Szegedi Közéleti Kávéházi Alapítvány
2018. novemberi programja

és szemezgetés más szegedi kulturális és tudományos programokból

Köszönettel tartozunk azoknak, akik a személyi jövedelemadójuk
1%-át a Szegedi Közéleti Kávéházi Esték Alapítványnak
(6726 Szeged, Szövetség u. 35.) ajánlották fel.
A befolyt összeget a Kávéház működésére fordítottuk.
Bízunk abban, hogy a támogatásukra idén is számíthatunk.
Adószámunk: 18457737-1-06

Számlaszám: Közéleti Kávéház Alapítvány, K&H 10402805-28017923-00000000

 

Hajdrik József

Feszl Frigyes (építész)

Micsoda ékes díszítmény fonja körbe,
a romantikus építészet mesterét?
Ékes kerete van a cizellált kőnek,
ekként látjuk Feszl Frigyes nemes fejét.

Ohmann Béla szobrász remek alkotása,
Hangulatosabbá teszi a csarnokot.
A szobrokban van a korok vallomása,
e kőrengetegben senki sem csalódott.

Merész tervei által ő híressé vált.
Sok kiírt pályázat díjait elnyerte.
Nem rajza alapján készült az Országház,
de lett színház, templom, lakóház rengeteg.

Majd másfél évszázaddal ezelőtt épült
a Pesti Vigadó mészkőcsipkés háza.
Keleti és magyar motívumtól szépült,
mások szerint, ez Pest kristályos csárdása!

A méltatlan, rossz kritikától megrettent!
Alkotói kedvében visszafogottá vált.
Ám a szaktudása sosem hagyta cserben,
és az intrikáktól többé meg nem hátrált.

Ő volt az országunk romantikus atyja!
Utolsó műve a  Plébánia templom.
Stílusjegyét az idő hiába marja,
egyedi látásmódja ma is a legjobb!

Élt hatvanhárom tartalmas, röpke évet!
Hány csodás építményt alkotott volna még?!
Ki tudja ezt, hisz ilyen furcsa az élet,
ember tervez, de Isten tudja mi a vég!

Feszl Frigyes (1821 – 1884) építész „bal profilban ábrázolt portréját” Ohmann Béla szobrászművész készítette. „A dombormű 1930. évi építész kongresszus adományaként” került a Nemzeti Emlékcsarnokba 1931-ben. Feszl pesti német polgári családban született, édesapja kőfaragó mester volt. Építésznek tanult, s a romantika korának nagy alkotója, fő műve a pesti Vigadó. Ennek az épületnek (az eredeti neve: Redoute, majd pesti Vigadó) a története valóban regénybe illő, ugyanis az elődjét (a Redoute) Pollack Mihály klasszicista stílben építette, s mivel 1848/49-ben az Országos Honvédelmi Bizottmány és az első népképviseleti országgyűlés üléseinek színhelye is volt, a budai vár visszavételekor (1849 májusában) Hentzi osztrák generális a Duna parti palotákkal együtt a szó szoros értelmében szétlövette. Sok egyéb probléma után végül Feszl Frigyes kapott megbízást az új építésére, melyet 1865 januárjában vettek birtokba. Ezzel az épülettel, mely a magyar romantikus építészet csúcsát jelentette a II. Világháború „bánt el”. Kisebb állagmegóvás és újítgatás után végre 1980-ban restaurálták. Szegeden nem találunk Feszl Frigyes által tervezett épületet, de a munkatársa Gerster Károly, aki több közös munkában is dolgozott Feszl-el: pl. a pécsi zsinagóga: a Fekete-házat tervezte. Gerster Károlynak, a romantikának (így közvetve Feszl Frigyes is kapcsolódik ehhez) az egyik szép szegedi palota a fő műve tehát: a Fekete-ház.  Mayer Ferdinánd vaskereskedőtől kapta a megbízást az építész és 1857-ben készült el az épület, amely kicsit angol gótikus, oromfala észak-német, keresztbordás kapualja van, a sarokerkélye pedig a budavári Mátyás templom nagytornyának egyik szintjét idézi, egyszóval: csodálatos! 

 


 

SZEGED
a város folyóirata
Várostörténeti és kulturális magazin

A Szeged várostörténeti és kulturális folyóirat novemberi lapszáma megidézi Ördögh Szilveszter emlékét, aki az idén lenne 70 esztendős. A kitűnő szegedi születésű író Titkos értelmű rózsa című regényéről Veszelka Attila tanulmányát közöljük. História rovatunkban Nagy Miklós közöl tanulmányt a száz évvel ezelőtti belgrádi katonai konvencióról, amely megteremtette a jogi alapot az ország bizonyos területeinek - közöttük Szeged városának - antant megszállásához. Folytatódik Mód László szőlészeti-borászati sorozata, Wéber Katinak a Délmagyarország második tíz esztendejét földolgozó írása pedig a harmadik részéhez érkezik el. Képzőművészet rovatunkban Nátyi Róbertnek a szegedi Rákóczi-szoborról írott tanulmányát, Tudomány rovatunkban Kovács Benedek írását Janowszky Sándorról, Portré rovatunkban pedig a Krajkó Gyula földrajzprofesszorral készített interjút olvashatják kedves Olvasóink. Szemle rovatunkban a hódmezővásárelyi Emlékpont Könyvek két kötetéről és Marjanucz László könyvéről közlünk recenziót. 
Bene Zoltán főszerkesztő

 


 

2018. november 2. péntek de. 10 óra  (Klauzál téri oroszlános kút
                                              

Zsidó emlékek nyomában a Szegedi Tourismával


Tartson velünk egy kétórás sétára a szegedi zsidó emlékek nyomában. Utunk során megcsodáljuk a világ negyedik legnagyobb zsinagógáját, a zsidó közösségi házat, a régi zsinagógát és néhány, a közösség tagjaihoz köthető épületet. Eltűnődünk azon, hogy a házak, amelyekbe belépünk, amelyek között sétálunk, milyen történeteket mesélhetnének egykori lakóik életéről. Közben ismerkedhetnek a szegedi zsidóság történetével.
Sétánk a Klauzál téri oroszlános kúttól indul 2018.11.02-án, 10.00 óra
Részvételi díj: 1200Ft + 400 Ft belépődíj

2018. november 2. péntek 17 óra Rókusi templom kápolnája (bejárat a Szent Gellért u. felől)
                                   EMLÉKEZŐ SZENT MISE
Weninger Richárd Liszt-és Weiner Leó díjas hárfaművész és a Weiner Kamarazenekar volt művészeti vezetője halálának 7. évfordulóján
Mise után közreműködnek a Kamarazenekar tagjai

Hajdrik József

Ezüstből szőtt ősz

Legszebb zene a vérerek zúgása.
Múló testünk, lelkünk biztos szentélye.
Szívünkben él a szeretet múzsája,
Szerelemről szól az éjek zenéje.

Érett íze lett a gyümölcsös ősznek.
Szédült levelek bátrabban hullanak.
Távolban a hegyek ködöt füstölnek,
Fáról a diók egymásra zuhannak.

Jó ez az évszak, ezüstös a fénye.
Minden pillanatnak van új reménye!
Ebből fakad az örömünknek kedve!

Nem tudni a lépteink merre visznek?
Bizalom kell egymáshoz, valós hittel.
Így lesz hűség bére, a szép jelen!

 

2018. november 2. péntek 19 óra (Árpád tér)
GYERTYAGYÚJTÁS

a Pozsonyi Csata hőseiért, és mind azokért, akiknek sírja távol van, vagy nem tudott kimenni a temetőbe. Itt a központi helyen a Dóm harangja hangjára gyertyát gyújthat értük.


 

A NEMZETEGYESÍTŐKLUBUNK  PROGRAMJA:
Szeged, Pixel Kávézó az Anna kút sarkán! (Kossuth Lajos sgt. és Tisza Lajos krt. sarok)
„ Azt tapasztalom, hogy az emberben a felismert, de ki nem mondott igazság elkezd rohadni.”Balczó András

November 5-én hétfőn rovásoktatás, 17 órától. kezdőket és haladókat is vár: Hornyák István

17.15 –től beszélgetés a szegedi és a megyei közösségek a szerveződési helyzetét vitatjuk meg. Majd aTudatos Társadalom internetes elérését elmagyarázza, bemutatja: Gulácsi Péter
Utána: tagjainak (és minden új érdeklődőnek) megbeszélés a saját létünket érintő ügyekben, mert novemberben megfelelő létszám esetén a közösség megválasztja az ún. élenjáróját, az új operatív vezetőjét a következő időszakra)

November 12-én hétfőn 16.45-17.15-ig aismerkedés a Rovással és Rovás gyakorlás Hornyák István vezetésével.
17,15-től Szabó László – Moneypuláció!!! – avagy Hollywood a jövőbe lát?”- című nagysikerű könyv szerzője - egy látványos vetítéssel egybekötött könyvbemutatót tart:
Moszkva tér szindróma – címmel!
November 19-én hétfőn 16,45-17,15-ig rovás gyakorlás Hornyák István vezetésével.

November 19-énvitéz Siklósi András előadása
A magyarság szellemi-lelki megrontása, azaz tudatos kizárása saját történelméből, kultúrájából és sajtójából

November 26-án hétfőn 16,45-17,15-ig rovás gyakorlás Hornyák István vezetésével     

 

Magyarok Szövetsége szegedi csoportja és a NEMZETEGYESÍTŐ MOZGALOM önkéntesei a sorskérdésekben való, együttműködésre, valós nemzetegyesítésre hív minden tisztességes magyart!
Politikai-hazugságoktól mentes jövőt kell építenünk!          

Bene Gábor


 

Siklósi András

Esküvői köszöntő

Szálltam szárnyas lovam hátán
Isten hozott nem a Sátán
Versben szólok most hozzátok
férfinépek és ti lányok
Nem mint vőfély csak mint barát
jöttem hogy köztetek tanyát
verjek Igyuk meg a gazda
borát és az új párt alva
ne hagyjuk nászéjszakáján
se elnyúlni puha párnán
Nyughatnak még rengeteget
átalhatják az életet

Kényes virág a menyasszony
majd betörik a sok harcon
Lapos hasa hízzon nagyra
urát pihenni ne hagyja
Százhúsz gyereket neveljen
becsületben s békésségben
Soha szükséget ne lásson
lehetetlent se kívánjon
Karmait jól lereszelje
ne az urán köszörülje
nyelvét inkább kihasítsa
hogysem nyakra-főre szidja
A férjnek meg azt ajánlom
asszonyt csináljon a lányból
Nevelje és bátorítsa
uralkodjon szépen rajta
Meg se csalja meg se verje
csak igyon rá úgy szeresse
rá se nézzen másra soha
vagy vásson el minden foga
Legyen példás házasságuk
találják meg hivatásuk

Vége már az intelmeknek
abbahagyom még megvernek
Szólok vidámabb dolgokról
azaz immár csak a jóról
Boldogságban ússzon a ház
s mindenki ki itt bent tanyáz
jókedvében lubickoljon
bele azért mégse fúljon
A vidámság csapjon égre
meg a szép lány fenekére
mindenki szeretőt leljen
a bosszúság borba vesszen
a bánatot tűzre vessék
farkasverembe temessék
Aki mégis búskomor ma
ördög vigye a pokolba
hulljon ki a haja szála
nőjön hordónyi tokája
görnyedjen meg heted-hétrét
orra csiklandozza seggét

De félre az átkokkal is
ugasson az aki hamis
Nekem más a feladatom
végül is ez lakodalom
Nem leszek hát ünneprontó
hanem inkább áldást osztó
Áldásom az ifjú párra
bőséget az egész házra
Együnk igyunk mulatozzunk
semmit pusztulni ne hagyjunk
Fel mindenki dalra táncra
ha falt-vedelt ki ne hányja
mert orvosság van a borba’
s a gyógyszertár neve kocsma
Koccintsunk hát egy-néhányat
és ne lásson senki ágyat
míg a hajnal kiviláglik

Igyunk igyunk mindhalálig

 

2018. november 5. hétfő  10 óra Bálint Sándor Szeretetotthon (Harmat u. 2-4)
Kenéz Heka Etelka költőnő bölcs költeményei

Háziasszony: Ritz Judit főigazgató
,

Kenéz Heka Etelka

Vágyódás

Ó, vágy, Te biratlan otthon
Az erényt kapom a Napból
Az erkölcsöt a hitemtől
A becsületet az Úr szabályától
Lelkem őrzi a bajtól-rossztól
Kérem az eget, hogy jó legyek
Kérem, és én mindenkit szeretek!
Ó erény! Lélegzeted ömleszd belém!
Ó ömleszd a fényt, a nagyszerű élményt!
Az eszméletem felnyitja az eget
Folyékony lesz a lelki eledelem
Ő lesz az én víz-csorgásom
Az ég eloltja a szomjúságom
Ó, így tiszta az én lelkem
Erényt kapott a becsületem
Az erkölcstől mély lesz az álmom
Ó uram, csitítsd vele a lázam!
Te leszel a fény a lelki világon
Ó, zengzetesség leszel Te
A lélek rezgésszámon
Arany színű sugarad
Ömlik belém a víz forráson
Nem zártad le, tudom
Magad utá az eget
Nem hagytál el engemet
Gondolatban egy másik síkon 
Melletted lépkedek
Ámen!

 

2018. november 5. hétfő 17 óra Somogyi Könyvtár I. em. Olvasóterem
FILMKLUB – KÖNYVKLUB
2 az 1-ben
KÖNYV ÉS FILMBEMUTATÓ EGYSZERRE

A Könyv:
WISINGER ISTVÁN:
EGY EMBER AZ ÖRÖKKÉVALÓSÁGNAK
/NEUMANN JÁNOS REGÉNYES ÉLETE/

 

A Film:
Neumann János
(John von Neumann/ részlet)
*
Egy magyar marslakó
(Neumann János életműve/ részlet)

Egy most megjelent könyv a tudósról, akinek tudományos eredményeit a szakemberek Galilei, Newton és Einstein életművével mérik össze.
Wisinger István új könyve az öt marslakó egyikéről, Neumann Jánosról.

,,Tényleg…! Sok tehetséges magyar származású tudós dolgozott Amerikában, de zseni csak egy: Neumann János." (Így emlékezett barátjára, iskola- és munkatársára Wigner Jenő Nobel-díjas tudós.)
Neumann Jánost ma elsősorban a számítógép atyjaként ismerik, pedig jelentős eredményeket ért el a kvantummechanika terén, megalapozta a játékelmélet közgazdasági összefüggéseit, elvégezte a legfontosabb számításokat az atombomba elkészítéséhez. Rendkívüli emlékezőtehetségének köszönhetően a princetoni házában tartott társasági eseményeken viccekkel és ókori történetekkel szórakoztatta vendégeit, és még halálos ágyán is matematikai feladványokat oldott meg, - ellenőrizve agyának pontos működését.
Wisinger István dokumentumregénye az ő rendkívüli életének (1903-1957) rövid krónikája. Elsősorban arról szól, hogyan jutott el Neumann - zseniális elméjének hála - Budapestről az Egyesült Államokba, és hagyatékából hogyan lett az örökkévalóság egyik legnagyobb kincse.

A könyv szerzőjével, Wisinger Istvánnal, Bubryák István beszélget.

(A Fókusz Könyvesbolt a film bemutatója alatt a könyvet kedvezményes áron árulja)

 

               EZÜSTHAJ FILMKLUB NOVEMBERI MŰSORA


                   Klubvezető: Vörösné Séllei Emma
            Az előadások 14 órakor kezdődnek a Belvárosi Mozi
                         Zsigmond Vilmos termében

November 06.    AZ ELSŐ EMBER     138 perc, 2018.
                        amerikai életrajzi film
                        Rendezte: DAMIEN CHAZELLE
                        Főszerepben: RYAN GOSLING, CLAIRE FOY

November 13.    EGRI CSILLAGOK    145 perc,  1968./2018.
                        magyar történelmi kalandfilm
                        felújított, digitális változat!
                        Rendezte: VÁRKONYI ZOLTÁN
                        Főszerepben: KOVÁCS ISTVÁN, VENCEL VERA, 
                        BENKŐ PÉTER
                        MEGLEPETÉS: A VETÍTÉSEN RÉSZTVESZ A FILM
                        KÉT FŐSZEREPLŐJE!

