolsó ebéd című novellakötete (Fekete Sas Kiadó, 2017) elemzői és olvasói részről jó fogadatásban részesült. A szerző második, A lélek gőze című novelláskötete szintén a Fekete Sas gondozásban látott napvilágot 2019-ben.

A lélek gőze új, független történeteket mesél, de bizonyos értelemben mintha Az utolsó ebéd novellafolyam utóhangjai is érződnének benne. Ez a kötet az elsővel, az első pedig ezzel válik egésszé.

TÖRÖK TÜNDE
Egy Jász-Nagykun-Szolnok megyei kis faluban él, negyven évig dolgozott tanítóként.  Irodalmi rendezvények gyakori vendége. Szépirodalmi művek felolvasásával foglalkozik, amivel elsősorban a kortárs irodalmat igyekszik támogatni.

MOLNÁR H. MAGOR
1986-ban Született Marosvásárhelyen. Költészettel és kulturális publicisztikával foglalkozik, az Eső című irodalmi lap szerkesztője. A Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán végzett magyar szakon. Szegeden él.

2020. március 20. (péntek) 16.30. – helyszín: Somogyi-könyvtár, 3. emelet Emlékkönyvtár
Emlékkönyvtár-látogatás
A Dóm téri központi épület 3. emeletén található Emlékkönyvtárban a 43.701 kötetes alapítványi gyűjteményből látható egy közel 10.000 kötetes reprezentatív válogatás. A gyűjtemény sokszínűségét, tudományos értékét jól példázza, hogy a Somogyi-könyvtár birtokában van 36 ősnyomtatvány, amelyek közül 8 hazánkban egyedi példány. Különösen figyelemre méltóak a 16. századi európai nyomdák fa-, illetve rézmetszetekkel illusztrált remekei és a kutatók által is használt Régi Magyarországi Nyomtatványok kötetei.
A könyvek védelme miatt fokozottan ügyelünk a megfelelő hőmérsékletre és páratartalomra. Kérjük, a látogatás tervezésekor vegyék figyelembe, hogy a várható hőmérséklet 17°C.
A Somogyi Károly Emlékkönyvtár zárt különgyűjtemény. Turisztikai célú látogatása a Somogyi-könyvtár és a Szegedi Tourinform közös programjai keretében lehetséges.
Találkozás: a Somogyi-könyvtár adminisztrációs pontjánál
Fotózásra nincs lehetőség.
Részvételi díj 500 Ft

2020. március 21. (szombat) 11.00-13.00 – helyszín: Somogyi-könyvtár, gyermekkönyvtár
NYOM(oz)ÁS. Törd a fejed! (Bukósisak nem kell!) Rejtvények, játékok kicsiknek, nagyoknak.

2020. március 26. (szerda) 16.30 – helyszín: Somogyi-könyvtár, gyermekkönyvtár
Meséről mesére: A Laci és az oroszlán és a Kuruttyoló békakirály című diafilmek vetítése

2020. március 28. (szombat) 11.00-13.00 – helyszín: Somogyi-könyvtár, gyermekkönyvtár
JÁTSZÓTÉR. Kösd össze a valós és virtuális teret! Lépj be az Apple Osmo világába!

2020. április 2. (csütörtök) 17.00 – helyszín: Somogyi-könyvtár, 1. emelet folyóiratolvasó
Zenei Album – Beethoven 250
A Zenei Album sorozat következő estje a 250 éve született Ludwig van Beethovenre emlékezik. A koncerten a zeneszerző legismertebb műveiből hangzanak el részletek szegedi zeneművészek tolmácsolásában.

2020. április 9. (csütörtök) – helyszín: a Somogyi-könyvtár központi könyvtára és fiókkönyvtárai
Posztolj verset az utcára a Somogyi-könyvtárral!
A Somogyi-könyvtár központi könyvtára és fiókkönyvtárai idén is csatlakoznak a „Posztolj verset az utcára” mozgalomhoz.
A 2017–19-es versekről készült fotók itt láthatók: posztoljverset.hu

2020. április 9. (csütörtök) 16.00 – a séta indul: Somogyi-könyvtár (Dóm tér 1-4.)
Verslábaló címmel gyaloglással egybekötött várostörténeti túra.

2020. április 17. (péntek)16.30. – helyszín: Somogyi-könyvtár, 3. emelet Emlékkönyvtár
Emlékkönyvtár-látogatás
A Dóm téri központi épület 3. emeletén található Emlékkönyvtárban a 43.701 kötetes alapítványi gyűjteményből látható egy közel 10.000 kötetes reprezentatív válogatás. A gyűjtemény sokszínűségét, tudományos értékét jól példázza, hogy a Somogyi-könyvtár birtokában van 36 ősnyomtatvány, amelyek közül 8 hazánkban egyedi példány. Különösen figyelemre méltóak a 16. századi európai nyomdák fa-, illetve rézmetszetekkel illusztrált remekei és a kutatók által is használt Régi Magyarországi Nyomtatványok kötetei.
A könyvek védelme miatt fokozottan ügyelünk a megfelelő hőmérsékletre és páratartalomra. Kérjük, a látogatás tervezésekor vegyék figyelembe, hogy a várható hőmérséklet 17°C.
A Somogyi Károly Emlékkönyvtár zárt különgyűjtemény. Turisztikai célú látogatása a Somogyi-könyvtár és a Szegedi Tourinform közös programjai keretében lehetséges.
Találkozás: a Somogyi-könyvtár adminisztrációs pontjánál
Fotózásra nincs lehetőség.
Részvételi díj 500 Ft

2020. április 18. (szombat) 10.00-14.00 – helyszín: Somogyi-könyvtár, alagsori közösségi tér
Szegedi Képregénybörze
Az őszi hagyományos Szegedi Képregényfesztivál és Vásár kísérő rendezvényeként harmadszor ad helyet a Somogyi-könyvtár a Szegedi Képregénybörzének.
A börzére várjuk a képregények szerelmeseit, hogy akár régebbi kiadványokat is vásárolhassanak.
A rendezvény ingyenes!

