Szegedi Közéleti Kávéházi Alapítvány
2018. decemberi programja

és szemezgetés más szegedi kulturális és tudományos programokbó

 

Köszönettel tartozunk azoknak, akik a személyi jövedelemadójuk
1%-át a Szegedi Közéleti Kávéházi Esték Alapítványnak
(6726 Szeged, Szövetség u. 35.) ajánlották fel.
A befolyt összeget a Kávéház működésére fordítottuk.
Bízunk abban, hogy a támogatásukra idén is számíthatunk.
Adószámunk: 18457737-1-06

Számlaszám: Közéleti Kávéház Alapítvány, K&H 10402805-28017923-00000000

 

SZEGED NOSTRA

I. A MI SZEGEDÜNK

Ismereteink felidézéseként, és városunk iránti szeretetből folyamatosan közlünk néhány adatot, eseményt,  ismertetést „A MI SZEGEDÜNK”-ről!

Városunk nevének eredete:
Szeged név- eredetéről több vélekedés is olvasható:
- Van, amely a SZEG /ék, sarok, kiszögellés) szó-d képzős alakjából eredezteti,
- Van, amely a SZIGET szóból véli az eredetet, mivel a térség vízjárta, lápos terület volt, több szigettel. Ezekre épült a település, s ez lehetett az indítéka a névadásnak.
- Van, amely a Tisza folyó színének magyarázatából vezeti le a névadás eredetét, mondván, hogy a SZEG, SZÖG szó színnév is lehetett, olyan színárnyalatot jelentett, amilyent a Tisza mutat a Maros betorkollata után.
(Részletesebben: Szeged története c. monográfia I. kötet, 243-45 oldal)

„…szokásban vólt az a” Régieknél: hogy azon Helységeket, mellyek egy nevezetes folyó víznek a’ másikba omlása mellett, avagy onnat nem igen messze építettenek, a’ földnek ott lévő Szegellete miatt, a’ Magyarok SZEGNEK, SZEGEDNEK, SZEGELLETNEK (…) mondgyák.”
(Dugonics András: Etelka 39. jegyzet)

„Szeged neve földrajzi helyzetéből keletkezett: a SZEG (sarok, kiszögellés) szónak – d helységnévképzővel ellátott alakja. A névadás indítéka azonban nem a Tisza és a Maros összeszögellése, hanem a Tisza nagy kiszögellése, kanyarja a város közepénél.”
Péter László: Szeged, Budapest, 1986. 10 old.
Gyűjtés
: Dr. Nagy Péter


 

SZOBORVERS
Hajdrik József


Kálmány Lajos (1852-1919)

Az ő becses neve Kálmány Lajos!
Papok között ő volt a legnagyobb,
Ki kutatta a néprajz világát,
A nagy idők ősi kultúráját.

A népköltészet után kutatott.
Meséivel senkit sem untatott!
Felettesével, ha kellett küzdött,
Bánatot, bajt magától elűzött.

Kemény jelleme törhetetlen volt!
Benne minden a szeretetről szólt.
Valódit gyűjtött, igaz értéket!
Mindenben kereste a szépséget.

Nézem a bronzembert milyen furcsa?
Keble alatt egy nagy kéve búza.
Szorgos gyűjtő munka jellemezte.
Így maradt fenn sok-sok régi mese!
.
Móra szerint „Utolsó sámán” ő!
Kinek lelke sok vidám regét szőtt.
Szeged nagyjainak egyike volt.
Létének vásznán nincs üres folt.

Arcvonását Kligl Sándor formázta.
Kálmány Istenét, népét szolgálta!
Örök mementó leírt beszéde,
A kultúránk, szívünk erénye!

 

Vassné Szabó Ágota
Tűztövis

Az aranykabátos őszi szél
rőt-színű levélszoknyák alatt matat.
Duhajul kihasználva minden percet,
ami még a penzumból maradt.
A piros bogyójú tűztövis
hetykén, zöld gúnyában áll.
Az ő élete most teljesül ki:
rá nem les fagyhalál.

Lesz ő a télben madarak gyámja,
s a fagyban étke.
Sok éhes csőrnek menedéke,
kik a fázós, védtelen éjeken
szúrós tüskéi között találnak szállást,
s nappal lesz ízes bogyója áldás.

Ó, és jön az Advent!
Mikor vidám kipirult arcok,
s fázós kezek szednek róla sarcot.
A meleg szobába' koszorúba kötve,
az ünnepi asztalra kerül,
és a rajta fellobbanó fénnyel együtt örül,
hogy köszöntheti Betlehem csillagát,
mikor négy pislogó kis gyertyaláng
világítja be az Isten jászolát.

Mert minden szoba jászol,
nemcsak akkor,
ha itt van a Karácsony,
nem kell hozzá túl nagy fény,
és elég egy ág - szerény-
ahhoz, hogy meglásd a csodát,
és meghalld a szeretet,
az irgalom suttogó szavát.

 

2018. november 30-án 13-19 óráig, december 1-én 9-től 19 óráig TIT Székház, Kárász u. 11.

A Közéleti Kávéház és a Csongrád Megyei TIT közös szervezésében ismét megrendezésre kerül

A D V E N T I   V Á S Á R U N K
  

Kézműves, ipar- és képzőművészeti termékekkel várunk minden kedves érdeklődőt!
Igényes textíliák, kerámiák, festmények, üvegből dísztárgyak és ékszerek, ajándéktárgyak, különleges ünnepi asztali díszek, kristályékszerek.
No , és még finomságok is:
házi szörpök, lekvár, méz, sajt, mézes puszedli..

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt, a Karácsonyra készülőket!

 


A NEMZETEGYESÍTŐ

KLUBUNK  PROGRAMJA:


Szeged, Pixel Kávézó az Anna kút sarkán! (Kossuth Lajos sgt. és Tisza Lajos krt. sarok)
„ Azt tapasztalom, hogy az emberben a felismert, de ki nem mondott igazság elkezd rohadni.”Balczó András

December-1-én Fáklyás tüntetés lesz az ellenünk folyó kultúrharc okán:Budapesten 17.30-kora Clark Ádám téren!
Az utolsó bástya – c. film forgatókönyve elfogadhatatlan! A közpénzből hét milliárdosra, tervezett költségvetésűnagyjátékfilm kínos forgatókönyvét - amely jeles hadvezérünket és kormányzónkat, Hunyadi Jánost, valamint Nándorfehérvár védelmének történelmietlen bemutatását vetíti előre - nem hagyhatjuk szó és cselekedet nélkül. Az a történelemhamisítás és bugyuta modernizálás, ami a forgatókönyv sajátja, nem tűrhető el. A Clark Ádám tértől Hunyadi János szobráig tartó fáklyás felvonulással tiltakozunk, s közben megemlékezünk egy „hazaáruló koccintásra” és szót ejtünk az EU vezetés aljasságáról, amivel megerősítették az „elődeik” Trianonban született döntését. Azt, amivel kielégítették az akkor alig 40 éve létező Román állam mohó igényét a történelmi Magyarország ékkövére: Erdélyre és még a színmagyar Partiumot és Székelyföldet is odaajándékozták nekik. December 1. legyen ezután a magyar nemzeti önvédelem napja! A mi bástyánk ebben a békés küzdelemben legyen a Halászbástya! Ne feledjük Tisza István vértanú miniszterelnökünk szavait! "Jaj annak a nemzetnek, melyet a megpróbáltatások perceiben NEEM egységesen szervezve talál a végzet." A tüntetés főcélja tehát az, hogy elérjük a kulturális kormányzatnál a következőket: olyanok csináljanak a nándorfehérvári ütközetről mozifilmet, akiknek magyar szívük van és nem primitív butaságokat, hollywoodi csúsztatásokat akarnak filmre vinni, hanem a magyarság egyik legnagyobb győzelmét akarják, reálisan, történelmi hűséggel megörökíteni.
(Minden jó magyart várunk, aki tud hozzon fáklyát!)

 

December 3-án hétfőn rovásoktatás, 17 órától. kezdőket és haladókat is vár: Hornyák István

17.15 –től beszélgetés Marton Roberttel arról, hogy a nemzeti rendezvényekről miért maradtávol a fiatalság.
Ő rendezte a nyolcvanas években Budapesten az éjszakai asztalitenisz versenyeket, hogy a fiatalok ne az alkohol és a drog rabjai legyenek.

December 10-én hétfőn 16,45-17,15-ig ismerkedés a Rovással és Rovás gyakorlás Hornyák István vezetésével.
17.15-től vitéz Siklósi András előadása:                                           Korunk pestise a migrácionizmus
Szó sincs itt ártatlan menekültekről, de még munkát, megélhetést, biztonságosabb jövőt kereső bevándorlókról sem. Itt egy hamis, álhumánus maszlagba csomagolt, tudatos hódító háború, egy szervezett népirtás folyik a fehér emberfajta és a kereszténység maradékai, utolsó bázisai ellen. A multikultúrával, a fajkeveréssel, az önvédelmi ösztön és az egészséges immunrendszer legyengítésével, megsemmisítésével végső támadás indult Európa és Amerika nemzetállamai, kultúrnépei ellen, hogy a már régóta körvonalazódó globális világhatalom akadálytalanul vonhassa (rém)uralma alá bolygónk egész népességét. Ez a sátáni erő roppant károkat okoz a gazdanépek életében: egy jobbára színes muszlim csürhét telepít a nyaku(n)kba, áruló politikusai(n)k segítségével. Ezek az agresszív, ingyenélő, szapora kisebbségek (melyek fokozatosan mindenütt többségbe kerülnek majd) sorra-rendre megmérgezik, tönkreteszik a gyanútlan, agymosott befogadók gazdaságát, jóléti társadalmát, hagyományos életrendjét, viszonylagos kultúrfölényét. Ezt a félállati söpredéket aljas módon fölhasználják ellenü(n)k, ám hosszú távon ők sem járnak jól, hiszen miután mindent fölzabálnak, s a fehérek utolsó tartalékai is elfogynak, nincstelen rabszolgasorba süllyednek a "migránsok" is. Magyarország látszólag üdítő kivétel e végzetes folyamat alól, de egyedül és hosszú távon mindezt aligha állíthatja meg. Megnyugtatásul megjegyezzük, hogy bár ez az ördögi terv igen súlyos pusztításokat valósít meg, sohasem győzhet végleg, mert a sorsunk nem csak materiális szinten dől el.

December 17-én hétfőn 16,45-17,15-ig rovás gyakorlás Hornyák István vezetésével.

Bene Gábor:A Nemzetegyesítők Népi Pénze (Alternatív pénzhasználatok és a mai monetáris diktatúra fogalmainak és trükkjeinek a leleplezése)

Az előadás után beszélgetés a monetariztmus hazai és svédországi helyzetéről.
Beszélgetőtárs: Kovács János (Svédországból)

Magyarok Szövetsége szegedi csoportja és a NEMZETEGYESÍTŐ MOZGALOM önkéntesei Boldog Új Esztendőt Kívánnak minden jó magyarnak aki nem fotelforradalmárkodik!
                                                           Bene Gábor

 


 

EZÜSTHAJ FILMKLUB DECEMBERI MŰSORA

    Klubvezető: Vörösné Séllei Emma


       Az előadások 14 órakor kezdődnek a Belvárosi Mozi Zsigmond Vilmos termében

 

December 04.   NAGYI PROJEKT       90 perc, 2018.
magyar-angol dokumentumfilm
Rendezte: RÉVÉSZ BÁLINT
Főszerepben: ROSANNE COLCHESTER, 
MERREDITH COLCHESTER, RÉVÉSZ LÍVIA

December 11.  BOHÉM RAPSZÓDIA   130 perc, 2018.
angol-amerikai zenés film
Rendezte: BRYAN SINGER, DEXTER FLETCHER
Főszerepben: RAMI MALEK, MYKE MYERS
Kiemelt helyár: 950,-Ft

December 18. CINEMA PARADISO  123 perc,  1988/2018.
olasz-francia film
Rendezte: GIUSEPPE TORNATORE
Főszerepben: PHILIPPE NOIRET, SALVATORE CASCIO

December 27./csütörtök/  DIÓTÖRŐ
ÉS A NÉGY BIRODALOM    99 perc, 2018.
amerikai családi film
Rendezte: LASSE HALLSTRÖM, JOE JOHNSTON
Főszerepben: KEIRA KNIGHTLEY, HELEN MIRREN,
MORGAN FREEMAN
Kiemelt helyár: 950,-Ft

 


 

2018. december 3. hétfő 10 óra Bálint Sándor Szeretetotthon (Harmat u. 2-4)

Kenéz Heka Etelka költőnő bölcs költeményei
Háziasszony: Ritz Judit főigazgató

FENYŐÁLOM
Nem látok már
Mást csak havat
Befújta a szél
Vele az arcomat
Odafent a csillagok is
Homályosak
Az éghez is odafagynak
Süssél napvilág
Tegyél a földön csodát.
Nyíljon ki újra
az embernek szívében a virág
Ha a fenyőfák Téged meglátnak
Ujjongva hajladoznak
Boldogságban szárnyra kapnak
És suttogják egymásnak
Az égen lám tüzet raknak.
S a parazsai reánk hullnak.

Kenéz Heka Etelka

 

 2018. december 3.  hétfő 15 óra Somogyi Könyvtár
OLVASÓKÖR
Térey János: Káli holtak
Háziasszony: Palitásné Nagy Éva tanár

 


2018. dec. 3. hétfő 16 óra Somogyi Könyvtár

Jótékonysági  Koncertet
ad a MÁV HAZÁNK Kórusa a Máltai Szeretetszolgálat
javára

Vezényel: Dr. Varjasi Gyula
Zongorán közreműködik: Dr. Kemény Erzsébet
Műsorvezető: Kiss Ernő tanár, népművelő
FŐVÉDNÖK: Hekáné Dr. Szondi Ildikó önkormányzati képviselő

Belépés díjtalan, de kérjük, hogy tartós élelmiszerrel és használható gyerekjátékokkal segítsük a rászoruló családokat, tegyük szebbé Karácsonyi Ünnepünket!


 

2018. december 3. hétfő 17 órakor Somogyi Könyvtár vetítő
FILMKLUB

Advent első hetére egy film a gregorián énekről

Bubryák István válogatása

CANTUS GREGORIANUS
Riport dokumentumfilm
A gregorián ének, vagy összefoglaló névvel gregoriánum (cantus gregorianus), a római egyház ősi egyszólamú, latin nyelvű, liturgikus éneke. Először a IX-X. században jegyezték le, szoros értelemben ezt a törzsanyagot nevezzük gregorián éneknek. Elnevezése Nagy Szent Gergely pápa (590-604) liturgiai és énekrendező tevékenységére utal, melynek alapja Johannes Diaconus Gergely-életrajza 860 körül, mely szerint ő az antifonále szerzője, a Schola Cantorum megalapítója, a fő énekmester, aki még öreg létére is, a nyugágyán fekve, korbáccsal felügyel az énekes gyermekek munkájára.
A XIX. század végén elindult vizsgálatok eredményeképpen abban állapodott meg a kutatás, hogy a gregoriánnak nevezett dallamkincs részben Gergely előtt, legnagyobbrészt azonban az ő működése után keletkezett. Hatással volt a legújabb korok zenéjére is (Yardbirds egy; István, a király).
A filmet bemutatja a szerkesztő, Beslin Anita.

2018. december 3. (hétfő) 17 óra Bibliotéka Egyesület (Szeged, Kálvária sgt. 14.

Mátyás király, az államférfi2018-ban Mátyás király uralkodóvá választásának 560., valamint születésének 575. évfordulójára emlékezünk. Mátyás király volt a magyar történelem egyik legismertebb és máig legnépszerűbb uralkodója, akinek idején Magyarország jelentős középhatalommá vált Európában. 

Az est során a tudományos ismeretterjesztés kereteit figyelembe véve, kiemelten a politikatörténet és eseménytörténet segítségével tekintjük át Hunyadi Mátyás életútját, uralkodását. Az "igazságos Mátyás király" megítélésével kapcsolatosan bemutatjuk az uralkodó törvényhozó tevékenységét is.

