aprilis_up.gif (3743 bytes)

Szegedi Közéleti Kávéházi Alapítvány
2019. áprilisi programja

és szemezgetés más szegedi kulturális és tudományos programokból


Köszönettel tartozunk azoknak, akik a személyi jövedelemadójuk
1%-át a Szegedi Közéleti Kávéházi Esték Alapítványnak
(6726 Szeged, Szövetség u. 35.) ajánlották fel.
A befolyt összeget a Kávéház működésére fordítottuk.
Bízunk abban, hogy a támogatásukra idén is számíthatunk.
Adószámunk: 18457737-1-06

Számlaszám: Közéleti Kávéház Alapítvány, K&H 10402805-28017923-00000000

SZEGED NOSTRA 3.
A mi Szegedünk

Ismereteink felidézéseként, és városunk iránti szeretetből folyamatosan közlünk néhány adatot, eseményt, ismertetést „A mi Szegedünk”-ről
Kik lakták Városunkat és Vidékét egykor?

- Már az őskor utolsó szakaszában, mintegy húszezer évvel ezelőtt megtelepedett itt az ember.
- Majd különböző kultúrák, népcsoportok jöttek-mentek –e tájon.
- Az újkőkor elején a Körös-kultúra, az újkőkor végén a Tiszai-kultúra népei lakták e vidéket.
- A Kr. e. I. évszázadban a jazig-szarmata törzsek telepedtek meg a Duna-Tisza közén.
-A Kr. e. IV. évszázadban jelennek meg a kelták, akik általánossá tették a vas használatát.
- A jazigok uralmának a gepidák vetettek véget.
- Az V. században a hunok hóditották meg e területet. Egyes feltevések szerint Attila székhelye is itt lehetett Szeged környékén.
- A hun birodalom bukása után (455) ismét a gepidáké lett a vidék, majd őket az avarok követték 567-ben.
- A mintegy 250 éves avar uralmat a bolgárok törték meg, akik viszont a honfoglaló magyarok előtt hódoltak.
- A Honfoglalás (895-900) után az I. István ellen lázadó Ajtony uralma alatt volt a terület. Ajtony hatalmát királyi sereggel Csanád vezér számolta fel.

Irodalom: Péter László: Szeged, Bp. 1986
Sorozat szerkesztő: Dr. Nagy Péter

Derkovits Gyula, festő-, grafikusművész (1894-1934), a mellszobra bronzból készült, Mikus Sándor másfélszeres életnagyságú alkotása, 1969. december 21-én avatták a szegedi panteonban. Derkovits mai értelemben nem tartozik a „divatos” művészek csoportjába, annak ellenére, hogy nehéz, küzdelmekkel teli élete, művészi elkötelezettsége, tehetsége, kvalitása, élményanyagának vásznon való megfogalmazása a legnagyobb művészek sorába emeli! Életrajzából szinte csak tragédiák emelhetők ki: korán árvaságra jut, édesanyja meghalt, az autokrata apja asztalos mesterségre tanította, az első Világháborúban katona a keleti fronton, kétszer megsebesült. A második sebesülése olyan súlyos volt, hogy bal kezét amputálni akarták, ő ezt nem engedte, keze megmaradt, de teljesen lebénult… Tagja lett a kommunista pártnak… művészetéből kívánt megélni, támogatások ellenére a nélkülözés nehéz terheit volt kénytelen viselni. Kilakoltatás, egyre súlyosbodó anyagi helyzete ellenére dolgozott rendületlenül. A sajátos és európai mércével mérve modern, expresszionista, kubista, konstruktivista alkotásai megrendítő erejűek, mint pl. a „Végzés”, a „Hídépítők”, „Önarckép püspöksüvegben”, „Utolsó vacsora”, stb. Ha a róla szóló kritikákat olvassuk, egy-egy kiállítás hatalmas sikere arról győzne meg, hogy mily elismert és sikeres művész volt, de ez, koránt sincs így; őt is és művészetét is halála után ismerték el. Ma pedig valami ál-demokráciától vezérelt ál-szemérem miatt egyszerűen megfeledkezünk, róla, „nem jut eszünkbe” Derkovits Gyula (talán baloldalisága miatt?), holott elsők között kellene őt említeni, ha a „minden illúzióktól mentes”, átélt és megélt „élmények” inspirációja fogta ép jobb kezét mellyel képeit készítette. Azért még is csak jó, hogy a szegedi panteonban ott a szobra, legalább ez késztet arra olykor, hogy megidézzük festői nagyságát, s fejet hajtsunk a kiváló művész tehetsége előtt!

Derkovits Gyula

Negyven sem volt, mikor rátalált a halál.
Addig is színt vallott saját világáról.
Munkakedvét talán elvette a talány.
Kékkel nem támogatta a sivárságról!

Ezüstös, fémszínű bágyatag emberek,
Formálták képpé a rájuk mért keresztet.
Az utca látványa, az otthon melege,
Nem csak a szívében volt mindez elrejtve.

Derkovits Gyula az asztalosnak fia,
Inkább frontra ment, hol ellőtték bal karját.
Nem tudta, hogy a halál az élet díja.
Tüdőbaj okozta végső sorvadását.

Aktképeinek múzsája Viktória.
Ki később felesége lett,- mindörökre!
Volt mit nyomorogni mások viskóiban,
Érezte ha volt is, rövid lesz öröme.

Sokan támogatták a művészt társai.
Munkáihoz tust,, szenet, akvarellt használt.
Tizenkét fametszetben Dózsa álmai
Népe ezerötszáz-tizennégyet skandált.

A festő gőgje a kérést nem pártolta.
Ezüstös-kéket, rózsás színeket kevert
Palettáját sérült kezében tartotta,
Jobbjával élő ideálokat festett.

Bécsben kiállított képei a falon,
Megkomponált aktok színükben villództak.
Halott hal a terített asztalon ragyog.
A művész mindig kétes eszméért harcol.

Mikus Sándor szobrász mintázta meg fejét.
Sallangmentes fém-képet alkotott róla.
Valósághűen, egyszerű szegény személyt.
Ki ha kérni kell, inkább éhen halt volna!

 

 

 

 

 .........................................

 

MEGHÍVÓ                                           A tudatlanság legfelsőbb foka  az, amikor elutasítasz valamit, amiről nem is
tudsz semmit."    vagy nagyon keveset!   „ Wayne W Dyer”

ÉT-REND egyesület küldetése : "Táplálkozásból származó allergiák megelőzése azaz Prevenciója"!


CÉL: Szemléletmód váltást és védelmet biztosítani azon személyeknek,akik a " táplálkozásból származó              allergiák jótékony hatását élvezik"!


Szolgáltatásaink - Közhasznú  Szolgáltatásaink:


Tanácsadás        havonta az első hét Csütörtok 16 óra/-allergén anyagok,allergia beazonosítása
Klubfoglalkozás  havonta a harmadik hét/ csütörtök/ 17-től
Előadás1 :természetes gyógymódok,jó gyakorlat átadása
Előadás 2: Szeged város lakosai részére :
Szemléletmód váltás ”Egészségünk védelmében - sorozat”
Áprilisi Programok:
- Tanácsadás:2019.04.04./előre bejelentkezett és megbeszélt időpontban!16:00-tól
- SzívességCsere-2019.04.04./Programra 17:00-től/ Betelt!
- Klubfoglalkozás:2019.04.11./17-19-ig :Jó gyakorlat átadása/ Bejelentkezés Kötelező

Közösségi Találkozó/Fórum jellegű: Miért fontos a szemléletváltás és az ÖNGONDOSKODÁS?

Hormonaink  Működése és hatásaaz egészségünkre!
Előadó: Szalai Zsuzsanna- természetes gyógymódok terapeuta
Időpont: 2019.04.11./17-18-ig Belépés díjtalan,bárki bekapcsolódhat a vitába
Helyszín :Szeged,kálvária sgt.23. AGÓRA

Előadás : Szeged város lakosai részére : Meridiánok+ Gyakorlati bemutatás

Előadó:Glumacné Andó Mária-természetes gyógymódok terapeuta
Időpont: 2019.04.25../17-18-ig Belépés díjtalan,
Helyszín :Szeged,kálvária sgt.23.AGÓRA
Májusi Programok:
- Tanácsadás:2019.05.02./előre bejelentkezett és megbeszélt időpontban!16:00-tól
- SzívességCsere-2019.05.02./Programra 17:00-től/ Betelt!
- Klubfoglalkozás:2019.05.16./17-19-ig :Jó gyakorlat átadása/ Bejelentkezés Kötelező
    Közösségi Találkozó/Fórum jellegű:
Betegségek OKAI?/Hagyományos Kínaí gyógyászat alkalmazása/Külső,Belső, Független!
Előadó::Glumacné Andó Mária természetes gyógymódok terapeuta
Időpont: 2019.05 .16./17-18-ig Belépés díjtalan,bárki bekapcsolódhat
Helyszín :Szeged,kálvária sgt.23. AGÓRA
     Előadás : Szeged város lakosai részére : Bőrgyógyászati problémák+ Gyakorlati bemutatás
Előadó: Szalai Zsuzsanna - természetes gyógymódok terapeuta
Időpont: 2019.05.23../17-18-ig Belépés díjtalan,
Helyszín :Szeged,kálvária sgt.23.AGÓRA

Gyermeknapi- Gyermek kuckó- Kreatív kézműves - Fonyűvő Manó /AGÓRA

Időpont: 2019.05.26./Szombat/ 10:00
Bejelentkezés és Időpont egyeztetés :  tokizso@yahoo.com,etelallergia@freemail.hu,+36/30/747 90 27
Tanácsadási Ügyeleti :  8-10 óra : 62/634 402, e-mail: tokizso@yahoo.com,
Köszönet mindazoknak,akik 1% Támogatásukkal és Adományukkal munkánkat támogatták és lehetővé teszik a „Vészhelyzet  -Túlélési  Kiadvány” eljutását a célréteg számára !!
Bankszámlaszám:ÉT_REND egyesület- K&H 10402805-00000007-00000003, Adószám: 18475197-1-06
Vezetőség

 

 

Siklósi András

Márciusi tűz

Gyúlj ki pusztákon
hegyek gerincén
kicsi házakban
börtönök mélyén
romok virága hajnali tűz
Mérgezett szívünk
gyógyító álma
halottak mécse
bujdosók lángja
ragyogó csillag királyi tűz
Legázolt népünk
titkos reménye
kifosztott hazánk
megváltó fénye
tomboló harsány vulkáni tűz
Kapd el ruhánkat
csókolj hajunkba
forrald föl vérünk
égess húsunkba
naplángok sarja mennyei tűz
Tégy igazságot
kíméld a gyengét
pusztítsd a férgek
sátáni rendjét
hatalmas bíró rejtelmes tűz
Lázas kohódban
tisztítsd meg lelkünk
gyilkos csatákban
ne hagyj elvesznünk
örökké ifjú győzelmes tűz
Ébreszd a magyart
röpítsd a csúcsra
szabad országban
élhessünk újra
Lobogj föl benn
ünk isteni tűz

 

 

A Bibliai Szabadegyetem négy félévesre tervezett előadás-sorozatának harmadik féléve februárban ismét elindult Szegeden. Hetente egy alkalommal, szerdánként egy-egy bibliai könyvvel ismerkedhetnek meg a Szentírás iránt érdeklődők, egy kb. egy órás előadás keretében.
A Bibliai könyveket teológusok, lelkészek mutatják be, igyekezve a régi szövegek megértését úgy segíteni, hogy a könyvek keletkezésének történelmi hátterére is kitérnek, és a mai ember számára is elérhető közelségbe hozzák mind a történetek szereplőit, mind azokat a hétköznapi és nem hétköznapi eseményeket, amelyeken keresztül végső soron Istennek a mai ember számára is szóló üzenetét megérthetjük.
Szeretettel várunk minden érdeklődőt, azokat is, akik általános műveltségüket szeretnék gyarapítani, azokat is, akik most először szeretnének közelebb kerülni a Biblia megismeréséhez és megértéséhez, és azokat is, akik már olvassák a világ egyik legnagyobb példányszámban kiadott „bestsellerét”, és további gondolatokat szeretnének kapni eddigi tudásuk elmélyítéséhez.
A szabadegyetem mindenki számára nyitott és ingyenes.
Az előadások helyszíne: TIT Székház, Szeged, Kárász u. 11.
(Koch Sándor Csongrád Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Társulat)
A kezdés időpontja: szerdánként 18 óra.

 

EZÜSTHAJ FILMKLUB ÁPRILISI MŰSORA

Klubvezető: Vörösné Séllei Emma
Az előadások kedden 14 órakor kezdődnek a DÉLVIDÉK HÁZ
HERCZEG FERENC termében /Közép fasor 1-3./

Április 02.   A MARIA CALLAS - SZTORI     119 perc,  2017.
francia dokumentumfilm
Rendezte: TOM VOLF

Április 09.   APRÓ MESÉK       112 perc, 2019.
magyar romantikus thriller, történelmi film
Rendezte: SZÁSZ ATTILA
Főszerepben: SZABÓ KIMMEL TAMÁS,
KEREKES VICA, MOLNÁR LEVENTE

Április 16.   A MŰVÉSZET TEMPLOMAI: SALVADOR DALI
- A HALHATATLANSÁG NYOMÁBAN
spanyol ismeretterjesztő film,   105 perc, 2018.
Rendezte: DAVID PUJOL

Április 23.  BAZI NAGY FRANCIA LAGZIK 2.    99 perc, 2019.
francia vígjáték/dráma
Rendezte: PHILIPPE DE CHAUVERON
Főszerepben: CHRISTIAN CLAVIER,
CHANTAL LAUBY, ARY ABITTAN

Április 30.  CLAIRE DARLING UTOLSÓ HÚZÁSA  94 perc, 2018.
francia film,
Rendezte: JULIE BERTUCELLI
Főszerepben: CATHERINE DENEUVE,
CHIARA MASTROIANNI, ALICE TAGLIONI

 

NEMZETEGYESÍTŐ


A „JÖVŐ BARÁTAI KÖR” HÉTFŐNKÉNT
Szeged, Pixel Kávézó az Anna kút sarkán! (Kossuth Lajos sgt. és Tisza Lajos krt. sarok)
„ Azt tapasztalom, hogy az emberben a felismert, de ki nem mondott igazság elkezd rohadni.” Balczó András
Április 1-én hétfőn 16,45-17,15-ig A magyar műveltség írása a rovás!  Most jelentkezzen, mert a nyári szünet következik szeptember 1-ig a rovástanulás rendszerében! A rovás gyakorlás haladóknak és kezdőknek Hornyák István vezetésével, teljesen ingyenes!                                                             (A bolondok napján a bolondok kíméljenek!)
17,15-től dr. Bene Gábor a TÉNYEK a PÉNZRŐL – című vetítéses előadás  II. része az olajdollár szerepéről. Korunk legnagyobb veszélyét, a monetáris diktatúrát leplezi le a pénzvilág technikai trükkjeinek és a lehetséges ellenintézkedések felvázolásával 40 percben. (Vetítéses előadás, tabudöntögetéssel.)
Ezt követően Gervai Simon, Ádám Balázs, Harangi Árpád: Az élet – jelzés, visszajelzés – A talajtól az emberig – címmel a magyarság túlélését biztosító feltételekről szóló előadás. Különösen gazdálkodók, állattartók, halastó tulajdonosok és növénytermesztők figyelmébe ajánlott a program! (Vagy azoknak, akik túl akarják élni a jövőben bekövetkező válságperiódusokat!)

Április 8-án hétfőn Szegeden 16,45-17,15-ig rovás gyakorlás Hornyák István vezetésével. A magyar műveltség írása a rovás!  Most jelentkezzen, mert a nyári szünet következik szeptember 1-ig a rovástanulás rendszerében!
17.15-től Vetítéses előadás, tabudöntögetéssel, Pénzipar II. címmel, Bene Gábortól. Utána beszélgetés szabadon a kriptóvilágról.

Április 15-én 16,45-17,15-ig rovás gyakorlás Hornyák István vezetésével. A magyar műveltség írása a rovás!  Most jelentkezzen, mert a nyári szünet következik szeptember 1-ig a rovástanulás rendszerében! A rovás gyakorlás haladóknak és kezdőknek Hornyák István vezetésével, teljesen ingyenes! Sőt ezen a napon zárul az éves „Rovás-iskola” így az arra érdemes diákok jutalmat is kapnak a közösségtől.
17,15-től Sikósi András: A globalizmus csődje és a jövő körvonala – című előadása.

Április 22-én:  LOCSOLKODÓ HAGYOMÁNY DÉLELŐTT! (Ez nem esti program és nem is közösségi, hanem délelőtt egymás családját látogatják meg a férfiak és megöntözik az arra érdemes nőtársainkat, akik méltók a haza szolgálatára és nem akarnak „férfiakká” lenni.)

Április 29-én: A mikró-érrendszer forradalmi kezelése – címmel Svájcból érkező előadó: Vető Richárd és dr. Zsiga Zsolt orvos előadása.

Május 6-án  17órától Bene Gábor: Trianon 100 közeleg! - címmel a Trianon sorozat II. része!
Amiről nem beszélünk: feledésbe merül!
Legalább próbáljuk meg a szemfelnyitást:
az agyszennyezett magyarok és az anyagiasságba merült világ közvéleménye elé tárni Trianon égbekiáltó bűneit!

(Utána beszélgetés a magyarság jövőbeni szerepéről és a Nemzetegyesítő Mozgalom politikai-gazdasági-lelki-szakrális mozgásteréről, valamint a Vesszen Trianon! - listát indító pártról, amely az EU választásokon a listájának első helyén Molnár V. József néplélek kutató, második helyén Drábik János, harmadik helyén pedig Bottyán Zoltán szerepel majd. A kezdeményezők remélik, hogy ezzel a Trianon felülvizsgálatára irányuló kezdeményezés megkapja a kellő reklámot, mert eddig minden médium agyonhallgatta!)

Magyarok Szövetsége szegedi csoportja és a NEMZETEGYESÍTŐ MOZGALOM

önkéntesei, minden közélet iránt érdeklődő, jó magyart várnak a belépő díj nélküli rendezvényre.
Bene Gábor

A Szeged várostörténeti és kulturális folyóirat 2019. áprilisi lapszámának tartalmából: História rovatunkban Gömör Béla a Petőfi-forrásról, Szeged rég elfeledett gyógyvizéről közöl tanulmányt, Kiss Norbert pedig Zadravecz István, ferences rendi házfőnök püspökké szenteléséről értekezik, valamint folytatódik Mód László szőlészeti-borászati sorozata. Irodalom rovatunkban Füzi László laudációját olvashatják Ilia Mihályról, a Tiszatáj egykori főszerkesztőjének Magyar Örökség Díja alkalmából. Színház rovatunkban Varga Sándor a Szeged szebb lesz, mint volt című táncjátékról ír kritikát, Képzőművészet rovatunkban a 70 esztendős Sinkó Jánossal készített interjú kap helyet. Tóth Marcell Majó Zoltánt kérdezi annak apropóján, hogy 40 éve álltak szolgálatba Szegeden az első trolibuszok. Szerdahelyi Péterné a Csongrád Megyei Honismereti Egyesület Évkönyvét szemlézi.

A Szeged várostörténeti és kulturális folyóiratot megtalálják a világhálón is, a szegedfolyoirat.sk-szeged.hu címen!


Vassné Szabó Ágota

Böjt

​A hajnal kettőnkbe vág bele,
s lök oda minket a csipkelődő napnak.
Metsző, hideg fénnyel hasítva tortáját
évfordulónak, pillanatnak.

Szemtelenkedik a szél.
Nádból szőtt busóruhát görget elém.
Azt súgja:
- kimúlt a farsang, kimúlt az ünnep,
és negyven napig már nincs is remény.

Mert mi a talmi remény?
Kívánság és sóhaj,
ki láb-lógázva ül a mindenség peremén.
Varázslat, ajándék, elképzelt kép.
Színes gömb, ami - míg szét nem pukkad -
csillogva, pörögve szép.

Silány, vásári papírforgó.
Szúrós ördögszekér az élet,
de, ha egy verslábon gyáván elkacsázom,
feltámadni negyven nap múlva sem látom​
- sem magamat, sem téged.

 

2019. április 01. 17 óra Somogyi Könyvtár vetítője

FILMKLUB
140 éve történt: megszületett Móra Ferenc
85 éve történt: meghalt Móra Ferenc
KINCSES MÓRA

40 perc

A kettős évforduló kellő indok, hogy emlékezzünk: 1879 nem csak a „víz” miatti tragédiáját jelentette Szegednek, hanem a felemelkedés lehetőségét is. A Kiskunfélegyházán született Móra Ferenc is talán ezért is költözött a városba az egyetem elvégzése után és vállalt munkát a Tömörkény István vezette múzeumnál, úgy hogy státuszos újságírója volt a Szegedi Naplónak is. Érezhette, ez a város most mást akar. Valami jobbat…
Három kis novelláját vittük filmre még 1979-ben, születésének 100. évfordulóján. (Ennek is már 40 éve). Ami Móra könnyeket fakasztó történetmesélése mellett e film fontos értéke: olyan, - ma már csak emlékeinkben élő - szegedieket láthatunk a filmben, mint pl. Tápai Antal szobrászművész, vagy Trogmayer Ottó muzeológus, történész. És még valamit, illetve valakit. Magát, Móra Ferencet. Egy majdnem elfeledett Filmhíradó - még 1933-ban - megörökítette, amikor Szőregen ásatásokat végez. Némafilm, feliratokkal. De hol volt még akkor a hangosfilm?
A filmet bemutatja a szerkesztő: Bubryák István.

 

2019. április 2 kedd 14 óra a Rókusi Fiókkönyvtárba (Vértói út 5).

NŐNAP         után – bolondos FÉRFINAP

A Somogyi-könyvtár Íróklubja szeretettel várja egy vidám délutánra a kedves vendégeket
Az Íróklub tagjai humoros írásaikból olvasnak fel.

Ha férfi vagy, légy férfi,
S ne hitvány gyönge báb,
Mit kény és kedv szerint lök
A sors idébb-odább.
Félénk eb a sors, csak csahol,
A bátraktól szalad,
Kik szembeszállnak vele…
Azért ne hagyd magad!