2020. április 20. (hétfő) 17.00 – helyszín: Somogyi-könyvtár, 1. emeleti folyóiratolvasó
Fiatal tehetségek a Somogyi-könyvtárban 2020. tavasz
Koncert és beszélgetés: Szives Márton ütőhangszerművész és Gyüdi Sándor karmester
Házigazda és moderátor: Gyüdi Sándor, Liszt Ferenc-díjas karmester (Szegedi Nemzeti Színház)
Vendég: Szives Márton, Sófi-ösztöndíjas ütőhangszerművész és ütőhangszer tanár

Szives Márton, 2014 óta a Szegedi Tudományegyetem ütőhangszer szakos hallgatója. Korán, már 6 évesen, saját ötlettől vezérelve kezdte a zenetanulást, s bár eleinte elektronika és fizika szakon végezte tanulmányait, sosem hagyta abba ezek mellett a zenélést. Már fiatalként zenekarral és szólistaként is járt Németországban, Ausztriában, Finnországban.
2012-ben beiratkozott a váci Pikéthy Konzervatóriumba, majd 2014-ben felvételt nyert az SZTE ZMK ütőhangszeres tanszakára.
Már a középiskolában eldöntötte, hogy a marimbával és a dallamütőhangszerekkel szeretne foglalkozni, így kutatását az egyetemen is folytatta. Ennek eredményeképpen 2015-ben elnyerte az Országos Művészeti Diák Konferencia I. helyét, amelyet 2017-ben még egy I. hely követett. 2016 óta az Új Nemzeti Kiválósági Program kutatója, ahol a külföldi marimba technikákat és tanítási módszereket tanulmányozza azzal a reménnyel, hogy a közeljövőben a magyarországi ütőhangszeres pedagógiába tudja őket importálni. Művészeti és szakmai tevékenységeiért 2016-ban elnyerte a Pro Scientia/ Pro Arte aranyérmet, s azóta a Pro Scientia Aranyérmesek társaságának tagja. Eddigi munkásságáért 2018-ban a Sófi Alapítvány Gyémánt fokozatú Fődíját, 2019-ben pedig az Arany fokozatú Ösztöndíját ítélték oda neki.
Márton a zenéjét nem csak a szaklapoknak tartogatja, hanem félévente rendez egy szóló koncertet, felelevenítette a „Legyen a zene mindenkié!” koncertsorozatot a Zeneművészeti Karon, amivel a Kar hallgatói is koncerttapasztalatot szerezhetnek. Szólistaként és barokkzenei együttesével, az Il Chiaroscuro-val a MüPa-ban is több lehetősége volt a közönség elé állni 2017 októbere óta. Szerencsére nem csak szólistaként van szerencséje a szakmáját ismerni, ugyanis 2014 óta a Szegedi Szimfonikus Zenekar ütőhangszeres kisegítőként szokta hívni. Emellett szakmai látókörét és felkészültségét hazai és külföldi kurzusokon gyarapítja; a debreceni Nyári Akadémia, illetve a floridai Lynn University-n eltöltött hetek meghatározóak voltak számára. Beszámolóját ez utóbbiról tartja, ahol Samodai Bence társaságában voltak szakmai úton.

Gyüdi Sándor, Liszt Ferenc-díjas, számos rangos művészeti és közéleti díjjal kitüntetett karmester. A Szegedi Nemzeti Színház zeneigazgatója, korábbi főigazgatója, a Szegedi Szimfonikus Zenekar igazgatója, a Vaszy Viktor Kórus vezető karnagya.

A program a Somogyi-könyvtár és az SZTE Sófi Alapítvány közös szeervezésében valósul meg.

2020. április 21. (kedd) 17.00 – Somogyi-könyvtár, alagsori klub
Fiatal tehetségek Szegeden
Dr. Szondi Ildikó ötlete alapján hónapról-hónapra bemutatkoznak az SZTE Sófi Ösztöndíj Alapítvány által támogatott fiatal szegedi tehetségek. A Sófi Alapítvány több mint 21 millió forint ösztöndíjjal és számos szolgáltatást nyújtva patronálta a tehetségeket az elmúlt 19 évben, akikből egymást segítő, együttműködő közösséget is szervez.
Az Eurólai Unió, a Brexit és a világpolitika aktuális eseményeinek elemzése
Vendég: Gombos Jarmo, Sófi-ösztöndíjas politikai szakértő
Házigazda és moderátor: Prof. Dr. Szalay István, a Közéleti Kávéház kuratóriumi elnöke, a Szegedi Tehetséggondozó Tanács tagja

Gombos Jarmo, Sófi-ösztöndíjas politikai szakértő elemzi az Európai Unió, a Brexit és a világpolitika aktuális eseményeit. Értékelni fogjuk az Ursula von der Leyen által vezetett Európai Bizottság első féléves működésének eredményeit. Megvitatjuk, hogy ennek következtében, milyen irányban fejlődik az Európai Unió, valamint Magyarország szerepét ebben a folyamatban. Megbeszéljük a világpolitika aktuális témáit, fókuszba helyezve a Brexit és a bevándorlás kérdését.