 

Közreműködők:

Dr. (Diószegi) Szabó Pál történész
Dr. Tóth Sándor László történész, egyetemi tanár
Baranyi Dulics Tímea – ének
Szvetnyik Margit – hegedű
Csányi Zoltán – gitár

 

2018. december 3. (hétfő) 17 óra MTA SZAB Székház 110-es előadóterem (Somogyi u. 7)

Közéleti Kávéház Szegedi tehetségek utazási élménybeszámolója sorozat:

Az SZTE Sófi Ösztöndíj Alapítvány 17 éve óta több millió forint ösztöndíjjal és sok szolgáltatást nyújtva támogatja a fiatal szegedi tehetségeket, akik körbeutazták a világot. A tehetségek vetítéssel illusztrált előadásokat tartanak szép és izgalmas utazási élményeikről hónapról-hónapra, amelyeken a Közéleti Kávéház közönsége megismerheti a világ csodálatos országait, városait és természeti szépségeit.

37. PROGRAM: IVÁN SÁRA, SÓFI-ÖSZTÖNDÍJAS ZENESZERZŐ UTAZÁSI ÉLMÉNYBESZÁMOLÓJA: ÉSZAK-OLASZORSZÁG

 

Az előadás során Észak-Olaszország egyik legszebb régiójának, Dél-Tirolnak a bemutatása kerül sor, ezen belül is székhelyét, Bolzano-t ismerhetjük meg közelebbről. Dél-Tirol különlegessége, hogy bár Olaszországhoz tartozik, az osztrák kultúra nagymértékben befolyásolta a területet, amely az építészetben, művészetekben, és a mindennapi szokásokban is egyaránt megjelenik. Bolzano mellett más, környékbeli – szakmai célból látogatott városok (Cremona, Alessandria, Udine ) is említésre kerülnek.

 

2018. december 3. hétfő 18.30  ŐSZ Idősek Otthona Kultúrterme, Szeged, Zákány u. 25.

L É L E K F U T Á R

című  Irodalmi Műsoros Est
A Somogyi Könyvtár Íróklubjának tagjai
és tehetséges  „amatőrötök” előadásában versek novellák /szemelvények/,
 vicces párbeszédek hangzanak el 
Kothencz  József  eddig publikált 6 kötetéből.
Lázár  Emő k e rendezésével  lesz látható  a 
L É L E K F U T Á R című előadásunk! 
A  rendezvény nyitott és ingyenes.

 

2018. december 4. kedd, 14 óra Somogyi Könyvtár Rókusi fiókkönyvtár (Vértói u. 5.)

Somogyi-Könyvtár Iróklubja
Adventi karácsonyi

összejövetele
„Nől a dér, álom jár,
hó kering az ág közt.
Karácsonynak ünnepe
lépeget a fák közt.

Én is, ládd, én is, ládd,
hóban lépegetnék,
ha a jeges táj fölött
karácsony lehetnék.

(Veöres Sándor: Nől a dér, álom jár)

Közreműködik: Mészáros János havasi furulyán
Az Íróklub tagjai ajándékokkal kedveskednek az érdeklődőknek.
Közéleti Kávéház:

2018.december 4. (kedd) 14.30-kor SZTE Zeneművészeti Kar Fricsay termében

A MAGÁNÉNEK SZAK HALLGATÓI OPERAVIZSGÁJA

Háziasszony: Temesi Mária tanszékvezető

 

2018. december 4. kedd, 16 óra Zöld Terasz klub (Földvári u. 3.)
JÓGA MINDEN KOROSZTÁLYNAK

Jóga minden korosztályhoz szól, megtanít a helyes testtartásra, a helyes légzésre. Nincs életkorhoz kötve, mindegy, hogy ki mikor kapcsolódik a csoporthoz, mivel mindenki saját magához képest fejlődik.
Tanít: Polcznerné Rózsa jógaoktató (70-325-5139)

 

2018. december 4. kedd 17 óra Bibliotéka Egyesület Könyvtára (Kálvária sgt. 14.)

EGÉSZSÉG BÁR PROGRAMJA

A GYÓGYÍTÓ KÓD és A SZERETETKÓD

A Gyógyító Kód és A Szeretetkód gyakorlati alkalmazása
(öngyógyítás mesterfokon, könnyedén és hatékonyan).

Dr. Alexander Loyd felfedezett több olyan eljárást, amelyek kiiktatják életünkből azokat a tényezőket, amelyek legtöbbünket eddig meggátoltak abban, hogy meggyógyuljunk, sikeresek legyünk vagy a (pár)kapcsolataink rendben legyenek. Alex könyveiből elsajátíthatók A Gyógyító Kód és A Szeretetkód technikái, melyek elvégzése mindössze napi néhány percet vesz igénybe.
“Az eredmények alapján… most már tudom, hogy megtaláltam a gyógyító módszert, amit kerestem. Semmilyen más módszerről nem tudok, ami ekkora hatékonysággal és maradéktalanul kezelné és gyógyítaná a lelki és testi problémákat.” − Dr. Ben Johnson orvos, a könyv társszerzője
A könyveket bemutatja Cserkúthy Balázs, a könyvek magyarországi kiadója.
www.agyogyitokod.hu
Háziasszony: Berente Tímea

 

2018. december 4. kedd 18 óra SZAB Székház (Somogyi u. 7.)

 

MEZŐHEGYES – A KORONABIRTOK
IV.

A SOROZAT ZÁRÓRENDEZVÉNYE

 

MEZŐHEGYES ÉS AZ URBANIZÁCIÓ
A VÁROSIASODÁS KONFLIKTUSAI

Előadó:
KOVÁCS ZOLTÁN
a Szegedi Tudományegyetem Gazdaság- és Társadalomföldrajz
Tanszék tanszékvezető egyetemi tanára, az MTA levelező tagja,
az MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont
Földrajztudományi Intézet tudományos tanácsadója

 

A MEZŐHEGYEST MEGHATÁROZÓ MÉNESBIRTOK JÖVŐJE

Háziasszony:
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet


Mezőhegyes korábbi polgármestere

 

 

2018. december 5. szerda 15 óra 

Idősek Akadémiája
5. elõadás

Senior Center
Ünnepi étkeink
Elõadó: Barta László

(az Algyői Halászcsárda tulajdonosa)

előtte13 órától Idősen is fitt vagyok címmel egészségprogram lesz,
melyre szintén várjuk az érdeklődőket.

 

2018. december 5. szerda 15 óra Polgármesteri Hivatal Házasságkötő terme Széchenyi tér 10.)

BESZÉLGETÉS ÉS KÖZÖNSÉGTALÁLKOZÓ MIKLÓSA ERIKA KOSSUTH-DÍJAS OPERAÉNEKESNŐVEL

Házigazda és műsorvezető: Prof. Dr. Szalay István, a Közéleti Kávéház kuratóriumi elnöke

Miklósa Erika, Kossuth-díjas operaénekesnő az SZTE Sófi Ösztöndíj Alapítvány meghívására Szegedre érkezik. Sok szeretettel várjuk a Közéleti Kávéház kedves közönségét erre az izgalmas és nagyszerű beszélgetésre!

Miklósa Erika, Kossuth-, Liszt Ferenc-, és Prima Primissima-díjas operaénekesnő. A szegedi Liszt Ferenc Zeneművészeti Konzervatóriumban folytatott tanulmányai után minden idők legfiatalabb magánénekeseként szerződtette a Magyar Állami Operaház. Ahol az operairodalom legnagyobb szopránszerepeinek egész sorát énekelte óriási sikerrel. Majd kiemelkedő tehetségének köszönhetően egymás után hódította meg a világ összes jelentős operaházának közönségét is, Milánótól Párizson át Londonig, Berlintől Münchenen át New Yorkig. Külföldön is képezte magát a philadelphiai Academy of Vocal Arts és a milánói Scala ösztöndíjasaként, majd 2004-től állandó fellépője lett a New York-i Metropolitan Operának. Több mint ötszázszor énekelte el Mozart A varázsfuvola operájának az Éj királynője szerepét, és ő lett a világ legkeresettebb művésze ebben a szerepben.
A nemzetközi elismertséget és világhírnevet hozó fajsúlyos operaszerepek mellett szívesen kalandozik a musical és az operett világába is; valamint számos exkluzív gálakoncert főszereplője. Szívügyének tekinti az egészséggel, a sporttal, a jótékonysággal és tehetséggondozással kapcsolatos feladatokat is. 2014 óta a Virtuózok komolyzenei tehetségkutató verseny zsűrielnöke. Nézők milliói rajonganak érte, barátságos és kedves személyisége miatt.
Miklósa Erika a nemzetközi zenei élet kimagasló alakja, akinek egyedülálló karrierjét számos rangos művészeti és társadalmi díjjal és címmel is elismerték. Többek között: Budapest és Kiskunhalas díszpolgári címe, Európai Kultúra díj, Az év operaénekese Magyarországon díj, Fair Play díj, az önkéntesség magyarországi nagykövete és a Magyar Tehetség Nagykövete.

A rendezvényen a Közéleti Kávéház közönsége megkóstolhatja a Z. NAGY Cukrászda (József Attila sgt. 24. Tel.: 324-510) finom és kiváló minőségű süteményeit.
+ MEGLEPETÉS ZENE!

 

2018. december. 5. szerda, 16 óra Zöld Terasz (Földvári u. 3.)

TÁNC A HOSSZÚ ÉLET TITKA!
Mindenki táncprogramja

Táncolni jó, táncolni mámorító, a tánc felüdít, szórakoztat és táplál fizikailag, lelkileg és bizonyos szempontból pihentet szellemileg és testileg is. Nincs annál jobb érzés, mint néhány egyszerűbb alapvető lépést jól, helyes testtartással, könnyedén megtenni. Ezek elsajátítása se nem nehéz, se nem fáradságos. A tánc egyfajta kultúrai- Önfegyelemre, mások iránti figyelemre, tiszteletre nevel, segít a felszabadult, könnyed, kulturált mozgásban. És m ég egy tanács: soha ne lépjenek ugyanazon lábbal kétszer! Bármilyen kérdése is van, hívja a házigazdát!
Tanít: TÓTH FERENC idegenvezető és tánctanár

2018. december 5. szerda 17 óra  Bibliotéka Könyvtár Nagyterme (Kálvária sgt. 14,)

       BERCI ÁRNYÉKA

Vörös Pál regényének bemutatása.
Beszélgetőtárs Kisimre Ferenc író, újságíró.
Bevezetőt mond Nedelkovics László, a Könyvtár igazgatója.

Az író új írása a Bercinek a forradalom című könyv szerves folytatása. Berci árnyéka egyszerre szerelmes regény és a történelmi emlékezet mozaikjaiból összeálló történelmi regény. Főszerepben: Szeged város és lakói, vezetői a Kádár-kor időszakában és rendszerváltáskor.

 

2018. december 5. szerda18 óra TIT Székház, Kárász u. 11.
A Bibliai Szabadegyetem négy félévesre tervezett előadás-sorozatának második féléve szeptemberben ismét elindult Szegeden. Hetente egy alkalommal, szerdánként egy-egy bibliai könyvvel ismerkedhetnek meg a Szentírás iránt érdeklődők, egy kb. egy órás előadás keretében.

Zakariás próféta könyve.
Malakiás próféta könyve.

Előadó: Tóth Sándor
Tóth Sándor az Adventista Diakónia és Humánszolgáltató Központ igazgatója. Budapesten él feleségével, négy gyermek édesapja. Lelkészi és pszichológiai területen végzett és szerzett jártasságot.
. Zakariás próféta könyve. Malakiás próféta könyve. Előadó: Tóth Sándor
Tóth Sándor az Adventista Diakónia és Humánszolgáltató Központ igazgatója. Budapesten él feleségével, négy gyermek édesapja. Lelkészi és pszichológiai területen végzett és szerzett jártasságot.

2018. december 6. csütörtök 17 óra Móres Bárkonyha (Híd u. 4.)
Korunk pestise a migrácionizmus

vitéz Siklósi András előadása
Házigazda: Gazda Gyula

Szó sincs itt ártatlan menekültekről, de még munkát, megélhetést, biztonságosabb jövőt kereső bevándorlókról sem. Itt egy hamis, álhumánus maszlagba csomagolt, tudatos hódító háború, egy szervezett népirtás folyik a fehér emberfajta és a kereszténység maradékai, utolsó bázisai ellen. A multikultúrával, a fajkeveréssel, az önvédelmi ösztön és az egészséges immunrendszer legyengítésével, megsemmisítésével végső támadás indult Európa és Amerika nemzetállamai, kultúrnépei ellen, hogy a már régóta körvonalazódó globális világhatalom akadálytalanul vonhassa (rém)uralma alá bolygónk egész népességét. Ez a sátáni erő roppant károkat okoz a gazdanépek életében: egy jobbára színes muszlim csürhét telepít a nyaku(n)kba, áruló politikusai(n)k segítségével. Ezek az agresszív, ingyenélő, szapora kisebbségek (melyek fokozatosan mindenütt többségbe kerülnek majd) sorra-rendre megmérgezik, tönkreteszik a gyanútlan, agymosott befogadók gazdaságát, jóléti társadalmát, hagyományos életrendjét, viszonylagos kultúrfölényét. Ezt a félállati söpredéket aljas módon fölhasználják ellenü(n)k, ám hosszú távon ők sem járnak jól, hiszen miután mindent fölzabálnak, s a fehérek utolsó tartalékai is elfogynak, nincstelen rabszolgasorba süllyednek a "migránsok" is. Magyarország látszólag üdítő kivétel e végzetes folyamat alól, de egyedül és hosszú távon mindezt aligha állíthatja meg. Megnyugtatásul megjegyezzük, hogy bár ez az ördögi terv igen súlyos pusztításokat valósít meg, sohasem győzhet végleg, mert a sorsunk nem csak materiális szinten dől el.

 

2018. december 6. csütörtök 18 óra Polgármesteri Hivatal Házasságkötő terme (Széchenyi tér)

Hogyan vélekedett gróf Széchenyi István a pálinkárul?

Gróf Széchenyi István bármerre járt a nagyvilágban, ha követni való példát látott, első gondolata az volt: hazahozni, meghonosítani, ezáltal lehetőséget adni a magyar embereknek, hogy sorsukat jobbra fordítsák. Páratlanul sokoldalú tevékenységének részét képezi az a gazdag szellemi hagyaték, melyet 2014-ben hungarikummá nyilvánítottak. Nincs a gazdaság- és társadalompolitikának olyan területe, mellyel gróf Széchenyi István ne foglalkozott volna. Miért éppen a pályinka lett volna kivétel?
A várhatóan jó hangulatú előadásra szeretettel várok mindenkit, aki szeretné megtudni: hogyan vélekedett gróf Széchenyi István a pálinkárul.

Előadó: Papp Éva tanár

 

2018. december 7. péntek 16 óra MÁV Igazgatóság Palota (Tisza L. krt. 28-30. I.em.105.

160 ÉVE ÉPÜLT A SZEGED
VASÚTI HÍD

Előadó: Dr, Áy Zoltán, vasúttörténeti kutató
Házigazda: Nagy József a Vasúttörténeti Alapítvány  kuratórium titkára

Időutazás a hídépítés korszakába. Milyen céllal jött létre? Miért éppen Szegednél? Mi köze hozzá a franciáknak? És az osztrákoknak? Miért számított a 19. század technikai bravúrjainak? Milyen műszaki problémákkal küzdött? Hogyan tűnt el a szegedi városképből? Felépülhet-e újra?
Az előadás után megtekinthető lesz a Vasúttörténeti Alapítvány gyűjteménye is.

 

2018. december 7 péntek . 17 óra Polgármester Hivatal Sajtószoba

TOLEDÓI KARÁCSONY
Bemutatkozik: Carol LaBounty az amerikai Toledó magyar közösségének képviselője
Beszélgetőtársak: Szentgyörgyi Anna projekt manager és Tóth Károly önkormányzati képviselő
Házigazda: Papp Tibor külügyi referens

Carol LaBounty a toledói magyarok közösségének, a Toledo-Szeged Bizottságnak meghatározó személyisége. Az „amerikai magyar” családok számára mintát szolgáltat a múlt feltárását szolgáló dokumentumok összegyűjtésére és feldolgozásának hasznosságára. Önkéntes munkájával évtizedek óta önzetlenül és sokféle módon segíti az Amerikai Egyesült Államok Ohio állambeli Lucas megyének és Toledo városának folyamatosan bővülő kapcsolatát Csongrád megyével és Szeged városával. Carol LaBounty az egyik fő vendéglátója a Szegedről és Csongrád megyéből Ohio államba érkező küldöttségek tagjainak, fő szervezője a 27. éve a Csongrád megyei rászoruló családok gyermekeit megörvendeztető „toledói karácsony” ünnepség ajándéközönének. Carol LaBounty munkájával és példamutatása jelentős mértékben hozzájárult ahhoz, hogy az ohioi diaszpórában élő magyarok anyaországi kötődése fennmaradjon és identitása erősödjön.

