Közéleti Kávéház
2014. október havi programja
 
 

Szegedi Tudományegyetem
Juhász Gyula Pedagógusképző Kar
Művészeti Intézet Ének-zene Tanszék és Művészeti,
Művészetpedagógiai és Művészetközvetítő Szakkollégium szervezésében
 „Évfordulós művészek”
című 15. nemzetközi zenei konferencia
2014. szeptember 29-30.
a Tanszék Hattyas u.10. sz. alatti épületének
8103. (régi 821.) termében

A konferenciához kapcsolódó nemzetközi hangverseny
2014. szeptember 30-án, kedden 18 órakor

SZTE Rektori hivatal Díszterem (Dugonics tér 13.)

 

2014. október 1. szerda 10 óra  Bálint Sándor Szeretetotthon (Harmat u. 2-4)
 Kenéz Heka Etelka Költőnő Bölcs költeményei.
Háziasszony: Ritz Judit főigazgató

 

2014. október 1. szerda 17. óra. Somogyi Könyvtár Klubterem (Szeged, Dóm tér 1-4.)
Közéleti Kávéház Fiatal tehetségek Szegeden sorozat:

Dr. Szondi Ildikó és Andóczi Balogh Éva ötlete alapján hónapról-hónapra bemutatkoznak az SZTE Sófi Ösztöndíj Alapítvány által támogatott fiatal szegedi tehetségek.
A Sófi Alapítvány 14 millió forint ösztöndíjjal és többféle szolgáltatást nyújtva patronálta a tehetségeket az elmúlt 13 évben, akikből egymást segítő, együttműködő közösséget is szervez.

24. Program: Tóth Andrea, Sófi-ösztöndíjas neurobiológus

Házigazda és beszélgetőtárs: Prof. Dr. Szalay István, a Közéleti Kávéház Kuratóriumi Elnöke

Vendégek:
Tanítvány: Tóth Andrea, neurobiológus (MTA, Szegedi Biológiai Kutatóközpont)
Mestere: Dr. Deli Mária, tudományos tanácsadó (MTA, Szegedi Biológiai Kutatóközpont)

Tóth Andrea gimnáziumi tanulmányait a ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium német tagozatos osztályában biológia-kémia szakirányon végezte.
2008-ban molekuláris neurobiológus diplomát szerzett a Szegedi Tudományegyetemen, Dr. Deli Mária témavezetésével.
2008 óta az SZTE Általános Orvos tudományi Kar Elméleti Orvostudományok Doktori Iskolájának hallgatója. 2009-ben vendég kutató volt a japán Fukuokai Egyetemen.
Hallgatóként számos díjban részesült: diákköri előadásaival helyi és országos és tudományos konferencián ért el dobogós helyezést valamint, 2007-ben Köztársasági Ösztöndíjban részesült.
Diploma dolgozatával elnyerte a Magyar Szabadalmi Hivatal ösztöndíját A doktoranduszi évek alatt számos hazai és külföldi konferencián szerepelt.
2012-ben boldog tulajdonosa lett az SZTE Sófi-alapítvány vándorserlegének PhD hallgató kategóriában.
Ezt követően predoktori ösztöndíját a Richter Centenáriumi Alapítvány és a TÁMOP Nemzeti Kiválósági Program finanszírozta.
Kutatóként főként az agyi hajszálerek speciális szerkezetét létrehozó vér-agy gát védelmével foglalkozik. Ez a struktúra felelős az agy védelméért és tápanyagokkal való ellátásáért.
Azonban egyes betegségekben a vér-agy gát nem tudja megfelelően ellátni feladatait, ami idegrendszeri károsodásokhoz vezet.
A Dr. Deli Mária vezette Biológiai Barrierek Kutatócsoport kísérleteivel a vér-agy gát betegségek során fellépő változásait tárja fel,
valamint védőanyagokat keres az agyi erek védelmére sejttenyészetes modelleken.
Dr. Deli Mária az MTA doktora, a Szegedi Biológiai Központ Biofizika Intézetének tudományos tanácsadója.
Biológus és gyógyszerész hallgatói kiválóan szerepelnek a tudományos diákköri konferenciákon.
Témavezetői tevékenységéért a Sófi Alapítvány egyszer Ferenczy Lajos, kétszer pedig Farkas Tibor emlékdíjjal tüntette ki.
Kiváló oktatói tevékenysége részeként Szent-Györgyi mentorként középiskolás diákok tehetséggondozásában is részt vesz.

 

2014. október 2. csütörtök 17 óra Szegfű Klub (Oroszlán u, 2,)
Baloldali Páholy

"Vidéken élünk(?)"
A felemelkedés esélyeiről Magyarországon

Vendég: 
Gőgös Zoltán 
vidékpolitikus, országgyűlési képviselő, az MSZP elnökhelyettese

Házigazda: 
dr. Kozma József 
önkormányzati képviselő, az MSZP helyi

 

2014. október 3. péntek 18 óra MTA SZAB Székház, Díszterem
Szegeden a Mátészalkai Művészetbarátok

Bár nem azonos léptékű városokról van szó, de szellemiségben, a kultúrára,
lokálpatriotizmusra való fogékonyságban mégis rokonság fedezhető fel
Szeged és Mátészalka között. Összeköti például a két települést a múltból
Kosutány Ignác, aki Mátészalka szülötte, s a Szegedi Tudományegyetem
tanára, jogelődjének pedig rektora volt, a jelenből pedig a szatmári
kisvárosban élő Bíró Lajos szobrászművész, aki Szent-Györgyi Albert
nemrég felállított szobrának alkotója. Mátészalkaiként lett a szegedi közélet
fontos szereplője Dr. Szondi Ildikó és Sófi József is. Ezúttal négy olyan
férfiú látogat el a Szegedi Közéleti Kávéházba, akik Mátészalka kulturális
életében motornak számítanak.
PÉNZES

PÉNZES OTTÓ tanár, a Mátészalkai Művészetbarát Egyesület elnöke, aki
arról a pezsgő kulturális és szellemi életről mesél, amiről már legendák
keringenek,
Dr. UNGVÁRI ZSIGMOND orvos, a Főnix Park tulajdonosa, a Rotary Klub
volt magyarországi főkormányzója, aki egy olyan életformáról beszél, ami
világviszonylatban is érdeklődésre tart számot,
OLÁH ANDRÁS költő, drámaíró, az írószövetség tagja, akinek tizennégy
eddig megjelent kötete, elismerései, pályadíjai adnak rangot, s aki
munkásságáról vall, és műveiből szemezget,
MIKULICS ÁDÁM a fiatal táncművész, a Duna Táncegyüttes volt tagja, a
Szatmár Táncegyüttes szólistája, egyik vezetője, aki szatmári táncokat jár
majd az est folyamán.

 

2014. október 3. péntek 18 óra Szent-Györgyi Albert Agóra (Kálvária sgt.)
20 éves az országban csak Szegeden működő
Régi Zongoristák Klubja
Ez alkalommal a Közélet Kávéház emlékkoncertet szervez
A koncerten fellépnek a Klub tagjai: Dr.Csanádi Lajos
Háry Ferenc
Dr.Mózes János
Dr.Polgár Gyula zongoristák
Várnai Szilárd
Bedő Gábor
Vendégművész szinesíti a műsort: fellép Vajda Júlia operaénekes.
Az est moderátora:
Sári Zuzsanna
1994.október 4.-én indult A Régi Zongoristák klubja ez alatt a régi idők zongoristáiból álló klub értendő. Eredetileg néhány hónapot jósoltak működésének és lám 20 éve immár,
hogy Szeged zongorajátékot kedvelő, kedves közönsége és azok állandó érdeklődése ébren tartotta a klub tagjainak kedvét a zenéléshez.
A fellépők hittel és szeretettel szolgálták közönségüket és a kihalóban lévő műfaj fenntartását. Az "Új Hungária - majd Novotellé alakult szálloda,
A Forrás Szálló, a havonként megrendezett estek színhelyei. Koncertjeinknek pedig a Korzó zeneház, az Agora adott helyszínt. 20 év után már nem kell titkolnunk,
hogy sehol sem volt belépődíj. A lehetöséget közönségünk és a Klub is ingyen kapta. Most megköszönjük lelkes támogatóink segítségét, első helyen a Szegedi Közéleti Kávéház
vezetését a szervezési munkáért. Nagy köszönet továbbá lelkes, műértő szeretett közönségünknek, akiket erre a jubíleumi koncertre szeretettel várunk.
A koncert tervezett helyszíne az AGÓRA, az itt folyó szavatossági munkák csúszása esetén ugyanezen időpontban a Béke utcai Általános iskola aulájában kerül megrendezésre.
Tisztelettel kérjük vendégeinket: kísérjék figyelemmel ezt az esetlegesen előforduló helyszín változást!

 

2014. október 6. hétfő 17 óra SOMOGYI KÖNYVTÁR

FILMKLUB

Az MTVA Szegedi Stúdiójának archívumából BUBRYÁK ISTVÁN válogat.

A FÉM MŰVÉSZE

Portréfilm Tápai Antal szobrászművészről
25 perc

A film 1977-ben készült, Tápai Antal már 75 éves volt. Egy életpályát összegző film készítése az alig egyéves televízió-stúdió számára korszakos feladatnak bizonyult.
Tápai Antal a művész empátiájával, a tanár tapintatával segítette a műsort készítők munkáját.
Rendező: Orbán Tibor

DETERMINÁCIÓ

Emlékfilm Kováts Józsefről
15 perc

A Csillag Börtön falán emléktábla jelzi, itt végezték ki 1958. október 6-án Kováts Józsefet. A forradalom szegedi eseményeiben nem ő vitte a vezető szerepet,
áldozatnak mégis őt nézte ki a hatalom, mert vele lehetett a megszokottnál is nagyobb félelmet kelteni. Maradványai valahol a rabtemető árkában porladnak…
Rendező: Bubryák István

 

2014. október 6. hétfő 18 óra Korzó Zeneház (Feketesas u.)

HATALOM, LÉLEK, LÉLEKTELENSÉG

Verdi Macbethjének ősváltozata a Szegedi Nemzeti Színházban

Vendégek: Galgóczi Judit rendező és Pál Tamás karmester

Közreműködnek: Nadia Cerchez és Kelemen Zoltán operaénekesek

Házigazda: Márok Tamás operatikus

 

2014. október 7. kedd 15.30 óra Somogyi Könyvtár

OLVASÓKÖR

Borbély Szilárd: Nincstelenek

A mű megbeszélése rövid bevezető után spontán módon történik.