2020. április 22. (szerda) 17.00 – Somogyi-könyvtár, alagsori klub
Fiatal tehetségek Szegeden
Dr. Szondi Ildikó ötlete alapján hónapról-hónapra bemutatkoznak az SZTE Sófi Ösztöndíj Alapítvány által támogatott fiatal szegedi tehetségek. A Sófi Alapítvány több mint 21 millió forint ösztöndíjjal és számos szolgáltatást nyújtva patronálta a tehetségeket az elmúlt 19 évben, akikből egymást segítő, együttműködő közösséget is szervez.
Vendég: Nógrádi Bernát, Sófi-ösztöndíjas orvostanhallgató (SZTE, ÁOK)
Házigazda és moderátor: Prof. Dr. Szalay István, a Közéleti Kávéház Kuratóriumi elnöke, a Szegedi Tehetséggondozó Tanács tagja

Nógrádi Bernát 1997-ben született Szegeden. 2015-ben érettségizett a Deák Ferenc Gimnáziumban és ebben az évben kezdte meg egyetemi tanulmányait a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karán. Ugyancsak 2015-ben felvételt nyert a Szegedi Tudós Akadémiára, melynek keretében pár hónappal később megkezdte tudományos munkáját a Szegedi Biológiai Kutatóközpont Neuronális Plaszticitás Kutatócsoportjában, Siklós László témavezetése alatt. Érdeklődése a neurodegeneratív betegségek irányába fordult, ezen belül kifejezetten az idegrendszerben zajló gyulladásos folyamatok tanulmányozására specializálódott. Tudományos munkáját a helyi Tudományos Diákköri Konferenciákon (TDK) I. hellyel, 2019-ben az Országos TDK-n II. hellyel és Különdíjjal jutalmazták. Munkája elismeréseképpen 2018-ban és 2019-ben is elnyerte az Új Nemzeti Kiválósági Program díját, a Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíjat, 2017 óta minden évben elnyerte a Szegedi Tudományegyetem Talent díját és 2019-ben az SZTE Sófi Alapítvány Arany fokozatú Ösztöndíját. 2018-ban a Szegedi Tudós Akadémia az „Év Kiváló Hallgatója” díjjal jutalmazta. Tudományos eredményeit mind hazai, mind pedig nemzetközi szakmai konferenciákon bemutatta. Bernát szabadidejében szívesen sportol és gitározik.

2020. május 7. (csütörtök) 16.30 – helyszín: Somogyi-könyvtár, földszinti kiállítótér
150 éve született Király-König Péter zeneszerző, karmester, a szegedi városi zeneiskola igazgatója című kiállítás megnyitója
Király-König Péter tiszteletére rendezett emlékkiállításban életét és munkásságát mutatja be a könyvtári dokumentumok és a hagyatékának segítségével. Így láthatók többek között kéziratos kottái, levelezései, személyes tárgyai, zenei tartalmú képeslapok- és karikatúra-ritkaságok.
A kiállítás megtekinthető 2020. június 27-ig.

KIÁLLÍTÁSOK

2020. március 2-31. – helyszín: Somogyi-könyvtár, 2. emelet
120 éve született Szabó Lőrinc (1900-1957) költő, műfordító könyvkiemelés


2020. március 2-31. – helyszín: Somogyi-könyvtár, 2. emelet
Bemutatjuk az IPC Kiadót – kiállítás és könyvkiemelés

2020. március 5-től április 1-ig – helyszín: Somogyi-könyvtár, földszinti kiállítótér
A Nagy Szegedi Árvíz – dokumentumkiállítás a 141 évvel ezelőtti katasztrófáról.

2020. március 5-31. – helyszín: Somogyi-könyvtár, 1. emelet folyóiratolvasó
Brzózka Marek Lapról lapra című kiállítása

2020. március 5-től április 3-ig – helyszín: Somogyi-könyvtár, 1. emelet olvasóterem
Beethoven 250 – kamarakiállítás
250 évvel ezelőtt született Ludwig van Beethoven a bécsi klasszicizmus legnagyobb alakja. A Somogyi-könyvtár kamarakiállítással emlékezik a magyar kapcsolatokkal is rendelkező zeneszerzőre a könyvtár dokumentumainak segítségével.

2020. március 19-től május 6-ig helyszín: Somogyi-könyvtár, földszinti kiállítótér
„Világversenyek élén” 150 éve született Maróczy Géza
A kiváló magyar nagymester, a 20. század fordulójának egyik legjelentősebb sakkozója Szegeden született, 1870. március 3-án. Legnagyobb sikereit 1902 és 1908 között aratta: tizenhárom versenyen öt első és öt második helyezést ért el. Hosszabb kihagyás után az 1927-es, majd az 1936-os sakkolimpián is győzelemre vezette a magyar csapatot. Pályája fontos része szakírói tevékenysége: önéletrajzi kötetei, tankönyvei, játszmagyűjteményei a sakkirodalom máig haszonnal forgatható, értékes darabjai. A kiállítás a Maróczy-életmű bemutatása mellet visszatekint a sakktörténelem fontos állomásaira és másfél évszázad sakk-könyveiből válogatva igyekszik kedvet ébreszteni a „királyi játékhoz”.
A program a Somogyi-könyvtár és a Sakóca Gyermek Alapítvány közös szervezésében valósul meg.

2020. május 7-től június 27-ig – helyszín: Somogyi-könyvtár,  földszinti kiállítótér
150 éve született Király-König Péter zeneszerző, karmester, a szegedi városi zeneiskola igazgatója –kiállítás
Király-König Péter tiszteletére rendezett emlékkiállításban életét és munkásságát mutatja be a könyvtári dokumentumok és a hagyatékának segítségével. Így láthatók többek között kéziratos kottái, levelezései, személyes tárgyai, zenei tartalmú képeslapok- és karikatúra-ritkaságok.
A kiállítás megtekinthető 2020. június 27-ig.