 

Az amerikai Ohio állambeli Toledo magyarok lakta Birmingham városrészében 1936-ban Carol Rajner néven született és ott éltévtizedeken át. Carol LaBounty, akinek életútjával jellemezhető a diaszpórában élő „amerikai magyarok”helyzete, az a sok-sok erőfeszítés, amellyel őrzik magyarságukat és építik kapcsolataikat az óhazával.

A 130 éve, 1888-ban alapított Toledokedvelt célpontja lett az az Újvilágba érkező magyaroknak, szlovákoknak, németeknek. A Kárpát-medencei klímához hasonló időjárás és leginkább a Maumee torkolatvidékén, az Erie-tó környékén a múlt század elején kirobbanó ipar, a gyárak vonzották az Osztrák-Magyar Monarchia különböző vidékeiről elvándorlókat.
A Maumee partjára az 1890-es években nagyjából háromszáz, jobbára felvidéki magyar érkezett. Toledo keleti részén „egy bokorban” telepedtek le. Innen eredeztetik a ma Toledo „etnikai városrészének” nevezett Birmingham „alapítását”. E toledói városrészben 1910-ben 3041 magyar élt, 1920-ra a magyarság számított a legnagyobb etnikai csoportnak. Ide érkeztek, itt alapítottak családot Carol LaBounty nagyszülei, itt élt és él számos olyan „amerikai magyar”, aki részese a Toledo-Szeged negyedszázadnál is régebbi kapcsolathálójának.

Carol LaBounty anyai nagyapja, Paszternák József17 évesen Miskolc környékéről indult Amerikába,1907. március 16-án érkezett New Yorkba. (Ebben az esztendőben csapott legmagasabbra a kivándorlási hullám: egyetlen évben több mint 172 ezer ember hagyta el az Osztrák-Magyar Monarchia területét.) Carol anyai nagyanyja, Rabatin Ilona ugyancsak a mai Észak-Magyarország vidékéről és 16 évesen vágott neki az Újvilágnak: 1909. november 9-én ért Amerikába, 30 dollárral a bugyellárisában és egy buszjeggyel, ami Kelet-Toledóba szólt… Az ifjú József és Ilona a kelet-toledói Birmingham városrészében a magyarok által épített Szent István templomban kötött házasságot… Ilonának nyolc gyermeke született, köztük1918. május 7-én(100 éve) Eleanor Paszternák.
Eleanor feleségül ment az ugyancsak Birmingham szülöttének számító George Rajnerhez, akinek apja német, az anyja pedig szlovák volt. Négy kisgyermekük született. Az ifjú családapa gyermekei jövőjéért érzett aggodalmában döntött úgy, hogy önként jelentkezik katonának, hogy a II. világháborúban a fasizmus megállításáért harcoljon, ám Európában, Normandia partjainál 27 éves korában életét veszette… Carol nyolc, a testvérei hét, öt és négy évesek voltak, amikor 26 éves édesanyjuk özvegy lett…

Carol 19 évesen, 1955-ben ment feleségül az első telepesekkel érkező ősökkel rendelkező, francia és ír származásúnak, de ízig-vérig „amerikainak” számító Raymond LaBounty-hoz. Öt gyermekük született. Carol csak akkor ment vissza dolgozni az irodába, amikor a legidősebb lánya19 éves lett, addig gyermekei nevelésével foglalkozott…
A család és az család oszlopának számító nők, a toledói-birminghami magyar közösség megtartó erejéről Carol egy interjúban úgy nyilatkozott, hogy „amikor férjez mentem, csak egy utcányira lakott tőlem nagyanyám, aki az anyámmal élt egy fedél alatt, így minden nap találkoztam vele, 30 éven keresztül… Az anyám és a nagyanyám és az egész család mindig magyarul beszélt, magyar ételeket evett, magyar templomba járt” – mesélte. Részt vettek a piknikeken és a fesztiválokon, szóval megőrizték a hagyományokat.
Carol LaBounty intenzív családi életet él, közel áll nyolc unokájához is. Férje 1991-ben hunyt el, azóta a Toledo melletti kisváros nyugdíjasok számára kialakított lakóparkjában, egy kényelmes és jól felszerelt házban él, fogadja vendégeit – nagyon sokszor Magyarországról is.
A magyar őseivel kapcsolatos dokumentumokhoz hasonlatosan összegyűjtötte az édesapjáról szóló fotókat, újságcikkeket, leveleket is. Carol LaBounty a Toledo-Szeged testvérvárosi, valamint a Lucas és Csongrád megye közötti együttműködés egyik legaktívabb közreműködője, miközben bekapcsolódott a második világháborús katonai hősök tisztelete körüli amerikai kultusz kialakításába is.
Birmingham minden magyar közösségi megmozdulásának szereplője. Így rendszeresen részt vesz a birminghami Magyar Ház gasztronómiai és egyéb rendezvényein. Ezek közül a legjelentősebb a több mint négy évtizede minden augusztus 20. körül megrendezett, a magyarság értékeit fölvonultató és bemutató Birminghami Magyar Fesztiválnak. Az ottani református templombeli hímző és „tésztakészítő” kör, illetve a Magyar Kert termékeinek jótékony célú értékesítésébe is bekapcsolódik Carol és gyermekei. A Toledo-Szeged Bizottság havi rendszerességű összejövetelein az ő egyik legfontosabb feladata, hogy a karácsonyi ajándékokra elkölthető adományokat összegyűjtse, majd minél kedvezőbb áron megvásárolja a szegedi és Csongrád megyei rászoruló gyerekeknek örömet szerző és hasznos ajándékokat. Évek óta Carol LaBounty irányításával készülnek el a csomagok, majd kerülnek postára, hogy a Magyar Vöröskereszt közreműködésével megérkezzenek a tengeren túlról a szegedi és Csongrád megyei toledói karácsonyi ünnepségre.

Carol LaBounty magyarországi kapcsolatai időben és térben messzire nyúlnak. Nagyanyja rendszeresen levelezett itthon maradt rokonaival, támogatta őket, egyszer visszatért szülőföldjére. Carol édesanyja először 1985-ben utazott Magyarországra, Carol először 1992-ben édesanyjával és nagyobbik lányával járt Európában: előbb Franciaországba mentek, hogy meglátogassák az apja sírját, majd a három asszony Magyarországra érkezett… Azóta Carol LaBounty ötször-hatszor járt Szegeden úgy is, mint a Toledo-Szeged Testvérvárosi Bizottság toledói küldötte. 2016 májusában a Szeged Napi Ünnepségeken és Újszászi Ilona: Hogyan lettek ők „amerikai magyarok”? címűriportkötetet „élő könyvbemutatóján vett részt leányával,Cynthia Izsákkal együtt. Ezekről az utazásokról azt nyilatkozta: „Otthon éreztem magam…”

 

2018. december 7. péntek 18 óra Király Kőnig Péter zeneiskola nagyterme (Tábor u. 2.)

„ FILM-MELÓDIÁK „

RÉGI  ZONGORISTÁK  KLUBJA
A klub zongoristái és művész vendégei ezúttal a külföldi és hazai zenés filmek legszebb gyöngyszemeiből nyújtanak át egy-egy csokrot.
A klub tagjai : dr. Csanádi Lajos, Háry Ferenc, dr. Mózes János, dr. Polgár Gyula , Várnai Szilárd.

 

2018. december 7. péntek 18-22óráig Tóth Vendéglő (Nagyállomás)

Szeretnétek jó zenére jó társaságban táncolni?
Akkor itt a helyetek.

Horváth Miklós Énekel

a zenés esteken az ételfogyasztásból 20 %, nyugdíjasoknak 30 % kedvezmény

 

2018. december 8. szombat 15.00 órától. Zöld Terasz Szeged Földvári u. 3.

Talent Karácsonyi főpróba!

Az Advent utolsó két hetében szinte napi szinten járjuk a várost, és meghitt szép karácsonyi műsorunkkal elvisszük a Karácsony hangulatát a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekekhez, a mozgássérültek csoportjaihoz, a vakok intézetébe, de meghívást kaptunk a dóci Falukarácsonyra, vagy a csongrádi Közösségi Házba is.
 Természetesen nem maradhat ki a már megszokott Klauzál téri Karácsonyi koncert majd a Zöld Terasz állandó vendégei részére egy piknik alapú karácsonyi koncertet tartunk december 22-én szombaton.
Mindehhez szükség van egy komoly főpróbára, amelyet ez esetben zártkörűre tervezünk, - legyen meglepetés majdan a koncert, - de régi énekeseinket, a belépésre, felvételre váró leendő énekeseket, vagy a nagyon kíváncsi vendégeket elvárjuk ide is.   

Műsorvezető: Györkey László stúdióvezető


 

2018. december 8. szombat 17 óra AGÓRA Informatórium terme(Kálvária sgt. 23.

Segélykoncert
a Napos Oldal a Sérült Emberekért Alapítvány javára

Fellépőink:
Szená-Torok - A Magyar Országgyűlés képviselőinek énekkara
Karnagy: Iványi Tamás

Klúg Péter Iskola
GondolatJel csoport

KEREKestánc Szeged/ Wheelchair Dance Szeged

A rendezvény fővédnöke: Dr. Solymos László
Szeged Megyei Jogú Város alpolgármestere
Védnök: Szabó Sándor
Szeged Országgyűlési képviselője

A rendezvény ideje alatt a gyerekeknek Játszósarkot alakítunk ki érzékenyítő bábokkal, színezőkkel.

Belépő: tetszőleges adomány

A rendezvény bevételét halmozottan hátrányos helyzetű patronáltjaink karácsonyi ajándékaira és érzékenyítő rendezvényeinkre szeretnénk fordítani. 

A nagy sikerű "Napos mesék – Ismerj meg és fogadj” el! című érzékenyítő mesekönyvünk után idén útjára indítjuk annak folytatását, az „Újabb Napos mesék” című kötetet, e-könyv formátumban!
A könyvek egy meseíró pályázat eredményeként születtek. A pályázat kitétele volt, hogy a beküldött műveknek kapcsolódnia kellett a fogyatékossághoz. A szakmai zsűri 163 profi, és amatőr, egészséges, és fogyatékkal élő, fiatal, illetve idősebb író által beküldött meséből válogatta ki azokat a legjobb műveket, amelyek megjelenhettek a könyveinkben.
A könyvet olyan szakemberek ajánlásával bocsájtottuk útjára, mint dr. Mihalec Gábor, és olyan neves szerzők is hozzájárultak a megszületéséhez, mint Lackfi János, dr. Szigeti Jenő, vagy Mézes Judit.
„Családterapeutaként úgy gondolom, a gyermek értékeken alapuló kiegyensúlyozott lelki-mentális fejlődéséhez nagyban hozzájárul az a szülő, aki ilyen meséket is olvas gyermekének.” (dr. Mihalec Gábor)
A Napos mesék mesekönyvet megvásárolhatják a Libri könyvesboltokban, vagy önköltségi áron a Napos Oldal Alapítványnál, az elektronikus könyvünket, pedig az eKönyv Magyarország Kft. gondozásában terjesztjük.

Honlapunk: www.naposoldal.org
 Facebook oldalunk: Napos Oldal a Sérült Emberekért Alapítvány


 

2018. december 8. szombat 19 óra Szegedi Dóm
LAUTITIA SZEGEDEN

Kocsis (Péter) Fülöp METROPOLITA és Kórusa a Dómban.
Kocsis Fülöp Görög katolikus Érsek-Metropolita és a Hajdúdorogi Főegyházmegye Lautitia Kóruscsaládja Szegedre érkezik!
A Lautitia a Szent Efrém görög katolikus iskolából kinőtt kóruscsalád, számos hazai és nemzetközi kórusverseny győztese és kitüntetés birtokosa ezúttal Szegeden adnak egész estés koncertet. A Kóruscsaládban egy Gyermekkar, Ifjúsági Vegyeskar és egy Kamarakórus dolgozik, összesen 170 énekessel. Műsorukon elsősorban kortárs hazai és külföldi szerzők művei szerepelnek(Orbán György, Tóth Péter, Makor Andrej, Jake Runestad, Eric Whitacre, Part Uusberg), de megtalálhatóak régi korok zenéi is, úgy mint Gallus, Rachmaninov vagy Chesnokov.
A korábbi években számtalan esetben énekeltek közösen Kocsis Fülöp Metropolitával, aki szülővárosába tér haza megmutatni, milyen a közös zenei imádság ennyi lelkes fiatallal együtt.
Az est vendége lesz még a Karaván Família.

Jegyek kaphatók: Szeged, Görög katolikus Parókián: Lechner tér 9.

 

2018.december 10. hétfő 16.30 Bibliotéka (Kálvária sgt. 14.)

 

beszélgetés a
P Á R K A P C S O L A T I
problémákról

A párkapcsolatok világa - különösen manapság - aligha nevezhető egyszerűnek. Részint azért, mert oly sok témát ölel föl, évszázadok óta megrögzült szabályozás-rendszerek változnak, sőt, időnként átláthatatlanná válnak. Tájékozódási pontok enyésznek el. (Így van ez az élet egyéb területein is, ebben hatékonyan közreműködik szupermodern világunk informatikai dimenziója.) Ám ha emberi mivoltunkat nem akarjuk megtagadni, az emberre jellemző érzelmekkel is foglalkoznunk kell. nem csak a mesterséges intelligencia fogja uralni a világot, legalábbis a belátható ötven éven belül. Itt most beszélgethetünk mindenről, ami ebből a szempontból mindannyiunkat érint, persze csak akkor, ha Önök is velünk tartanak

 Beszélgető partner:
    Dr Tóth Miklós
pszichiáter, pszichoanalitikus

 

2018. december 10. hétfő 17 óra. Somogyi Könyvtár klubterme

Álmok útján a délalföldi régióban

 Szeged-Makó-Óföldeák-Hódmezővásárhely-Mórahalom - Csongrád megyei antológia bemutatója

Az antológiát bemutatja: Kisimre Ferenc író, publicista
Felolvasnak az antológia alkotói: a Somogyi-könyvtár Íróklubjának tagjai, a Hódmezővásárhelyi Kárász József Irodalmi Kör, valamint az Óföldeáki Honismereti Kör alkotói.

 

MEGHÍVÓ
A Nap- Fény Fotókör Egyesületszeretettel ajánlja minden kedves érdeklődő figyelmébe a Somogyi-könyvtár –internet terében 2018. december 10-től megtekinthető, szökőkutakról készült képeket, melyet a Nap- Fény Fotókör Egyesület tagjai készítettek! A kiállítás megtekinthető, előre láthatólag 2019. január 31-ig a könyvtár nyitvatartási idejében. Cím: Szeged Dóm tér 1-4.

2018. december 10-én (hétfő) 17 órakor Pixel bár (Kossuth L. sgt és Tisza L. krt. Anna kút sarkán)
Kitörés a pokolból – önvizsgálat, önépítés, önellátás, önvédelem

vitéz Siklósi András előadása

Az eleinte szerény, erkölcsös, törvénytisztelő, barátságos, természet-közeli ember egy abszurd metamorfózis révén kapzsi, öntelt, gátlástalan, rideg fogyasztóvá lényegült. Könnyebb állatemberként a posványban dagonyázni, mint istenemberként a világ üdvéért szorgoskodni. Igazán boldog csak az lehet, aki másokat is boldogít. Egy szűk körű balliberális-kozmopolita lobbi kíméletlen céltudatossággal a totális hatalom megszerzésére tör, s ennek érdekében bármit elkövet. A két világháború, Trianon, Hirosima, a szovjet Gulág táborai, Korea, Vietnam, Afganisztán, Bosznia, Irak, Szíria stb. is az egyre mohóbb „világelit” számláját terheli. A messianisztikus, önkiválasztottságukat hirdető, agresszív, élősködő népségeknek gyökeresen meg kell változniuk, vagy örökre el kell tűnniük a történelem süllyesztőjében! Az összes kontinensen érlelődő felszabadító harcok csakis a jók és igazak győzelmével végződhetnek. Így vagy úgy, de le kell ráznunk láncainkat, s ki kell törnünk ebből a globális káoszból! Hazánkban rövid úton be kell tiltani a megosztó pártokat, valódi nemzeti kormányokat kell választani, egyesíteni kell a szétszórt magyarságot, védeni kell a kis- és középvállalatokat, meg kell szilárdítani a közbiztonságot és a honvédelmet, hozzá kell látni az igazságtételhez, a bukott áldemokráciát fel kell váltani egy hierarchikus,  a Szentkorona-eszmén alapuló államrenddel. Ingyenes, nemzeti szellemű oktatást kell bevezetni, a teljes hírközlést nemzeti felügyelet alá kell helyezni, meg kell akadályozni az ország végleges elidegenítését és tönkretételét. „A zsarnokság gyűlölete a legmagasabb rendű szeretet.” Minden vétek és bűn megbocsátható, kivéve a tudatosan elkövetett hazaárulás, nemzetrontás és népirtás.