Háziasszony: Palotásné Nagy Éva tanár

 

2014. október 7. kedd 17 óra Somogyi Könyvtár

SZEGEDI „HÍRESSÉGEK” AMELYEK NÖVELTÉK A VÁROS ISMERSÉGÉT

Halászlé, piros paprika, Pick szalámi, papucs, szódavíz…

Előadó: Faragó Aurél Jánosné

 

2014. október 7. kedd 17.30 óra Őrangyal Étterem (Szeged Szent Mihály utca 1.)
Egész-ség Bár Klub program
Védikus időszámítások - múlt, jelen, jövő
Beszélgetés után ingyenes ételkóstoló lesz.
Vendég: Bhaktipad das szerzetes, a Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola tanára
Háziasszony: Berente Tímea

 

2014. október 7. kedd 18 óra, „A Vasút a gyermekekért" Alapítvány Kollégiuma (Boldogasszony sgt. 44.)
A Közép-Kelet-Európai Rekreációs Társaság Életviteli Klubja bemutatja:
T-TAPP – egy torna, ahol a kevesebb több lesz

Napi 15 perc az egészségért és a jó alakért. A T-Tapp több, mint egy edzés; egy fizikoterápiás megközelítése a fitnesznek, ezáltal biztonságos azoknak is, akik váll-, csípő-, térd-, nyak-
és hátfájdalommal küzdenek, akik túlsúlyosak és akik már érettebb korba léptek. Hogy mi mindenre hat még, azt Szabóné Szanyi-Nagy Anna,
Magyarország egyetlen T-Tapp trénere osztja meg velünk (http://tappanjvelem.hu).
A részvétel ingyenes.

 

2014. október 7. kedd, 19 óra
Szeged, Alsóvárosi Ferences-templom
Collegium Musicum orgonahangversenyek

Az SZTE ZMK orgona szakos hallgatóinak hangversenye

Műsoron: J. S. Bach, F. Mendelssohn, M. Reger, Ch. M. Widor, L. Vierne, Pikéthy T. alkotásai szerepelnek

Tanár: Dr. habil Csanádi László

 

2014.október 08. szerda 17,00 órakor Korona Étterem  Petőfi S. sgt. 4.

MIÉRT SZERETEM SZEGEDET
másképpen keretén belül:

A „TÁNCPARKETT ÖRDÖGE”
címmel továbbra is
ORMÁNDLAKY BALÁZS
népszerűsíti az argentin tangót.

Szeptemberben a fenomenális siker még inkább meggyőzte a Szegedi Közéleti Kávéház szerkesztőjét dr Szondi Ildikó önkormányzati képviselőt, hogy az ilyen kötetlen,
és egyben közvetlen rendezvényekre nem csak igény, hanem szükség is van. A kitűnő, káprázatos, szenzációs, rendezvény vonzott minden korosztályt.
Székek híján minden asztalon ültek az érdeklődők. Bárcsak belátták volna a város vezetői is. Hiszen a hely adott, a jórészt kihasználatlan Senior Centerben.
Egyszer szembe kellett volna azért ezzel a sokszor megemlített igénnyel is nézni. Biztosan meg lett volna a „hozadéka”. De ehhez szemléletváltásra lenne szükség, és nyitott, kreatív ügyintézőkre.
Az egészségügyi előadások rendezőinek is egyszer rá kellene ébredniük, hogy mi az igazi gyógyító erő. A megjelentek észrevételeiből egyértelműen kitűnt, hogy például imaházakban,
egyéb előadásokon addig ücsörög az ember, amíg bírja, amíg a lelke megnyugvása így kívánja. De egyelőre nem nyugtatni, fegyelmezett ülésre kell kényszeríteni az embereket,
hanem egészséges össznépi mozgásra. Ez a nézet nem új keletű és nem is a reklamálóktól származik. Ezt a példát át lehetne venni a nyugati országoktól. Igen.
Tisztelt városvezető urak! A lakosság igényeit is nézzék, ne csak a protokollt. Ehhez nem kell nagy befektetés. Azért ennyire nem lehetünk lemaradva itt Európa kellős közepén!
Ki kellene már lépni a lavór langyos vizéből. A világ megváltozott, és ezt észre kellene venni mindenkinek. A jókedvű, örömmel töltött mozgás vitalitásra kell, hogy ösztönözze az embereket.
Az életképesség, életerő, elevenség talán csökkentené a gyötrő magány érzését is, az öngyilkosságok számát, melyben kicsiny országunk sajnálatos módon vezető szerepet játszik.
Egy település lakosságának hangulatát mindig, mindenkor a vezetői határozzák meg! Ezt soha egyetlen vezető se felejtse el.
A szeptemberi zenés műsoron Ormándlaky Balázs nem csak bájos nejével Nórával mutatta be az argentin tangó helyenként erotikus lépéseit, hanem a csinos Bachmann Katalinnal is.
Mindkét hölgy kitűnően táncolt, a közönség megelégedésére. Annál is inkább tetszett a közönségnek, mert nem profikról szólt a dolog, hanem egyszerű emberekről. Mégis sikert arattak.
Azután, aki hajlandó volt Balázzsal a parkettre lépni, kivétel nélkül mindenkivel ropta. Egy 12 év körüli ifjú hölgy biztosan nem fogja elfelejteni ezt az eseményt,
mert Balázs türelemmel mutogatta a lépéseket, és a leányka ügyesnek bizonyult. Valószínűleg be is oltotta a tánc szeretetére, amit itt már szinte mindenki elfelejtett.
Októberben ismét felelevenedik az érzelmes tangó koreográfiája, szerkezete, felépítése, de mindenki úgy táncol, ahogy tud. A lényeg az örömteli mozgás. Igen is tessék mindenkinek tudomásul venni,
hogy más az mikor egy profi előadás tetszik, és más az, mikor mindenki örömmel vehet benne részt. A kivetítő vásznon ehhez ötletet, segítséget is kapnak a táncolni vágyók.
Dr Szondi Ildikó önkormányzati képviselőnek ez úton köszöni meg mindenki a csodálatos est létrejöttét, és hálásak a nyitottságáért, empátiájáért, haladó gondolkodásáért.
Dr Szondi Ildikó természetesen nem csak a közéleti kávéházban, hanem a körzetében (sőt! más körzetben lakók esetében is) minden hozzá segítségért fordulókhoz is segítőkész.
Ezt a tényt csak igazolni lehet. Jó lenne, ha továbbra is képviselő maradna. Ehhez kívánunk neki türelmet, kitartást, segítséget, és jó egészséget.
Ezúttal is szeretettel várunk minden jókedvű embert: Szekeres Kató szervező háziasszony.

 

2014. október 8. szerda 17.30 óra Zrínyi Ilona Általános Iskola (Szeged Mérey utca 3.) 

Egész-ség Bár Klub program
Geodinamika előadássorozat
 Vegyszer és műtrágya maradékok kimutatása
A természet és az ember teljes egységének a gyógyítása igazi művészet. Oly sokat hallottunk a gondokról, nehézségekről,
most előadónk segítségével elsajátíthatjuk mindazt, mely életünket egy merőben új mederbe terelve igazi gyógyulást hozhat
Előadó: Dr. Kalmár Gergely növény-genetikus kutató
Részvételi díj: adomány

 

2014. október 8. szerda 18 óra Roosevelt téri Halászcsárda
Legfőbb értékünk az egészség!

Egy forradalmian új termékcsalád bemutatása!
Ismerkedés a nanotechnológiával készült termékcsaláddal.
Magyar kutató-feltaláló, magyar terméke,
csak természetes anyagokat tartalmazó készítmények.
Egészségügy XXI. századi módra!
Előadó: Kolozsi Katalin – nővér - gyógyszertári asszisztens
Vendég: Ungi Eszter – orvosi gyógy masszőr
Háziasszony: Miklós Józsefné

 

2014. október 8.   SZERDA   18.00 óra

6721 Szeged, Maros u. 1., NOVOTEL HOTEL

Mesék az Erőről

I S T E N   D Í C S É R E T E ….

Félig halott szavak ….
Az illúzió börtönei …..
Túl a Világon ….

 Dezső Csaba Péter
archeikus sorsképelemző,  stb.

Háziasszony:  Princzkati
Pszichotronikus tanítvány
Reiki Mester

Mennyi tisztázni való fogalom…mennyi új megközelítés….
Illúziók, börtön …. és észre sem vesszük, hogy benne vagyunk..? Egyetemes Szeretet, tudatosság, teljesség…
Az „utazás” ma sem marad el…. És közben gondolkodhatunk,
teremthetünk csodákat, élvezhetjük a gyakorlatot, amit
ajándékba kapunk, ahogy eddig mindig…!
Áldott,  szép  napokat   kívánunk  a   Szeretet  Erejével !
Várjuk Önöket !

 

2014. október 9. csütörtök 17.00 óra Novotel Hotel Szeged 

Egész-ség Bár Klub program

Ájurvéda - A tökéletes egészség titkai
 Az emberi lény az Univerzum kicsinyített mása. Határok közötti testében ott hordozza mindenki a Lét határtalanságának fényét.
Csillag anyagból lettünk, és mindaz, ami felépít és életben tart minket, az maga a kozmikus intelligencia. Az egész Univerzum ebből a tiszta
intelligenciából és szeretetből van szőve. Hogyan ismerhetjük meg önmagunk végtelenségét, határtalanságát? 
Hogyan találhatjuk meg magunkban a boldogság és az egészség végtelen, kiapadhatatlan forrását? Hogyan tudunk olyan tudásra szert tenni, amelynek segítségével
 90-100 évig élhetünk egészségesen, életerősen, boldogan?
Az útmutatást Pál Tamás ájurvéda szakértő és terapeuta adja, akivel
Berente Tímea, a Közéleti Kávéház háziasszonya beszélget.
 

2014. október 9. csütörtök 18 óra SZTE Állam- és Jogtudományi Kar 3. emelet Társalgó (Tisza Lajos krt.54.)
THAIFÖLD

Szabadi István és Szabadiné Kati (Kati Cukrászda) vetítéses úti beszámolója

 

2014. október 9. csütörtök 19 óra
SZTE Rektori hivatal díszterem (Dugonics tér 13.)

19. Őszi Kulturális Fesztivál
Maczelka Noémi
zongoraestje

Műsor:
Dvořák, Antonín Leopold (1841-1904): Szláv táncok op. 46
Asz-dúr. n.6. (Polka)
g-moll  n.8. (Furiant)

Debussy, Claude Achille (1862-1918):   Fények a vízen (Images I.)

Gottschalk, Louis Moreau (1829-1869):Souvenir de Porto Rico op.31.(Marche des Gibaros)

Rachmaninov, Szergej (1873 – 1943): Etude-Tableau Esz-dúr op. 33. n. 7.