Korábban megnyílt kíállítások, amelyek még MÁRCIUSBAN IS MEGTEKINTHETŐK:

2020. február 4-től március 20 -ig – helyszín: Somogyi-könyvtár, 1. emelet olvasóterem
FELLINI 100
100 éve született Federico Fellini, olasz filmrendező, a modern európai filmművészet össze nem téveszthető, egyedi stílusú mestere. A valóságot, az emlékeket és az álmokat zavarba ejtően tudta összemosni, miközben szeretetteljes humorral mutatta be az ember esendőségét. Személyét, művészi pályáját, filmjeit a könyvtár dokumentumainak segítségével idézi meg a Somogyi-könyvtár kamarakiállítása.

2020. február 6-tól március 4-ig – helyszín: Somogyi-könyvtár, 1. emelet folyóiratolvasó
Narratívák – Tóth Magdolna Sára keramikus kiállítása
„A 10. önálló kiállításomon bemutatott nem funkcionális kerámiák olyan plasztikák, melyeknek fő inspirációja az emlékezés. Egy-egy régi élmény kifejezése cserepek, edénytöredékek, fadarabok által. A történetek és a késztető matériák szándékosan kerültek kapcsolódásba, összefüggésbe. Munkáim részletekből összeillesztett (vegyes technika) megoldásainak narratúrája bár személyes jellegű, természetesen a látogatók részéről több értelmezés, olvasat is lehetséges.” (Tóth Magdolna Sára)

2020. február 20-tól március 31-ig – helyszín: Somogyi-könyvtár, földszinti Internet-tér
Kávéházi hangulatok – Pigniczki Ágnes fotói a Közéleti Kávéház estjeiről

2020. január 23-tól – március 18-ig – helyszín: Somogyi-könyvtár, földszinti kiállítótér
„të mán férjhön möhetsz, vótá Radnán” – A szegediek máriaradnai búcsújárása és a hozzá kapcsolódó szokások - kiállítás
A Somogyi-könyvtár Házasság heti kiállításának mottóját Bálint Sándor jegyezte le. A „szögedi nép” egyik legfontosabb búcsújáróhelye az Arad közelében található Máriaradna volt. A „radnajárás” olyan közösségépítő program, zarándoklat volt, amely mentén számos szokás és hagyomány alakult ki. Ezek közül az egyik legismertebb talán az, hogy Szegeden az a lány mehet férjhez, aki megjárta Radnát. A kiállításunk a házasság intézménye előtt tiszteleg egy sajátos szegedi szokás történetének, könyvészeti és tárgyi emlékeinek bemutatásával. Ennek lényege, hogy a katolikus hívők közösségi cselekedete, azaz a radnai búcsújárás által válik a szegedi leány házasságra érett nővé, maga és családja jövendő életét a Radnai Szűzanya oltalmába ajánlva.

A program a Házasság Hete rendezvénysorozat része, amelyet Szegeden már 11. alkalommal rendez meg a Szeged-Csanádi Egyházmegye Pasztorális Helynöksége a házasság, mint szeretetközösség értékeinek bemutatására.

2020. január 23-tól – március 4-ig – helyszín: Somogyi-könyvtár, földszinti kiállítótér
A „literátus főkapitány” – 150 éve született Szalay József
Szalay József író, könyvgyűjtő, egykori szegedi rendőrfőkapitány, húsz éven át a Dugonics Társaság elnöke, Móra Ferenc barátja. A neves gyűjtő nagy anyagi ráfordítással és hozzáértéssel alakította ki magánkönyvtárát. Halála után értékes könyv- és kéziratgyűjteményét elárverezték. A kiállításon Szalay saját írásai mellett, a neki dedikált kötetekből, és az őt méltató, illetve rá emlékező művekből látható válogatás.

***

PROGRAMOK A SOMOGYI-KÖNYVTÁR AGÓRA GYERMEKKUCKÓBAN

KIÁLLÍTÁSOK

2020. március 2 – április 30 – ig – helyszín: Somogyi-könyvtár, Agóra Gyermekkuckó
ManóVilág – Manó könyvek illusztrátorainak újabb rajzaiból

2020. február 3 – 2020. április 30- ig – helyszín: Somogyi-könyvtár, Agóra Gyermekkuckó
Balástyai koboldok – Virágh Istvánné munkái házi porcelánból, tojástartóból, újrahasznosított anyagokból

PROGRAMOK

2020. március 6.(péntek) 10.30 –11.30 – helyszín: Somogyi-könyvtár, Agóra Gyermekkuckó
BabaKuckó
Tipegők tánca, a Táncolj Babám szervezésében – táncos, mozgásos, ritmusfejlesztés 1-3 éves korig
A foglalkozást vezeti: Gombosné Donka Emese

2020. március 6. (péntek) 16.30 – 17.00-ig – helyszín: Somogyi-könyvtár, Agóra Gyermekkuckó
Mese, mese, mátka… – diafilmvetítés
Címe: Nyuszi Pista kalandjai

2020. március.13. (péntek) 10.00 – 11.00 óráig – helyszín: Somogyi-könyvtár, Agóra Gyermekkuckó
BabaKuckó
Mit egyen a baba? Hozzátáplálás menete és az étkezési szokások kialakítása
Előadó: Tóth Enikő, védőnő, Mentorházvezető-helyettes

2020. március 13. (péntek) 16.30 – 17.00-ig – helyszín: Somogyi-könyvtár, Agóra Gyermekkuckó
Mese, mese, mátka… – diafilmvetítés
Címe: Csalóka Péter

2020. március 17. (kedd) 16.00 – 18.00-ig – helyszín: Somogyi-könyvtár, Agóra Gyermekkuckó
Süt a nap, hóvirág kibújhat – tavasz csalogató mesék, versek játékok az óvodás és kisiskolás korosztály számára