Siklósi András

Akkor is mondd…
(Nagy Lászlónak)

mondd a költőnek: ne írjon
anya fiáért ne sírjon
szólj a gitárnak: ne pengjen
kovácsüllőnek: ne csengjen
kivágott fának: ne dőljön
büszke szarvasnak: ne bőgjön
mondd a madárnak: ne szálljon
lándzsának kardnak: ne vágjon
virágos rétnek: ne nyíljon
pöffeszkedőnek: ne bízzon
bőszült tengernek: ne rengjen
tüzes vulkánnak: ne zengjen
jeges árvíznek: apadjon
bukott komcsinak: szaladjon
kiáltsd a napnak: ne süssön
verőlegénynek: ne üssön
mennykőcsapásnak: ne ártson
eltipródat kérd: ne bántson
mondd az árvának: nevessen
sarki ringyónak: szeressen
papnak és szentnek: ne higgyen
mondd a bankárnak: adj ingyen
vedd rá a foglyot: ne szökjön
súgd a gyilkosnak: ne öljön
mondd a pestisnek: ne sújtson
atombombának: ne gyújtson
mondd a halottnak: ébredjen
biztasd a halált: tévedjen

mondd a némáknak: szóljanak
nézz a vakokra: lássanak
üzend a pártnak: itt a vég
nincs több türelem haladék
mondd a zsarnoknak: sápadjon
beteg népednek: lázadjon
csonka hazádnak: reméljen
ellenségek közt se féljen

mondd ha gúnyolnak leráznak
küzdj bár megvernek bezárnak
bármi lesz sorsod ne csüggedj
álmos közönybe ne süppedj
ne kérdezd hol hogyan minek
akkor is mondd ha nincs kinek
ha a világ embertelen
te légy a fény a lelkeken
röptesd a zászlót magasra
költözz az örök tavaszba
költő vagy vágyad a minden
bölcsen szólj akár az Isten

 

2018.december 10.- én 18.00- kor a TIT Székházban / Kárász u. 11/

V I R Á G   G E R G E LY
személyiségfejlesztő tréner

e l ő a d á s a

Kommunikálj
meggyőzően!

Hogyan érhetjük el, hogy a számunkra tetsző dolgok történjenek körülöttünk? Úgy, hogy meggyőzően kommunikálunk. Hogyan tudjuk a környezetünkkel érthetően közölni az igényeinket, és elérni, hogy ezeket vegyék is figyelembe? Úgy, hogy meggyőzően kommunikálunk. Mit tehetünk azért, hogy észrevegyenek, és ne nézzenek át rajtunk? Meggyőzően kommunikálunk! 
A meggyőző kommunikáció az egyik legerőteljesebb eszközünk arra, hogy képviseljük magunkat és az érdekeinket, és érvényesítsük igényeinket. Az előadáson megvizsgáljuk, hogyan lehet akár a nulláról építkezve meggyőző kommunikátorrá válni.
Belépődíj :1500 ft

Az est szervezője :
dr Elekszay Mária

 

2018.12.11-én, kedd 15 óra  Bibliotéka Könyvtár (Kálvária sgt. 14.)

 Rejtvényfejtő verseny.

A rendezvényt  vezeti: Budai István alelnök

 

2018. december 11. kedd, 16 óra Zöld Terasz klub (Földvári u. 3.)

JÓGA MINDEN KOROSZTÁLYNAK

Jóga minden korosztályhoz szól, megtanít a helyes testtartásra, a helyes légzésre. Nincs életkorhoz kötve, mindegy, hogy ki mikor kapcsolódik a csoporthoz, mivel mindenki saját magához képest fejlődik.
Tanít: Polcznerné Rózsa jógaoktató (70-325-5139)

 

2018. december 11. kedd, 16 óra Somogyi Könyvtár klub

SÁRDI JÁNOS ÉNEKMŰVÉSZ

            felejthetetlen művészete, életének története, a kortársak visszaemlékezései-

Előadó: Faragó Aurél Jánosné

 

2018. december 11. kedd 17 óra Móres Bárkonyha ( Híd út 4.)
(Tündérkonyha épületsorának a Híd felé eső része)

ÜNNEPI HANGULATBAN

Évadzáró délután a Somogyi Könyvtár Írók Klubjának tagjaival
A Klub vezetője: Bálintné Ágoston Ilona
Előadók az Írók klubjának tagjai.
Szervező: Hajdrik József
Minden kedves érdeklődött szeretettel várunk!
A tagok eddig megjelent könyvei, és az Antológiáink helyszíni dedikálással megvásárolhatóak lesznek!

 

2018. december 11. kedd 17 óra TIT Székház Kárász u. 11.

TIT Szabadegyetem Pszichológia tagozat

Szívedben hozd el az Ünnep tiszta fényét – a Karácsony pszichológiája
Előadó: Dr. Csomortáni Domokos Zoltán Klinikai szakpszichológus, pár-és családterapeuta

A Karácsony az emberiség talán legszebb, legtisztább Ünnepe, nekünk, zsidó-keresztény gyökerűeknek, páratlan, egyedi és szent. Ebben az Ünnepet váró előadásban arról szeretnék beszélni, hogy mit jelent számunkra az ünneplés, miért fontos, hogy ne feledjük jelentőségét. Azt is megemlítjük majd, hogy az ünnephez a várakozás hogyan társul, hogy a fogyasztói kultúra mit kezd az ünnepeinkkel, és hogy hogyan védhetőek ősi értékeink, a szeretet üzenete. Remélem, gondolataimmal én is hozzájárulhatok a közös várakozás áhítatához.

 

2018. december 11. kedd 18  óra  SZTE Állam-és Jogtudományi Kar Társalgó (Tisza L. krt. 54.)

IZRAEL II.
Kovács Mária DVD-s filmvetítése
Házigazda: Dr. Bagdi Sándor főiskolai docens

 

2018. december 12. szerda 10 óra Bálint Sándor Szeretetotthon (Harmat u. 2-4)

Kenéz Heka Etelka költőnő bölcs költeményei
Háziasszony: Ritz Judit főigazgató


KARÁCSONY

Havat Szitál
Az ég alja
Tele van rakva
A fenyőfám alja.
Kecseskedik dió, alma
S a szaloncukor
Fényes álma.
Is csodálja,
Hogy e kies
Hófúvásban
A boldogság
Fenyő szárnyon
Iderepül
A meleg szobába
S boldogan élvezi
A gyertyafény
Hatalma, ahogy tőle fénylik.
Az ember arca
Hisz ő a karácsony
Központja.

Kenéz Heka Etelka

 

Akik az elmúlt 26 évben gyermekek ezreinek tudták emlékezetesebbé tenni az ünnepet:

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata első alkalommal 1993-ban rendezett karácsonyi ünnepséget a Dél-magyarországi Gyermek és Ifjúsági Alapítvánnyal és a Városi Vöröskereszttel közösen, mintegy 500 hátrányos helyzetű gyermek számára a Szegedi Polgármesteri Hivatal gyönyörű dísztermében. Azóta a rendező szervek mögé felsorakozott még a Tatradol Travel Utazási Iroda, a Szegedi Rendezvény- és Médiaközpont (Belvárosi Mozi), és a Petőfi Sándor Művelődési Ház is. Idén 26. alkalommal szeretnénk megrendezni ezt a nagy hagyományokkal bíró rendezvényt. Az ünnepségen méltó keretek között ( ünnepi műsor: betlehemes játék, vers, karácsonyi dalok és szépen feldíszített óriási fenyőfa ) kerülnek kiosztásra az ajándékok. 350 gyermek részére állítunk össze ajándékcsomagot, könyvekkel, édességgel, gyümölccsel, színes ceruzákkal, filctollal...stb. A Belvárosi Mozi jóvoltából évek óta ajándék előadásra kapnak mozijegyet az ünnepségen résztvevő gyermekek. A csomagot a rendező szervek felajánlásai alapján állítjuk össze és igyekszünk támogatókat is találni.
A gyermekek kiválasztása a Vöröskereszt munkatársai, valamint az általános iskolák gyermekvédelmi felelőseinek segítségével történik. A gyermekek az ünnepségre névre szóló meghívót kapnak, mely jogosítja őket az ajándékcsomag átvételére is.
Ez a nagy múltú ünnepség bizonyítja azt, hogy a  civil szervezetek, az önkormányzat, önkormányzati intézmények és cégek összefogásával  nagy dolgokra vagyunk képesek. Örülünk annak hogy az elmúlt 26 évben gyermekek ezreinek tudtuk emlékezetesebbé tenni az ünnepet."

 

2018. december. 12 szerda 16 óra Zöld Terasz (Földvári u. 3.)

TÁNC A HOSSZÚ ÉLET TITKA!
Mindenki táncprogramja

Táncolni jó, táncolni mámorító, a tánc felüdít, szórakoztat és táplál fizikailag, lelkileg és bizonyos szempontból pihentet szellemileg és testileg is. Nincs annál jobb érzés, mint néhány egyszerűbb alapvető lépést jól, helyes testtartással, könnyedén megtenni. Ezek elsajátítása se nem nehéz, se nem fáradságos. A tánc egyfajta kultúrai- Önfegyelemre, mások iránti figyelemre, tiszteletre nevel, segít a felszabadult, könnyed, kulturált mozgásban. És m ég egy tanács: soha ne lépjenek ugyanazon lábbal kétszer! Bármilyen kérdése is van, hívja a házigazdát!
Tanít: TÓTH FERENC idegenvezető és tánctanár

2018. december 12. szerda 16 óra Dorozsma, Művelődési Ház 

KORTARSAK BESZÉLGETÉSE

Vendég: Simon Ferenc festőművész és polihisztor
Közreműködik: Erdélyi József (citera)
Házigazda: Szilágyi Árpád városvédő polgár

2018. december 12. szerda 18 óra ZÖLD Terasz (Földvári u. 3.)

A FRANCIÁK SZEGEDEN

Vendég: Nagy Miklós történész, egyetemi docens
Beszélgetőtárs: Pálinkó Attila történész
Házigazda: Sipos József történész címzetes egyetemi docens

2018. december 12. szerda 18 óra  NOVOTEL Szeged Felső-Tiszapart 1.)

-Mesék az Erőről...

Dezső Csaba Péter

A Gyermek...
A Gyermekeitek — nem a Ti Gyermekeitek.
Fiai és lányai ők az önmagát megörökítő Életnek.
Ők általatok, ám nem belőletek jönnek.
                                       Kahil Gibran

 

2018. december 12. szerda 17 óra  Korzó Zeneház (Feketesas u. Anna kút felőli vége)

GYIMESI KÁLMÁN 85’

Városképi jelentőségű örök ifjú operaénekesünk, díszpolgárunk, a Közéleti Kávéház sokszoros vendége idén május 13-án már betöltötte 85. születésnapját, de nem múlhat el az év anélkül, hogy erről ne emlékeznénk meg. Annál is inkább, mert a 80. születésnapját azzal zártuk, hogy a 85. születésnapot ismét a Korzó Zeneházban ünnepeljük meg.  Öt évvel ezelőtt részletesen ismertettük és dalokkal, operaáriákkal illusztráltuk életútjának főbb állomásait. Íme, néhány szemelvény:

Kávéházunkban csodálatos Schubert – esteket tartott. A pisztráng ötösről tartott énekléssel fűszerezett tanítási jellegű estje máig emlékezetes. Öt évvel ezelőtt a „My way…” előadásával fejezte be az estet. Szerencsénkre, az út még ma is tart. Zárjuk ezt az estet azzal, hogy a 90. születésnapot is itt a Korzó Zeneházban ünnepelhessük meg!
Beszélgetőtárs: PROF. DR. PÁRDUCZ ÁRPÁD, az Operabarátok Egyesületének alelnöke.
Zongorán kísér: KOCZKA FERENC, a Szegedi Nemzeti Szinház karmestere.
Házigazda: PROF. DR. SZALAY ISTVÁN, a Közéleti Kávéház Kuratóriumának elnöke
. 

2018. december 12. szerda 17 óra JGYTF Tudástár (Boldogasszony sgt. 6.)

A SZÉCHENYI KÖR ÉVZÁRÓ ÉS ÉVÉRTÉKELŐ ÖSSZEJÖVETELE

Ismét tartalmas évet zárt az Országos Széchenyi Kör szegedi tagcsoportja. Az előadások bemutatták gróf Széchenyi Istvánt, a „nemzet napszámosát” és a sportembert. Széchenyi munkatársai közül megismerhettük báró Sina György és Clark Ádám életútját, munkásságát. A kiskunhalasi kirándulásunkon, a koszorúzásainkon és a havonta tartott előadásainkon a Közéleti Kávéház látogatói is szép számban vettek részt. Őket is szeretettel várjuk évzáró összejövetelünkre, hiszen most állítjuk össze jövő évi programunkat, melyhez várjuk a javaslatokat, véleményeket.

Előadó: Papp Éva, a szegedi tagcsoport elnöke

 

2018. december 12. szerda 18.00 órakor a TIT Székházban (Kárász u 11)

Az erotika és a szexualitás kultúrtörténete. 3. rész

 

Dr TÓTH  M I K L Ó S
pszichiáter, pszichoanalitikus

   e l ő a d á s a

 Napjaink szexualitása
Az ötvenes évektől számíthatjuk a "szexológusok" színre lépését, akik úgy próbálták vizsgálni az emberi nemi viselkedést, mint a csillagászok a csillagokat. Kutatásaik mítoszokat oszlattak el, de újabb mítoszokat is szültek. 
Újabban a férfiak tanúi lehetnek az évezredek által elnyomott nők második "szabadságharcának" , amely lassacskán a férfiakat leigázó háborúvá kezd alakulni.

Az est szervezője:
dr Elekszay Mária

 

2018. december 13. csütörtök 16 óra Móres Bárkonyha (Híd u. 4.)

FOGLALKOZTATÁS-POLITIKAISTRATÉGIAI LÉPÉSVÁLTÁSOK
A KÖZELJÖVŐBEN 6.

Előadó: Vincze Fekete Sziráki Judit tanár

 

2018. december 13. csütörtök 18 óra SZAB Székház 110 terem

„CSÓKOLJ MEG JÚDÁS”

című. könyv bemutatója.

A szerzővel, Bátyi Zoltán újságíróval  Bene Zoltán, a Szeged folyóírat főszerkesztője beszélget

 

2018 dec. 14. pentek  9:30- tól   13 –ig Szegfű Klub (Oroszlán u. 4.)

A nők egészsége, egészséges társadalom.

Előadók: Dr. Gurmai Zita, MSZP Nőtagozat elnöke, Országgyűlési képviselő.
                 Dr Havas Szófia, orvos, korábban országgyűlési képviselő.
            
Kerekasztal: Hekáné Dr Szondi Ildikó, jogász, egyetemi docens, önkormányzati képviselő.
Kőszeginé Szabó Éva, MSZP országos egészségügyi, szociális tagozat- elnökségi tag.
Dr Havas Szófia, MSZP egészségügyi szociális tagozat- elnök.

Az elmúlt évektől kezdődően a szegénység” elnőiesedésének” jelenségével állunk szemben.
A nők növekvő szegénysége, ezen belül a gyermeküket egyedül nevelő anyák hátrányos anyagi
helyzete, akadályozza az egészséges életmód fenntartását. Súlyos betegségek alapját adhatják
a hosszú ideig fennálló egyoldalú, hiányos táplálkozás, mély szegénység és a perifériára kerülés.
A mai korunkban különös hangsúlyt kell fektetni a nők egészségére és megélhetésükre, mivel a nők,
az anyák  egészsége egyben a család, és tágabb értelemben a társadalom egészsége is.