Ha férfi vagy, légy férfi,
Erős, bátor, szilárd.
Akkor hidd, hogy sem ember
Sem sors könnyen nem árt.
Légy tölgyfa, mit a fergeteg
Ki képes dönteni,
De méltóságos derekát
Meg nem görbítheti.

(Petőfi Sándor)

2019. április 2. kedd 15 óra Nemzeti Emlékkert (Földmíves u. 13.)

FAFARAGÓK ERDÉLYBŐL
Szoborkészítés a fafaragók alkotásában
Házigazda: v. Szilágyi Árpád városvédő polgár

2019. április 2. kedd. 15 óra Zöld Terasz Klub (Földváry u. 2.)

JÓGA MINDEN KOROSZTÁLYNAK
Jóga minden korosztályhoz szól, megtanít a helyes testtartásra, a helyes légzésre. Nincs életkorhoz kötve, mindegy, hogy ki mikor kapcsolódik a csoporthoz,mivel mindenki saját magához képest fejlődik.
Tanít: Polcznerné Rózsa jógaoktató (70-325-5139

2019. április 2. kedd 18 óra SZTE Jogi Kar (Tisza L. krt.

" VERSEKBEN SZŐTT GONDOLATOK"

Beszélgetés BERKI EMESE alkotóval
NARRÁTOR: Szabó István operatőr.
Berki Emese  verseit Pappné Mészáros Ágnes és Németh Janó adják elő

2019. április 2. kedd  18 óra HÁGI Étterem (Kelemen u.3)

a Nagyító Alapítvány "Családi mesék-mesélő
családok"


A családban sok mindent átadunk, nem egyszer a hivatást is. A Nagyító
Alapítvány tavaszi sorozatában több család is mesél arról, hogyan érinti
meg a gyerekeket a szülők lelkesedése, elhivatottsága.
   3 családon keresztül ismerkedünk beszélgetünk, zenéről, családról,
hivatásról, generációkon átívelő szakmákról, a minta követéséről és a
családban rejlő erőről.

VENDÉGLÁTÁS


vendég: Pápai Mihály    és fia, Pápai Péter
         unokák: Pápai Panna Napsugár és Pápai Réka Emese
Beszélgetőtársuk Marton Árpád
A program ingyenes, de regisztrációhoz kötött!

Beszélgetőtársuk Marton Árpád
A program ingyenes, de regisztrációhoz kötött!
Regisztráció:  gyöngyi@nagyito.hu  vagy Szabó Gyöngyinél a 30-2769792-es számon

 

2019. április 3. szerda 14 óra Katedrális Étterem és Kávézó Dóm tér

Szeged–Csanádi Egyházmegye
Ukrajna Szegedi Tiszteletbeli Konzulátusa
Szegedi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat

TISZTELETTEL MEGHÍVJA

„Bölcs Jaroszlav:
diplomácia a házasságokon keresztül”
fotókiállítás ünnepélyes megnyitójára

Köszöntőt mond:

Kiss-Rigó László szeged-csanádi püspök
Nepop Ljubov, Ukrajna rendkívüli és meghatalmazott nagykövete
Dr. Róth Sándor, Ukrajna szegedi tiszteletbeli konzulja
Dr. Sajtos-Zapatocsna Natália, a szegedi ukrán önkormányzat elnöke

Nagy szeretettel várunk minden érdeklődőt.

A megnyitó ünnepség után örömmel látjuk a fogadáson a Katedrális Étteremben és Kávézóban

2019. április 3. szerda 15 óra Somogyi Könyvtár

OLVASÓNAPLÓ
Jung Chang:
Vadhattyúk – Kina három lánya

Háziasszony: Palotásné Nagy Éva tanár

2019. április 3. szerda 15 óra Senor Center (Eszperantó u. 1)
Nosztalgia az 50 éves amatőr színházról 12. est

Előadó: Marik István, Halász Anna, Nagy Bandó András

 

2019  április 3. szerda, 16 óra Zöld Terasz (Földvári u. 3.)

TÁNC A HOSSZÚ ÉLET TITKA!
Mindenki táncprogramja


Táncolni jó, táncolni mámorító, a tánc felüdít, szórakoztat és táplál fizikailag, lelkileg és bizonyos szempontból pihentet szellemileg és testileg is. Nincs annál jobb érzés, mint néhány egyszerűbb alapvető lépést jól, helyes testtartással, könnyedén megtenni. Ezek elsajátítása se nem nehéz, se nem fáradságos. A tánc egyfajta kultúrai- Önfegyelemre, mások iránti figyelemre, tiszteletre nevel, segít a felszabadult, könnyed, kulturált mozgásban. És m ég egy tanács: soha ne lépjenek ugyanazon lábbal kétszer!Bármilyen kérdése is van, hívja a házigazdát!
Tanít: TÓTH FERENC idegenvezető és tánctanár

2019. április 3. szerda 17 óra MTA SZAB Székház, 110-es terem (Somogyi u. 7.)

Közéleti Kávéház Szegedi tehetségek utazási élménybeszámolója sorozat:

Az SZTE Sófi Ösztöndíj Alapítvány 18 éve óta több millió forint ösztöndíjjal és sok szolgáltatást nyújtva támogatja a fiatal szegedi tehetségeket, akik körbeutazták a világot. A tehetségek vetítéssel illusztrált előadásokat tartanak szép és izgalmas utazási élményeikről hónapról-hónapra, amelyeken a Közéleti Kávéház közönsége megismerheti a világ csodálatos országait, városait és természeti szépségeit.

41. PROGRAM: SZŰCS TÍMEA, SÓFI-DÍJAS PHD HALLGATÓ UTAZÁSI ÉLMÉNYBESZÁMOLÓJA: IZRAEL

„Izrael kis ország, de annál különlegesebb. Mind földrajzilag, hiszen található itt sivatag, hegyek, tengere(k), a világ legmélyebb pontja, s a Jordániával is határos Holt-tenger is. Mind pedig történelmileg, s itt talán csak a legfontosabbat említeném, Jeruzsálemet, mely várost az iszlám, a keresztény és a zsidó vallás egyaránt szent helyeként tisztel. Nem sorolom tovább, talán kissé elfogult is vagyok. A kutatásom az itt élő magyarokról ide köt, folyamatosan visszahív, s ennek köszönhetően már ötször jártam ebben a parányi, különleges, de ellentmondásokkal teli országban. Az előadás során megosztom eddigi tapasztalataimat, élményeimet Izraelről, az ott élő emberekről, a kultúráról, a vallásról, annak kavalkádjáról, valamint a közvéleményt igencsak megosztó Ciszjordániáról, s az ottani látogatásomról is.”

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma UNKP-18-2 kódszámú Új Nemzeti Kiválóság Programjának támogatásával készült

2019. április 3. szerda 18 óra TIT Székház (Kárász u. 11)

Pál második levele a Korinthusiakhoz.
Előadó: Bicskei Róbert

Bicskei Róbert lelkész, életmód-tanácsadó. Szerbiában, Zentán született, középiskoláit elektrotechnikai szakon Adán, felsőfokú teológiai tanulmányait Magyarországon, az Adventista Teológiai Főiskolán végezte. Lelkészi szolgálata alatt számtalan előadást tartott a Bibliáról, valamint az egészséges életmód alapelveiről. Több ízben járt Afrikában, ahol karitatív és misszionáriusi feladatokat látott el a maszájok között. Életcélja, hogy a Biblia reményteljes üzenete minél szélesebb körben ismertté váljon. Boldog házasságban él feleségével, Erikával, három gyermek (Rebeka, Attila és Péter) édesapja. Szeretne segíteni másoknak is, hogy megtalálják a Biblia szerinti boldog családi élet útját, amit feleségével már felismert és gyakorol.

2019. április 4. csütörtök 10 óra Bálint Sándor Szeretetotthon (Harmat u. 2-4)

Kenéz Heka Etelka költőnő bölcs költeményei
Háziasszony: Ritz Judit főigazgató

A bűn

Igazság, sok-sok
Szörnyű bűn.
Ősi földi ürességeknek
Az ember csorda derül.
Ó, szemek ti legyetek
Kik vigasztalják a lelkeket.
Ó, bárhová is elmennék,
Hol keresik az eszmét,
ihletet és az erényt.
A földnek ez kincse lesz még!
Ó, emberek ti hervadt
Mezők, hegyek,
Ti hempergő levelek.
Add át lelked a reménynek.
Ó, a tiszta érzés elhalt mára,
Dobog szét szív újra
A világban.
Világ kiáltón ordít, zeng,
Álmából feleszmél,
A beteg szíve, gyásza reszket
Az anyaföld drága ölén.
Ó, Istenem küldjél bő sarjadást
A pacsirta dallam titkos derűjén.
Kenéz Heka Etelka

 

2019. április 4. csütörtök 15 óra Dorozsmai Könyvtár (Szeged Negyvennyolcas u. 12. )

„Csodálatos tavasz”
A Nap- Fény fotókör tagjai által készített tavaszi képek kiállításának megnyitója.
A kiállítást megnyitja: Lauer István Dorozsma Önkormányzati képviselője
Közreműködnek: Jávor Olga, vers
Hóvirág Népdalkör: népdalokkal.
Megközelíthető: Mars térről: 75-s
Honvéd térről: 36-s
Szőreg malomtól:
67-67y-s
autóbuszokkal.

2019. április 4. csütörtök 16 óra Zöld Terasz (Földvári u. 3.

Szenior örömtánc- Señoroknak, Señoráknak!
Mozgásprogram a testi, lelki, szellemi frissességért

A Szenior Örömtánc kifejezetten az idősödő korosztály számára kifejlesztett közösségi táncforma
A mozgásprogram lényege: Mozgás, Öröm, Agytorna
Segít a test fizikai karbantartásában, miközben a léleknek is örömet okoz, és a folyamatos koncentrálásnak köszönhetően jótékony hatással van az agyműködésre is.

A szeniortáncban közösen, csoportosan táncolunk, ezért nem szükséges partnerrel érkezni, és nem kell hozzá előzetes tánctudás sem.
A csoporthoz folyamatosan lehet csatlakozni.
A részvétel nyitott mindenki számára.
A táncoláshoz kényelmes, zárt cipő szükséges.

Várunk mindenkit sok szeretettel!
Táncoljon Ön is velünk!

Időpont: csütörtökönként 16:00
A foglalkozást vezeti: Pálfi Gizella

 

2019. április 4. csütörtök  17-19 óráig.  Bibliotékában (Kálvária sgt. 14.)

A modern állatvédelem Szegeden és környékénA 21. században fontos az állatvédelmi ismeretek bővítése. Az eddigi
bevált módszereket modernizálni és a preventív tevékenységeket
beleültetni a munkába.
Nem elég ma már begyűjteni a közterületeken kóborló kutyákat és cicákat.
Szemléletformáló, figyelemfelhívó programokat, oktatásokat,
továbbképzéseket kell tartani, hiszen hosszútávon ez hozhat eredményt,
ezzel tudjuk csökkenteni a kóbor állatok létszámát, a menhelyekre,
állatotthonokra és az ebrendészeti telepekre nehezedő nyomást,
túlterheltséget. A figyelemfelhívást már óvodás korban meg kell kezdeni
és folytatni az általános, de a középiskolás fiatalok körében is. Fontos
nem megfeledkeznünk az ivartalanítás kiemeléséről, hiszen egyik
alappillére az állatvédelmi prevenciónak.

A 21. századi, modern szegedi és környékbeli állatvédelemről
Kovács  Péter kurátor és Balogh Ernő alapító beszélget a közönséggel.

Országos Állatvédelmi Alapítvány
Láss többet, tégy többet!
www.orszagosallatvedo.hu

2019. április 5. péntek 17 óra MTA SZAB Székház (Somogyi u. 7.)

AZ ISMERETLEN MÁRCIUSI IFJAK
Vendég: Dr. Zakar Péter történész  professzor
Beszélgetőtársak: Baradnay Gyula sebészprofesszor, Szeged város Díszpolgára és Dr. Tráser László újságíró

 

2019. április 5. péntek 18-tól 22 óráig Tóth Étterem (Nagyállomás mellett)

ZENE – TÁNC
Minden korosztálynak
Zenél: Horváth Miklós

 

 

2019. április 4. szombat 15 óra. Dugonics téri szökőkút

   Retro séta 1. 

(Elsősorban építészeti szempontok alapján keressük a korszak ikonikus helyeit)
Könnyed időutazásra invitálunk benneteket a régmúlt világába!
Mi volt akkor a menő, hol vásároltak, söröztek, ebédeltek, buliztak szüleink/ nagyszüleink? Mi volt jellemző a rendszerváltás előtti Szegedre? Milyen volt tanulni, dolgozni, élni az egykori Napfény városában?
Gyere velünk és megmutatjuk! Virágozzon a nosztalgia :)

Sétánk a Dugonics téri szökőkúttól indul

Részvételi díj: 1200 Ft/fő
A sétát összeállították és vezetik a Szegedi Tourisma idegenvezetői:Nyári Zsuzsanna/Tasnádiné Zsike 

2019. április 6. szombat 17 óra Zöld Terasz Kulturális Központ (Földvári u. 3.

„Kozmikus Találkozások” I. rész - Az idegenek köztünk járnak

Urantian Jenő kanadai kozmológus és Ufó kutató vitaindító beszélgetése…

Urantian Jenő magyar származású, jelenleg Kanadában élő és dolgozó kutató a Nagy Urantia könyv fordítója sok év elteltével ismét Szegedre látogat.
Ezen az estén szó lesz olyan rejtélyekről, amelyek csak kevés embernek jutnak a tudomására, spirituális megközelítésben találkozhatunk az idegenekkel, szó esik a szeretet kozmikus hatalmáról, különböző létformákról, és ami fontos, mindenki véleményét meghallgatja és megpróbál válaszolni a feltett kérdésekre…))

Kontakt: Györkey László  – infó: 20-9936-782 – Web: http://talentstudio.glb.hu

 

2019. április 6. szombat 19.30 Szegedi Dóm

FRANCESCO FINOTTI ORGONAEST
Az 1978. évi első Nemzetközi Liszt Ferenc Orgonaverseny győztese
Filharmónia Magyarország, Társrendező Szeged-Csanád Egyházmegye

 

2019. április 8. hétfő 16 óra TIT Székház (Kárász u.)

Szerencsés "tolvajok"(?) az egyiptológiában - a Torinoi Múzeum egyiptomi gyűjteményének gyönyörűséges tárgyai

 

Jó időben voltak jó helyen, és lehetőséget kaptak az "Istenek learatására" - ahogy egy híres egyiptológus mondta - a Piemonti Szárd királyság nagy utazói. A világ egyik legszebb, legérdekesebb egyiptológiai gyűjteményét lehet látni Torinoban!

 

Előadó: Pécsi Ágnes egyiptológus

 

2019. április 8 hétfő. 17 óra Somogyi Könyvtár Olvasóterem

VISSZHANGZIK A FÉNY könyvbemutató

A költészetnapi rendezvények nyitánya:
Simai Mihály József Attila díjas költő új Visszhangzik a fény c. verskötetének bemutatója.
A Somogyi Könyvtár kiadásában megjelent kötetet bemutatja és a szerzővel beszélget:
Reisinger János irodalomtörténész

A verseket életre keltik: Beslin Anita és Kosztolányi József
Hegedűn kísér: Szöllősy József hegedűművész a Magyar Kultúra Lovagja

 

2019.április 8. hétfőn 18 óra Kárász utcai Sever étterem (McDonald's szemben)

PERZSA ÜNNEPEK
Előadó: Dr. Shams Alireza (jogász)

 

 

2019. április 9.  kedd. 15 óra Zöld Terasz Klub (Földváry u. 2.)

JÓGA MINDEN KOROSZTÁLYNAK
Jóga minden korosztályhoz szól, megtanít a helyes testtartásra, a helyes légzésre. Nincs életkorhoz kötve, mindegy, hogy ki mikor kapcsolódik a csoporthoz,mivel mindenki saját magához képest fejlődik.
Tanít: Polcznerné Rózsa jógaoktató (70-325-5139)

 

2019. április 9-én, kedden, 15.00 óra a Bibliotéka Könyvtár (Kálvária sgt. 14)

Rejtvényfejtő verseny kerül megrendezésre.

A rendezvényt vezeti:  Budai István alelnök

2019. április 9. kedd 16 óra Somogyi Könyvtár

VEDRES ISTVAN MERNOK

Szeged Széchenyije - munkai és tervei a város életében

Előadó: Faragó Aurél Jánosné

 

2019. április 9 kedd 18.  Agóra  Díszterem (Kálvária sgt. 23.)

dr Magyar Lóránt
kreatív pszichotréner

előadása

Mi az utad- mi az életcélod?
Kreatív életvezetési előadássorozat küldetésünk felfedezéséről
2. Előadás

Éva orvosként dolgozik, de nem szereti munkáját. Nem lelkesíti. Gyerekként is a rajzolás
és a zene állt hozzá közel, de azt hallotta mindenfelől, hogy abból nem lehet megélni,
annak nincs semmi értelme, az haszontalan dolog. Elhitte. És követte a trendi pályát,
tette, amit mások javasoltak, terelődött egy „nem szeretem” irányba. Hosszú évek múltak
el, örömtelen, léleksivár vonszolódásban. Vajon, megtalálja újra azt, ami igazán az övé?
Ami az alkotó eleme? Vajon, a helyünkön vagyunk-e? Elemünkben vagyunk-e? Be merjük
vallani, hogy eltévesztettük az irányt és merjük vállalni, hogy váltsunk? „Az élet túl rövid,
hogy valaki más életét éljük” (Steve Jobs).

Jegyek elővételben: https://jelentkezes.loridoki.hu/
személyesen:
Goldprint - Szeged, Gogol utca 4.
TIT - Szeged, Kárász utca 11

Jegyek árai:
elővételben: 1700 Ft
helyszínen: 1900 Ft
3 db vagy több jegy esetén:
elővételben: 1500 Ft /db

 

2019. április 9. kedd 18 óra, SZTE Állam-és Jogtudományi Kar (Tisza Lajos krt. 54. II. em.)

TOBZÓDÓ SZÍNEK, ÍZEK, KULTÚRÁK

Megismételt prezentációs előadás

Goethe azt írta: Szicília a kulcs Olaszországhoz. De ezen túlmenően Szicília a Földközi -tenger különleges szigete, ahol legalább hat kultúra jelent meg. Az előadás képileg is összefoglalja a legfontosabb emlékeket.
Előadó: DR: KARIKÓ SÁNDOR főiskolai tanár

 


 

2019. április 10. szerda 13.30 óra Zöld Terasz Kulturális Központ Földvári u. 3.

Senior Linedance - a 62+-os táncprogram

A linedance olyan, mint egy kirakós játék, amelybe minden népcsoport hozta a kockáját a saját táncából. Olvasztótégely, amelyben a county, a latin dallamvilág, az ír kocsmazene is bekerült. Ne a négy fal közt táncolj, egyedül, hanem táncolj csoportban - akár partner nélkül - felszabadultan és ismerd meg a linedance csodálatos világát!

Belépő: 400 Ft.

 

Várunk mindenkit sok szeretettel!
Táncoljon Ön is velünk!

 


 

2019. április 10. szerda 15.30-17óra  AGÓRA (Kálvária sgt. 23,)

Kínai Kalligráfia - Horváth Janisz grafikusművésszel

A kínai kalligráfia elméleti és gyakorlati ismertetése a képírás írásjegyeinek kialakulásától a mai modern scripturális festészet esztétikájáig. Bemutatásra kerül a hagyományos karakterek összetett értelmezése, a különböző stílusok ismertetése, híres mesterek formanyelveinek esztétikai elemzése, a tusfestészet mint társművészet bemutatása, a kínai vizuális kommunikációban betöltött szerepe.
A gyakorlati oktatáson a kínai ecsetkezelés elsajátítása, írásjegyek és egyszerű szövegek stílusok szerinti megismerése és bambuszfestés történik.
Az előadásokon való részvétel ingyenes.
A Szegedi Konfuciusz Intézet programja

2019  április 10. szerda, 16 óra Zöld Terasz (Földvári u. 3.)