2020. március 20. (péntek).10.00 –11.00-ig – helyszín: Somogyi-könyvtár, Agóra Gyermekkuckó
BabaKuckó
Tipegő, topogó zenebölcsi – énekes foglalkozás 0-3 éves korig
Foglalkozást vezeti: Basics-Nagy Nóra

2020. március 20.(péntek) 16.30 – 17.00-ig – helyszín: Somogyi-könyvtár, Agóra Gyermekkuckó
Mese, mese, mátka… – diafilmvetítés
Címe: Árgyélus és Tündér Ilona

2020. március 25.(szerda) 14.00 – 15.00-ig – helyszín: Somogyi-könyvtár, Agóra Gyermekkuckó
Mackó kuckó
A Macskacicó mesére épülő játékos mesefoglalkozás
Foglalkozást vezeti: Orlik Ilona, meseterapeuta

2020. március 27. (péntek) 10.00 – 12.00-ig – helyszín: Somogyi-könyvtár, Agóra Gyermekkuckó
Huncutkodó baba-mama klub
Szeretettel várunk minden kisbabás anyukát, apukát és nagymamát, akik szeretnék megosztani a tapasztalataikat a gyerekneveléssel kapcsolatosan egymással vagy szeretnének egy babás közösség tagjai lenni.
A program ingyenes!

2020. március 27. (péntek) 16.30 –17.00-ig – helyszín: Somogyi-könyvtár, Agóra Gyermekkuckó
Mese, mese, mátka… – diafilmvetítés
Címe: Misi Mókus kalandjai


Somogyi-könyvtár Fiókhálózat
2020. márciusi rendezvényei

Kiállítások

Csillag téri fiókkönyvtár
2020. március 2-31.  Megfilmesített könyvek – könyvkiemelés

Dorozsmai fiókkönyvtár
2020. március 5- április 2. A 4 évszak – A Nap- Fény Fotókör kiállítása a fiókkönyvtárban

Északvárosi fiókkönyvtár
2020. március 3-20. Nézőpont a második sorból – gyerekfoglalkozásra készült meseillusztrációk.

Francia utcai fiókkönyvtár
2020. március 2-31.Hegyek, vizek, virágok – Pocsai Sándor fotói

Klebelsberg-telepi fiókkönyvtár
2020. március 2-31. A Föld ékszerei a fák – Bátyi Zoltán író-újságíró, amatőr fényképkészítő fotókiállítása
A természet ezer csodája közül egyik a fa. Bármilyen hihetetlen, de nincs két egyforma a világon - magyarázta apám még siheder koromban, amikor a Bakony erdőségeit jártuk. Talán ennek a két mondatnak köszönhető, hogy az eltelt évtizedek során mindig különleges figyelemmel szemléltem a Föld e csodás, hol vénséges, ráncos törzsét, hol terebélyesedésre váró koronáját mutató "ékszereit". Ezernyi írás került ki időközben a tollam alól, de sajnos soha nem írtam annyit a fákról, mint amennyit megérdemeltek volna. Fotóimmal szeretnék valamennyit pótolni e mulasztásból. Remélve: betonozott-aszfaltozott-díszkövezett világunkban örömmel látja majd a kiállítást megtekintők szeme: ha a fák nem is nőnek az égig, de még itt élnek közöttük. És megérti az agy is: fák nélkül olyan sivár lenne világunk, amelyben ember nem is tudna élni.

Móra utcai fiókkönyvtár
2020. március 2-31. Hétköznapi perspektívák – dr. Fenyvesi Anna fotókiállítása
Fenyvesi Anna a Szegedi Tudományegyetem Angol-Amerikai Intézetének oktatója, nyelvész. PhD-ját a Pittsburgh-i Egyetemen (USA) szerezte 1998-ban, a Debreceni Egyetemen habilitált 2013-ban. Általános nyelvészetet, szociolingvisztikát, kétnyelvűséget tanít az egyetemen, kutatási területe az amerikai magyarok kétnyelvűsége, és a határon túli magyarok nyelvhasználata, nyelvi attitűdjei.
12 éves kora óta fotózik: Szmenával kezdte, Practicával folytatta, 2001-ben állt át digitálisra (jelenleg Lumix G7-je van). 2018-ban 9 hónap alatt ért el a guru szintre a GuruShots.com internetes fotóverseny oldalon. Kedvenc fotótémája a bicikli: lenyűgözi a geometrikussága, hasznossága, eleganciája, s az, ahogy hozzájárul(t) a nők szabadságának kiteljesedéséhez szerte a világon (Szegeden pedig mindennapi közlekedési eszköze). A jelen kiállításra a mindennapok perspektíváit körüljáró képeiből válogatott: lépcsőházak, metróállomások, egyéb hétköznapi helyek fotóit. A fotózás mellett a másik hobbija az üvegékszer készítés. Három gyereke van: András (23), Júlia és Emília (18).

Odesszai fiókkönyvtár
2020. március 15- április 30. Portrék ezelőtt – Szabó Luca fotói

Rókusi fiókkönyvtár
2020. március 2-31. Színezd újra! – E. Kovács Gina digimpressz fotói
A digimpressz fotók digitálisan szerkesztett, impresszionista jelleggel bíró képek. A fotók a különleges effekteknek köszönhetően izgalmassá, hangulatossá válnak.
A kiállítás elsődleges célja természetesen a nézők szórakoztatása. Ezen túl viszont egy új, amatőr művészeti irányvonal létrehozása és népszerűsítése, mely felértékeli a hétköznapi pillanatokat, és maradandó élményforrássá teszi azt.