 

 

2018. december 14. péntek 16 óra  SZTE Állam-és Jogtudományi Kar Társalgó (Tisza L. krt.54.)

"Kelet felé egy rokon nép lakik..."
Életképek Erdélyből

Patyi Zsófia az SZTE ÁJTK ÖJJI tudományos segédmunkatársa vetített képes előadása
Patyi Zsófia  a Gyöprugi Kulturális, Néptánc és Szabadidő Egyesület elnöke, Patyi Photography néven fotósként is ismerhetik Szeged-szerte. A magyar népzene és néptánc szeretete gyermekkora óta kíséri útját, összekötve a kellemest a még kellemesebbel erdélyi útjai során fotóival próbálta megragadni Kalotaszeg kincseit. "Kelet felé egy rokon nép lakik..." c. fotókiállításának 2017-ben két művelődési ház is otthont adott, most ezekről a fotókról mesél a vetítés során.

 

 

2018. december 14. péntek 18 óra  SZTE Állam-és Jogtudományi Kar Társalgó (Tisza L. krt.54.)

Székelyföldtől az Alföldig 

Baghyné Makra Ilona könyvének bemutatója

 

 

2018. december 14.   péntek 18-22óráig Tóth Vendéglő (Nagyállomás)

Szeretnétek jó zenére jó társaságban táncolni?
Akkor ott a helyetek.
Horváth Miklós Énekel

a zenés esteken az ételfogyasztásból 20 %, nyugdíjasoknak 30 % kedvezmény

 

SZILVESZTER  LESZ  DEC 31-én     18 órától  hajnalig   A   Tóth   Étteremben 
Svédasztal + desszert + pezsgő + virsli,  8500 ft /fő
Horváth Miklós zenész  - énekes  adja a jó hangulatot!!! 
Jelentkezés : december 16- ig  J. D. Máriánál  06 30/ 55-191-35 számon

 

2018. december 14. péntek 19 óra Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza (Gutenberg utca 23.)

Ő az ajándék

Karácsonyi zenés beszélgetés

Vendég:  Geambasu Izabella keresztény énekes

Az első karácsonyi ajándék nem volt színes papírba csomagolva, nem volt masni rajta, nem a boltban, de még nem is az interneten vették. Az első karácsonyi ajándék egyszerű ajándék volt. Nem volt sem arany, sem ezüst, sem gyémánt, sem ékszer, sem autó, sem játék, sem bármilyen nagyértékű tárgy. Az első karácsonyi ajándék a szeretet ajándéka volt. Az élet ajándéka. A békesség és a remény ajándéka. Szent ajándék, melyet egy apa adott minden gyermekének. Nekünk. Mennyei Atyánk nekünk adta a Fiát, Jézus Krisztust. Ő az első karácsonyi ajándék. Ezen a karácsonyon és mindörökké emlékezzünk a karácsony igaz jelentésére, Krisztus születésére, a legnagyobb, legfontosabb és legértékesebb ajándékra! Ő az ajándék! 
Házigazda: Mari László Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza

 

2018.  december 16. vasárnap 15 óra AGORA (Kálvária sgt.  

"Hull a hó a zöld fenyőre"

címmel tarjuk nótás délutánunkat az Agorában.
Itt gyűjtjük a jövő évi Kívánság műsorra a javaslatokat.
Fellépnek: vendégként Toronykői-Horák Renáta, Pék László, egyesületünk tagjai, Kurina Irén, Mészáros Tóth Piroska, Makói Varga Anna, Orodán Rozika, Gyuris Imre, Polgár Gábor, Papp Lajos és Gera Ferenc. Kísér  Kecskés Sándor prímás vezetésével cigányzenekara,
Műsorvezető Majzik István.
Jegyek az Agorában és az egyesület rendezvényein kaphatóak 1 500 Ft. értében,
nyugdíjas egyesület tagjai 10 fő esetében kedvezményesen.

 

A következő év dr. Kikli Tivadar Magyar Nótaszerzők és Énekesek Dél-magyarországi Közhasznú Egyesület a 2019. évet korábbi titkárunk a 100 éve született dr. Bánfalvi József emlékére rendezzük. Nóta délutánokat 9 alkalommal tartunk, ellátogatunk születési helyére, Kőszegre, leleplezzük emlék  képét a Radnóti gimnáziumban, akikkel a rendezvényeken együtt működünk, szerzett dalait kiadjuk.

 2018. december 17. hétfő  15 órától Bibliotéka Könyvtár, (Kálvária sgt. 14 )
JÓTÉKONYSÁGI KARÁCSONYI KIÁLLÍTÁST ÉS VÁSÁRT szervezünk.

 Molnárné Dékány Márta saját készítésű kézműves tárgyaiból,
valamint a Szegedi Alkotók Körének tagjainak és mások által felajánlott
Felajánlásaikat, a tárgyakról készített fényképeket várjuk a nemethjanos@gmail.hu címre. Kérjük, a fénykép mellé mellékeljék az önök által gondolt árakat is.
A tárgyakról készült fotókat folyamatosan töltjük fel a facebook Karácsonyi-ajándékok-vására-jótékonysági-célból oldalunkra, onnan lehet osztani.
A befolyt összeget felét egy hátrányos helyzetű családnak, valamint egy mozgássérültnek fogjuk adni, aki kocsira gyűjt, s mi ennek megvásárlásába próbálunk neki besegíteni.

Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk.
Házigazda: Németh János Szegedi Alkotók Körének elnöke

 

2018. december 17 hétfő 17 óra Polgármesteri Hivatal Házasságkötő terem

Szó, zene, karácsony

Előadók: Dévai Anna és Meszlényi László

Házigazda: Ferenczy Valéria ny. igazgató

A szavakat és szófűzéreket magyar írók, költők  (Márai, Babits, Krudy, Dutka Ákos) kincsestárából válogattuk.
Házi zeneszerzőnk ezúttal Arcangelo Corelli lesz akinek "Karácsonyi Contertó"ja szavak nélkül, de jól kővethető zenei eszközökkel mesél a világfordító éjszakáról. 
A karácsonyfa alá meglepetés is jár, ilyesmivel is próbál szolgálni..

 

2018. december 17. hétfő 18 óra Fasor vendéglő (Újszeged, Bérkert u. 54)

A FÖLDKÖZI TENGER GYÖNGYSZEME
ÉS LEGVALLÁSOSSABB KIS SZIGETE:
MÁLTA

Előadó: Savanyáné Fejes Ágnes
Házigazdák: Dr. Abonyi Mária jogász
Dr. Bagdi Sándor főiskolai docens
Vetítéssel egybekötött előadás

 

2018. december 18. kedd, 16 óra Zöld Terasz klub (Földvári u. 3.)

JÓGA MINDEN KOROSZTÁLYNAK

Jóga minden korosztályhoz szól, megtanít a helyes testtartásra, a helyes légzésre. Nincs életkorhoz kötve, mindegy, hogy ki mikor kapcsolódik a csoporthoz, mivel mindenki saját magához képest fejlődik.
Tanít: Polcznerné Rózsa jógaoktató (70-325-5139)

2018. december 18. kedd 16 óra Somogyi Könyvtár

TEMESI MÁRIA
OPERANAGYKÖVET ESTJE

 

2018. december 18. kedd 17 óra Hungi Vigadó (Stefánia)

ROMANTIKUS SZÉP DALLAMOK

Igaz János zenész estje
Háziasszony Zsótér Mária

 

2018. december 18. kedd 18 óra IH Központ (Felsőtiszapart 2)

Szállj le a döglött lóról! 4. - kreatív pszichológiai előadás

Szállj le a múlt lováról!

Sajnos a múltból is maradhatott ránk „döglött ló”, akinek már csak a csontváza porosodik a szekrényben. Sokszor azon kattogunk, hogy „mi lett volna ha, hozzámentem volna a Hufnágel Pistihez?” vagy „mi lett volna ha, nem hagyom ott az iskolát és világhírű énekes lettem volna?” Ezt szépen kiszínezzük, elábrándozunk rajta, közben telik az idő, telnek a napok és a hónapok… mi meg csak őrlődünk, rágódunk, álmodozunk.

Most előszedjük a „csontváz lovat” a szekrényből és eltemetjük. Elengedjük a múlt sérelmeit, fájdalmait, megkeressük, hogy merre van az előre és nem vissza a múltba. Az még kevés, ha az utunkat megtaláljuk, nagyon fontos az is, hogy az irány is jó legyen, na meg találjunk hozzá egy megfelelő lovat, aki hű társunkká szegődik a jelenbe…

„Amikor kesergünk a múlt felett, átéljük annak emlékét, és kimaradunk a jelen valóságos élményeiből.” /Louise L. Hay/
Az előadást tartja: 
Dr. Magyar Lóránt (Lóridoki) - NLP Tréner, orvos-mentálhigiénés szakember, kreatív pszichológiai előadó


Belépő: 1000 Ft, ami a helyszínen fizetendő

Azt est szervezője:
Dr. Elekszay Mária

 

2018. december. 19 szerda, 16 óra Zöld Terasz (Földvári u. 3.)

TÁNC A HOSSZÚ ÉLET TITKA!
Mindenki táncprogramja

Táncolni jó, táncolni mámorító, a tánc felüdít, szórakoztat és táplál fizikailag, lelkileg és bizonyos szempontból pihentet szellemileg és testileg is. Nincs annál jobb érzés, mint néhány egyszerűbb alapvető lépést jól, helyes testtartással, könnyedén megtenni. Ezek elsajátítása se nem nehéz, se nem fáradságos. A tánc egyfajta kultúrai- Önfegyelemre, mások iránti figyelemre, tiszteletre nevel, segít a felszabadult, könnyed, kulturált mozgásban. És m ég egy tanács: soha ne lépjenek ugyanazon lábbal kétszer! Bármilyen kérdése is van, hívja a házigazdát!
Tanít: TÓTH FERENC idegenvezető és tánctanár
Házigazda: Kovács Richárd (30-598-4967)

 

2018. december 19. szerda, 17 óra Bibliotéka Egyesület, Kálvária sgt. 14

 KARÁCSONY ELŐTT


                    BOGOLY JÓZSEF ÁGOSTON 
irodalom- és művelődéstörténész előadása
Az előadás témája:
Az Énekek éneke, Szt. Pál szeretethimnusza, Sík Sándor szeretetfelfogása és a Karácsonyra vonatkozó szeretet érzésvilág kifejeződése.  
        
   Közreműködnek: Kurunczi Mária író és a Dorozsmai Búzakalász Citerazenekar, szólót énekel: Polgár Lilla.  

 

2018. december 19. szerda 18 óra SZTE Állam-és Jogtudományi Kar (Tisza L. krt. 54.)

A pénz áldás vagy átok, most akkor a pénz az úr?

  Pénzügyi döntéseink pszicho-csapdái: kreatív mentális könyvelés, érzelmi pénzmosás, mert könnyen félrevisznek bennünket az érzelmeink, az impulzivitásunk, az önzésünk, a rövid távú gondolkodásunk, a tervezés hiánya, és a mohóságunk.
Előadó: Ádok János üzleti tanácsadó pszichológus

2019. december 20. csütörtök 10 óra AGORA (Kálvária sgt.23.)

Hagyományos karácsonyi ünnepség

 

 a Pelikán Gyermek és Ifjúsági Közhasznú Egyesület rendezésében.

 A műsoron fellépnek az SZTE JGYTFK Gyakorló Általános és Művészeti iskola tanulói Betlehemes játékkal,
Dr. Kikli Tivadar nóta együttes, a kiskundorozsmai Búzakalász Citera együttes tagjai, több nyugdíjas klub közössége karácsonyi és gyermek dalokkal.
 A  fogyatékkal élők műsoraikkal köszönik meg  a vendéglátást.
Belépés ingyenes!

 

2018. december 20. csütörtök 16 óra  SZTE Állam-és Jogtudományi Kar (Tisza L. krt. 54.)

Hatsepszut királynő különleges hadjáratai, a punti és egyéb expedíciók

a XVIII. dinasztia rendkívüli király egyéniségeknek köszönheti fényét, Egyiptom nagyságát, a birodalom határainak kiterjesztését. Bár béke-korszakról beszélünk Hatsepszut királynő idejében, valójában azonban számos hadjárat és érdekes expedíciók fűződnek nevéhez.

Előadó: Pécsi Ágnes egyiptológus

 

2018. december 20. csütörtök 16.30 Bibliotéka Könyvtár (Kálvária sgt. 14.)

A MÁTYÁS_-EMLÉKÉVHEZ KAPCSOLÓDVA:

Mátyás király „olyan személyiség”,  „akinek megértéséhez nem elég a történészi megközelítés”. ezért a Közéleti Kávéház  régi ismerőse, 
                            DR. SZÖRÉNYI LÁSZLÓ irodalomtörténész
a humanistáról, a mecénásról és kultúraszervezőről szól hozzánk.
(Idézetek az ő könyvéből: Harmóniára teremtve - Tanulmányok Mátyás királyról. Lucidius Kiadó. Bp.2009.)
Programszervező háziasszony: Darvas Anna tanár

2018. december 21. péntek 16 óra Nemzeti Emlékkert (Földmíves u. 13.)

GYERTYAGYÚJTÁS

Forralt borral és szív melegítő karácsonyi énekekkel hangolódunk az ünnepekre

Házigazda: Szilágyi Árpád városvédő polgár

 

2018. december 21. péntek 17 óra Somogyi-könyvtár (Dóm tér 1-4.)

Közéleti Kávéház Fiatal tehetségek Szegeden sorozat:

Dr. Szondi Ildikó és Andóczi Balogh Éva ötlete alapján hónapról-hónapra bemutatkoznak az SZTE Sófi Ösztöndíj Alapítvány által támogatott fiatal szegedi tehetségek. A Sófi Alapítvány több mint 20 millió forint ösztöndíjjal és számos szolgáltatást nyújtva patronálta a tehetségeket az elmúlt 17 évben, akikből egymást segítő, együttműködő közösséget is szervez.

67. Program: Beszélgetés Dr. Pataki Bettina, Sófi-ösztöndíjas jogászhallgatóval

Vendég: Dr. Pataki Bettina, Sófi-ösztöndíjas jogászhallgató (SZTE, ÁJTK)

Házigazda és beszélgetőtárs: Prof. Dr. Szalay István, a Közéleti Kávéház kuratóriumi elnöke

Pataki Bettina, 1993-ban született Gyulán, 2013-ban érettségizett a gyulai Erkel Ferenc Gimnázium és Informatikai Szakképző Iskolában, 2018-ban jogász diplomát szerzett a Szegedi Tudományegyetemen. Hallgatóként büntetőjogi témájú dolgozatával egy II. helyet és a Wolters Kluwer Kft. Különdíját szerezte meg az Országos Tudományos Diákköri Konferencián Dr. habil. Szomora Zsolt témavezetése mellett 2017-ben. Az Országos Bírósági Hivatal Mailáth György Tudományos Pályázatán I. helyezést ért el büntető eljárásjogi témájú dolgozatával 2017-ben. Az EMMI Új Nemzeti Kiválósági Programjának támogatásával folytatott kutatása eredményeként a testi sértés témakörében született dolgozatával I. helyezést ért el a legfőbb ügyész által Kozma Sándor emlékére kiírt tudományos pályázaton joghallgatói tagozatban 2018-ban. Tanulmányai során 2018-ban elnyerte az SZTE Sófi-alapítvány különdíját, két alkalommal a Tehetségpont Talent Ösztöndíját arany fokozatú kiválósági lista tagsággal, háromszor a Köztársasági Ösztöndíjat és a Szeged Városi Ösztöndíjat, a Diákhitel Direkt Tanulmányi Ösztöndíját valamint három alkalommal részesült az Igazságügyi Minisztérium Nemzeti Kiválósági Ösztöndíjában. Szakmai érdeklődése igen szerteágazó, hiszen római jogból is folytatott tudományos munkát valamint munkajogból és polgári jogból is országos versenyeredményeket ért el, azonban leginkább a bűnügyi tudományok iránt érdeklődik, a büntető anyagi és eljárási jog területén végzett több kutatómunkát. Szabadidejében szívesen kirándul, utazik és sportol.