November 20.    MEZTELEN JULIET       105 perc,  2018.
                       amerikai zenés film
                       Rendezte: JESSE PERETZ
                       Főszerepben: ROSE BYRNE, ETHAN HAWKE

November 27.   A MŰVÉSZET TEMPLOMAI: CARAVAGGIO   
                      - VÉRRŐL ÉS LÉLEKRŐL

                      olasz dokumentumfilm     94 perc, 2018.
                      Rendezte: JESUS GARCES LAMBERT

 

 2018. november 6. kedd. 14 óra Rókusi Fiókkönyvtár (Vértói u. 5.)

 

Consolatio

 

"Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek,
> Hiába szállnak árnyak, álmok, évek,"
> Juhász Gyula: Consolatio


Halottak napjához kapcsolódva megemlékeznek Szeged nevezetes íróiról, művészeiről, valamint az Íróklub tagjai felolvasnak saját írásaikból.

 

2018, november 6 kedd 16 óra Somogyi Könyvtár alagsori klub

 

 Az Erdei Ferenc Csongrád megyei Baráti Köre,
a Magyar Népi Írók Baráti Társasága, és a Közéleti Kávéház közös rendezésében könyvbemutatóra kerül sor.

 

                              Várostörténeti tanulmányok II.

                                  TAMASI MIHÁLY

 

ERDEI FERENC 1965-ÖS,
KOMÓCSIN MIHÁLY 1973-AS ÍRÁSA A TANYAKÉRDÉSRŐL

 

Vitám Komócsinnal A mezőgazdasági Szakszövetkezetek szerepéről

 

 A szerzővel Dr. Péter László emeritus professor beszélget.

 

 A rendezvény keretében megemlékezünk dr. Tóth Ferencről a nem rég elhunyt Makói Múzeum nyugdíjas igazgatójáról az Erdei Ferenc Társaság füzeteinek sorozatszerkesztőjéről.

 

 Házigazda: Kispál Antal az Erdei Ferenc Baráti Kör vezetője

 

2018. november 6. kedd, 16 óra Zöld Terasz klub (Földvári u. 3.)
JÓGA  MINDEN KOROSZTÁLYNAK

Jóga minden korosztályhoz szól, megtanít a helyes testtartásra, a helyes légzésre. Nincs életkorhoz kötve, mindegy, hogy ki mikor kapcsolódik a csoporthoz,mivel mindenki saját magához képest fejlődik.
Tanít: Polcznerné Rózsa jógaoktató (70-325-5139)

 

2018. november 6. kedd 17 óra TIT Székház (Kárász u. 11.)

TIT Szabadegyetem Pszichológia tagozat
Az önértékelés és a lélek immunrendszere

Előadó: Dr. Csomortáni Domokos Zoltán Klinikai szakpszichológus, pár-és családterapeuta
Személyiségünk bonyolult szerkezetének, folyamatos mozgásban kialakuló egyensúlyának fontos eleme az önértékelés. Egészséges lelki működésünkhöz fontos, hogy pozitív személynek éljük meg magunkat, valamint az hogy legyünk épp annyira kritikusak önmagunkkal, hogy fejlődésünk folyamatos legyen. Életünket a biztonság és a kihívások közötti folyamatos egyensúlyozásban töltjük és hogy le ne essünk lelkünk feszülő köteléről, a helyes önértékelés elengedhetetlen eszközünk, erről lesz szó ebben az előadásban.

 

2018. november 6 kedd.  18  óra SZTE Állam-és Jogtudományi Kar   (Tisza L. krt54.)

Régi Szegedi képek vetítése
Előadó: Dr. Simoncsics Janos jogász - népművelő

2018. november 7. szerda 15 óra Senior Center (Eszperantó u.1.)
I DŐSEK AKADÉMIÁJA 3. előadás


Mitől civil a civil mozgalom Magyarországon?


Előadó: Dr. Bódi György

 

 

2018. november 7. szerda 15 óra Somogyi Könyvtár

Olvasókör,
Hajnóczy Péter kisregényei
Háziasszony Palotásné Nagy Eva tanár

 

2018. november 7. szerda, 16 óra Zöld Terasz (Földvári u. 3.)

TÁNC A HOSSZÚ ÉLET TITKA!
Mindenki táncprogramja

Táncolni jó, táncolni mámorító, a tánc felüdít, szórakoztat és táplál fizikailag, lelkileg és bizonyos szempontból pihentet szellemileg és testileg is. Nincs annál jobb érzés, mint néhány egyszerűbb alapvető lépést jól, helyes testtartással, könnyedén megtenni. Ezek elsajátítása se nem nehéz, se nem fáradságos. A tánc egyfajta kultúrai- Önfegyelemre, mások iránti figyelemre, tiszteletre nevel, segít a felszabadult, könnyed, kulturált mozgásban. És még egy tanács: soha ne lépjenek ugyanazon lábbal kétszer! Bármilyen kérdése is van, hívja a házigazdát!
Tanít: TÓTH FERENC idegenvezető és tánctanár (70-6547233)

 

2018. november. 7. szerda 17 óra Bibliotéka Könyvtár Nagyterem (Kálvária sgt. 14. )
NOVEMBER SZÍNEI

címmel zenés-verses irodalmi délutánt tartunk.
Hajdrik József által meghívott előadók a
Kecskeméti Költők Társaságából:
Nagy L. Éva (Költőnő
Halasi Éva ( Énekes)
Kovács István József (Költő)
Menyhei József (Író)
és a Somogyi Könyvtár Íróklub Tagjai. Gitáron játszik: Szalay Netala László
A kultúrát kedvelő érdeklődőket szeretettel várjuk!

 

2018. november 7. szerda 18 óra SZTE Állam-és Jogtudományi Kar társalgó
(Tisza L. krt. 54.)
Izrael 1. Rész

Kovács Maria DVD Vetítése
Házigazda Bagdi Sándor főiskolai docens

 

2018. november 7. szerda 18 óra TIT Székház (Kárász u. 11).

Ámósz próféta könyve. Abdiás próféta könyve.

Előadó: Zámbó Zoltán

Zámbó Zoltán teológus; tanulmányait a Sola Scriptura Teológiai Főiskolán, a Baptista Teológiai Akadémián, az Országos Rabbiképző Egyetemen zsidó művelődéstörténet szakon, valamint a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán vallástudomány szakon folytatta.
A Bibliai Szabadegyetem négy félévesre tervezett előadás-sorozatának második féléve szeptemberben ismét elindult Szegeden. Hetente egy alkalommal, szerdánként egy-egy bibliai könyvvel ismerkedhetnek meg a Szentírás iránt érdeklődők, egy kb. egy órás előadás keretében.
A bibliai könyveket teológusok, lelkészek mutatják be, igyekezve a régi szövegek megértését úgy segíteni, hogy a könyvek keletkezésének történelmi hátterére is kitérnek, és a mai ember számára is elérhető közelségbe hozzák mind a történetek szereplőit, mind azokat a hétköznapi és nem hétköznapi eseményeket, amelyeken keresztül végső soron Istennek a mai ember számára is szóló üzenetét megérthetjük.
Szeretettel várunk minden érdeklődőt, azokat is, akik általános műveltségüket szeretnék gyarapítani, azokat is, akik most először szeretnének közelebb kerülni a Biblia megismeréséhez és megértéséhez, és azokat is, akik már olvassák a világ egyik legnagyobb példányszámban kiadott „bestsellerét”, és további gondolatokat szeretnének kapni eddigi tudásuk elmélyítéséhez.
A szabadegyetem mindenki számára nyitott és ingyenes.

 

2018. november 7.. szerda 18 óra Zöld Terasz ( Földvári u. 3.)


A SZEGED Linedance Klub nyílt klubnapja

Nyílt klubnap, de közönségként várjuk a táncos lábú vagy a tánchoz kedvet érző hölgyeket-urakat -  akár 10 éves kortól -, mivel egy-két tánc elsajátítására is lesz lehetőség.
(Infó: szegedlinedance@gmail.com)

 


Foglakozásaink 2018. október 4. indultak. Csütörtök (délutáni) napokon 14 — 16-óra között. a Szent-Györgyi Albert Agorában (Kálvária sgt. 23.)
(I. emelet, középső kisterem.)

LÉLEK-TERÁPIA népdalainkkal

Népdaléneklés minden korosztálynak.
Nagyszülők, szülők, gyermekek, unokák, jelentkezését várjuk.

Szögedi, Alföldi, Kunsági népdalainkkal indítjuk,
távolabbi tájaink dalkincseivel folytatjuk ismerkedésünket.

Minden közénk érkező barátunk,
hozott kedves dalait meghallgatjuk,
amelyeket mi is örömmel elsajátítunk.

Akiknek csupán  egy-egy alkalomra adódik lehetősége csatlakozni
—vidám közösségünkbe—, azoknak  is örülünk.
(Pl. Amíg várakozik kis gyermekének egyéb foglalkozásának idejében.)

Megtanult dalainkkal közeli, távoli
népdal csoportok találkozóin vehetünk részt.

Az AGÓRA foglalkozás szervezői

 


 

 

Az ÉT-REND Közhasznú Egyesület  programjai:


Tanács adás: 2018.11.08.16:00óra / előre bejelentkezett és megbeszélt időpontban!
.Szívességcsere prog:17:00-
Helyszín :Szeged, Kálvária sgt. 23. AGÓRA

Képzés- Önkéntes Menedzsment Tréning/3 napos/ érdeklődni:etelallergia@freemail.hu
A képzés célja: azok a Menedzsmentek akik érintkeznek Önkéntesekkel ,
szervezett módon tudják irányítsák őket.
Helyszín: Szeged, Bibliotéka,Szeged, Kálvária sgt. 14.
Időpont: 2018.11.9-10-11;.8:00.-tól-16:00-ig

- Klubfoglalkozás = Közösségi program
Előadás témája: AYURVÉDA az Öngyógyítás Tudománya 4.
Előadó: Glumachné Andó Mária,

Kávéházi Program keretében: Előadás Szeged város lakosai részére :”Egészségünk védelmében”
Előadás témája: Barangolás a Táplálékországban! Utazásunk következő állomása:Enzimek szerepe a hatékony Anyagcserében „2.
Helyszín_: Állam-és Jogtudományi  Kar (Tisza L. krt 54.)
Időpont: 2018.11.27. kedd 17.00  

 


 

Bibliotéka Egyesület 

(Szeged, Kálvária sgt. 14.)

Szükséges veszteségeink

Tematikus irodalomterápiás  csoportfoglalkozások minden hónap első és harmadik csütörtökén 16.30-tól 18-ig.

A biblioterápiás / irodalomterápiás módszer alapja az a felismerés, hogy az irodalmi szövegek kiválóan alkalmasak a személyes történetek feltárására, megélésére, a csoport dinamikája által segített önreflexióra és ezáltal az önismereti munka segítésére. A részvételhez nem szükséges előképzettség, mert az irodalmi szövegek csupán kapaszkodóként szolgálnak a személyes témák kibontásához. Nem a műveket elemezzük, hanem önmagunkat és egymást ismerjük és értjük meg a szövegeken keresztül, egymás segítségével.

A csoportot vezeti dr. Király Hajnal okleveles biblioterapeuta, filmesztéta. 
A csoport maximális létszáma 12 személy, ezért előzetes bejelentkezés szükséges a hajnal.kiraly@gmail.com címen 
 vagy a 62/420-799 telefonszámon.

Könyves Kávézó

Irodalomterápiás beszélgetések aktuális társadalmi, közéleti témákról minden hónap második és negyedik csütörtökén 17.00 - 18.30 között.
A csoport nyitott minden érdeklődő számára, azonban maximális létszáma 12 személy, ezért előzetes bejelentkezés szükséges a hajnal.kiraly@gmail.com címen vagy a 62/420-799 telefonszámon.

2018. november 8. csütörtök 17 óra Magyar Tudományos Akadémia SZAB Székház, 110-es előadóterem (Somogyi utca 7

Közéleti Kávéház Szegedi tehetségek utazási élménybeszámolója sorozat:

Az SZTE Sófi Ösztöndíj Alapítvány 17 éve óta több millió forint ösztöndíjjal és sok szolgáltatást nyújtva támogatja a fiatal szegedi tehetségeket, akik körbe utazták a világot. A tehetségek vetítéssel illusztrált előadásokat tartanak szép és izgalmas utazási élményeikről hónapról-hónapra, amelyeken a Közéleti Kávéház közönsége megismerheti a világ csodálatos országait, városait és természeti szépségeit.

36. Program: Dr. Szepes Borbála, kétszeres Sófi-ösztöndíjas orvos utazási élménybeszámolója: Loire menti szépségek

A képvetítéssel illusztrált élménybeszámoló során bemutatásra kerül Franciaország észak-nyugati vidéke, kiemelten a Loire menti Nantes és Angers városa. Borbála harmadéves tanulmányai során fél évet töltött ezen a csodaszép vidéken és a kórházi, valamint kutatási tapasztalatai megosztása mellett szeretné elmesélni a francia életstílussal kapcsolatos benyomásait is. Számos festői képet láthatnak majd a vidékre jellemző építészetről, kis kitérővel Párizsra és az Atlanti-óceán menti településekre. Bepillanthatnak egy természetbarát, bioborászat szüreti teendőibe, valamint a francia egyetemista lét szépségeibe.

 


 

2018.november 9. péntek 17 órától 19-ig (Somogyi Könyvtár


LÉPJ KI A SZOKÁSAIDBÓL
Vedd észre - A legmélyebb önismeret
 Csattos Ilona író, előadó Life Coach, előadása
Csattos Ilona 1995 óta foglalkozik önismerettel, személyesen és előadásain emberek ezreinek segített, hogy a problémáik megszűnjenek. Vedd észre című könyve hat éve jelent meg, amely azóta bestsellerré vált Magyarországon. Rendszeresen, nagy sikerrel tart önismereti előadásokat, a megszokottól eltérően, új módon, misztikumok nélkül beszél az életről, egyszerűen és élhetően világít rá az emberben rejlő tudásra. Jelenlétében egyszerű összefüggéseken keresztül tapasztalják meg a résztvevők azt az erőt, amelynek eredményeképpen rendeződnek kapcsolataik, sikeressé és egészségessé válnak. 
WWW.CSATTOSILONA.HU 

 

2018. november 9, péntek 18 óra SZAB Székház (Somogyi u. 7.)
A HÉJJAS NYÁRFA ÁRNYÉKÁBAN
Domonkos László történész újságíró könyvének bemutatása
Beszélgetőtárs: Bátyi Zoltán jogász-újságíró

 

2018. november 9.  péntek 18-22óráig Tóth Vendéglő (Nagyállomás)

Szeretnétek jó zenére jó társaságban táncolni?
Akkor ott a helyetek.

Horváth Miklós Énekel
a zenés esteken az ételfogyasztásból 20 %, nyugdíjasoknak 30 % kedvezmény

 

A Tóth Étteremben
SZILVESZTER LESZ DEC 31 én
18- hajnalig
Svédasztal + desszert + pezsgő + virsli !!! 8500 ft /fő
Horváth Miklós
Zenész - Énekes adja a jó hangulatot

Jelentkezés: nov. 16-ig !!
J. D. Máriánál 06 30/ 55-191-35

 

 

A Tóth Étteremben nov. 23 án

ERZSÉBET és KATALIN Bál lesz !
Vacsora : előre rendelhető 22 én
marhapörkölt +galuska + salvanyú!!
1800 ft.

 


 

2018. november 11. vasárnap10 óra Klauzál téri Kossuth szobor

Retro séta a Szegedi Tourismával

Könnyed időutazásra invitálunk benneteket a régmúlt világába!
Mi volt akkor a menő, hol vásároltak, söröztek, ebédeltek, buliztak szüleink/ nagyszüleink? Mi volt jellemző a rendszerváltás előtti Szegedre? Milyen volt tanulni, dolgozni, élni az egykori Napfény városában?
Gyere velünk és megmutatjuk! Virágozzon a nosztalgia J

Sétánk a Klauzál téri Kossuth szobortól indul 2018.11.11-én, 10.00-kor lehetne 11.00 óra is? jól nézne ki J
Részvételi díj: 1200 Ft/fő

 

2018. november 12. hétfő 10 óra Bálint Sándor Szeretetotthon (Harmat u. 2-4)
Kenéz Heka Etelka költőnő bölcs költeményei
Háziasszony: Ritz Judit főigazgató


Szt. László királyhoz szól az égi Himnusz

Szent László király
vala Isten magasztos bölcs fia,
Ó az Úr fénye tükrében
dívott az Ő lelke,
az erkölcs pompája
sugárzott belőle,
látása ölcs vala!
Rezgésszáma bűvereje,
volt az Ő igazi hatalma!
Lelki szabadsága
csúcsra törekedett!
Olykor a földtől elszakadt,
S benne az Úr titkai szót váltottak!
A szellem szüksége
künn járt a mezőkbe,
tölgyfák szent li9getében.
Ezrével gyógyfüvek sarjadtak,
Az Úr nagy fia előtt fejet hajtottak!
Hegyek, patakok vonultak
hűséges lovával amerre Ő haladt!
Az Úr fia, a Szent László királyunk
szerény volt, benne jött fel a nap,
hazáját meg védte, a bajt elhárította!
Mint király- népemért könnyeket ontottam,
Hazámért, Istenért keresztet vet rám ujjam.
Óh csillagok tükrében keresem magam,
Szent forrást, vizes gyógyfüvek magvai
maradjatok örökre az Úr kegyeletével
a Kárpát-medencében mindig a magyar honomba.
Ámen!