-----

Muszorgszkij, Mogyeszt Petrovics (1839-1881): Egy kiállítás képei
Promenade; No. 1. Gnóm
Promenade; No. 2. Az ódon kastély
Promenade; No. 3. Tuileries. Játszó gyermekek csetepatéja.
No. 4. Bydło (lengyel ökrös-szekér)
Promenade; No. 5. Kiscsibék tánca a tojáshéjban
No.6. Samuel Goldenberg és Schmuyle
No.7. A Limoge-i piac
No.8. Katakombák (római síremlék). Halottakkal a holtak nyelvén;
No. 9. Baba-Yaga kunyhója
No. 10. A kijevi Nagykapu

Maczelka Noémi zongoraművész, egyetemi tanár, az SZTE JGYPK Művészeti Intézetének és Ének-zene Tanszékének vezetője, a zongora előadó-művészet doktora (dla).
Több zongoraverseny díjazottja, a Casale Monferrato-i (Olaszország) Carlo Soliva zongoraverseny I. díjasa.

 

2014. október 10-én 15 órára
a Somogyi-könyvtár Hangoskönyvtárába
(Szeged, Stefánia 2.).

Szommer Lászlóné és Veress Lászlóné
a Nap- Fény Fotókör tagjai,
szeretettel meghívjuk kedves barátainkat,
ismerőseinket,
fotóköri és nyugdíjas klubtársainkat
„Kedvenc képeink”
című fotókiállításunk megnyitójára
A kiállítást
Szabó Edit
amatőr fotós nyitja meg,
Verset mond: Jávor Olga
Közreműködik: a Hóvirág Népdalkör
A kiállítás megtekinthető
október 10-től november 6-ig a könyvtár nyitvatartási
idejében.
Köszönjük, ha megtisztelnek jelenlétükkel!

 

2014. október 10. péntek 17 óra  TIT Székház (Kárász u. 11.)
Az agarászat története és kulturális értéke, képes beszámoló a Návay Géza Agarász Nap-ról

 Előadó: Magyar Agár Hagyományőrség, Lele János

Összefoglaljuk az agarászat történetét, fotókkal és élőben bemutatjuk a magyar agarat.
Képes beszámolót tartunk a 2014. szeptember 13-án megrendezett Návay Géza Agarász Nap-ról,
melyen a hagyományos vadászati módokat szemléltettük - agarászat, solymászat, íjászat. A felsoroltak mind a magyarság kulturájának alapkövei.
Projektoros vetítés is lesz.

 

2014. október 10. péntek 18 óra Roosevelt téri Halászcsárda
Babits Mihály. Jónás könyve.

Babits Mihály a magyar kultúra kiemelkedő alakja, az egyik legsokoldalúbb költő, műfordító, regény és esszéíró.
A nyugat első nemzedékének meghatározó alakja, majd Ady halála után vezéregyénisége.
A mű célja, hogy Tanítson és gyönyörködtessen, abban a tényt, hogy Úr által kijelölt feladatok elől nem lehet elmenekülnünk.  
A verseiben e gyötrő kérdésekben keresi a választ.

Felvezető.  Fazakas.S.János
A mű előadója.    PUBLIK ANTAL

 

2014. október 11. szombat 9-19 óráig
Szent-Györgyi Albert Agóra Szeged Kálvária sgt. 23.

MEGÚJULÁS A  JÖVŐÉRT VI.
 CSALÁDI PROGRAM KIÁLLÍTÁSSAL

"Minél közelebb van az ember a természethez, annál szabadabb és tisztább, mind a  gondolataiban, mind pedig a cselekedeteiben."
Jurij Ritheu

Vendégeink közül néhány:
MaGong Együttes,
Jakab István Viva Natura TV vezetője
Dr. Tarnai Ete a gyógyító orvos, Varga Csaba filozófus, író,
Recean Ovidiu Antropozófus terapeuta,
Varga Sándor biodinamikus méhész, Horváth Dénes ökológus,
Dr. Rideg Sándor hagyományos kínai orvos,
Dr. Kalmár Gergely kutató,
Dr. Borza Attila mikrobiológus, rákkutató orvos, Dr. Szollár György pszichológus, kineziológus, Hellinger-,Hamer- és Hipnoterapeuta
és még sokan mások

A program alatt selyemfestést próbálhatnak ki az érdeklődők és elkészíthetik kristály ékszereiket, melyeket haza is vihetnek.
A program végén közös tánc segíti az összekapcsolódást, és az egy-ség megélését.
Sokféle testi- lelki egészséghez kapcsolódó kiállító színesíti a napot.
Finom, és egészséges ételeket kóstolhatunk, szerető vidám hangulatban töltekezhetünk, szűréseken, tanácsadásokon vehetünk részt.
Gyógyulhatunk különböző modern és ősi módszerekkel.
Spirituális képek kiállítását tekinthetjük meg egész nap.
Gyermek játszóház segíti a gyermekek szórakozását.
Bővebb információ: www.egeszsegbar.hu vagy a 30/4838-593 számon kapható.
 
A kiállítás és a kapcsolódó tevékenységek belépőmentesek.
Előadások 18 éves korig ingyenesek.
Előadások 1000 Ft-os napijeggyel látogathatók.
Elővételben 700 Ft, mely a Natura Reformtáplálkozási és Gyógynövény Szaküzletben kaphatók ( Szeged, Csongrádi sgt. 9. )

 

2014. október 13. hétfő SZTE Zeneművészeti Kar Kisterem (Tisza L. krt. 78-80.)

NÉMETH JÓZSEF DALESTJE

Vendégek: Németh József Liszt-díjas, Érdemes Művész és Vajda Júlia Liszt-díjas  
operaénekesek

Zongorán közreműködik: Maczelka Noémi zongoraművész

Beszélgetőtárs: Márok Tamás régiség- és újságíró

 

2014.október 14, kedd 14 óra
Az Alsóvárosi Ferences Látogatóközpontban (Mátyás tér 26.) Kiss Norbert egyháztörténész vezetésével
teszünk sétát a kolostor  évszázados falai között és a gyógy-és fűszernövénykertben.

Találkozás az Alsóvárosi Ferences templom bejárata előtt 13.45 órától
Kedvezményes belépődíj: 500,- Ft
A szegedi SZÉCHENYI KÖR rendezvénye

 

2014. október 14. kedd 17.30 óra Őrangyal Étterem (Szeged Szent Mihály utca 1.) 

Egész-ség Bár Klub program
Ataisz tudásának elterjedése a Földön

Vetítéssel színesített beszélgetés az ősi múltunkról.
A beszélgetés után ingyenes ételkóstoló lesz.
Vendég: Dr. Vass Péterné

Háziasszony: Berente Tímea
Belépődíj: adomány

 

2014. október 14. kedd 18 óra ART Hotel (Somogyi u.)

A KICSI, A NAGY, AZ ARTÚR ÉS AZ INDIÁN

Büntetőévek, vagy jutalomciklus az önkormányzati választások után

Vendégek: Balog Iván szociológus, Löffler Tibor politológus

Házigazda: Márok Tamás régiség-és újságíró

 

2014. október 14. kedd, 19 óra
Szeged, Alsóvárosi Ferences-templom
Collegium Musicum orgonahangversenyek

Bednarik Anasztázia DLA
orgonaművész hangversenye

Műsoron: J.S.Bach, Georg Böhm, T. Albinoni, G. F. Haendel, C.Franck, Petr Eben alkotásai szerepelnek
Közreműködik: Sáfrán Bálint
A Szegedi Szimfonikus Zenekar trombitaművésze

 

2014. október 15. szerda 10 óra  Bálint Sándor Szeretetotthon (Harmat u. 2-4)
Kenéz Heka Etelka Költőnő Bölcs költeményei.
Háziasszony: Ritz Judit főigazgató

 

2014.október 15. szerda 15, 00 óra Senior Center (Eszperantó u.1)
Center - Köz - Élet

Traccs - nosztalgia - suttogás
Választási eredmények értékelése

Vendég:a jegyzői iroda munkatársa
Házigazda: Boros Gyula idősügyi referens
A belépés ingyenes mindenkit szeretettel várunk

 

2014. október 15. szerda 15.00 óra

      Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Humán Szakemberek Országos Szövetsége

H  R     K  l  u  b

6721 Szeged,  Párizsi krt. 8-12.

Humángazdálkodás specialitásai a szerencsejátékban

Előadó :   Dr. Tessényi Judit
Régió Igazgató

Vendéglátó:  Princzkati
HSZOSZ elnökségi tag

20 éve működik a Kamara és a HSZOSZ közös HR  klubja Szegeden. Minden hónapban egyszer beszélgetünk  az emberi erőforrással kapcsolatban…
A mai előadást-beszélgetést figyelmébe ajánlom nem csak HR-eseknek!
Függőség, vagy nem függőség…?Mit lehet tenni? Magánügy, vagy nem magánügy ezen kérdéskör? Itt is sok válaszra váró kérdés…
Hallgassuk az előadást, és bátran kérdezzünk….
A rendezvényen a részvétel ingyenes.

 

2014. október 15. szerda 17 óra SZTE Állam-és Jogtudományi Kar Társalgó
ERDÉLY II. RÉSZ

A történelmi Magyarország keleti részének bemutatása több száz képpel: Kalotaszeg, Mezőség, Torda és környéke, Gyulafehérvár környéke,
Beszterce és környéke, Székelyföld, Homoród mente, a Hargita vidéke, Csík, Gyergyó és a Gyimesek. 
Előadó: 
Dr. Somorjai Ferenc útikönyvíró, idegenforgalmi földrajztanár, művészettörténész és idegenvezető, a Katedra Alapítványi Szakképző Iskola és a nagyváradi
Partiumi Keresztény Egyetem közös pályázatára készült Románia tankönyv Erdély fejezeteinek szerzője és illusztrátora.    

 

2014. október 15. szerda 17.30 Őrangyal Étterem (Szeged Szent Mihály utca 1.)

Egész-ség Bár Klub program
Tudatos életmód sorozat 2.- harmóniában a természettel
Jóga – ősi tudás és mozgáskultúra
A jóga, ez a több ezer éves keleti örökség, nem pusztán egy mozgáskultúra, hanem ősi tudást közvetít,
oldja a modern világban egyre növekvő stresszt és elvezet az önismerethez is.
Rendszeres gyakorlása hozzásegít az áhított egység megvalósulásához, a testi egészségen és jó közérzeten túl,
érzelmi életünk harmóniáját és a megfelelő tudatállapot elérését is eredményezi.

Vendég: Kálmán Renáta kineziológiai és táplálkozási tanácsadó
Háziasszony: Berente Tímea

Belépődíj: adomány

A beszélgetés után ingyenes ételkóstoló lesz.