TÁNC A HOSSZÚ ÉLET TITKA!
Mindenki táncprogramja

Táncolni jó, táncolni mámorító, a tánc felüdít, szórakoztat és táplál fizikailag, lelkileg és bizonyos szempontból pihentet szellemileg és testileg is. Nincs annál jobb érzés, mint néhány egyszerűbb alapvető lépést jól, helyes testtartással, könnyedén megtenni. Ezek elsajátítása se nem nehéz, se nem fáradságos. A tánc egyfajta kultúrai- Önfegyelemre, mások iránti figyelemre, tiszteletre nevel, segít a felszabadult, könnyed, kulturált mozgásban. És m ég egy tanács: soha ne lépjenek ugyanazon lábbal kétszer!Bármilyen kérdése is van, hívja a házigazdát!
Tanít: TÓTH FERENC idegenvezető és tánctanár

2018. április 10, szerda 16 órakor Dóm tér, Nemzeti Emlékcsarnok

AZ ORSZÁGOS SZÉCHENYI KÖR SZEGEDI TAGCSOPORTJA
tisztelettel meghívja Önt, kedves családját és barátait
GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN
halálának 159. évfordulóján,

tartandó megemlékező koszorúzásra.
Emlékező beszédet mond: dr. Szalay István professzor

MEGTISZTELŐ RÉSZVÉTELÉT KÖSZÖNJÜK

 

2019. április 10. szerda, 16.30 Somogyi könyvtár 3. em.olvasóterem

Könyv és kutatója
A Somogyi-könyvtár szabadegyeteme
Janus Pannonius és a székely írás

2019-től a Somogyi-könyvtár programot indít Könyv és kutatója címmel. A 3. emeleten a könyvtárunk régi és ritka könyveivel, helyismereti dokumentumaival (levelezések, kéziratok stb.) találkozhatnak az érdeklődők, így megismerhetik állományunk kincseit. Az egyes dokumentumokról pedig egyetemi oktatók, professzorok tartanak előadást. A program egy órás, a kutatási eredmények megismerése mellett a látogatóink megnézhetik a szóban forgó irodalomtörténeti ritkaságokat is.
Szabadegyetemünk tavaszi és őszi félévében a következő előadókat hallgathatják meg: Bíró-Balogh Tamás, Nagyillés János, Sándor Klára, Szilágyi Zsófia, Hansági Ágnes és Szörényi László.
A következő előadónk: Sándor Klára nyelvész, kultúrakutató
Sándor Klára nyelvész, kultúrakutató az SZTE BTK Kulturális Örökség és Humán Információtudományi Tanszékének, valamint az Identitás- és Kultúrakutató Központnak a vezetője. Kultúrakutatóként a székely írás történetével, emlékeivel, egykori és jelenkori funkcióival, történeti és jelenkori identitásjelző szerepével, valamint a magyar identitás(ok) keleti reflexióival – főként a hunhagyománnyal és a nyelvrokonsági elméletekkel – foglalkozik. E tárgyban eddig négy könyve és számos tanulmánya jelent meg, több nagy kutatást vezetett, illetve vezet.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk:
A Somogyi-könyvtár Gyűjteményi és Helyismereti Osztálya

 

2019. április10. szerda 17 óra Somogyi Könyvtár, Klubterem

Közéleti Kávéház Fiatal tehetségek Szegeden sorozat:


Dr. Szondi Ildikó és Andóczi Balogh Éva ötlete alapján hónapról-hónapra bemutatkoznak az SZTE Sófi Ösztöndíj Alapítvány által támogatott fiatal szegedi tehetségek. A Sófi Alapítvány több mint 20 millió forint ösztöndíjjal és számos szolgáltatást nyújtva patronálta a tehetségeket az elmúlt 18 évben, akikből egymást segítő, együttműködő közösséget is szervez
71. PROGRAM: BESZÉLGETÉS SZÁNTAI MÁRK, SÓFI-ÖSZTÖNDÍJAS PhD HALLGATÓVAL

Vendég: Szántai Márk, Sófi-ösztöndíjas PhD hallgató (SZTE, BTK)

Házigazda és moderátor: Prof. Dr. Szalay István, a Közéleti Kávéház Kuratóriumi elnöke, a Szegedi Tehetséggondozó Tanács tagja

Szántai Márk 1993-ban született Orosházán, 2012-ben érettségizett az orosházi Táncsics Mihály Gimnáziumban. 2015-ben bölcsész alapszakos, 2018-ban magyar-történelem tanári mesterszakos diplomát szerzett a Szegedi Tudományegyetemen. 2018 szeptember óta az SZTE BTK Irodalomtudományi Doktori Iskola Modern Magyar Irodalom Alprogram hallgatója. 2012 óta aktív tagja az SZTE Eötvös Loránd Kollégiumnak, néhány éve titkára a kollégium keretei között működő Quadrivium bölcsészettudományi műhelynek, emellett a kollégiumi olvasókör vezetője. Hallgatóként rendszeresen részt vett az SZTE Magyar Irodalmi Tanszék Grezsa Ferenc-versenyén és az Eötvös-kollégiumok Eötvözet című konferenciáin. Grecsó Krisztián kortárs szerző regényéről írott dolgozatával a helyi TDK-n 2016-ban első helyezést ért el, amellyel továbbjutott az országos döntőbe. Kritikái és tanulmányai a legnevesebb irodalmi folyóiratokban (pl. Tiszatáj, Alföld, Jelenkor, Irodalmi Szemle), valamint az Élet és Irodalom című hetilapban jelennek meg. Többször elnyerte Szeged Megyei Jogú Város Ösztöndíját, a Köztársasági (későbbi nevén: Nemzeti Felsőoktatási) Ösztöndíjat, 2016-ban és 2017-ben az Új Nemzeti Kiválósági Program ösztöndíjában részesült. A Sófi József Alapítvány pályázatán 2017-ben Kiemelt Kuratóriumi Díjat, 2018-ban Különdíjat nyert. Szakmai érdeklődése elsősorban a modern és kortárs magyar prózára, azon belül is elsősorban a térpoétikai megfontolásokra fókuszál. Szabadidejében szívesen fut, kirándul, és vesz részt kulturális programokon.

2019. április 10. szerda 17.15-18.45-ig AGÓRA (Kálvária sgt.23.)

Orchidea- és Lótuszfestészet tanfolyam - Horváth Janisz grafikusművésszel

 

A hat alkalmas kurzus során a résztvevők a hagyományos tusfestés mellett a színes virágfestés technikai alapjait, illetve a lótusz és orchidea megformálását sajátíthatják el Horváth Janisz grafikusművésszel.
A tanfolyam díja 10 000 Ft.
A tanfolyamra jelentkezni vagy a részletekről érdeklődni a Konfuciusz Intézetben vagy a konfuciusz@rekt.szte.hu e-mail címen lehet.

 

2019. április 10. szerda 17.30 AGÓRA (Kálvária sgt.

Gyógyító nők Alapítvány Estje

  Vendég:  az SZTE Onkoterápiás Klinika nemrégiben kinevezett igazgatója, Prof. Dr. Oláh Judit bőrgyógyász, klinikai onkológus szakorvos, tanszékvezető egyetemi tanár.
Beszélgetőtársak: Prof. Csabai Márta
Dr. Papp-Zippernovszky Orsolya

 

2019. április 10. szerda 18 óra SZTE Gazdaságtud. Kar, (Kálvária sgt. 1.)

Családi mesék-mesélő családok
A Nagyító Alapítvány estje


A családban sok mindent átadunk, nem egyszer a hivatást is. A Nagyító
Alapítvány tavaszi sorozatában több család is mesél arról, hogyan érinti
meg a gyerekeket a szülők lelkesedése, elhivatottsága.
   3 családon keresztül ismerkedünk beszélgetünk, zenéről, családról,
hivatásról, generációkon átívelő szakmákról, a minta követéséről és a
családban rejlő erőről.

VÁLLALKOZÁS

vendég: dr Varga Péter és lánya, dr Varga Petra
Beszélgetőtársuk Marton Árpád

A program ingyenes, de regisztrációhoz kötött!
Regisztráció:  gyöngyi@nagyito.hu  vagy Szabó Gyöngyinél a 30-2769792-es számon


2019. április 10. szerda 18 óra TIT Székház (Kárász u. 11.)

Pál levele a Galáciabeliekhez.
Előadó: Hegyes Horváth Géza


Hegyes-Horváth Géza felsőfokú tanulmányait Magyarországon és Angliában végezte. 1992-től szolgál lelkészként, kezdetben Békés megyében, majd Heves megyében. Három gyermek édesapja. Két felnőtt lánya Budapesten tanul, ő feleségével és fiával Debrecenben él, ahol jelenleg a Hetednapi Adventista Egyház Tiszavidéki Egyházterületének elnökeként dolgozik

 

Hajdrik József:
Költészet napjára (2019)
Csend ciripel lányka keblén
halkan siratja hold anyját.
Hermész lírája jót regél
virág bimbó csókjára vár.

Verset sző a póknak lába
Hamiskás a tavasz szeme,
Benne úszik két kis bálna
Ez most így van elrendelve.

Poétát szül ma ez a vers
Gyenge testűt, konok fejűt
Arca kiszáradt pergamen
Öblös szája szót hegedül.

Hegyek hátán , völgyek mélyén
Betűkből áll a sors folyó,
Rímjeiben árva kérész
Szállong, mint száz üveg golyó.

 

2019. április 10. szerda 18 óra Arany János Általános Iskola (Kukovecz Nana u. 4-6.) 

Fókuszban az egészség! 3.


Hogyan előzhetők meg a népbetegségek, természetes módokon?
Hogyan befolyásolja egészségünket az ásványi anyagok és nyomelemek hiánya?
Mihez vezet az esszenciális zsírsav egyensúly felborulása?
Mit együnk és mit ne?
Hogyan kezeljük a stresszt?
Hogyan hosszabbíthatjuk meg életünket?
Hogyan vehetjük saját kezünkbe az egészségünket?
Diavetítéses ismeretterjesztő előadás 40 percben. (ingyenes)
Szív és érrendszer, vérnyomás
Ízület, csontritkulás, gyulladások
Előadó: Örsi-Martonosi Lajos

 

2019. április 11. csütörtök 10 óra Bálint Sándor Szeretetotthon (Harmat u. 2-4)

Kenéz Heka Etelka költőnő bölcs költeményei
Háziasszony: Ritz Judit főigazgató
Hangkötél

Az egyik végén
Lóg a harang,
A másik végén lóg az ember.
Mint örök rab,
Elrepülne rég,
De a kötélen marad.
Ó, te vészjelző
Óriás harang.
Te égben kiáltó hang.
Kötél végén naponta,
Az ember esdekel,
Kemény könyörgéssel
Húzza a harangot.
S eltökélt, hogy meghal, ha kell,
Üzen az Istennek,
Üzen a magas égnek,
A földön bármerre nézek,
Hatalmasak a szenvedések.
A kiáltó üzenetét,
A légben a harang
Hangja hasítja szét.
Kenéz Heka Etelka

 

2019. április 11. csütörtök 16 óra Dóm tér 1. (Somogyi könyvtár előtt)

vers az árkádok alatt – Interaktív versdélután

MAI – Monostori András Idegenvezetések

04.11. a magyar költészet napja, mely alkalomból meglátogatjuk a Dóm téri árkádok alatt 11 nagy költőnk szobrát és emlékművét és mindegyik előtt előadjuk egy adott versét, összesen 11 költeményt.
Ha bárki kedvet érez hozzá, hogy velünk együtt előadjon pantheonbeli költőink, Kölcsey Ferenc, József Attila, Móra Ferenc, Radnóti Miklós, Berzsenyi Dániel, Ady Endre, Vajda János, Vörösmarty Mihály, Csokonai Vitéz Mihály, Petőfi Sándor, Arany János műveiből, akkor bátran előléphet, hogy egy – vagy több –  szavalat erejéig hallgatóból előadóvá váljon.
A programon a részvétel ingyenes.
Fotó

2019. április11. csütörtök 16 óra Zöld Terasz (Földvári u. 3.

Szenior örömtánc- Señoroknak, Señoráknak!
Mozgásprogram a testi, lelki, szellemi frissességért

A Szenior Örömtánc kifejezetten az idősödő korosztály számára kifejlesztett közösségi táncforma
A mozgásprogram lényege: Mozgás, Öröm, Agytorna
Segít a test fizikai karbantartásában, miközben a léleknek is örömet okoz, és a folyamatos koncentrálásnak köszönhetően jótékony hatással van az agyműködésre is.

A szeniortáncban közösen, csoportosan táncolunk, ezért nem szükséges partnerrel érkezni, és nem kell hozzá előzetes tánctudás sem.
A csoporthoz folyamatosan lehet csatlakozni.
A részvétel nyitott mindenki számára.
A táncoláshoz kényelmes, zárt cipő szükséges.

Várunk mindenkit sok szeretettel!
Táncoljon Ön is velünk!

A foglalkozást vezeti: Pálfi Gizella

 

2019. április 11. csütörtök 17 óra Somogyi Könyvtár

Az SZTE Sófi Alapítvány által támogatott szegedi képzőművész tehetségek bemutatkozása

Gereczné Deák Zsuzsanna önálló kiállítása a szegedi Somogyi-könyvtárban
A kiállítás címe: 20+3

A tárlatot megnyitja: Dr. Máté Zsuzsanna, művészetfilozófus, irodalmár
A kiállítás megtekinthető: 2019. április 11-től 17-ig
A kiállítás helyszíne: Somogyi-könyvtár, 1. emeleti folyóirat-olvasó (Szeged, Dóm tér 1-4.)

Gereczné Deák Zsuzsanna
E-mail cím: design@goodnet.hu
Web: www.deakdesign.hu

Gereczné Deák Zsuzsanna, síküveg szakirányos hallgató, az SZTE Rajz- Művészettörténet tanszéken. 1996-óta foglakozik üvegművességgel. 2016-óta az egyetem keretein belül Kovács Keve János DLA, üveg tervező, grafikusművész, főiskolai docens vezetésével betekintést nyert az üvegszobrászat rejtelmeibe, nyertes üvegplasztikákat hozott létre mind casting (olvasztásos), mind ragasztásos, és vízvágott technológiával.  A 2017/18, és 2018-19-es szemeszterei az üvegszobrászati technológiák fejlesztésével, kutatásával telt. Kutatási témája: A Különböző üvegszobrászati technológiák elsajátításához és egyben művészeti igényű üvegplasztikái létrehozásához kutatásokat végzett a szakterületén azok megvalósításához: így például ragasztásos eljárásnál milyen egyéb anyagokat lehet felhasználni az üvegrétegek között, és mivel lehet összeragasztani a leghatékonyabban, valamint kemencés technikánál pedig, hogy milyen üvegtípusok milyen hőgörbével olvaszthatóak össze feszültségmentesen, és melyek a leghatékonyabb csiszolási, polírozási technikák.
2018/19-es szemesztereiben, két témában Dilemma és Labirintus hozott létre üvegplasztikák sorozatait. Ezt a két fogalmat járta körbe, és alkotott. A Művész szavai szerint: Az életünk egy nagy labirintus, ami telis-teli van dilemmákkal. Ahogy a közmondás mondja „Egyszer fenn, és egyszer lenn”. Saját döntéseink súlyát, következményeit nekünk kell elhordoznunk, és ez hit nélkül lehetetlen. Az ember, ha nem hisz, vagy nem hisznek benne, összeroppan. Segítség nélkül nem jutunk előre, nem tudjuk megoldani feladatainkat. Ez a segítség származhat hitünkből, Istentől vagy emberektől. Az élettel, a gonosszal való küzdelemhez bátorság kell, és a helyes út megtalálásához az aranyfonál, hit és támogatás. Az én labirintusom talán az elveszett, Istentől messzire került ember bolyongása. A paradicsomi állapotok, Isten közelségének elvesztése utáni hiábavalóságok - hiábavalósága.
(Prédikátor könyve 1/1-17.)

 

2019. április 11.  csütörtök 17óra Szeged MTA SZAB  Székház (Somogyi u.7.)

A Közéleti Kávéház és a Csongrád Megyei URBANISZTIKAI Egyesület Jubileumi Estje

50 éves a Szeged Tarján Városrész

PANELVILÁG
ÚJ SZEGEDI VÁROSKÉP ÉS VÁROSSZERKEZET 1968- 1994.

Vendég:               Takács MátéSzeged  egykori városi főépítésze
Beszélgetőtárs:     Besenyi Sándor szociológus
Házigazda:          Kiss Lajosépítész, elnök Urbanisztikai Egyesület

 

...................................................

Kiss Lajos                                        Takács Máté                                    Besenyi Sándor

Egy megyei város nagyságrendű ÚJ VÁROSRÉSZ született a szegedi északi körtöltés karélyában. Örökölt kis féltetős, komfort nélküli, szerény családi házas, kis népsűrűségű külvárosi részen, már huszadik századi technikai és technológiai szinten, ipari, házgyári elemekből, összeszerelő építészeti megoldással, modern, közművesített, komfortos, a nap járásának megfelelően tájolt lakások százai, ezrei születtek. Centire illeszkedtek szintenként egymáshoz. A földszinten közösségi helyiségekkel. Virágos előkertekkel, padokkal, hintákkal, játszóhelyekkel, szükségessé vált kocsibeállókkal, lépcsőházanként.

Szükség? Kényszer? Valóságos kihívás? Tényleges MOZGÁSTÉR-e a szakma számára? Hisz
új foglalkoztatási szerkezet, növekvő népesség, új megélhetési körülmények  jöttek létre.

Közben többezer család jutott komfortos otthonokhoz, gyermek intézményekhez, szolgáltatásokhoz, életük gördülékenyebb megszervezéséhez. Családtagok, rokonok, barátok jöttek látogatóba, és járták körbe a még épülő, új utcákat, övezeteket. Miénk lett, s ma is az, ez a korszakot idéző örökség. Szeged egy Új VÁROSRÉSZ-szel gyarapodott, amely átrajzolta a város arculatát.

Zárvány? Vagy nosztalgikus organikus várostörténeti fejezet? Nyitott-e átmenetet a város szerkezetének XXI. századi átrajzolásához és lendületes fejlődéséhez?

2019. április 11. csütörtök, 18 óra, MTA Székház (Somogyi u. 7).

MONDJUNK VERSET A MAGYAR KÖLTÉSZET NAPJA TISZTELETÉRE!


Iskolás korunkban mindannyian tanultunk és mondtunk verseket. Melegedjen meg a szívünk arra a gondolatra, hogy baráti közösségünk, az ország egyetlen (kiválóan) működő kávéháza immár 4. alkalommal tiszteleg a magyar költészet előtt. Az Ómagyar Mária siralom, az első írásban reánk maradt magyar nyelven írt vers. A keletkezése óta eltelt 8 évszázad a magyar költészet diadalútja volt.
Szeged irodalmi élete gazdag múlttal és pezsgő jelennel büszkélkedhet. Ez kötelez bennünket, hogy folytassuk megkezdett tisztelgésünk sorát, és a negyedik közös magyar versmondó kávéházi estünkkel formáljuk hagyománnyá a MAGYAR KÖLTÉSZET NAPJA köszöntését.
Az eddigi három est bizonyítja, hogy kávéházunkban a költészet barátai között vannak társaink, akik az emlékező esten kedves költőjük szívükhöz közel álló versének elmondására örömmel vállalkoznak. A tavalyi emelkedett hangulatú estünkön a közönség soraiból 15-en vállalták a szereplést és fogadták örömmel az elhangzott 28 vers után felhangzó tapsot.
Szeretettel hívlak és várlak benneteket.
Az est házigazdája: Dr. Majzik István a Dr. Kikli Tivadar Magyarnótaszerzők és Énekesek Dél-magyarországi Egyesület elnöke
Műsorvezető: Dr. Zenei József tanár

Hajdrik József
Tavaszt remélő

Ringat a szél, ébred a csend.
Vágyunk hozza a új tavaszt.
Megbolydul a teremtett rend,
Virág dísze, lila harmat.

Akác fürtjén zümmög a méh.
Bársony puha testecskéjén,
E portól lesz finom a méz,
Mintha máris ettől élnél.

Akarj csodát teremteni!
Így is, úgy is szeretgetni,
Mint a Napom hajnalonta.

Gyere jöjj hát, hozd el álmom!
Terítsd reám a kabátod!
Sose szeress parancs szóra!

Rozsdás falon Dali képe,
Kelyhe tele, netán üres,
Égő nyakú zsiráf lépte,
Izzik a nap-sárga tűzben.

 

Tóth Ferenc idegenvezetései

Április 12 -én  16.oo órakor találkozás az Anna kútnál
Útvonal Anna gyógyfürdő  MAV Igazgatóság -Brukner ház -Kálvin tér -Rókusi Római-Katolikus templom -Lechner Ödön tér

Április 26-án Kirándulás Budapestre Az Inkák Aranya kiállítás (nem kötelező )
Találkozás 8.00  órakor a Vasútállomás ellőt  65 év felet csak pótjegy kell

Május 1.én Városháza látogatás ( tanácsterem .torony )
Találkozás a Városháza ellőt  14-00 kor

Május 18-án a Novotel hotel ellőt 10 00kor
300  éve hogy Szeged vissza  megkapta a szabad királyi város címet
Szeged történelme a romai kortól séta vízibástyához Felsővárosi Rómaim -Katkusoli templom Timár utca Evangélikus templom  Gróf Palota
A Szegedi séták INGYENESEKF

 

 

2019. április 12. péntek 16 óra Senior Center (Eszperantó u. l.)

Mit jelent Szegednek Dr. Bánfalvi József? 

dr. Kikli Tivadar Magyar Nótaszerzők és Énekesek Dél-magyarországi Közhasznú Egyesülete  beszélgetést tartanak, majd "Batyus bálban" vesznek részt.

Belépés ingyenes!

 

2019. április .12. péntek 16 óra Bibliotéka (Kálvária sgt. 14.)

Hol terem a boldogság?
címmel
Szepsy Eleonóra  5. önálló verseskötetének bemutatója lesz,
amiről így vall a 'vers író'  ( ahogy magát nevezi) :
„Örülök, és boldogsággal tölt el a mindennapok száz apró csodája, amit látok, hallok, tapasztalok.
Verseimben ezeket szeretném megmutatni, és átadni mindenkinek!
Bizonyára ezek hozzájárulnak az életem meghosszabbításához! Éveim száma pár napja érte el a nyolcadik X-et. Ez a kötet ajándék az Olvasóimnak és természetesen, magamnak is!”
A beszélgetést Kisimre Ferenc újságíró, publiciszta vezeti.
A műsorban fellépnek az unokák: Glasza Kitti, Flóra, Márk, Nimród, Német Ádám és Kristóf
Szeretettel hívunk és várunk mindenkit!

 

2019. április 12. péntek  17 óra  Városháza Házasságkötő terem

A HAMISKÁRTYÁSOKTÓL

A FOGADALMI TEMPLOM KRIPTÁJÁIG ÉS TOVÁBB…

MÓRA FERENC ÉS SZEGED
A Szegedi Közéleti Kávéház és a
Nyugalmazott Igazgatók Egyesülete  közös rendezvénye

Előadó : VÉSZITS ANDREA  Balázs Béla - díjas író, forgatókönyvíró,
dramaturg, Móra Ferenc dédunokája

Az est háziasszonya: PALOTÁSNÉ NAGY ÉVA

Móra Ferenc születésének 140. évfordulója alkalmából (1879- 1934 )
Vészits Andrea  beszél Móra Ferenc Szegedhez fűződő kapcsolatáról.

Az est folyamán levetítjük Móra Ferenc és Vészits Andrea  „  Anzix a búzamezőkről „
című lírai filmjét is , amely Móra önvallomása, belső naplója, s így a néző különös
érzelmi kapcsolatba kerülhet az igazi Móra Ferenccel, aki  nemcsak a
Kincskereső kisködmön és más klasszikus művek írója, hanem olyan közéleti ember,
olyan gondolkodó volt, aki nagyon pontosan ismerte ezt a világot és országot,
amelyben élünk, és aki ma is  aktuális.

Móra Ferenc 2018-ban a MAGYAR  ÖRÖKSÉG - DÍJ odaítélésével bekerült a  magyarság    „ láthatatlan szellemi múzeumába „ .