Stefánia fiókkönyvtár-klub
2020. március 2-31. Borportrék – Nyíri Péter Imre fotókiállítása

Szőregi fiókkönyvtár
2020. március 2-27-ig: Star Wars-parafrázisok – Garisa Zsolt Csillagok háborúja képregényadaptációja

Tápai fiókkönyvtár
2020. március 2-31-ig A tánc varázsa – a Nap-Fény Fotókör kiállítása

Programok

Csillag téri fiókkönyvtár
2020. március 2. 17.00 órakor Film-Csillag-Klub
Egy közös összejövetelre várjuk a filmek szerelmeseit a Csillag téri fiókkönyvtárba. Minden hónap első hétfőjén beszélgetünk, filmekről, sorozatokról, könyvekről, élményekről. Témánk: A 20. század első 20 éve
2020. március 3. 10.00 órakor a Kemes utcai Ovi Maci csoportja látogat el könyvtárunkba könyvtárbemutatóra, mesehallgatásra valamint vendégünk lesz: Nyári Lászlóné Böbe zenepedagógus – Cini-cini muzsika zenés foglalkozás: népi gyermekjátékok, dalok, mondókák
2020. március 4. 10.00 órakor a Felsővárosi Ovi Ficánka csoportja látogat el könyvtárunkba mesehallgatásra és tavaszi kézműves foglalkozásra.
2020. március 16. 8.00 órától 13.00 óráig Robotika a Tabán Általános Iskola tanulóinak
2020. március 26. 17.00 órakor Szegedi Korea Klub – Patakból emelkedik fel a sárkány koreai - közmondások dióhéjban. Évszázadok alatt összegyűjtött bölcsességek elevenednek meg a koreai közmondásokban, melyek kulturális értékeket közvetítenek felénk és betekintést nyújtanak a korai élet mindennapjaiba is. Előadó: Muresán Orsolya, a Szegedi Korea Klub facebook oldalának koordinátora. A részvétel ingyenes, könyvtári tagsághoz nem kötött.
2020. március 30. 8.00 órától 13.45 óráig Robotika a Tabán Általános Iskola tanulóinak

Dorozsmai fiókkönyvtár
2020. március 5. 15.00 órakor A 4 évszak – A Nap-Fény Fotókör kiállításának megnyitója a fiókkönyvtárban.
2020. március 25. (szerda) 16.30 órakor Búcsú vetélkedő – az Alkony és a Vöröskeresztes Nyugdíjas Klub tagjainak részvételével.
2020. március 19. 16.30 Borbás Edina A Szeráj című új könyvének bemutatója a fiókkönyvtárban. Vendégünk a szerző.

Északvárosi fiókkönyvtár
2020. március 3. 10.30 órakor ‘Terefere nem csak irodalomról’ klub: “Csak a derű óráit számolom” Szabó Lőrinc természeti versei címmel folytatódik az emlékezés a 120 éve született költőre Dévai Kálmánné nyugdíjas pedagógus vezetésével.
2020. március 11.10 órakor a 'Szülőnek lenni' klubban: Partnerszemléletű fegyelmezés II. –
címmel beszélgetés Csikósné Monostori Erzsébet fejlesztő pedagógus vezetésével. Klubunkba a kisgyermekes családokat várjuk, anyukákat, apukákat, nagyszülőket a 0-3 éves gyermekekkel együtt. A programon való részvétel előzetes regisztrációhoz kötött (Szeged, Gáspár Zoltán u. 6., tel.: 635-357, eszak@sk-szeged.hu).
2020. március 13.16.30 órakor ‘Könyvkirály-képző’ gyerekklubba várjuk játékos mesefoglalkozásra az iskoláskorú gyerekeket.
2020. március 13.16.30 órakor 'Tanulásra hangoló szülőknek' klubban – Tükröm, tükröm… „Úgy segíts, hogy magam tudjam csinálni!” (Montessori) előadássorozat 6. alkalma: A konfliktuskezelés – A nevelési stílus és az eredményes tanulás összefüggései címmel beszélgetés Csikósné Monostori Erzsébet fejlesztő pedagógus vezetésével.
2020. március 18.16.30 órakora ‘Tinikuckó’ klub: Kortársak – közösség – drámajátékok. Tiniklubunkba a felső tagozatos korosztályt várjuk robotika foglalkozásra. Rendezvényünk az Internet Fiesta programsorozatához kapcsolódik.
2020. március 23. és április 1. között az Északvárosi fiókkönyvtár leltár miatt ZÁRVA tart.

Francia utcai fiókkönyvtár
2020. március 6. 17.00 órakor Vakok klubja Nógrádiné Szőts Katalin vezetésével
2020. március 9. 9.00 órától 12.00 óráig Robotika az Algyői Fehér Ignác Általános Iskola diákjainak
2020. március 10. 13.00 órától Önismereti és személyiségfejlesztő szakkör a Látássérültek Dél-Alföldi Egyesület tagjai számára.
2020. március 17. 10.00 órakor A titokzatos aranysakál című előadás a Magyarországon egyre nagyobb területet elfoglaló aranysakálról szól. Milyen a megjelenése, mire vadászik, hogyan viselkedik más állatokkal? Mivel táplálkozik? Miért tűnt el és hogyan tért vissza Magyarországra? Szilágyi Bay Péter újságíró, vadász előadása általános iskola alsó tagozatos tanulóknak.
2020. március 18. 16.00 órakor Könyvbarátok klubjában BIOKÖR Kertbarátok klubja – Permakultúra a kiskertben.
2020. március 20. 17.00 órakor Vakok klubja Nógrádiné Szőts Katalin vezetésével
2020. március 26. 16.00 órakor Mesés Ismerettár – Mesekalendárium – Tavaszi kikelet – Ismeretterjesztő és kézműves foglalkozás gyerekeknek.
2020. március 2 - 31. Használt könyvek vására 50 – 100 forintos áron a könyvtár teljes nyitvatartási idejében.