 

2018. november 12. hétfő 16.30 a Bibliotékában /Kálvária sgt. 14./

Beszélgessünk önmagunkról
- délutáni találkozás-

          " Mi jár a fejedben?"

Bizonyára rengeteg jó élmény, de lehetnek megoldatlan problémák az élet számos területéről, amit megoszthatsz másokkal , talán megkönnyebbülsz egy kicsit, vagy csak egyszerűen egy jó beszélgetésnek leszel a résztvevője.
Tarts velünk!
Mi ott leszünk!
Dr Tóth Miklós 
    pszichiáter- író
dr Elekszay Mária a találkozás szervezője

 

2018. november 13. kedd 15 óra Bibliotéka Könyvtár, Kálvária sgt. 14.
Rejtvényfejtő versen
A rendezvényt Budai István alelnök vezeti

2018. november 13. kedd 15.00 óra  TIT Székház  / Kárász u 11/

ÉLETHOSSZIG
AZ
E G É SZ S É G É R T !

c.   előadás

1. Jójárt Csilla
     Rekrációs egészségügyi     tanácsadó  előadása a az életkorhoz nem köthető mozgás , helyes táplálkozás szükségességéről, élettani hatásairól.
2. Mechanikus terápia alkalmazása ,
Nicola Tesla nyomdokain.
 Flabélos bemutatása
3. A rezgésen alapuló terápia tapasztalatai
 Közreműködik:
     Mészáros  Ági
4.Ingyenes kipróbálási lehetőség!
Ötletgazda:
Márta Sándor mérnök
Szervezők:
      Mészáros Ági
      dr Elekszay Mária

 

2018. november 13. kedd 16 óra Somogyi Könyvtár Klub
A SZEGEDI SZÍNJÁTSZAS TÖRTÉNETEA KEZDETEKTŐL AZ 1920-AS ÉVEKI

Előadó: Faragó Aurél Jánosné

 

2018. november 13. kedd, 16 óra Zöld Terasz klub (Földvári u. 3.)

JÓGA  MINDEN KOROSZTÁLYNAK
Jóga minden korosztályhoz szól, megtanít a helyes testtartásra, a helyes légzésre. Nincs életkorhoz kötve, mindegy, hogy ki mikor kapcsolódik a csoporthoz,mivel mindenki saját magához képest fejlődik.
Tanít: Polcznerné Rózsa jógaoktató (70-325-5139)

2018.  november 13. kedd 17 óra SZTE Állam-és Jogtudományi Kar (Tisza L. krt. 54.)
Szőregi csata
Vetített előadás.

Előadó: dr. Vass László ügyvéd.

 Házigazda: Gazda Gyula 

 


2018. november 13. kedd 18 óra TIT Székház (Kárász u. 11.)

Dr   T Ó T H  M I K L Ó S
pszichiáter , író
   
e l ő a d á s a

 

Az erotika és a szexualitás     kultúrtörténete 
             2. rész
Most a középkorról és az újkorról lesz szó. Mindkettőre jellemző a szex-szel kapcsolatos kétarcúság. Szex mindig volt, de a szerelmet - ahogy Szerb Antal írja - "fel kellett találni." Ezt a munkát a provanszál trubadúrok kezdték el, de Petrarcáék fejezték be. Emellett a középkorban bizony ezen a területen is igen nagy vaskosságok voltak. Gondoljunk csak a közös fürdőházakra. Az újkorban meg különösen érdekes az a bizonyos viktoriánus korszak, mikor - rendőrségi statisztikák alapján - az 1850-es, 60-as években 80 000 prostituált grasszált London utcáin. Szóval, lesz miről beszélni.
Előadó: dr. Tóth Miklós pszichiáter szakorvos, pszichoanalitikus
Moderátor: dr. Elekszay Mária jogász

 

2018. november 13. kedd 18:00 Szent-Györgyi Albert Agora Rendezvényközpont (Szeged, Kálvária sgt. 23. Látványlaboratórium, 2. emelet Szemináriumi terem)

Chemtrail – csíkok az égen

A chemtrail – azaz vegyicsík szórás – korunk legismertebb és talán a legtöbb tudományosan bizonyítható résztézissel bíró konspirációs teóriája. Az előadás és az azt követő vita során tárgyaljuk az elméletet alátámasztó és cáfoló bizonyítékokat, valamint külön kitérünk az időjárás-befolyásolás múltjára és jelenére, röviden értékeljük annak katonai és állami alkalmazását. Az előadás végén megpróbáljuk elhatárolni az elmélet-csoport valós részeit a tévhitektől.

Előadó: Vasárus Gábor SZTE TTIK doktorjelölt

A beszélgetéssel egybekötött előadás a Magyar Humanista Társaság sorozatának része.
Az előadást élőben közvetítjük, és utólag felvételről is megtekinthető.

 

2018. november 13. kedd 18 óra Korzó Zeneház (Feketesas u. Anna kút felőli sarok)

SZEGEDI FRAGOTT TRIÓ


A trió negyedszázada a kamarazenélés bűvkörében él. Felnőtt és ifjúsági koncertjeik során céljuk mindig a zene és a fagott megszerettetése volt Bőséges repertoárjuk jelentős részét átiratok képezik melyek Hotzi Zoltán és Belházy Gyula készítettek.
Vizsolyi Lívia a Szegedi Szimfonikus Zenekar örökös tagja, az SZTE-ZMK oktatója és a Vántus István Zeneművészeti Szakgimnázium tanára
Belházy Gyula a Szegedi Szimfonikus zenekar szólamvezető első fagottosa és a Triola Alapfokú  Művészeti
Iskola tanára
Hotzi Zoltán a Szegedi Szimfonikus Zenekar fagottosa és kontrafagottosa és a Király -Kőnig Zeneiskola tanára

Foto ment

 

 2018 november 13 kedd 18:15 óra  Zöld Terasz (Földvári utca 3 )

Az Őszirózsás Forradalomtól Trianonig
A történelmi témájú előadás és az azt követő beszélgetés kezdete egy sorozatnak, amelyben a Szegedi Civil Háló tagsága közös gondolkodásra hívja az érdeklődőket huszadik századi történelmünk jelentős eseményeiről.  Az első világháború befejezésének századik évfordulóján azt próbáljuk megérteni, hogy a Magyarország sorsát hosszú ideig meghatározó békeszerződések milyen körülmények hatására formálódtak, voltak-e alternatívák és az ismert végeredmény hogyan alakult ki.
Előadónk, Jeremy Floutier francia történész , a Montpellier-i egyetemen szerzett oklevelet, jelenleg PhD hallgató a párizsi Sorbonne-on és a Szegedi Egyetemen, kutatási témája a magyar történelem a dualizmustól a rendszerváltásig.
A belépés díjtalan, minden érdeklődőt szeretettel várunk!

2018. november 14. szerda, 16 óra Zöld Terasz (Földvári u. 3.)

TÁNC A HOSSZÚ ÉLET TITKA!
Mindenki táncprogramja

Táncolni jó, táncolni mámorító, a tánc felüdít, szórakoztat és táplál fizikailag, lelkileg és bizonyos szempontból pihentet szellemileg és testileg is. Nincs annál jobb érzés, mint néhány egyszerűbb alapvető lépést jól, helyes testtartással, könnyedén megtenni. Ezek elsajátítása se nem nehéz, se nem fáradságos. A tánc egyfajta kultúrai- Önfegyelemre, mások iránti figyelemre, tiszteletre nevel, segít a felszabadult, könnyed, kulturált mozgásban. És m ég egy tanács: soha ne lépjenek ugyanazon lábbal kétszer!Bármilyen kérdése is van, hívja a házigazdát!
Tanít: TÓTH FERENC idegenvezető és tánctanár

 

2018. november 14, szerda 17 óra SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Tudástár
( Boldogasszony sugárút 6.

Egy „hídember” Skóciából : Clark Ádám

Budapest és Magyarország egyik világhírű szimbóluma a Széchenyi Lánchíd, mely igazi mestermű. Az építéséhez négy ember kellett: gróf Széchenyi István, a megálmodó, báró Sina György, a pénzember, William Tierny Clark, a tervező és Clark Ádám, a kivitelezés felügyelője. Közülük egyedül Széchenyi volt magyar. Az előadás bemutatja azt az életutat, melynek során a skót Adam Clarkból magyar Clark Ádám lett.
Előadó: Papp Éva

A SZÉCHENYI KÖR PROGRAMJA

 

2018. november 14. szerda 17 óra Somogyi-könyvtár, Klubterem (Szeged, Dóm tér 1-4.
.

Közéleti Kávéház Fiatal tehetségek Szegeden sorozat:

Dr. Szondi Ildikó és Andóczi Balogh Éva ötlete alapján hónapról-hónapra bemutatkoznak az SZTE Sófi Ösztöndíj Alapítvány által támogatott fiatal szegedi tehetségek. A Sófi Alapítvány több mint 20 millió forint ösztöndíjjal és számos szolgáltatást nyújtva patronálta a tehetségeket az elmúlt 17 évben, akikből egymást segítő, együttműködő közösséget is szervez.

69. Program: Beszélgetés Almási Éva, Sófi-ösztöndíjas biológushallgatóval
Vendég: Almási Éva, Sófi-ösztöndíjas biológushallgató (SZTE, TTIK)

Házigazda és beszélgetőtárs:  Büky Beáta színművész


Almási Éva, 1994-ben született Pécsen, 2013-ban érettségizett a pécsi Janus Pannonius Gimnáziumban. 2018-ban biológus diplomát szerzett a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Karán. Diplomamunkáját a másodlagos egyszerűsödés evolúciós és genetikai hátteréről készítette a Szegedi Biológiai Kutatóközpontban Dr. Nagy László témavezetésével. Szekciójában első helyezést ért el a SZTE TTIK Tudományos Diákköri Konferenciáján 2016-ban. Kétszer nyerte el a Nemzeti Tehetség Program „A Nemzet Fiatal Tehetségeiért” kitüntetését (2015, 2017), valamint a Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíjat (2016, 2017). 2016-ban az SZTE Tehetségpont Kiválósági Listájának bronz, míg 2018-ban ezüst fokozatú kitüntetésében részesült. 2018-ban elnyerte a Sófi József Alapítvány Fődíját a Biológia mesterképzés kategóriájában. 2018-ban SZTE TTIK Kiváló hallgatója címet nyerte el. Tanulmányai során 3 nemzetközi és számos hazai konferencián vett részt előadóként és poszter-szerzőként. Egyetemi évei során a Móra Ferenc Szakkollégium lakója volt, ahol számos kollégiumi konferencián vett részt, illetve aktív tagja volt a kollégium közösségi életének, 4 éven át filmklubot szervezett.

 

2018. november 14. szerda 18 óra TIT Székház (Kárász u. 11.)
Jónás próféta könyve. Mikeás próféta könyve. Előadó: Bihari Csaba

Bihari Csaba Szamosújváron született. Tanulmányait az Adventista Teológiai Főiskolán (BA) és az UNISA – Dél-Afrikai Egyetemen, missziológia szakon (MA) végezte. Az Adventista Teológiai Főiskolán a Bevezetés a missziológiába tantárgy oktatója.
A bibliai könyveket teológusok, lelkészek mutatják be, igyekezve a régi szövegek megértését úgy segíteni, hogy a könyvek keletkezésének történelmi hátterére is kitérnek, és a mai ember számára is elérhető közelségbe hozzák mind a történetek szereplőit, mind azokat a hétköznapi és nem hétköznapi eseményeket, amelyeken keresztül végső soron Istennek a mai ember számára is szóló üzenetét megérthetjük.
Szeretettel várunk minden érdeklődőt, azokat is, akik általános műveltségüket szeretnék gyarapítani, azokat is, akik most először szeretnének közelebb kerülni a Biblia megismeréséhez és megértéséhez, és azokat is, akik már olvassák a világ egyik legnagyobb példányszámban kiadott „bestsellerét”, és további gondolatokat szeretnének kapni eddigi tudásuk elmélyítéséhez.
A szabadegyetem mindenki számára nyitott és ingyenes.

 

2018. november 14. szerda 17 óra SZTE Rektori Hivatal díszterme (Dugonics tér 13.)

2018. november 14-én, szerdán, 17 órakor
a Szegedi Közéleti Kávéházzal közös szervezésben ismét

A Teaház vendégei:
Bene Ildikó és a
deszki Tiszavirág
Táncegyüttes
A Teaház témája:
Kínán innen, Ningbo-n túl…
A KONFUCIUSZ TEAHÁZ rendezvénysorozat célja, hogy a Kína iránt érdeklődők egy
csésze – Szegeden egyedül nálunk kóstolható igazi – kínai tea mellett beszélgetve
ismerkedhessenek meg Kínával.
www.szegedikonfuciuszintezet.hu szegedikonfuciuszintezetKonfuciusz Teaház

 

2018. november 15. csütörtök  16 óra SZTE Állam-és Jogtudományi Kar Társalgó

Az Isteni Kilencség története, az istenek emberi vonásai,
tulajdonságai, megjelenítésük
az ókori Egyiptom művészetében

 

Ozirisz és Izisz történetét számtalan formában megjelenítették, láthatjuk Abydosban, valamint Alsó- és  Felső Egyiptom csodálatos színes sírjaiban. De vajon az Istenek is lehetnek olyanok, mint az emberek? Féltékenyek, bosszúállók, hűtlenek...?

Előadó: Dr. Pécsi Ágnes egyiptológus

 

 

2018. november 15. csütörtök 17 óra Varga Mátyás Kiállítóház (Bécsi krt 20.)

VARGA MÁTYÁS
SZÍNHÁZPÁRTOLÓ KÖR

A kiállítóház háziasszonyai:
Czenéné Vass Mária
Kovács Ágnes

 

2018. november 15. csütörtök 17 – 18.30-ig Bibliotéka Kálvária sgt. 14
Könyves Kávézó

Irodalomterápiás beszélgetések aktuális társadalmi, közéleti témákról minden hónap második és negyedik csütörtökén 17.00 - 18.30 között.
A csoport nyitott minden érdeklődő számára, azonban maximális létszáma 12 személy, ezért előzetes bejelentkezés szükséges a hajnal.kiraly@gmail.com címen vagy a 62/420-799 telefonszámon

 

2018. november 15. csütörtök 17 óra MTA SZAB Székház Díszterem (Somogyi u. 7.)

III. KLAUZÁL EMLÉKEST

Klauzál Gábor (1804-1866) – ügyvéd, táblabíró, Csongrád vármegye követe, Szeged város országgyűlési képviselője, a Batthyány-kormány minisztere, kistétényi birtokos és gazdálkodó születésének 214. évfordulójára emlékezve

 

Program

17.00-17.10

Köszöntő -Dr. Nagy Péter, az est házigazdája

17.10-17.50

Örségváltás Deák Ferenc és Klauzál Gábor között
Előadó -Dr. Bogoly József Ágoston C.Sc. irodalomtörténész és kultúrakutató

                                               Kis Virág Cukrászda(6720 Szeged, Klauzál tér 8.)

18.00-18.10

Klauzál-emléktáblánál virágcsokor elhelyezéseGlattfelder Tamás, a Klauzál Gábor Társaság elnöke és Dr. Szondi Ildikó, a Szegedi Közéleti Kávéházi Esték Alapítvány alapítója

Házigazda: Kecskeméti Tibor informatikus mérnök-tanár
A Szegedi Közéleti Kávéház Klauzál Gábor munkásságára emlékezve, születése napjának hetén emlékest szervezésével évente visszatérő hagyományt teremtett Szegeden.
a Budapesti Klauzál Gábor Társasággal közösen.