 

2014. október 15. szerda 18 óra Korzó Zeneház (Feketesas u.)

ZENÉS BESZÉLGETÉS DELLEY JÓZSEF EMLÉKKÖNYVÉRŐL

Vendég: Delleyné Halama Piroska főiskolai docens

Beszélgetőtárs: Kiss Ernő népművelő

Közreműködnek: Dr. Lucz Ilona zongoraművész

Gyimesi Kálmán operaénekes, Érdemes Művész

Katona Judit a Király König Zeneiskola igazgatója, énekművész

Zongorán közreműködik: L. Somogyvári Aliz

 

2014. október 16. csütörtök 17 óra Szeged, Mérey u. 10. / Kreatív Kávézó
Működik a  Gasztró- és a Hahota Klub!

Nevessünk együtt!

Tisztelettel várjuk azon érdeklődőket,akiknek nemcsak a fizikai,szellemi,de a lelki egészség  is fontos számukra!
Szeretnek jól táplálkozni, jót nevetni és minőségi szellemi táplálékot magukba szívni!!
Lelki egészségünkre Dr. Sirkó Mónika, Táplálkozási hagyományok ápolását: Dr. Tudor és Zsuzsómama konyhája segíti,
Fizikai erőnket  Dr. Sport tanácsa - Dr. Kovács Éva fejleszti! Elérhetőségünk: 20/229 70 48  és  20/377 91 23
Előadó: Meglepi

Filmbemutató  felelőse és moderátora : Prágainé Katona Mária a Hahota Klub vezetője

Igényelhető :   Eloadások, felmérések,gyakorlati bemutatók / étrend összeállítás
RECEPT  füzet, amely 15 – féle allergiatipusra ad tanácsot és elkészítési metodikát ad!
Megvásárolható - 500.- Ft egységáron!

Tanácsadás –        első hét csütörtök 16-17 óráig és havonta
táplálkozás,allergia megelőzés bejelentkezéssel történik:
Ügyeletes Telf: +36/ 62/634 402  !  18-20 óra között!

Klubfoglalkozás - havonta  1x, harmadik hétcsütörtök 17-18 óráig
                                    Elérhetőség: +36/20/377 91 23   v.    Zsuzsa.sz23@gmail.com

A Nagy Előadások IDŐPONTJA és az ELŐADÁS  ELŐADÓJA, TÉMÁJA az AGÓRA KÖZPONTBAN 
megtalálható a FALIÚJSÁGON, Információs pultnál, könyvesboltokban, gyógyszertárakban!

   Külön Köszönet azoknak, akik  szponzorálásukkal és 1 %-kal segítik munkánkat!!
   Remélem  a következő évben is támogatják az Egyesület munkáját 1%-kal!
Az Egyesület köszönettel veszi a további érdeklődését és aktív részvételét !
Bankszámlaszámunk :10402805 – 00000007 – 00000003,

Egyesületünk adószáma:   18475197-1-06

Ét-Rend egyesület Vezetősége és a Gasztró- és Hahota Klub vezetői

 

2014. október 16. csütörtök 17 óra Varga Mátyás Kiállítóház
SZEGEDI SZÍNHÁZBARÁTOK KÖRE

Háziasszonyok: Czenéné Vass Mária népművelő és Kovács Ágnes (Varga Mátyás Alapítvány)

 

2014. október 16. csütörtök 18 óra Fasor Étterem
Soha se mondd.

Régi slágerekből összeállított műsor melynek tartalma arról szól hogy soha ne adjuk fel.
Előadó: Horváth Miklós zenész
Háziasszony: Juhász Dóra Mária

 

2014. október. 17. péntek 15.00. óra. MTA SZAB Székház , (Somogyi u. 7)
Prof. Dr. KISPÉTER JÓZSEF  80 ÉVES

Laudációt mond Ormos Pál akadémikus
Beszélgetés az Ünnepelt IFJAN-ÉRETTEN-ÖREGEN (80 kérdés-válasz közel nyolc évtizedről) könyve alapján.
Beszélgetőtárs: Prof. Dr. Tóth László, aki a könyvben szereplő kérdéseket is feltette.
Házigazda: Szalay István a Közéleti Kávéház Kuratóriumának elnöke.

 

2014. október 17. péntek 17 óra  Tudományos Ismeretterjesztő Társulat (Kárász u.11.)

Az Ön egészségének alapja a Sunrider egészségfilozófiája
Vendég: Dr. Barta József egyetemi magántanár, Budapesti Corvinus Egyetem Élelmiszertudományi Kar
Háziasszony: Barta Edina
Amíg a legtöbb cég a piaci trendek szerint alakítja termékpalettáját, addig a Sunrider az egészségre koncentrál, és következetesen kitart a Regeneráció filozófiája mellett.
Ez azt mondja: ha teljes értékű növények megfelelő kombinációjával táplálja és tisztítja szervezetét, akkor szervezete képes önmaga regenerálására.
Azaz meg tudja javítani önmagát, be tudja indítani öngyógyító mechanizmusait.
Önnek az előadásomon a helye, ha szeretne több energiát, nagyobb teherbírást, világosabb gondolkodást és egészségesebben akar élni.

 

2015. október 17. péntek 17.30 SZAB Székház (Somogyi u.)

BÖLCS GONDOLAT  VILLANÁSOK

Kenéz Heka Etelka lovag, költő, énekművész estje

Beszélgetőtársak: Baranyai Zsolt irodalomtörténész és Szalay István matematikus

Közreműködnek: Nagy Lili és Lázár János előadóművészek

Kenéz Heka Etelka vendégfogadással várja régi és új vendégeit!

 

Nyílt Hétvége az Álmok Háza
Egészségközpont és Teaházban
Október 18-19 8.00-19.00
6726 Szeged Csalogány u 8
Természetgyógyászati előadások- életmódról, a stresszről, az
anatómiai problémákról, lelki élet problémáiról- és ezek
megoldásai a gyakorlatban is VISION előadás „hogyan változik
meg az életed a VISION-ben, utazási élmény beszámolók,
Dr Woll állapot felmérés bemutatása, asztrológus tanácsadás.
Bemutató órák
E-Fitt
Zsírégetés gyorsan, mozgás
hatékonyan, személyi edzővel!
Előzetes bejelentkezés:
+36705394766
Klasszikus Pilátesz
A mozgás szabadsága! Karcsú
derék, rugalmas gerinc, fitt-hát
Szakedző trénerrel!
Előzetes bejelentkezés:
+36307880207
A nyílt napon tartott konzultációk,
bemutatók ingyenesen vehetők igénybe, vendégeinket
meghívjuk egy ellenőrzött minőségű gyógyteára!

 

2014. október 18, szombat 17 óra Alsóvárosi Ferences Látogatóközpont (Mátyás tér 26.)

A Templomos Lovagrend Magyarországon

Rövid összefoglalás,  különös hangsúllyal a mai helyzetről. 

Vendégek:  a Lovagrend tagjai

Házigazda: Király István József, a Templomos Lovagrend tagja

 

2014. október 20. hétfő 18 óra Fasor Étterem (Újszeged, Bérkert u. 52.)
UTIÉLMÉNYEK EGY AMATŐR TURISTA SZEMÉVEL
Németország

Mesél: Savanyáné Fejes Ágnes (Újszeged)
Házigazdák: Dr. Bagdi Sándor docens
Gyuris László kávéházi törzstag

 

2014. október 21. kedd 18 óra SZTE Zeneművészeti Kar Kisterem (Tisza L. krt. 78-80.)

A TUBÁS, A MŰSORVEZETŐ ÉS ZENEKAR IGZGATÓ

„Új fiú Szegeden” Lukácsházi Győző a Szegedi Szimfonikus Zenekar igazgatója

  Beszélgetőtárs: Márok Tamás régiség. és újságíró

 

2014. október 21. kedd, 19 óra
Szeged, Alsóvárosi Ferences-templom
Collegium Musicum orgonahangversenyek

Csanádi László DLA
orgonaművész hangversenye

Műsoron: J. S. Bach, J. L. Krebs, Liszt F., Pikéthy T. alkotásai, és gregorián énekek szerepelnek

Közreműködik: Az SZTE ZMK Gregorián Énekegyüttese   
karnagy:  Szudi Mária

Csanádi László orgonaművészi és zeneelmélet-tanári diplomáját a Budapesti Zeneakadémián szerezte jeles eredménnyel Gergely Ferenc növendékeként.
Ezután 10 évig Vicenzában élt, az ottani konzervatórium orgona és zongora tanszakain folytatta tanulmányait.
Tanárai Maria Fontebasso Santorio, P. B. Nocilli, és A. Rigobello voltak. Hazatéréséig a Montecchio Maggiore-i Dóm kinevezett orgonistája volt.
Jelenleg az SZTE ZMK főiskolai tanára. Tanítványai számos jelentős nemzetközi orgonaversenyen előkelő helyezéseket értek el.
A zenei előadóművészet mesterdoktora (DLA) fokozatot és a habilitációt is a Budapesti Zeneakadémián szerezte „cum laude” minősítéssel.
Európa 15 országában koncertezett, hangversenyeiről sok rádió-TV és CD felvétel készült.
Repertoárjának súlypontját elsősorban Bach, Franck, Liszt, és Reger nagy művei alkotják..

 

2014. október 22. szerda 17.30 óra Zrínyi Ilona Általános Iskola (Szeged Mérey utca 3.) 

Egész-ség Bár Klub program
 Geodinamika előadássorozat
Böjtök és a gyógyító táplálékok
A természet és az ember teljes egységének a gyógyítása igazi művészet. Oly sokat hallottunk a gondokról, nehézségekről,
most előadónk segítségével elsajátíthatjuk mindazt, mely életünket egy merőben új mederbe terelve igazi gyógyulást hozhat
Előadó: Dr. Kalmár Gergely növény-genetikus kutató
Részvételi díj: adomány

 

2014. október 22. szerda 17 óra ART Hotel (Somogyi u.

………aztán bejöttek az oroszok
Gyermekkori emlékek, hallomások Miskolcról, Szegedről és a történész véleménye.
Beszélgetők: dr. Baradnay Gyula orvos, Vincze Gábor történész és Tráser László. 

 

2014. október 23. csütörtök Ünnep

 

2014. október 24. péntek 17  óra Agóra
A zene árnyékában

A húszéves RÉGI ZONGORISTÁK baráti körében ismert
szegedi építész lesz a vendége az „ÖREG ZONGORISTÁK”-nak.

A zongoránál: dr. Mózes János és dr. Polgár Gyula.
Beszélgetőtárs: Tanács István újságíró.
Vendég: Kószó József építész-szakíró, az Európai Házak építészeti lap főszerkesztője.
Az est témája: A ZENE, melynek árnyékában faggatja Tanács István az eddig 44 könyvet író Kószó Józsefet.