2019. április 12. péntek 18 óra REÖK Palota

Az SZTE Sófi Ösztöndíj Alapítvány nemcsak több millió forint ösztöndíjjal támogatta a fiatal szegedi tehetségeket, hanem 200 koncertet is szervezett számukra az elmúlt 18 évben. A budapesti Művészetek Palotájában és több szegedi kulturális intézményben is bemutatkozhatnak a fiatal tehetségek, amely fellépések szép élményt jelentenek a zeneszerető közönség számára.

Il Chiaroscuro barokk együttes koncertje a REÖK Palotában

A fiatal zenészekből álló „Il Chiaroscuro” együttes célja, hogy a régi zenét minél szélesebb körben megszerettesse a hallgatósággal. Épp ezért olyan repertoárból válogat, mely nagy meglepetéseket rejt a zeneértő közönség számára is. Következő koncertjükön a barokk zene mellett reneszánsz és középkori dallamvilágból merítenek.

Közreműködők:
Il Chiaroscuro barokk együttes:
Haramza Klára-ének
Toldi Orsolya-ének
Podhorszky Gábor-barokk gitár
Néveri Bence-barokk furulya, csembaló
Szives Márton-ütőhangszerek

A koncert műsora:
Orazio Michi: Ninna nanna
Juan Aranes: Chacona A la vida bona
Jacaras-Anonimo: „No hay que decirle el primor”
Legrenzi: Lumi potete piangere
Monteverdi: Ohime dove’il mio ben
Gaspar Sanz: Canarios
Salve Regina gregorian
D’India: Piangolo al pianger mio
Gabriel: De la dulce mi enemiga
Monteverdi: Zefiro torna

2019. április 12. péntek 18-tól 22 óráig Tóth Étterem (Nagyállomás mellett)

ZENE – TÁNC
Minden korosztálynak

Zenél: Horváth Miklós

 

2019. április 13 szombat 15 óra Klauzál téri Oroszlános SzökőkútRetro seta 2.

Sétánk során a korszak szórakozóhelyeit, iskolai és vásárlói szokásait vesszük górcső alá
Könnyed időutazásra invitálunk benneteket a régmúlt világába!
Mi volt akkor a menő, hol vásároltak, söröztek, ebédeltek, buliztak szüleink/ nagyszüleink? Mi volt jellemző a rendszerváltás előtti Szegedre? Milyen volt tanulni, dolgozni, élni az egykori Napfény városában?
Gyere velünk és megmutatjuk! Virágozzon a nosztalgia :)

Sétánk a Klauzál téri oroszlános szökőkúttól indul
2019.04.13. szombat 15.00-16.30
Részvételi díj: 1200 Ft/fő                                                                                                              A sétát összeállították és vezetik a Szegedi Tourisma idegenvezetői:Nyári Zsuzsanna/Tasnádiné Zsike

2019. április 13. szombat 15 óra Szenti István téri víztorony

Nem Én kiáltok” – Körséta József Attila szegedi helyszíneinél VII.

MAI – Monostori András Idegenvezetések
Immáron hatodik alkalommal tartjuk meg a hagyományossá váló József Attila körsétánkat nagy költőnk születésének a hetén. A József Attila élete és költészete számára meghatározó városban nyolc állomáson keresztül kísérhetjük itteni sorának alakulását. Megismerjük a számára jelentős szegedieket, kívülről megnézzük régi lakásait, iskoláit, előadóhelyeit, így keretben foglaljuk szegedi létét az elejétől a végéig. Mindezt az adott korszakát hűen lefestő versekkel, idézetekkel, archív anyagok előadásával.

Részvételi díj: 1000 Ft.

2019. április 13 szombat 17 óra. Zöld Terasz Kulturális Központ Szeged Földvári u. 3.

Kiss Attila Andor magyar nóta énekes
zenés táncos estje

Közreműködnek a Talent Énekstúdió fiatal tehetségei.

Kiss Attila Andor neve nem ismeretlen a kedves közönségnek, hiszen a nyáron nem egy alkalommal csillogtatta meg énekes tehetségét a Közéleti Kávéház vendégei előtt a Virág teraszán.
Attila Cegléden él ott jár művészeti gimnáziumba, és a tanulás mellett járja az országot, - annyi felé hívják, hogy alig tud eleget tenni a tanulás mellett a sok felkérésnek.
Ezen a délutánon a magyar nóták mellett ismert operett slágerek, hazafias dalok, és a mulatós műfaj néhány gyöngyszeme is elhangzik táncra buzdítva a hallgatóságot…
Műsorvezető: Györkey László stúdióvezető

 

2019. április 14. vasárnap 17 óra Alibi Gin Bár Galéria (Tisza L. krt. 20.)

Tiszta szívvel... szavalok – József Attila felolvasóest

MAI – Monostori András Idegenvezetések
József Attilából sohasem elég, ezért a hagyományos Nem Én kiáltok – J.A. Szegedi emléktúra mellett felolvasóestet is szervezünk kedvenc költőnk tiszteletére.
Ezen az estén minden József Attiláról fog szólni, verses, prózai vagy zenés formában.
Ha kedvet érzel a szavaláshoz, adj elő valamit, ami J.A.-val kapcsolatos, fejből szavalva vagy olvasva, papírról vagy kijelzőről, de ha csak hallgatni szeretnéd az előadásokat, úgy is várunk.
A programon a részvétel ingyenes.


 

2019. április 15. hétfő 13.30 óra Zöld Terasz Kulturális Központ Földvári u. 3.

Senior Linedance - a 62+-os táncprogram

A linedance olyan, mint egy kirakós játék, amelybe minden népcsoport hozta a kockáját a saját táncából. Olvasztótégely, amelyben a county, a latin dallamvilág, az ír kocsmazene is bekerült. Ne a négy fal közt táncolj, egyedül, hanem táncolj csoportban - akár partner nélkül - felszabadultan és ismerd meg a linedance csodálatos világát!

Belépő: 400 Ft.


Várunk mindenkit sok szeretettel!
Táncoljon Ön is velünk!

 


 

2019. április 15-én hétfő, 16.30 Somogyi Könyvtár klubja

A Somogyi-könyvtár Íróklubjának tagjai tisztelettel meghívják és várják minden kedves barátjukat, ismerősüket, az irodalmat kedvelő érdeklődőket
a Somogyi-könyvtár földszinti klubjában tartandó filmvetítésre, ahol irodalmi rendezvényük keretében az

„Így írunk mi”

című 75 perces videofilmjük kerül bemutatásra.
A videofilmben látható és megismerhető a társaság tíz évvel ezelőtti létrejöttének története és Alapító okirattal Íróklubbá alakulása. Megismerhetőek tagjainak pályázatokon elért helyezései, díjazott alkotásai, kiadott könyvei. Bemutatkozásként mindannyian írásaik egy-egy részletével színesítik a filmet. A nézők, hallgatók kérdéseket tehetnek fel az Íróklub tagjainak, a film készítőinek.
A rendezvény háziasszonya Újszászi Ilona újságíró SZTE
Várjuk!
...................................................................  Jöjjön

 

2019. április 15. hétfő 17 óra Somogyi Könyvtár I. em. folyóiratolvasó

Az SZTE Sófi Ösztöndíj Alapítvány nemcsak több millió forint ösztöndíjjal támogatta a fiatal szegedi tehetségeket, hanem 200 koncertet is szervezett számukra az elmúlt 18 évben. A budapesti Művészetek Palotájában és több szegedi kulturális intézményben is bemutatkozhatnak a fiatal tehetségek, amely fellépések szép élményt jelentenek a zeneszerető közönség számára.

Koncert és beszélgetés: Iván Sára zeneszerző és Vajda Júlia operaénekesnő

 

Háziasszony: Vajda Júlia, Liszt Ferenc- és Prima díjas operaénekesnő (Szegedi Nemzeti Színház)

Vendég: Iván Sára, Sófi-ösztöndíjas zeneszerző (SZTE Zeneművészeti Kar)

„Iván Sára vagyok, 1995. február 15-én születtem Szegeden. Általános iskolai tanulmányaimat ének szakon végeztem a SZTE Juhász Gyula Általános Iskolában, majd a SZTE Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskola magánének szakos tanulójaként érettségiztem kitűnő eredménnyel 2013-ban. Kiskorom óta több színházi produkcióban részt vettem, az itt szerzett zenei tapasztalat vitt közelebb az alkotáshoz. 2013. június 1-jén Szegeden a Kisszínházban mutatták be az általam szerzett „Ez történt Bécsben” című operettet a Szegedi Tudományegyetem Zeneművészeti Karának Magánének szakos hallgatóinak és a Szegedi Tudományegyetem Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskola zenekarának közreműködésével, amelynek mind a szövegkönyvét, mind a zenéjét én írtam.
Ezt követően az operett meghívást kapott a Miskolci Bartók Plusz Operafesztiválra, ahol 2013. június 21-én nagy siker fogadta. 2015. január 3-án a Szegedi Nemzeti Színház újévi gálaelőadásként, illetve ősbemutatóként mutatta be az immár három felvonásos, az Osztrák-Magyar Monarchia hangulatát idéző darabot, amelyet február 15-én további két előadás követett.
2016. március 20-án mutatták be első zenekari művemet, a Temetést a Szegedi Fogadalmi Templomban a Virágvasárnapi mise keretein belül. Koczka Ferenc, a Szegedi Nemzeti Színház karmestere dirigálta, közreműködött a SZTE ZMK Szimfonikus zenekara.
2016-ban elnyertem a Sófi József által alapított Sófi-ösztöndíj különdíját, elsőként a BA képzésen belül, majd 2017-ben megkaptam a Sófi Alapítvány fődíját. A Sófi József Alapítvány támogatásával létrejöhetett önálló szerzői estem, amelyre először Szegeden a Somogyi-könyvtárban került sor (2016. október 13.), majd Budapesten a Művészetek Palotájában 2016. november 12-én.”

Vajda Júlia, a Szegedi Nemzeti Színház Liszt Ferenc-és Prima díjas operaénekesnője, a magyar zenei élet kiemelkedő személyisége, akinek kimagasló alakításait számos rangos művészeti és közéleti díjjal (többek között: Szegedért Alapítvány fődíja, többszörös Vaszy Viktor díj, többszörös Dömötör-díj, Bartók-Pásztory díj, Szegedért Emlékérem) ismerték el.

 

Időpont: 2019.04.15. 17:00 Helyszín: TIT Székház, Szeged, Kárász u. 11

TIT Szabadegyetem Földrajz tagozat
Vulkanus atlanti birodalmában IV. Fuerteventura, Lanzarote –Kanári szigetek

Előadó: Karancsi Zoltán,PhD, tanszékvezető egyetemi docensA Kanári-szigetek keleti tagjai a legidősebbek, ugyanakkor itt a szigetek felépítésében a vulkáni kőzetek mellett az üledékek is szerepet kaptak. Ezért sokkal változatosabb felszínformákban gyönyörködhetünk. Meglátogatjuk a 152 stranddal rendelkező szeles szigetet, ahol akár 30 km hosszú strandon sportolhatunk, amely a szörfösök paradicsoma is egyben.
Átruccanunk a tűz szigetére, Lanzarotera is, ahol először a Timanfaya vulkáni Nemzeti Parkban bolyongunk, majd Manrique által átalakított lávabarlangot végül egy különleges, bazaltbarlangokkal tagolt tengerpartot keresünk fel.

Minden kedves érdeklődőt sok szeretettel várunk!

2019. április 15. hétfő 18 óra Hotel Forrás  (Szent-Györgyi Albert u. 16-24.)

„Röszkei Paprika Park Üzem és Múzeum” bemutatója

Vendég: Molnár Anita Paprika Molnár Kft.
Házigazda: Mihály Illés tanár – idegenvezető
Szeged turizmusa nem maradhat Paprika Múzeum nélkül. A Felső Tisza parton bezárt ismert bemutató terem honlapján az optimizmus csírája sem fedezhető fel, ezért előtérbe került a város közvetlen közelében, Röszke határában működő „Paprika Molnár Kft.” által működtetett nagyon reprezentatív kiállítás, amely a szegedi paprikatermesztés történetével, múltjával, jelenével és jövőjével foglalkozik. A bemutató filmvetítéssel kezdődik, beszélgetéssel folytatódik. Szeretettel várják a szervezők az érdeklődő kedves közönséget, a szegedi szálláshelyek (vendégházak, panziók szállodák) munkatársait, hogy vendégeiknek első kézből tudjanak tájékoztatást adni a Paprika Múzeumról.

2019. április 16. kedd. 15 óra Zöld Terasz Klub (Földvári u. 2.)

JÓGA MINDEN KOROSZTÁLYNAK

Jóga minden korosztályhoz szól, megtanít a helyes testtartásra, a helyes légzésre. Nincs életkorhoz kötve, mindegy, hogy ki mikor kapcsolódik a csoporthoz,mivel mindenki saját magához képest fejlődik.
Tanít: Polcznerné Rózsa jógaoktató (70-325-5139

2019. április 16. kedd. 18 óra SZTE Állam-és Jogtdományu Kar (Tisza L. krt.5.)

A világ egyik legszebb városa: Szentpétervár

Szentpétervár, „Észak Velencéje” Oroszország második legnagyobb városa. A Balti-tenger keleti csücskében, a Finn-öbölbe torkolló Néva folyó partján és deltájának mintegy 100 szigetén terül el a 18. század újkori városépítészetének legmonumentálisabb alkotása. Neve az alapításkor Szentpétervár volt, majd Petrográd, Leningrád neveket is viselte 1991-ig, amikor visszakapta eredeti nevét. Ezután rohamtempóban megindult a csodálatos műemlékek eredeti alakjában és funkciójában való helyreállítása. Ma a világ egyik legszebb városa, a turisták leglátogatottabb célpontja. Történelmi városmagja és műemlékei 1990-ben felkerültek az UNESCO Világörökségének listájára.
A város gyönyörű nyáron ősszel, télen, esőben és napsütésben. Sok-sok fotóval mutatom be ezt a csodaszép várost.
Előadó: Papp Éva

2019. április 16. kedd 18 óra Hungi Vigadó (Stefánia)

ROMANTIKUS SZÉP DALLAMOK
Igaz János zenész estje
Háziasszony: Zsótér Mária

2019. április 17. szerda 15 óra Senior Center (Eszperantó u. 1.)

13. előadás Idősek Akadémiájának zárása
Emléklapok átadása

2019  április 17. szerda, 16 óra Zöld Terasz (Földvári u. 3.)

TÁNC A HOSSZÚ ÉLET TITKA!
Mindenki táncprogramja

Táncolni jó, táncolni mámorító, a tánc felüdít, szórakoztat és táplál fizikailag, lelkileg és bizonyos szempontból pihentet szellemileg és testileg is. Nincs annál jobb érzés, mint néhány egyszerűbb alapvető lépést jól, helyes testtartással, könnyedén megtenni. Ezek elsajátítása se nem nehéz, se nem fáradságos. A tánc egyfajta kultúrai- Önfegyelemre, mások iránti figyelemre, tiszteletre nevel, segít a felszabadult, könnyed, kulturált mozgásban. És m ég egy tanács: soha ne lépjenek ugyanazon lábbal kétszer!Bármilyen kérdése is van, hívja a házigazdát!
Tanít: TÓTH FERENC idegenvezető és tánctanár

2019. április 17 szerda 18 óra TIT Székház (Kárász u. 11.)

Pál levele az Efézusbeliekhez
Előadó: Dr. Tonhaizer Tibor


Dr. Tonhaizer Tibor 1999-ben végzett a Kossuth Lajos Tudományegyetem történelem-filozófia szakán. Teológiai oklevelét 2012-ben vehette át az Evangélikus Hittudományi Egyetem szociáletika szakirányán. A Debreceni Egyetemen a történelemtudományok területén vallás-és egyháztörténetből szerzett tudományos (PhD) fokozatot 2002-ben, majd habilitációs címet 2016-ban, ahol évekig oktatást is végzett ezekben a tárgykörökben. Jelenleg az Adventista Teológiai Főiskola professzoraként a rektorhelyettesi teendőket, valamint az Egyháztörténeti Tanszék vezetését látja el.

2019. április 18. csütörtök 16 óra Zöld Terasz (Földvári u. 3.

Szenior örömtánc- Señoroknak, Señoráknak!
Mozgásprogram a testi, lelki, szellemi frissességért

A Szenior Örömtánc kifejezetten az idősödő korosztály számára kifejlesztett közösségi táncforma
A mozgásprogram lényege: Mozgás, Öröm, Agytorna
Segít a test fizikai karbantartásában, miközben a léleknek is örömet okoz, és a folyamatos koncentrálásnak köszönhetően jótékony hatással van az agyműködésre is.

A szeniortáncban közösen, csoportosan táncolunk, ezért nem szükséges partnerrel érkezni, és nem kell hozzá előzetes tánctudás sem.
A csoporthoz folyamatosan lehet csatlakozni.
A részvétel nyitott mindenki számára.
A táncoláshoz kényelmes, zárt cipő szükséges.

Várunk mindenkit sok szeretettel!
Táncoljon Ön is velünk!

Időpont: csütörtökönként 16:00
A foglalkozást vezeti: Pálfi Gizella

2019. április 18. csütörtök 17 óra Somogyi Könyvtár I. em. Olvasóterem

Az SZTE Sófi Alapítvány által támogatott szegedi képzőművész tehetségek bemutatkozása

Peták Borbála önálló kiállítása a szegedi Somogyi-könyvtárban

A kiállítás címe: Keleti fantáziák

 

A tárlatot megnyitja: Paksi Réka, Kommunikáció- és médiatudomány szakos hallgató (SZTE BTK)
A kiállítás megtekinthető: 2019. április 18-tól 24-ig
A kiállítás helyszíne: Somogyi-könyvtár, 1. emeleti folyóirat-olvasó (Szeged, Dóm tér 1-4.)

Peták Borbála, 1998
E-mail cím: borbalabianka98@gmail.com


Peták Borbála a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának altajisztika szakos hallgatója, emellett szabadidejében szívesen rajzol. 2014-ben kezdett el alkoholos filccel állati és természeti témájú képeket készíteni, melyekben elsősorban a naiv és népies stílusok dominálnak. Szívesen ábrázol állatokat, főként madarakat természetes környezetben, burjánzó növényzettel és díszes virágokkal. Műveire nagy hatást gyakorolt a távolkeleti művészet, legfőképp a japán fametszetek. Híres japán metszetkészítő művészek több művét is megörökítette saját stílusával. Munkáinak nagy része fekete-fehér, de igyekszik eszközhasználatát kiszélesíteni, így született egy-két arany, bronz, illetve ezüst zselés tollal fekete papírra készült alkotás. Műveinek sajátosságát a formák részletes kidolgozása adja.

Kiállítások:
2015    Szegedi SZC Kőrösy József Közgazdasági Szakgimnáziuma, Szeged (Dugonics Társaság képzőművészeti pályázata)
Tömörkény István Művelődési Ház, Szőreg (Rózsáim képzőművészeti pályázat)
2016    Tömörkény István Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium, Szeged
Szegedi SZC Kőrösy József Közgazdasági Szakgimnáziuma, Szeged (Dugonics Társaság képzőművészeti pályázata)
2017    D2 Ifjúsági Fejlesztő és Médiaközpont, Szeged
2018    Csillag téri fiókkönyvtár, Szeged

2019. április 18 csütörtök 17.30  MTA SZAB Székház (Somogyi u. 7.)

BOTLATÓKÖVEK SZEGED UTCÁIN
Lányi Pál előadása szegedi kötődéseiről

Lányi Pál Gépész- és gazdasági mérnök, kisvállalkozási szakértő vagyok. Korábban nagyvállalatoknál voltam beruházói létesítményi mérnök, majd marketing csoportvezető, később információs központban, szolgáltatási kutatóintézetben, vezető továbbképzésben dolgoztam. Mikroszűrő fejlesztés mátrix-szervezeti vezetőjeként zárult ipari pályafutásom, ezt követően érdekképviseleteknél, kutatóhelyen, illetve for- és nonprofit tanácsadó szervezeteknél voltak vállalkozás-fejlesztési megbízásaim. 15 évig tulajdonos ügyvezetője voltam az EUTENDER Tanácsadó és Szolgáltató Bt.-nek, ennek keretében Európai Uniós témákban képzéssel és pályázatkészítéssel foglalkoztunk „Közgáz” egyetemi docens feleségemmel. Gazdaságfejlesztési kutatóként majd’ negyven éve foglalkozom elmélyülten a KKV területtel, annak működési feltételeivel, támogatási igényeivel, fejlesztési lehetőségeivel. Originális kutatást vezettem a regionális klaszterek és a létesítésükre vonatkozó politikák témájában, részt vettem néhány klaszter alapításában. Fél évszázadot átívelő kutatói pályámat éppen az OTDK második díját elnyert diplomamunkám tanulmánykötetben való publikálása nyitotta 1969-ben, ezt mindmáig kettőszáznál több elemző tanulmány, könyvrészlet, szakcikk, könyvismertetés és egyéb kézirat követte rangos folyóiratokban, innovációs központi-, egyetemi-, akadémiai- és világbanki megbízások eredményeképpen. Évtizednél régebben nyugdíjban egyetemi óraadással, klaszter-tanácsadással, üzleti terv bírálattal foglalkozom, jószolgálat keretében tehetség-mentorálásban és humán erőforrás fejlesztésben veszek részt. )
Immár 13 éve nyugdíjban vagyok. Vállalati, majd kutatóhelyi munkáim a gazdaság-fejlesztéshez kötöttek majd’ fél évszázadon át. Az utóbbi évtizedben kezdtem intenzívebben foglalkozni nagy szellemi hatást gyakorló családtagjaim munkásságának föltárásával. Közöttük többen építészek, művészek voltak, illetve egyikük hírneves pszichoanalitikus, fontos feladatnak érzem azt, hogy emléküket méltó módon öregbítsem.
Háziasszonyok: Ábrahám Vera és Hevesi Andrea könyvtárosok

 

2019. április 18. csütörtök 18 óra TIT Székház (Kárász u. 11.)

TALÁLKOZÁS
VIRÁG GERGELY

kommunikációs trénerrel

Mindennapi segítő kommunikáció - Érzelmi állapot építés

Olvastál már olyan idézetet, vagy hallottál már olyan frappáns mondatot, amitől úgy érezted, „na igen, EZ betalált!”? Mintha személyesen neked alkották volna. Ilyenkor minta megvilágosodnánk, már látjuk is a sötétből kivezető fényt, az alagút végét. Lehet, hogy már hallottál erre példát a téged körülvevőktől is.