 

2018. november 15. csütörtök17 óra SZAB Székház(Somogyi u. 7.)

Európa Kapu - Szeged az Ezredfordulón

A  TÉT  EURÓPA  
az európai együttműködés  és a magyar nemzetegyesítés  folytatása.

    Mit tettünk és még mit is tehetnénk érte ?!

    Besenyi Sándor: 
EURÓPA  KAPU
SZEGED  AZ  EZREDFORDULÓN

   Tanulmánykötet (1997- 2016.) bemutató

 

                                         

FEJES  ZSUZSA PhD     BESENYI  SÁNDOR         KISS  ERNŐ       
egyetemi docens              szociológus                    népművelő          
SZTE                                                                                        
Nemzetközi és Regionális                                                                       
Tanulmányok    Intézete,                                                                      

 

2018.november 15. csütörtök 17 óra  Somogyi Könyvtár klubjában

A Vitalion Klub bemutatkozik!
18 éve a magyar és a nemzetközi piacon.
A legfőbb küldetésünk: Számoljuk fel a népbetegségeket!
CSAK ?gyógynövényekkel, tablettában, kapszulában, de nem mindegy, KINEK,MIT,MENNYIT és HOGYAN?
A Vitalion Klubunk képzett tanácsadói ebben tudnak Önnek segíteni.
Hallgassa meg havonta megrendezett előadásainkat, kérdezzen, tájékozódjon, érdemes.
Ebben hónapban,  kiemelt témánk: Minden, amit az őszi böjtölésről tudni illik!
Előadónk: Kispálné Bán Mária - Természetgyógyász- Fitoterapeuta
Ha Ön is szeretne változtatni jelenlegi élet minőségén, akkor várjuk szeretettel.
Az előadásainkon résztvevő új látogatóink között, kisorsolunk 2 db. ingyenes „induló” állapot felmérést is.
Baloldali Páholy

 

2018. november 15. csütörtök 17 óra Helyszín:Szegfű Klub, Szeged, Oroszlán u. 2..

"Merre fordul?
Beszélgetés a 2018. őszi politikai folyamatokról és 2019-ről.


Vendég: Lakner Zoltán politológus, a 168 Óra főszerkesztő-helyettese
Házigazda: Kozma József, az MSZP szegedi elnöke

"Ki itt belépsz, hozd el magaddal
Piros zászlónak a reményt,
Ki itt kimégysz, vidd diadallal
A mély hitet, vidd szerteszét!
Dolgozni föl mind, lankadatlan,
Amíg az élet fénye ég!
Hirdessük: itt nem boldogul más,
Csak aki alkot, aki munkás!"

(Juhász Gyula, Szeged, 1919. május 1.)

 

 2018. november 15. csütörtök 18 óra NOVOTEL Szeged

 Mesék az Erőről...

Dezső Csaba Péter

Beavatás...
Ki, kit avat be...
Élettapasztalat, vagy rohanás...
" Állítsd meg a kereket..."

Mindenkit szeretettel várunk...

 

 

2018. november 16. péntek 16 óra SZTE Állam-és Jogtudományi Kar (Tisza L. krt. 54.)
MI LESZ VELED SZOKE TISZA HAJO?

Vendégek: a hajó ügyének részesei
Házigazda: Szilágyi Arpad városvédő polgár

 

2018. november 16. péntek 14 óra Zöld Terasz (Földvári u. 3.)
Nemzeti Tanácsok és az 1918-as őszirózsás forradalom
A Népköztársaság kikiáltásának 100.-évfordulóján egy újabb vitaest.

A beszélgetésen részt vesznek: Falusi Norbert, Horváth Csaba, Pálinkó Attila és Sipos József. történészek

 

2018. november 16. péntek 17 óra TIT Székház (Kárász u. 11.)

TIT Szabadegyetem Történelem tagozat

 

2018. november 16. péntek 18-22óráig Tóth Vendéglő (Nagyállomás)

Szeretnétek jó zenére jó társaságban táncolni?
Akkor ott a helyetek.

Horváth Miklós Énekel
a zenés esteken az ételfogyasztásból 20 %, nyugdíjasoknak 30 % kedvezmény

 

 

2018. november 17. szombat 16.00 órától. Zöld Terasz Kulturális Központ (Földvári u. 3.)
„Talentes nyílt nap mindenkinek”

 Felvételt hirdetünk a Stúdióba általános iskola felső tagozat és középiskola 9. 10. osztályos tanulói részére. Ezen a délutánon bemutatjuk a Stúdió működését, mikrofonos próbát tartunk, önállóan válogathatsz a dalokból, és akár egyedül, akár velünk együtt kipróbálhatod magad a színpadon. Ha van saját megszokott dalod, hozd el pendrive-n és énekelheted bátran.
Kedves Szülők, Nevelők, Tanár kollegák, ha van a környezetükben olyan gyerkőc, aki jól énekel és szeretne színpadon szerepelni, kérjük, szóljanak nekik, és várjuk őket szüleikkel együtt erre a bulis nevetős, zajos, éneklős ismerkedési délutánra,
Kérjük tájékozódjanak honlapunkon, http://talentstudio.glb.hu ahol a Talent Énekstúdió az elmúlt 19 évének több ezer fotója és több száz fellépési helyszíne tekinthető meg.
Érdeklődni lehet a 20-9936-782 telefonon…
Műsorvezető: Györkey László stúdióvezető

 

2018. november 19. hétfő 17 óra Bibliotéka (Kálvária sgt. 14)

Mátyás király, a reneszánsz uralkodó2018-ban Mátyás király uralkodóvá választásának 560., valamint születésének 575. évfordulójára emlékezünk. Mátyás király volt a magyar történelem egyik legismertebb és máig legnépszerűbb uralkodója, akinek idején Magyarország jelentős középhatalommá vált Európában. Az erőskezű államférfi a  művészetek és a tudományok fejlődését is nagyon fontosnak tartotta, így nem csoda, hogy emléke nemcsak a történetírásban maradt fenn, hanem az irodalomban, sőt még a mesékben is.

Ezen a rendezvényen Hunyadi Mátyás uralkodásának kultúra-, művészet- és irodalomtörténeti vonatkozásait mutatjuk be. Kitérünk a reneszánsz kultúra magyarországi meggyökeresedésére és tovább élésére, megvizsgáljuk, miért él úgy Mátyás király a nemzeti emlékezetben, ahogyan azt mi is ismerjük. A rendezvényt hangszeres kísérettel előadott reneszánsz dalok színesítik.

Közreműködők:

Dr. (Diószegi) Szabó Pál költő, történész
Dr. Mórocz Gábor irodalomtörténész
Baranyi Dulics Tímea – ének
Szvetnyik Margit – hegedű

 

 


 

 

SZEGEDI TUDOMÁNYOS AKADÉMIA SZÉKHÁZ DÍSZTERME
(Somogyi utca 7.)

MEZŐHEGYES – A KORONABIRTOK
IV.
A SOROZAT ZÁRÓRENDEZVÉNYE


MEZŐHEGYES ÉS AZ URBANIZÁCIÓ
A VÁROSIASODÁS KONFLIKTUSAI

Előadó:
KOVÁCS ZOLTÁN
a Szegedi Tudományegyetem Gazdaság- és Társadalomföldrajz
Tanszék tanszékvezető egyetemi tanára, az MTA levelező tagja,
az MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont
Földrajztudományi Intézet tudományos tanácsadója

A MEZŐHEGYEST MEGHATÁROZÓ MÉNESBIRTOK JÖVŐJE 

Háziasszony:
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet


Mezőhegyes korábbi polgármestere

 

A dátumot, a kezdés óráját később tudjuk közzétenni
a Szegedi Közéleti Kávéház és a szervezők Facebook oldalain.

Kérjük, kísérje figyelemmel a rendezvénnyel kapcsolatos híradásainkat,
hogy még véletlenül se maradjon le eme jelentős eseményről.

A magunk részéről, akit csak tudunk, közvetlenül is értesítünk.

 


 

2019. november 19. hétfő 18 óra SZAB Székház (Somogyi u. 7.)
Elöregednek, elfogynak a házi orvosok?
 Ki pótolja hiányukat, mi lesz az alapellátással? Egyre több az „üres körzet” növekszik az ellátatlan betegek száma, hová lesznek a frissen végzett orvosok?

Vendégeink: dr. Pördi Nándor  …. és Tichy-Rács Csaba szegedi háziorvosok.

Beszélgetőtárs Baradnay Gyula sebész professzor és Tráser László.

 

2018. november 20.. kedd, 16 óra Zöld Terasz klub (Földvári u. 3.)

JÓGA  MINDEN KOROSZTÁLYNAK
Jóga minden korosztályhoz szól, megtanít a helyes testtartásra, a helyes légzésre. Nincs életkorhoz kötve, mindegy, hogy ki mikor kapcsolódik a csoporthoz,mivel mindenki saját magához képest fejlődik.
Tanít: Polcznerné Rózsa jógaoktató (70-325-5139)

 

2018. november 20. kedd 16 óra Hungi Vigadó()Stefánia)
ROMANTIKUS SZÉP DALLAMOK
IGAZ JÁNOS ZENÉSZ ESTJE

Háziasszony: Zsótér Mária

 

2018. november 20. kedd 16 óra SZAB Székház (Somogyi B. u.)
   BARANGOLÁSAIM A NAGYVILÁGBAN 1.

Erdei László biológus professzor vetített képes előadása

 

2018. november 20. kedd 18 óra SZAB Székház (Somogyi B. u.

Anderle Ádám emlékest

Szegedről a hispán világba - Emlékezés Prof. Dr. Anderle Ádámra

Vendégek: Dr. Csikós Zsuzsanna tanszékvezető egyetemi docens, SZTE Hispanisztika Tanszék
Dr. Cserus Sándor és J. Nagy László történészek és Dékány András filozófus

Prof. Dr. Anderle Ádám, a Szegedi Tudományegyetem Hispanisztika Tanszékének alapítója és vezetője hosszú éveken keresztül, nemzetközi szinten is a hispán világ kiemelkedő kutatójának számított. Magas rangú magyar és nemzetközi kitüntetések, számos önálló kötet és tanulmány mutatja, hogy Spanyolország és Latin-Amerika kapcsán széleskörű tudással rendelkezett, amit iskolateremtő egyetemi oktatóként és kutatóként évtizedeken keresztül osztott meg hallgatóival és az olvasóközönséggel.
Halálának második évfordulóján pályatársai és közeli barátai idézik fel emlékeiket Anderle professzorral kapcsolatban, amely segítségével kirajzolódik egy rendkívül színes és izgalmas pálya képe.

A program a Tudósklub és a Közéleti Kávéház közös rendezvénye

 

2018. november 20. kedd 18 óra TIT Székház (Kárász u. 11)
ADD ÖNMAGAD

Virág Gergely személyiségfejlesztői tanácsadó előadása.
A hatékony kapcsolatteremtés módszertana

Minden személyes és munkahelyi kapcsolatunk alapja az, mennyire tudunk hatékonyan kapcsolatot teremteni. Ez pedig annak függvénye, mennyire tudjuk önmagunkat adni a családunk, a barátaink, a főnökünk vagy a munkatársaink előtt. A maszkok, amelyeket magunkra húzunk, egy darabig megvezethetik a külső szemlélőt, de idővel átlátszóvá válnak, ami a kapcsolataink romlásával járhat. Kiderül, hogy nem is azok vagyunk, akiknek eredetileg mutattuk magunkat.

Képzeld el, hogy végre felhagyhatsz azzal az energiarabló tevékenységgel, hogy másnak próbálsz látszani, mint aki vagy! Egy izgalmas folyamat első lépését teszed meg ezáltal. A többi lépés megtételéhez segítségedre lesznek az előadáson bemutatott eszközök is.

Részvételi díj: 1500 Ft/fő
Az előadás a TIT szervezésében történik.
Közreműködő:
       dr Elekszay Mária

 

2018. november 21. szerda 15 óra Senior Center (Eszperantó u.)
IDŐSEK AKADÉMIÁJA 4. előadásDerék, csípő, térd, boka protézisei szükség esetén

Előadó: Dr. Baradnay Gyula sebészprofesszor

2018. november 21. szerda, 16 óra Zöld Terasz (Földvári u. 3.)

TÁNC A HOSSZÚ ÉLET TITKA!
Mindenki táncprogramja

Táncolni jó, táncolni mámorító, a tánc felüdít, szórakoztat és táplál fizikailag, lelkileg és bizonyos szempontból pihentet szellemileg és testileg is. Nincs annál jobb érzés, mint néhány egyszerűbb alapvető lépést jól, helyes testtartással, könnyedén megtenni. Ezek elsajátítása se nem nehéz, se nem fáradságos. A tánc egyfajta kultúrai- Önfegyelemre, mások iránti figyelemre, tiszteletre nevel, segít a felszabadult, könnyed, kulturált mozgásban. És m ég egy tanács: soha ne lépjenek ugyanazon lábbal kétszer! Bármilyen kérdése is van, hívja a házigazdát!
Tanít: TÓTH FERENC idegenvezető és tánctanár

 

2018. november 21. szerda 17 óra Somogyi Könyvtár zene terem

Az 1930-as évek dalai

összeállítás

Előadó: Raffai Éva

 

2018. november 21. szerda 18 óra Fasor Étterem (Újszeged, Bérkert u. 54.)
ZAKINTOS, A GÖRÖG SZIGETVILÁG EGYIK ÉKSZERE

Előadó: Savanyáné Fejes Ágnes
Házigazdák: Dr. Abonyi Mária jogász és Dr. Bagdi Sándor főiskolai docens
Vetítéssel egybekötött előadás

 

2018. november 21. szerda 18 óra TIT Székház (Kárász u. 11.)

Náhum próféta könyve. Habakuk próféta könyve.
Előadó: Dr. Szilvási András
Dr. Szilvási András 1985-ben fejezte be teológiai tanulmányait Budapesten, az Evangélikus Teológiai Akadémián. 2005-ben az Andrews Egyetemen (Michigan) szerzett lelkészdoktori címet kultúraközi vezetésből. Lelkipásztori szolgálata mellett 1993 óta az Adventista Teológiai Főiskola adjunktusa, gyakorlati teológiát és vezetéstudományt tanít.
A Bibliai Szabadegyetem négy félévesre tervezett előadás-sorozatának második féléve szeptemberben ismét elindult Szegeden. Hetente egy alkalommal, szerdánként egy-egy bibliai könyvvel ismerkedhetnek meg a Szentírás iránt érdeklődők, egy kb. egy órás előadás keretében.
A bibliai könyveket teológusok, lelkészek mutatják be, igyekezve a régi szövegek megértését úgy segíteni, hogy a könyvek keletkezésének történelmi hátterére is kitérnek, és a mai ember számára is elérhető közelségbe hozzák mind a történetek szereplőit, mind azokat a hétköznapi és nem hétköznapi eseményeket, amelyeken keresztül végső soron Istennek a mai ember számára is szóló üzenetét megérthetjük.
Szeretettel várunk minden érdeklődőt, azokat is, akik általános műveltségüket szeretnék gyarapítani, azokat is, akik most először szeretnének közelebb kerülni a Biblia megismeréséhez és megértéséhez, és azokat is, akik már olvassák a világ egyik legnagyobb példányszámban kiadott „bestsellerét”, és további gondolatokat szeretnének kapni eddigi tudásuk elmélyítéséhez.
A szabadegyetem mindenki számára nyitott és ingyenes

 

2018. november 22. csütörtök 16.30-tól 18ig. Bibliotéka Egyesület (Szeged, Kálvária sgt. 14.)

Szükséges veszteségeink

A biblioterápiás / irodalomterápiás módszer alapja az a felismerés, hogy az irodalmi szövegek kiválóan alkalmasak a személyes történetek feltárására, megélésére, a csoport dinamikája által segített önreflexióra és ezáltal az önismereti munka segítésére. A részvételhez nem szükséges előképzettség, mert az irodalmi szövegek csupán kapaszkodóként szolgálnak a személyes témák kibontásához. Nem a műveket elemezzük, hanem önmagunkat és egymást ismerjük és értjük meg a szövegeken keresztül, egymás segítségével.
A csoportot vezeti dr. Király Hajnal okleveles biblioterapeuta, filmesztéta. 
A csoport maximális létszáma 12 személy, ezért előzetes bejelentkezés szükséges a hajnal.kiraly@gmail.com címen 
 vagy a 62/420-799 telefonszámon

2018. november 22. csütörtök 18 óra SZTE Álla-és Jogtudományi Kar (Tisza L. krt. 54.)
Mi befolyásolhatja a problémamegoldó képességünket, és a döntéshozatalainkat?