2018. december 21. péntek 17.30 óra Klauzál tér

A Város Karácsonyfája

alatt forró itallal és süteménnyel, a Szegedi Alkotók Köre ajándékaival  várjuk az arra járókat,
Hekáné Dr. Szondi Ildikó belvárosi önkormányzati képviselő szabadtéri fogadó óráján .
 A Szegedi Alkotók Köre a tavalyi sikerre tekintettel, most még több mindent készítenek az arra járóknak, rászorulóknak, immár hagyományt teremtve.

 

2018. december 21. péntek 18 órától  Szeged Klauzál tér – A karácsonyfa alatt 

Talent Karácsonyi Koncert!

Ismert és kedvelt karácsonyi dalok Szeged karácsonyfája alatt.

A Talent Énekstúdió kis énekesei ezen a napon felidézik a régi, kedves, meghitt karácsonyok hangulatát a Klauzál téren. Amikor a nagy karácsonyfán kigyúlnak a fények egy rövid időre a szeretet is kiköltözik városunk egyik legszebb terére. Az emberek mosolyognak majd és Boldog Karácsonyt kívánnak egymásnak. Félreteszik a haragot, elfelejtik a bántásokat, és a dalok szárnyán átadják lelküket az ünnep hangulatának…))

Várunk mindenkit  sok szeretettel…))

Műsorvezető: Györkey László stúdióvezető

  

2018. december 21. péntek 18-22óráig Tóth Vendéglő (Nagyállomás)

Szeretnétek jó zenére jó társaságban táncolni?
Akkor ott a helyetek.
Horváth Miklós Énekel
a zenés esteken az ételfogyasztásból 20 %, nyugdíjasoknak 30 % kedvezmény

2018. december 22. szombat 17 órától Zöld Terasz Szeged Földvári u. 3. 

Talent Karácsonyi Koncert!

A Közéleti Kávéház kedvelői részére.

Meghitt karácsonyi koncertünket ez esetben azoknak a kedves vendégeinknek, hozzátartozóiknak, gyermekeiknek barátaiknak ajánljuk, akik egész évben szeretetteljes jelenlétükkel megtisztelték rendezvényeinket. Karácsonyi összeállításunk minden korosztálynak szól és a dalok szárnyán ezen a csendes estén fejet hajtunk az ünnep hangulatának…))
Az összejövetelt tegyük igazán hangulatossá, mindenki hozzon magával egy kis sütit, pogácsát, üdítőt, csinálunk egy kínáló asztalt, a karácsonyi dalok után a gyerekek megajándékozzák egymást, majd egy kellemes beszélgetéssel, falatozással karácsonyi hangulatú zene mellett várjuk az igazi nagy Karácsonyt…
Minden segítséget nagy örömmel fogadunk. Ajtónyitás tálalás, berendezés 16.00 órától.

Várunk mindenkit  sok szeretettel…))

Műsorvezető: Györkey László stúdióvezető

 

  Hajdrik József

Karácsonyi vers

Megszületett Jézus az élő szeretet!
Elhozta nekünk a megígért kegyelmet.
Szeresd létét, és a bűn meglesz bocsátva.
Kiáltsd az ég felé:- „Hozsánna, Hozsánna!”

Az emberek lelke öltözött ma fénybe.
Örömteli hittől csak a jót remélve!
A családi béke végtelen nyugalmát,
S azt, hogy a világot ne rosszak uralják!

Csillagok az éjben oly szépen ragyognak.
Talán minden jobb lesz, szól a réz harsona!
Legyünk megértőek egymással emberek,
Nincs szebb ajándék, mint a csendes szeretet!

Száncsengő csilingel, visszahozza múltunk!
Karácsony Szent Estén senki nincs ki búsul.
Ha van kinek könny szökik két szép szemébe!
Akkor is maradjon meg hite, s reménye!

 


Boldog Békés Szép Karácsonyt Kívánunk!

Közéleti Kávéház

 


 

2018. december 28. péntek 18-22óráig Tóth Vendéglő (Nagyállomás)

Szeretnétek jó zenére jó társaságban táncolni?
Akkor ott a helyetek.
Horváth Miklós Énekel

a zenés esteken az ételfogyasztásból 20 %, nyugdíjasoknak 30 % kedvezmény

 

SZILVESZTER
 A Tóth Étteremben !!!

2018. december 31 én 18 órától hajnalig
Svédasztal + desszert + pezsgő + virsli !!!
8500 ft /fő
ZENE: Horváth Miklós Zenész - Énekes !! adja a jó hangulatot!!!
Jelenkezni : nov 16 ig !! J. D. Máriánál 06 30/ 55-191-35

 


 

Boldog új évet kívánunk mindenkinek!

Közéleti Kávéház

 


 

 

                  
          

PROGRAMAJÁNLÓ  2018. DECEMBER

SOMOGYI KÁROLY VÁROSI ÉS MEGYEI KÖNYVTÁR

Megújul a Hangoskönyvtár
A szegedi városi önkormányzat támogatásával fölújítják a Somogyi-könyvtár Hangoskönyvtárát (Stefánia 2.) A munkavégzés ideje alatt, augusztus 21-től a fiókkönyvtár zárva tart. A 14 millió forint értékű korszerűsítés során kicserélik a fűtést, a világítást és a padlóburkolatot, valamint a berendezés is megfiatalodik.
Az olvasók a zárás ideje alatt a kikölcsönzött dokumentumokat visszahozhatják központi könyvtárba (Dóm tér 1-4.).
A Hangoskönyvtár érvényes olvasójeggyel rendelkező olvasói a könyvtár felújításának idejében, fél évre szóló térítésmentes olvasójegyet kaphatnak a Somogyi-könyvtár központi épületébe. Az új olvasójegy a könyvtár adminisztrációjában igényelhető névre szólóan! Éljenek a lehetőséggel és vegyék igénybe Dóm téri épület könyvtári szolgáltatásait!

JÁTÉKRA HÍVÁS

A Szegedi Nemzeti Színház színházi bemutatói előtt a Somogyi-könyvtár a bemutatott előadásokról, a színpadra állított művekről szóló kérdésekkel játékra hívja az érdeklődőket. A kérdések a http://www.sk-szeged.hu honlapon (a könyvtárban pedig nyomtatott formában) érhetők el. A könyvtár és a színház közös játékában a helyes megfejtést beküldők között 2-2 db színházjegyet sorsolunk ki, melyhez 50%-os kedvezménnyel juthatnak a nyertesek.

2018. december 15-ig
Závada Pál: Az utolsó üzlet című színművéhez kapcsolódó könyvtári kvízjáték

2018. december 31-ig
Dargay – Nepp – Romhányi – Strauss: Szaffi című zenés mesejátékához kapcsolódó könyvtári kvízjáték

2019. január 31-ig
Dés-Nemes-Böhm-Korcsmáros-Horváth: Valahol Európában című musicaljéhez  kapcsolódó könyvtári kvízjáték

2019. január 31-ig
Donizetti: Bolondokháza és Molnár László: Május című operáihoz kapcsolódó könyvtári kvízjáték

***

2018. december 20-29-ig – helyszín: Gyermekkönyvtár
Holle anyó varázslatos birodalmává változik a gyermekkönyvtár. A te segítségedre, fantáziádra is szükség van. Gyere, teremtsük meg együtt ezt a csodálatos téli világot!

 

ADVENTI JÓTÉKONYSÁGI KEZDEMÉNYEZÉSEK

2018. december 7-30. – helyszín: alagsori közösségi tér
„Nem adhattam ma semmi mást….” (Áprily Lajos) – a Somogyi-könyvtár adventi és karácsonyi segítő kezdeményezése Sclerosis Multiplexes Betegek Csongrád Megyei Egyesület tagjai számára

Idén már ötödik esztendeje, hogy advent idején a Somogyi-könyvtár alagsori közösségi terében használt kötetekből „könyv-karácsonyfát" állítanak, amelynek példányait hazavihetik a látogatók. A kötetekért nem kell fizetni, az önkéntesen meghatározott adományokból származó bevételt pedig hagyományosan évről évre jótékony célra fordítják. Az idei adományokat a Sclerosis Multiplexes Betegek Csongrád Megyei Egyesület tagjai számára ajánlja fel a könyvtár.

A sclerosis multiplex jelenleg még gyógyíthatatlan, az alkalmazott gyógyszeres terápia arra szolgál, hogy lassítsa a betegség lefolyását. Hazánkban körülbelül nyolcezer embert érint a sclerosis multiplex (SM).

„Azt elfogadni, hogy valaki egyik pillanatról a másikra lebénul, kerekes- székbe kényszerül, vagy nyelészavar miatt csak pépes ételt tud enni, esetleg nem tudja használni a kezeit, mert az ujjai görcsbe rándulva maradnak, nem könnyű. Sok beteget küldenek a kezdődő tünetekkel pszichiátriára vagy reumatológushoz, és csak sokára jutnak el neurológushoz. Sajnos egyre több a fiatal, tizenévesen diagnosztizált beteg is. Amikor szembesülnek azzal, hogy gyógyíthatatlan krónikus betegek, azonnal az a kép jelenik meg előttük, hogy hamarosan kerekesszékbe kerülnek.” (Gyurácz Annamária, a Sclerosis Multiplexes Betegek Csongrád Megyei Egyesületének elnöke)

2018. december 8-14. – helyszín: a Somogyi-könyvtár központi épülete és valamennyi fiókkönyvtára
Adventi gondoskodás a nehéz sorsú állatokról
Közeleg a karácsony, amikor családunkkal, kis kedvenceinkkel együtt osztozhatunk az ünnep fényén. Azonban ilyenkor sem szabad elfeledkeznünk azokról az állatokról, akik nem ilyen szerencsések és család nélkül, menhelyen vagy akár az utcán töltik a hideg nappalokat és éjjeleket. Sokszor az utolsó esély számukra a jószívű emberek segítsége lehet!

A Hódmezővásárhelyi Állatvédők Egyesülete és az Országos Állatvédelmi Alapítvány 2018. december 8-tól december 14-ig adománygyűjtést szervez a Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár központi épületében és valamennyi fiókkönyvtárában.
A gyűjtés idejében a bibliotékákban gyűjtőhengereket helyeznek el, amelyekbe első sorban konzerv- és száraz eledeleket várnak cicáknak és kutyáknak, de természetesen egyéb olyan tárgyi adományok is érkezhetnek, amelyek a kutya vagy cica tartáshoz kellenek. 

A gyűjtés célja, hogy karácsony alkalmával lakjanak jól a nehéz sorsú állatok is.
A felajánlott eledelt az állatvédő szervezetek védencei és támogatottjai kapják, valamint a nehéz helyzetben lévő állattartó családok.

PROGRAMOK

2018. december 3. (hétfő) 17.00 – helyszín: 1. emelet folyóirat-olvasóterem
Bubryák István filmválogatása XI. évad!
Advent első hetére egy film a gregorián énekről
CANTUS GREGORIANUS- riport dokumentumfilm
A filmet bemutatja a szerkesztő, Beslin Anita.

A gregorián ének, vagy összefoglaló névvel gregoriánum (cantus gregorianus), a római egyház ősi egyszólamú, latin nyelvű, liturgikus éneke. Először a IX-X. században jegyezték le, szoros értelemben ezt a törzsanyagot nevezzük gregorián éneknek. Elnevezése Nagy Szent Gergely pápa (590-604) liturgiai és énekrendező tevékenységére utal, melynek alapja Johannes Diaconus Gergely-életrajza 860 körül, mely szerint ő az antifonále szerzője, a Schola Cantorum megalapítója, a fő énekmester, aki még öreg létére is, a nyugágyán fekve, korbáccsal felügyel az énekes gyermekek munkájára.
A XIX. század végén elindult vizsgálatok eredményeképpen abban állapodott meg a kutatás, hogy a gregoriánnak nevezett dallamkincs részben Gergely előtt, legnagyobbrészt azonban az ő működése után keletkezett. Hatással volt a legújabb korok zenéjére is (Yardbirds egy; István, a király).

2018. december 6. (csütörtök) 16.30 óra – helyszín: Gyermekkönyvtár
Meséről mesére – A kisvonat a Mohavölgyben és a Kicsi dió című diafilmek vetítése.

2018. december 7. (péntek) 10.00-11.00 óráig – helyszín: Somogyi-könyvtár Agóra Gyermekkuckó
BabaKuckó
Tipegők tánca, a Táncolj Babám szervezésében – táncos, mozgásos, ritmusfejlesztés 1-3 éves korig
A foglalkozást vezeti: Gombosné Donka Emese

2018. december 7. (péntek) 16.30 óra – helyszín: Somogyi-könyvtár Agóra Gyermekkuckó
Mese, mese, mátka…
Diafilm vetítés
Címe: Télapó és ezüstmackó

2018. december 8. (szombat) 10.30 óra – helyszín: Gyermekkönyvtár
Doromboló. Ezen a mesés családi délelőttön mindenféle cicás mulatságok várnak rátok. Gyere, játssz velünk, ismerkedj meg Peti a macskával és kétlábú valamint négylábú barátaival! Megtudhatjuk azt is, hogyan legyünk felelős cicatartók.

2018. december 11. (kedd) 16.00-18.00-ig – helyszín: Somogyi-könyvtár Agóra Gyermekkuckó
Kiskarácsony, nagykarácsony… – A szeretet ünnepéről szóló mesék, versek, kreatív játékok óvodások és kisiskolások számára

2018. december 11. (kedd) 17.00 – helyszín: 1. emelet folyóirat-olvasóterem
Író olvasó találkozó Hász Róbert íróval. Fábián Marcell pandúrdetektív tizenhárom napja című, idén megjelent könyvéről a szerzővel beszélget Veszelka Attila.
Közreműködik a Baka István Versmondó Kör

2018. . december 11. (kedd) 17.00 – helyszín: 1. emelet Zeneszoba
Fiatal tehetségek Szegeden
Dr. Szondi Ildikó ötlete alapján hónapról-hónapra bemutatkoznak az SZTE Sófi Ösztöndíj Alapítvány által támogatott fiatal szegedi tehetségek. A Sófi Alapítvány több mint 20 millió forint ösztöndíjjal és többféle szolgáltatást nyújtva patronálta a tehetségeket az elmúlt 17 évben, akikből egymást segítő, együttműködő közösséget is szervez.
Vendég: Dr. Pataki Bettina, Sófi-ösztöndíjas jogászhallgató (SZTE, ÁJTK)
Házigazda és beszélgetőtárs: Prof. Dr. Szalay István, a Közéleti Kávéház kuratóriumi elnöke

Pataki Bettina, 1993-ban született Gyulán, 2013-ban érettségizett a gyulai Erkel Ferenc Gimnázium és Informatikai Szakképző Iskolában, 2018-ban jogász diplomát szerzett a Szegedi Tudományegyetemen. Hallgatóként büntetőjogi témájú dolgozatával egy II. helyet és a Wolters Kluwer Kft. Különdíját szerezte meg az Országos Tudományos Diákköri Konferencián Dr. habil. Szomora Zsolt témavezetése mellett 2017-ben. Az Országos Bírósági Hivatal Mailáth György Tudományos Pályázatán I. helyezést ért el büntető eljárásjogi témájú dolgozatával 2017-ben. Az EMMI Új Nemzeti Kiválósági Programjának támogatásával folytatott kutatása eredményeként a testi sértés témakörében született dolgozatával I. helyezést ért el a legfőbb ügyész által Kozma Sándor emlékére kiírt tudományos pályázaton joghallgatói tagozatban 2018-ban. Tanulmányai során 2018-ban elnyerte az SZTE Sófi-alapítvány különdíját, két alkalommal a Tehetségpont Talent Ösztöndíját arany fokozatú kiválósági lista tagsággal, háromszor a Köztársasági Ösztöndíjat és a Szeged Városi Ösztöndíjat, a Diákhitel Direkt Tanulmányi Ösztöndíját valamint három alkalommal részesült az Igazságügyi Minisztérium Nemzeti Kiválósági Ösztöndíjában. Szakmai érdeklődése igen szerteágazó, hiszen római jogból is folytatott tudományos munkát valamint munkajogból és polgári jogból is országos versenyeredményeket ért el, azonban leginkább a bűnügyi tudományok iránt érdeklődik, a büntető anyagi és eljárási jog területén végzett több kutatómunkát. Szabadidejében szívesen kirándul, utazik és sportol.