Klebelsberg fiókkönyvtár
2020. március 2 - 31. Használt könyvek vására 50 forintos darabáron a könyvtár teljes nyitvatartási idejében.
2020. március 03. 10.30 órakorKönyvtárlátogatással egybekötött mesedélelőtt óvodásoknak.
2020. március 10. 10.30 órakor Könyvtárlátogatással egybekötött mesedélelőtt óvodásoknak.
2020. március 17. 10.30 órakor Könyvtárlátogatással egybekötött mesedélelőtt óvodásoknak.
2020. március 24. 10.30 órakor Könyvtárlátogatással egybekötött mesedélelőtt óvodásoknak.
2020. március 26. 17.30 órakor Gutenberg-galaxis kincse – könyves kibeszélő – Hat vagy hét? Lucinda Riley családregényének titkai

Móra utcai fiókkönyvtár
2020. március 19. 16.30 órakor Mesevár – “Vizes” mese és családi kézműves délután. (A kézműves anyagok költségéhez gyermekenként 100 Ft hozzájárulást kérünk)
2020. március 20. 16.30 órakor “Békés alvás, békés szülők” címmel beszélgetés Balogh Fruzsinával, a Kapcsolódó Nevelés oktatójával
Amikor gyerekünk születik, rögtön központi kérdéssé válik az alvás, és ez később is az egyik legtöbb nehézséget okozó téma rengeteg család számára. Mikor alszik végre végig a babánk egy éjszakát? Hogyan altassam el? Normális-e, hogy óránként ébred? Együtt vagy külön aludjunk? Totyogóként is sokat ébred miért? Habár ezekre a kérdésekre ezerféle választ, csodamódszert, kötődést erősítő megközelítést és praktikát olvashatunk, mégis sokan érezzük végül elégedetlennek magunkat az eredménnyel. Ezen az előadáson arról lesz szó, hogyan befolyásolja a babákban-gyerekekben felgyülemlett napi feszültség az alvást, hogyan rövidíthetjük le az elalvás körüli herce-hurcát, és mit tehetünk, ha az eddig alkalmazott módszereink csődöt mondtak. Mindehhez a Kapcsolódó Nevelés eszközeit hívjuk segítségül.
2020. március 31. 10.30 órakor Tízórai – Alsóváros ferences kolostora a szegedi nagyárvíz idején címmel Kiss Norbert teológus, egyháztörténész előadása
március 3., 10., 17., 24., 31. 9-10 óráig Okosórák nyugdíjasoknak

Odesszai fiókkönyvtár
2020. március 2. 16.30-tól SCRABBLE KLUB – a fokozott érdeklődés miatt kérjük, hogy akinek van saját készlete, hozza magával! Köszönjük előre is! :)
2020. március 4. 16.30-tól ‘Segítség! Hiszti! – Gyereknevelés több örömmel és kevesebb küzdelemmel – Lőrincz Éva Kapcsolódó Nevelés -oktató előadása
Hogyan lehet szelíden, de határozottan határt szabni gyermekünk nem kívánt, irracionális, nem biztonságos, merev viselkedésnek? Hogyan lehet a büntetés-jutalmazás rendszere nélkül jól együttműködő, kiegyensúlyozott gyerekeket nevelni? Miért veszítjük el türelmünket gyerekeinkkel sokszor, és hogyan tudunk olyan családi légkört kialakítani, amiben több az öröm és kevesebb a napi rutinnal járó küzdelem? Hogyan tudunk úgy kapcsolódni gyerekünkhöz, ahogyan mindketten vágyunk rá? Mit kezdjünk az érzelmi kitörésekkel, a magunkéit is beleértve?
2020. március 6. 16.30-tól SCRABBLE KLUB –  a fokozott érdeklődés miatt kérjük, hogy akinek van saját készlete, hozza magával! Köszönjük előre is! :)
2020. március 9.  16.30-tól SCRABBLE KLUB –  a fokozott érdeklődés miatt kérjük, hogy akinek van saját készlete, hozza magával! – Köszönjük előre is! :)
2020. március 12. 17 órától Nyári karácsonyok – Élet Dél-Afrikában – Élménybeszámoló, amely nem a globális felmelegedésről szól, hanem egy olyan országról, ahol tényleg decemberben van nyár. A NYITOTTAN A VILÁGRA – sorozat újabb rendezvényén Németh Zsuzsanna, az SZTE Általános Nyelvészeti Tanszékének munkatársa a Dél-Afrikai Köztársaságban tett látogatásairól mesél.
2020. március 13. 16.30-tól SCRABBLE KLUB – a fokozott érdeklődés miatt kérjük, hogy akinek van saját készlete, hozza magával! Köszönjük előre is! :)
2020. március 16.16.30 órától JÁTÉKOS FELNŐTT KÖR, ahol a társasjátékoké és a felhőtlen jókedvé a főszerep
2020. március 18. 17 órától ‘Az aromaterápia csodái’– Természetes megoldásokkal életminőségünk javításáért – Tiszta, terápiás illóolajok bemutatása, kipróbálása
Hogyan segítenek az esszenciák fizikai és lelki sérülések esetén? Biztonságos megoldások csecsemőkortól idős korig.– Gyuris Lilla aromaterápiás tanácsadó az ALTERNATÍV GYÓGYMÓD KLUB vendége
2020. március 20. 17 órától az Odesszai KÖNYV-FA-LÓ gyerekklubban: Fa Nándor
Kalandozásaim a Föld körül című regényére épülő játékos foglalkozásra, könyvajánlóra várjuk az iskolás gyerekeket.
2020. március 23. 16.30-tól SCRABBLE KLUB – a fokozott érdeklődés miatt kérjük, hogy akinek van saját készlete, hozza magával! Köszönjük előre is! :)
2020. március 27. 16.30 órától MESETARISZNYA, s benne: Dés Mihály: Ancsa és Pancsa története és a hozzá kapcsolódó játékos foglalkozás
2020. március 30.16.30 órától JÁTÉKOS FELNŐTT KÖR, ahol a társasjátékoké és a felhőtlen jókedvé a főszerep

Petőfi-telepi fiókkönyvtár
2020. március 25. szerda 17.00 órakor“Ötórai tea”– 120 éve született Márai Sándor író, költő, publicista. Vetítéssel és beszélgetéssel egybekötött irodalmi délután.