Előadók: Ádok János és Dobó Mariann tanácsadó pszichológus házaspár

Problémamegoldó képesség olyan felkészültség, amely alkalmassá tesz bennünket arra, hogy különböző helyzetekben hatékonyan cselekedjünk, és a számunkra legkedvezőbb döntéseket hozzuk. Arra is felhívják az előadók a figyelmet, hogy a visszatérő problémák általában több összetevőkből állnak. Ezekről az összetevőkről, „mozgatórugókról” és számos megoldási tippről is szó lesz az előadás során.

2018. november 23. péntek 17 óra SZAB Székház (Somogyi u. 7.)
Csodák egy tenyérnyi erdőben

Szabad János professzor képes élménybeszámolója
Háziasszony: Ferenczy Valéria ny. iskolaigazgató

Unokáink játszótere egy tenyérnyi erdő Szőreg és Deszk határán. Egy nagy laboratórium, ahol ismerkedünk a természet csodáival. Mi miden történik a cseré odukban? Milyen titkai vannak a lódarázs várnak? Mit látunk egy leskúnyhóból? Mekkorákat lehet kordézni egy Betyár-fogattal? Mennyire szelídek a cumis üvegből nevelt gidák? A foglalkozás keretében a "játszótéri" élmények egy csokrát nyújtja át az érdeklődőknek az előadó.  

 

2018. november 23. péntek 18 óra TIT Székház (Kárász u. 11.)

Mást nem kérünk, csak Isteni és emberi segítséget!
Kérve kiáltunk a világhoz, hogy jó népünknek barátja legyen!

A Magyar nemzet Székelyeinek száz éves küzdelmeiről a Székelyek Sepsiszentgyörgyi nagygyűléséről és történelmi eseményekről versekkel és énekkel fűszerezve.
Versmondók és az Őserő Dalárda Közreműködésével.
Házigazda: Fazakas S. János

 

2018. november 23. péntek 18 óra Tóth Vendéglő (Nagyállomás)

ERZSÉBET és KATALIN Bál lesz !

Vacsora : előre rendelhető 22 én
marhapörkölt +galuska + savanyú!!
1800 ft.

 

2018. november 24. szombat 10 óra Klauzál téri oroszlános kút
Ajándékséta a Szegedi Tourismától

Idei utolsó sétánkat hűséges vendégeinknek, sétálóinknak ajánljuk, azoknak, akik sétajeggyel, ajándékutalvánnyal vagy a nélkül, de legalább egyszer sétáltak velünk ebben az évben.         
A séta természetesen ingyenes, hiszen ajándék Tőlünk Nektek, a témája pedig legyen meglepetés J
Sétánk a Klauzál téri oroszlános kúttól indul 2018.11.24-én, 10.00 órakor

 

2018. november 24. szombat 16 óra Zöld Terasz (Földvári u. 3.)
AZ ALKOTMÁNYOSSÁG VISSZAÁLLÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGEIRŐ
L
Vendég: Majtényi László alkotmányjogász,  volt adatvédelmi biztos (Eötvös Károly Közpolitikai Intézet)
Beszélgetőtárs: Kaczur Ágnes tanár – könyvtáros (SZTE)

. Alkotmánybíróság. 2011 április 18-án fogadta el az országgyűlés Magyarország új alaptörvényét. Az alkotmányozási folyamatot is sokan bírálták, így törvényszerű volt, hogy az elfogadása után is sokan támadták az alaptörvényt. Az alaptörvény január elsejei hatálybalépése után nem sokkal Sólyom László fogalmazott meg kritikákat a HVG-ben. A volt köztársasági elnök szerint az alaptörvény elfogadása körül is anomáliák vannak, például a zárószavazás előtti érdemi módosítás szégyene is megesett vele. Ezekről a kérdésekről fogunk beszélgetni Majtényi Lászlóval.

2018. november 25. vasárnap 15 óra AGÓRA Kálvária sgt. 11.
„ERESZKEDIK LE A FELHŐ”

 

címmel: a dr.Kikli Tivadar Magyar Nótaszerzők és Énekesek Dél-magyarországi Közhasznú Egyesülete a soron következő műsorát az Agorában tartja

.Vendég énekesek: Csókáról Morvai Melinda, Szabó Dékány Zsófia, Cára Aranka , Jegercsik Mária, Máté György,
Kecskemétről Kovács János,
Kunszentmártonról Cseh-Niczky Nikolett és Niczky Géza,
egyesületünktől Papp Lajos és Polgár Gábor.

 

 2018. november 26. hétfő 16 óra Móres Bárkonyha (Híd u. 4.)
EGY XX. SZAZADI OROSZ BARD: OKUTZSAVA

Előadó: Baróti Tibor irodalomtörténész

2018. november 26. hétfő 17.00 óra 90c étterem (Kelemen u.7)
KÁOSZ sorozat
KÉT PÓLUS KÖZÖTT AZ EURÓPAI ÚNIÓBAN?

Mint várható volt, az októberi KÁOSZ – esten a Sargentini – jelentés „elvitte a Showt”, másra nem is nagyon maradt idő. Közben újabb fejlemények történtek, történnek. Példaképpen:

Kérdések, amelyekre aligha adhatunk végső választ, de amelyekről beszélgetni kell, hiszen a Nyugat keleti felén, a Kelet nyugati felén vagyunk, akárcsak Ukrajna vagy Törökország.
Beszélgetőtársak: SZALMA IBOLYA szakpszichológus, CZÍGNER JENÓ fül-orr-gégész professzor és SZALAY ISTVÁN matematikus.

2018. november 26. hétfő 18 óra AGÓRA (Kálvária sgt.)
""Erdő -mező titkos élete"


Csehó Gábor Juhász Gyula TKK Tudástár munkatársának vetített képes előadása.
Erdő-mező élővilágának ritkán látható és nehezen megfigyelhető lényeinek fotókkal történő   bemutatása egy szakmailag nagyon felkészült és az élővilág védelmére régóta elhivatott kutató segítségével. Csehó Gábor Szakmai kutató munkáján  felül nagy energiával irányítja a Csermely természetvédő Egyesület széleskörű tevékenységét, amely kiterjed az ismeretterjesztésre a gyermekek és felnőttek körében és  a fontos élőhelyek védelmére az egyes években kiemelt fajok részére.

2018. november 26. hétfő 19 óra AGORA

NYILVÁNOS PRÓBA

Fricsay Ferenc Városi Fúvószenekar
A nyilvános próba alkalmával az érdeklődők a fúvószenekari műhelymunka rejtelmeibe nyerhetnek bepillantást, megismerkedhetnek a Fricsay-zenekar tagjaival, kipróbálhatják a fúvószenekari hangszereket.
ISMERTETŐ a zenekarról:
A 2000-ben megalakult Fricsay Ferenc Városi Fúvószenekar az évek során Szeged Város életének meghatározó színfoltja lett. Az idők folyamán több kategóriában is neves zsűri előtt minősült a zenekar – kiváló eredménnyel.
A zenekar tagjai olyan Szegeden tanuló, dolgozó többségükben amatőr zenészek, akik bár nem léptek zenei pályára, komoly elhivatottsággal állítják a zenekar szolgálatába több éves, esetenként évtizedes zenekari tapasztalatukat.
A zenekar repertoárját képezik – egy fúvószenekar esetében elengedhetetlenül – a „klasszikus” fúvószenekari indulók, ezen felül a koncert-fúvószenekari hangzás megszólaltatása is cél, többek között könnyű- és komolyzenei átiratok, filmzenék előadásával

 

2018. november 27. kedd, 16 óra Zöld Terasz klub (Földvári u. 3.)

JÓGA  MINDEN KOROSZTÁLYNAK
Jóga minden korosztályhoz szól, megtanít a helyes testtartásra, a helyes légzésre. Nincs életkorhoz kötve, mindegy, hogy ki mikor kapcsolódik a csoporthoz,mivel mindenki saját magához képest fejlődik.
Tanít: Polcznerné Rózsa jógaoktató (70-325-5139)

2018. november 27 kedd. 17.00 TIT Székház (Kárász utca 11.)

TIT Szabadegyetem Földrajz tagozat
Kanári szigetek 2

Előadó: Dr. Karancsi Zoltán PhD, tanszékvezető egyetemi docens
La Gomera
Folytatjuk a Kanári-szigetek felfedezését egy turisták által kevéssé ismert szigetén. A Kolombusz szigeteként is ismert, meredek tengerpartokkal rendelkező sziget fő látványossága az ősi köderdő, amely nem véletlenül szerepel az UNESCO Világörökségi listáján. Emellet hangulatos településeit is felkeressük.

 

2018. november 27. kedd 18 óra  SZTE Állam-és Jogtudományi Kar (Tisza L. krt. 54.)

MEGEMLÉKEZÉS KŐRÖSI IMRÉRŐL ÉS SZ. LUKÁCS IMRÉRŐL

Vendégek: 

Gyulay Endre volt megyéspüspök
Szalay Istvan volt egyházügyi államtitkár

Házigazda: v. Szilágyi Árpád városvédő  polgár

 

2018. november 27. kedd, 19 óra Korzó Zeneház

KÍNAI HALLGATÓK OPERAESTJE

Az SZTE ZMK, az SZTE Konfuciusz Intézet és a Szegedi Közéleti Kávéház közös szervezésében:
Az SZTE Zeneművészeti Karán tanuló kínai hallgatók műsorában fellép:
Zhu Yuwei
Chen Quingxin Crystal
Ma Jian
Guo Youjing
és felkészítő tanáruk:
Zhang Yu Carolyn

Zongorán közreműködik:
Koczka Ferenc

 

2018. november 28. szerda, 16 óra Zöld Terasz (Földvári u. 3.)

TÁNC A HOSSZÚ ÉLET TITKA!
Mindenki táncprogramja

Táncolni jó, táncolni mámorító, a tánc felüdít, szórakoztat és táplál fizikailag, lelkileg és bizonyos szempontból pihentet szellemileg és testileg is. Nincs annál jobb érzés, mint néhány egyszerűbb alapvető lépést jól, helyes testtartással, könnyedén megtenni. Ezek elsajátítása se nem nehéz, se nem fáradságos. A tánc egyfajta kultúrai- Önfegyelemre, mások iránti figyelemre, tiszteletre nevel, segít a felszabadult, könnyed, kulturált mozgásban. És m ég egy tanács: soha ne lépjenek ugyanazon lábbal kétszer!Bármilyen kérdése is van, hívja a házigazdát!
Tanít: TÓTH FERENC idegenvezető és tánctanár

2018. november 28. szerda 16 óra Zsidó Hitközség díszterme (Gutenberg u. 20.)

KÖNYVBEMUTATÓ
BÁCSKAI  ÉVA: SZÁZADOK HULLÁMAIN

Az íróval beszélget: Várnai Pál, PhD. Nyug. kanadai egyetemi irodalom tanár. Az Életeim c. önéletrajzi könyv szerzője. Harminc éve a Szombat folyóirat szerzője, külsős munkatársa
Az író, Bácskai Éva sokévi kutatómunka után írta meg a város és saját családja históriáját. Nehéz eldönteni, mi az, ami értékesebb a kötetben – a város leírása, ami épp úgy mesél nekünk régi szegedi emberekről, utcákról, boltokról, anekdotákról, amik szinte intim közelbe emelik mindezt, vagy talán a család eredetének, szegedivé válásának, zsidó-magyarságának büszke vállalásának, boldogulásának, örömeinek-bánatainak hosszú sora. A család férfijainak 1848-as szabadságharcban részt vett hősiessége, az I. világháborúban elesettek és kitüntetettek, s végül a II. világháború poklában a haláltáborokba elhurcoltak sorsának leírása megragadóan érzékelteti a kort, amelyben mindez megtörtént.

Bácskai Éva könyvének óriási előnye a rengeteg korabeli fotó, ami felöleli a régi Nagy-Magyarország kicsike falvait, bemutatja hajdani és mai állapotukat, hogy végül elvezessen Szegedre, amit a család kinevezett maga-választotta hazájának. Találkozhatunk a legszebb szegedi középületek és otthonok fényképeivel, Ferenc József látogatásainak megörökítésével és a tragikus, mindent elsöprő nagy szegedi árvíz döbbenetes képeivel. És ott a sok-sok családi fénykép – az ősöktől a pici gyermekekig, az esküvői felvételektől az üzleti hirdetésekig, mind-mind izgalmassá és színessé teszi ezt a könyvet.

A századok hullámain azoknak az olvasóknak fog tetszeni, akik szeretik a történelmet, akik szeretik a családtörténeteket, akik szeretik nézegetni a régi fényképeket – tehát mindenkinek!

              

2018. november 28. szerda 18 óra IH Rendezvényközpont

TEMESI MÁRIA OPERANAGYKÖVET estje

 

2018. november 28. szerda 18 óra TIT Székház (Kárász u. 11.)
Zofóniás próféta könyve. Haggeus próféta könyve.

Előadó: Hegyes-Horváth Géza
Hegyes-Horváth Géza felsőfokú tanulmányait Magyarországon és Angliában végezte. 1992-től szolgál lelkészként, kezdetben Békés megyében, majd Heves megyében. Három gyermek édesapja. Két felnőtt lánya Budapesten tanul, ő feleségével és fiával Debrecenben él, ahol jelenleg a Hetednapi Adventista Egyház Tiszavidéki Egyházterületének elnökeként dolgozik.
A Bibliai Szabadegyetem négy félévesre tervezett előadás-sorozatának második féléve szeptemberben ismét elindult Szegeden. Hetente egy alkalommal, szerdánként egy-egy bibliai könyvvel ismerkedhetnek meg a Szentírás iránt érdeklődők, egy kb. egy órás előadás keretében.
A bibliai könyveket teológusok, lelkészek mutatják be, igyekezve a régi szövegek megértését úgy segíteni, hogy a könyvek keletkezésének történelmi hátterére is kitérnek, és a mai ember számára is elérhető közelségbe hozzák mind a történetek szereplőit, mind azokat a hétköznapi és nem hétköznapi eseményeket, amelyeken keresztül végső soron Istennek a mai ember számára is szóló üzenetét megérthetjük.
Szeretettel várunk minden érdeklődőt, azokat is, akik általános műveltségüket szeretnék gyarapítani, azokat is, akik most először szeretnének közelebb kerülni a Biblia megismeréséhez és megértéséhez, és azokat is, akik már olvassák a világ egyik legnagyobb példányszámban kiadott „bestsellerét”, és további gondolatokat szeretnének kapni eddigi tudásuk elmélyítéséhez.
A szabadegyetem mindenki számára nyitott és ingyenes.

 


 

 

2018. november 28. szerda 18 óra Zöld Terasz (Földvári u. 3.)

A SZEGED Linedance Klub nyílt klubnapja

Nyílt klubnap, de közönségként várjuk a táncos lábú vagy a tánchoz kedvet érző hölgyeket-urakat -  akár 10 éves kortól -, mivel egy-két tánc elsajátítására is lesz lehetőség.
Infó: szegedlinedance@gmail.com


 

2018. november 29-én csütörtök 17 óra  Somogyi Könyvtár Klubhelyisége
KÉT ÖSSZEILLŐ EMBER
 Márkus Imre és   Márkus Imréné festők kiállítása

A kiállítást megnyitja: Murányi Teréz festő
A kiállítás megtekinthető: 2018. november 29-től december 19 szerdáig a Somogyi Könyvtár nyitvatartási idejében

2018. november 29. csütörtök 17 – 18.30-ig Bibliotéka Kálvária sgt. 14
Könyves Kávézó

Irodalomterápiás beszélgetések aktuális társadalmi, közéleti témákról minden hónap második és negyedik csütörtökén 17.00 - 18.30 között.
A csoport nyitott minden érdeklődő számára, azonban maximális létszáma 12 személy, ezért előzetes bejelentkezés szükséges a hajnal.kiraly@gmail.com címen vagy a 62/420-799 telefonszámon

2018. november 29. csütörtök  17.óra TIT Székház, 6720 Szeged Kárász utca 11.