2018. december 12.(szerda) 15.00-16.00-ig – helyszín: Somogyi-könyvtár Agóra Gyermekkuckó
Mackó kuckó – Luca fénye – Játékos mesefoglalkozás kisiskolásoknak
Foglalkozást vezeti: Orlik Ilona

2018. december 12. (szerda) 16.30 – helyszín: 1. emelet folyóirat-olvasóterem
A Valahol Európában (zeneszerző: Dés László, dalszöveg: Nemes István, szövegkönyv: Böhm György - Korcsmáros György - Horváth Péter, Radványi Géza és Balázs Béla azonos című filmje alapján.) című musicalhoz kapcsolódóan közönségtalálkozó a Szegedi Nemzeti Színház 2018. december 21-i bemutatóját megelőzően.
Résztvevők: Szőcs Artur rendező, valamint a darab főbb szereplői
Moderátor: Almádi Róbert, a Návay Lajos Szakgimnázium magyar és kommunikáció szakos tanára.

„Milliónyi éhes gyerek bitangol Európa szerte. Nincs mit enniük, nincs hol aludniuk. Nem tudnak írni, olvasni, nem tudják mi a zene, mi a szeretet. (…) Az otthonukat szétverte a háború.” A második világháború végén játszódó történet hősei a fedél nélkül maradt gyerekek, akik bandába verődve igyekeznek túlélni a háború borzalmait. Egy idős zenész, Simon Péter fogadja be őket, az ő romos kastélyában lelnek menedéket.
A világhírű filmből készült musical dalai – Nem szabd félni, Valahol Európában, A zene az kell – igazi slágerekké váltak.
A musical a Proscenium Szerzői ügynökség Kft.-vel kötött megállapodás alapján kerül előadásra.

 

2018. december 13. (csütörtök) 16.30 óra – helyszín: Gyermekkönyvtár
Ültess Luca-búzát! December 10-15 között elültetheted saját Luca-búzádat a könyvtárban. Ha rendszeresen eljössz és gondozod, meglepetésként a család karácsonyi ünnepi asztalának dísze lehet.

2018. december 13. (csütörtök) 16.30 óra – helyszín: Gyermekkönyvtár
Meséről mesére – A Laci és az oroszlán és a Lúdas Matyi című diafilmek vetítése.

2018. december 14. (péntek) 14.00 – helyszín: földszinti kiállítótér
Lapok a Pick-kalendáriumból
A szakmatörténeti kiállítás ünnepélyes megnyitója
A résztvevőket köszönti: Sikaláné Sánta Ildikó, a Somogyi-könyvtár igazgatója
A kiállítást megnyitja: Nemesi Pál, a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke
A 2018/19-es évek fordulóján a Somogyi-könyvtár és a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara hagyományos téli kiállításával a világhírű szegedi cég indulásáról, valamint az alapító és névadó család tagjairól emlékezünk meg. A múltidézésre több "ürügy" kínálkozik, hiszen 175 éve, 1843-ban született Pick Márk, akivel elkezdődött, illetve 50 éve, 1968-ban hunyt el Pick Jenő, akivel lezárult a Pick-történelem hőskora. 2019-ben pedig 150. évének végére ér a céghistória, mely Pick Márk terményüzletének 1869-es megnyitásával vette kezdetét. A tárlaton a könyvtár gyűjteményéből válogatott korabeli dokumentumokkal idézzük meg a szegedi gyáripar történetének meghatározó alakjait és eseményeit.

A tárlatot Fodor József Élelmiszeripari Szakgimnázium és Szakközépiskola, valamint a Móra Ferenc Múzeum gyűjteményéből származó szakmatörténeti tárgyak és eszközök teszik még látványosabbá.

2018. december 14. (péntek) 16.30 óra – helyszín: 3. emelet Emlékkönyvtár
Emlékkönyvtár-látogatás

A Dóm téri központi épület  3. emeletén található Emlékkönyvtárban a 43.701 kötetes alapítványi gyűjteményből látható egy közel 10.000 kötetes reprezentatív válogatás. A gyűjtemény sokszínűségét, tudományos értékét jól példázza, hogy Somogyi-könyvtár birtokában van 36 ősnyomtatvány, amelyek közül 8 hazánkban egyedi példány. Különösen figyelemre méltóak még a 16. századi európai nyomdák fa- illetve rézmetszetekkel illusztrált remekei s a kutatók által is használt Régi Magyarországi Nyomtatványok kötetei.

Találkozás: a Somogyi-könyvtár adminisztrációs pontjánál
A bemutató időtartama: 1 óra
Ára: egységesen 500 Ft
A könyvek védelme miatt fokozottan ügyelünk a megfelelő hőmérsékletre és páratartalomra. Kérjük, a látogatás tervezésekor vegyék figyelembe, hogy a várható hőmérséklet 17°C.

A Somogyi Károly Emlékkönyvtár zárt különgyűjtemény. Turisztikai célú látogatása a Somogyi-könyvtár és a Szegedi Tourinform közös programjai keretében lehetséges.
Fotózásra nincs lehetőség.

2018. december 14. (péntek) 16.30 óra – helyszín: Somogyi-könyvtár Agóra Gyermekkuckó
Mese, mese, mátka…
Diafilm vetítés
Címe: A cinege cipője

2018. december 18. (kedd), 16.00 – helyszín: 1. emelet zeneszoba
Prof. Dr. Temesi Mária Operaénekes, a Magyar Állami Operaház operanagykövete és énekmestere, a Szegedi Tudományegyetem tanszékvezető professzora Puccini: Bohémélet
című operájáról vetítéssel egybekötött előadást tart
Puccini Bohémélete igazi operasláger, amelyet a világ szinte összes operaháza napjainkban is állandó műsorán tart. E csodálatos, Párizsban játszódó szerelmi történet, Rodolf a pénztelen ifjú költő és az akkor még halálos kórnak számító tüdőbajban szenvedő fiatal varrólány, Mimi „Love story”-ja. E karácsonyt is érintő megható történet óriási szerelmi érzéseit Puccini egyedülállóan szép és dallamos melódiái, lelkünket felemelő és megérintő harmóniái teszik varázslatossá.

2018. december 19. (szerda) 17.00 – helyszín: 1. emelet folyóirat-olvasóterem
12 hónap, 12 könyvklubtalálkozó Szabados Ágnes részvételével
Olvasásnépszerűsítő csoportot hozott létre Facebook-oldalán Szabados Ágnes, az RTL Klub hírműsor-vezetője, az SZTE BTK óraadó tanára.
A Nincs időm olvasni – 12 hónap, 12 könyv csoport tagjainak száma folyamatosan nő, az oldalt már több mint tízezren látogatják.

A kihívás első vidéki közönségtalálkozója 2018.áprilisában volt Szegeden, a Somogyi-könyvtár Hangoskönyvtárában, majd ezt követte még három újabb rendezvény.

A sikerre való tekintettel a klub ismét folytatódik, vendégünk ezúttal Borbás Edina, MTA SZAB-médiadíjas és Los Angeles Cinefest-díjas forgatókönyvíró, író.

A rendezvény ingyenes.

Az alapító a szegedi kezdeményezésről:
"Szeged mindig is második otthonom lesz, itt váltam felnőtté, itt kezdődött a karrierem, ezért különösen boldoggá tesz, hogy a Nincs időm olvasni kihívás első vidéki klubja éppen Szegeden indult el áprilisban. A tavaly január óta dübörgő, országos olvasós kihívásban már több,  mint 6000 ember van, és büszkén mondhatom, hogy Budapest után Szeged a második város a tagok száma alapján! Ez arra enged következtetni, hogy a szegediek könyvbarátok!"

2018. december 19. (szerda) 18-20 óra – helyszín: Dóm tér,  adventi a mesekastély
Fenyőlegenda és más mesék az adventi mesekastélyban
A Somogyi-könyvtár sok szeretettel várja papírszínházzal és élőszóban elhangzó karácsonyi történetekre, és a mesékhez kapcsolódó közös játékra a gyerekeket és szüleiket a Dóm téren felállított adventi mesekastélyba.

2018. december 20. (csütörtök) 16.30 óra – helyszín: Gyermekkönyvtár
Meséről mesére – A Maszat a tanyán és Az utolsó karácsonyi angyal című diafilmek vetítése.

2018. december 20. (csütörtök) 17.30  – helyszín: alagsori Klub
Spanyol kalandok – Pásztor Pálma: A kitagadott fiú & A kalandor című regényének bemutatója
Beszélgetőtárs: Holecska Tünde

2018. december 21. (péntek) 10.00-12.00 óra – helyszín: Gyermekkönyvtár
Holle anyó ajándékai. Varázsoljunk együtt ajándékokat Holle anyóval!

2018. december 27. (csütörtök) 16.30 óra – helyszín: gyermekkönyvtár
Meséről mesére – A Mazsola és a hóember és a Holle anyó című diafilmek vetítése.

KIÁLLÍTÁSOK

2018. december 1-2019. január 31-ig – helyszín: Somogyi-könyvtár, Agóra Gyermekkuckó
Tél – Fotókiállítás a Nap-Fény Senior Fotókör Egyesület tagjainak képeiből

2018. december 6-tól 2019. január 23-ig – helyszín: földszinti kiállítótér
Lapok a Pick-kalendáriumból
A 2018/19-es évek fordulóján a Somogyi-könyvtár és a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara hagyományos téli kiállításával a világhírű szegedi cég indulásáról, valamint az alapító és névadó család tagjairól emlékezünk meg. A múltidézésre több "ürügy" kínálkozik, hiszen 175 éve, 1843-ban született Pick Márk, akivel elkezdődött, illetve 50 éve, 1968-ban hunyt el Pick Jenő, akivel lezárult a Pick-történelem hőskora. 2019-ben pedig 150. évének végére ér a céghistória, mely Pick Márk terményüzletének 1869-es megnyitásával vette kezdetét. A tárlaton a könyvtár gyűjteményéből válogatott korabeli dokumentumokkal idézzük meg a szegedi gyáripar történetének meghatározó alakjait és eseményeit.

A tárlatot Fodor József Élelmiszeripari Szakgimnázium és Szakközépiskola, valamint a Móra Ferenc Múzeum gyűjteményéből származó szakmatörténeti tárgyak és eszközök teszik még látványosabbá.

2018. december 6-tól 2019. január 23-ig – helyszín: földszinti kiállítótér
Szegedi cukrászdahistóriák kiállítás
Az Árvay, Suhajda és Virágh nevek néhány generációval ezelőtt minden szegedi számára ismerősen csengtek. A jeles cukrászcsaládok saját készítésű tortái és csemegéi nemcsak helyben, de országszerte híressé váltak, sőt, számos nemzetközi kiállításon is aranyérmet nyertek.
A Somogyi-könyvtár kiállítása a régi mesterek és üzleteik történetén keresztül korabeli dokumentumok, fotók, hirdetések és receptek segítségével enged bepillantást a szegedi édességtörténet hőskorába.

2018. december 10-től  2019. január 31-ig – helyszín: földszinti Internet-tér
Szökőkutak a Nap- Fény Fotókör tagjainak közös kiállítása
2018. december 13 – 2018. december 29-ig– helyszín: 1. emelet olvasóterem
A vetített kép korai csodája – a laterna magicától a némafilmekig – kamarakiállítás
Ma a szórakozás, a szabadidő eltöltésének egyik legkedveltebb formája a film, de tudjuk-e, hogy honnan indul a film története? Kiállításunk a mozgókép kialakulására és a némafilmkorszakra fókuszál. Eadweard Muybridge híres fotósorozata a mozgó lovakról 1878-ban készült, tíz évvel később pedig elkészült ez első ismert film is, a némafilmek sztárja, Charlie Chaplin pedig egy évre rá, 1889-ben született.
A tárlat a könyvtár dokumentumait, kölcsönözhető filmjeit használja fel.

2018. december 13 – 2018. december 28-ig– helyszín: alagsori közösségi tér
Felette önmagunknak – akrilképek a Sclerosis Multiplexes Betegek Csongrád Megyei Egyesülete tagjainak alkotásaiból
EFOP-3.7.3-16 Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása elnevezésű pályázat keretében – A sclerosis multiplex betegek életminőségének javításáért – kompetenciafejlesztő, művészetterápiás szakkör valósult meg a Somogyi-könyvtár Odesszai fiókkönyvtárában. ahol az akrilfestés technikájával is ismerkedhettek a résztvevők. Alkotásaik a Somogyi-könyvtár alagsori közösségi helyiségében megtekinthetők 2018. december 13-tól december 28-ig.

Korábban megnyílt kíállítások, amelyek még NOVEMberben is megtekinthetők:

2018. november 15-től december 5-ig – helyszín: földszinti kiállítótér
A Nagy Háború görbe tükörben – karikatúrák az 1. Világháborúról a korabeli sajtóban
A kiállításon megtekinthetők a Somogyi-könyvtárban megtalálható folyóiratokból válogatott propaganda és gúnyrajzok, politikai és háborús karikatúrák. Ez áltál egy kicsit képet kaphatunk arról, hogy miként is látta a hátország a háborút, valamint, hogy mi módon volt a grafika a politika szolgálatában.

2018. november 22-től  december 29-ig – helyszín: 1. emelet folyóirat-olvasóterem
"...és az Isten Lelke lebeg vala a vizek felett.” dr. Szerdahelyi Péter fotográfus kiállítása
Dr. Szerdahelyi Péter kutatóként dolgozott a Szegedi Tudományegyetemen. Mintegy négy évtizede fotografál, elsősorban a természetet és épített örökségünk kincseit. Számára a fotózás töltődés, "flow-élmény", célja pedig a fényélmény megosztása másokkal. A víz, az élet kialakulásának bölcsője és annak fontos feltétele, számtalan csodát tartogat. Szinte érezni a Lélek lebegését felette, közelében - ezeket tárja elénk kiállításán az alkotó a Tisza partján vagy a holtágakon készült fotóin.
A fotográfus korábbi kiállításai a Somogyi-könyvtárban, a Dorozsmai Művelődési Házban és a Démász Galériában voltak láthatók.

2018. november 22-től december 12-ig – helyszín: földszinti Internet-tér
Ki van a rajz mögött? – alkotók és alkotásaik
Sok képregényrajzoló neve, illetve egy-egy általuk rajzolt figura nagyon is ismerős a könyvtár látogatói számára, de egy személyes találkozás alkalmával sokukra talán nem ismernénk rá… A Ki van a rajz mögött? című kiállításon olyan kortárs képregényrajzolók portréi láthatók alkotásaik szomszédságában, akik az elmúlt 10 év szegedi képregényfesztiváljainak visszatérő vendégei voltak, segítve az alkotó és alkotás összekapcsolódását a köztudatban.

2018. november 28-tól december 11-ig – helyszín: 1. emelet folyóirat-olvasóterem
Sugár Rezső zeneszerző, zenepedagógus 30 éve hunyt el - kamarakiállítás
A tárlat a 30 éve elhunyt Sugár Rezső Erkel- és Kossuth-díjas zeneszerző, zenepedagógus munkásága előtt tiszteleg.

Sugár Rezső a Kodály-tanítványok későbbi nemzedékéhez tartozik. Kompozícióiban, ezért természetes módon jelenik meg a kodályi hatás. A zene számos műfajában alkotott, így életművében megtalálhatók pl.: szimfonikus és kamarazene-művek, oratóriumok, zongoradarabok, dalok, kórusművek. Sugár – stílusában – tagadhatatlanul magyar zeneszerző, e hagyományok folytatója, a magyar nemzeti stílus továbbvivője; művei – az egyéni jelleg mellett – gyakran népzenei ihletésűek. Egyik legismertebb műve a Romhányi József szövegére írt Hősi ének című oratórium, amelyet először a Magyar Rádió mutatott be 1952 októberében, a Rádiózenekar előadásában. Zeneszerzői korszakának második szakasza az 1950-es évek végétől bontakozott ki.

2018. október 4-től december 5-ig – helyszín: földszinti kiállítótér
Anno 1918 – kiállítás
A kiállítás 100 évvel ezelőtti történéseket elevenít fel: hogy élt 1918-ban a világ, mi tartotta izgalomban Magyarországot, milyen hírektől volt hangos a szegedi utca? A fronton zajló események mellett békés pillanatokat is igyekszünk felidézni: a tudomány és technika eredményeit, irodalmi és képzőművészeti alkotások születését.
A tárlaton 100 éves újságok, könyvek, plakátok, fotók és kéziratok vetítik elénk az év eseményeit és szereplőit – kiegészítve könyvtárunk gyűjteményének néhány újabb, a korszakot idéző kötetével.