Akik nem ismerik a szegedi építészt, azoknak röviden:

 • A közel két évtizedes építésztervezői és egy évtizedes kivitelezést irányító munkáját követve kezdett el írni a szakmájáról, vagyis az építészet mesterfogásairól.
  Eddig 41 könyve jelent meg hazánkban, 96 kiadásban.
 • Külföldi elismertsége akkora, hogy könyvei az elmúlt másfél évtized alatt földünk több mint egynegyedén jelentek meg. Kiemelkedő év volt számára a 2008-as,
  mert akkor 19 könyv a nagyvilágban, míg itthon két kötet került az olvasók kezébe.
 • A kötetek sorozatokból állnak, ezek közül az európai építészetet bemutató EURÓPAI HÁZAK könyvek valamelyest közepes sikert könyveltek el.
  Kiadói bíztatásra a megkezdett könyvsorozatból lap lett. A lap címe az Európai Házak. A lap szűkebb hazánkban jelenik meg, és ott van Európa 11 országában „idegen nyelvűként” a kiemelt újságárusoknál.
 • A könyvek és a lap mellett a világ szakmai lapjaiban is publikál, az eddigi összes publikáció száma meghaladja a 700-at.
 • Az említett 2008-as „csúcs” évben a könyvek, az Európai Házak lap és a publikációk sora ott voltak földünk könyvesboltjaiban és újságárus helyein,
  ahol több mint egymilliárd ember él.
 • A szerzőről, vagyis a nap vendégéről még annyit, hogy van 17 találmánya, amelyből 12 világszabadalom lett, ezeknek tulajdonosa is.
 • Mindemellett az Öreg Rockerekkel egyidős szakember közel egy tucat hazai és európai szakmai bizottság tagja,
  és a mai napig napi tízórás műszakban publikációs munkájával közvetíti a minőségi építészetet és annak szépségét.

Minden Kedves Vendégét a szerző egy-egy példány előzőleg megjelent lapszámmal kívánja megajándékozni.

 

2014. október 25.-e 18 óra, Dugonics András Piarista Gimnázium temploma (6724 Szeged, Bálint Sándor utca 14.)
TEMESVÁRI MISE

A Szegedi Vox Nova Kórus a Gyergyószentmiklósról érkező Szent Miklós kamarakórussal együtt mutatja be Daróczi Bárdos Tamás és Szokolay Sándor Temesvári mise című művét.
A hangversenyen fellép a kecskeméti Nemesszeghy Márta Vegyeskar is.

 

2014. október 27-én 15 óra Bibliotéka
GÁLA műsor és a Déli Tükör díjadó - az Alkotó Kör 17 éves

 

2014. október 27. hétfő 17.00 óra TIT Székház (Kárász u. 11.)
A TIT Madártani Szakkörének soron következő előadása:
Ampovics Zsolt - "4 nap madarászat Trákiában"

 

2014. október 27. hétfő, 18:00
Port Royal étterem, cím: Szeged, Stefánia 4.

Légy sikeres az emberi kapcsolatokban!

Az Út a Boldogsághoz Szegedi Klub rendezvénye


Ez az előadás annak való, aki már pár alkalommal csalódott az emberekben, vagy aki úgy gondolja, a jó emberi kapcsolatok még az anyagi helyzetén is javítani tudnak.
www.sikeresember.shp.hu
Résztévteli díj: 600 Ft
ami tartalmaz egy csésze cappuccinót vagy teát, és egy útmutatókat tartalmazó kis füzetet.

 

2014. október 27. hétfő    18 óra      SZTE Állam- és Jogtudományi Kar 3. emelet Társalgó (Tisza Lajos krt.54.)

Egy smaragdzöld sziget: Írország (1)
 Szöveg:
Lélegzetelállító tájak, kelta romok, középkori erődök, impozáns épületek és könnyed életmódú emberek.
Viharos történelem, a 20. századig tartó harc a függetlenségért, Itt épült a Titanik, a fél ország kivándorolt és egyikük elnököt adott az USA-nak.
Ez Írország. És még sok látnivaló.

Előadó: Klonkai László c. egyetemi docens

 

2014. október 28. kedd 18 óra MTA SZAB Székház , (Somogyi u.7.)

KREATÍV ÍRÁS, ALKOTÓ STÍLUS, IRODALOM

Előadó:  Dr. BOGOLY JÓZSEF ÁGOSTON C.Sc. irodalomtörténész
Az alkotó stílussal foglalkozó előadásában Bogoly József Ágoston a kreatív írás irodalmi vonatkozású elemeit ismerteti meg a hallgatósággal.
A textualitás-verbalitás-vizualitás összekapcsolásából eredő alkotó módszerre nyílik rálátás.
Az írás és az érzelmi intelligencia kapcsolata, az empátia és az írás összefüggései, az idő és a tér irodalmi kivetülései néhány világirodalmi szerző,
többek között Proust, Joyce és Borges művei alapján különösen jól érzékeltethető, az intermediális szemléletből fakadó megközelítéseket irodalmi példák kísérik.

 

2014. október 28. kedd 19 óra Új Zsinagóga
Orgonahangverseny

Dr. habil Csanádi László orgonaművész, főiskolai tanár

műsor
D. Buxtehude (1637-1707):   g-moll Preludium és fúga
C-dúr Fúga
J. S. Bach (1685-1750):         Nun komm der Heiden Heiland    BWV 659
c-moll Passacaglia    BWV 582
Liszt F. (1811-1886):            E-dúr Legenda
Pikéthy T. (1884-1972):        Gyászzene
Th. Dubois (1837-1924):       Toccata

 

2014. október 29. szerda 17 óra SZTE Állam- és Jogtudományi Kar 3. emelet Társalgó (Tisza Lajos krt.54.)
Új kalandok az ókori és a mai Egyiptomban

- a Vámbéry Ármin Keleti Szabadegyetem tanárai és hallgatói 2014. október 6-24. között Egyiptomba látogatnak. A korábbi úticélokhoz képest több új színhelyet is felkeresnek,
Abu Simbelben éjszakáznak, stb.

Előadó: Pécsi Ágnes egyiptológus

 

2014. október 30. csütörtök 18 óra Fasor Étterem

NOSZTALGIA EST

Csepregi József zongorista  (Párizs) és barátai zenés estje

Meghívottak: Kobrizsa András basszusgitár,  Répás József dob, és meglepetés vendégek

 

2014. október 30. csütörtök 17 óra Alsóvárosi Látogatóközpontban.

BŐRGYULLADÁST OKOZÓ NÖVÉNYEK

Előadó: Prof. Dr. Juhász Miklós c. egyetemi tanár, Szeged

A baksi napszámosok  júliusi „kalandja”, valamint egy veszélyes invázív gyom, a kaukázusi medvetalp hazai terjedése és az  általa okozott „égésszerű” bőrgyulladások előfordulása, 
felhívták a figyelmet arra, hogy környezetünkben élnek olyan növények, amelyek  a bőrrel érintkezve, kontakt allergiás tüneteket okozhatnak.
Az előadó bemutatja azokat a növénycsaládokat és egyes képviselőiket, amelyek az említett tüneteket előidézhetik.

 

2014. október 31. péntek 17,00 órakor a Koch Sándor Csongrád Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Társulat (TIT) Kárász u. 11.

MIÉRT SZERETEM SZEGEDET
Dr Somorjai Ferenc
városismertető előadásával folytatódik.
Szeretettel várunk minden érdeklődőt.

 


 
 

A MAGYAROK SZÖVETSÉGÉNEK  NEMZETPOLITIKAI KLUBJA
Várja önt minden hétfőn Szegeden, a
Dugonics téri Millenniumi kávéházban!

 Mottó:
„ Azt tapasztalom, hogy az emberben a felismert, de ki nem mondott igazság elkezd rohadni.”

Október 6. hétfő 17 óra

Emlékező beszélgetés, majd gyertyagyújtás.

 Az első felelős magyar kormány, valamint a törvényes honvédelem vezetőinek törvénytelen kivégzése a Habsburgok által is kiszolgált,
s a nemzet szétszakítását célzó monetarizmus képviselői által. 

Október 13. hétfő 17 óra

Egy órás beszámoló a verőcei Magyar Szer-ről.

Szögi Tibor és a szeren részt is vevő Szegediek beszélgetése.

Október 20. hétfő. 17 óra
Nyerges Gábor könyvbemutatója. Majd, ha lesz elég érdeklődő, akkor végigmegyünk Szegeden a Magyar Október emlékhelyein,
s fejet hajtunk a hősök előtt. Gyertyát hozzatok!

Október 27. hétfő 17 óra
Az öt ágú síp: Nagyvarjas

 

Magyarok Szövetsége szegedi csoportja a nemzetisorskérdésekben való, azonnali együttműködésrehív minden tisztességes magyart!    Bene Gábor

 


 

A SZEGEDI NEMZETI SZÍNHÁZ 2014 / 2015-ÖS ÉVADÁNAK OKTÓBERI MŰSORA

DÁTUM

NAGYSZÍNHÁZ

KISSZÍNHÁZ

1.
szerda

 

19 óra A Vasgróf
Domján Edit 2.  bérlet

2.
 csütörtök

 

19 óra A Vasgróf
Latinovits Zoltán 1.  bérlet

3.
péntek

19 óra Macbeth – opera
Nemzeti Premier bérlet

 

5.
vasárnap

19 óra Macbeth
Gregor József bérlet

 

8.
szerda

19 óra Macbeth
Universitas bérlet

 

9.
csütörtök

19 óra Macbeth
Kazinczy Ferenc bérlet

 

11.
szombat

 

15 óra A Vasgróf
Jávor Pál 1. bérlet

12.
vasárnap

 

19 óra A Vasgróf
Ady Endre 1. bérlet

15.
szerda

Színházi nyílt nap egyetemistáknak
19 óra Hoffmann meséi – opera

Bérletszünet

19 óra 12 dühös ember –  színmű
Bérletszünet

16.
csütörtök

 

19 óra 12dühös ember
Bérletszünet

17.
péntek

19 óra Hoffmann meséi
Mentes József bérlet

19 óra 12dühös ember
Bérletszünet

18.
szombat

 

19 óra 12dühös ember
Bérletszünet

19.
vasárnap

15 óra A kaktusz virága – zenés-táncos komédia   Bérletszünet
19 óra A kaktusz virága Bérletszünet

19 óra Nyiratkozások
Bérletszünet

21.
 kedd

 

19 óra A hülyéje – vígjáték
Bérletszünet

22.
szerda

 

19 óra A hülyéje
Bérletszünet

24.
péntek

19 óra Fricsay Ferenc emlékkoncert
Bérletszünet

19 óra A Vasgróf
Kazinczy Ferenc 1. bérlet

25.
szombat

19 óra Mimikri/Tavaszi áldozat
– a Szegedi Kortárs Balett előadása 
Bérletszünet

19 óra A Vasgróf
Makó Lajos 1. bérlet

26.
vasárnap

19 óra Carmina Burana – a Szegedi Kortárs Balett előadása
Bérletszünet

19 óra A Vasgróf
Erkel Ferenc 2. bérlet

28.
kedd

19.30 óra Filharmóniai koncert
Mendelssohn-Tóth Péter-Orbán György   Vezényel: Gyüdi Sándor

19 óra A Vasgróf
Bérletszünet

29.
szerda

 

19 óra Nyiratkozások
Bérletszünet

30.
csütörtök

 

19 óra A Vasgróf
Bérletszünet

31.
péntek

 

19 óra A Vasgróf
Bérletszünet

Az igazgatóság a műsor- és szereplőváltozás jogát fenntartja!
Hat éven aluli gyerekek a felnőtt előadásainkat nem látogathatják! Az előadásokon kép- és hangfelvétel készítése tilos!