TIT Szabadegyetem Élettan tagozat
Mobileszközök és webes felületek alkalmazása az oktatásban

Előadó: Balassa Emese

A mai diákok annak a generációnak a részei, amely, már úgy nőtt fel, hogy a számítógép, a mobiltelefonok, a tablet és más interaktív eszközök a mindennapjaik természetes részét képezik. A digitális technika megjelenése az ingerküszöb kiszélesedéséhez vezetett ,mindezekre a változásokra pedig tanárként, a pedagógiai cél elérése érdekében, szükséges reagálni új módszerekkel, új eszközökkel, újfajta megközelítéssel. 
Az oktatási célokra készült IKT-eszközök ismeretével megújulhat, színesedhet a tanári módszertár, a hagyományos pedagógia kibővítésére szolgálnak, megférnek mellette.
Az előadás célja olyan platformok bemutatása, amelyek a digitális térben mozogva segítik a tanulás-tanítás folyamatát. Olyan mobiltelefonos alkalmazásokról és webes felületekről lesz szó, amelyek segítségével interaktívvá, izgalmassá  válhat a tanulás folyamata és amelyeket  saját nyelvtanári tapasztalatomon keresztül mutatok be .

 

2018.november29. csütörtök 18 óra az Agora, 2. emelet informatikai terem/

„SZÁLLJ LE A DÖGLÖTT LÓRÓL!” –

 kreatív pszichológiai előadássorozat, életünk elakadásairól, zsákutcáiról és a kivezető út mibenlétéről

Dr. MAGYAR LÓRÁNT

 orvos, mentálhigénés szakember, NLP nemzetközi tréner

 

3. téma - Dilemmák, döntések és patt helyzetek - miből tudom, hogy a ló megdöglött?
Azt már tisztáztuk, hogy bizony itt vannak a „döglött lovak”. Próbáljuk feldíszíteni, betakargatni, kitámogatni, vagy éppen becsukjuk a szekrénybe, bezárjuk a pincébe, de itt vannak. Különböző neveket viselnek: van, akié a „kiégett hivatás”, másnál a „tönkrement kapcsolat”, és van, akié az „elegem van a pénztelenségből” nevet viseli, vagy éppen az „ez a vállalkozás halott” névre hallgat. Na, de kérem, honnan tudhatjuk, hogy a ló tényleg megdöglött? Mely jelek utalnak erre? És mért van az, hogy egy részem tudja, egy másik meg tiltakozik, és inkább tagad? És oly nehéz döntést hozni. Menni, vagy maradni? Fenntartani, vagy feladni? Bizonyosság, szemben a tétovasággal. Nos, vizsgáljuk meg közelebbről azt a „döglött lovat”. Felszabadító lesz, ígérem...
A részvétel támogatói jegy megvásárlásával lehetséges, melynek értéke 1000 Ft.
Közreműkődő szervező:
        dr Elekszay Mária    .........................

 

2018. november 29. csütörtök 18 Városháza, Házasságkötő terem (Széchenyi tér 10.) 

Sass Sylvia a "Krino" vendége

Sass Sylvia operaénekesnő a "Krino" Whorkshop of Thinking vendégeként egy nemrég megjelent művét, A szárny című könyvet mutatja be. A művésznő a  kulturális szervezet felkérésére a kreativitásról alkotott gondolatait is megosztja a szegedi közönséggel.
Az előadást megnyitja Sollazzo Federico és Kovács Mária, a "Krino" (http://krinowt.blogspot.com) alapító tagjai.

 

2018. november 30. pentek 16 óra Városháza, Sajtószoba
Dél Amerika varázslatos tájain hajóztunk

Rio de Janeiro, Montevideo, Buenos Aires, 
Ádok János pszichológus vetített képes előadása

2018. november 30. péntek 17 óra Zöld Terasz Klub (Földvári u. 3.)
SZÜLETÉSNAPI EST
Ünnepeltek:
Igaz János és Szilágyi Árpád
Közreműködnek a zenész barátok
A vendégek, akiket szeretettel várunk, hozhatják a kellékeket a kellemes-táncos programhoz!

2018. november 30 péntek 18 óra AGÓRA (Kálvária sgt.)
"Hegyek és hegymászás, fotós szemével"


Puskás János hegymászó és fotós vetítéses előadása. Már évtizedek óta megszállott hegymászó,aki sok túrán és utazáson tette magát próbára a nehéz terepen és tapasztalta meg a hegymászás máshoz nehezen hasonlítható örömeit és fáradalmait. Ezeket az élményeket maga és barátai részére megörökítette fotókon és videón. Melyeket a Szegedi Fotókör tagjai részére valamint  kiállításokon és élménybeszámolókon oszt meg az érdeklődő  közönséggel. Ezekkel népszerűsítve a számára fontos és különleges és élménygazdag  tevékenységeke

2018. november 30. péntek 18-22óráig Tóth Vendéglő (Nagyállomás)

Szeretnétek jó zenére jó társaságban táncolni?-
Akkor itt a helyetek.

Horváth Miklós énekel
a zenés esteken az ételfogyasztásból 20 %, nyugdíjasoknak 30 % kedvezmény


 

 2018. november 30 – december 1.

Karácsonyi Vásár

 A TIT  és a Közéleti Kávéház közös szervezésében

 


 

 

Hálás szívvel köszönöm mindenkinek azt a sok kedvességet, amivel a születésnap alkalmából elhalmoztatok, amelyekkel nagyon sok örömet szereztetek nekem, és enyhitettétek velük jócskán a múló idő miatt szomorkodást...Szeretettel: Ildikó


Hajdrik József

Szonett Szondi Ildikó szülinapjára (2018)

Mint eső után megfestett szivárvány,
Úgy vagy hídja minden szépnek, jónak.
Te vagy a fény; Szegednek fárosza!
Angyali ajándék rajtad az áldás!

Benned egy hős Amazon kelt életre.
A megújhodás hírnöke lettél.
Így születhet meg bennünk az egység,
Ha a sikert, szenvedéllyel élteted.

Teret adsz a művészet bájának.
Ezért vagyunk neked oly hálásak,
Mert a leírt szó, talán még megmarad!

Ma a Közéleti Kávéház köszönt!
Mindenki szeret, ez mily nagy öröm!
Légy boldog, s vigyázz töretlen utadra!

 

Ágota Vassné Szabó

Feneketlen mély kút ágasán
libikókázott a múlt.
Tükrébe mártotta magát,
és nevetve száz darabra hullt.
Aztán fuldokolni kezdett.
Gyűrűket vetve lemerült.
Majd elrúgta magát a mohos faltól,
és a gémre menekült.
Annak nyomott vödör nyekergett a végén.
Fekete festékkel mázolták rá: JELEN.
Benne üldögélt moszatként a jövő,
és elgondolkodott ezen a jelen.
Visszamászott a rozzant kútkávára.
Sírva száz darabra hullt.
Mohó száz szarka a csőrébe kapta,
és huss, elreppent a múlt.

 


Koch Sándor Csongrád Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Társulat

Elérhetőség:6720 Szeged, Kárász u. 11.
Ügyvezető igazgató: Pelle Tamás, Tel.: +36 30/726-10-67
Felnőttképzési referens: Czina Dávid László Tel.: +36 30/726-10-63
Tehetséggondozási referens:
Balogh Terézia – Szentes Tel.: 06-30/513-37-37 ; 06-63/321-940
honlap: www.titszeged.hu E-mail: iroda@titszeged.hu, info@titszeged.hu
Nyitva tartás:
Hétfő és szerda 08:30-18:00 
Kedd és csütörtök09:30-18:00
P: 08:00-12:00

- Ismeretterjesztő programok, előadások szervezése, tehetséggondozás
- Minőségi angol, német és eszperantó nyelv oktatás, nyelvvizsga felkészítés
- TELC nyelvvizsgahely
- Kedvező terembérlési lehetőség
- 80 fős előadóterem (projektor, whiteboard tábla, erősítő, teakonyha) - Előadásokra, tréningekre
10-12 fős kis termek - Kiscsoportos tanfolyamokra, foglalkozásokra
Szeretettel várunk mindenkit, előadásainkon, nyelvtanfolyamainkon, tréningjeinken, illetve kezdő vagy gyakorlott előadók jelentkezését is várjuk, akik szívesen tartanának előadásokat szakterületükön.

 


           
          

PROGRAMAJÁNLÓ  2018. NOVEMBER


SOMOGYI KÁROLY VÁROSI ÉS MEGYEI KÖNYVTÁR

Megújul a Hangoskönyvtár
A szegedi városi önkormányzat támogatásával fölújítják a Somogyi-könyvtár Hangoskönyvtárát (Stefánia 2.) A munkavégzés ideje alatt, augusztus 21-től a fiókkönyvtár zárva tart. A 14 millió forint értékű korszerűsítés során kicserélik a fűtést, a világítást és a padlóburkolatot, valamint a berendezés is megfiatalodik.
Az olvasók a zárás ideje alatt a kikölcsönzött dokumentumokat visszahozhatják központi könyvtárba (Dóm tér 1-4.), vagy nyitás után a Hangoskönyvtárba.

JÁTÉKRA HÍVÁS

A Szegedi Nemzeti Színház színházi bemutatói előtt a Somogyi-könyvtár a bemutatott előadásokról, a színpadra állított művekről szóló kérdésekkel játékra hívja az érdeklődőket. A kérdések a http://www.sk-szeged.hu honlapon (a könyvtárban pedig nyomtatott formában) érhetők el. A könyvtár és a színház közös játékában a helyes megfejtést beküldők között 2-2 db színházjegyet sorsolunk ki, melyhez 50%-os kedvezménnyel juthatnak a nyertesek.

2018. november 20-ig
Szegedi Kortárs Balett Orfeusz és Euridiké című előadásához kapcsolódó könyvtári kvízjáték

2018. november 30-ig
W. A. Mozart Figaro házassága című operájához kapcsolódó könyvtári kvízjáték

2018. december 15-ig
Závada Pál az utolsó üzlet című színművéhez kapcsolódó könyvtári kvízjáték

2018. december 31-ig
Dargay – Nepp – Romhányi – Strauss: Szaffi című zenés mesejátékához kapcsolódó könyvtári kvízjáték

2019. január 31-ig
Dés-Nemes-Böhm-Korcsmáros-Horváth: Valahol Európában című musicaljéhez  kapcsolódó könyvtári kvízjáték

PROGRAMOK

2018. november 5. (hétfő) 17.00 –  helyszín: 1. emelet folyóirat-olvasóterem
Bubryák István filmválogatása XI. évad! 2 az 1-ben: könyv- és filmbemutató!

A könyv:
Wisinger István: Egy ember az örökkévalóságnak Neumann János regényes élete (Atheneaum)

A film:
Neumann János (John von Neumann/ részlet)
Egy magyar marslakó (Neumann János életműve/ részlet)

Egy most megjelent könyv a tudósról, akinek tudományos eredményeit a szakemberek Galilei, Newton és Einstein életművével mérik össze.
Wisinger István új könyve az öt marslakó egyikéről, Neumann Jánosról.

A könyv szerzőjével, Wisinger Istvánnal, Bubryák István beszélget.

,,Tényleg…! Sok tehetséges magyar származású tudós dolgozott Amerikában, de zseni csak egy: Neumann János." (Így emlékezett barátjára, iskola- és munkatársára Wigner Jenő Nobel-díjas tudós.)
Neumann Jánost ma elsősorban a számítógép atyjaként ismerik, pedig jelentős eredményeket ért el a kvantummechanika terén, megalapozta a játékelmélet közgazdasági összefüggéseit, elvégezte a legfontosabb számításokat az atombomba elkészítéséhez. Rendkívüli emlékezőtehetségének köszönhetően a princetoni házában tartott társasági eseményeken viccekkel és ókori történetekkel szórakoztatta vendégeit, és még halálos ágyán is matematikai feladványokat oldott meg, - ellenőrizve agyának pontos működését.
Wisinger István dokumentumregénye az ő rendkívüli életének (1903-1957) rövid krónikája. Elsősorban arról szól, hogyan jutott el Neumann - zseniális elméjének hála - Budapestről az Egyesült Államokba, és hagyatékából hogyan lett az örökkévalóság egyik legnagyobb kincse.

(A Líra Könyv Zrt. Fókusz Könyváruház kitelepülésének köszönhetően a könyv kedvezményes áron megvásárolható a helyszínen!)

2018. november 8. (csütörtök) 16.30 óra –  helyszín: Gyermekkönyvtár
Meséről mesére: Az Iciri piciri és a Jancsi és Juliska című diafilmek vetítése.

2018. november 9. (péntek) 10.00-11.00 óráig – helyszín: Somogyi-könyvtár Agóra Gyermekkuckó
Tipegők tánca, a Táncolj Babám szervezésében – táncos, mozgásos, ritmusfejlesztés 1-3 éves korig
A foglalkozást vezeti: Gombosné Donka Emese

2018. november 9. (péntek) 16.30 óra – helyszín: Somogyi-könyvtár Agóra Gyermekkuckó
Mese, mese, mátka… – diafilm vetítés
Címe: Biciklitúra a Pipitér-szigetre

2018. november 10. (szombat) 13.00 – helyszín: 3. emelet Emlékkönyvtár
Emlékkönyvtár-látogatás

A Dóm téri központi épület  3. emeletén található Emlékkönyvtárban a 43.701 kötetes alapítványi gyűjteményből látható egy közel 10.000 kötetes reprezentatív válogatás. A gyűjtemény sokszínűségét, tudományos értékét jól példázza, hogy Somogyi-könyvtár birtokában van 36 ősnyomtatvány, amelyek közül 8 hazánkban egyedi példány. Különösen figyelemre méltóak még a 16. századi európai nyomdák fa- illetve rézmetszetekkel illusztrált remekei s a kutatók által is használt Régi Magyarországi Nyomtatványok kötetei.

Találkozás: a Somogyi-könyvtár adminisztrációs pontjánál
A bemutató időtartama: 1 óra
Ára: egységesen 500 Ft
A könyvek védelme miatt fokozottan ügyelünk a megfelelő hőmérsékletre és páratartalomra. Kérjük, a látogatás tervezésekor vegyék figyelembe, hogy a várható hőmérséklet 17°C.

A Somogyi Károly Emlékkönyvtár zárt különgyűjtemény. Turisztikai célú látogatása a Somogyi-könyvtár és a Szegedi Tourinform közös programjai keretében lehetséges.
Fotózásra nincs lehetőség.

2018. november 13. (kedd) 16.00 – 18.00-ig helyszín: Somogyi-könyvtár Agóra Gyermekkuckó
Képregényre hangoló – Interaktív játékok képregényekhez óvodások és kisiskolások részére

2018. november 13. (kedd) 16.30 óra – helyszín: Gyermekkönyvtár
Meséről mesére: A Két bors ökröcske és a Kacor király című diafilmek vetítése.

2018. november 14. (szerda) 15.00 – 16.00-ig helyszín: Somogyi-könyvtár Agóra Gyermekkuckó
Mackó kuckó – A kristálygömb – Játékos mesefoglalkozás kisiskolásoknak
Foglalkozást vezeti: Orlik Ilona

2018. november 14. (szerda) 16.30 – helyszín: 1. emelet folyóirat-olvasóterem
Závada Pál: Az utolsó üzlet című színművéhez kapcsolódóan közönségtalálkozó a Szegedi Nemzeti Színház 2018. november 23-i ősbemutatóját megelőzően
Résztvevők: Lukáts Andor rendező, valamint Jakab Tamás, Szávai Viktória, Vicei Zsolt színművészek
Moderátor: Almádi Róbert, a Návay Lajos Szakgimnázium magyar és kommunikáció szakos tanára.

A darab 1944-ben játszódik. Főszereplői az ország legnagyobb vállalatbirodalmának tulajdonosai, de zsidó származásuk miatt üldözöttek. Megmenekülésük fejében a gyáraikat és a birtokaikat adják majd át az SS-nek. Az utolsó farsangra összegyűlnek a családi kastélyban. Aggodalmaik kettősek: egyrészt hogyan sikerülhet megmenteniük az életüket, másrészt pedig a rendkívüli helyzetben mihez kezdjenek egymás közti viszonyaikkal. Különösen ami Kohner Artúr nagytőkést, a feleségét, Weiss Helént, a jelentős örökség tulajdonosát, illetve a vagyontalan rokont, a fiatal özvegy Valériusz Lolát illeti, aki Kohner titokban tartott szeretője. 