Milyen jó lenne, ha képessé válnánk ilyen gondolatok alkotására nem csak magunk, hanem mások számára is, igaz? Megkönnyítve kicsit az egyébként nem túl könnyű életünket. Ami nagyon izgalmas, hogy ha tudjuk, mire figyeljünk a másik mondandójában, akkor tudunk neki segíteni megalkotni a saját csodamondatait. Amiktől jobban lesz, tettrekészebbé válik, és könnyebben talál megoldásokat az aktuális nehézségeire.

Izgalmasnak lehet a számodra ennek a készségnek az elsajátítása? Ha igen, tarts velünk, és tanuljuk meg, gyakoroljuk együtt!
Jegyár : 1500.-Ft, mely előadás előtt a helyszínen megvásárolható.
Virág Gergely <transformation.virger@gmail.com>

2019. április 18. csütörtök 18 óra NOVOTEL

Mesék az Erőről


TÉVÚTJAINK...
Dezső Csaba Péter

Nem fáj, mi a baj?
Még a kételyeidet is készen kapod...
A széles ösvény...

2019. április 18. csütörtök 19.30 Szegedi Nemzeti Színház

Szegedi Szimfonikus Zenekar

Sigmund Groven szájharmónikaművész
Koncertmester: Kosztándi István
Vezényel: Cser Ádám
Filharmónia Tisza bérlet
Jegyár: 4.900.-/2.900.-Ft

2019. április 20. szombat 17 óra Zöld Terasz Kulturális Központ Szeged Földvári u. 3.

„Kozmikus Találkozások” II. rész - Az idegenek köztünk járnak

Urantian Jenő kanadai kozmológus és Ufó kutató vitaindító beszélgetése…
Ezen az estén folytatódik a vita az első előadásból kimaradt, meg nem beszélt rejtélyekről, A Nagy Urantian könyvről és még sok érdekességről, amely izgalomban tartja az emberiséget.
Ismét találkozhatunk az idegenekkel, szó esik a szeretet kozmikus hatalmáról, különböző létformákról, és ami fontos, Jenő most is mindenki véleményét meghallgatja és megpróbál válaszolni a feltett kérdésekre…))
Kontakt: Györkey László  – infó: 20-9936-782 – Web: http://talentstudio.glb.hu

2019. április 23. kedd. 15 óra Zöld Terasz Klub (Földváry u. 2.)

JÓGA MINDEN KOROSZTÁLYNAK

Jóga minden korosztályhoz szól, megtanít a helyes testtartásra, a helyes légzésre. Nincs életkorhoz kötve, mindegy, hogy ki mikor kapcsolódik a csoporthoz,mivel mindenki saját magához képest fejlődik.
Tanít: Polcznerné Rózsa jógaoktató (70-325-5139

2019. április 23. kedd 16 óra NOVOTEL Hotel

TÖRÖKÖK VENDÉGEK  SZEGEDEN

A törökországi Ahi Yaran Meclisi Gençlik Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği (Ahi Yaran Gatherings Youth Education Culture and Solidarity Association) szervezet célja a régió különleges és egyedi Yaran kultúrájának ápolása és megismertetése. A Yaran kultúrát a helyi kereskedők alakították ki még a kora középkorban és az élet majd' minden területére kiterjed: az egyedi énekek és táncok mellett egy konkrét életstílust képvisel, amelyben az együttműködés, egymás segítése és támogatása jelentik az elsődleges értéket.

A CFCU (Central Finance and Contracts Unit of EU) által finanszírozott projekt keretében, melynek címe: "Erős civil szervezetek a helyi kultúra támogatásáért", 12-en látogatnak el , Szegedre április 22 és 28-a között. A tanulmányút során a szervezet tagjai megismerkednek a magyarországi civil szféra világával, tevékenységi körével és eszközeivel. Meg szeretnék ismerni az állami-önkormányzati rendszer és a civil szervezetek kapcsolatát, az együttműködés jó példáit, lehetőségeit, melyeket akár saját otthonukban is hasznosítani tudnak majd.

A projekt magyarországi megvalósításhoz a Talentum Alapítványt kérték fel, mint a szegedi civil szféra egyik központi szervezetét.

 

2019. április 23. kedd 18 óra SZTE Állam-és Jogtudományi  Kar (Tisza L. krt. 54.)

Pünkösdi zarándoklatok Csíksomlyóra
Molnár Hedvig Katalin beszámolója az utóbbi évek zarándoklatairó
l

2019  április 24. szerda, 16 óra Zöld Terasz (Földvári u. 3.)

TÁNC A HOSSZÚ ÉLET TITKA!
Mindenki táncprogramja

Táncolni jó, táncolni mámorító, a tánc felüdít, szórakoztat és táplál fizikailag, lelkileg és bizonyos szempontból pihentet szellemileg és testileg is. Nincs annál jobb érzés, mint néhány egyszerűbb alapvető lépést jól, helyes testtartással, könnyedén megtenni. Ezek elsajátítása se nem nehéz, se nem fáradságos. A tánc egyfajta kultúrai- Önfegyelemre, mások iránti figyelemre, tiszteletre nevel, segít a felszabadult, könnyed, kulturált mozgásban. És m ég egy tanács: soha ne lépjenek ugyanazon lábbal kétszer!Bármilyen kérdése is van, hívja a házigazdát!
Tanít: TÓTH FERENC idegenvezető és tánctanár

2019. április 24. szerda 15.30-17-ig AGÓRA (Kálvária sgt.23.)

Kínai Kalligráfia - Horváth Janisz grafikusművésszel

A kínai kalligráfia elméleti és gyakorlati ismertetése a képírás írásjegyeinek kialakulásától a mai modern scripturális festészet esztétikájáig. Bemutatásra kerül a hagyományos karakterek összetett értelmezése, a különböző stílusok ismertetése, híres mesterek formanyelveinek esztétikai elemzése, a tusfestészet mint társművészet bemutatása, a kínai vizuális kommunikációban betöltött szerepe.
A gyakorlati oktatáson a kínai ecsetkezelés elsajátítása, írásjegyek és egyszerű szövegek stílusok szerinti megismerése és bambuszfestés történik.
Az előadásokon való részvétel ingyenes.

 


 

2019. április 24. szerda 13.30 óra Zöld Terasz Kulturális Központ Földvári u. 3.

Senior Linedance - a 62+-os táncprogram

A linedance olyan, mint egy kirakós játék, amelybe minden népcsoport hozta a kockáját a saját táncából. Olvasztótégely, amelyben a county, a latin dallamvilág, az ír kocsmazene is bekerült. Ne a négy fal közt táncolj, egyedül, hanem táncolj csoportban - akár partner nélkül - felszabadultan és ismerd meg a linedance csodálatos világát!

Belépő: 400 Ft.

Várunk mindenkit sok szeretettel!
Táncoljon Ön is velünk!


 

2019. április 24. szerda 17.15 – 18.45-ig AGÓRA (Kálvária sgt.23.)

Orchidea- és Lótuszfestészet tanfolyam - Horváth Janisz grafikusművésszel

A hat alkalmas kurzus során a résztvevők a hagyományos tusfestés mellett a színes virágfestés technikai alapjait, illetve a lótusz és orchidea megformálását sajátíthatják el Horváth Janisz grafikusművésszel.
A tanfolyam díja 10 000 Ft.
A tanfolyamra jelentkezni vagy a részletekről érdeklődni a Konfuciusz Intézetben vagy a konfuciusz@rekt.szte.hu e-mail címen lehet.

 

2019. április 24. szerda, 17 óra, Bibliotéka Egyesület (Kálvária sgt. 14.)

BABITS MIHÁLY A KÖLTŐ, A REGÉNYÍRÓ ÉS A FILOZÓFUS

Előadó: BOGOLY JÓZSEF ÁGOSTON irodalomtörténész
A Babits Mihály (1883-1941) világképének összetevőit vizsgáló előadásában Bogoly József Ágoston a műalkotások filozófiai hátterére világít rá és a mai korszakunkban érvényes üzeneteket hordozó Babits-szövegeket elemzi. A művekből idézetek hangzanak el.

....................................

 

2019. április 24. szerda 17.30 óra Agora Informatorium  (Kálvária sgt. 23.)

Barangolások a mediterrán szigeteken: Korzika, Szardínia

Az előadó két természeti és kulturális látnivalókban gazdag földközi-tengeri szigetről ad keresztmetszetet. 2018 nyarán tett utazás során bejárta Korzika szurdokvölgyekkel tagolt hegyvidéki tájait. Az előadásból többek közt megtudhatjuk, hogy mi is az a tafoni? A vetítettképes előadás során megismerkedhetünk a két sziget legszebb kisvárosaival, a rejtélyes nurági kultúra emlékeivel. Szardínia vadregényes mészkőhegységeivel, barlangjaival, hangulatos tengerparti öbleivel, hullám marta barlangjaival.. .
Előadó: Szilassi Péter egyetemi docens

2019. április 24. szerda 18 óra TIT Székház (Kárász u. 11.)

Pál levele a Filippibeliekhez.
Előadó: Dr. Tokics Imre


Dr. Tokics Imre tanszékvezető főiskolai tanár, lelkész, a Bibliai Szabadegyetem egyik alapítója. 1991-től rendszeresen tart szabadegyetemi előadásokat „A Biblia az európai kultúrában” címmel. Mint főiskolai tanár harminc éve végez felsőoktatási tevékenységet és lelkészi szolgálatot. Előadásokat tart népes hallgatóság előtt külföldön és belföldön egyaránt. Többször járta végig a bibliai tájakat, régészeti feltárásokat végez. Több könyv és tanulmány szerzője. A publikációs listája megtalálható a Magyar Tudományos Művek Tárában: www.mtmt.hu. A Jeremiás próféta c. könyvét 83 különböző nyelvre fordították le és több mint 30 millió nyomtatott példányban jelent meg és számtalan elektronikus változatban. Rádió- és televízió műsorokat vezet és szerkeszt Budapesten Vallás és kultúra címmel, www.hatoscsatorna.hu. Elve az élethossziglan tartó tanulás. Honlap: www.tokicsimre.sda.hu.

 

2019 április 24. szerda 18 óra Szeged Agora Kulturális Központ - Szemináriumi terem

Brutális világ jön: a 21. Század, az ökokrízis évszázada


Minden évben egy magyarországnyi termőföld elpusztul a bolygón. A tengeri élőlények belefulladnak a hulladékba. Több millió faj tűnik el. Közben megállíthatatlanul zajlik a klímaváltozás. Mi lesz Magyarországgal? Hogy fog kinézni a félsivataggá váló Alföld? Milyen lesz a mostani fiatalok jövője? Itt az idő, hogy az emberiség felismerje tettei következményeit. TE IS TEHETSZ RÓLA – TEHETSZ ELLENE!

Előadó: Vasárus Gábor

A beszélgetés a Magyar Humanista Társaság rendezvénysorozatának része.

2019. április 25. csütörtök 16 óra Zöld Terasz (Földvári u. 3.

Szenior örömtánc- Señoroknak, Señoráknak!
Mozgásprogram a testi, lelki, szellemi frissességért

A Szenior Örömtánc kifejezetten az idősödő korosztály számára kifejlesztett közösségi táncforma
A mozgásprogram lényege: Mozgás, Öröm, Agytorna
Segít a test fizikai karbantartásában, miközben a léleknek is örömet okoz, és a folyamatos koncentrálásnak köszönhetően jótékony hatással van az agyműködésre is.

A szeniortáncban közösen, csoportosan táncolunk, ezért nem szükséges partnerrel érkezni, és nem kell hozzá előzetes tánctudás sem.
A csoporthoz folyamatosan lehet csatlakozni.
A részvétel nyitott mindenki számára.
A táncoláshoz kényelmes, zárt cipő szükséges.

Várunk mindenkit sok szeretettel!
Táncoljon Ön is velünk!

Időpont: csütörtökönként 16:00
A foglalkozást vezeti: Pálfi Gizella

 

2019. április 25. csütörtök 18 óra REÖK Palota


Az SZTE Sófi Ösztöndíj Alapítvány nemcsak több millió forint ösztöndíjjal támogatta a fiatal szegedi tehetségeket, hanem 200 koncertet is szervezett számukra az elmúlt 18 évben. A budapesti Művészetek Palotájában és több szegedi kulturális intézményben is bemutatkozhatnak a fiatal tehetségek, amely fellépések szép élményt jelentenek a zeneszerető közönség számára.

Solis Consort régi zenei együttes koncertje a REÖK Palotában

 

A Solis Consort együttest az SZTE Zeneművészeti Kar hallgatói alapították 2019-ben. Együttesünk tagjait Szeged- és a régi zene iránti rajongás köti össze. Célunk, hogy a lehető leghitelesebben mutassuk meg közönségünknek, milyen csodálatos is ez a világ, amit ma úgy nevezünk: ,,régi zene”.

Közreműködők:
Tóth Viktória – barokk hegedű
Orcsikné Szvetnyik Margit- barokk hegedű
Gilich Dóra- furulya
Veres-Lakos Eszter: barokk fuvola
Haramza Klára- ének
Nemcsics Kinga- ének
Benyó-Korcsmáros Réka- koboz
Hauck Dávid- gamba
Túri Péter- csembaló
Szives Márton- ütőhangszerek

Simoncsics Pál: király, mesélő
Simoncsics Nóra: királylány

A koncert műsora:
Francia balladák, chansonok
J.M.Leclair: Deuxieme recreation de musique d'une execution facile, Op 8
L.A. Dornel: Trio Sonata op.3/3

 

2019. április 25. csütörtök, 18 óra     Grand Café  (Deák Ferenc u. 18. )

AMIKOR EGY MÚZSA ADATTÁ VÁLTOZIK, A VILÁG ELNÉMUL

Előadók: SOLLAZZO FEDERICO (angol nyelven) és KOVÁCS MÁRIA (tolmácsolás magyar nyelvre)
Zene közreműködés: ZSÓTÉR EDIT mélyhegedűn előadja Pablo Casals Madarak éneke című művét

Tanulmányozunk egy filmet, egy könyvet vagy bármi mást. Vajon a tanulmányozáson keresztül megértjük-e a jelentését és termékennyé váltunk-e általa? Amikor egy múzsa adattá változik, a világ elnémul. / Studying a movie, a book or anything else. Then what, do we comprehend a sense and are we fertilised through scholarship? When a muse becomes a datum, the world becomes mute.
A  ”Krinò” Workshop of Thinking (https://krinowt.blogspot.com/) előadása az Egyetemi Tavasz részét képezi.

 

2019. április 25 .csütörtök 17 óra Oroszlán u. 2.

Baloldali Páholy

Hogyan vélekednek az emberek a politikáról? --- Hogyan vélekedik a politikai az emberekről?
Mi is valójában a közvélemény, és hogyan ismerhető meg?
Beszélgetés magyarországi és európai uniós közvélemény-kutatásokról.
Vendég:
Závecz Tibor, a Závecz Research Piac- és Társadalomkutató Intézet alapító-ügyvezetője.
Beszélgetőtárs:
Dr. Kozma József,
az MSZP szegedi elnöke.

 

2019. április 25. csütörtök, 18 óra  Grand Café, Deák Ferenc u. 18.

AMIKOR EGY MÚZSA ADATTÁ VÁLTOZIK, A VILÁG ELNÉMUL

Előadók: SOLLAZZO FEDERICO (angol nyelven) és KOVÁCS MÁRIA (tolmácsolás magyar nyelvre)
Zene közreműködés: ZSÓTÉR EDIT mélyhegedűn előadja Pablo Casals Madarak éneke című művét
Tanulmányozunk egy filmet, egy könyvet vagy bármi mást. Vajon a tanulmányozáson keresztül megértjük-e a jelentését és termékennyé váltunk-e általa? Amikor egy múzsa adattá változik, a világ elnémul. / Studying a movie, a book or anything else. Then what, do we comprehend a sense and are we fertilised through scholarship? When a muse becomes a datum, the world becomes mute.
A  ”Krinò” Workshop of Thinking (https://krinowt.blogspot.com/) előadása az Egyetemi Tavasz részét képezi.

 

2019. április 26. péntek  8 óra Kirándulás Budapestre

Találkozás 8.00  órakor a Vasútállomás ellőt  (65 év felet csak pótjegy kell)

Az Inkák Aranya kiállítás  megtekintése

Kirándulásvezető: Tóth Ferenc idegenvezető (70-6547233)

2019. április 26. péntek 16 óra Vizitelep Klub (Felső-Tisza part 4.)

60 ÉVES A VIZITELEP

Vendégek: Petrovics Kálmán a Szegedi  Vizisport Egyesület igazgatója és munkatársai
Beszélgetőtárs: Ádok János gazdaságpszichológus, edző  (az első lakók egyike a Vizitelepen)

 

2019. április 26 péntek  18 óra  Forrás Szálló, (Szent-Györgyi Albert u.  16-24.)

TÁNCDALFESZTIVÁL 2018
Szegedi szívvel és hanggal

Ó Mr. alkohol; Engem nem lehet elfelejteni; Hol jár az eszem? – Csendülnek fel a nagy slágerek a 60-as, 70-es évekből egy olyan hölgy előadásában, aki Szegedet képviselte a 2018-2019-es Táncdalversenyen.  Samu Rózsa megosztja az érdeklődőkkel a Szolnok TV országos versenyén aratott sikereit. Képekkel, videókkal és slágerekkel elevenedik meg másfél órára egy vidámsággal teli korszak.
Énekel: Samu Rózsa
Házigazda: Maláj György drámapedagógus, Szegedi Nemzeti Színház

2019. április 26. péntek 18-tól 22 óráig Tóth Étterem (Nagyállomás mellett)
ZENE – TÁNC

Minden korosztálynak
Zenél: Horváth Miklós
-
2019. április 27. szombat 17 óra Zöld Terasz Szeged Földvári u. 3.

Nosztalgia Tánc-Dalest

Szalay László (Netala) Tánc-dalnokkal, valamint Kiss Attila Andor énekessel…
A Talent Énekstúdió kiváló énekes vendégei ezen az estén ismét visszavisznek bennünket a 70-es évek, a Táncdalfesztiválok a nagy táncmulatságok idejébe.
Szalay Lászlónak, művésznevén (Netala) már több könyve is megjelent, többek között a Lélekfogódzó, vagy a VirtuálLand, de mint kiváló nosztalgia énekes is számos helyen nagy sikert aratott.
Ezen a mindenképpen figyelemre méltó rendezvényen lehet táncolni a régi dalokra, lehet együtt énekelni az énekesekkel, egy szabad kellemes ifjúság idéző programban…
Műsorvezető: Györkey László stúdióvezető

 

2019. április 27. szombat 19 óra Forrás Hotel (Szent-Györgyi Albert u. 16-24.)

A Jazzarosa Zenekar  estje

A Jazzarosa  zenekar tagjai: Horváth Piroska ének, Török Péter gitár, Pálinkó Péter zongora, Árva Gábor bőgő és Szabó Csaba dob.
A zenekar 2016-ban alakult szegedi zenészek részvételével. Repertoárjában igényes, dallamos jazzstandardek szerepelnek, amelyeket számos ismert előadótól hallhattunk már (Ella Fitzgerald, Stan Getz, Joao Gilberto, Frank Sinatra, Ray Charles, Norah Jones).
Különlegessé teszi, hogy általában magyar nyelvű szövegekkel adjuk elő, amelyek zöme saját szerzemény. A dalok sorát színesítik ismert régi magyar slágerek Fényes Szabolcstól és más kiváló magyar zeneszerzőktől, mindezek szintén jazz stílusban.
A zenék hangulata kellemes, szívhez és lélekhez szóló. Pozitív feltöltődést és igazi kikapcsolódást nyújt  a közönségnek. Bor- és jazzfesztiválokon hangulatos színfolt a zenei világunk

A zenekar rendszeresen fellép Magyarországon és külföldön is, pl. a Temesvári Magyar Napokon. Kisebb nyitott teraszokon, klubokban, nagyobb fesztiválokon... akár többszáz fős rendezvényekig .... koncert formában. Vendégművészként már  több alkalommal is felléptünk Dr. Molnár Gyulával (a Molnár Dixieland Band alapítójával)..

Ízelítő a zenei világunkból:
https://www.youtube.com/watch?v=5oJpknOYcUE

Találkozzunk a facebook oldalunkon:
https://www.facebook.com/Jazzarosa/

vagy e-mailben:
jazzarosaband@gmail.com
Foto

 


 

2019. április 28. vasárnap 10 óra  Klauzál téri oroszlános kút

Zsidó emlékhelyek nyomában

Tartson velünk egy kétórás sétára a szegedi zsidó emlékek nyomában. Utunk során megcsodáljuk a világ negyedik legnagyobb zsinagógáját, a zsidó közösségi házat, a régi zsinagógát és néhány, a közösség tagjaihoz köthető épületet. Eltűnődünk azon, hogy a házak, amelyekbe belépünk, amelyek között sétálunk, milyen történeteket mesélhetnének egykori lakóik életéről. Közben ismerkedhetnek a szegedi zsidóság történetével.

Indulási hely: Klauzál tér oroszlános kút
Részvételi díj: 1200 Ft/fő + 500 Ft belépő a zsinagógába                                                            A sétát összeállították és vezetik a Szegedi Tourisma idegenvezetői:Nyári Zsuzsanna/Tasnádiné Zsike

 


 

2019. április 29. hétfő 13.30 óra Zöld Terasz Kulturális Központ Földvári u. 3.

Senior Linedance - a 62+-os táncprogram

A linedance olyan, mint egy kirakós játék, amelybe minden népcsoport hozta a kockáját a saját táncából. Olvasztótégely, amelyben a county, a latin dallamvilág, az ír kocsmazene is bekerült. Ne a négy fal közt táncolj, egyedül, hanem táncolj csoportban - akár partner nélkül - felszabadultan és ismerd meg a linedance csodálatos világát!

Belépő: 400 Ft.

Várunk mindenkit sok szeretettel!
Táncoljon Ön is velünk!


 

 

2019. április 29-én hétfőn 16 óra Bibliotéka (Kálvária sgt. 14.)