Jegyek bérletes előadásokra is válthatók, a színház jegyirodájában, Szeged, Stefánia 6. Bejárat a Művészbejáróval szemben.
Tel.: 62/554-714, 554-715, 554-716. Fax: 62/554-711. E-mail: ticket@szinhaz.szeged.hu Nyitva tartás: Hétfő - Péntek: 10-17 óra, Szombat: 10-12 óra.

Jegyek kaphatók az InterTicket országos jegyirodai hálózatán is (a jegyirodák teljes listája a www.jegy.hu oldalon található).
Jegyek válthatók a helyszínen az előadás kezdése előtt 1 órával. Nagyszínház: 62/548-740, Kisszínház: 62/420-135  www.szinhaz.szeged.hu

 


SOMOGYI KÖNYVTÁR - SZEGED

2014. októberi programok

PÁLYÁZATOK, JÁTÉKOK:

A Szegedi Nemzeti Színház bemutatói előtt a Somogyi-könyvtár a bemutatott előadásokról, a színpadra állított művekről szóló kérdésekkel játékra hívja az érdeklődőket.
A kérdések a http://www.sk-szeged.hu honlapon (a könyvtárban pedig nyomtatott formában) érhetők el. A szerencsés megfejtők színházjegyet nyerhetnek ajándék áron.

2014. szeptember 15-  november 3-ig:
Pozsgai Zsolt A vasgróf című történelmi játékához kapcsolódó könyvtári kvízjáték

2014. október 1-  november 3-ig:
Giuseppe Verdi Macbeth című operájához kapcsolódó könyvtári kvízjáték

PROGRAMOK:

2014. október 2. (csütörtök) 17.00 – helyszín: 1. emelet folyóirat-olvasóterem
Zene-Kép-Zene – Balatoni István a zene világnapjának tiszteletére rendezett fotókiállításának megnyitója
A kiállítást megnyitja: Ferenczy Áron
Közreműködik: Szirtes Edina Mókus hegedűművész

2014. október 7. 16.30 – helyszín: helyszín: 1. emeleti folyóiratolvasó
Ízes élet - beszélgetés Gróf Nádasdy Borbála írónővel a közelmúltban megjelent életrajzi kötetei kapcsán
A program a Nemzeti Kulturális Alap és az Art Hotel Szeged támogatásával valósul meg.

2014. október 9. 16.30 – helyszín: földszinti kiállítótér
Volt egyszer egy Nagy Háború – kiállításmegnyitó
Köszöntőt mond: Dr. Isaszegi János tábornok, c. egyetemi tanár, ny. vezérőrnagy
A kiállítást megnyitja: Pintér Tamás, a Nagy Háború Kutatásáért Közhasznú Alapítvány Kuratóriumának elnöke, a Nagy Háború Blog szerkesztője

2014. október 9. 17.00 – helyszín: 1. emeleti folyóiratolvasó
A 21. század élettérháborúi a nagyvilágban, feledve az I. világháború tanulságait!
(Ukrán-orosz háború, az Iszlám Állam kegyetlenségei, …)
Előadó: Dr. Isaszegi János tábornok, c. egyetemi tanár, ny. vezérőrnagy

2014. október 11. 10.00-16.00 – helyszín: gyermekkönyvtár
Betűország 50 éve – családi nap
A szegedi gyermekkönyvtár megnyitásának emlékére a régi és mai olvasóinkat generációk találkozására várjuk. A résztvevők élvezhetik Tóth Andrea bábjátékát,
megismerkedhetnek Gimesi Dóra és Dániel András írókkal, elkészíthetik Móra Ferenc tulipántos ládáját, kipróbálhatnak érdekes könyvtári játékokat az elmúlt 50 évből,
valamint felidézhetnek néhány emlékezetes pillanatot a vetített képek segítségével.

Emlékfal készítése: Oszd meg velünk kedvenc gyermekkönyvtári emlékedet!
(facebookon és fizikai valóságban a hirdetőoszlopon)

2014. október 14. 17.00 – helyszín: 1. emeleti folyóiratolvasó
"Múltunkból érthetjük meg a jelenünket" – író-olvasó találkozó Fábián Jankával
Az érdeklődők megismerhetik napjaink egyik legnépszerűbb írónőjét, akinek írásai visszarepítenek a múltba.
A program a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósul meg.

2014. október 15.  17.00 – helyszín: 1. emeleti folyóiratolvasó
Szív Ernő kalandjai a világban - könyvpremier
Darvasi László József Attila-díjas író, költő, újságíróval a közelmúltban megjelent Ez egy ilyen csúcs (Magvető) című kötetéről Szilasi LászlóJózsef Attila-díjas író, 
irodalomtörténész, kritikus beszélget.

2014. október 17. 17.00 – helyszín: 1. emeleti folyóiratolvasó
Álmokból üzletet - Veiszer Alinda Prima Primissima-díjas riporter Bridge generáció című könyvének bemutatója
A program a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósul meg.

2014. október 19. 11.00 – helyszín: gyermekkönyvtár
Csicseri történetek. Családi vetélkedő Móra Ferenc műveiből. Előzetes jelentkezés október 11-ig a gyermekkönyvtárban,
ahol az elolvasandó művekről és előzetes feladatról is részletesen tájékoztatnak minden érdeklődőt.

A JELENTKEZÉS FELTÉTELEI:
4-6 fős családi közösségek jelentkezését várják. Egy csapatban maximum 2 felnőtt vehet részt. (A 14 éven felüliek már felnőttnek számítanak.)

Móra Ferenc alábbi műveit érdemes elolvasni:
Kéményseprő zsiráfok
A szalontai kovács
Az aranyszőrű bárány
Csicseri történet
Mujkó
Felhőországban
Dióbél királyfi

Előzetes feladat: Pótoljátok az aranyszőrű bárányt!
Jelentkezés: 2014. október 11-ig a gyermekkönyvtárban személyesen, vagy e-mailben: gyermek@sk-szeged.hu

2014. október 20. 17.00 – helyszín: 1. emeleti folyóiratolvasó
Tehetségpont-hangverseny
Bemutatkoznak az SZTE Tehetségpont zenész kiválóságai:
Hartl Bence gitráművész és a S.W.A.T. Guitar Ensemble
Garamvölgyi Anett kobozművész
Kelcz Dávid gitárművész
Sóti Erika klasszikus énekművész
Olasz Balázs orgonaművész, zongoraművész

A program az SZTE Tehetségpont, Sófi József A Szegedi Tehetségekért Alapítvány és a Somogyi-könyvtár szervezésében valósul meg.

2014. október 21. 17.00 – helyszín: 1. emeleti folyóiratolvasó
Varga Papi László: Babilon folyói mellől a Tisza partjáig című könyvének bemutatója
Beszélgetőtárs: Marjanucz László, a SZTE Új- és Legújabbkori Magyar Történeti Tanszék habilitált doktora

2014. október 27. 17.00 – helyszín: 1. emeleti folyóiratolvasó
Kaiser László költő, író, dramaturg szerzői estje, valamint A fekete emberek című novellás kötetének bemutatója
A fekete emberek életrajzi ihletettségű írásainak egy része Szegeden játszódik, ahol a szerző a hetvenes években főiskolai diák volt.
Moderátor: Veszelka Attila költő, író
Közreműködik Dinnyés József zeneszerző, előadóművész és Kemény Andrá s előadóművész

2014. október 28. 16.30 – helyszín: 1. emeleti folyóiratolvasó
William Shakespeare: Ahogy tetszik közönségtalálkozó a Szegedi Nemzeti Színház november 7-i bemutatója elé.
Résztvevők: Keresztes Attila rendező, Gidró Katalin, Báhner Péter, Jakab Tamás, Rácz Tibor, Sorbán Csaba színművészek
Beszélgetőtárs: Gortva Tamás a Radnóti Miklós Gimnázium tanára

2014. október 30. (csütörtök) 17.00 óra – helyszín: 1. emelet folyóirat-olvasóterem
Zenei Album: Ruggiero Leoncavallo zeneszerző halálának 95. évfordulójának tiszteletére
Műsor: Ruggiero Leoncavallo Bajazzók című operájának keresztmetszete.
Közreműködnek: Pál Tamás, Liszt Ferenc-díjas, kiváló művész Operastúdiójának növendékei

A rendezvény Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár közös szervezésében valósul meg.

KIÁLLÍTÁSOK:

2014. október 2-27-ig – helyszín: 1. emeleti folyóiratolvasó
Zene-Kép-Zene Balatoni István fotókiállítása
A rendezvény rövid leírása: Balatoni István 2009 óta foglalkozik fotózással. A körülöttünk zajló momentumokat saját változó látásmódjával átitatva továbbítja képeiben a szemlélő felé.
Több téma mellett a zene keltette hangulat képi megjelenítése és a zenészek ábrázolása a kedvenc területe.
A kiállítás a Zene Világnapjához kapcsolódik.

2014. október 2-23-ig – helyszín: 2. emelet
80 éve született Hervay Gizella (2014. október 14-én) – kamarakiállítás
Hervay Gizella erdélyi költő, író, műfordító, Szilágyi Domokos első felesége.
Költészete a személyes kapcsolatok belső világának, erőterének titokzatos mozgásait, alakváltozását kutatja.
Volt férje, költőtársa és fia életének megszakadása a legsötétebb tónusú lírához vezeti el tehetségét, olyan csúcsokhoz-mélységekhez,
amelyek Vörösmarty Mihály, Vajda János, Ady
Endre, Juhász Gyula rokonává teszik költészetét.