Fiókhálózat 2018. decemberi rendezvényei

2018. december 8-14. – helyszín: a Somogyi-könyvtár központi épülete és valamennyi fiókkönyvtára

Adventi gondoskodás a nehéz sorsú állatokról
Közeleg a karácsony, amikor családunkkal, kis kedvenceinkkel együtt osztozhatunk az ünnep fényén. Azonban ilyenkor sem szabad elfeledkeznünk azokról az állatokról, akik nem ilyen szerencsések és család nélkül, menhelyen vagy akár az utcán töltik a hideg nappalokat és éjjeleket. Sokszor az utolsó esély számukra a jószívű emberek segítsége lehet!

A Hódmezővásárhelyi Állatvédők Egyesülete és az Országos Állatvédelmi Alapítvány 2018. december 8-tól december 14-ig adománygyűjtést szervez a Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár központi épületében és valamennyi fiókkönyvtárában.
A gyűjtés idejében a bibliotékákban gyűjtőhengereket helyeznek el, amelyekbe első sorban konzerv- és száraz eledeleket várnak cicáknak és kutyáknak, de természetesen egyéb olyan tárgyi adományok is érkezhetnek, amelyek a kutya vagy cica tartáshoz kellenek. 

A gyűjtés célja, hogy karácsony alkalmával lakjanak jól a nehéz sorsú állatok is.
A felajánlott eledelt az állatvédő szervezetek védencei és támogatottjai kapják, valamint a nehéz helyzetben lévő állattartó családok.

Kiállítások

Csillag téri fiókkönyvtár
december 3-28. Fazekas Attila Star Wars képregényének felújítása

Északvárosi fiókkönyvtár
december 5-28.
SevenArt művészeti csoport kiállítása – válogatás a Gedói Általános Iskola és Művészeti Iskola hetedikes tanulóinak munkáiból – Buchholcz Luca, Faragó Ramóna, Kakuszi Bettina, Kónya Kinga, Szorcsik Miklós, Patai Regina és Tóth Sára kamarakiállítása

Francia utcai fiókkönyvtár
december 3 - 21.
Schmidt Andrea: Esélyegyenlőség női szemmel – fotókiállítás
A kiállítás megtekinthető a könyvtár teljes nyitvatartási idejében.

Klebelsberg-telepi fiókkönyvtár
december 3-21.
Garfield plakátkiállítás (ÚJ!)
“Azért választottam macskát főhősül, mert sikeres kutya hősök már szép számban léteztek akkoriban a képregény műfajban és én nem szeretek versenyezni” (Jim Davis)

Móra utcai fiókkönyvtár  
december 3-21-ig
“Kincses advent” – kiállítás a Móra utcai fiókkönyvtár olvasóinak munkáiból (horgolt, varrott darabok, ékszerek, kerámiák, rajzok, mandalák)

Odesszai fiókkönyvtár
december 3-28-ig
Bujkáló címmel Kuklis Katalin festőművész kiállítása.
 „A fák között a nap bolyong, árnyéka gödre én vagyok,
és kézen fogva elvezet, s e szűk árnyék belém szeret,
azóta ketten létezünk, estére néha elveszünk,
maholnap úgy is elfogyunk, szaladjunk, amíg itt vagyunk.”
/Szabó Balázs: Bujkáló/

Petőfi-telepi fiókkönyvtár
december 3-28-ig
“Itt a karácsony, vár a kalácsom.”
Karácsonyi receptek, képes könyvek tárháza.
Horgolt angyalkák a könyvtárban. Kónya Istvánné, helyi alkotó kiállítása.

Rókusi fiókkönyvtár
december 3-28.
Manó Világ – ízelítő a Manó Könyvek Kiadó illusztrátorainak újabb rajzaiból
A 2004-ben alapított Manó Könyvek küldetése a minőségi, de mindenki számára elérhető gyerekkönyvek kiadása. A legkisebbeknek szóló leporellóktól, lapozóktól, színezőktől és fürdős könyvektől a mesegyűjteményeken, ismeretterjesztő sorozatokon és első olvasókon át a tinédzsereknek szóló regényekig számos kiadvánnyal vannak jelen a piacon.
Képeskönyveiket legtöbbször magyar szerzők írják, és magyar művészek illusztrálják. Ezekből nyújt ízelítőt a kiállítás.

Szőregi fiókkönyvtár
december 3-28-ig Színház az egész világ – válogatás Újhegyi Éva fotós, a Szegedi Nemzeti Színház korábbi előadásairól készült fotóiból

Tápé
december 3-21-ig Griechisch Erika és Békei Judit közös radírkiállítása, közel 5 000 darabos
gyűjteményből válogattak ízelítőt. /Szívesen fogadnak még radír felajánlásokat!!/

 

Programok

Csillag téri fiókkönyvtár
december 3. 17.00 órától Film-Csillag-Klub
Egy közös összejövetelre várjuk a filmek szerelmeseit Szegeden, a Csillag téri fiókkönyvtárba. Minden hónapban beszélgetünk, filmekről, sorozatokról, könyvekről, élményekről. E havi témánk: A film története a némafilm korszaktól
december 3-28. Szabadfogas a könyvtár elé kihelyezve - “Ha fázol, vegyél el egy kabátot, ha nem szeretnéd, hogy mások fázzanak, tegyél ide egyet”
december 5. 16-18 óra között Mikulásváró kézműves foglalkozás kicsikkel és nagyokkal
(A kézműves anyagok költségéhez gyermekenként 100 Ft hozzájárulást kérünk.)
december 15. 10-16 óra között Adventváró kézműves készülődés kicsikkel és nagyokkal
(A kézműves anyagok költségéhez gyermekenként 100 Ft hozzájárulást kérünk.)

Dorozsmai fiókkönyvtár
december  4. 16-18 órakor A „Digitális Jólét Program Pontok fejlesztése” - GINOP-3.3.1-16-2016-00001  pályázati program keretében: E-világ az 50-en túliak számára című interaktív képzés. A programon a részvétel előzetes bejelentkezéshez kötött (6791 Szeged-Kiskundorozsma, Negyvennyolcas u. 12. tel.: 62/463-807).
december 11. 16-18 órakor A „Digitális Jólét Program Pontok fejlesztése” - GINOP-3.3.1-16-2016-00001  pályázati program keretében: E-világ az 50-en túliak számára című interaktív képzés. A programon a részvétel előzetes bejelentkezéshez kötött (6791 Szeged-Kiskundorozsma, Negyvennyolcas u. 12. tel.: 62/463-807).
december 13. 16.30 órakor Diskay Lenke képeinek ünnepélyes átadása a Dorozsmai fiókkönyvtár számára
december 18. 16-18 órakor A „Digitális Jólét Program Pontok fejlesztése” - GINOP-3.3.1-16-2016-00001  pályázati program keretében: E-világ az 50-en túliak számára című interaktív képzés. A programon a részvétel előzetes bejelentkezéshez kötött (6791 Szeged-Kiskundorozsma, Negyvennyolcas u. 12. tel.: 62/463-807).

Északvárosi fiókkönyvtár
december 1. 13.30 órakor A „Digitális Jólét Program Pontok fejlesztése” - GINOP-3.3.1-16-2016-00001  pályázati program keretében: E-világ az 50-en túliak számára tanfolyam 7. alkalma. A programon a részvétel előzetes bejelentkezéshez kötött (Szeged, Gáspár Zoltán u. 6., tel.: 635-357).
december 4. 10.30 órakor ‘Terefere nem csak irodalomról’ klub keretében - Adventi beszélgetés versekkel, prózával, emlékekkelDévai Kálmánné nyugdíjas pedagógus és Bereznainé Deák Judit nyugdíjas klubtag vezetésével.
december 5. 16.30 órakor a Tinikuckó keretében – SevenArt művészeti csoport kiállításának ünnepélyes megnyitója – Válogatás a Gedói Általános Iskola és Művészeti Iskola hetedikes tanulóinak munkáiból - Buchholcz Luca, Faragó Ramóna, Kakuszi Bettina, Kónya Kinga, Szorcsik Miklós, Patai Regina és Tóth Sára kamarakiállítása. A kiállítást megnyitja Gyurikné Vass Angéla a Gedói Általános Iskola és AMI intézményvezetője, valamint Bata Anikó képzőművész tanár. A kiállítás 2018. december 5. és 2019. január 31. között a könyvtár nyitvatartási idejében látogatható.
december 7. 16.00 órakor a Könyvkirály-képző gyerekklubba várjuk játékos mesefoglalkozásra az iskolás gyerekeket.
december 7. 16.30 órakor 'Tanulásra hangoló szülőknek' klubban – Egyedül nem megy?! előadássorozat 4. alkalom. Az eredményes tanulás összetevői. ("Követelek tőled, mert tisztellek.") címmel beszélgetés Csikósné Monostori Erzsébet fejlesztő pedagógus vezetésével. A programon való részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött (Szeged, Gáspár Zoltán u. 6., tel.: 635-357, eszak@sk-szeged.hu).
december 12. 10.00 órakor EFOP-3.7.3-16 Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása elnevezésű pályázat keretében: ‘A szülői szerep is tanulható, avagy Te is lehetsz „elég jó szülő” havi szakkör kisgyermekes anyukáknak - Szülői hitelességünk kulcsai (szintézis) címmel beszélgetés Csikósné Monostori Erzsébet vezetésével. A programon való részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött (Szeged, Gáspár Zoltán u. 6., tel.: 635-357, eszak@sk-szeged.hu).
december 14. 16.00 órakor a ‘Karácsonyi Mesekuckó’ – gyerekklubunkba mese- és kézműves foglalkozásra várjuk az óvodás és iskolás gyerekeket családjukkal együtt.
december 19. 10.00 órakor Kerekítő Mondókás Móka – ünnepi könyvbemutató ölbéli játékokkal, mondókázással 0-3 éves gyermekek és szüleik részére Szabó Emese zenepedagógus, Kerekítő foglalkozásvezetővel. A programon való részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött (Szeged, Gáspár Zoltán u. 6., tel.: 635-357, eszak@sk-szeged.hu).
december 19. 16.30 órakor ‘Olvasni menő! könyvklub kamaszoknak’ – Gyertek a könyvtárba, és beszélgessünk kedvenc könyveitekről!  Új könyvklubunkba a 12-14 éves korosztályt várjuk!

Francia utcai fiókkönyvtár
december 3. 10.00 órakor Karácsonyi üdvözlőlapok készítése – kézműves foglalkozás óvodásoknak Kajosné Ili virágkötő mester segítségével.
december 4. 13.00 órakor Népek karácsonyi szokásai sok-sok zenével alsó tagozatos diákoknak Nógrádiné Szőts Katalin Éva könyvtáros vezetésével
december 5. 16.00 órakor Mesés Ismerettár – A Természet Kalendáriuma –
Téli Ünnepkör : A Télapó legenda. Ismeretközlő és kézműves foglalkozás gyerekeknek.
december 3-21. Használt könyvek vására a könyvtár teljes nyitvatartási idejében.

Móra utcai fiókkönyvtár
december 4. 16 órakor 10 perces csodaszer - mitől lesz kisimult és együttműködő a gyerekünk? címmel beszélgetés a gyerekidőről és a kapcsolódás fontosságáról Balogh Fruzsinával, a Kapcsolódó Nevelés oktatójával
december 6. 16.30 órakor Mikulás a Tekerős moziban – mesék vetítése és családi kézműves délután
december 12. 16.30 órakor EFOP-3.7.3-16 - Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása - Mit tanulhatnak a mai nők a mesebeli királykisasszonyoktól? – alkotó-fejlesztő meseterápiás foglalkozás nőknek
december 20. 16.30 órakor Mesevár – Mesés karácsonyi készülődés – családi kézműves délután

Odesszai fiókkönyvtár
december 3-28. Használt könyvek vására 50 forintos áron fiókkönyvtárunk teljes nyitvatartási idejében.
december 3. 16.30 órakor Játékos Felnőtt Kör, ahol társasjátékoké és a felhőtlen jókedvé a főszerep
december 13. 16 órakor  Karácsonyi készülődés kicsikkel és nagyokkal a Családi Kézművesműhelyben
(A kézműves anyagok költségéhez gyermekenként 100 Ft hozzájárulást kérünk.)
december 14. 16.30 órakor Játékos Felnőtt Kör, ahol társasjátékoké és a felhőtlen jókedvé a főszerep
december 14. 17 órakor Odesszai Könyv-Fa-Ló gyerekklubba Matt Haig: A lány, aki megmenti a Karácsonyt című regényére épülő játékos foglalkozásra, könyvajánlóra várjuk az iskolás gyerekeket. A játékkal egybekötve eredményt is hirdetünk, kiderül, kiből vált az év során Könyv-Fa-Ló birodalmi tag.
december 17. 16.30 órakor Játékos Felnőtt Kör, ahol társasjátékoké és a felhőtlen jókedvé a főszerep
december 20. 16.30 órakor Tóth Krisztina: Zseblámpás mesék – Mese a titkos hóemberről  című mese és ahhoz kapcsolódó játékos foglalkozás

Petőfi-telepi fiókkönyvtár
december 3. 16.00 órakor Égből pottyant ajándék mesék és foglalkozás gyerekeknek
december 17. 16.00 órakor Égből pottyant mesék és diavetítés gyerekeknek
december 12. 17.00  órakor ”Ötórai tea”  (Irodalomról másképp)

Rókusi fiókkönyvtár
december 3-28. Használt könyvek vására 50-100 forintos áron fiókkönyvtárunk teljes nyitvatartási idejében.
december 4. 14.00 órakor a Somogyi-könyvtár Íróklubjának adventi-karácsonyi összejövetelére várunk szeretettel minden kedves érdeklődőt.
A rendezvényen Mészáros János havasi fujarán játszik, az Íróklub tagjai ajándékokkal kedveskednek a résztvevőknek.


“Nől a dér, álom jár,
hó kering az ág közt.
Karácsonynak ünnepe
lépeget a fák közt.
Én is, ládd, én is, ládd,
hóban lépegetnék,
ha a jeges táj fölött
karácsony lehetnék.”
(Weöres Sándor: Nől a dér, álom jár)


december 7. 16.30 órakor Karácsonyi barkácsolás címmel meseolvasásra és kézműveskedésre várjuk a gyermekeket és családjukat a Barkácskuckóba. (A kézműves anyagok költségéhez gyermekenként 100 Ft hozzájárulást kérünk.)
december 12. 16.30 órakor az Év-Kör következő összejövetelére, jeles napokról, jelképekről és az irodalom kiemelkedő alakjairól szóló beszélgetésre hívunk minden érdeklődőt. E havi témánk: kedves karácsonyi olvasmányaink.

Szőregi fiókkönyvtár
december 11. 16.30 órakor Az Életreform klubban a téli immunerősítésről
december 7. 13.30 órakor Interaktív könyvtári foglalkozás a Kossuth Lajos Általános Iskola  2./A osztályosaiknak
december 14. 13.30 órakor Mesés délután: Karácsonyi mesék kisiskolásoknak
december 23. 13.30 órakor Interaktív könyvtári foglalkozás a Kossuth Lajos Általános Iskola  2./A osztályosaiknak

Tápai fiókkönytár
december. 2-án és 16-án vasárnap könyvtárunk 13.00-17.00 óráig nyitva tart, dec.1-én és 15-én zárva
december 5. 17.00 órakor a „Meseszőnyegen” Mikulás mesék és papírdísz készítés
december 13. 14.00 órakor Interaktív könyvtári foglalkozás a Bálint Sándor Általános Iskola tanulóinak
december 14. 14.00 órakor Interaktív könyvtári foglalkozá
s a Bálint Sándor Általános Iskola tanulóinak

 

 

 

 Hirdetmény

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Szegedi Csoportja az alábbi időpontokban fogadja a lakosság adományait:
hétfő, szerda, csütörtök 9-11 és 15-17 óra között.
Cím: Szeged, Csanádi u. 9.
Átveszünk : ruhaneműt, cipőt, ágyneműt,gyógyszert, plédet, műszaki cikket, könyvet, bútort és bármit, ami használható és tiszta.
Kérjük, hogy az egyesületünknek szánt tárgyakat hozzák be a fenti címre, ne dobják konténerbe vagy gyűjtőládába,
mert azok nem hozzánk kerülnek.
Csoportunk kizárólag a Csanádi utcában tudja az adományokat gyűjteni.
Számlaszámunk: OTP Bank 11784009-20201485.

Segítséget köszönve a Szegedi Máltais Csoport.


 


Vissza a kezdőlapra