2018. . november 14. (szerda) 16.30 – helyszín: 17.00 – helyszín: alagsori klub
Fiatal tehetségek Szegeden
Dr. Szondi Ildikó ötlete alapján hónapról-hónapra bemutatkoznak az SZTE Sófi Ösztöndíj Alapítvány által támogatott fiatal szegedi tehetségek. A Sófi Alapítvány több mint 20 millió forint ösztöndíjjal és többféle szolgáltatást nyújtva patronálta a tehetségeket az elmúlt 17 évben, akikből egymást segítő, együttműködő közösséget is szervez.
Vendég: Almási Éva, Sófi-ösztöndíjas biológushallgató (SZTE, TTIK)
Háziasszony és beszélgetőtárs: Büky Bea színművész

Almási Éva, 1994-ben született Pécsen, 2013-ban érettségizett a pécsi Janus Pannonius Gimnáziumban. 2018-ban biológus diplomát szerzett a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Karán. Diplomamunkáját a másodlagos egyszerűsödés evolúciós és genetikai hátteréről készítette a Szegedi Biológiai Kutatóközpontban Dr. Nagy László témavezetésével. Szekciójában első helyezést ért el a SZTE TTIK Tudományos Diákköri Konferenciáján 2016-ban. Kétszer nyerte el a Nemzeti Tehetség Program „A Nemzet Fiatal Tehetségeiért” kitüntetését (2015, 2017), valamint a Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíjat (2016, 2017). 2016-ban az SZTE Tehetségpont Kiválósági Listájának bronz, míg 2018-ban ezüst fokozatú kitüntetésében részesült. 2018-ban elnyerte a Sófi József Alapítvány Fődíját a Biológia mesterképzés kategóriájában. 2018-ban SZTE TTIK Kiváló hallgatója címet nyerte el. Tanulmányai során 3 nemzetközi és számos hazai konferencián vett részt előadóként és poszter-szerzőként. Egyetemi évei során a Móra Ferenc Szakkollégium lakója volt, ahol számos kollégiumi konferencián vett részt, illetve aktív tagja volt a kollégium közösségi életének, 4 éven át filmklubot szervezett.

2018. november 16. (péntek) 10.00-11.00 óráig – helyszín: Somogyi-könyvtár Agóra Gyermekkuckó
BabaKuckó
Téma: Képesség fejlesztés kineziológával
Előadó: Nagy Krisztina tanár, kineziológus, természetgyógyász

2018. november 16. (péntek) 16.30 óra –  helyszín: Somogyi-könyvtár Agóra Gyermekkuckó
Mese, mese, mátka…– diafilm vetítés
Címe: Borsószem hercegkisasszony

2018. november 20. 16.30 óra –  helyszín: Gyermekkönyvtár
Meséről mesére: A kiskakas gyémánt félkrajcárja és a Holle anyó című diafilmek vetítése.

2018. november 22. (csütörtök) 17.00 – helyszín: 1. emelet folyóirat-olvasóterem
"...és az Isten Lelke lebeg vala a vizek felett.” dr. Szerdahelyi Péter fotográfus kiállításának megnyitója
A kiállítást megnyitja: Radnai István költő
Dr. Szerdahelyi Péter kutatóként dolgozott a Szegedi Tudományegyetemen. Mintegy négy évtizede fotografál, elsősorban a természetet és épített örökségünk kincseit. Számára a fotózás töltődés, "flow-élmény", célja pedig a fényélmény megosztása másokkal. A víz, az élet kialakulásának bölcsője és annak fontos feltétele, számtalan csodát tartogat. Szinte érezni a Lélek lebegését felette, közelében - ezeket tárja elénk kiállításán az alkotó a Tisza partján vagy a holtágakon készült fotóin.
A fotográfus korábbi kiállításai a Somogyi-könyvtárban, a Dorozsmai Művelődési Házban és a Démász Galériában voltak láthatók.

2018. november 23. (péntek) 10.00-11.00 óráig – helyszín: Somogyi-könyvtár Agóra Gyermekkuckó
BabaKuckó
Tipegő, topogó zenebölcsi Énekes, hangszeres foglalkozás 0-3 éves korig
Foglalkozást vezeti: Prisztavok Zsuzsanna – Lélek ringató hangok MAGMA Dobkör vezetője

2018 november 23 (péntek) 16.30 óra –  helyszín: Somogyi-könyvtár Agóra Gyermekkuckó
Mese, mese, mátka…– diafilm vetítés
Címe: Boribon, a játékmackó

2018 november 23 (péntek) 16.30 óra – helyszín: Somogyi-könyvtár Agóra Gyermekkuckó
Mese, mese, mátka… – diafilm vetítés
Címe: Boribon, a bajnok

2018. november 24. (szombat) 10.00 -17.00 – helyszín: Somogyi-könyvtár
10. Szegedi Képregényfesztivál
A fesztivál idei előadói között megtaláljuk az ország különböző részéről érkező szakembereket és alkotókat éppen úgy, ahogyan a szegedieket is. Az ismert és ismertségre pályázó képregényrajzolókat alkotás közben figyelheti meg az érdeklődő nagyérdemű. Sőt, a vállalkozókedvűek ceruzát ragadva társulhatnak az alkotáshoz.
A fesztivál idejére képregénykiadók és -terjesztők jelen lesznek kínálatukkal, biztosítva az újdonságok megtekintésének és megvásárlásának lehetőségét.

2018. november 26. (hétfő) 17.00 – helyszín: 1. emelet zeneszoba
A Zeneszerző és közönsége találkozó vendége: Dobszay-Meskó Ilona
A művésznő 2005-ben zeneszerzés szakon végzett a Zeneakadémián, 2010-ben karmester szakon szerzett diplomát. 2002-ben I. helyezést ért el a Vántus István Zeneszerzésversenyen.
Művei rendszeresen felhangzanak magyar és külföldi fesztiválokon.

A program a Vántus István Kortárszenei Napok keretében kerül megrendezésre

2018. november 27. (kedd) 16.30 óra – helyszín: gyermekkönyvtár
Meséről mesére: A Kicsi mimi nagytesó lesz és A kis gömböc című diafilmek vetítése.

2018. november 28. (szerda) 17.00 – helyszín: 1. emelet folyóirat-olvasóterem
Zenei Album – Emlékest Sugár Rezső zeneszerző, zenepedagógus tiszteletére
A Zenei Album sorozatban a 30 éve elhunyt Sugár Rezső Erkel- és Kossuth-díjas zeneszerző, zenepedagógusra emlékezünk. A koncerten a zeneszerző kamaraműveiből hangzanak el részletek szegedi zeneművészek tolmácsolásában.
A rendezvényhez kapcsolódó kiállítás 2018. november 12- december 11-ig tekinthető meg.
Sugár Rezső a Kodály-tanítványok későbbi nemzedékéhez tartozik. Kompozícióiban, ezért természetes módon jelenik meg a kodályi hatás. A zene számos műfajában alkotott, így életművében megtalálhatók pl.: szimfonikus és kamarazene-művek, oratóriumok, zongoradarabok, dalok, kórusművek. Sugár – stílusában – tagadhatatlanul magyar zeneszerző, e hagyományok folytatója, a magyar nemzeti stílus továbbvivője; művei – az egyéni jelleg mellett – gyakran népzenei ihletésűek. Egyik legismertebb műve a Romhányi József szövegére írt Hősi ének című oratórium, amelyet először a Magyar Rádió mutatott be 1952 októberében, a Rádiózenekar előadásában. Zeneszerzői korszakának második szakasza az 1950-es évek végétől bontakozott ki.
A program a Vántus István Kortárszenei Napok keretében valósul meg

KIÁLLÍTÁSOK

2018. november 1-30-ig –  helyszín: Somogyi-könyvtár, Agóra Gyermekkuckó
Az ellopott futár címmel Garisa H. Zsolt grafikus Rejtő Jenő regényéhez készített képregény-adaptációjából válogatott kamara kiállítás

2018. november 5-től november 28-ig
50 éve hunyt el Hamvas Béla író, filozófus, esztéta – könyvkiemelés a műveiből

2018. november 22-től  december 29-ig – helyszín: 1. emelet folyóirat-olvasóterem
"...és az Isten Lelke lebeg vala a vizek felett.” dr. Szerdahelyi Péter fotográfus kiállítása
Dr. Szerdahelyi Péter kutatóként dolgozott a Szegedi Tudományegyetemen. Mintegy négy évtizede fotografál, elsősorban a természetet és épített örökségünk kincseit. Számára a fotózás töltődés, "flow-élmény", célja pedig a fényélmény megosztása másokkal. A víz, az élet kialakulásának bölcsője és annak fontos feltétele, számtalan csodát tartogat. Szinte érezni a Lélek lebegését felette, közelében - ezeket tárja elénk kiállításán az alkotó a Tisza partján vagy a holtágakon készült fotóin.
A fotográfus korábbi kiállításai a Somogyi-könyvtárban, a Dorozsmai Művelődési Házban és a Démász Galériában voltak láthatók.

2018. november 28-tól december 11-ig – helyszín: 1. emelet folyóirat-olvasóterem
Sugár Rezső zeneszerző, zenepedagógus 30 éve hunyt el - kamarakiállítás
A tárlat a 30 éve elhunyt Sugár Rezső Erkel- és Kossuth-díjas zeneszerző, zenepedagógus munkásága előtt tiszteleg.

Sugár Rezső a Kodály-tanítványok későbbi nemzedékéhez tartozik. Kompozícióiban, ezért természetes módon jelenik meg a kodályi hatás. A zene számos műfajában alkotott, így életművében megtalálhatók pl.: szimfonikus és kamarazene-művek, oratóriumok, zongoradarabok, dalok, kórusművek. Sugár – stílusában – tagadhatatlanul magyar zeneszerző, e hagyományok folytatója, a magyar nemzeti stílus továbbvivője; művei – az egyéni jelleg mellett – gyakran népzenei ihletésűek. Egyik legismertebb műve a Romhányi József szövegére írt Hősi ének című oratórium, amelyet először a Magyar Rádió mutatott be 1952 októberében, a Rádiózenekar előadásában. Zeneszerzői korszakának második szakasza az 1950-es évek végétől bontakozott ki.

A program a Vántus István Kortárszenei Napok keretében valósul meg

 

Korábban megnyílt kíállítások, amelyek még NOVEMberben is megtekinthetők:

2018. október 1-től november 20-ig – helyszín: földszinti Internet-tér
Ugra-bugra 2017 – tematikus kiállítás a Deák Gimnáziumért Alapítvány támogatásával
„A fotózás egyre népszerűbb szabadidős tevékenység a Deák Ferenc Gimnázium diákjai körében. A média tagozat tanulói rendszeresen kapnak olyan kreatív feladatot, amely során bizonyos szempontoknak megfelelve kell adott számú fényképet elkészíteniük úgy, hogy közben törekedjenek a tanult képalkotási szabályok figyelembe vételére. Az itt látható kiállítás is egy ilyen iskolai feladat nyomán állt össze. A diákok rengeteg színvonalas és/vagy mókás képet nyújtottak be. Az ő munkáik kiegészültek a gimnázium más osztályaiban tanuló tehetséges fiatalok képeivel, valamint egy volt deákos diák, Kondor Csaba operatőr munkáival is.
A pályázati kiíráshoz Philippe Halsman, JUMPOLOGY című sorozata adta az ihletet. Halsman az 50-es években egy megbízás kapcsán fényképezett le számos hírességet - természetesen ugrálás közben. Azt vallotta, hogy a modell ilyenkor magára az ugrásra koncentrál, és lehullik róla a gondosan felépített és megszokott maszk - és a fotográfusnak pont erre az őszinte pillanatra van szüksége.
A tárlaton látható alkotásokat több száz közül válogatták ki a mentortanárok, és az iskola alapítványának köszönhetően tekintheti meg most a nagyközönség is. Jó szórakozást, és senki ne fogja vissza magát, ha a képek láttán örömében ugra-bugrálni támad kedve! Még valami! Ha valaki szeretne részt venni a későbbi deákos fotóprojektekben, lépjen be a "Ifjú fotóművészek DFG" FB csoportba. Ott mindig értesülhet a legújabb feladatokról, lehetőségekről!” (Magyar Csaba és Andóczi-Balog József )

2018. október 4-től december 5-ig – helyszín: földszinti kiállítótér
Anno 1918 – kiállítás
A kiállítás 100 évvel ezelőtti történéseket elevenít fel: hogy élt 1918-ban a világ, mi tartotta izgalomban Magyarországot, milyen hírektől volt hangos a szegedi utca? A fronton zajló események mellett békés pillanatokat is igyekszünk felidézni: a tudomány és technika eredményeit, irodalmi és képzőművészeti alkotások születését.
A tárlaton 100 éves újságok, könyvek, plakátok, fotók és kéziratok vetítik elénk az év eseményeit és szereplőit – kiegészítve könyvtárunk gyűjteményének néhány újabb, a korszakot idéző kötetével.

2018. október 8-tól november 10-ig – helyszín: 1. emelet folyóirat-olvasóterem
175 éve született Edvard Grieg zeneszerző – kamarakiállítás
Edvard Grieg 1843. június 15-én született Bergenben. A hegedűvirtuóz Ole Bull javaslatára a lipcsei konzervatórium növendéke lett, ahol Mendelssohn és Schumann zenéjének hatása alá került. Többször megfordult Rómában, itt találkozott Ibsennel és Liszt Ferenccel. 1885-ben Bergen mellett építette fel otthonát, a Troldhaugent, ahová ma is sűrűn zarándokolnak el emlékének tisztelői. 1897-ben a berlini akadémia tagja lett. Legnépszerűbb darabja az Ibsen művéhez írt Peer Gynt-szvit, e téma irodalmi és zenei téren a legismertebb norvég műalkotások egyike. Az 1880-as évek végétől Európa-szerte ünnepelték. 1907. szeptember 4-én halt meg Bergenben.

2018. október 24-től november 21-ig – helyszín: 1. emelet folyóirat-olvasóterem
Zöldellő – Baczkó Andrea keramikustanár kiállítása
„Minden természeti képződmény, minden falevél, termés, rovar, ember vagy emberi ujjlenyomat egyedi, megismételhetetlenül egyszeri. A természetben található változatos formák lenyűgöznek. Ezek belső szerkezetének harmóniájából építkezem. A kerámia az őselemekből épül fel: föld-darabból alakítom, víz által válik formálhatóvá, majd a tűz teszi véglegessé. A természethez ennél közelebb már nem is kerülhetnék.” (Baczkó Andrea)

 

A Somogyi-könyvtár Fiókhálózatának 2018. novemberi rendezvényei

Kiállítások

Csillag téri fiókkönyvtár
november 5-30. A Nagy Háború – képeslap válogatás Steiner Józsefné gyűjteményéből az I. világháború befejezésének 100. évfordulója alkalmából.

Dorozsmai fiókkönyvtár
november 5-20. Deákos naptárképek 2017/2018
Nyolc éve hagyomány már a Szegedi Deák Ferenc Gimnáziumban, hogy a fotózás iránt érdeklődő tanulók egy tanév eleji verseny keretében benyújtják az elmúlt év során készült legjobb fotóikat, és a legeslegérdekesebb alkotások az azévi deákos kártyanaptárakon jelennek meg az alkotó nevével és osztályával együtt. A kiválasztottak így az egész iskola előtt büszkélkedhetnek a tehetségükkel. 2017 szeptemberében különösen sok pályamunka érkezett be, több mint félezer, és ezekből emelte ki a médiatanárokból álló zsűri a kiállításon látható 100 alkotást. Aki végignézi ezt a gyűjteményt, megpillanthatja, hogy a deákos diákok (és két tanáruk) a múlt év és a nyár során mit ítéltek a világból megörökítésre és bemutatásra érdemesnek, és hogy a zsebekben, táskákban lapuló okostelefont vagy éppen a tükörreflexes fényképezőgépet micsoda bravúrral tudja már használni a tizenéves nemzedék. Kellemes szemlélődést kívánnak a kiállítás összeállítói és gondozói, vagyis az iskola médiatanárai: Andóczi József, Erdélyi Eszter, Magyar Csaba és Novotny Katalin!

Északvárosi fiókkönyvtár
november 5-30. A Füvészkert arcai –  az SZTE Füvészkert fotókiállítása

Francia utcai fiókkönyvtár
november 5 - 30. Schmidt Andrea Az esélyegyenlőségről női szemmel – fotókiállítás. A kiállítás megtekinthető a könyvtár teljes nyitvatartási idejében.