2014. október 9- november 12. – helyszín: földszinti kiállítótér
„Anno 1914” – kiállítás
A tárlat – a korábbi évekhez hasonlóan – 100 évvel ezelőtti történéseket elevenít fel, de egy sajátos szűrőn átengedve a világ és szűkebb hazánk történéseit. 
A háború rombolása közepette „békés pillanatokat” emelünk ki: világot formáló tudományos-technikai vívmányokat, irodalmi újdonságokat,
emlékezetes műalkotások születését. Korabeli újságok, plakátok, képeslapok, fotók vetítik elénk az így megidézett eseményeket.

2014. október 9 – november 12. – helyszín: földszinti kiállítótér
Volt egyszer egy Nagy Háború – kiállítás
Mire a falevelek lehullanak, győztes katonáim itthon lesznek!” - szólt száz éve a hadszínterekre induló katonák búcsúztatásakor az azóta szállóigévé vált mondat.
A falevelek azonban sokszor lehullottak, mire az első világháború befejeződhetett.
A nehéz évek megpróbáltatásai egyaránt próbára tették Szeged és Csongrád megye katonává lett fiait és civil lakosságát.
A Somogyi-könyvtár kiállítása, középpontjában a szegedi 46-os gyalogezreddel,
a száz éve kirobbant Nagy Háború éveit idézi fel korabeli dokumentumok, levelek, naplók, fényképek, visszaemlékezések segítségével.
A tárlat a Nagy Háború Kutatásáért Közhasznú Alapítvány – Nagy Háború Blog és a Szegedi Hadipark közreműködésével valósul meg.

2014. október 27-től november 20-ig – helyszín: 2. emelet
65 éve jelent meg a Nők Lapja - kamarakiállítás
A Nők Lapja 1949-óta folyamatosan meghatározó szerepet tölt be a női hetilapok kínálatában. A klasszikus női témákat egyedi hangvételben, sokoldalúan dolgozza fel.
Több évtizedes sikerének titka a mindig aktuális tartalom, a megértő, család orientált megközelítés, és az
olvasók személyes kötődése hétről-hétre a színes olvasnivalókhoz.

2014. október 30-tól november 22-ig – helyszín: 1. emelet folyóirat-olvasóterem
Ruggiero Leoncavallo zeneszerző halálának 95. évfordulójára- kamarakiállítás
A tárlat bemutatja a zeneszerző életét, valamint régi plakátok, képek és cikkek segítségével felidézi a Bajazzók szegedi bemutatóit.

Korábban megnyílt kiállítások, amelyek még októberben is megtekinthetők:

2014. július 15-től október 8-ig – helyszín: földszinti kiállítótér
A ’TUDÁSTÁR – ANNO’ című kiállítás (amely az ’élet a Google előtt’ alcímet is viselhetné) a Somogyi Károly gyűjteményében kiemelkedő gazdagságú, muzeális értékű,
XVI-XIX. századi lexikonokat, enciklopédiákat mutatja be, mégis egyfajta ’kikacsintás’ a XX-XXI. századra, annak bárhonnan elérhető, elektronikus enciklopédiáira, ’tudástáraira’.  

2014. szeptember 16- november 6. – helyszín: földszinti Internet-tér
„Színház az egész világ” – Ujhegyi Éva a Tiszatájonline fotósának kiállítása

2014. szeptember 25- október 30. – helyszín: a Kisszínház előcsarnoka (Horváth Mihály u. 3.)
Tiszai István, a vasgróf alakja a korabeli sajtóban - kiállítás
A tárlat a Szegedi Nemzeti Színház új évadának első bemutatójához, Pozsgai Zsolt A vasgróf című történelmi játékához kapcsolódva mutatja be
gróf Tisza István életének néhány eseményét a korabeli újságok, hetilapok híradásai tükrében. A vasgróf féltve őrzött magánéletéről, geszti otthonáról a Vasárnapi Ujság 1904-ben részletesen tudósított.
Tisza István gyakori szereplője volt a század eleji ellenzéki élclapoknak is. Megmutatjuk, hogyan látták őt politikai ellenfelei és támogatói.
A miniszterelnök ellen elkövetett merényletekről az országos és a helyi napilapokban részletesen olvashatunk a Somogyi-könyvtár gazdag folyóirat-gyűjteményében.

A Kisszínház előcsarnokában látható képes összeállítás a Somogyi-könyvtár honlapján – kibővített formában – virtuális kiállításként is megtekinthető.

2014. szeptember 30- október 31. – helyszín: gyermekkönyvtár
Népmeséink képekben – kiállítás
A Népmese Napjára összeállított kiállítás kötetei az illusztrációkon keresztül mutatják meg rendkívül gazdag és színes népmesekincsünket.
A kiállítást interaktív feladatok teszik a gyermekek számára élményszerűvé, Tóth Andrea bábkészítő művész bábjai pedig tapinthatóvá.

 


A Somogyi-könyvtár Fiókhálózatának 2014. októberi rendezvényei 

 

Kiállítások

Dorozsmai fiókkönyvtár
okt. 1-31.
- A Somogyi-könyvtár Könyvkirály játékának keretén belül az Északvárosi fiókkönyvtárban is könyvkiemelés és ajánló várja az olvasni és játszani szerető gyerekeket a 2014-2015-ös évadban.
- Arcképek női szemmel - női fotósok munkái

Északvárosi fiókkönyvtár
okt. 1-31.
- Őszi borzongás - bűnügyi regények és novelláskötetek folyamatosan változó, bővülő válogatását kínáljuk felnőtt olvasóink számára
- Könyvek, amelyeket 'nem ajánlanak', avagy az Elfeledett Könyvek Tára - folyamatosan változó könyvválogatás ritkán kölcsönzött könyveinkből. Fedezzük fel ismét a régi nagy kedvenceket!

- A hónap szerzője: Grecsó Krisztián

- A hónap gyermekkönyv szerzője: Bálint Ágnes
- Őszi könyvkavalkád - ajánló válogatás új gyerekkönyveinkből
- A Somogyi-könyvtár Könyvkirály játékának keretén belül az Északvárosi fiókkönyvtárban is könyvkiemelés és ajánló várja az olvasni és játszani szerető gyerekeket a 2014-2015-ös évadban.

Francia utcai fiókkönyvtár
okt. 1 - 31.
- Pillanatképek a Szegedi Vadaspark életéből című kiállítás megtekinthető a könyvtár nyitvatartási idejében.

Hangoskönyvtár
okt. 3-nov. 6.
A Nap-Fény Fotókör kiállítása "Kedvenmceink" címmel, Szommer Lászlóné és Veress Lászlóné fotóiból.

Móra utcai fiókkönyvtár
okt. 1 - 31.
- Az Aradi Vértanúkra emlékezünk - ismeretközlő, könyvajánló kiállítás
- Illés Tibor: Szeged szecessziós épületei - fotókiállítás
- Az állatok világnapja alkalmából - "Ahogyan én látom"- Sáry-Balogh Csermely állatos rajzai

Odesszai fiókkönyvtár
okt. 1-31.
- Kedvenceim címmel Kovács Anita festőművész kiállítása
- A Somogyi-könyvtár Könyvkirály játékának keretén belül az Odesszai fiókkönyvtárban is könyvkiemelés és ajánló várja az olvasni és játszani szerető gyerekeket a 2014-2015-ös évadban

Petőfi-telepi fiókkönyvtár
okt. 1-31.
- Schmidt Andrea Könyv és olvasója című kiállítása
- A Somogyi-könyvtár Könyvkirály játékának keretén belül a Petőfi-telepi fiókkönyvtárban is könyvkiemelés és ajánló várja az olvasni és játszani szerető gyerekeket a 2014-2015-ös évadban.

Rókusi fiókkönyvtár
okt. 1-31.
- Pocsai Sándor természetfotóiból rendezett kamarakiállítást tekinthetnek meg látogatóink.
- A Somogyi-könyvtár Könyvkirály játékának keretén belül a Rókusi  fiókkönyvtárban is könyvkiemelés és ajánló várja az olvasni és játszani szerető gyerekeket a 2014-2015-ös évadban.

Szőregi fiókkönyvtár
okt. 1-31.
- ”Dünnyögők és dúdolók” - címmel könyvajánló babáknak és mamáknak.

Tápai fiókkönyvtár
okt. 1-17.
- Hétköznapok a tanyán, Tápé - Rét régi fotókon
okt. 20-31.
- Szegedi Nagyárvíz - fotókiállítás


Programok

Dorozsmai fiókkönyvtár
okt. 15. 17.00  Élő emlékezet, múltunk értékei. Kötetlen beszélgetés a Dorozsmai Lokálpatriótákkal
A rendezvény az Őszi Könyvtári Napok rendezvénysorozat keretében NKA támogatásával valósul meg.
okt. 17. 16.30  Játékos vetélkedő, generációk találkozása, vegyes csapatok megmérettetése.
A rendezvény az Őszi Könyvtári Napok rendezvénysorozat keretében NKA támogatásával valósul meg.

Északvárosi fiókkönyvtár
okt. 14. 10.30 Az Országos Könyvtári Napok programsorozatához kapcsolódva a Kis irodalmi terefere klubban:
Olvasólámpa - beszélgetés kedves könyveinkről Dévai Kálmánné nyugdíjas pedagógus vezetésével
okt. 17. 16.00 Az Országos Könyvtári Napok programsorozatának keretében a Könyvkirály-képző gyerekklub várja a könyvbarát általános iskolásokat.
Ez alkalommal fiókkönyvtárunk Móra Ferenc művek illusztrálására rajzpályázatot hirdet gyerekek részére.
okt. 31. 16.00 A Mesekuckóban családi Halloween foglalkozásra várják a gyerekeket és a szülőket,
akik ismeretterjesztő előadást hallhatnak az ősi kelta népszokásról, ezután arcfestés és töklámpás készítése szerepel a programban
okt. 1-31. Használt könyvek vására a fiókkönyvtár teljes nyitvatartási idejében

Francia utcai fiókkönyvtár
okt. 16. 16.00 Az Országos Könyvtári Napok programsorozatához kapcsolódva a " Szegedi nagy táj ördöngősei " címmel  Dr. Polner Zoltán tart előadást a Könyvbarát Klubban.
okt. 1-31. Használt könyvek vására a fiókkönyvtár nyitvatartási idejében.

Hangoskönyvtár
okt. 10. 15.00 A Nap- Fény Fotókör Egyesület kiállításának megnyitója. A "Kedvenc képeink" című kiállításon Szommer Lászlóné és Veress Lászlóné képei tekinthetők meg.