Szeretettel várunk minden érdeklődőt

ÓRATORNYOK és HARANGLÁBAK
c. fotókiállításra
a Szegedi Alkotók fotóiból
Közreműködnek.
Szalay László ’Netala’ és Kurunczi Mária

 

TIT Szabadegyetem Történelem tagozat
Szeged 300- A visszakapott szabadság VÁLTOZÁS!!!

AZ ELŐADÁS TECHNIKAI OKOKBÓL ELMARAD!
-
Milyen hatása volt Szegedre a szabad királyi jogállásnak

Előadó: Dr.Marjanucz László Habil, az MTA doktora, tanszékvezető egyetemi docens
Időpont: 2019.04.29. 17:00
Helyszín: TIT Székház, Szeged, Kárász u. 11

Szegedet 1719. május 21-én III. Károly –úgymond- „fölszabadította” a katonai joghatóság alól, s e kiváltságlevéllel a fejlődés új útjait nyitotta meg a király.  A szabad királyi városi rangból részben közjogi, részben magánjogi előnyök illetve kötelezettségek keletkeztek. Előbbi jelleg inkább rangemelkedést hozott (Szeged az ország negyedik rendjének tagja lett valóságos nemesi személyként), de utóbbi a város gazdasági és társadalmi emelkedését szolgálta. Szeged a nemesi jogából fakadó földesúri kiváltságait a városi élet előmozdítására használta föl: új mezőgazdasági kultúrák (dohány- és paprikatermesztés) bevezetése, a tanyás gazdálkodás kialakulása, a társadalom átrétegződése (polgárok, úrbéres jobbágyok, szerződéses kertészek).

Minden kedves érdeklődőt sok szeretettel várunk!

 

2019. április 29. hétfő 17.30 óra Somogyi Könyvtár
A zene ölelésében

Sok-sok éve fedezte fel a zene varázslatos hatását az emberi testre, lélekre.
Pszichoterápiás és egyetemi oktatás keretében alkalmazza a zeneterápiát.
A Magyar Zeneterápiás Egyesület alapító elnöke.
Tapasztalja és vallja, hogy: „A zene megnyitja a befogadás és a kifejezés kapuit.”
Előadásokban hívja fel a figyelmet a melódia és a ritmus terápiás, azaz segítő hatására.
A hangok, a zene körbefonja perceinket, óráinkat, napjainkat.
Hogyan lehetne tudatosabban élni a melódia és a ritmus hatásaival?
A muzsika élettani, lelki hatása, érzelemtől a tanulásig, magzati kortól az utolsó percekig érvényesül. Erről hallhatunk interaktív előadást.
Felhívja a figyelmet a zene varázslatos hatására, ugyanakkor annak fontosságáról is beszél, hogy szakértelem kell a zene segítő (zene terápiás) hatásának kiaknázásához, azért hogy a lelkünkben és a hangokban rejlő kincseket jól, hasznosan tárjuk fel.

Dr. Konta Ildikó Mária klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta, kiképző zeneterapeuta
Beszélgetőtárs: Tas Ildikó operaénekes


 

2019. április 29. hétfő 18 óra Klauzál tér

ÜNNEPELJÜK EGYÜTT A  Tánc Világnapját
Háziasszony:  Mészárosné Molnár Tímea

 


 

2019. április 29- hétfő18 óra Fasor vendéglő (Újszeged, Bérkert u. 52)

Mallorca a csodálatos balleári spanyol sziget bemutatása
Vetítéssel egybekötött előadás
Előadó: Savanyáné Fejes Ágnes
Háziasszony: Dr.  Abonyi Mária jogász

 

2019. április 30. kedd. 15 óra Zöld Terasz Klub (Földváry u. 2.)
JÓGA MINDEN KOROSZTÁLYNAK

Jóga minden korosztályhoz szól, megtanít a helyes testtartásra, a helyes légzésre. Nincs életkorhoz kötve, mindegy, hogy ki mikor kapcsolódik a csoporthoz,mivel mindenki saját magához képest fejlődik.
Tanít: Polcznerné Rózsa jógaoktató (70-325-5139

2019. április 30. kedd 17 óra Somogyi Könyvtár
SISI és a zene

Előadó: Nyíri Ferenc harsonaművész
Technikai közreműködő: Patyi Dezső
Házigazda: dr. Nagy Ferenc

2019. április 30. kedd 18 óra SZTE Állam-és Jogtudományi Kar (Tisza L. krt. 54.)

TEMESI MÁRIA OPERANAGYKÖVET ESTJE

 


 

 


 

Siklósi András
Tavasz

A kopár fákról párás hólé csurgott a sötét talajra
Nagyot sóhajtva összeroskadt az utolsó hóember is
Meleg szél ringatta az elárvult ágakat
mint gondos anya a bölcsőt
A méla csendben kidugták kíváncsi fejüket
az első hóvirágok
Az ibolyák kék táncot lejtettek
karöltve egy-egy sárga kankalinnal
A tavasz rálehelt a halott tájra
kibomlottak a legfrissebb rügyek
A levélerekben szétáradt a nedv
hogy hírt hozzon a világból
és táplálja zsenge húsukat
Millió sejt kezdett egyszerre élni
s megrészegülve szívta be a fényt
A rét ledobta tavalyi ruháját
hogy divatos újat öltsön
A gyümölcsfák káprázatos színei
kifutottak a zöld foltok mögül
A levegőben ezernyi illat ülte nászát
a láthatár kitágult mint egy nagy tüdő
A rovarok játékosan kergették egymást
és bukfenceztek a régi avarban
A madarak népgyűlést tartottak a villanydrótokon
Langyos eső áztatta a vidéket
A mezőn traktorok köhögtek
az úton egy megriadt nyúl loholt keresztül

A föld magához húzta az eget
és alig hallhatóan fülébe súgta:
ismét győzött az élet

 

A SZEGEDI NEMZETI SZÍNHÁZ 2018/19-ES ÉVADÁNAK ÁPRILISI MŰSORA

Dátum

NAGYSZÍNHÁZ

KISSZÍNHÁZ

2.
kedd

 

18 óra A GYILKOS – színpadi road-movie
Radnóti Miklós 2. bérlet

3.
szerda

 

19 óra A GYILKOS
Universitas 2. bérlet

5.
péntek

19 óra PARASZTBECSÜLET/BAJAZZÓK – opera
Nemzeti Premier bérlet

 

6.
szombat

19 óra PARASZTBECSÜLET/BAJAZZÓK
Makó Lajos bérlet

 

7.
vasárnap

15 óra PARASZTBECSÜLET/BAJAZZÓK Kiss Manyi bérlet
19 óra PARASZTBECSÜLET/BAJAZZÓK Gregor József bérlet

19 óra FÜGGÖNY FEL! – vígjáték
Bérletszünet   JELELT

8.
hétfő

 

19 óra AZ ÖRDÖG PRÓBÁJA – Marosvásárhelyi Nemzeti Színház
Bérletszünet  REKAMIÉ FESZTIVÁL

9.
kedd

10 óra VILÁGSZÉP NÁDSZÁLKISASSZONY – zenés mesejáték
Aladdin bérlet
14 óra VILÁGSZÉP NÁDSZÁLKISASSZONY Katica bérlet

16.30 óra EXIT – Temesvári Csiky Gergely Állami Magyar Színház
Bérletszünet
19 óra EXIT Bérletszünet REKAMIÉ FESZTIVÁL

10.
szerda

10 óra VILÁGSZÉP NÁDSZÁLKISASSZONY Vuk bérlet
14 óra VILÁGSZÉP NÁDSZÁLKISASSZONY Törpilla bérlet

19 óra BORISZ DAVIDOVICS SÍREMLÉKE – Újvidéki Színház
Bérletszünet  REKAMIÉ FESZTIVÁL

11.
csütörtök

19 óra PARASZTBECSÜLET/BAJAZZÓK
Mentes József bérlet

19 óra LILIOM – Zentai Magyar Kamaraszínház
Bérletszünet  REKAMIÉ FESZTIVÁL

12.
péntek

19 óra PARASZTBECSÜLET/BAJAZZÓK
Latinovits Zoltán bérlet

19 óra AZ UTOLSÓ ÜZLET – színmű
Bérletszünet  REKAMIÉ FESZTIVÁL

13.
szombat

15 óra PARASZTBECSÜLET/BAJAZZÓK
Jávor Pál bérlet

19 óra NAFTALIN – Nagyváradi Szigligeti Színház
Bérletszünet  REKAMIÉ FESZTIVÁL

14.
vasárnap

16 óra NÉPTÁNCFESZTIVÁL GÁLA
Zártkörű előadás, jegyek nem válthatók

11 óra FILHARMÓNIAI KONCERT
A brémai muzsikusok   Vezényel: Balogh Sándor

16.
kedd

19 óra VALAHOL EURÓPÁBAN – musical
Bérletszünet

19 óra CREDO – Szegedi Kortárs Balett
Bérletszünet

17.
szerda

18 óra VALAHOL EURÓPÁBAN
Zártkörű előadás, jegyek nem válthatók

19 óra CREDO
Bérletszünet

18.
csütörtök

19.30 óra FILHARMÓNIAI KONCERT
Chabrier–Sommerro–Moody–Groven–Grieg–Rimszkij-Korszakov
Vezényel: Cser Ádám

19 óra CREDO
Bérletszünet

23.
kedd

19 óra CARMINA BURANA – Szegedi Kortárs Balett
Bérletszünet

19 óra FÜGGÖNY FEL!
Kazinczy Ferenc 1. bérlet

24.
szerda

19 óra CARMINA BURANA
Bérletszünet

19 óra FÜGGÖNY FEL!
Domján Edit 1. bérlet

25.
csütörtök

10 óra VILÁGSZÉP NÁDSZÁLKISASSZONY Pöttyös Panna bérlet
14 óra VILÁGSZÉP NÁDSZÁLKISASSZONY Pom Pom bérlet

18 óra A GYILKOS
Tömörkény István 3. bérlet

26.
péntek

 

19 óra A GYILKOS
bérletszünet

27.
szombat

15 óra VALAHOL EURÓPÁBAN
Bérletszünet  NARRÁLT

 

28.
vasárnap

15 óra VALAHOL EURÓPÁBAN Bérletszünet
19 óra VALAHOL EURÓPÁBAN Ady Endre bérlet

 

30.
kedd

10 óra VILÁGSZÉP NÁDSZÁLKISASSZONY Malacka bérlet
14 óra VILÁGSZÉP NÁDSZÁLKISASSZONY Pinokkió bérlet

 

 

Az igazgatóság a műsor- és szereplőváltozás jogát fenntartja! Hat éven aluli gyerekek a
felnőtt előadásainkat nem látogathatják! Az előadásokon kép- és hangfelvétel készítése tilos!

Jegyek bérletes előadásokra is válthatók a színház jegyirodájában, Szeged, Stefánia 6. Bejárat a Művészbejáróval szemben.
Tel.: 62/554-714, 554-715, 554-716. Fax: 62/554-711. E-mail: ticket@szinhaz.szeged.hu
Nyitva tartás: Hétfő - Péntek: 10-17 óra, Szombat: 10-12 óra.

Jegyek kaphatók az InterTicket országos jegyirodai hálózatán is (a jegyirodák teljes listája a www.jegy.hu oldalon található).
Jegyek válthatók a helyszínen az előadás kezdése előtt 1 órával.  Nagyszínház: 62/548-740, Kisszínház: 62/420-135

www.szinhaz.szeged.hu

 

PROGRAMAJÁNLÓ  2019. ÁPRILIS
SOMOGYI KÁROLY VÁROSI ÉS MEGYEI KÖNYVTÁR

JÁTÉKRA HÍVÁS

A Szegedi Nemzeti Színház színházi bemutatói előtt a Somogyi-könyvtár a bemutatott előadásokról, a színpadra állított művekről szóló kérdésekkel játékra hívja az érdeklődőket. A kérdések a http://www.sk-szeged.hu honlapon (a könyvtárban pedig nyomtatott formában) érhetők el. A Somogyi-könyvtár és a Szegedi Nemzteti Színház közös játékában a helyes megfejtők között 2 db páros jegyet sorsolunk ki az előadásokra.

2019. április 30-ig
Daniel Keyes Virágot Algernonnak című színműjéhez kapcsolódó könyvtári kvízjáték

2019. április 30-ig
Ruggero Leoncavallo Bajazzók és Pietro Mascagni Parasztbecsület című operákhoz kapcsolódó könyvtári kvízjáték

2019. május 12-ig
Mihail Bulgakov: Molière – Álszentek összeesküvése című színművéhez kapcsolódó könyvtári kvízjáték

***

2019. március 1 – 2019. május 30-ig – helyszín: Somogyi-könyvtár, Agóra Gyermekkuckó
KVÍZ maraton – Jeles napok, Világnapokhoz kapcsolódóan
Játssz! – Olvass! – Nyerj!
A játékot óvodás és általános iskolás korosztály számára ajánljuk.
A részletek a Somogyi-könyvtár honlapján és az Agóra Gyermekkuckó facebook-os oldalán találhatóak.

PROGRAMOK

2019. április 1. (hétfő) 17.00 helyszín: Somogyi-könyvtár, alagsori klub
Bubryák István filmválogatása
Kincses Móra (40 perc)
140 éve történt: megszületett Móra Ferenc
85 éve történt: meghalt Móra Ferenc
A kettős évforduló kellő indok, hogy emlékezzünk: 1879 nem csak a „víz” miatti tragédiáját jelentette Szegednek, hanem a felemelkedés lehetőségét is. A Kiskunfélegyházán született Móra Ferenc is talán ezért is költözött a városba az egyetem elvégzése után és vállalt munkát a Tömörkény István vezette múzeumnál úgy, hogy státuszos újságírója volt a Szegedi Naplónak is. Érezhette, ez a város most mást akar. Valami jobbat…
Három kis novelláját vittük filmre még 1979-ben, születésének 100. évfordulóján. (Ennek is már 40 éve). Ami Móra könnyeket fakasztó történetmesélése mellett e film fontos értéke: olyan, - ma már csak emlékeinkben élő - szegedieket láthatunk a filmben, mint pl. Tápai Antal szobrászművész, vagy Trogmayer Ottó muzeológus, történész. És még valamit, illetve valakit. Magát, Móra Ferencet. Egy majdnem elfeledett Filmhíradó - még 1933-ban - megörökítette, amikor Szőregen ásatásokat végez. Némafilm, feliratokkal. De hol volt még akkor a hangosfilm?
A filmet bemutatja a szerkesztő: Bubryák István.

2019. április 8. (hétfő) 17.00 – helyszín: Somogyi-könyvtár, 1. emeleti olvasóterem
Simai Mihály József Attila-díjas költő Visszhangzik a fény című új verseskötetének bemutatója
A kötetet bemutatja, és a szerzővel beszélget: Reisinger János irodalomtörténész.
A verseket életre keltik: Beslin Anita és Kosztolányi József.
Hegedűszóló: Szöllősy József hegedűművész, a Magyar Kultúra Lovagja

2019. április 10. (szerda) 16.30 – helyszín: Somogyi-könyvtár, 3. emeleti olvasóöböl
Könyv és kutatója a Somogyi-könyvtár szabadegyeteme
A következő előadónk: Sándor Klára nyelvész, kultúrakutató
Az előadás címe: Janus Pannonius és a székely írás
Sándor Klára nyelvész, kultúrakutató az SZTE BTK Kulturális Örökség és Humán Információtudományi Tanszékének, valamint az Identitás- és Kultúrakutató Központnak a vezetője. Kultúrakutatóként a székely írás történetével, emlékeivel, egykori és jelenkori funkcióival, történeti és jelenkori identitásjelző szerepével, valamint a magyar identitás(ok) keleti reflexióival – főként a hunhagyománnyal és a nyelvrokonsági elméletekkel – foglalkozik. E tárgyban eddig négy könyve és számos tanulmánya jelent meg, több nagy kutatást vezetett, illetve vezet.

2019-től a Somogyi-könyvtár programot indít Könyv és kutatója címmel. A 3. emeleten a Gyűjteményi és Helyismereti Osztály régi és ritka könyveivel, helyismereti dokumentumaival (levelezések, kéziratok stb.) találkozhatnak az érdeklődők, így megismerhetik állományunk kincseit. Az egyes dokumentumokról pedig egyetemi oktatók, professzorok tartanak előadást. A program egy órás, a kutatási eredmények megismerése mellett a látogatóink megnézhetik a szóban forgó irodalomtörténeti ritkaságokat is.
Szabadegyetemünk tavaszi és őszi félévében a következő előadókat hallgathatják meg: Bíró-Balogh Tamás, Nagyillés János, Sándor Klára, Szilágyi Zsófia, Hansági Ágnes és Szörényi László.

2019. április 10. (szerda) 17.00 – helyszín: Somogyi-könyvtár, 1. emelet folyóiratolvasó
Zenei Album Hubay Jenő est
A koncerten Szecsődi Ferenc Liszt-díjas hegedűművész, a Hubay Társaság elnöke és zenészpartnerei a nagy magyar hegedűvirtuóz, zeneszerző és zenepedagógus legnépszerűbb műveiből adnak ízelítőt.
A koncerten bemutatásra kerülnek a Mester művei, tanítási módszere és kultúrpolitikusi szerepe a két világháború között.
Közreműködnek:
Pécsiné Pánczél Mária – hegedű
Demeter Dóra – hegedű
Máthé Beáta - ének
Sztathatosz Sebestyén - hegedű
Szecsődi Ferenc - hegedű
Benedekfi István -zongora
Sigmondné Erős Andrea - zongora

2019. április 10. (szerda) 17.00 – helyszín: Somogyi-könyvtár, alagsori klub
Fiatal tehetségek Szegeden
Dr. Szondi Ildikó ötlete alapján hónapról-hónapra bemutatkoznak az SZTE Sófi Ösztöndíj Alapítvány által támogatott fiatal szegedi tehetségek. A Sófi Alapítvány több mint 20 millió forint ösztöndíjjal és többféle szolgáltatást nyújtva patronálta a tehetségeket az elmúlt 18 évben, akikből egymást segítő, együttműködő közösséget is szervez.

Beszélgetés Szántai Márk, Sófi kuratóriumi díjas hallgatóval
Vendég: Szántai Márk, Sófi-ösztöndíjas PhD hallgató (SZTE, BTK)
Házigazda és moderátor: Prof. Dr. Szalay István, a Közéleti Kávéház Kuratóriumi elnöke, a Szegedi Tehetséggondozó Tanács tagja

Szántai Márk 1993-ban született Orosházán, 2012-ben érettségizett az orosházi Táncsics Mihály Gimnáziumban. 2015-ben bölcsész alapszakos, 2018-ban magyar-történelem tanári mesterszakos diplomát szerzett a Szegedi Tudományegyetemen. 2018 szeptember óta az SZTE BTK Irodalomtudományi Doktori Iskola Modern Magyar Irodalom Alprogram hallgatója. 2012 óta aktív tagja az SZTE Eötvös Loránd Kollégiumnak, néhány éve titkára a kollégium keretei között működő Quadrivium bölcsészettudományi műhelynek, emellett a kollégiumi olvasókör vezetője. Hallgatóként rendszeresen részt vett az SZTE Magyar Irodalmi Tanszék Grezsa Ferenc-versenyén és az Eötvös-kollégiumok Eötvözet című konferenciáin. Grecsó Krisztián kortárs szerző regényéről írott dolgozatával a helyi TDK-n 2016-ban első helyezést ért el, amellyel továbbjutott az országos döntőbe. Kritikái és tanulmányai a legnevesebb irodalmi folyóiratokban (pl. Tiszatáj, Alföld, Jelenkor, Irodalmi Szemle), valamint az Élet és Irodalom című hetilapban jelennek meg. Többször elnyerte Szeged Megyei Jogú Város Ösztöndíját, a Köztársasági (későbbi nevén: Nemzeti Felsőoktatási) Ösztöndíjat, 2016-ban és 2017-ben az Új Nemzeti Kiválósági Program ösztöndíjában részesült. A Sófi József Alapítvány pályázatán 2017-ben Kiemelt Kuratóriumi Díjat, 2018-ban Különdíjat nyert. Szakmai érdeklődése elsősorban a modern és kortárs magyar prózára, azon belül is elsősorban a térpoétikai megfontolásokra fókuszál. Szabadidejében szívesen fut, kirándul, és vesz részt kulturális programokon.

2019. április 11. (csütörtök) 17.00 – helyszín: Somogyi-könyvtár, 1. emelet folyóiratolvasó
Fiatal tehetségek a Somogyi-könyvtárban 2019. tavasz
Gereczné Deák Zsuzsanna 20+3 című kiállításának megnyitója
A tárlatot megnyitja: Dr. habil. Máté Zsuzsanna művészetfilozófus, irodalmár
A program a Somogyi-könyvtár, SZTE Sófi Alapítvány és az SZTE Szegedi Tehetségpont szervezésében valósul meg.
A kiállítás megtekinthető: 2019. április 11-től 17-ig
Gereczné Deák Zsuzsanna, síküveg szakirányos hallgató, az SZTE Rajz- Művészettörténet tanszéken. 1996-óta foglakozik üvegművességgel. 2016-óta az egyetem keretein belül Kovács Keve János DLA, üveg tervező, grafikusművész, főiskolai docens vezetésével betekintést nyert az üvegszobrászat rejtelmeibe, nyertes üvegplasztikákat hozott létre mind casting (olvasztásos), mind ragasztásos, és vízvágott technológiával.  A 2017/18, és 2018-19-es szemeszterei az üvegszobrászati technológiák fejlesztésével, kutatásával telt. Kutatási témája: A Különböző üvegszobrászati technológiák elsajátításához és egyben művészeti igényű üvegplasztikái létrehozásához kutatásokat végzett a szakterületén azok megvalósításához: így például ragasztásos eljárásnál milyen egyéb anyagokat lehet felhasználni az üvegrétegek között, és mivel lehet összeragasztani a leghatékonyabban, valamint kemencés technikánál pedig, hogy milyen üvegtípusok milyen hőgörbével olvaszthatóak össze feszültségmentesen, és melyek a leghatékonyabb csiszolási, polírozási technikák.
2018/19-es szemesztereiben, két témában Dilemma és Labirintus hozott létre üvegplasztikák sorozatait. Ezt a két fogalmat járta körbe, és alkotott. A Művész szavai szerint: Az életünk egy nagy labirintus, ami telis-teli van dilemmákkal. Ahogy a közmondás mondja „Egyszer fenn, és egyszer lenn”. Saját döntéseink súlyát, következményeit nekünk kell elhordoznunk, és ez hit nélkül lehetetlen. Az ember, ha nem hisz, vagy nem hisznek benne, összeroppan. Segítség nélkül nem jutunk előre, nem tudjuk megoldani feladatainkat. Ez a segítség származhat hitünkből, Istentől vagy emberektől. Az élettel, a gonosszal való küzdelemhez bátorság kell, és a helyes út megtalálásához az aranyfonál, hit és támogatás. Az én labirintusom talán az elveszett, Istentől messzire került ember bolyongása. A paradicsomi állapotok, Isten közelségének elvesztése utáni hiábavalóságok - hiábavalósága.
(Prédikátor könyve 1/1-17.)