Rókusi fiókkönyvtár
2020. március 5. 16.00 órakor a Somogyi-könyvtár Íróklubjának következő összejövetelén A Nyugat nemzedékei: Móricz Zsigmond – Kosztolányi Dezső – Babits Mihály – máig élő prózáinak, verseinek mondanivalója számunkra címmel Szilágyi Zsófia irodalomtörténész, egyetemi tanár előadása a XX. századi irodalom hatásairól
2020. március 17. vagy 18. 14.30 órakor az Év-Kör következő összejövetelére, jeles napokról, jelképekről és az irodalom kiemelkedő alakjairól szóló beszélgetésre hívunk minden érdeklődőt. Évindító beszélgetésünk témája a megújulás.
2020. március 17. vagy 18. 15.00 órakora Somogyi-könyvtár Íróklubjának következő összejövetelén a klubtagok írásaikból olvasnak fel, majd könyvtáravató vetélkedőre hívunk minden érdeklődőt

Stefánia fiókkönyvtár-klub
2020. március 04. 16.00 órakor Berki Emese legújabb versei
2020. március 05. 14.00 – 15.00 KAMASZOK A KÖNYVTÁRBAN – ÁLOM VAGY VALÓSÁG? - szakmai nap a Somogyi-könyvtár Stefánia Fiókkönyvtár – klubjában
A klubkönyvtár jelene és jövője, fiatal olvasók, új szolgáltatások
2020. március 05. 16.00 órakor Ókori hajók és kikötők 3. – Pécsi-Lövey Varga Éva előadása
2020. március 06. 14.00 órakor D&D klub – Indul a Dungeons&Dragons szerepjátékos klub.
Ismerkedés a játék világával és elkezdünk egy folytatásos történetet.
Könyvtárunk március 9-13. közt leltár miatt ZÁRVA lesz.
2020. március 16. KÖ7 vetélkedő – nyitó program
2020. március 18. 16.30 órakor A Szeged folyóirat a Kávéházban – aktuális lapszám bemutatása– Bene Zoltán
2020. március 23. 15.00 órakor Piszkos Fred a Stefiben!Kíváncsi vagy? Most megmutatjuk, hogyan készül egy selfie szobor… - Dobó Ferenc Levente szobrászművész előadása
2020. március 25. 16.00 órakor 9-es klub - Képregény kedvelők klubja a Stefánián. Kötetlen beszélgetés képregényekkel kapcsolatban. Téma: Magyar képregény adaptációk “Mit rejt Rejtő”
2020. március 26. 16.00 órakor Harry Potter olvasóklub – Havonta egyszer a Stefánia-fiókkönyvtárba várunk minden 10-16 év közötti fiatalt, akik 10 hónapon keresztül együtt szeretnének utazni velünk Harry Potter varázslóvilágába. Végig olvassuk a sorozatot, jókat beszélgetünk, sokat játszunk. Ha olvastad a sorozatot és imádod, itt a helyed! Ha szereted a filmeket, de még nem olvastad a könyveket, téged is várunk! Ezúttal egy különleges vendég is részt vesz az olvasóklubban.
2020. március 27. 15.30 órakor Board Gamer klub – társasjátékozós délután a Stefánián
2020. március 31. 14.30 órakor Izrael –  Kovács Mária vetített képes előadása

Szőregi fiókkönyvtár
2020. március. 9. 17.00 Életreform klub: Téma: A böjt hatásai, húsmentes böjti ételek
2020. március. 23 17.00 Életreform klub: Téma: A mák hatásai a szervezetünkre
2020. március 25. Robotika foglalkozások iskolásoknak – a Tömörkény István Művelődési házban zajló Digitális témahéthez kapcsolódó program.

Tápai fiókkönyvtár
2020. március 7. (szombat) 10-17.00 órakor IV. Elixírek, Esszenciák testnek és léleknek az egészség(ed)ért! Együttműködő partnerként egészséges életmóddal kapcsolatos előadásokkal, könyvekkel, folyóiratokkal kapcsolódunk a Heller Ödön Művelődési Ház egész napos programjához
2020. március 2 - 31. Használt könyvek vására a könyvtár nyitvatartási idejében.

 Hirdetmény

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Szegedi Csoportja az alábbi időpontokban fogadja a lakosság adományait:
hétfő, szerda, csütörtök 9-11 és 15-17 óra között.
Cím: Szeged, Csanádi u. 9.
Átveszünk : ruhaneműt, cipőt, ágyneműt,gyógyszert, plédet, műszaki cikket, könyvet, bútort és bármit, ami használható és tiszta.
Kérjük, hogy az egyesületünknek szánt tárgyakat hozzák be a fenti címre, ne dobják konténerbe vagy gyűjtőládába,
mert azok nem hozzánk kerülnek.
Csoportunk kizárólag a Csanádi utcában tudja az adományokat gyűjteni.
Számlaszámunk: OTP Bank 11784009-20201485.

Segítséget köszönve a Szegedi Máltais Csoport.
Vissza a kezdőlapra