Móra utcai fiókkönyvtár
okt. 8. 16.30  "Ahogyan én látom" -   Sáry-Balogh Csermely kisiskolás rajzkiállításának  megnyitója
okt. 15. 16.30  "Képes könyveim" - Solti Lázár kisiskolás nyári munkái - könyvbemutató
okt. 29. 16.30  "Figyelem magam" - Csiszárné Molnár K. Éva lélekgyógyász interaktív előadása

Odesszai fiókkönyvtár
okt. 1-31. Országos Könyvtári Napok keretében használtkönyv vásárt rendezünk a könyvtár nyitvatartási idejében.
okt. 9. 17.00 Októberi Könyvtári Napok programsorozatához kapcsolódva Betegségünk lelki okai címmel
Virágos Lilla természetgyógyász pedagógus tart előadást az Alternatív Gyógymód klubban
okt. 17. 16.30 A Kézműves klubban őszi papírdíszek készítése
okt. 31. 16.30 A Mesetarisznyában Móra Ferenc Dióbél királykisasszony című meséje

Petőfi-telepi fiókkönyvtár
okt. 15. 16.30 Őszre hangolódunk a Kézműves klubban
okt. 29. 16.30 A Varázskalapban Móra Ferenc Levelek hullása című meséje és A Cinege cipője című verse

Rókusi fiókkönyvtár
okt. 3. 16.30 Hullanak a levelek címmel legfiatalabb könyvtártagjainkat várjuk Babadélutánra, diavetítésre és meseolvasásra.
okt. 10. 14.00-17.00 Az Országos Könyvtári Napok rendezvénysorozathoz kapcsolódva Szabadtéri Könyvvásárt rendezünk
a könyvtár elé kitelepülve használt, leselejtezett köteteinkből.
okt. 13-17. A fiókkönyvtár teljes nyitvatartási idejében EGYET FIZET – KETTŐT VIHET akciót hirdetünk: rendkívül kedvezményes áron,
10-25-50 forintért kínáljuk eladásra a feleslegessé vált, használt köteteket.
okt. 17. 16.30 Az alsó tagozatos gyerekeket várjuk Őszi Mesedélutánra,  meseolvasásra és barkácsolásra.

Szőregi fiókkönyvtár
okt. 9. 18.00  Természetgyógyászat könyvekben, folyóiratokban címmel szemezgetés a könyvtár újdonságaiból az Életreform klubban.

Tápai fiókkönytár
okt. 3. A könyvtár kapcsolódik a Tápai Búcsú programjaihoz
okt. 16. 17:00 "Meseszőnyeg" - őszi mese és rajzfoglalkozás gyerekeknek
okt. 1-31. Használt kötetekből tartunk könyvvásárt a könyvtár nyitvatartási idejében.

 


 

Somogyi-könyvtár
Agóra Gyermekkuckó októberi programjai

Szeged, Kálvária sgt. 23.
62/563-488
http://www.sk-szeged.hu/agora

 

Kiállítás:
2014. szeptember 30-tól október 31-ig - helyszín: Somogyi-könyvtár Agóra Gyermekkuckó
Manó Világ – ízelítő a Manó Könyvek illusztrátorainak rajzaiból
A 2004-ben alapított Manó Könyvek küldetése a minőségi, de mindenki számára elérhető gyerekkönyvek kiadása.
A legkisebbeknek szóló leporellóktól, lapozóktól, színezőktől és fürdős könyvektől a mesegyűjteményeken,
ismeretterjesztő sorozatokon és első olvasókon át a tinédzsereknek szóló regényekig számos kiadvánnyal vannak jelen a piacon.
Képeskönyveiket legtöbbször magyar szerzők írják, és magyar művészek illusztrálják. Ezekből nyújt ízelítőt a kiállítás.

Rendezvény:
2014. október 22. 16:30 helyszín: Somogyi-könyvtár Agóra Gyermekkuckó
Manó Világ – egy órában három mese a Manó Könyvek legszebb történeteiből.

2014. október 29. 14:00-17:00 helyszín: Somogyi-könyvtár Agóra Gyermekkuckó
Képregényre hangoló – játékok és kreatív, képregényekhez kapcsolódó feladatok gyermekeknek.


 

Független Városi Szövetség - Magyar Egyesület
6726 Szeged, Fő fasor 9.
www.fvszme.hu

        
2014 OKTÓBERI PROGRAMOK:

 

Mária Lovagrend Egyesület – egész hónapban

Segítség Test- Lélek- Szellem Harmóniájának megteremtéséhez
 Speciális tanácsadóink által
- Egyéni terápiák, -Csoportos terápiák, -Lélek masszázs,
-Narayena kezelés,  -Anyaságra-szülésre való felkészítés
Tanácsadók, Segítők:  Gyebrovszki Klára
Kalmár Krisztina, Ilia Katalin
Gémesi Kornélia, Mulati Jenőné
Ocsovszki Imre, Ocskó Erzsébet
Telefonos bejelentkezés szükséges!
 Érdeklődni: Kalmár Krisztina 70/615-4311
Helyszín: FVSZME Székház (Fő fasor 9.)

FVSZME Nyelviskola
Német – Francia – Olasz nyelvből kezdő és haladó szinten
Új csoportba jelentkezni:
Farkas Vera, Tel: 70/3343-322, E-mail: farkas.vera1@gmail.com

 

Október 02. csütörtök
16:00-18:00 óráig: INGYENES JOGI TANÁCSADÁS
DR. BÁLINT GYULA ÜGYVÉDDEL
Csak előzetes bejelentkezés alapján
Bejelentkezés telefonon: 06-30-943-77-37

 

Október 03. péntek
Mária Lovagrend Egyesület
17:30 órától - Előadás
Ki vagyok Én?
Önismeret és elfogadás
Jótanácsok a mindennapjainkhoz
Részvételi díj: 500,-Ft adomány
Előadó: Gyebrovszki Klára Speciális Tanácsadó

Október 3 (péntek) - 4 (szombat)- Egyéni és Kiscsoportos terápiákra lehet bejelentkezni
Időpont egyeztetés: Krisztina: 70 /771-9316

 

Október 06. hétfő
17:00-18:00 óráig: Öngyógyító módszer - STEFÁNKOVITS STEFÁNIA
Helyszín: FVSZME székház - Fő fasor 9.

 

Október 09. csütörtök
16:00-18:00 óráig: INGYENES JOGI TANÁCSADÁS
DR. BÁLINT GYULA ÜGYVÉDDEL
Csak előzetes bejelentkezés alapján
Bejelentkezés telefonon: 06-30-943-77-37

 

Október 10. péntek
Mária Lovagrend Egyesület

KEREKASZTAL BESZÉLGETÉS 17:30 órától
Test- lélek- szellem harmonizálása
Depressziótól az élhető létig konfliktustól a harmóniáig.
Témakörök:
- Tedd meg az első lépést! - Tudod, hogy többre vagy képes, mint hiszed? – Kiutak,
- Oldások, – Felismertetések, – Útmutatások, - Társas lény vagy csoportosan könnyebb!
Szeretettel várunk minden korosztályt!
Előadók: Mária Lovagrend Speciális tanácsadói
Részvételi díj: adomány

 

Október 12. vasárnap
09:00 - 16:00 óra Tudati technológia
Tanfolyam Grabovoj Grigorij Petrovics tanításai alapján –
„ Az emberi szervezet egészségének helyreállítása számokkal való koncentrálással”
Számsorok alkalmazása, gyakorlatok.
Bővebb információ: Demján-Antal Judit (70/324-6060)
Helyszín: FVSZME székház, Szeged, Fő fasor 9.

 

Október 13. hétfő
17:00-18:00 óráig: Öngyógyító módszer - STEFÁNKOVITS STEFÁNIA
Helyszín: FVSZME székház - Fő fasor 9.

 

 Október 16. csütörtök
16:00-18:00 óráig: INGYENES JOGI TANÁCSADÁS
DR. BÁLINT GYULA ÜGYVÉDDEL
Csak előzetes bejelentkezés alapján
Bejelentkezés telefonon: 06-30-943-77-37

 

Október 17. péntek
Mária Lovagrend Egyesület

KEREKASZTAL BESZÉLGETÉS 17:30 órától
Test- lélek- szellem harmonizálása
Depressziótól az élhető létig konfliktustól a harmóniáig.
Témakörök:
- Tedd meg az első lépést! - Tudod, hogy többre vagy képes, mint hiszed? – Kiutak,
- Oldások, – Felismertetések, – Útmutatások, - Társas lény vagy csoportosan könnyebb!
Szeretettel várunk minden korosztályt!
Előadók: Mária Lovagrend Speciális tanácsadói
Részvételi díj: adomány

 

Október 20. hétfő
17:00-18:00 óráig: Öngyógyító módszer - STEFÁNKOVITS STEFÁNIA
Helyszín: FVSZME székház - Fő fasor 9.

 

Október 24. péntek
Mária Lovagrend Egyesület

KEREKASZTAL BESZÉLGETÉS 17:30 órától
Test- lélek- szellem harmonizálása
Depressziótól az élhető létig konfliktustól a harmóniáig.
Témakörök:
- Tedd meg az első lépést! - Tudod, hogy többre vagy képes, mint hiszed? – Kiutak,
- Oldások, – Felismertetések, – Útmutatások, - Társas lény vagy csoportosan könnyebb!
Szeretettel várunk minden korosztályt!
Előadók: Mária Lovagrend Speciális tanácsadói
Részvételi díj: adomány

 

Október 27. hétfő
17:00-18:00 óráig: Öngyógyító módszer - STEFÁNKOVITS STEFÁNIA
Helyszín: FVSZME székház - Fő fasor 9.

 

Október 30. csütörtök
16:00-18:00 óráig: INGYENES JOGI TANÁCSADÁS
DR. BÁLINT GYULA ÜGYVÉDDEL
Csak előzetes bejelentkezés alapján
Bejelentkezés telefonon: 06-30-943-77-37

 

www.fvszme.hu

 Hirdetmény

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Szegedi Csoportja az alábbi időpontokban fogadja a lakosság adományait:
hétfő, szerda, csütörtök 9-11 és 15-17 óra között.
Cím: Szeged, Csanádi u. 9.
Átveszünk : ruhaneműt, cipőt, ágyneműt,gyógyszert, plédet, műszaki cikket, könyvet, bútort és bármit, ami használható és tiszta.
Kérjük, hogy az egyesületünknek szánt tárgyakat hozzák be a fenti címre, ne dobják konténerbe vagy gyűjtőládába,
mert azok nem hozzánk kerülnek.
Csoportunk kizárólag a Csanádi utcában tudja az adományokat gyűjteni.
Számlaszámunk: OTP Bank 11784009-20201485.

Segítséget köszönve a Szegedi Máltais Csoport. 
Vissza a kezdőlapra