Móra utcai fiókkönyvtár  
november 5-30. Kincses advent – kiállítás a Móra utcai fiókkönyvtár olvasóinak munkáiból (horgolt, varrott darabok, ékszerek, kerámiák, rajzok, festett fadobozok)

Odesszai fiókkönyvtár
november 5-30. Indiai barangolás címmel Szepesi Kati fotókiállítása

Petőfi-telepi fiókkönyvtár
november  5-30. Testbe-nyitva – fotók a táncról. Az októberi rendezvényhez kapcsolódóan készült kiállítás megtekinthető november végéig.

Rókusi fiókkönyvtár
november 5-30. Manó Világ – ízelítő a Manó Könyvek Kiadó illusztrátorainak újabb rajzaiból
A 2004-ben alapított Manó Könyvek küldetése a minőségi, de mindenki számára elérhető gyerekkönyvek kiadása. A legkisebbeknek szóló leporellóktól, lapozóktól, színezőktől és fürdős könyvektől a mesegyűjteményeken, ismeretterjesztő sorozatokon és első olvasókon át a tinédzsereknek szóló regényekig számos kiadvánnyal vannak jelen a piacon.
Képeskönyveiket legtöbbször magyar szerzők írják, és magyar művészek illusztrálják. Ezekből nyújt ízelítőt a kiállítás.

Szőregi fiókkönyvtár
november 5-30-ig Színház az egész világ – válogatás Újhegyi Éva fotós, a Szegedi Nemzeti Színház korábbi előadásairól készült fotóiból

Tápéi fiókkönyvtár
november  2-15. A Nap-Fény Fotókör Egyesület tagjainak “Az ősz színei” című közös kiállítása a Tápai fiókkönyvtárban
október. 25- november 23-ig
“Mátyás a Reneszánsz király” – képeslap kiállítás Steiner Józsefné gyűjteményéből a Heller Ödön Művelődési Házzal közös szervezésben

Programok

Csillag téri fiókkönyvtár
november 5-30-ig Használt könyvek vására 50 forintos áron, könyvtárunk teljes nyitvatartási idejében.
november 5. 17.00 órától Film-Csillag-Klub
Egy közös összejövetelre várjuk a filmek szerelmeseit Szegeden, a Csillag téri fiókkönyvtárba. Minden hónapban beszélgetünk, filmekről, sorozatokról, könyvekről, élményekről.
E havi témánk: Az I. világháború a filmekben
november 7. 16.00-18.00 Csillagfény – családi diavetítés a Nagy Dia (hó)Naphoz kapcsolódva
november 14.  16.00-18.00 Csillagfény – családi diavetítés a Nagy Dia (hó)Naphoz kapcsolódva
november 21. 16.00-18.00 Csillagfény – családi diavetítés a Nagy Dia (hó)Naphoz kapcsolódva
november 28. 16.00-18.00 Csillagfény – családi diavetítés a Nagy Dia (hó)Naphoz kapcsolódva
november 29. 17.00 órakor Korea Klub – Ismerj fel! – koreai sorozatok más nézőpontból. Mennyire ismered a koreai drámákat és a bennük szereplő színészeket? Most megtudhatod, ha játszol velünk!

Északvárosi fiókkönyvtár
november 6. 10.30 órakor ‘Terefere nem csak irodalomról’ klub keretében "És ámulok, hogy elmulok." (József Attila: Töredék) Írók, költők az elmúlásról címmel beszélgetés Dévai Kálmánné nyugdíjas pedagógus vezetésével.
november 7. 16.30 órakor ‘Tinikuckó’: Kortársak – közösség – drámajátékok Tiniklubunkba a felső tagozatos korosztályt várjuk!
november 10. 13.30 órakor A „Digitális Jólét Program Pontok fejlesztése” - GINOP-3.3.1-16-2016-00001  pályázati program keretében: E-világ az 50-en túliak számára tanfolyam 1-2. alkalma. A programon a részvétel előzetes bejelentkezéshez kötött (Szeged, Gáspár Zoltán u. 6., tel.: 635-357).
november 14. 13.30 órakor A „Digitális Jólét Program Pontok fejlesztése” - GINOP-3.3.1-16-2016-00001  pályázati program keretében: E-világ az 50-en túliak számára tanfolyam 3-4. alkalma. A programon a részvétel előzetes bejelentkezéshez kötött (Szeged, Gáspár Zoltán u. 6., tel.: 635-357).
november 15. 10.00 órakor EFOP-3.7.3-16 Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása elnevezésű pályázat keretében: ‘A szülői szerep is tanulható, avagy Te is lehetsz „elég jó szülő” havi szakkör kisgyermekes anyukáknak. Kisgyermekek étkezési és alvási problémáinak okai, megoldási lehetőségek címmel tart előadást Dr. Vereska Ágnes gyermekorvos, rehabilitációs szakorvos. A programon való részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött (Szeged, Gáspár Zoltán u. 6., tel.: 635-357, eszak@sk-szeged.hu).
november 16. 16.00 órakor a Könyvkirály-képző gyerekklubba várjuk játékos mesefoglalkozásra az iskolás gyerekeket.
november 16. 16.30 órakor 'Tanulásra hangoló szülőknek' klubban - Egyedül nem megy?! előadássorozat 3. alkalom. Támogató légkör kialakítása (visszajelzések, megerősítések) címmel beszélgetés Csikósné Monostori Erzsébet fejlesztő pedagógus vezetésével. A programon a részvétel előzetes bejelentkezéshez kötött (Szeged, Gáspár Zoltán u. 6., tel.: 635-357, eszak@sk-szeged.hu).
november 21. 16.30 órakor ‘Olvasni menő! könyvklub kamaszoknak’ – Gyertek a könyvtárba, és beszélgessünk kedvenc könyveitekről!  Új könyvklubunkba a 12-14 éves korosztályt várjuk!
november 23. 16.00 órakor a ‘Mesekuckó’ gyerekklubba mese- és kézműves foglalkozásra várjuk az óvodás és iskolás gyerekeket családjukkal együtt a Nagy Dia (hó)Naphoz kapcsolódva.
(A kézműves anyagok költségéhez gyermekenként 100 Ft hozzájárulást kérünk.)
november 28. 13.30 órakor A „Digitális Jólét Program Pontok fejlesztése” - GINOP-3.3.1-16-2016-00001  pályázati program keretében: E-világ az 50-en túliak számára tanfolyam 5-6. alkalma. A programon a részvétel előzetes bejelentkezéshez kötött (Szeged, Gáspár Zoltán u. 6., tel.: 635-357).

Francia utcai fiókkönyvtár
november 10. 10.00 órakor Dia Matiné – a Nagy Dia(hó)nap rendezvénysorozatához csatlakozunk.
november 21. 16.30 órakor  A cukorbetegség mint világjárvány. Kezelés – Megelőzés.
Nemzetközi Diabétesz Világnap november 14. Szabóné Ábrahám Zsuzsanna diabetológiai szakápoló előadása.
november 22. 16.00 órakor Mesés Ismerettár – A Természet kalendáriuma – A késő ősz állatvilága. Ismeretközlő és kézműves foglalkozás gyerekeknek. ( A kézműves anyagok anyagköltségét a képviselői alap biztosítja.)
november 29. 16.00 órakor Dia Matiné – a Nagy Dia(hó)Nap rendezvénysorozatához csatlakozunk.
november 5 - 30. Használt könyvek vására a könyvtár teljes nyitvatartási idejében.

Móra utcai fiókkönyvtár
november 8. 16.30 órakor Tekerős mozimaraton – diafilmvetítés a könyvtárban a Nagy Dia(hó)Nap rendezvényeihez csatlakozva
november 14. 16.30 órakor Varázshegy TSMT – beszélgetés a TSMT terápiáról, az egyéni és csoportos tornáról  Horváth-Kelemen Krisztina gyógypedagógus, egyéni TSMT-terapeutával és Czankné Bodó Anikó óvodapedagógus, csoportos TSMT-terapeutával
Miért baj, ha a csecsemőkori reflexek fennmaradnak; mit jelenthet, ha lábujjhegyezik a gyerkőc, milyen következménye lehet, ha nem vagy keveset kúszott/mászott? Szeretnénk néhány tévhitet eloszlatni és megerősíteni mindenkiben, hogy nincs rossz gyerek, csak MÁSMILYEN!
november 15. 16.30 órakor Tekerős mozimaraton – diafilmvetítés a könyvtárban a Nagy Dia(hó)Nap rendezvényeihez csatlakozva
november 22. 16.30 órakor Tekerős mozimaraton – diafilmvetítés a könyvtárban a Nagy Dia(hó)Nap rendezvényeihez csatlakozva
november 28. 16.30 órakor EFOP-3.7.3-16 – Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása – Mit tanulhatnak a mai nők a mesebeli királykisasszonyoktól? – alkotó-fejlesztő meseterápiás foglalkozás nőknek
november 29. 16.30 órakor Tekerős mozimaraton – Diafilmvetítés a könyvtárban a Nagy Dia(hó)Nap rendezvényeihez csatlakozva

Odesszai fiókkönyvtár
november 5-30.  Használt könyvek félárú vására fiókkönyvtárunk teljes nyitvatartási idejében.
november 5-30. Diamaraton! Az Országos Nagy Dia(hó)Naphoz  csatlakozva új és klasszikus mesefilmek vetítése a könyvtár nyitvatartási idejében 10-12-ig és 13-18 óráig. Csoportok jelentkezését kérjük előre egyeztetni a 62/950-055 telefonszámon
november 5. 16.30 óra Játékos Felnőtt Kör, ahol társasjátékoké és a felhőtlen jókedvé a főszerep
november 7.  17 óra Adalékanyagok szerepe és hatása az élelmiszerekben – Samu Rózsa élelmiszeripari mérnök előadása az Alternatív Gyógymód Klubban
november 9.  16 óra EFOP-3.7.3-16 Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása elnevezésű pályázat keretében – A sclerosis multiplex betegek életminőségének javításáért – kompetenciafejlesztő, művészetterápiás szakkör, ahol az akrilfestés technikájával ismerkednek a résztvevők
november 10.  Nagy Dia Nap az Odesszai fiókkönyvtárban! Az Országos Nagy Dia (hó)Naphoz csatlakozva új és klasszikus mesefilmek vetítése 10.30-12 óráig és 13-16 óráig
november 12. 17 óra “Rólunk beszélnek a kövek” – Aigner Jenő előadása a Múltpergető Jelen - város- és kultúrtörténeti sorozaton.
november 16. 16.30 óra Játékos Felnőtt Kör, ahol társasjátékoké és a felhőtlen jókedvé a főszerep
november 19. 16.30 óra Játékos Felnőtt Kör, ahol társasjátékoké és a felhőtlen jókedvé a főszerep
november 23. 17 óra az Odesszai Könyv-Fa-Ló gyerekklubban Cuevas, M: Egy képzeletbeli barát kalandjai című regényére épülő játékos foglalkozásra, könyvajánlóra várjuk az iskolás gyerekeket
november 30. 16.30 óra Játékos Felnőtt Kör, ahol társasjátékoké és a felhőtlen jókedvé a főszerep
november 30. 16.30 óra a Mesetarisznyában Tóth Krisztina: Murci cica és a Mikulás című mese és ahhoz kapcsolódó játékos foglalkozás

Petőfi-telepi fiókkönyvtár
november 14. szerda 17.00 óra  “Ötórai tea” 
Akinek akkora a szíve, mint a Kilimandzsáró. Beszélgetés Hemingway-ről, irodalomról egy kicsit másképp.
“Jéghegyek vagyunk önmagunk óceánjában, egytized rész, ami látszik belőlünk, kilenctized lent van a mélyben.”  Ernest Hemingway

Rókusi fiókkönyvtár
november 5-30. Használt könyvek vására 50-100 forintos áron fiókkönyvtárunk teljes nyitvatartási idejében.
november 6. 14.00 órakor a Somogyi-könyvtár Íróklubjának következő összejövetele, melynek keretében Halottak napjához kapcsolódva megemlékezünk Szeged nevezetes íróiról, művészeiről, valamint az Íróklub tagjai felolvasnak saját írásaikból.
Minden  kedves érdeklődőt szeretettel várunk!
"Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek,
Hiába szállnak árnyak, álmok, évek,"
Juhász Gyula: Consolatio
november 10. 11-12 óráig és 15-16 óráig az Országos Nagy Dia (hó)Naphoz csatlakozva Zebra Zoli kalandjai címmel diavetítéssel várjuk a gyermekeket és családjukat.
november 16. 16.30 órakor Veszteségfeldolgozás címmel Csányi Edit gyászfeldolgozás módszer specialista előadására várunk mindenkit, aki akut veszteséggel él, aki régóta hordozott veszteségtehertől szabadulna.
"...mert azt megtanultuk, hogyan szerezzünk meg valamit,
de azt nem, vajon mit tegyünk, ha elveszítjük azt..."
november 21. 16.30 órakor az Év-Kör következő összejövetelére, jeles napokról, jelképekről és az irodalom kiemelkedő alakjairól szóló beszélgetésre hívunk minden érdeklődőt. E havi témánk a derű és a hónap írója, Janikovszky Éva
november 23. 16.30 órakor Télapóhívogató címmel meseolvasásra és kézműveskedésre várjuk a gyermekeket és családjukat a Barkácskuckóba. (A kézműves anyagok költségéhez gyermekenként 100 Ft hozzájárulást kérünk.)

Szőregi fiókkönyvtár
november 20.17.00 órakor Újszászi Ilona: Hogyan lettek ők amerikai magyarok c. kötetének a bemutatója
november 9. 13.30 órakor diafilmvetítés 2./A osztályosoknak
november 16. 13.30 órakor diafilmvetítés kisiskolásoknak
november 23. 13.30 órakor diafilmvetítés kisiskolásoknak

Tápai fiókkönytár
november 6. 10.00 órakor diavetítés az Országos Nagy Dia (hó)Naphoz csatlakozva a Honfoglalás  utcai óvodásoknak
november 7. 18.00 órakor Cselekvő Közösség találkozó a könyvtárban
november 7-8. 17.00 órakor diavetítés az Országos Nagy Dia (hó)Naphoz csatlakozva
november 8. 14.00 órakor Interaktív könyvtári foglalkozás a Bálint Sándor Általános Iskola 3. osztályos tanulóinak
november 15. 14.00 órakor Interaktív könyvtári foglalkozás a Bálint Sándor Általános Iskola 4. osztályos tanulóinak
november 13. 17.00 órakor Két egzotikus sziget, Jáva és Bali - Griechisch Erika útiélmény beszámolója képekkel

 

Vassné Szabó Ágota

Kavics

Orromban érzem a tenger illatát.
Arcomra tette kezét a múlt.
Elmémre hétszín fátyla borult.
Csendben ölében tartott,
s kezével csorgatott körém
fehér, homokos partot.

A tenger türkiz tükrén
habszoknyák emelkedtek,
s a sós levegőben
cseppekké váltak a percek.
A parti sziklákról
- szerelmes csókja a víznek -
fejemre hullott a permet,
és az unatkozó sirályok
- félrebillentett fejjel -
szemügyre vettek.

Leengedtem látásom zsalugáterét,
mert kristállyal játszott a Nap,
míg a hal- és moszatszagú szél
bujkált a combjaim közt,
és elfészkelt a hónom alatt.

Így feküdtem ott,
- én a semmi -
a mindenség ölén, és azt gondoltam:
ha magába szív a tenger,
kavics leszek,
mely néha kibukkan,
megtörik rajta a fény,
ahogy ott lapul egy szirt tövén.

Durva hangzavar rántott vissza:
a parkban ültem egy fülledt napon,
mellettem a jelen csörömpölt,
s tenyeremből kipottyanva,
egy kavics koppanva gurult a padon

 

 

 Hirdetmény

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Szegedi Csoportja az alábbi időpontokban fogadja a lakosság adományait:
hétfő, szerda, csütörtök 9-11 és 15-17 óra között.
Cím: Szeged, Csanádi u. 9.
Átveszünk : ruhaneműt, cipőt, ágyneműt,gyógyszert, plédet, műszaki cikket, könyvet, bútort és bármit, ami használható és tiszta.
Kérjük, hogy az egyesületünknek szánt tárgyakat hozzák be a fenti címre, ne dobják konténerbe vagy gyűjtőládába,
mert azok nem hozzánk kerülnek.
Csoportunk kizárólag a Csanádi utcában tudja az adományokat gyűjteni.
Számlaszámunk: OTP Bank 11784009-20201485.

Segítséget köszönve a Szegedi Máltais Csoport.

Vissza a kezdőlapra