2019. április 12. (péntek) 16.30 – helyszín: Somogyi-könyvtár,  3. emelet Emlékkönyvtár
Emlékkönyvtár-látogatás
A Dóm téri központi épület 3. emeletén található Emlékkönyvtárban a 43.701 kötetes alapítványi gyűjteményből látható egy közel 10.000 kötetes reprezentatív válogatás. A gyűjtemény sokszínűségét, tudományos értékét jól példázza, hogy a Somogyi-könyvtár birtokában van 36 ősnyomtatvány, amelyek közül 8 hazánkban egyedi példány. Különösen figyelemre méltók a 16. századi európai nyomdák fa- illetve rézmetszetekkel illusztrált remekei, s a kutatók által is használt 16–17. századi magyarországi nyomtatványok.
A bemutató időtartama: 1 óra
Találkozás: a Somogyi-könyvtár adminisztrációs pontjánál
A részvételi díj egységesen 500 Ft.
A Somogyi-könyvtár és a Szegedi Tourinform közös rendezvénye.

2019. április 13. (szombat) 10.00 – a séta indul a Somogyi-könyvtártól
VERSLÁBALÓ címmel gyaloglással egybekötött várostörténeti túra

2019. április 13. (szombat) 10.00-14.00 – helyszín: Somogyi-könyvtár, alagsori közösségi tér
Szegedi Képregénybörze
Az őszi hagyományos Szegedi Képregényfesztivál és Vásár kísérő rendezvényeként harmadszor ad helyet a Somogyi-könyvtár a Szegedi Képregénybörzének.
A börzére várjuk a képregények szerelmeseit, hogy akár régebbi kiadványokat is vásárolhassanak.
A rendezvény ingyenes!
Bővebb információ a rendezvény facebook eseményénél:
https://www.facebook.com/events/319722632001809/

2019. április 15. (hétfő) 16.30 – helyszín: Somogyi-könyvtár, alagsori klub
Így írunk mi (75 perc) a Somogyi-könyvtár Íróklubjáról készült film bemutatója
A videofilmben látható és megismerhető a társaság tíz évvel ezelőtti létrejöttének története és Alapító okirattal Íróklubbá alakulása. Megismerhetőek tagjainak pályázatokon elért helyezései, díjazott alkotásai, kiadott könyvei. Bemutatkozásként mindannyian írásaik egy-egy részletével színesítik a filmet. A nézők, hallgatók kérdéseket tehetnek fel az Íróklub tagjainak, a film készítőinek.
A rendezvény háziasszonya Újszászi Ilonaújságíró, SZTE

A Somogyi-könyvtár Íróklubjának tagjai tisztelettel meghívják és várják minden kedves barátjukat, ismerősüket, az irodalmat kedvelő érdeklődőket a róluk készült film bemutatójára.

2019. április 15. (hétfő) 16.30 – helyszín: Somogyi-könyvtár, Stefánia könyvtár-klub (Stefánia 2.)
Beszélgetés Simon Zoltán: Egy kicsit Krincsen kruncs című művészeti albumáról
Vendégek: Simon Zoltán és Rőczei György
Moderátor: Bene Zoltán
Az egy kicsit Krincsen Kruncs című könyv valójában Simon Zoltán Édesanyjának 1943-45 között írott naplójából készült grafikai album. Az albumot 2018 májusában mutatták be a Budapesti Eötvös 10 klubban majd ugyan ez év őszén a Hernádkaki Spanyolnátha Kertfesztiválon. Az album száz számozott példányban jelent meg

2019. április 15. (hétfő) 17.00 – helyszín: Somogyi-könyvtár, 1. emelet folyóiratolvasó
Fiatal tehetségek a Somogyi-könyvtárban 2019. tavasz
Koncert és beszélgetés: Iván Sára zeneszerző és Vajda Júlia operaénekesnő
Vendég: Iván Sára Sófi-ösztöndíjas zeneszerző (SZTE, Zeneművészeti Kar)
Házigazda: Vajda Júlia, a Szegedi Nemzeti Színház Liszt Ferenc-díjas operaénekesnője
A program a Somogyi-könyvtár, SZTE Sófi Alapítvány és az SZTE Szegedi Tehetségpont szervezésében valósul meg.

Iván Sára így vall eddigi pályájáról: „1995. február 15-én születtem Szegeden. Általános iskolai tanulmányaimat ének szakon végeztem a SZTE Juhász Gyula Általános Iskolában, majd a SZTE Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskola magánének szakos tanulójaként érettségiztem kitűnő eredménnyel 2013-ban. Kiskorom óta több színházi produkcióban részt vettem, az itt szerzett zenei tapasztalat vitt közelebb az alkotáshoz. 2013. június 1-jén Szegeden a Kisszínházban mutatták be az általam szerzett „Ez történt Bécsben” című operettet a Szegedi Tudományegyetem Zeneművészeti Karának Magánének szakos hallgatóinak és a Szegedi Tudományegyetem Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskola zenekarának közreműködésével, amelynek mind a szövegkönyvét, mind a zenéjét én írtam.
Ezt követően az operett meghívást kapott a Miskolci Bartók Plusz Operafesztiválra, ahol 2013. június 21-én nagy siker fogadta. 2015. január 3-án a Szegedi Nemzeti Színház újévi gálaelőadásként, illetve ősbemutatóként mutatta be az immár három felvonásos, az Osztrák-Magyar Monarchia hangulatát idéző darabot, amelyet február 15-én további két előadás követett.
2016. március 20-án mutatták be első zenekari művemet, a Temetést a Szegedi Fogadalmi Templomban a Virágvasárnapi mise keretein belül. Koczka Ferenc, a Szegedi Nemzeti Színház karmestere dirigálta, közreműködött a SZTE ZMK Szimfonikus zenekara.
2016-ban elnyertem a Sófi József által alapított Sófi-ösztöndíj különdíját, elsőként a BA képzésen belül, majd 2017-ben megkaptam a Sófi Alapítvány fődíját. A Sófi József Alapítvány támogatásával létrejöhetett önálló szerzői estem, amelyre először Szegeden a Somogyi-könyvtárban került sor (2016. október 13.), majd Budapesten a Művészetek Palotájában 2016. november 12-én.”

Vajda Júlia, a Szegedi Nemzeti Színház Liszt Ferenc-és Prima díjas operaénekesnője, a magyar zenei élet kiemelkedő személyisége, akinek kimagasló alakításait számos rangos művészeti és közéleti díjjal (többek között: Szegedért Alapítvány fődíja, többszörös Vaszy Viktor díj, többszörös Dömötör-díj, Bartók-Pásztory díj, Szegedért Emlékérem) ismerték el.

2019. április 18. (csütörtök) 17.00 – helyszín: Somogyi-könyvtár,  alagsori klub
Varga Csaba Megváltó szerelem, Új aranykor kapujában című új köteteinek bemutatója
A könyveket bemutatják: Györfi János, Mészáros János, Varga Csaba
A program a Stratégiakutató Intézet szervezésében valósul meg.

2019. április 18. (csütörtök) 17.00 – helyszín: Somogyi-könyvtár, 1. emelet folyóiratolvasó
Fiatal tehetségek a Somogyi-könyvtárban 2019. tavasz
Peták Borbála Keleti fantáziák című kiállításának megnyitója
A tárlatot megnyitja: Paksi Réka, Kommunikáció- és médiatudomány szakos hallgató (SZTE BTK)
A kiállítás megtekinthető: 2019. április 18-tól 24-ig
A program a Somogyi-könyvtár, SZTE Sófi Alapítvány és az SZTE Szegedi Tehetségpont szervezésében valósul meg.
Peták Borbála a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának altajisztika szakos hallgatója, emellett szabadidejében szívesen rajzol. 2014-ben kezdett el alkoholos filccel állati és természeti témájú képeket készíteni, melyekben elsősorban a naiv és népies stílusok dominálnak. Szívesen ábrázol állatokat, főként madarakat természetes környezetben, burjánzó növényzettel és díszes virágokkal. Műveire nagy hatást gyakorolt a távolkeleti művészet, legfőképp a japán fametszetek. Híres japán metszetkészítő művészek több művét is megörökítette saját stílusával. Munkáinak nagy része fekete-fehér, de igyekszik eszközhasználatát kiszélesíteni, így született egy-két arany, bronz, illetve ezüst zselés tollal fekete papírra készült alkotás. Műveinek sajátosságát a formák részletes kidolgozása adja.

2019. április 24. (szerda) 16.30 – helyszín: Somogyi-könyvtár, 1. emelet folyóiratolvasó
Daniek Keyes Virágot Algeronnak  című színművéhez kapcsolódóan közönségtalálkozó a Szegedi Nemzeti Színház 2019. május 3-i bemutatóját megelőzően
Résztvevők: Horgas Ádám rendező, valamint a darab főbb szereplői
Moderátor: Almádi Róbert, a Návay Lajos Szakgimnázium magyar és kommunikáció szakos tanára.

A világhírű regényt Szervét Tibor írta színpadra. Megindító történet Charlie Gordon csodálatos szellemi fölemelkedéséről. Az értelmi fogyatékos férfi egy különleges, új orvosi módszer kísérleti alanya lesz. A kezelés megdöbbentő eredményeket hoz, mely Charlie előtt az élet új dimenzióit nyitja meg – annak minden gyönyörével és keservével. Méltóságteljes küzdelme felemelő példája az emberi kitartásnak, az optimizmusnak és a szeretet erejének.

2019. április 26. (péntek) 17.00 – helyszín: Somogyi-könyvtár, alagsori klub
Időgazdálkodás anyukákra szabva – Istók Zsófia egészségtanácsadó osztja meg trükkjeit és tippjeit az anyukák időbeosztásáról.

2019. május 2. (csütörtök) 17.00 – helyszín: Somogyi-könyvtár, 1. emelet folyóiratolvasó
Fiatal tehetségek a Somogyi-könyvtárban 2019. tavasz
Szűcs Tímea Kultúrák találkozása – Izrael és Ciszjordánia című kiállításának megnyitója
A tárlatot megnyitja: Nagy Dániel
A kiállítás megtekinthető: 2019. május 2-től 8-ig
Szűcs Tímea a Szegedi Tudományegyetem volt hallgatója, jelenleg a Pécsi Tudományegyetem, Interdiszciplináris Doktori Iskola doktorandusza, ahol a Magyarországról Izraelbe vándorolt holokauszt-túlélők történetét és identitását kutatja. Többször járt már Izraelben, s a különböző intézmények látogatása mellett interjúkat is készített kint élő magyarokkal. A kintléte alatt a kutatáson kívül azonban másra is koncentrált: fotózott, megismerte jobban a kultúrát, a kint élő embereket, s a fal túloldalára, Ciszjordániába is ellátogatott. A fotókiállításán az útjai során elkapott legjobb momentumok kerülnek bemutatásra.
A program a Somogyi-könyvtár, SZTE Sófi Alapítvány,  az SZTE Szegedi Tehetségpont szervezésében és a Emberi Erőforrások Minisztériuma UNKP-18-2 kódszámú Új Nemzeti Kiválóság Programjának támogatásával valósul meg.

2019. május 3. (péntek) 16.30 – a séta indul a Somogyi-könyvtártól
Móra Szegeden – séta mobilalkalmazás felhasználásával interaktív városnéző séta, egykori igazgatónk, Móra Ferenc szegedi emlékhelyeinek meglátogatása.

2019. május 17. (péntek) 16.30 – helyszín: Somogyi-könyvtár, 3. emelet Emlékkönyvtár
Emlékkönyvtár-látogatás
A Dóm téri központi épület 3. emeletén található Emlékkönyvtárban a 43.701 kötetes alapítványi gyűjteményből látható egy közel 10.000 kötetes reprezentatív válogatás. A gyűjtemény sokszínűségét, tudományos értékét jól példázza, hogy a Somogyi-könyvtár birtokában van 36 ősnyomtatvány, amelyek közül 8 hazánkban egyedi példány. Különösen figyelemre méltók a 16. századi európai nyomdák fa- illetve rézmetszetekkel illusztrált remekei, s a kutatók által is használt 16–17. századi magyarországi nyomtatványok.
A bemutató időtartama: 1 óra
Találkozás: a Somogyi-könyvtár adminisztrációs pontjánál
A részvételi díj egységesen 500 Ft.
A Somogyi-könyvtár és a Szegedi Tourinform közös rendezvénye.

KIÁLLÍTÁSOK

2019. április 4-től június 29-ig – Somogyi-könyvtár, földszinti kiállítótér
Szeged 300
300 éve, hogy Szeged szabad királyi városi rangot kapott, a kiállításon térképábrázolások segítségével mutatjuk be a városkép alakulását napjainkig

2019. április 4-től május 15-ig – helyszín: Somogyi-könyvtár, földszinti kiállítótér
„Színház az egész világ…” – képeslap-kiállítás
Ha nem is a világ összes, de Európa számos színházépületét megtekinthetik az érdeklődők a tárlaton, mely Sándor János rendező, színházi író magángyűjteményéből mutat be válogatást. Az ókori Görögországból indulva Shakespeare Angliája után jutunk el a 19–20. századi, modern teátrumokig. A képeslapokon szereplő épületek egy részét már hiába keresnénk eredeti helyükön, mások közülük felújítva, ismét eredeti pompájukban fogadják a nagyérdeműt. Több mint harminc képen olyan régi magyar – erdélyi, felvidéki, vajdasági és kárpátaljai – színházat láthatunk, melyek Trianon után országhatárainkon kívülre kerültek. Szűkebb hazánk, Szeged szabad királyi város történetének 300 évéből alig néhány telt színjátszás nélkül, igaz az állandó kőszínházra még kicsit várni kellett. A Fellner és Helmer tervezte épületekből – a szegedi mellett – szép számmal látható a tárlókban. Az összeállítás zárásaként – a húsvétról sem megfeledkezve – néhány híres passió-előadás színhelye elevenedik meg a képeslapokon.

2019. április 4-től  május 15-ig – helyszín: Somogyi-könyvtár, földszinti Internet-tér
Kávéházi hangulatok – Pigniczki Ágnes fotói a Közéleti Kávéház estjeiről

2019. április 4-től május 9-ig– helyszín: Somogyi-könyvtár, 2. emelet
Fókuszban a magyar könyvkiadók
Bemutatjuk a HVG Kiadót – kiállítás és könyvkiemelés
Fókuszban a magyar könyvkiadók címmel tematikus sorozatot indítunk 2019-ben, bemutatva a legjelentősebb hazai kiadók munkásságát és kiadványait. Célunk, hogy olvasóink sokszínű bepillantást nyerhessenek a könyvkiadás érdekes és színes világába, pl. abba, miként változnak a kiadók stratégiái az olvasói szokások változásaival, illetve hogy a különböző célcsoportokat megszólító, de más-más arculatú kiadók tevékenysége mennyire eltérő és változatos terület.

2019. április 11-től 17-ig – helyszín: Somogyi-könyvtár, 1. emelet folyóiratolvasó
Fiatal tehetségek a Somogyi-könyvtárban 2019. tavasz
Gereczné Deák Zsuzsanna 20+3 című kiállítása
Gereczné Deák Zsuzsanna, síküveg szakirányos hallgató, az SZTE Rajz- Művészettörténet tanszéken. 1996-óta foglakozik üvegművességgel. 2016-óta az egyetem keretein belül Kovács Keve János DLA, üveg tervező, grafikusművész, főiskolai docens vezetésével betekintést nyert az üvegszobrászat rejtelmeibe, nyertes üvegplasztikákat hozott létre mind casting (olvasztásos), mind ragasztásos, és vízvágott technológiával.  A 2017/18, és 2018-19-es szemeszterei az üvegszobrászati technológiák fejlesztésével, kutatásával telt. Kutatási témája: A Különböző üvegszobrászati technológiák elsajátításához és egyben művészeti igényű üvegplasztikái létrehozásához kutatásokat végzett a szakterületén azok megvalósításához: így például ragasztásos eljárásnál milyen egyéb anyagokat lehet felhasználni az üvegrétegek között, és mivel lehet összeragasztani a leghatékonyabban, valamint kemencés technikánál pedig, hogy milyen üvegtípusok milyen hőgörbével olvaszthatóak össze feszültségmentesen, és melyek a leghatékonyabb csiszolási, polírozási technikák.
2018/19-es szemesztereiben, két témában Dilemma és Labirintus hozott létre üvegplasztikák sorozatait. Ezt a két fogalmat járta körbe, és alkotott. A Művész szavai szerint: Az életünk egy nagy labirintus, ami telis-teli van dilemmákkal. Ahogy a közmondás mondja „Egyszer fenn, és egyszer lenn”. Saját döntéseink súlyát, következményeit nekünk kell elhordoznunk, és ez hit nélkül lehetetlen. Az ember, ha nem hisz, vagy nem hisznek benne, összeroppan. Segítség nélkül nem jutunk előre, nem tudjuk megoldani feladatainkat. Ez a segítség származhat hitünkből, Istentől vagy emberektől. Az élettel, a gonosszal való küzdelemhez bátorság kell, és a helyes út megtalálásához az aranyfonál, hit és támogatás. Az én labirintusom talán az elveszett, Istentől messzire került ember bolyongása. A paradicsomi állapotok, Isten közelségének elvesztése utáni hiábavalóságok - hiábavalósága.
(Prédikátor könyve 1/1-17.)
A program a Somogyi-könyvtár, SZTE Sófi Alapítvány és az SZTE Szegedi Tehetségpont szervezésében valósul meg.

2019. április 12 – 2019. május 11 -ig helyszín: Somogyi-könyvtár, 1. emelet olvasóterem
CHAPLIN 130
1889. április 16-án, 130 évvel ezelőtt született Sir Charles Spencer Chaplin, angol filmrendező, forgatókönyvíró, színész, zeneszerző, vágó, filmproducer. Kiállításunkon bemutatjuk hatalmas munkásságát, filmjeit, a róla írt könyveket, jellegzetes képeit, életének kevéssé ismert titkait és eseményeit.

2019. április 18-tól 24-ig  – helyszín: Somogyi-könyvtár, 1. emelet folyóiratolvasó
Fiatal tehetségek a Somogyi-könyvtárban 2019. tavasz
Peták Borbála Keleti fantáziák című kiállítása
Peták Borbála a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának altajisztika szakos hallgatója, emellett szabadidejében szívesen rajzol. 2014-ben kezdett el alkoholos filccel állati és természeti témájú képeket készíteni, melyekben elsősorban a naiv és népies stílusok dominálnak. Szívesen ábrázol állatokat, főként madarakat természetes környezetben, burjánzó növényzettel és díszes virágokkal. Műveire nagy hatást gyakorolt a távolkeleti művészet, legfőképp a japán fametszetek. Híres japán metszetkészítő művészek több művét is megörökítette saját stílusával. Munkáinak nagy része fekete-fehér, de igyekszik eszközhasználatát kiszélesíteni, így született egy-két arany, bronz, illetve ezüst zselés tollal fekete papírra készült alkotás. Műveinek sajátosságát a formák részletes kidolgozása adja.
A program a Somogyi-könyvtár, SZTE Sófi Alapítvány és az SZTE Szegedi Tehetségpont szervezésében valósul meg.

2019. április 23-tól 30-ig – helyszín: Somogyi-könyvtár, 2. emelet
Könyvfesztivál – könyvkiemelés, az előző évek díszvendégeinek műveiből

2019. május 2-től 8-ig  – helyszín: Somogyi-könyvtár, 1. emelet folyóiratolvasó
Fiatal tehetségek a Somogyi-könyvtárban 2019. tavasz
Szűcs Tímea Kultúrák találkozása – Izrael és Ciszjordánia című kiállítása
A program a Somogyi-könyvtár, SZTE Sófi Alapítvány és az SZTE Szegedi Tehetségpont szervezésében valósul meg.
Szűcs Tímea a Szegedi Tudományegyetem volt hallgatója, jelenleg a Pécsi Tudományegyetem, Interdiszciplináris Doktori Iskola doktorandusza, ahol a Magyarországról Izraelbe vándorolt holokauszt-túlélők történetét és identitását kutatja. Többször járt már Izraelben, s a különböző intézmények látogatása mellett interjúkat is készített kint élő magyarokkal. A kintléte alatt a kutatáson kívül azonban másra is koncentrált: fotózott, megismerte jobban a kultúrát, a kint élő embereket, s a fal túloldalára, Ciszjordániába is ellátogatott. A fotókiállításán az útjai során elkapott legjobb momentumok kerülnek bemutatásra.
A program a Somogyi-könyvtár, SZTE Sófi Alapítvány,  az SZTE Szegedi Tehetségpont szervezésében és a Emberi Erőforrások Minisztériuma UNKP-18-2 kódszámú Új Nemzeti Kiválóság Programjának támogatásával valósul meg.

2019. május 13 – 2019. június 3-ig helyszín: Somogyi-könyvtár, 1. emelet olvasóterem
Gustave Courbet és a realista festészet
1819-ben, kétszáz éve született Gustave Courbet, az egyik legismertebb francia festő. Ő volt a modern realista festészet megteremtője, a barbizoni iskola egyik legnagyobb tehetségű és hatású alakja. Az ő művészetét mutatja be kiállításunk a Somogyi-könyvtár albumainak segítségével, kitekintve a kortárs festészet alakulására.

2019. május 16-tól június 29-ig – helyszín: Somogyi-könyvtár, földszinti kiállítótér
Szecesszió papírlapokon kiállítás a szecesszió világnapja programsorozathoz kapcsolódva.

Korábban megnyílt kíállítások, amelyek még ÁPRILISBAN IS MEGTEKINTHETŐK:

2019. március 1-től június 22-ig – helyszín: Somogyi-könyvtár, gyermekkönyvtár
Békei Judit több ezer darabos különleges radírgyűjteménye látható. A kiállításhoz minden hónapban más játék kapcsolódik, melynek résztvevői között ajándékokat sorsolunk ki június 22-én.

2019. március 1-től május 3-ig – helyszín: Somogyi-könyvtár, 3. emeleti olvasóöböl
A szabadság forradalma 1848 tavaszán – kamarakiállítás
A tárlat eredeti dokumentumokat mutat be, a könyvtár régi, muzeális értékű állományából válogatva.

2019. március 14-től április 10-ig helyszín: Somogyi-könyvtár, 1. emelet folyóiratolvasó
Liliom és Türkiz Hubay Jenő emlékkiállítás a Véber Noémi festőművész kutatásaiból készülő Hubay album képanyagából
A tárlat több száz képen kíséri végig a művész életét gyermekkorától haláláig.
Festmények, grafikák, szobrok, plakettek és kéziratok felhasználásával készült fotótablókon keresztül tárul fel az életmű.

A kiállításhoz kapcsolódik a Somogyi-könyvtár korabeli dokumentumaiból összeállított kamaratárlat.

2019. január 24-től  április 3-ig helyszín: Somogyi-könyvtár, földszinti kiállítótér
„Az elpusztult Szeged” a 140 éve történt Nagy Szegedi Árvíz eseményeire emlékező dokumentumkiállítás.

 

Fiókhálózat 2019. áprilisi rendezvényei

Kiállítások

Csillag téri fiókkönyvtár
2019. április 1-30.
A Föld ékszerei – a fák – Bátyi Zoltán író-újságíró, amatőr fényképkészítő fotókiállítása
A természet ezer csodája közül egyik a fa. Bármilyen hihetetlen, de nincs két egyforma a világon - magyarázta apám még siheder koromban, amikor a Bakony erdőségeit jártuk. Talán ennek a két mondatnak köszönhető, hogy az eltelt évtizedek során mindig különleges figyelemmel szemléltem a Föld e csodás, hol vénséges, ráncos törzsét, hol terebélyesedésre váró koronáját mutató "ékszereit". Ezernyi írás került ki időközben a tollam alól, de sajnos soha nem írtam annyit a fákról, mint amennyit megérdemeltek volna. Fotóimmal szeretnék valamennyit pótolni e mulasztásból. Remélve: betonozott-aszfaltozott-díszkövezett világunkban örömmel látja majd a kiállítást megtekintők szeme: ha a fák nem is nőnek az égig, de még itt élnek közöttük. És megérti az agy is: fák nélkül olyan sivár lenne világunk, amelyben ember nem is tudna élni.

Dorozsmai fiókkönyvtár
2019. április 4. - május 8.
A Nap-Fény Fotókör Egyesület tagjainak “Csodálatos tavasz” című közös kiállítása a Dorozsmai fiókkönyvtárban. Megtekinthető a könyvtár nyitvatartási idejében.

Északvárosi fiókkönyvtár
2019. április 16-30.
Fazekas Attila Star Wars-képregényének felújítása

Francia utcai fiókkönyvtár
2019. április 4 - 30.
Füvészkert arcai - fotókiállítás
A Füvészkert, mint egyetemi egység is jelentős, hiszen a környezettudatos szemléletmód kialakításában és ismeretterjesztésben a természetismereti-, a tanórán kívüli foglalkozásokkal, a hétvégi családi programokkal és az eseti kiállításokkal is a közoktatás segítőtársai vagyunk. Az SZTE Füvészkert a különböző környezeti és emberi tényezők miatt kihalásra ítéltetett fajainak megmentése mellett, más országok ritkaságait is felvonultatja, bemutatja. Számos olyan növényfaj van jelen amely saját élőhelyén már ritkaságnak számít és jelentős eszmei és természetvédelmi értékkel bír.

Klebelsberg-telepi fiókkönyvtár
2019. április 1-30.
Ugra-bugra 2017 – tematikus kiállítás a Deák Gimnáziumért Alapítvány támogatásával
„A fotózás egyre népszerűbb szabadidős tevékenység a Deák Ferenc Gimnázium diákjai körében. A média tagozat tanulói rendszeresen kapnak olyan kreatív feladatot, amely során bizonyos szempontoknak megfelelve kell adott számú fényképet elkészíteniük úgy, hogy közben törekedjenek a tanult képalkotási szabályok figyelembe vételére. Az itt látható kiállítás is egy ilyen iskolai feladat nyomán állt össze. A diákok rengeteg színvonalas és/vagy mókás képet nyújtottak be. Az ő munkáik kiegészültek a gimnázium más osztályaiban tanuló tehetséges fiatalok képeivel, valamint egy volt deákos diák, Kondor Csaba operatőr munkáival is.
A pályázati kiíráshoz Philippe Halsman, JUMPOLOGY című sorozata adta az ihletet. Halsman az 50-es években egy megbízás kapcsán fényképezett le számos hírességet - természetesen ugrálás közben. Azt vallotta, hogy a modell ilyenkor magára az ugrásra koncentrál, és lehullik róla a gondosan felépített és megszokott maszk - és a fotográfusnak pont erre az őszinte pillanatra van szüksége.
A tárlaton látható alkotásokat több száz közül válogatták ki a mentortanárok, és az iskola alapítványának köszönhetően tekintheti meg most a nagyközönség is. Jó szórakozást, és senki ne fogja vissza magát, ha a képek láttán örömében ugra-bugrálni támad kedve! Még valami! Ha valaki szeretne részt venni a későbbi deákos fotóprojektekben, lépjen be a "Ifjú fotóművészek DFG" FB csoportba. Ott mindig értesülhet a legújabb feladatokról, lehetőségekről!” (Magyar Csaba és Andóczi-Balog József )

Móra utcai fiókkönyvtár
2019. április 1-30.
Haui József (Ha Jó) – Képregény-mazsolák – A Vizipóktól a Drónok harcáig
„ …. ha valakikre tényleg igaz, hogy rajzai több generáció számára jelentettek meghatározó élményt, akkor Haui József mindenképp közéjük tartozik.  A Pannónia Filmstúdió Kecskeméti Műtermének rajzolójaként olyan sorozatokon dolgozott, mint a Vízipók-Csodapók, a Mézga család, a Magyar Népmesék, a Kérem a következőt!  Képregényei közül talán legismertebbek a Bucó, Szetti, Tacsi albumai, de gazdag képregényes életműve korántsem merül ki ezzel. Rajzolt több mint száz mesekönyvet és tankönyvet, plakátokat, storyboardokat, kifestőkönyvet, diafilmet.”
(forrás: kepregeny.blog.hu)

Petőfi-telepi fiókkönyvtár
2019. április 1-30.
Pillanatképek Ady életéből a Petőfi-telepi Művelődési Ház által szervezett Ady-vetélkedőhöz kapcsolódó kiállítás.

Rókusi fiókkönyvtár
2019. április 5-30.
Felette önmagunknak – akrilképek a Sclerosis Multiplexes Betegek Csongrád Megyei Egyesülete tagjainak alkotásaiból
EFOP-3.7.3-16 Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása elnevezésű pályázat keretében – A sclerosis multiplex betegek életminőségének javításáért – kompetenciafejlesztő, művészetterápiás szakkör valósult meg a Somogyi-könyvtár Odesszai fiókkönyvtárában, ahol az akrilfestés technikájával is ismerkedhettek a résztvevők. Alkotásaik a Somogyi-könyvtár Rókusi fiókkönyvtárában megtekinthetők 2019. április és május hónapban.

Tápé
2019. április 1-30.
Szeged 300 éve szabad királyi város a Nap-Fény Fotókör tagjainak közös kiállítása

Programok

Csillag téri fiókkönyvtár
április 1-30. Használt könyvek vására könyvtárunk teljes nyitvatartási idejében.
április 1. 17.00 órakor Film-Csillag-Klub
Egy közös összejövetelre várjuk a filmek szerelmeseit a Csillag téri fiókkönyvtárba. Minden hónap első hétfőjén beszélgetünk, filmekről, sorozatokról, könyvekről, élményekről.
április 15. 10-18.00 órakor Nyílt nap a Könyvtárosok Világnapja alkalmából
Bepillantást nyerhet a könyvtári munkába, megismerkedhet szolgáltatásainkkal és játékos kvízt tölthet ki.
április 25. 17.00 órakor Korea Klub Utazzunk Dél-Koreába fontosabb úticélok, látnivalók

Dorozsmai fiókkönyvtár
április 1-30. Használt könyvek vására könyvtárunk teljes nyitvatartási idejében.
2019. ápr. 4. (csütörtök) 15.00 órakor A Napfény-Fotókör  kiállítás megnyitója, a kiállítást megnyitja Lauer István, önkormányzati képviselő
2019. ápr. 12. (péntek) 17.00 órakor Vendégünk Veszelka Attila író, költő

Északvárosi fiókkönyvtár
2019. április 1-30. Használt könyvek vására könyvtárunk teljes nyitvatartási idejében.
2019. április 9. 10.30 órakor ‘Terefere nem csak irodalomról’ klub keretében Költészet napi verses beszélgetésDévai Kálmánné nyugdíjas pedagógus vezetésével.
2019. április 10. 16.30 órakor a ‘Tinikuckó’ klub keretében kortársak – közösség – drámajátékok. Tiniklubunkba a felső tagozatos korosztályt várjuk!
2019. április 12. 16.00 órakor a Könyvkirály-képző gyerekklubba várjuk játékos mesefoglalkozásra az iskolás gyerekeket.
2019. április 12. 16.30 órakor 'Tanulásra hangoló szülőknek' klub – Egyedül nem megy?! előadássorozat 8. alkalom: Belső erőforrásainak mozgósítása a kudarcok és a nehézségek kihívásként kezelése érdekében címmel beszélgetés Csikósné Monostori Erzsébet fejlesztő pedagógus vezetésével. A programon a részvétel előzetes bejelentkezéshez kötött (Szeged, Gáspár Zoltán u. 6., tel.: 635-357, eszak@sk-szeged.hu).
2019. április 17. 10.00 órakor EFOP-3.7.3-16 Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása elnevezésű pályázat keretében: A szülői szerep is tanulható, avagy Te is lehetsz „elég jó szülő” havi szakkör kisgyermekes anyukáknak – Ölbéli játékok, mondókázás a babákkal együtt Szabó Emese zenepedagógus (Falovacska muzsika) vezetésével. A programon való részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött (Szeged, Gáspár Zoltán u. 6., tel.: 635-357, eszak@sk-szeged.hu).
2019. április 24. 16.30 órakor ‘Olvasni menő! könyvklub kamaszoknak’ – Gyertek a könyvtárba, és beszélgessünk kedvenc könyveitekről!  Könyvklubunkba a 12-14 éves korosztályt várjuk!
2019. április 25. 10.00 órakor Családi pénzgazdálkodás – egy anyuka szemszögéből címmel interaktív előadás Istók Zsófia happiness coach, nagycsaládos anyuka vezetésével. A programon való részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött (Szeged, Gáspár Zoltán u. 6., tel.: 635-357, eszak@sk-szeged.hu).
“Hogyan beszéljünk otthon a pénzről? Milyen a jó családi költségvetés? Milyen bevételi forrásokból gazdálkodhat egy család? Miért nevezhetjük családunkat is egy vállalkozásformának? Hogyan érdemes pénzügyeinkre tekinteni, s mit érdemes róla gyermekeinknek megtanítani? Ha ezek a kérdések benned is felmerültek már, gyere és beszélgessünk egy jót erről a témáról. Biztos vagyok benne, hogy sok hasznos információt és tapasztalatot tudunk megosztani egymással!”
2019. április 26. 16.00 órakor a ‘Mesekuckó’ gyerekklubba mese- és kézműves foglalkozásra várjuk az óvodás és iskolás gyerekeket családjukkal együtt. (A kézműves anyagok költségéhez gyermekenként 100 Ft hozzájárulást kérünk.)

Francia utcai fiókkönyvtár
2019. április 1- 30-ig. Használt könyvek vására a könyvtár teljes nyitvatartási idejében.
április 2.  9.30 órakor Húsvéti készülődés – Könyves játék óvodásokkal
április 5.  17.00 órakor Vakok klubja Nógrádiné Szőts Katalin vezetésével.
április 12.  16.00 órakor Mesés Ismerettár  Napról-napra kalendárium:  Április jeles napjai ismeretterjesztő és kézműves foglalkozás gyerekeknek. (A kézműves anyagok költségét a képviselői alap biztosítja.)

Klebelsberg fiókkönyvtár
április 4. 17.30 órakor Mese Marcsival – mesefoglalkozás felnőtteknek
április 18. 17.30 órakor Mese Marcsival – mesefoglalkozás felnőtteknek

Móra utcai fiókkönyvtár
április 9. 14.00 órakor Tavaszi megújulás gyógynövényekkel – beszélgetés Odorics Ferenccel
április 18. 16.30 órakor  Mesevár  – A tavaszi nyúl – papírszínház mese és húsvéti családi kézműves délután
április 30. 10.30 órakor Tízórai – beszélgetés Örkény István életéről, pályájáról, műveiről

Odesszai fiókkönyvtár
április 1-30.  Állományunkból kivont könyvek és folyóiratok vására a fiókkönyvtárunk teljes nyitvatartási idejében.
április 1. 16.30 órakor Játékos Felnőtt Kör, ahol a társasjátékoké és a felhőtlen jókedvé a főszerep
április 3. 17 órakor Aktív jóga, bemutatja: Stefánkovits Stefánia – az Alternatív Gyógymód Klub rendezvénye
április 5. 16.30 órakor Játékos Felnőtt Kör, ahol a társasjátékoké és a felhőtlen jókedvé a főszerep
április 11. 17.00 órakor Nyitottan a világra – Kína, ahogy a szegedi természetgyógyász tapasztalta… előadó: Tóth Zoltán ‘Maci Sifu’
április 12.  17.00 órakor Odesszai Könyv-Fa-Ló gyerekklubban Vivian French: A sárkányok nem tudnak úszni című regényére épülő játékos foglalkozásra, könyvajánlóra várjuk az iskolás gyerekeket.
április 12. 16.30 órakor Játékos Felnőtt Kör, ahol a társasjátékoké és a felhőtlen jókedvé a főszerep
április 15. 16.30 órakor Játékos Felnőtt Kör, ahol a társasjátékoké és a felhőtlen jókedvé a főszerep
április 17. 17.00 órakor Bátyi Zoltán: Csókolj meg Júdás! című novelláskötetének bemutatója. A szerzővel Szincsok György újságíró beszélget.
április 18. 16.00 órakor Húsvéti készülődés kicsikkel és nagyokkal a Családi Kézművesműhelyben
(A kézműves anyagok költségéhez gyermekenként 100 Ft hozzájárulást kérünk.)
április 24. 17.00 órakor Gazdiképző Putnik-Mayer Yvette-vel
április 25. 17.00 órakor Felelős kisállattartás dr. Rengei Antal előadásában
április 26. 16.30 órakor A Mesetarisznyában  Simon Réka Zsuzsanna Szelíd Csorbóka, a királylány, aki hőlégballonokat kémlelt című mese és ahhoz kapcsolódó játékos foglalkozás.
április 26. 16.30 órakor Játékos Felnőtt Kör, ahol a társasjátékoké és a felhőtlen jókedvé a főszerep
április 29. 16.30 óra Játékos Felnőtt Kör, ahol a társasjátékoké és a felhőtlen jókedvé a főszerep

Petőfi-telepi fiókkönyvtár
április 11. 17-18 óráig  A Petőfi-telepi Művelődési Ház és a Somogyi Könyvtár Petőfi-telepi Fiókkönyvtárának közös szervezésében  a költészet napjára emlékezve várunk minden költészetet kedvelő versmondót, versolvasót POET-PONTUNKRA, a Somogyi Könyvtár Petőfi-telepi Fiókkönyvtárába (Szeged, Szántó Kovács János utca 28.) Hozza el szeretett költőit, verseit és olvassa fel nekünk; hallgassuk meg egymás tolmácsolásában irodalmi kedvenceinket!
A program ingyenes, előzetes bejelentkezést nem igényel!
április 18. (szerda) 17.00 órakor “Ötórai tea“  A pilátus – beszélgetés, felolvasás  az anya-lánya kapcsolatról és természetesen az írónőről , Szabó Magdáról.

Rókusi fiókkönyvtár
2019. április 1-30. Használt könyvek vására 50-100 forintos áron fiókkönyvtárunk teljes nyitvatartási idejében.

“Ha férfi vagy, légy férfi,
S ne hitvány gyönge báb,
Mit kény és kedv szerint lök
A sors idébb-odább.
Félénk eb a sors, csak csahol,
A bátraktól szalad,
Kik szembeszállnak vele…
Azért ne hagyd magad!

Ha férfi vagy, légy férfi,
Erős, bátor, szilárd.
Akkor hidd, hogy sem ember
Sem sors könnyen nem árt.
Légy tölgyfa, mit a fergeteg
Ki képes dönteni,
De méltóságos derekát
Meg nem görbítheti.”
(Petőfi Sándor)
2019. április 2. 14.00 órakor a Somogyi-könyvtár Íróklubjának NŐNAP után - bolondos FÉRFINAP című vidám összejövetelére hívunk minden érdeklődőt.
Az Íróklub tagjai humoros írásaikból olvasnak fel.
2019. április. 5 16.30 órakor Nyuszis mese címmel bábjátékos mesefoglalkozásra várjuk legkisebb olvasóinkat és családjukat a Babaklubba.
2019. április 10. 16.30 órakor az Év-Kör következő összejövetelére, jeles napokról, jelképekről és az irodalom kiemelkedő alakjairól szóló beszélgetésre hívunk minden érdeklődőt. E havi témánk április 30-a, a méhek napja Magyarországon és a hónap írója, Tömörkény István.
2019. április 12. 16.30 órakor Húsvétra készülünk címmel meseolvasásra, húsvéti mulatságra és zöldellő rétecske készítésre várjuk a gyermekeket és családjukat a Barkácskuckóba. (A kézműves anyagok költségéhez gyermekenként 100 Ft hozzájárulást kérünk.)
2019. április 26. 16.30 órakor Szabadvízen való tartózkodás és közlekedés címmel Kunfalvi Zoltán rendőr főtörzsőrmester, körzeti megbízott videovetítéssel illusztrált és eszközbemutatóval (mentőmellény és a csónak kötelező tartozékai) egybekötött előadására várunk minden érdeklődőt. A program nyilvános, a részvétel ingyenes!

Stefánia könyvtár-klub
április 15. 16.30 órakor Beszélgetés Simon Zoltán Egy kicsit Krincsen kruncs című művészeti albumáról Vendégek Simon Zoltán és Rőczei György. Moderátor Bene Zoltán.
Az egy kicsit Krincsen Kruncs című könyv valójában Simon Zoltán Édesanyjának 1943-45 között írott naplójából készült grafikai album. Az albumot 2018 májusában mutatták be a Budapesti Eötvös 10 klubban majd ugyan ez év őszén a Hernádkaki Spanyolnátha Kertfesztiválon. Az album száz számozott példányban jelent meg.

Szőregi fiókkönyvtár
április 2. 17.00 órakor Fogarasy György Jön az árvíz c. előadása. A Tömörkény István Művelődési Házzal közösen szervezett program.
április  3. 13.00 órakor Interaktív könyvtárhasználati foglalkozás a Kossuth Lajos Általános Iskola 3. osztályosainak.
április  5. 13.00 órakor Interaktív könyvtárhasználati foglalkozás a Kossuth Lajos Általános Iskola 2/A osztályának.
április 10. 13.00 órakor Interaktív könyvtárhasználati foglalkozás a Kossuth Lajos Általános Iskola 2/A osztályának.
április 12 13.00 órakor Interaktív könyvtárhasználati foglalkozás a Kossuth Lajos Általános Iskola 3.osztályának.
április 16. 17.00 órakor Kovács Krisztina előadása a Szegedi Naplóról. A Tömörkény István Művelődési Házzal közösen szervezett program.
április 17. 13.00 órakor Interaktív könyvtárhasználati foglalkozás a Kossuth Lajos Általános Iskola 3 osztályának.
április 24. 13.00 órakor Interaktív könyvtárhasználati foglalkozás a Kossuth Lajos Általános Iskola 3. osztályának
április 26.13.00 órakor Interaktív könyvtárhasználati foglalkozás a Kossuth Lajos Általános Iskola 2/A osztályának.

Tápai fiókkönytár
április 2. 10.00 órakor Prisztavok Zsuzsanna  (zenés foglalkoztató, lélekringatós segítő) Baba-mama zenés mondókák, dalok hangszeres foglalkozása
április 5. 14.00 órakor felkészülés a könyvtárhasználati vetélkedőre a Bálint Sándor Általános Iskola tanulóival.
április 8-12-ig könyvtárunk leltár miatt zárva
április 26. 14.00 órakor könyvtári foglalkozás a Bálint Sándor Általános Iskola IV. osztálynak
április 1-30-ig Használt könyvek vására a könyvtár nyitvatartási idejében! Bővült választékunk, 50 Ft-os áron választhatnak ifjúsági, szépirodalmi és ismeretterjesztő könyveket!

 Hirdetmény

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Szegedi Csoportja az alábbi időpontokban fogadja a lakosság adományait:
hétfő, szerda, csütörtök 9-11 és 15-17 óra között.
Cím: Szeged, Csanádi u. 9.
Átveszünk : ruhaneműt, cipőt, ágyneműt,gyógyszert, plédet, műszaki cikket, könyvet, bútort és bármit, ami használható és tiszta.
Kérjük, hogy az egyesületünknek szánt tárgyakat hozzák be a fenti címre, ne dobják konténerbe vagy gyűjtőládába,
mert azok nem hozzánk kerülnek.
Csoportunk kizárólag a Csanádi utcában tudja az adományokat gyűjteni.
Számlaszámunk: OTP Bank 11784009-20201485.

Segítséget köszönve a Szegedi Máltais Csoport.
Vissza a kezdőlapra